Časoprostorový paradox? Může jedna osoba v téže časové ose provést 2 teroristické...

Časoprostorový paradox? Může jedna osoba v téže časové ose provést 2 teroristické útoky na 2 místech ve 2 různých liniích časového kontinua jako 2 různé osoby téhož původu? Garlic shooter a El Paso shooter vypadají na fotografiích ze škol doslova jako dvojčata! Dvojčata anebo jedna a tatáž osoba ve dvou iteracích? Otec střelce z El Pasa je kabalista a “česnekový střelec” z Kalifornie je doslova klonem mladší verze Patricka Crusiuse! Filmový dokument Above Majestic byl jenom začátek v odhalování manipulovaných procesů v čase!

Časoprostorový paradox? Může jedna osoba v téže časové ose provést 2 teroristické útoky na 2 místech ve 2 různých liniích časového kontinua jako 2 různé osoby téhož původu? Garlic shooter a El Paso shooter vypadají na fotografiích ze škol doslova jako dvojčata! Dvojčata anebo jedna a tatáž osoba ve dvou iteracích? Otec střelce z El Pasa je kabalista a “česnekový střelec” z Kalifornie je doslova klonem mladší verze Patricka Crusiuse! Filmový dokument Above Majestic byl jenom začátek v odhalování manipulovaných procesů v čase!

V úvodu tohoto článku musím dopředu upozornit, že následující text není určen úplně pro všechny a tzv. laickou veřejnost, ale je vhodný především pro ty čtenáře, kteří se zajímají o technologie a fyziku. V tomto článku sice budeme řešit pozadí teroristických útoků v USA v posledních dnech a týdnech, ale probereme si jednu děsivou souvislost, která vyrazila dech nejen Alexi Jonesovi z Infowars, ale pozastavují se nad ní i lidé mimo americkou alternativu. Následující text bude plný informací, které vám dají smysl a souvislost, pokud jste viděli filmový dokument Above Majestic. Pokud jste film neviděli, mnoho informací bude pro vás naprosto nepochopitelných.

John Bryan Crusius – Otec střelce z El Pasa je kabalista, který vyučuje židovskou kabalistickou Mandalu k léčitelským účelům.

V posledních několika letech a čas od času publikuji na Aeronetu články ve vztahu k tzv. Syndikátu a jeho Kapitolám. Znovu musím zopakovat čtenářům kteří mi neustále posílají na toto téma dotazy do redakce, že se nejedná o psané kusy papíru nebo nějakou knihu, která se dělí na kapitoly, to je zásadní omyl. Kapitoly jsou obrazy z projektoru, který je zaměřen na určitou epochu lidstva, ať už v minulosti, nebo i v budoucnosti.

Syndikát komunikuje s lidskou rasou a jejím správcem (vyvoleným národem Židů) skrze technologická zařízení, která nemají původ na této planetě, i když je možné je zde vyrobit. Z technologického hlediska jde o zařízení pro vypínání biochemických filtrů v mozku, které za normálních okolností lidské rase blokují schopnosti vidět, slyšet, cítit, vnímat a komunikovat s osobami, entitami, nebo věcmi mimo náš 3-rozměrný prostor. A jednou z vedlejších funkcí projektorů jsou i náhledy na lidské “kapitoly”.

Člověk má oči, aby neviděl. Má také uši, aby neslyšel. Vidět a slyšet pro nezasvěceného totiž znamená zešílet, když jsou filtry vypnuty

Globální projektor je relativně bezpečnou formou a cestou k vypínání filtrů, na rozdíl od drog, které dokáží to samé, ale velmi nebezpečnou a zdraví ohrožující cestou. Všechny světové elity používají zařízení k procesům řízení a ke komunikaci s těmito entitami. Dlouhodobé používání projektoru však vede ke zdravotním problémům stejně jako používání drog. Když bývalý šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker hovořil v EU parlamentu o tom, že měl diskusi a rozpravu s vůdci jiných planet, vyvolalo to šok a rovněž pobavení, že šéf Evropské komise už zase něco vypil a mluví z cesty. Jenže on nic nevypil, jenom se prořekl. Video s českými titulky a článkem najdete zde.

