Reserved

U nás presstituci ve stylu manistreamových plátků, jako jsou ty na obrázku, nenajdete!

Poděkování

Redakce AE News děkuje všem věrným čtenářům našeho serveru za štědrou finanční podporu poskytnutou našemu projektu za tento měsíc říjen. Po započtení všech došlých příspěvků po prodlouženém víkendu jsme nejen dokázali vybrat cílovou sumu, ale dokonce i částku nad tento rámec o více jak 20%, kterou odložíme do rezervního fondu na mimořádné výdaje, opravy a údržbu provozu našeho serveru.

Nepotřebujeme zahraniční fondy, státní rozpočty, dotace z EU, dotace od ministerstev. Náš projekt si financují sami čtenáři a pravidelná štědrá podpora je důkazem toho, že děláme naší práci opravdu dobře. Je to logicky potom velký závazek k naší další a ještě usilovnější činnosti.

Děkujeme Vám!

Za redakci AE News

-VK-

Šéfredaktor

31. 10. 2016

=======================

Původní výzva:

Bez koncesionářských poplatků, ale s pomocí čtenářů!

Měsíc je zase pomalu pryč a do jeho konce zbývá už jenom posledních 10 dnů. Náš server Vám pravidelně přináší informace, videa, analýzy a rozhlasové pořady, ale na rozdíl od mainstreamových médií nečerpáme prostředky na zachování našeho projektu z kapes daňových poplatníků nebo cizích zahraničních fondů. Každý měsíc jsme proto odkázáni na podporu a štědrost našich čtenářů a podporovatelů. Pravidelní čtenáři už vědí, že vždy okolo 20. dne v měsíci uveřejňujeme na AE News tyto krátké výzvy s prosbou, aby naši čtenáři zvážili do konce měsíce zaslání finančního příspěvku na udržení našeho projektu v provozu. Nejinak je tomu i v tomto případě. Deset dnů před koncem měsíce, skoro si troufám říct “už tradičně”, máme zatím vybráno jen necelých 25% z cílové sumy potřebné na zajištění provozu AE News na další měsíc.

big_thumb_a10d2612bbaf07feecdb14f7ea21d3cc.jpg
Každý může být terorista v dnešní době, když to říká mainstreamová televize…

Stejně jako obvykle, i dnes je třeba připomenout, že tato výzva je určena hlavně novým čtenářům, kteří nás začali číst teprve během tohoto měsíce a nevědí, jak to tady funguje. Pravidelní a skalní podporovatelé AE News přispívají trvale a pravidelně, za což je třeba ještě jednou jim z tohoto místa poděkovat a není proto třeba jim nic připomínat. Dnešní svět je postaven do situace, kdy v soukolí mediálního mainstreamu nezbylo prostoru pro přinášení pravdivých a nezmanipulovaných informací a najednou je to právě alternativa, která nahrazuje roli veřejnoprávních médií, které se v posledních letech dostaly pod kontrolu neziskových organizací, které financují zahraniční soukromé fondy různých oligarchů a miliardářů. Právě alternativa přináší prostor pro veřejnou diskusi, které se mainstreamový informační prostor úzkostlivě brání. Bez pomoci čtenářů a obyčejných lidí ale nelze projekty alternativy realizovat.

Chtěl bych Vás proto všechny, kteří čtete AE News a líbí se vám, co děláme, touto cestou a jménem redakce poprosit, abyste zvážili i tento měsíc zaslání finančního příspěvku našemu projektu, a to podle svých možností. Každá částka pomáhá a společná podpora projektu je nejsnadnější cestou k posílení nezávislosti alternativy. Nezaplavujeme naše stránky reklamou a bannery, neprodáváme přístup k placenému obsahu, nehledáme monetizaci našich sdělení. Přinášíme svobodný informační prostor s obsahem, který jinde na českém nebo slovenském internetu v podobném koncepčním pojetí nenajdete. Zvažte prosím podle svých možností příspěvek na naší stránce zde a připojte se k rodině podporovatelů našeho projektu. Pokračování našeho projektu je každý měsíc v rukách našich čtenářů a podporovatelů.

Předem moc děkujeme za Vaši laskavou pomoc.

Za redakci

-Administrator-

Poděkování – Živí a mrtví informačního odboje

Děkujeme všem čtenářům, kteří reagovali na níže uvedenou výzvu a přispěli i tento měsíc na provoz našeho serveru a díky tomu se nám podařilo i tento měsíc vysbírat potřebnou částku na zachování provozu našeho serveru na měsíc říjen. Čtenáři opět ukázali, že AE News tvoří velkou rodinu, která drží pospolu a není jim lhostejný osud našeho serveru, který přináší informace, články a videa, o kterých se na mainstreamu nedozvíte.

Děkujeme!

