Cameron: Ještě slovo a zavřu vás! Aneb jak Britanistán hodlá zneužít islámský...

Cameron: Ještě slovo a zavřu vás! Aneb jak Britanistán hodlá zneužít islámský militantní klér v zemi k potlačení svobody slova obyčejných Britů! Konspirační servery brzy skončí?

Cameron: Ještě slovo a zavřu vás! Aneb jak Britanistán hodlá zneužít islámský militantní klér v zemi k potlačení svobody slova obyčejných Britů! Konspirační servery brzy skončí?

Utíkáme mílovými skoky k demokratuře, tedy k diktatuře mnou nazývané demokrastije (dem-okrást-i-je), kterou si v našem prohnilém západním společenství nemohoucích stavíme nad úroveň Boha, morálky, rodiny a zejména vlastního svědomí. Protože to, co se chystá v zemi Albionu právě nyní, to je pouze důkazem toho, že tzv. “End Game”, tedy šachová koncovka už spíš připomíná “Game Over”, tedy konec hry se vším všudy. Bude hůř? Ne, nebude, protože hůř už je. A nejenom v Británii, ale všude okolo nás, kam až naše oko dohlédne.

[FOTO] Symbol “demokracie” západního světa, už brzy…

David Cameron, jméno vhodné spíš pro nějakou značku chlastu než pro střízlivého politika umírněného západního střihu, totiž přišel ve svém zarputilém tažení proti svobodě jednotlivce s naprosto geniální myšlenkou, která by se de facto dala zařadit k oné kauze dítěte a vylité vaničky. Protože jak jinak lze nazvat snahu o ochranu britské demokracie, kdy základní pilíř této demokracie (svoboda slova) má být podle Camerona suspendován, aby prý militantní nepřátelé demokracie (ne výslovně islamisté) nemohli verbovat a motivovat nové stoupence na sociálních sítích. Zděšení, které tento návrh vyvolal v Británii, je pochopitelné, ovšem o to více je znepokojující, kolik Britů s tímto krokem souhlasí.

Ani slovo proti režimu, ksindle!

David Cameron navrhuje [1], aby kdokoliv, kdo zpochybňuje oficiální teorie, pohledy a závěry (např. ohledně 9/11, o původu vzniku a financování ISIL apod.), byl považován za extrémistu a teroristu. Dokonce pouhé zhlédnutí videa na internetu propagující alternativní pohled či zpochybňující nějakou oficiální tezi, je podle Camerona projevem terorismu. Dále by pravicoví radikálové a neonacisté měli mít zákaz veřejných vystupování, včetně televize, internetu a médií obecně. Cameronův proslov v OSN (video na konci článku) působí jako z jiného světa, mimo současný časoprostor. Policie a tajné služby by měly oprávnění stíhat a zatýkat všechny, a teď dávejte pozor, kteří se podílí na šíření konspiračních informací vedoucích ke svržení demokratického establishmentu. Ano, čtete správně. A aby nebylo o tomto pochybností, o tom, kdo rozhodne o tom, zda-li např. vaše vyjadřování na internetu má intenci a směr vedoucí ke svržení establishmentu, o tom by rozhodovalo britské ministerstvo vnitra. Prostě nějaký uvědomělý úředník.

Zákaz by se rovněž vztahoval na ne-násilné skupiny, které ovšem svým charakterem rovněž prý usilují o překreslení současného mocenského uspořádání v Británii a de facto v celém západním světě. To se vztahuje nejen na islamisty, ale pozor, taktéž na Euroskeptiky, na skupiny a jednotlivce odmítající integraci Británie do EU. Že vám to kapke připomíná fašismus? No, tak to vám připomíná dobře a správně. Ovšem tak, jak nakoupíte, tak rozhodně prohloupíte, protože zde musí i slepý člověk najednou vidět, že tak nějak vůbec nejde o ten Islám, tak nějak vůbec nejde o Islámský stát kdesi v Iráku a v Sýrii. Najednou jde o Brity, o Evropany, najednou jde o Euroskeptiky, najednou slyšíme z úst britského premiéra newspeak jako vystřižený z Orwellových románů, slyšíme takové to klasické “Buď dobrý, bratře!”, protože když nebudeš a pustíš si ústa na špacír, zavřeme tě do díry anebo úplně zmizíš.

