Byt č. 5: Vegetariánkovi podřízli a zkonzumovali tomu dobytkovi ze shora prase...

Byt č. 5: Vegetariánkovi podřízli a zkonzumovali tomu dobytkovi ze shora prase a policii tvrdili, že se živí jen bylinkami! Takovýto diktát dostal při online výuce od své učitelky syn naší čtenářky, který chodí do 3. třídy základní školy! Zatímco za komunistů se děti učily, že na louce se pásly krávy a krmily se bylinami, dnes se učí z domova přes počítač, jak vyřešit bytový problém se sousedem spácháním trestných činů vloupání a krádeže! Kdyby nebyla online výuka kvůli covidu, matka dítěte by se nikdy nedozvěděla, jaké sračky učitelé pouští v diktátech do hlav malých dětí ve škole!

Online výuka. Ilustrační foto.

Byt č. 5: Vegetariánkovi podřízli a zkonzumovali tomu dobytkovi ze shora prase a policii tvrdili, že se živí jen bylinkami! Takovýto diktát dostal při online výuce od své učitelky syn naší čtenářky, který chodí do 3. třídy základní školy! Zatímco za komunistů se děti učily, že na louce se pásly krávy a krmily se bylinami, dnes se učí z domova přes počítač, jak vyřešit bytový problém se sousedem spácháním trestných činů vloupání a krádeže! Kdyby nebyla online výuka kvůli covidu, matka dítěte by se nikdy nedozvěděla, jaké sračky učitelé pouští v diktátech do hlav malých dětí ve škole!

Naše redakce dostala v sobotu email od jedné z našich čtenářek, která nám poslala fotografii s displejem počítače jejího syna, který chodí do 3. třídy základní školy a v současné době se účastní přes počítač online výuky, stejně jako jeho spolužáci, a to kvůli covidové hysterii v České republice. Naše čtenářka, paní Lenka, si během online výuky jejího syna všimla, že zrovna vyplňuje diktát na počítači a doplňuje do slova měkká a tvrdá i/y v bizarním testu, jehož znění paní Lenku doslova nadzvedlo ze židle, protože to byl šok.

Diktát z ČJ pro žáka 3. třídy ZŠ během online výuky z domova

Pokud jste chodili do základních škol za komunistů, nebo třeba ještě v 90. letech po převratu, tak si jistě pamatujete, že diktáty v českém jazyce byly vždy konstruovány ve smyslu nějakého popisu v přírodě, se zvířaty, s bylinami, s vílami na pasece, s hnízdišti výrů na stromech, s divokými vodními víry pod hladinou apod. Jenže, v roce 2021 se děti ve 3. třídě ZŠ učí o páchání trestných činů, o zapírání policii a podprahově se jim nasunuje nenávist k lidem, kteří mají rádi vepřové, přičemž trestný čin je vykreslován jako řešení nefunkčního občanského soužití.

Soused ze shora je dobytek, a tak se mu vloupali do bytu a prase mu zabili a snědli

Pokud by neexistovala online výuka, paní Lenka by se v životě nedozvěděla, jaké s odpuštěním sračky se učí děti na základních školách v době vyučování. Výše máte fotografii, ale text si ocitujeme. Syn paní Lenky měl za úkol vyplnit tento text diktátu:

Byt číslo 5

V Bílé ulici stála starobylá bytovka. Všichni její obyvatelé byli slušní a čistotní. Jen pan Břetislav Býk byl podle paní domovnice pěkný dobytek. Žil v bytě č. 5 spolu se svým prasátkem. Manželé Vegetariánkovi bydleli hned pod ním. Dobytčí způsob života jejich souseda jim působil neobyčejné mrzutosti. Nečistota a pronikavé prasečí aroma je opravdu zlobily. Jednou večer, když soused nebyl doma, prasátko zmizelo. Zbyly z něj jen kosti. Někdo jej zabil a snědl, aby zahladil stopy. Zabití prasátka vyšetřovala policie. Vegetariánkovi byli mimo podezření. Vypověděli totiž, že jedí jen byliny. Ty ale musely být asi pěkně olejnaté, protože od nich měli pěkně mastné ruce i pusu.

Znovu upozorňuji, že se jedná o školní diktát pro děti 3. třídy základní školy, tedy pro děti ve věku 8 až 9 let v průměru, kde učitelka malé děti cvičí na textu, který de facto popisuje spáchání dvou trestných činů, vloupání a krádeže, přičemž popisuje způsob, jak Vegetariánkovi vyřešili občansko-právní spor spácháním trestných činů, a ještě diktát popisuje, jak pachatelé lhali policii.

