Brave New World: Německá vláda předloží do Bundestagu návrh zákona na zavedení...

Brave New World: Německá vláda předloží do Bundestagu návrh zákona na zavedení imunitních karet pro všechny německé občany, a to podle doporučení Billa Gatese, který totéž v USA nazývá Covid pasy! Imunitní karta bude obsahovat informaci o prodělané nemoci Covid-19 a budou ji vyžadovat německá letiště, německé aerolinky, německé dráhy, autobusové společnosti, provozovatelé MHD ve městech, veškeré německé úřady a zdravotnická zařízení! Dosud přitom není jasné, jestli člověk po vyléčení získává nebo nezískává imunitu, ale vláda Merkelové tvrdí, že není na co čekat a imunitní karty se stanou osobním dokladem nezbytným pro cestování, vstupy do úřadů a to je jenom začátek!

Brave New World: Německá vláda předloží do Bundestagu návrh zákona na zavedení imunitních karet pro všechny německé občany, a to podle doporučení Billa Gatese, který totéž v USA nazývá Covid pasy! Imunitní karta bude obsahovat informaci o prodělané nemoci Covid-19 a budou ji vyžadovat německá letiště, německé aerolinky, německé dráhy, autobusové společnosti, provozovatelé MHD ve městech, veškeré německé úřady a zdravotnická zařízení! Dosud přitom není jasné, jestli člověk po vyléčení získává nebo nezískává imunitu, ale vláda Merkelové tvrdí, že není na co čekat a imunitní karty se stanou osobním dokladem nezbytným pro cestování, vstupy do úřadů a to je jenom začátek!

Německá spolková vláda ve středu 29. dubna schválila návrh zákona na zavedení tzv. imunitních karet pro potřeby vybraných soukromých a státních organizací, které by mohly z těchto karet čerpat informace o zdravotním stavu svých zákazníků, klientů, nejčastěji o cestujících v dopravě a návštěvnících státních úřadů. Vybrané resorty a odvětví německého průmyslu, především potom dopravy, by měly povinnost na základě tohoto zákona vyžadovat od cestujících předložení imunitní karty, aby jim bylo dovoleno využít prostředek veřejné dopravy.

Celý systém by fungoval tak, že po vyléčení pacienta z nemoci Covid-19 by se informace zanesla do státní databáze, ke které by potom měly přístup všichni dopravci v Německu. Zákon by specifikoval dva základní rámce, voluntární a mandatorní. Voluntární rámec by umožňoval dobrovolně firmám využívat tuto databázi, takže zaměstnavatel v oboru strojírenství by si ověřil, kolik jeho zaměstnanců prošlo nemocí Covid-19, a kteří naopak nemocí neprošli. To by vedlo k tomu, že zaměstnavatelé budou na osoby bez imunitní karty pohlížet s podezřením, že mohou roznášet nákazu, protože ještě neprošli nemocí a nemají tudíž imunitu. Voluntární rámec zákona by se tak stal nástrojem zaměstnavatelů na upřednostňování lidí s imunitou.

Doklad o imunitě na Covid-19. Takto by to brzy mohlo vypadat v praxi.

Mandatorní rámec zákona je však už mnohem brutálnější. Podle návrhu by vybrané skupiny firem v určených odvětvích a vybrané organizace měly povinnost vyžadovat od klientů a zaměstnanců imunitní karty. Povinnost se má vztahovat na všechny soukromé a státní firmy, které poskytují veřejnou dopravu jakéhokoliv typu a rovněž na státní úřady. Všechna letiště, aerolinky, německé dráhy, městské hromadné dopravy, taxi služby, provozovatelé autobusových linek, provozovatelé osobní lodní přepravy, ti všichni budou mít povinnost vyžadovat od svých klientů předložení imunitních karet, a totéž se bude vztahovat na zaměstnance těchto společností.