[FOTO] Velký bratr ve filmu “1984” promlouvá k divákům z televize, co si mají myslet a dává jim k tomu vysvětlení, instrukce a doporučení. Kdo má jiný názor, stává se z něj nepřítel režimu…

Koneckonců, Británie má zkušenosti s mizením nepohodlných vězňů, s vyhazováním německých válečných zajatců z letadel nad atlantickým oceánem v 50. letech (KGB se o tomto dozvěděla v roce 1959 od svého rezidenta v Londýně, který se operace “Randall” účastnil), kteří měli být propuštěni domů, ale jaksi věděli příliš mnoho o spolupráci britských tajných služeb s Berlínem v průběhu II. sv. války a o financování německého válečného průmyslu z britských a amerických úvěrů, včetně toho, že spojenci věděli o německých vyhlazovacích koncentrácích po celou dobu válečného konfliktu, koneckonců, ze stejného důvodu byl v roce 1987 zamordován ve své cele i Rudolf Hess, který měl být propuštěn koncem roku 1988 z vězení. Paradoxně, přestože se nikdy neúčastnil vyhlazování Židů, že mu nebyla prokázána žádná zvěrstva, byl držen v izolaci až do své, údajně sebevražedné, smrti koncem 80. let. Proč? Věděl příliš mnoho. Kauza IG Farben a písemné materiály zabavené sovětskou armádou ukázaly, že britské a americké banky ještě v únoru roku 1945 uvolňovaly Německu úvěry skrze švýcarské banky na financování německé zbrojní výroby, americká firma Dupont dodávala dokonce chemické látky Německu nezbytné pro výrobu Cyklónu B skrze švédské obchodní firmy na zpracování nábytkového dřeva. Ale během tribunálu s nacisty po válce nic z tohoto nezaznělo, pochopitelně, historii vykládají vždy vítězové.

Pod dohledem kamer vstříc životu v diktatuře

Británie pokračuje i nyní v politice dlouhých nožů. Britský občan je už přes 30 let vystaven dozoru a dohledu milionů pouličních kamer. Totalita a autokracie je v dnešní Británii moderována jen pravidelnými reality show z královské rodiny, kdy média se úchylně zabývají tím, jaké šatičky malému princátku navlékne Kate dnes a jestli královská rodina čeká dvojčátka. A zpoza plotu následník trůnu zamává hysterickému davu, zatímco o dvě ulice dál v mešitě Imám káže o Džihádu proti Britům.

Asi jste zaregistrovali nápad Viktora Orbána zpoplatnit datové přenosy v Maďarsku částkou okolo 13,- Kč za 1 GB. Někdo si možná řekne, že to je výstřelek. Přece něco takového by totálně zlikvidovalo síťovou neutralitu, omezilo traffic, radikálně snížilo provoz mediálního obsahu streamovaného na internetu, videa především. Ale pokud si myslíte, že jde jenom právě o výstřelek, vyvedu vás z omylu. Viktor Orbán toto nemá ze své hlavy. To je inspirace, kterou získal v USA. Tam totiž právě probíhá válka o přijetí nového telekomunikačního zákona, v jehož návrhu jsou nová pravidla pro zpoplatňování datového provozu na internetu a de facto jde o stejný návrh jako v Maďarsku a aktivisté proti tomu protestují [2][3]. Podle těchto nových pravidel by objem dat proudící sítěmi byl zpoplatněný originátorem anebo příjemcem. Zatímco maďarský model počítá s tím, že by poplatek platil pouze originátor. Rozdíl je i v tom, že v USA by šlo o zdanitelný příjem provozovatele sítě (a stát by dostal daně z tohoto příjmu, tedy nepřímá daň), v Maďarsku by stát dostal daně přímo za traffic jako takový, tedy by šlo o přímou daň. V principu je to ale jedno a totéž, prašť jako uhoď.

[FOTO] Někdo na tomto obrázku vidí svět. Lidé v tajných službách vidí ale pouze jeden síťový prostor, který jim patří, bez ohledu na státní hranice a zákony.

Nejspíš vás napadne, že jde o prachy. O to, jak dostat více peněz z provozu internetu do kapes firem anebo státu. Ale ono to tak není. Když se podíváme na makroekonomický přínos internetu pro národní ekonomiku, je zcela jasné, že čím svobodnější a lacinější internet, tím větší výnos pro firmy, a tím pádem větší výběr daní. Zdaňování internetu je naproti tomu kontraproduktivní. Takže, proč tato snaha? O co jde? No, odpověď je jasnější, než se může zdát. Jde pochopitelně o utažení svobody v přístupu k informacím a médiím.