Školy vychovávají děti podprahově k páchání trestných činů, je-li to ve jménu dobra a práva

Výrok domovnice o tom, že soused je dobytek, je opravdu jak z nějakého vyšetřovacího spisu a takovéto texty rozhodně nepatří do diktátů malým dětem na 1. stupni základní školy, kde se děti mají učit k výchově a pravidlům právního státu a ke slušnosti k ostatním lidem, ne k nazývání lidí dobytky, protože takovéto diktáty malým dětem podsunují vzorce chování.

Pro otestování dětí na to, jestli umí psát o bylinách a dobytku, bylo přece možné použít klasiku o pastvině, o kravách, býcích, kteří se pasou na bylinách, ale předkládat dětem diktát o tom, jak jedna rodina provede vloupačku do bytu jiného člověka, zabijí tam prase a zůstanou po něm jen kosti, to je opravdu vrchol. Distanční výuka tak dává rodičům neobvyklou příležitost spatřit na vlastní oči práci učitelů s dětmi, způsob výchovy a vštěpování hodnot dětem ze stran učitelů. Dovedete si představit, jaký vliv to má na výchovu dětí, když během školního roku píšou desítky podobných diktátů, jakým způsobem se jim to zaryje do podvědomí.

Online výuka dětí na 1. stupni ZŠ

Diktát je totiž pro malé dítě programovací nástroj. Dítě si při psaní a vyplňování textu fixuje modely chování a jednání, tzv. kognitivní archetypy. A jedním z nich je situace, že když je někde nějaký problém, vyřeší se tím, že se věc vezme do vlastních rukou a potom stačí jenom mít krycí historku pro policii. Úplně teď dáme mimo skutečnost, jak fungují soudy a občansko-právní spory, a že někteří lidé jsou opravdu jako dobytek, ale diktáty s obsahem popisu a de facto návodu k páchání trestných činů prostě nepatří do diktátů malých dětí. Ti učitelé si musí uvědomit, že ty děti potom kopírují vzorce chování zachycené v diktátech a ukotvují si hodnoty, které ospravedlňují potom páchání trestných činů pro dobro věci.

Základní školy tlačí dětem do hlav na prvním stupni nebezpečné modely kognitivního chování

Všichni jsou čistotní a slušní, jenom jeden pán je dobytek, protože chová prasátko. A rodina vegetariánů tak vezme spravedlnost do svých rukou, provede vloupání do bytu, zabijí prase, udělají si zabijačku, nechají sousedovi z prasete jen kosti a policii potom lžou a tvrdí, že jedí jen byliny. Vegetariánkovi jsou tak v diktátu vykreslováni jako hrdinové, kteří zbavili bytový dům zápachu. Ve skutečnosti se tím ale v dětech podsunuje ještě jedna věc, a to je vykreslování vegetariánů jako bojovníků za správnost, přičemž ten dobytek s tím prasetem ze shora je černou ovci celého sdružení vlastníků bytových jednotek.

Online výuka přes tablet

Za komunistů neexistovalo, aby školní diktáty učily děti, jak o někom říkat, že je dobytek, jak vyřešit společenské soužití pácháním trestných činů. Tohle prostě nepatří na 1. stupeň základní školy, a vlastně vůbec to nepatří do žádné školy. Distanční výuka dětí tak odhaluje to, před čím varuji v článcích a na SVCS v pořadech už tak dlouho. Řízení na 1. prioritě, tedy světonázorově-vzdělávací, je nejbrutálnějším procesem globalizace, protože jestliže děti budou špatně vychovány, potom celý národ bude zničen.

Kdyby nebyl Covid a online výuka, rodiče by nikdy nespatřili, jaké věci se děti učí při hodinách českého jazyka

Zatímco chodíte do práce, anebo nedáváte pozor na dítě během online výuky doma, tak škola do vašeho dítěte nasunuje neuvěřitelné informace, utváří v dítěti pokřivené kognitivní vazby a hodnotové rámce, které se postupně kumulují a po 20 letech se lidé diví, že společnost se mění, že mladí lidé nenávidí vlastenectví, že mladí voliči jsou plní fašizace a nenávisti vůči komukoliv s jiným názorem, každý se diví, odkud se to vzalo, kde se to bere, ale odpověď máte přímo v tomto článku. Bere se to ve školním vzdělávání v útlém věku. Už na 1. stupni ve 3. třídě ZŠ učitelé vedou děti k fašizaci a k utváření kognitivních modelů programové nenávisti, k páchání trestných činů “pro vyšší dobro”, podprahově školy nasunují dětem vzorce chování, které jsou naprosto nepřijatelné.