Starosta El Pasa oznamuje, že ve vazbě jsou 3 podezřelí ze střelby.

Stejně tak se lidé diví tomu, že Angela Merkel se začne pokaždé třást, když zní německá hymna a v poslední době už raději sedí na židli. Tyto příznaky Parkinsona jsou jedním z projevů, který je indukovaný při určitých tónech zvuku nebo hudby jako spouštěč a signalizace mozku k odpojení z projektoru. Ze zařízení se lze totiž o své vlastní svobodné vůli odpojit jen pomoci “grafotomu” nebo “audiotomu”.

Grafotom je smluvený objekt nebo obraz, na který je potřeba pohlédnout zrakem uvnitř projekce, je to pohled na určitou smluvenou věc nebo zvíře, která po spočinutí pohledu pozorovatele odpojí z projekce. Audiotom je totéž, ale v hudební nebo zvukové podobě. Pokud v projekci “tomické” objekty nenaleznete, jste v projekci uvězněni. Rozdíl mezi životem a projekcí je v tom, že v projekci víte, že jste v projektoru, jste si vědomi, že jste připojeni. V životě si toho vědomi nejste. Zatím. Doufám, že vás neděsím.

Podivné reakce mozku a těla na určité obrazy a zvuky v okolí

Každý člověk je vybavený těmito signály a někdy je dokonce pociťuje, ale neumí je aktivovat. Pokud jste někdy zažili situaci, kdy při poslechu nějakého úseku hudby vám naskákala husí kůže, byli jste vystavení signalizaci vzorků zvuku audiotomu pro odpojení anebo připojení z/do projekce. Pokud není vzorec přehraný úplně celý, ale jedná se jen o útržek tónů, projevuje se to buď husí kůží a pocitem stísněnosti, nebo naopak pocitem vzrušení, ale k ničemu jinému nedojde. Nezmizíte z časoprostoru, neodpojíte se z biologického nosiče (z těla). Na některých místech planety (Bermudský trojúhleník) tu jistotu ovšem nemáte.

Svědkyně potvrzuje, že viděla 3 nebo 4 muže v černém, když zahájili střelbu ve Walmartu v El Pasu.

Stejně tak vám naskáče husí kůže při pobytu v některých místech v prostoru, v přírodě, na určitém místě během procházky v lese apod. Přijde to z ničeho nic, najednou máte husí kůži, rozhlížíte se kolem a nevíte, co se děje. Jakmile odejdete o několik desítek metrů dál, pocit zmizí. K odpojení z projekce ale nedojde, protože váš mozek zachycuje jen fragmenty těchto vzorků obrazu nebo zvuku. Globální projektor sám o sobě je technologické zařízení, které slouží k managementu obrazů a zvuků v mozku s cílem připojovat a odpojovat pozorovatele ležícího v zařízení k jednotlivým “kapitolám” lidské civilizace. Pokud jste se ještě neztratili v textu, pokročíme dále.

Programovací videa Syndikátu s cílem připravit populaci na příchod, nikoliv však Krista, ale na příchod “reality”

Syndikát v poslední době urychluje uvolňování informací skrze tzv. programovací videa, filmy, písně a videoklipy k písním, jejichž cílem je příprava civilizace na změny v naší časoprostorové iteraci. Hollywoodské filmy v roli programovacích nástrojů připravují lidstvo na nástup robotů a humanoidů, umělé inteligence, na setkání s architekty civilizace, na setkání s těmi, kteří lidskou rasu připravili k pobytu na povrchu planety, která má uhlovodíkový základ. Ne všechny entity fungují na uhlovodíkové bázi, pro některé je kyslík dokonce prudkým jedem.

Twitter policie v El Pasu oznamuje, že stanice obdržela vícero telefonátů o několika střelcích v oblasti.