Dobře si všimněte, jak fungují mobilní operátoři. Je možné přes ně kontrolovat email? Ano. Je možné, přes ně chatovat? Ano. Ale je možné přes ně stahovat ripnuté filmy? Nebo streamovat datově náročné přenosy, zápasy, turnaje a sportovní eventy? To už zdaleka taková sláva není, protože datový limit je zde účinným protipirátským nástrojem. Je tudíž logické, že za snahou o pád síťové neutrality v USA stojí společnosti jako MPAA nebo filmová holywoodská studia. Protože když síťová neutralita padne, padne i stahování filmů z internetu, neboť gigabajt dat už bude najednou podstatně dražší.

Hlava zmije syčí zpoza západního břehu Atlantiku

Cameronův nápad na omezení svobody slova tak nemá zdánlivě mnoho společného s maďarským a americkým úprkem za omezením internetových přenosů, ale ve skutečnosti je to přesně naopak. Obě snahy vychází ze společné koncepce Nového světového řádu (NWO), který má fungovat na principu “kreditního systému”. Bezdrátové platby, NFC technologie, RFID čipy, to vše jsou produkty tohoto systému. V rámci snahy o kontrolu médií tak postupně budou odstřihnuty komunikační spektákly, tedy televize a nezávislá videa na internetu. Čím dražší bude stream na internetu, tím méně budou moci nezávislé organizace a jedinci ovlivňovat svými názory veřejnost. V druhé fázi půjde o omezení obsahové stránky projevu jedince, na veřejnosti, v médiích a na internetu. To řeší Cameronův plán. I v Česku se už rozjíždí kampaň v mainstream médiích. Vysílačka iDnes pravidelně uveřejňuje debunking na téma kritiky konspiračních teorií, s paličatou zarputilostí, s vědeckým propagandismem [4][5] (Koblerův efekt – Dehonestace skrze důkaz opírající se o propagandistickou kapacitu, jinak nazývaná “vědeckým propagandismem”) jakoby snad se někdo snažil přesvědčit určitou skupinu lidí, že určitým informacím na internetu nemají věřit, protože jsou to konspirace, áááno! Popravdě řečeno, dříve se mainstream média kritikou konspiračních portálů nezabývala. Co to, že najednou až teď? Že by alarm? The last call? Povel k mobilizaci zeshora?

[FOTO] Podkožní bezdrátový RFID implantát obsahující řidičské oprávnění jedince, cestovní pas, vízum, záznam z registru trestů, platební kartu, bankovní účet a kompletní rodný list, s telefony a adresami rodiny a příbuzných. Technologie ve vývoji americké armády, zatím určená jen pro vojáky US Army [5]

Někteří odborníci tvrdí, že současná snaha za omezením internetu a přenosů, resp. spotřeby dat, je motivována zkrátka hardwarovým stropem současného internetu. Už nezbývá kapacita pro zajištění neutrálních přenosů při stejné rychlosti. Proto jsou možná dvě řešení, buď posílení infrastruktury, anebo regulace přenosů skrze zpoplatnění toho, co bylo dosud tak nějak grátis. Že se ale na tomto svezou zájmy jiných skupin, především NWO, to je nabíledni. Protože tahle šance se už podruhé nemusí naskytnout. Prostě se dnes využije tato situace a řekne se, že se musí internetové přenosy regulovat, aby nám internet nezkolaboval. A začnou se zpoplatňovat přenosy, terminované přenosy, dálkové přenosy dat, originované přenosy, začnou se přenosy danit, začne se omezovat broadcast, tedy počet firem a osob, které smějí vysílat data na internetu, dojde k omezení mediálních platforem, které mají nezávislý profil, protože ty nebudou mít peníze na zaplacení prémium přenosů, to budou mít pouze mainstream giganti typu Netflix nebo Youtube.

[VIDEO] Skandální projev Davida Camerona v OSN, kde vyzval k potírání “extrémismu”, včetně toho nenásilného, verbálního, ideového, jinými slovy, vyzval k potlačení svobody slova jako takového. Každý, kdo podle něho vystupuje proti “demokratickým hodnotám”, musí být hnán k zodpovědnosti. Z projevu doslova mrazí, protože v něm nezaznívá ani tak apel proti IS-ISIL, ale spíše obecný imperativ proti svobodě slova, která kritizuje současný demokratický režim. Cameron hovoří o pravicových extrémistech, o nacistech, konspirátorech, Ku-Klux-Klanu a nikoliv o Islámistech. Poslechněte si ho, kam směřuje celé tohle divadlo, nikoliv proti IS-ISIL, ale proti opozici současného establishmentu a proti alternativním médiím.