Webové rozhraní dálkového online vyučování

Diktát by šlo postavit úplně jinak, např. způsobem, že manželé Vegetarinákovi podali/y žalobi/y, soudci jim nevyhověli/y, manželé se odvolali/y, důkazi/y obsahovali/y y znalecké posudky, prostě diktát na měkká a tvrdá i/y by šlo postavit tak, aby si děti procvičily gramatiku, ale aby se jim nepodsouvala indoktrinace a fašizace. Až totiž začne ve skutečnosti někomu nahoře v bytě štěkat pes, některé děti, v budoucnu a v dospělosti, vezmou problém do vlastních rukou a počkají si, až soused odjede z bytu. Vzorec chování se totiž dětem z podobně laděných diktátů vryje do podvědomí. Pokud máte podobné zkušenosti z online výuky svých dětí, zašlete nám prosím do redakce fotografie, ofocené displeje počítačů, protože tyto informace je třeba šířit a sdílet.

-VK-

Šéfredaktor AE News

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, máme nový rok a ten přinese možná ještě větší útrapy něž rok předchozí. Události a dopady na životy obyčejných lidí a logicky i čtenářů se budou prohlubovat. V této situaci více než kdykoliv předtím potřebujeme Vaši podporu a pomoci. Pokud se vám líbí naše práce, kterou pro Vás už 7. rokem děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, přispějte prosím jakoukoliv sumou v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Zatím jsme vysbírali jen cca. 44% z cílové sumy a do konce měsíce zbývá 6 dní. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Pepa
Návštěvník
Pepa

To je hnus. Kolik vět se dá vytvořit se slušným textem. Diktát se slušným textem se dá složit za deset minut. To je likvidace dětí v přímém přenosu.

hrabě ze Špajeru
Návštěvník
hrabě ze Špajeru

Fuj to je prasečina.
comment image

john prague
Návštěvník
john prague

je hezky úsměvné zde na serveru číst kočkování vegetariánů a masožraavců…. doufám že všichni víte, že učitelky bez vlastního názoru …to je chlouba nastupujícího nového židobolševického systému.
taková učitelka totiž umí akorát rozlišit měkké -i- od tvrdého -y – ale vlastní názor jí nic neříká.

Noname
Návštěvník
Noname

Pane VK, a to ještě rodiče některých žáků 4. třídy severně od Prahy netuší, že jejich dětem se při on-line výuce nabouraly do vyučovacího procesu hackeři, kteří místo učitelky pustily on-line p@rn@!

Učitelka a její kolegyně – nejméně dalších pěti tříd kterým se na obrazovce během online vyučování stalo totéž, pouze bezmocně přihlížely… Byla přivolána PČR.

Takto je zabezpečená výuka!

A média mlčí!!! Kolik rodičů by bylo otřesených… A kolik rodičů se to vůbec dozvědělo?

Co tato předčasná sexualizace dětí udělá s jejich mozky a psychikou!

Katka
Návštěvník
Katka

U nás to nebol diktát, ale potravinová pyramída…syn je vegetarián, takže si ju vypracoval podľa seba, samozrejme, že učiteľke to nestačilo a musel ju prerobiť, lebo tam chýbalo mäso…vôbec neakceptovala, že on to mäso tam nechce mať, ale dal iné alternatívy…tak som doma vysvetľovala 🙂

Canon_1000
Návštěvník
Canon_1000

Bill Gates a vakcinační lobby ZABÍJÍ a mrzačí lidi!! 14 miliard vyplaceno 14 tisícům poškozených přesto Facebook a další korporátní media doslova permanentně a obludně lžou v přímém přenosu o tom, že fakta o těchto soudy uznaných poškozených, jsou dezinformace!!! Media kryjí kriminální činy korporací. Více zde..

https://cos.tv/videos/play/23840390322623488

Dáša
Návštěvník
Dáša

Kdy ty paskřivce začnou konečně zatýkat?

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Dáša
zatýkat? Zbytečné průtahy. Věšet!