Samotným problémem je především imunitní karta, která bude vydávána jen těm, kdo se uzdravili z nemoci Covid-19, teprve později má imunitní karta sloužit i pro zaznamenání informace o očkování proti Covid-19, pokud vůbec se podaří takovou vakcínu vyrobit. Dokonce i někteří němečtí politici od Zelených, kteří jinak jedou tvrdou globalizační politiku, vyjadřují obavy nad tím, aby imunitní karta nevedla postupně k fašizaci ve společnosti a mohutné diskriminaci lidí bez prodělané nemoci.

Místo našité hvězdy na kabátě budou lidé povinni nosit roušky a odlišovat se od lidí s imunitními pasy?

Není totiž jasné, co bude s lidmi, kteří nemoc neprodělali, jak na ně bude pohlíženo z hlediska tohoto zákona. Přestože v německých médiích to nikdo z politiků nahlas neřekl, doslova to visí ve vzduchu. Ano, na lidi bez historie prodělání Covid-19 bude pohlíženo jako na nebezpečné a potenciálně podezřelé osoby, které nemají imunitu, a tudíž mohou eventuálně šířit Covid-19. Logicky to povede k tomu v německé společnosti, že kdo nebude mít dekret v ruce, tedy imunitní kartu, stane se občanem druhé kategorie.

Není vůbec jasné, jestli lidé bez imunitní karty budou mít právo cestovat veřejnou dopravou, jestli soukromí dopravci vůbec umožní těmto lidem cestovat, když nebudou mít imunitní kartu. Na německé televizi včera zaznělo, že zákon může vést k cejchování osob jako za II. sv. války, kdy Židé museli nosit našité hvězdy na kabátech, aby byli odlišeni od ostatních. Angela Merkel to odmítla jako přehnané přirovnání. Imunitní karta a příslušný zákon potom může vést k tomu, že veřejní dopravci v první fázi řeknou, že lidé bez imunitních karet zatím mohou také cestovat, ale musí mít roušky, a možná i rukavice, zatímco “uzdravení” lidé s imunitou žádné ochranné prostředky nebudou muset nosit.

Angela Merkel na nic nečeká a předložila návrh zákona na imunitní karty.

Tímto dojde ve společnosti k segregaci skupin obyvatelstva, kdy vyvolená skupina lidí s prodělanou nemocí bude mít imunitní kartu a bude moci jezdit v MHD bez roušek, ale ostatní lidé, i když nebudou mít Covid-19, budou muset natrvalo a celoročně nosit hadr na hubě jako cejch a znamení podřadností, nebezpečí, podezřelosti. Německá vláda se pro imunitní kartu rozhodla na základě doporučení Billa Gatese, který již před několika týdny hovořil o tom, že na celém světě se veřejná doprava a pohyb lidí zásadně změní a lidé budou nakonec stejně potřebovat Covid pas, ve kterém bude uvedeno, jestli osoba má imunitu po prodělané nemoci, anebo je očkovaná. Video s jeho výroky a doporučeními nejen německé vládě máme zde.

Vláda Angely Merkel proto nelení a ihned po doporučení Billa Gatese připravila návrh zákona na zavedení imunitních karet v Německu. Nepochybujte o tom, že důkladní Němci toto dotáhnou do extrému a budou požadovat imunitní kartu všude, pro všechno a na všechno. Bez karty vás nepustí na úřad, do banky, do školy, do divadla, do kina, do nákupního centra, zaměstnavatel vás pod záminkou vyhodí, protože bude mít panický strach, že mu nakazíte ostatní zaměstnance a hygiena mu uvrhne celou firmu do karantény.

Imunitní pas se stane součástí průkazu totožnosti

Německý list Süddeutsche Zeitung, který o novém návrhu zákona informoval jako první, přitom uvádí [1] i další souvislosti. “Předpokladem pro zavedení takové imunitní karty je, že existují vědecké důkazy o tom, že lidé se po koronární chorobě nemohou znovu nakazit,” uvedl spolkový ministr zdravotnictví Jens Spahn (CDU). Dosud taková jistota neexistuje. Zákon je tedy prý a prozatím jen preventivním nařízením. “Pokud se dospěje k závěru, že lidé jsou po prodělání nemoci imunní vůči Covid-19, potom by dokument o imunitě věcem na mnoha místech usnadnil,” řekl Spahn. “Byla by to šance, že občané by mohli provádět určité činnosti snadněji.” Jako příklad uvedl zdravotnické pracovníky. Navrhovaný zákon uvádí, že imunita může být použita k vyvození dalekosáhlých závěrů o tom, jak zacházet s ochrannými opatřeními a zranitelnými skupinami lidí.