Jak už jsem několikrát opakoval na rádiu SVCS, filmový dokument Above Majestic je příliš povrchní a plytký, že nevysvětluje více do detailu některé schopnosti Syndikátu a jejich zařízení, ale minimálně dnes máme unikátní příležitost ukázat si, jak v praxi funguje QCP (Quantum Continuum Paradox), který se obecněji nazývá též jako Temporal Paradox. Syndikát v poslední době vypustil skrze společnost Netflix programovací seriál s názvem “Dark”, který se snaží divákům přijatelným způsobem vysvětlit a vštěpit QCP. Tento dlouhý úvod k článku o dvou teroristech v USA je nezbytný k tomu, abyste pochopili jeho závěr.

Časoprostorový paradox, jinak zcela normální v kvantové fyzice, vyvolává v našem prostoru chaos

V seriálu Dark je QCP, nebo-li Temporal Paradox, vysvětlen následujícím způsobem: Chlapec jménem Mikkel Nielsen je synem Ulricha a Kathariny Nielsen. Vlivem poruchy v kvantovém kontinuu se dostane z roku 2019 do roku 1986. V době příchodu do roku 1986 je mu 12 let. Tedy v roce 2019 je mu 12 let a přicestuje do roku 1986 jako dvanáctiletý, aby to bylo jasné. Nemůže se vrátit zpět do roku 2019, takže vyroste v minulosti. Adoptuje ho tam Ines Kahnwald, bezdětná řádová zdravotní sestra v roce 1986. Mikkel přijme její příjmení a pozmění si křestní jméno z Mikkel na Michael. Ožení se s kamarádkou Hannah Krüger ve stejném městě.

Mají spolu dítě, narodí se jim syn Jonas Kahnwald. Michael ovšem v roce 2019 ve svých 44 letech spáchá sebevraždu, aby zabránil prohloubení QCP paradoxu, protože jeho mladší já, tzn. dvanáctiletý Mikkel Nielsen, o několik hodin později vlivem časoprostorové poruchy zmizí do roku 1986. Vzniká tak paradoxní smyčka QCP, kdy v jedné časové linii 44-letý Mikkel přejmenovaný na Michael Kahnwald sleduje v roce 2019 sám sebe, jak za chvíli jeho druhé já Mikkel ve věku 12 let zmizí do roku 1986.

Rodina Patricka Crusiuse. Vlevo otec John, vpravo Patrick. Jak vidíte, žádný hispánský původ v obličeji, běloch. Naopak, obličej Patricka má typické židovské rysy Aškenazi.

Mikkelův syn Jonas chce zabránit sebevraždě svého otce pomocí vrácení se v čase tím, že mu to rozmluví a rovněž použije časoprostorovou poruchu. Jenže, ta ho nevezme do roku 1986 za svým otcem, zmizelým a teprve 12-letým Mikkelem, ale do roku 1921, kde se posléze Jonas setká sám se sebou, se svým mnohem starším já, které přijalo jméno Adam a ovládá tajemství časoprostoru. Více o tomto seriálu najdete zdeToto je nejlepší vysvětlení fyzikálního QCP paradoxu pozorovaného v kvantové fyzice a převedeného do filmového podání v současné době.

Německá produkce seriálu odvedla skvělou práci, ale podle reakcí na internetu je vidět, že velká část diváků stále nedokázala QCP paradox pochopit. QCP rovněž umožňuje, že chodíte do školy s kamarádem, který je vy. Sedíte v lavici sami se sebou. QCP je z kvantového hlediska v pořádku a neodporuje fyzikálním zákonům. Pouze na tuto vlastnost nejsme u časoprostorových jevů zvyklí a mohli bychom při konfrontaci s tímto jevem zešílet.

Školství založené na omylech a dezinformacích nejen o fyzice a časoprostoru

Hlavním problémem je, že lidstvo se na školách učí lež, nepravdu o kauzalitě, příčině a důsledku v čase. Čas není přímka, ale soustava smyček, trojúhelníků a kružnic zvaných “Mandalah”. A právě na základech znalosti Mandaly drží vyvolený národ Židů skrze Kabalu, která učí své zasvěcence na nejvyšších stupních Mandalu, vládu nad celým světem. A právě o Mandale je ve filmu Above Majestic jen naprosto plytké minimum informací a hlavně, chybí tam informace o tom, že Mandala je grafickým znázorněním časoprostoru, jeho mapy.