Dobrodej
Návštěvník
Dobrodej

O úrovni výuky na všech typech škol je dnes skoro už zbytečné se bavit!! Stále klesá a snad to i někdo dělá schválně, abychom jako národ “zblbli” a bohužel nejsme v EU sami, kde si odborníci stěžují na tragický sešup v úrovni vzdělání!! Druhá část pravdy je bohužel také krutá, protože nikdo dnes nedokáže odhadnout , co by děti měli umět, protože za cca 10 až 15 let bude společnost vypadat úplně jinak, co se týče poptávky po druhu a úrovni vzdělaní a odborných znalostí, takže vy máte učit studenty pro obory, které dnes ještě neexistují a nikdo neví, jak budou konkrétně vypadat a co všechno se bude požadovat pro “pracující” , kterých bude ale podstatně méně, takže budeme muset něco udělat s těmi, co pracovat nebudou a to se musí začít řešit už teď a nečekat , až nám “nový” svět spadne na hlavu a bude to rychlé a bude to bolet!!!

enni
Návštěvník
enni

Co mají děti umět? To je jednoduché. Stačí znát číslice do deseti, aby věděly, na který autobus mají nastoupit, až pojedou do korporátní továrny. Číst a psát umět nemusí, mohly by číst nežádoucí media, jako třeba Aeronet.
Jen ať pěkně papají a tloustnou, jako v pernikové chaloupce.

Dobrodej
Návštěvník
Dobrodej

Vegetariánství není žádný “šprajc” , protože cca 20% lidí nemá úplnou enzymatickou výbavu na trávení masa a pro tyto lidi je lepší se masu jako potravině vyhnout. Zrovna tak cca 25% lidí nemá úplnou trávicí schopnost na mléko, takže pro ně jsou vhodné sýry a tvarohy, ale nikoliv mléko v tekuté podobě jako potravina. Problém potravin a stravování je daleko složitější, než se zdá být. V podstatě je nejlépe, když člověk jí to, na co má chuť, to je nejlepší regulátor!! Dovolím si zde utrousit hodně platnou poznámku, která je odborně doložená, že dnes jíme veliké množství masa a to vůbec není zdravotně dobře!! Také výběr druhu masa je velice důležitý, spíše ryby a jiné produkty z moře a “bílé” maso, což je ptačí a hovězí , prasátka a jiné, jenom velmi pomálu!! Jsme národ s vysokým výskytem chorob, rakovin žaludku, střev, konečníku a mnoha dalších a mnoha těchto nemocí je možné se vyhnout jiným ,zdravějším způsobem stravování!! A mohu vám upřímně říci, že pokud se naučíte stravovat s malým obsahem masa v potravě a budete to umět, tak si pochutnáte lépe než s masem!! Je to jenom o kultůře stravování a hlavně nejezte nic z “rychlého občerstení”!!! To je skoro všechno jed , v USA tuhle stravu nazývají po právu “jídlo z popelnice”!! Takže kdo chodí na hambáče a jiná svinstva , tak si pěkně ubližuje!!!

Dáša
Návštěvník
Dáša

hamburger už jen svou šedou barvou neslibuje chuťový zážitek. Proto je překryt salátem, sýrovým výrobkem a přelit nechutným dresinkem.
Jediné maso, které strávím bez problémů, je vařené koleno nakrájené na kousky a ztuhlé v ochucené polévce. Babička tomu říkala huspenina.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Dáša
kolínko mám nejraději povařit, potom nakrojit ,okořenit a ugrylovat. Patku čersvého chleba, hořčice , čerstvý křen a točené pivíčko. Hotové Lurdy.

Dáša
Návštěvník
Dáša

Těžce stravitelné. Aspoň tedy pro mě. Třeba rajskou jedině s vařeným hovězím žebrem.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Dáša
vařené hovězí prima. A vedle rajské jsou skvělé i koprovka, nebo křenová.

angel
Návštěvník
angel

vegetariánství je židobolševickej výmysl…

Dočasný Slovan
Návštěvník
Dočasný Slovan

Běž si dát uzenou nohu z Tesca, pitomý andílku.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Dočasný Slovan
maso z Teska ,či jiného “retězce” bych nedal ani psům. A uzené ze supermarketu? To může konzumovat jen sebevrah. Víte jak udí? Nevzali mbyste to do úst. Hovězí a vepřové maso je třeba kupovat výhradně z domácích chovů a prodejen domácích zemědělských společností. A nikdo ať netvrdí , že to je pro něj nedostupné. Jsou i ve městech. Do toho Teska, nebo jiné té prodejny odpadu z EU si táké musí zajet autem. A nejde jen o maso. Mléko ,máslo, sýry a naprostá většina potravin lze nakoupit v podnikových prodejnách domácích zemědělských společností a u soukromníků a v nesrovnatelné kvalitě s tím dováženým šmejdem bůhví odkud. A síť je všude hustá, není to o žádném dlouhém cestování. Mnohem méně , než když někteří hlupáci objíždí slevy těch šmejdů po supermarketech.