Rychlotest na Covid-19.

Další pasáž v zákoně, podle německého listu, ukazuje na to, jak daleko by tyto důsledky mohly zajít. Vztahuje se to k zákonu o ochraně před infekcemi, který umožňuje státu nařídit lidem, kteří jsou nakažliví nebo dokonce „podezřelí“, že musí nastoupit do karantény nebo nevstupovat na určitá místa, nebo na veřejná místa, nebo vstupovat pouze za určitých podmínek. V budoucnu by toto mělo být možné po předložení imunitního pasu, aby bylo možné získat zvláštní povolení. S ohledem na dalekosáhlý dopad zákazu kontaktu lidí v pandemií v posledních měsících by to mohlo naznačovat, že klasický průkaz totožnosti by mohl v budoucnu nést více údajů, především těch o imunitě člověka a o očkování.

Imunitní pas povede k zahájení mohutné vlny diskriminace v dopravě, v obchodech, ve firmách. Zaměstnavatel se dozví nejen, jestli máte Covid-19, ale i jestli máte HIV

Federální komisař pro ochranu osobních údajů Ulrich Kelber (SPD) je vůči nařízením skeptický: „Každá forma prokázání imunity je zdravotní údaj, které vyžadují zvláštní ochranu,“ říká: „Za žádných okolností by takové údaje neměly být zneužívány nebo vést k diskriminaci.“ Podle Světové zdravotnické organizace stále neexistuje spolehlivý důkaz o imunitě. Nový zákon by mohl mít další důsledky pro zaměstnance sociálních a zdravotnických zařízení. Podle návrhu by zaměstnavatelé měli mít možnost získat v budoucnu vědomosti o všech přenosných nemocech svých zaměstnanců. Toto právo na informování se dosud vztahovalo pouze na choroby, kterým lze očkováním zabránit. Nyní nově by se ale nové nařízení mohlo uplatňovat i na infekce HIV nebo na hepatitidu. Kordula Schulz-Asche ze strany Zelených proto tyto plány nazývá „pochybnými“.

Zdravotní certifikáty na letišti v Indonésii.

V Severním Porýní-Vestfálsku se mezitím má digitální imunitní karta testovat během pouhých dvou až tří týdnů. Testovaní pacienti pak pomocí aplikace uloží důkazy o jejich výsledku koronového testu v šifrované formě v databázi. “Letiště, infrastrukturní společnosti a úřady by pak mohly digitálně zkontrolovat stav testu dané osoby, když se třeba rozhodne někam letět a využívat služeb těchto společností,” vysvětluje Stephan Noller, který stojí v čele zúčastněné společnosti Ubirch, která připravuje projekt imunitní karty. Kromě toho další společnosti, jako jsou Lufthansa Industry Solutions, Fakultní nemocnice a Zdravotní oddělení města Kolín nad Rýnem a Spolková tiskárna cenin, pracují na imunitním pasu do smartphonů.