Nebude dlouho trvat a nezávislý obsah bude potřebovat peníze k tomu, aby vůbec mohl na internetu dál působit. Alternativní média budou potřebovat peníze na pokrytí originovaného datového trafficu, a to bude vyžadovat jednak pravidelné příspěvky, ale později dokonce i placený přístup k článkům, jak už to vlastně některé publicistické portály dnes mají v provozu, ovšem ze zcela jiných než existenčních důvodů. Přenosy dat jsou přitom obrovské. Jenom AE News denně generuje traffic v desítkách gigabajtů a pokud ty přenosy by nebyly “flat”, tedy bez omezení objemem, tak bychom museli skutečně začít hledat financování a investora, což nechceme, protože chceme zůstat nezávislou alternativou. Neberte prosím tuto situaci na lehkou váhu. Snahy o likvidaci “síťové neutrality” a zpoplatnění datových přenosů jdou nejen proti pirátům a stahovačům, jak by se mohlo zdát, ale hlavně proti nezávislým médiím. Protože jestli jsou nezávislá média v něčem zranitelná, je to finanční zázemí a objem prostředků na provoz.

-VK-

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Cisterna na letišti
Návštěvník
Cisterna na letišti

Jedna průpovídka říká, že to nejhorší na demokracii jsou voliči. Soudě podle našich mainstreamových médií se zdá, že jsou přesvědčena, že to nejhorší na svobodě tisku jsou čtenáři a diváci, a to nejhorší na svobodě slova je to, že ji mohou užívat všichni, ne jen ti vyvolení, například preSStitutky. Jen opravdu velký hlupák dnes ještě věří oficiálnímu zpravodajství, k alternativním zdrojům se ale nedostane každý. Jak těm lidem říct, že úplně stejně by to mohlo probíhat i u nás? Nebo pochybujete o tom, že by se zdejší takzvané elity vzdaly svých astronomických příjmů bez boje? Např. na Ukrajině podle mého totiž vůbec nejde o nějaký separatismus. Lidi tam prostě jen chtěli žít jako lidi, ne jako otroci. Jen proto teď umírají. A stejný problém mají i Češi. Životní náklady trvale stoupají, příjmy naopak klesají. Národu dochází, že pětadvacetiletá hra na demokracii přinesla většině jen prohlubující se chudobu, zatímco jednomu procentu vyvolených utěšeně narůstají pohádkové majetky. A pozor. Tady se nebavíme o vilce, luxusním bytě nebo pozemcích. Bavíme se o luxusních nemovitostech v nejatraktivnějších koutech světa, o soukromých ostrovech, o jachtách, o pohádkovém životě, o kterém sní každý psychopat. Proto potřebují nás, své otroky. Potřebují naše daně, naše dluhy, naše exekuce, naše výdaje i naše příjmy. Proto vlastní a nebo štědře dotují mainstreamová média a ta nás dennodenně oblbují zprávami, kterým většina populace věří. Většina populace stále věří, že v parlamentu máme levici a pravici, že máme vládu a opozici, že každé další volby budou regulérní a demokratické, že problémy se řeší.

kouk
Návštěvník
kouk

Proc mam platit za nevyzadane reklamy na kazde strance? Proc za nevyzadane prilohy? Z techto duvodu uvazuji o zruseni tv, ktera snad je dosud verejnopravni, nebo spise byla, kdyz rozsah vcetne upoutavek a jmeny sponzoru prevysuje mnozstvi dat vysilaneho poradu. Uz nyni platime c pri koupi prazdneho cd’ flesky i pevneho disku. Dokonce v nemecku pripravuji zakon aby se platilo o z mobilu’ protoze je MOZNOST sledovani tv a poslouchani rozhlasu.

trodas
Návštěvník

Elity co nám vládnou zpoza vlád ví, že nastává konec. Víc a víc lidí se probouzí každým dnem a zjišťují, že pokud nemáme “naše zástupce” také právo odvolat kdykoliv nás přestanou zastupovat, tak nežijeme v demokracii.
Od toho je jen krůček k spravedlivé s funkční společnosti a k tomu, aby se Elity a jejich poskoci typu Camerona ocitli za mřížemi na zbytek života, kam nepochybně patří.