=== Původní výzva ===

Máme tady opět 20. den v měsíci a byl jsem znovu pověřen sepsáním tohoto krátkého článku. Úloha alternativy na internetu je v současné době nezastupitelná. Např. jen v České republice sleduje a čte různorodé servery alternativy dohromady už tolik lidí, že celá alternativní scéna začíná konkurovat zkostnatělému mainstreamu, který nedokáže, anebo spíš ani nechce přinášet aktuální informace v takovém stavu a podobě, v jakém by informace měly být předávány občanům. Alternativa pomáhá vysvětlovat souvislosti, otevírat lidem oči, aby se mohli vymanit z područí ideologicko-nevolnického svazku se zaběhnutými kolejemi obecné mediální a politické konformity. Důležitým prvkem alternativních médií jsou volné diskuse, kde mohou čtenáři nejen sdělovat své názory, ale také informovat ostatní o zajímavých událostech jinde, a to skrze odkazy a linky. Zatímco mainstream omezuje diskuse na všech frontách a mnohé servery dokonce diskuse už úplně zrušily (např. Česká televize), tak alternativa dává prostor široké veřejnosti.

resistance-005.jpg
Informační válka

Server AE News přináší po celý měsíc zajímavé (alespoň doufáme, že zajímavé) články a videa, z domova i ze světa, nabízíme elektronický obsah nejen v tištěné podobě, ale i v audiozáznamech pravidelných pátečních pořadů našeho šéfredaktora. V poslední době jste si určitě všimli, že jsme začali na AE News publikovat více titulkovaných videí ze světa. Je to zásadní a nový trend, nejen na alternativě v USA, ale i v Německu a v dalších zemích, kdy informační obsah alternativy získává více čtenářů právě díky tomu, že v rámci hektického moderního stylu života je pro mnoho lidí daleko snazší zhlédnout 3-minutové video s titulky v rodném jazyce, než věnovat půl hodiny čtení komplexního a obsáhlého textu. Ale díky Pozorovatelce právě tyto velké texty rozhodně na AE News nechybí a mají velkou popularitu, takže audiovizuální obsah je určený pro jinou skupinu čtenářů alternativy, kteří např. nemají tolik volného času, anebo zkrátka raději si informaci zhlédnou, než aby o ní četli článek. Nechceme lidi kazit k lenošení a konzumu, to rozhodně ne. Videa mají jen doprovodný informační charakter.

Byla by chyba mít server, který se bude věnovat jenom videím, ale stejně tak by bylo špatné, pokud by se server věnoval pouze textům a audiovizuální obsah by vynechával. Informační pestrost je předpokladem pro pokračující rozvoj našeho serveru. Proto stejně tak, jako v předchozích měsících, i tentokrát bych chtěl jménem naší redakce poprosit všechny naše čtenáře, aby zvážili do konce tohoto měsíce zaslání finančního příspěvku na zachování provozu našeho serveru. Přispět můžete hned několika běžnými (i méně běžnými) způsoby na naší darovací stránce zde. Náš server žije a funguje jen a pouze z dobrovolných příspěvků našich čtenářů. Lhostejnost je největším zabijákem internetových projektů. Jsou to jako spojené nádoby. Bez podporovatelů není alternativy. Bez alternativy není odporu mainstreamu ovládaným elitami. Servery alternativy nemají za sebou fondy, nadace nebo dotace. Každý měsíc je pro nás bojem o přežití. Pokud se vám náš server líbí, nebuďte prosím lhostejní a přispějte podle svých možností. I málo je více, než nic. Víme, že přispíváte a mnozí z vás pravidelně. Tyto výzvy jsou proto určené hlavně novým členům naší čtenářské rodiny. Všem, kteří už tento měsíc přispěli, velice děkujeme a doufáme, že i noví čtenáři, kteří jsou u nás poprvé, se taktéž přidají k rodině podporovatelů AE News, abychom Vám dál mohli přinášet kvalitní obsah a svobodný diskusní prostor.

Dávám k těmto výzvám fotografie lvů, protože jako národní vlastenecký server jsme na tom podobně. Musíme se rvát o přežití jako lvi a pouze silná rodina může mít šanci na úspěch v prostředí, které jde alternativě po krku ze všech stran mainstreamu.

Za redakci AE News

-Administrator-

Poděkování

==========

Jménem redakce bych rád poděkoval všem čtenářům AE News za finanční podporu za měsíc srpen. Podařilo se nám vybrat cílovou sumu (a dokonce i něco málo navíc) a jsme moc rádi, že budoucnost našeho projektu je tak na další měsíc zabezpečena. Děkujeme za Vaší štědrost, finanční i morální podporu, která je pro nás závazkem k další společné práci a doufáme, že na nás nezapomente ani v září.

Děkujeme!