Mandala je na internetu chybně popisována jako východní škola napojená na budhismus a hinduismus, i když její uctívání najdeme v hlubokých dějinách Indie z období civilizace městských států Mohendžodáro a Harrapa, tak Mandalah ve skutečnosti pochází od Nephilim a byla svěřena Židům v dobách temných věků před naší civilizací. Kabala datuje cyklus Mandalah na Zemi až do roku 45 000 př. n. l. v dobách, kdy civilizace žila v okolí rovníku naší planety. Severní a jižní části planety byly zaledněny v poslední Době ledové. Židé tyto vědomosti a znalosti přísně tají a nedovolují, aby v systémech školství se cokoliv měnilo a odhalovalo o původu naší civilizace.

Fotka z ročenky, Patrick Crusius z Texasu.

Díky paradoxu QCP může jeden člověk žít více časových linií a jejich iterací, tedy očíslovaných opakováních, které vedou k paradoxu, kdy v jedné časoprostorové linii může jedna osoba mít více iterací, ale z různých časoprostorových linií Mandaly. Potkáte na ulici sám sebe, ale vaše iterace, kterou jste potkal, je o 4 roky starší. Může tak dojít k tomu, že jedna osoba provede celkem 2 teroristické útoky jako 2 různé a jinak pojmenované osoby v jedné společné době na dvou různých místech, ale obě 2 osoby jsou jedna jediná osoba (entita) ve 2 různých QCP iteracích sdílených v jednom trojrozměrném časoprostoru.

Fotografie zatčení Patricka Crusiuse. Vidíte, že je to jednoznačně běloch se světlou pletí, žádný hispánec, na rozdíl od fotografie, kterou publikují americká média.

Pokud jste se v textu naprosto ztratili, nemám vám to za zlé, ale je důležité tyto informace uveřejnit a publikovat v rámci pouštění podrobností o Syndikátu, protože procesy se postupně urychlují a je potřeba, aby lidé začali vnímat, že ne všechno, co je okolo nás, je tak, jak nás to naučili ve škole. Nezapomínejte, kdo ovládá školství, jaká je to priorita řízení a kdo ji ovládá a kontroluje ve všech zemích světa. Tento dlouhý úvod byl naprosto nezbytný k tomu, abyste pochopili to, o čem budu teď psát v souvislosti se 2 střelci v USA. Takže se nadechněte.

Dva střelci ve dvou státech USA, ale ta podoba…

Pokud se řekne “česnekový střelec” jako označení pro teroristu, asi se podivíte, že nikoho takového neznáte. Není divu. Média v Evropě této kauze moc pozornosti nevěnovala. Dne 28. července 2019 došlo ke střelbě ve městě Gilroy v Kalifornii na tamním farmářském festivalu Gilroy Garlic Festival. “Garlic” znamená anglicky “česnek”. Teprve 19-letý mladík zahájil palbu na účastníky festivalu, 3 lidi zastřelil. Po svém činu se pokusil sám zastřelit, ale výstřel přežil, ovšem v sobotu 3. srpna v nemocnici umírá [1]. Mladík, který se rozhodl na festivalu střílet, se jmenoval Santino Legan. Americká média uveřejnila jeho fotku ze středoškolské ročenky. Mladík v brýlích, nikdy v minulosti se násilí nedopouštěl, byl tichý.

Fotka z ročenky, střelec z Kalifornie z farmářského festivalu, Santino Legan.