Zbigniew Brzezinskij to řekl naprosto jasně, a sice že oni “lost control of the dialog:”
http://youtu.be/8Zq4f6WYmHU?t=8m39s
Takže to ví oni a víme o to i my.

Co z toho plyne pro nás je myslím jasné. Musíme změnit způsob, jak se vytvářejí zákony, protože jinak bude rozhodnuto jako v Mnichově – o nás, bez nás. Musíme mít možnost odvolat politika, co jse zvolili, aniž by to vyžadovalo jeho milostivý souhlas a s tím, že co odsouhlasil 3 měsíce zpět se musí odsouhlasit znovu.

Nevím sice jak toho přesně dosáhnout, ale vím, že každou stávku budou marginalizovat a ignorovat – kromě stávky finanční. Jakmile se nebudou sypat peníze, tak bude mít stát problém a bude nucen vyjednávat (pokud bude množství “neplatičů” velké). Určitě někdo přijde na to, jak se z toho vymanit, abychom se dostali např. z chomoutu EU, kde škrtnutím pera pár úředníků můžeme přijít o celý svobodný internet.

Jsou určitě chytřejší mozky než je můj, jenž přijdou na to, jak stát donutit vyjednávat. Nosná idea na spojení většiny je podle mně jedna, jediná a jednoduchá – máme-li dle ústavy nárok na referendum, pak žádný poslanec od schválení ústavy nemá nárok na plat, dokud nebude referendum uzákoněno a to tak, že bude závazné a neporušitelné a platné při jakékoliv účasti (jako jsou platné volby).

Jinak Cameron je podobně absurdní, jako pánové v Kanadě. Tam nedávno nějaký střelec se zkusil dostat do parlamentu a postřílet poslance. To se mu sice nepodařilo, ale co ho k tomu vedlo bylo – odebrání pasu. Takže proto, že se tento zradikalizovaný pán chtěl odebrat do IS, tak – aniž by něco provedl či mu soudem byl tento zákaz uložen – mu na základě zjevně protiústavního zákona sebrali možnost do IS vycestovat. A nyní se všichni diví, co se to stalo…

Hmmmm.

Co kdyby ho vycestovat nechali? Co by se stalo? Rozhodně by nikdo nezemřel ani nebyl zraněn…! Pokud je pan zradikalizovaný a sledujeme ho, pak ušetříme peníze a riziko, když ho vyexpedujeme do IS – dokonce i kdyby to bylo na státní útraty. Že by se pak třeba chtěl vrátit…? Tak jednak tam může zemřít a můžeme v to doufast… a jednak v nepřítomnosti ho přeci lze snadno zbavit občanství a věc je vyřešena, ne?

Držet ho v Kanadě proti jeho vůli logicky vyůstilo v krveprolití. Ne, že bych zabíjení vojáků obhajoval, ale Kanada už 13 let vede ve světě války, takže nemůže čekat, že se to její půdě vyhne. A pokud politici způsobili, že byl v Kanadě držen proti své vůli, pak za vystavení nebezpečí jsou zodpovědní všichni a zaslouží si zemřít.

TSq
Návštěvník

Jsou jasné věci :
-polarizace a to dost silná
-mocní se hodně potí na sedínce
-zoufalé hledání řešení mocných, aby se to nesesypalo jako domeček z karet
-revoluce/změna nebude velvet/hadrák
-Fake Flag Game už nefunguje
-lidi se začínají probouzet z oblbování medii

Pěkně výbušný kotel

Martin
Návštěvník
Martin

Takže podle Vás je řešení nechat islámce, ať vypadnou do IS? Jasně, cesta nejmenšího odporu, ale tímhle se stáváte spoluviníkem za činy, kterých se takový hňup dopustí. Za ideálních okolností ho sejmou v terénu, ale taky může parádně potrénovat a pak si vyzkoušet “doma”, co se naučil…..nehledě na to, co všechno můžou muslimové tohoto ražení spáchat. V podstatě jde jen o další export terorismu ze západu a to je v každém případě hnus.

Palo
Návštěvník
Palo

Dnes sa v Budapešti konal protest proti “internetovej rakovine”, na ktorom sa podľa prvých odhadov zúčastnilo 30 tis. ľudí http://www.iyqk.com/v/this-is-datacancer-of-21th-century-support-hungarians-in-the-fight-against-internet-tax

2xs
Návštěvník
2xs

>AE News denně generuje traffic v desítkách gigabajtů
—pokud je to pravda, bylo by dobře se soustředit na efektivitu tvorby vašich stránek a na jejich strukturu (obrázky a odkazy, které se zobrazují na titulní i každé další straně). Prostě vaše stránky nejsou optimalizované na rychlost ani náhodou!!! a o optimalizovanosti pro čtení na mobilním zařízení ani nemluvě.