Imunitní pasy povedou k vytvoření segregovaných sociálních skupin ve společnosti a k mohutné averzi, odporu a nenávisti mezi držiteli imunitních karet a zdravými lidmi bez historie Covid-19. A nosatí budou tleskat, jak se jim podařilo tupé góje rozeštvat proti sobě

Jak tedy vidíte, nosaté právo vítězí na absolutně všech frontách. Veškeré procesy k očipování populací jsou nastoupeny a nepohnete se nikam, psal jsem o tom v knize Human Ex Machina, že omezení pohybu lidí na planetě je jedním z hlavních bodů nasunování NWO a teď sami vidíte, že všechny prostředky jsou k tomu nyní nasazovány. Německá města zakazují vjezdy aut se spalovacími motory, takže jste nuceni kupovat auto v elektrice, a teď nově vás nepustí do autobusu, do vlaku, ani do letadla, když nebudete mít doklad o imunitě, anebo o očkování. Neprošel jsi nemocí a nechceš se nechat očkovat? Tak to jsi podezřelý, jsi potenciálně nebezpečný, jsi extrémista, a nejsi náhodou terorista?

Italská armáda kontroluje cestující podle databáze.

Přesně tyto reakce lidí vás budou čekat, o tom ani na okamžik nepochybujte. Buď si necháte do sebe napíchat chemický a buněčný koktejl z virů a opic v rámci očkování, anebo se nikam nepohnete, protože nikam vás nepustí, a pokud nenecháte očkovat své dítě, které bez očkování do školy také nepustí, dítě vám sociálka sebere a naočkuje bez vašeho souhlasu.

Společnost se bude dělit na privilegované uzdravené/očkované a na zdravé/neočkované lidi druhé kategorie. Ta první skupina se bude štítit té druhé, ta druhá skupina bude nenávidět tu první kvůli privilegiím. Nosatí zatleskají, že gójové stojí zase proti sobě kvůli takové blbosti jakou je drsná chřipka, namísto toho, aby se semkli a chránili Evropu, která se jim rozpadá kvůli migraci, kterou také organizují a řídí nosatí. Chápete tu tragédii bílého muže a jeho rodiny v dnešním západním světě?

Pod rouškou Covidu-19 nasunou NWO a ukotví Brave New World definovaný skupinami lepších a horších lidí

Toto je podoba Brave New World, který ve jménu dobra bude páchat takové zlo proti člověku, že si to ani nedokážete připustit. Možná to už vidíte okolo sebe, jak lidé udávají sousedy a volají policii, když někdo nemá roušku, anebo ji má spuštěnou na krku a nemá ji na tváři. Myslíte si, že lidé budou chtít neustále chodit s hadrem na hubě, když lidé s imunitní kartou už nebudou muset nic nosit? Jakmile se toto zavede, lidé budou stát jako ovce na označkování, pardon, na očkování, aby měli imunitní kartu a mohli cestovat a chodit bez roušek a respirátorů.

Britská NHS doporučuje mýt si ruce dezinfekcí po dobu 20 sekund.

A protože imunitní karta bude mít zjevně i elektronickou podobu, bude nabízet tracking, sledování pohybu nejen majitele telefonu, ale i ostatních lidí v okolí, bude práskat na ostatní lidi bez imunity v dosahu, vláda uvidí, kam cestujete, kde se pohybujete, v kolik hodin a kde nakupujete, všechno bude dostupné v reálném čase. Problém začne ve chvíli, kdy telefon necháte doma, nebo ho ztratíte. Bude proto snaha postupně tyto pasy a doklady ukládat na čip pod kůži. Všechno k tomu směřuje a jak je vidět, Německo jde zase v čele. Nosatí globalčiky zaveleli k vytvoření Covid pasů a Německo jde příkladem.

Nejen o tomto plánu na imunitní karty budeme hovořit dnes večer po 19:00 hodině na Svobodném vysílači CS v mém pravidelném pořadu. Probereme aktuální události z domova i ze světa. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.

Záznam pořadu

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Teodor
Návštěvník
Teodor

Byvala STASI agentka Erika (STASI kryci jmeno mMerklove jako Bures) zase dokazala, ze je blbejsi nez patnik u silnice ktery pouzivaji jen pejsci. (A vice nez lejno neni mozne od ni ocekavat. vyvinout vakcinu proti mutujicimu viru neni zatim mozne a imunita se nemoci nevyvtvori – podobne jako u chripky, navic se zjistilo, ze 30% uzdravenych vubec zadnou imunitu ani na aktualni virus nema, t.j. na zadny).
Einstein rekl: Lidska blbost a Universum je nekonecna, ale u toho Universa si nejsem jisty.