Uběhlo pět dní a v texaském El Pasu se 21-letý mladík Patrick Crusius chopil zbraně AK47 a postřílel 22 lidí a dalších více jak 30 jich zranil. Policistům se vzdal bez odporu o několik kilometrů od místa útoku na parkovišti. Média ihned uveřejnila jeho fotografii se střední školy. Spolu s ní ale média uveřejnila i jinou fotografii jiného muže, který sice v rysech obličeje vypadá podobně, ale na rozdíl od Patricka Crusiuse má typické hispánské rysy, má kulatější obličej a mnohem tmavší pigment. Americká alternativa ihned informuje, že fotografie ze zatčení střelce zachycují mnohem vyššího muže s úplně jiným obličejem. Tato podivnost zanechává mnoho otazníků.

Garlic Shooter a El Paso Shooter: Oba střelci z Kalifornie a Texasu vypadají jako dvojčata, nebo dokonce klony s malým věkovým rozdílem

S odstupem jenom pár dní tak máme 2 teroristické útoky v USA, které se odehrály ve 2 různých státech a byly provedeny 2 různými pachateli, pokud pomineme nesrovnalosti z El Pasa, kde svědci znovu a znovu hlásí, že na místě byli 3 až 4 střelci. Mezi těmito 2 pachateli není žádná spojitost a rozhodně ne v příbuzenském smyslu. Jenže, když se na veřejnost dostaly fotografie střelců z ročenek ze středních škol, mnoha lidem v USA spadla čelist, protože spatřili něco neuvěřitelného.

Vlevo, Santino Legan z jeho Instagramu. Vpravo, Patrick Crusius, taktéž z jeho Instagramu. Podoba doslova vyrazí dech.

Santino Legan a Patrick Crusius na fotkách ze středních škol vypadají jako dvojčata, nebo dokonce jako klony. Rysy obličejů jsou naprosto shodné, pouze je mezi nimi malý věkový rozdíl. Jaká je pravděpodobnost v matematice, že v horizontu 5 dnů proběhnu v USA dva teroristické útoky ve dvou různých městech dvou amerických států, které spáchají dva střelci, kteří na fotografiích ze střední školy vypadají doslova identicky? Na tuto nesrovnalost upozornilo Alexe Jonese z Infowars několik stovek lidí, kteří upozorňují, že v případě Patricka Crusiuse z El Pasa si někdo okamžitě uvědomil časoprostorový paradox a začal okamžitě přijímat opatření na jeho zamaskování a potlačení.

Neustálé pozměňování fotografií Patricka Crusiuse v médiích už je více než podezřelé

Namísto fotografie pravého Patricka Crusiuse se začaly v médiích objevovat fotky jakéhosi podivného hispánce s kulatou hlavou (viz. níže New York Post), zatímco Patrick Crusius má hlavu s bradou do špičky s vysokým čelem a protáhlým obličejem a velmi patrným spodním rtem, který je opravdu velmi vyvinutý.

Není fyziologicky možné, aby za pouhé 3 roky od fotky ze střední školy se lebka Patricka Crusiuse a barva jeho kůže na obličeji natolik změnila a hlava zakulatila. Toto je, dámy a pánové, jasný damage control médií a systému na zakrytí QCP události před veřejností. Fotografie vlevo je navíc další nová fotografie Patricka Crusiuse. Na ní vypadá znovu úplně jinak, takže třetí varianta. Pomalu to začíná vypadat, že americká média už ani neví, kdo vlastně střílel a jak vlastně Patrick Crusius vypadá.

Musíme se totiž podívat na otce Patricka Crusiuse. Otec střelce se jmenuje John Bryan Crusius a je licencovaným psychoterapeutem pro vojáky trpící post-traumatickou poruchou a s vážnými depresemi. Provozuje terapeutický meditační program [2], který má lidem pomoci. Co je však zajímavé, to jsou samotné praktiky jeho psychoterapie. John Crusius totiž používá židovské kabalistické kameny pro pohlcování negativních energií, což je součástí kabalistické nauky o Mandalah.