TSq
Návštěvník

❓ Kde je problém ❓
Broadcast je dneska naprosto běžně za 2,7€/měsíc 😉
I v těch plackách v kapse “chytrouš” alias chytrý mobilní telefon.
❗ Na tomhle serveru mi vadí jediné, má RS10 ač je běžné RS 50, RS70, RS100 ❗
Jinak naprostá spokojenost.

2xs
Návštěvník
2xs

Reagoval jsem na údaj a obavy uvedené v článku.
Jaký máš problém ty, to nevím a nechci to vědět ani řešit. A promiň, že nepoužiju záplavu emotikonů.

TSq
Návštěvník

Vždyť já také, RSS kanál je datově minimální a člověk si přečte a až pokud chce, tak jde na stránky. Placení trafficu je problém, to opravdu nezávislá media padnou, 13Kč/GB je slušná pálka

Hen
Návštěvník
Hen

Používám-li traffic převážně ke čtení na webu, je 1 GB dost slušný objem dat. Takže za měsíční traffic sloužící k prohlížení webu, o objemu 1 GB nestojí ani 1/2 kafe. No a pokud budu chtít streamovat hudbu nebo film, zaplatím za to jako za obsah a za jeho přenos. Tak už platíme i za energie.

TSq
Návštěvník

Trocha nedorozumění, není traffic jako traffic,
mluvíte o uživatelském, což je úplně něco jiného než serverový.

-Uživatelský, co stáhnete do svého compu, já jenom na mobilní stáhnu 1GB/ týden a žádná videa či tv, žádné filmy, hudba, radio či podobné balíky, jenom data a prohlížení nějakých pro mne důležitých důležitých webů.

-Serverový, provozuji s přáteli malý web, taková klubovka, takže mám dost velké ponětí, jak to tam funguje, celý jsme dělali sami, hlavně když pracovně dělám admina na velkém.
Ten malý “brouček” vygeneruje traffic ca 1,5GB/den, při navrhované dani, ca 600Kč/měs. na provoz, a že je to malý brouček. U serveru jako je AE2 si tipnu na celkem reálných 12-15000Kč/měs. a to je už docela znát, že ano ? A kdo to zaplatí, zvykem je přenášet zátěž na konečného zákazníka, tak např. funguje DPH, a jak to udělat, aby neřval nebo neodešel ?

Hen
Návštěvník
Hen

Ale rozumíme si. Když budu chtít vidět film, zaplatím i za jeho přenos, ať už přímo nebo ve formě daně. Když budu chtít číst na AE, buď mu za to zaplatím, jako platím za tištěné zpravodajství a publicistiku, nebo holt bude muset Putin šáhnout hlouběji do kapsy.

TSq
Návštěvník

Je to ještě bizarnější, nejen, že úplně všechno zaplatíte, ale jestli si vůbec stáhnete, co chcete.
Tady nejde o Putina, nedostanete se ani k emerickým či jiným, stačí pouze ukázat prstem a je vymalováno. Hledá se politické řešení, aby to prošlo a pak už jenom 1.a 2. program československé televize a šmidra.
Jinak roamingový provoz serverů už dávno běží i s poplatky, stačí jenom ten správný vypínač. Chápu že dráždí a že si chce stát taky sosnout nektaru, stát, ty lupiči nastrčený korporacemi.
Víte, jak funguje koncesionářský poplatek, stačí duplikovat na internet, nezaplatíš->exekutor.

zombie666
Návštěvník
zombie666

tak vidím,jestli je pravda co se v článku píše,že se jim ta vize z komixu a filmu V jako vendeta opravdu začíná naplňovat…

Palo
Návštěvník
Palo

Ako vo Vendete aj tým záverom, kde ľudia prevalcujú “elity”.

Dnes sa v Budapešti konal protest proti “internetovej rakovine”, na ktorom sa podľa prvých odhadov zúčastnilo 30 tis. ľudí http://www.iyqk.com/v/this-is-datacancer-of-21th-century-support-hungarians-in-the-fight-against-internet-tax

stanislav
Návštěvník

👿 Koloniální šmejdi co v minulosti nakradli co mohli zůstanou Šmejdama………..