Nova
Návštěvník
Nova

Viem zep.Vk spojenie covid 19(84) a 5G nevidi a nespaja ale p.Dr.Dr. Cowan tam prepojenie vidi.
Viac video: Historie se opakuje. 5G & koronavirus. Viry nejsou příčinou nemocí
https://www.youtube.com/watch?v=k2XrbH2dlrE

ema
Návštěvník
ema

omyl, jestli někdo věří že to co vyvíjí Gates je plus a že korona je z číny … tak si přečtěte rukojmí

ema
Návštěvník
ema

ještě někdo věří na to, že korona je čínského původu?
http://www.rukojmi.cz/clanky/800-bill-gates-priznal-vakciny-maji-snizit-populaci

anonymka
Návštěvník
anonymka

ema
Nemyslíte, že té populace na planetě už je opravdu trochu příliš? Přelidněná Indie, přelidněná Čína, a asijský kontinent vůbec, přelidněná prakticky celá Afrika, přelidněná jižní Amerika. ano, i Evropa se za poslední století značně přemnožila. Na Zemi žije obrovská spousta lidí co nic neprodukují, ale chtějí jíst, a kdyby jen to, oni mají “nároky”, chtějí žít na stejné úrovni jako ti co produkují. To není správné. Někdo to řešit musí a jestli se Bill Gates z výše svých miliard rozhodl vyrobit vakcínu proti koronaviru, která by měla potencionální účinky na rozmnožování populace a případnou plodnost, a při tom zastavila množení viru, nelze proti tomu nic namítat a je právě na čase, aby to nastalo, pokud má svět vypadat lidsky.
Rozhodně je to lepší a humánnější způsob jak udržet svět v normálním stavu, než atomová válka, neutronová válka s vyhlazením populace a zachováním materiálních hodnot, nebo hromadné kastrace žen, tak jak se to dělá v Indii. Pře padesáti lety bylo na planetě 4 miliardy lidí, dnes už je jich téměř osm miliard, to znamená, že pokud se nic neudělá, za deset let bude na Zemi 12 miliard lidí. Tenhle nárust prostě nemůže jít do nekonečna.
Uvědomujete si tu geometrickou řadu, kterou se lidstvo množí? Na každý přemnožený druh na Zemi čas od času přijde infekce, či jiná pohroma. Když nepřijde, musí zasáhnout člověk a redukovat. Nebo Bůh? Ovšem opět prostřednictvím člověka. Jinak by přemnožený druh hlady požíral sám sebe, či devastoval své prostředí, jako např. přemnožení zajíci co nemají v zimě co žrát, okoušou všechny mladé stromky, nebo hladové slepice, co uklove a požírá jedna druhou.
Jestli takto nějak hodláte skončit, jako potrava silnější a fyziky zdatnějších jedinců na planetě Zemi, tak, milujme se množme se, a nadávejme na Billa Gatese a další zúčastněné na záchraně Země.
Ujišťuji vás, že pokud Kosmos nezasáhne, za třicet let na planetě nebude co jíst a budeme se požírat navzájem.

Lenka
Návštěvník
Lenka

Stejně šílený názor jako těch, co nutí druhé vést demografickou válku s muslimy a vybízí k množení. Tohle, co říkáte není problém ani Německa, ani Čech a ani celé Evropy. Na světě jsou stále bílá, nezalidněná místa, dostatek času na osvětu a hlavně jsme jednoho druhu a ňákej Gates nebude rozhodovat, kolik lidí smí žít na planetě. Když se někde množí jako králíci a umírají podvýživou ve čtyřiceti prům. věku, pak je to jejich rozhodnutí. My to prostě máme jinak. A vůbec. Po všech zkušenostech beru statistiku hodně s nadhledem.