Měnění fotografií Patricka Crusiuse v americkém tisku.
John Bryan Cruisus jako učitel Mandalah musí mít velmi blízko ke znalostem o QCP

Nikoho proto nepřekvapí, že v jeho videích, která ale byla po teroristickém činu jeho syna odstraněna z YouTube, se svým divákům představoval s velkou knihovnou za zády, kde knihovna měla poličky ve tvaru Davidovy hvězdy s kameny v policích a sám John Crusius měl na prstech svých rukou kabalistické a rovněž i zednářské prsteny, tzv. etzely. Otec střelce z El Pasa je tak kabalistou a znalcem Mandalah, což vyvolává otazníky, kde prošel zasvěcením a jestli je ve službách Syndikátu včetně přístupu k projektoru.

John Bryan Crusius s kabalistickými prsteny na rukách a s knihovnou ve tvaru Davidovy hvězdy za zády, ve které jsou na poličkách židovské kabalistické kameny.
Židovský prsten Etzel. Etzely jsou používány nejen pro svatby, ale i pro kabalistické, zednářské a okultní rity. Při ritech prsteny zabraňují démonům napadnout a posednout ruce zaříkávače a uškrtit jimi jeho samotného, když “temuh” démona zaříkává. Kabalisté používají více prstenů, poskytují více ochrany před různými typy démonů.

Uniklé fotografie z Instagramu a ze školních ročenek Santina Legana z Kalifornie a Patricka Crusiuse z El Pasa zcela jednoznačně dokazují, že došlo k jednomu z paradoxů, ke kterým by nemělo nikdy dojít z bezpečnostních důvodů, ledaže v tom byl úmysl Syndikátu vyslat signál veřejnosti, který nikdo nepřehlédne. Pokud to byl tento případ, potom se to povedlo, protože to, co se začalo odehrávat po střelbě v El Pasu, to opravdu nemá obdoby.

Žena popisuje, že viděla 4 muže v černém se zbraněmi, když zahájili palbu v El Pasu (angl. titulky)

Média totiž nejprve začala šířit pravé fotografie Patricka Crusiuse, ale najednou někdo zasáhl a do médií začaly proudit fotografie jakéhosi tmavého hispánce s kulatým obličejem. Ta hysterie okolo 8Chanu, manifestu Patricka Crusiuse, měnění fotek pachatele, to všechno ukazuje na to, že teroristický útok měl za cíl vyvolat QCP paradox, aby si jej všichni všimli.

V tomto ohledu se jim to povedlo, ale to rovněž znamená, že Patrick Crusius pouze splnil svoji úlohu a bude “deportován” z našeho prostoru. Brzy o něm neuslyšíme a už ho neuvidíme. Podobně jako jiné teroristy z poslední doby, ale nejen je. Patrick může být i součástí tajného vládního programu, o kterém se pojednává v dokumentu Above Majestic. Zdaleka už to není jen program Majestic 12 a výsledky operace Paperclip.

Je tolik věcí, které nám ve škole neřekli. Konfrontace s temporálními paradoxy je jednou z nich. A bude tak těžké si této nové realitě přivyknout. Média jsou připravena, vypouští programovací videa a seriály. Ale když k tomu dojde v reálu, lidé stejně na tu konfrontaci nebudou připraveni. Doufejme, že alternativa to napraví a čtením tlustých knih se podaří otevřít oči alespoň některým. To by byl opravdu velký úspěch.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Martin
Návštěvník
Martin

ad “Je tolik věcí, které nám ve škole neřekli… Média jsou připravena, vypouští programovací videa a seriály. Ale když k tomu dojde v reálu, lidé stejně na tu konfrontaci nebudou připraveni. Doufejme, že alternativa to napraví a čtením tlustých knih se podaří otevřít oči alespoň některým. To by byl opravdu velký úspěch.”

Myslím že začít bychom mohli zde, u této série textů, je to jakýsi základní přehled o tom, jak funguje tato realita a lidské vědomí:

http://www.ragauian.cz/co-je-to-duse-o-podstate-univerza-holograficky-a-kvantovy-multi-dimenzionalni-model-vesmiru-vysvetluje-to-co-jine-teorie-nedokazi-vedomi-neni-produktem-hmoty-a-dlouhodoba-pamet-nesidli-v-mozku-1/

Teodor
Návštěvník
Teodor

Cely ten pripad je pritazeny za vlasy uz jen proto, ze se stal v Americe. Tam taky pristavaji snad vsechny UFO. Podrobne jsem si prohlednul oba chlapce, ale maji mnoho rozdilnych rysu, takze o jedne a teze osobe se nemuze mluvit. Priroda pochopitelne umi pozorovatele znacne prekvapit, ale spise jen proto, ze toho vime jen malo a neumime to vysvetlit.