angel
Návštěvník
angel

já mám lepší zdroje masíčka než tesco…ty si dej ohryzanou větev , co ti zbyla z neděle, ty chytrý vegetariáne…vidíš, ,jak jsi zblbl bez masa…

zxc
Návštěvník
zxc

Kdo žere maso zvířat, zvláště těch s vyspělejším sebeuvědoměním, dle židobiblické doktríny o tom že prý má na to právo protože je “něco víc”, tak na karmické úrovni tím dává sám svolení k tomu být sežrán nějakými jemu nadřazenými (nebo těmi co si to o sobě myslí) bytostmi. Tak abyste se potom nedivili, kde třeba po smrti, ale možná už i před ní skončíte, vy
“masožravci”..

MrK
Návštěvník
MrK

Pod rouskou koronace se nejak zapomenulo na lithiovy tunel v Cinovci pres Australii. Dalsi, tentokrat manganovy tunel se pripravuje ve Chvaleticich pres Kanadu do Japonska. Miliardove zisky za nekolik milionu pro stat…. Trocha starsich informaci je zde:
https://www.3pol.cz/cz/rubriky/bez-zarazeni/2482-mangan-z-chvaletickych-odkalist

sova pracharanda
Návštěvník
sova pracharanda

Takže suroviny máme, hranice je možno uzavřít.
Převzít zpět území do svých rukou, darmožrouty vyhnat, anebo zašlápnout.
Navíc jsme srdce jevropy a ihned bych zpoplatnil průlety přes naše území, zase prachy do kasy.
Naší kasy.

hrabě ze Špajeru
Návštěvník
hrabě ze Špajeru

No vidíte a zase nás chtějí okrást, máme se snad nechat cože?! To se mi snad zdá, zkusíme něco jiného a při pohledu na tvář to číslo řekněte nahlas.
comment image

Lagarita
Návštěvník
Lagarita

Vy naděláte .. nějaký diktát s chabým pokusem o humor nemůže nikoho ovlivnit aby šel sousedovi sežrat prase.
Děti jsou mnohem chytřejší a často mnohem dále než jim přisuzujete – jak inteligencí, tak sprostotou nebo fantazií.
Ale na každé z nich platí nějaký fígl a stačí jen zjistit jaký. A jakmile to zjistíte, tak jim snadno vpálíte do mozku přesně to, co potřebujete – a zůstane jim to tam až do smrti. Třeba já jsem cíťa. Když jsem jako dítě nechtěl jíst kůrku z chleba, matka mi řekla, že té kůrce v koši se teď bude stýskat po tom chlebu co jsem snědl. Rozbrečel jsem se a šel jsem ji vytáhnout z koše a sníst. A i dnes ve 40ti letech dojídám veškeré jídlo a kůrku sním i kdyby byla suchá. A vím i o několika dalších případech, ve kterých mí rodiče mistrně využili této mé vlastnosti … nebo možná slabosti.
Ale jinak jsem byl lotr non plus ultra
Dodnes si pamatuji, jak jsme cca ve 2. nebo 3. třídě s klukama plánovali, že budeme nahé holky přivazovat na běžící pás a postupně s nimi souložit. Ta představa mě dodnes vzrušuje 😀
Ve třetí třídě mě taky (poprvé a naposled) přivezli domů policajti, vlezli jsme totiž někomu na půdu a začali si tam stavět bunkr.
Ani nepočítám kolikrát mě napadlo vzít granát a hodit ho do sborovny.
V následujících letech jsem se mnohokrát serval a dostal za to mnoho poznámek, dokonce i od zástupce ředitele. Měl jsem bezpočet rozbitých kolen, různých silničních lišejů, modřin, koňárů, škrábanců, černých nehtů, dva vyražené zuby. Párkrát jsem spadl ze stromu, jednou jsem si vykloubil rameno, několikrát rozbil hlavu. V potoce jsem bosou nohou šlápl na střep a dodnes mám 6cm jizvu.
Vlastně jsem rád, že jsem to mládí vůbec přežil.
No a vám vadí že v diktátu někdo někomu lhal a sežral prase .. fakt slabý.