nicema
Návštěvník
nicema

Je to jako s očkováním dětí. Stejná (ne)logika. Koho ve školce neočkované dítě nakazí, když ostatní děti jsou očkované?
Naopak, opatření s Covid-pasy by mělo způsobit, že téměř každý mladší člověk bude chtít onemocnět.

anonymka
Návštěvník
anonymka

nicema
Takhle to není, jedno neočkované dítě samozřejmě nikoho nenakazí. ale vir v populaci přetrvává díky tomu jednomu neočkovanému dítěti, takže se těžko dosáhne stavu, kdy nebude třeba očkovat všechny děti. jako např. starší populace byla plošně očkována proti neštovicím, čímž virus vymizel, a nyní již není potřeba očkovat proti tomuto smrtelnému viru nikoho. Stačila by jedna ukňouraná kráva co nechce své dítíčko dát očkovat, a celý efekt by byl v háji. Díky bohu, s tímto si komouši dokázali poradit.

Uno Universus
Návštěvník
Uno Universus

Na mor umre vzdy ten, kdo je ockovany. Ma vir v sobe, tak ten zvenku s nim zacne valcit a telo onemocni a umre.

Anoficiálněan
Návštěvník
Anoficiálněan

Plánovat a kecat můžou, jenže už se oficiálně sundavajī vlajky EU i Německa Svět je už jinde a to se tady nepíše.

hledac pravdy
Návštěvník
hledac pravdy

neco mi to silne pripomina…:)))))
drive rasova i NSDAP letigitka, dnes karta koornace!!!

Armica
Návštěvník
Armica

Minulý týden nám proběhlo dobrovolné testování na obrané látky proti coronviru. Testovalo se po různých městech, věkových skupinách, evidovaly se i přesné os. údaje. A především to nejdůležitější, rodná čísla. Uvědomělí ovčané odcházeli uspokojeni, že coronvir měli a nevěděli o něm, či že nemají obranné látky proti němu, ale vir nemají.Zdánlivě tedy fraška. To ve stručnosti.

O naivní stupiditě těchto uvědomělých ovčanů ,je už zbytečné psát.
Na místě je otázka, k čemu více mohou konkrétním místům takové vzorně připravené fornuláře prospět více ? Když kdosi má v rukách tak detailní uspořádání o imunitě, konkrétně našeho maličkého národa. _Napadla mě souvislost s těmi vakcínami. Představím si, jak krásně se jím nyní bude pro jednotlivé skupiny lidí starých, mladých, dětí mixovat nějaký sajrajt na míru ! Nic jednodušiho. Přijdete si k os. lékaři pro vakcínu, jste-li dítě, dostanete třeba tu k posílení imunity, k větší blokaci citových buněk, jste-li třeba mladý s krevní skupinou A, tak ještě silnější dávku..a konečně třeba starší člověk třeba dávka vakcíny , která zajistí vaši rychlejší smrt. A kdo si toho všimne, že místo osmdesáti se dožijete jen třeba šedesátky ?Kdo si všimne, že děti se mění před očima ? Zase se to bude svádět na přírodní cyklus či jakési zákonitosti. A v tom vidím tu ďábelskost průzkumů, které tak dobře připravené a organizované, proběhly.

Myslím, že pan VK je ještě optimista, pokud si myslí, že půjde jen o rozdělení na škodný- neškodný. formou kartiček a hadrů přes ústa. Vhodně namixovanou vakcínou se dá totiž u konkrétních skupin docílit nejen rychlého vymírání starších lidí, které ty zrůdy pokládají za zbytečné a zavazející, neboť už nejsou schopny dřít ve fabrikách, jako v mládí. Vhodnou vakcínou se dá mentálně, citově i pociťově změnit vývoj celé generace, člověk bude apaticky dřít do úmoru, asi jako když polkne tabletu na uklidnění, nebude remcat, starat se o nic víc , Takže změnit stav duševního vnímání probíhajícího života,
ale je také možné píchnout člověku pod kůži čip takové kvality, že na pouhý stisk tlačítka se celý dav čipovaných lidí požene jako na povel ze srázu dolů .A to mě děsí ! Už žádné strachy těch zmetků z rozzuřených demonstrantů, žádné obavy, že se jim moc nad národy vymkne z rukou, nač živit armády policajtů, nać si dělat starosti z rebelantů…staćí na klávese pc stisknout jedinou ikonku a vše je vyřešeno. Na otroku nezáleží. A to jsou ty jejich vlhké sny. Mají už opravdu vše, co chtěli mít, teď už se jen zbavit jejich noční můry, strachu, že je někdo může z jejich moci nad národy sesadit. Utopie ? Vůbec ne. Do malého čipu se dá vložit nejen šmírovací technika, ale i bloking objektu či sebedestrukce.