Aby ten zlocin mohl udelat jeden pachatel, musel by se jeden ztratit a druhy zase objevit a to by mohli svedkove potvrdit. Podle myslenkoveho experimentu Schrödigovy kocky by kocka musela soucasne zit a soucasne byt mrtva, ale dodnes se to nepodarilo experimentne overit. Jeho experiment povazuji za naprosto logicky, ale quantove uvahy castice neni mozne bez problemu aplikovat na cely complex. Proste vime jen malo a nejspise vse lidstvo nikdy nepochopi, Merklova urcite ne. I v Kosmoligii je mnoho paskvilu jako stringova teorie, cervi diry, vypareni cernych der Howkinsovym zarenim,…etc.

Cely pripad se mi osobne jevi jako nesmysl s ucelem, aby se nekdo zviditelnil a……vymackal penize.

Dusis
Návštěvník
Dusis

Me se okamžitě vybavil film Inception. Přístroj který napojuji na tepny na zápěstí by snadno překonal biochemicky blok. Navíc styl odpojení je stejný. Mám sice podezření spíše na klon ci plastickou operaci, ale uvidíme. Jedná věc mi ale do toho sedí. Jestliže čas vážně existuje jako je zde popsáno pak je jasný význam kruhů v obilí. Některé sice vypadají spíše jako graffiti, ale drtivá většina ma obrazce kruhů a trojúhelníků. Jestliže umím nahlížet do různé doby pak v čase čtu jako v knize, a v tom případě potřebují záložky, abych byl schopný se vrátit rychle do určitého období a zkontrolovat zdá jde vše podle plánu ci kdo mi do toho hází vidle. Je to ale jen teorie vystavená na teorii

Pavel Slovan
Návštěvník
Pavel Slovan

Xenofob a Zionista Trump se v nemocnici v El Pasu nesetkal ani s jedním z přeživších. Podle informací deníku The Guardian jsou totiž 3 z nich ve vážném zdravotním stavu, ostatní nemluví anglicky. Pět lidí setkání s ním přímo odmítlo!

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/usa-el-paso-dayton-trump-melanie-fotka-dite-mimino-smrt-rodice-strelba-masova_1908111407_mpr

.lak
Návštěvník
.lak

Mandela paradox. Spousta lidí si přečetla že stařík ve vězení umřel. Bylo v novinách, v televizi, rádiu bez oponentů a spousty let. A hle najednou se poté vynořil jako tamní prezident. Kromě toho že jeho manželka upalovala jeho oponenty s pneumatikou na krku a nikdo neví její postih? Prezident, cože? A JAR je tam kde je.
http://www.protiproud.cz/politika/3188-jar-se-chce-prejmenovat-genocida-belochu-oficialni-politikou-korupce-a-nasili-v-primem-prenosu-dedictvi-nobelisty-mandely-kdo-bude-na-rade-nyni-prezident-vybizi-k-zabijeni-jeste-radi-vzpomeneme-na-apartheid.htm

Lostris
Návštěvník
Lostris

Apartheid byl pro Afriku prospěšný v tom, že bílý management táhl nahoru původní černou populaci. Takové Zimbabwe, kdysi obilnice světa Rhodesia, bylo nesmírně bohatým státem. Totéž jižní Afrika s jejími zásobami přírodních surovin. Stačilo se jen vzdělávat a pracovat. K tomu, aby prosperovali farmy a podniky bylo zapotřebí zaměstnance s určitými schopnostmi a zkušenostmi, technickými znalostmi. A tak se černá domácí většina dostávala ke vzdělání a k vyšší životní úrovni. Tento faktor se jevil do budoucna harmonizujícím prvkem mezi oběma skupinami obyvatel. V podstatě apartheid položil základ k vytváření skutečné multikultruní společnosti postupným rozvojem, to ovšem nehrálo do karet plánům globálního parazita, který počítal s Afrikou v rámci Kalerghiho plánu pro Evropu. A tak začali najednou apartheid diskreditovat pomocí sdělovacích prostředků, až se celý svět dozvěděl, jaký to byl “strašný” systém.