Za redakci AE News

-VK-

Šéfredaktor

==========

Rodina AE News v srpnu a její situační zpráva z fronty

Prázdniny se nám pomalu chýlí ke konci a máme před sebou posledních 10 dnů do začátku školního roku. Doufáme, že letošní prázdniny a dovolené byly pro vás všechny příjemné a bezproblémové, že jste v zahraničí nedošli žádných úrazů u moře, a že se vám povedlo alespoň na malou chvíli uniknout ze stresu všedních starostí. Server AE News vám i přes prázdniny přinášel nové a doufáme, že i zajímavé zprávy, analýzy, páteční pořady a titulkovaná videa. Velké poděkování za tuto mravenčí a usilovnou práci patří Pozorovatelce a našemu šéfredaktorovi VK,  kteří tvoří autorské jádro našeho serveru a bez nich by Aeronet nebyl tím, čím je. Poděkování patří i všem čtenářům, kteří ani o prázdninách nezahodili za hlavu zájem o alternativu a hojně navštěvovali AE News i během léta. V dnešní době elektronických médií se tak potvrzuje, že období okurkových sezón přes léto, kdy mainstreamová média obvykle nemají o čem psát, je vlastně omluvou velkých novin a periodik pro dovolené svých zaměstnanců. V dnešní Evropě se totiž zásadní události odehrávají i přes léto a je potřeba o nich průběžně informovat, protože mainstream tuto práci za nás neudělá.

Náš server nefunguje z koncesionářských poplatků, ani nezpoplatňujeme přístup k článkům a k archivu, jako to dělají některé menší mainstreamové servery. Cílem Aeronetu je šířit informace do českých rodin, napříč všemi věkovými skupinami a podpora ideologického odboje proti plánům globalizačního NWO. A že děláme svoji práci opravdu dobře, o tom svědčí množství verbálních a mediálních útoků proti našemu portálu, zdaleka už nejenom ze strany mainstreamu, bohužel. Důvodem tohoto stavu je, že AE News není konformní server tzv. fiat alternativy, kde se alternativní názory “moderují” do přijatelných rámců únosnosti pro systém. Absolutní snaha šéfredaktora AE News o multinázorovou platformu našeho serveru je dokladována i tím, že na AE News nestačí informace jenom konzumovat, je třeba o nich i přemýšlet a třídit je. To potom odráží i situaci, kdy různí redaktoři AE News mají různé pohledy na určité souvislosti a koncepty. Něco takového na mainstreamu nenajdete. A bohužel, je to velmi často vidět i na jiných serverech, že když někdo nepíše nebo nemluví tak, jak je po vůli šéfovi projektu, je nakonec “odejit”.

709b3492dc25015d5f1b89a8b75b96e0.jpg
Otevřít lidem oči často znamená vypnout jim “televizi” v jejich hlavách a myšlení. A to je velmi těžká práce.

Něco takového se na AE News nestane, protože náš server je multinázorová platforma, která umožňuje v rámci jakéhosi “Hyde Parku” uveřejňovat své pohledy a názory všem lidem. Jiná věc je, zda-li tyto názory si potom autor obhájí v diskusi před čtenáři. Mnoho lidí se nás ptá, jak si mají vysvětlovat situaci, že na AE News se nerazí jedna stejná názorová linie a jeden pohled na věci. Na tyto dotazy odpovídáme pořád stejně: Pokud bychom vyžadovali od autorů stejný pohled a názor na všechno, stal by se z nás tvrdý a nekompromisní mainstream. Mnoho lidí podporuje alternativu, ale stejně tak mnoho z nich používá logiku mainstreamu. Na AE News ale mohou zaznívat různé názory a různé články. Snad právě proto je AE News natolik jiný projekt, který děsí mainstream. Bez politické korektnosti, ale i bez strachu z různých pohledů a postojů na světové události, z pohledu koncepcí, analýz, faktografie, historie, astrologie i souvislostí na hranici vyššího poznání.

Aby dál mohl náš server pokračovat ve své práci, potřebujeme i tento měsíc finanční podporu a příspěvky od našich věrných čtenářů a většina z Vás už stejně ví, že každý měsíc zde píšeme tyto články a výzvy, takže mnozí z podporovatelů mají rovnou nastavené trvalé příkazy. Ale protože náš server získává každý měsíc nové a nové čtenáře, jsou tak tyto články s připomínkou určené právě jim. Tak to prostě je. Náš server nesponzorují oligarchové, dotace EU nebo rozpočet ministerstva. Nás drží nad vodou jenom a pouze naši čtenáři ze svých vlastních kapes. A pouze to, jestli děláme práci dobře nebo ne, rozhodne o tom, zda-li jako projekt budeme pokračovat.

Pokud se Vám náš projekt líbí, pokud k nám chodíte pravidelně a hlavně rádi, a myslíte si, že by byla škoda v něm nepokračovat, zvažte prosím, v rámci svých možností, do konce tohoto měsíce finanční příspěvek našemu serveru, který můžete zaslat bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a také poštovní poukázkou. Platební informace naleznete na naší obvyklé stránce zde. Již dopředu děkujeme všem, kdo přispějí a samozřejmě, stejné poděkování patří všem těm našim čtenářům, kteří již tento měsíc na náš provoz automaticky přispěli před zveřejněním tohoto článku. Vaše morální a finanční podpora našemu projektu je symbolickým vzkazem mainstreamu, že je tady část národa, která už má dost všech těch mainstreamových bludů a manipulací.

Za redakci AE News

-Administrator-

DOPORUČENÉ NOVINKY

NÁHODNÝ VÝBĚR