Pokud přijdou kartičky, tak zcela jistě se po čase začne poukazovat na výhody čipů. Jako to začali s platebními kartami ! Kdo ještě vzpomene ? Jak jsme si začali v euforii chodit do fronty do bank ,pro první platební karty ? A ne každý ji mohl mít. Dnes už se bez nich neobejdeme.

A pamatuji dobře na 15 let staré propagační video z us , kde se jeden bankovní úředník chlubil čipem v oblasti mezi palcem a ukazováčkem, jak skvěle se tímto čipem dá bez nějakých překážek projít skrz vrátnici, procházet se po úřadě zabezpečenými dveřmi i kupovat kafe v automatu . Stačí mít ten skvělý čip! A u pejsků se nám předvedlo, že je to prostě jen taková blbinka pro pana doktora. Jinak přeci, to těm pejskům nijak nezavazí, radostně běhají ,štěkají, hrají si. Tedy se nám podprahově podsouvá skrz psy, že je to naprosto brnkačka bez vedlejších negativních účinků.. Být očipovaný.

Rukopis, zvaný také salámová metoda, je vždy u týchž zmetků stejný a byl i koncem 19. století takový, kdy se rušily monarchie, knížetství a království a nahrazovala se tzv. samostatnými republikami. Chci říct, že ty kartičky merkelice jsou ještě zlaté. To ale bude ta úplně poslední, ač řádně osekaná , svoboda . S čipy už nebude prostě žádná !
Rozhodně tedy NE ! jakýmkoliv očkování, a kdo může, tak prchej !

Teodor
Návštěvník
Teodor

Uz Cinani zjistili, ze u 30% vylecenych neni zadna imunita. A kdo snad nejako imunitu ziskal, tak ta je za kratkou chvili pryc, nebot Coronavirus mutuje jako virus chripky.
Asi neumi to kvotove feministicke hovado Erika cist, aby se to dozvedela. Ale pro byvalou STASI agentku a udavacku Eriku (STASI kryci jmeno Merklove jako Bures) by to bylo moc tezke, krome placani nesmyslu neumi nic.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Teodor
blbé kecy o získání imunitypopulace poi “promoření” jsou výplody chorých mozků. Stejně tak jako nějaké očkování. Jedinou skutečnou obranou proti nemocem ať virového či bakteriálního původu je přirozená imunita získáná zdravým způsobem života, případně posilovaná příjmem vitamínů kterých tělo málo získává z potravy. Tělo s přitozenou imunitou si pak poradí samo. Jakékoliv očkování je prznění přirozené imunity a normálních procesů v lidském těle. nejde o nic jiného než o prachy pro grázly kteří se neštítí vydělávat na lidském zdraví. Všichni tito parchanti patří za mříže a velmi brzy by se projevilo , jaký vliv měli na zdraví populace. Odstranit všechny všiváky kteří chtějí vydělávat na umělém vyvolávání nemocí je nejlepší cestou k ozdravení veškeré populace.

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

https://swprs.org/fakta-o-covid-19/

– – – –
Swiss Propaganda Research

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Brutopýre,
díky za velmi plodný odkaz – jen potvrzuje, co si také myslím:
že následky tohoto terorismu budou horší, než celá ta hra na “COVID”…
Mimochodem, víte, že když se koza lekne, padne jako mrtvá? 😉
Zdravím.