múza
Návštěvník
múza

https://www.bitchute.com/video/5v9mGkT1GRg8/ tohle je Max Igan, a jeho velmi svědomitá analýza střílení na Novém Zélandě ve městě Christchurch.. nevím jak se s tím vaše redakce vypořádala v minulosti, nicméně dávám to sem, protože z jeho analýzy a spojení souvislostí jasně vyplývá, že ten střelec měl komplice, který ho navigoval (nejspíš tajní agenti).. také je tam podezřelé stříbrné auto.. no, víc v tom videu, kdo rozumí anglicky.. a jestli střelec v El Pasu je dle manifestu sympatizující se střelcem z Christchurch, nedivil bych se, kdyby v tom měli prsty zase nějací agenti..

Lostris
Návštěvník
Lostris

Všechny akce jako tato na NZ jsou prováděny tajnými službami přímo podřízenými GP/globální prediktor-parazit.

brumi
Návštěvník
brumi

Daniel Lipšic… ďalší?
comment image

obycejnilide7
Návštěvník
obycejnilide7

pro VK
Třeba vám to nějako pomože v práci – prý ti dva podobní “hoši” jsou kloni, resp može bejt jeden z nich klon, dál jsem dotaz nerozváděl. Tím by se možná něco vysvětlilo….

Kulíšek
Návštěvník
Kulíšek

Nespletl ses, nejsou to spíš kaloni? 🙂
comment image
tady je pěkný samec, chlap s guľama… čau brutte, jak jé?

Ladislav
Návštěvník
Ladislav

Co když jsou tyto “informace” pouštěny na alternativní weby tajnými službami za účelem zdiskreditování alternativy? Netvrdím to, protože nevím. Jen se ptám. Podobných “informací” je plný server https://www.exopolitics.org/ . Já bych lidem jako je Corey Goode nebo David Wilcock zase tolik nevěřil. Do stejné sorty lidí patří Benjamin Fulford, mnohokrát přistižený při lži. Podle mě tady něco smrdí. Těmto věcem věří lidé, kteří mají sklon věřit čemukoli. Potom je velice snadné bagatelizovat skutečné konspirace s poukazem na tyto sra.čky.

Carlos IV
Návštěvník
Carlos IV

Ano, mam z Wilcocka stejny pocit. Fulford byl v pocatku dobrej ale dneska uz ho nelze brat vazne. Nejvic mne u obou vadi ty radoby happy endy ktere se na rozdil od Holy-Boly-woodu vetsinou v realu nekonaji.

Ajuška
Návštěvník
Ajuška

Nemyslim,ze za ucelem zdiskreditovani…spis jen aby měli prehled o poctu a názorech lidi co nebasti ofialni zprávy…Vypoustenim pravdy tyhle lidi trosku uklidni–tito se potom citi o něco lepe,bo jsou lepe informovani..ovšem ve finale je jim to k nicemu.Prakticky všichni nakonec dojedeme ke stejne kupe hnoje…Naopak “sluníčka” jsou na tom lepe-bo jsou spokojeni a stastni…ostatní sice vedi vice,ale k te same kupe dojedou uplne frustrovani,protoze sice vedeli,ale nemohli s tim nic udelat…Ne nadarmo se říká : blahoslaveni chudi duchem…:-)

Azor
Návštěvník
Azor

To už i cirkusák Jo-Joo objíždí turné s názvem ” Stroj času “. Netuším , co tam se zvířaty předvádí (snad preparaci tygrů ) , ale stejně tam nepůjdu .