Bill Gates zasahuje: Světová zdravotnická organizace po vydání odhalujícího článku na Aeronetu...

Bill Gates zasahuje: Světová zdravotnická organizace po vydání odhalujícího článku na Aeronetu smazala v noci na dnešek ze svého webu prohlášení, že zatím nedoporučuje očkování dětí! Výrok je rázem pryč a WHO nahradila text opačným stanoviskem s odkazem na studii skupiny SAGE, v jejíž správní radě sedí lidé pracující pro nadaci Billa a Melindy Gatesových! To nevymyslíš! Studie financovaná z peněz Gatesovy nadace totiž tvrdí, že mRNA vakcína Pfizer je bezpečná pro děti od 12 let! Do nebe volající skandál ukazující děsivou poslušnost a servilitu WHO ve vztahu k vakcinační lobby Billa Gatese!

Bill Gates zasahuje: Světová zdravotnická organizace po vydání odhalujícího článku na Aeronetu smazala v noci na dnešek ze svého webu prohlášení, že zatím nedoporučuje očkování dětí! Výrok je rázem pryč a WHO nahradila text opačným stanoviskem s odkazem na studii skupiny SAGE, v jejíž správní radě sedí lidé pracující pro nadaci Billa a Melindy Gatesových! To nevymyslíš! Studie financovaná z peněz Gatesovy nadace totiž tvrdí, že mRNA vakcína Pfizer je bezpečná pro děti od 12 let! Do nebe volající skandál ukazující děsivou poslušnost a servilitu WHO ve vztahu k vakcinační lobby Billa Gatese!

Redakce Aeronetu včera v úterý 22. června publikovala výbušný článek [1] o tom, že Světová zdravotnická organizace (WHO) couvla a nedoporučuje prozatím očkování dětí proti nemoci Covid-19, dokud nebude nashromážděno více dat, a také proto, že děti netrpí na následky viru nijak závažně, průběh případných nemocí je mírný, pokud vůbec nemoc propukne, takže je potřeba získat více dat, aby bylo možné přijmout příslušná doporučení. Tento výrok WHO opravdu mnoho lidí překvapil, protože i aktivita politiků byla rázem oslabena, protože proti doporučení WHO se těžko něco vymýšlí.

Bill Gates a Tedros Adhanom, šéf WHO

Takže jsme čekali, jak na to zareagují politici, že WHO na svém webu zatím nedoporučuje očkování dětí. Jenže, přes noc z úterý na středu se něco stalo, něco divného a zvláštního. Dnes ráno 23. června nám do redakce začaly přicházet emaily, že si lidé náš úterní článek přečetli, ale v odkazu [2] na serveru WHO žádná zmínka o nedoporučení očkování dětí není, že prý jsme asi naletěli nějakému hoaxu. Rozhodně jsme ničemu nenaletěli, dokonce jsme udělali snímek webu WHO, kde je výrok o nedoporučení očkování dětí zachycen. Jenže, když jsme dnes šli na web WHO, tak jsme s hrůzou zjistili, že ten výrok tam už dnes ve středu opravdu není.

WHO přes noc smazala ze svého webu nesouhlas s očkováním dětí a nahradila text v podstatě opačným postojem

Ano, přátelé, vedení Světové zdravotnické organizace po uveřejnění našeho článku včera večer podle všeho odstranilo výrok z webu a došlo k úplnému překopání formulací v textu vztahujícího se k očkování děti. Zatímco v úterý WHO na svém webu uváděla, že nedoporučuje prozatím očkování dětí, protože mají jen mírné průběhy a virus na ně primárně neútočí, dnes ve středu už je to na webu celé jinak a WHO uvádí, že děti od 12 let se mohou očkovat. V textu sice WHO ještě nedala otevřené doporučení, nechává si otevřená zadní vrátka, ale text vyznívá jako celek úplně obráceně oproti včerejšku.

Záznam internetového archivu z úterý 22. června, na webu WHO je výrok stále přítomen

Co se tedy stalo? To jsme se rozhodli zjistit za pomoci služby internetového archivu Wayback Machine, který uchovává snímky webových stránek. Načetli jsme si tedy historii jmenované webové stránky WHO a nestačili jsme se divit. Včera v úterý odpoledne je poslední snímek webu WHO [3] pořízený v čase 16:49:39 odpoledne, tedy několik hodin před publikováním našeho včerejšího článku. Na tomto snímku webu je výrok WHO o nedoporučení očkování dětí stále dostupný. Uvedený text měl tuto podobu:

Children should not be vaccinated for the moment.

There is not yet enough evidence on the use of vaccines against COVID-19 in children to make recommendations for children to be vaccinated against COVID-19. Children and adolescents tend to have milder disease compared to adults. However, children should continue to have the recommended childhood vaccines.

Český překlad:

Děti by prozatím neměly být očkovány.

Zatím není dostatek důkazů o použití vakcín proti COVID-19 u dětí, aby bylo možné vydat doporučení pro očkování dětí proti COVID-19. U dětí a dospívajících bývá onemocnění mírnější než u dospělých. Děti by však měly být i nadále očkovány doporučenými dětskými vakcínami.

Náš článek jsme publikovali včera v čase 21:20 a začal být šířen na sociálních sítích a emaily. V čase 23:00 již měl článek přes 100 000 přečtení a prokliků. A potom to přišlo. Po půlnoci v čase 00:56:30 provedla služba Wayback Machine nový snímek webové stránky WHO, jenže tento snímek [4] již výrok o nedoporučení očkování dětí neobsahuje, místo něho je na webu zachycen na téma dětí úplně jinak formulovaný text v tomto znění:

Children and adolescents tend to have milder disease compared to adults, so unless they are part of a group at higher risk of severe COVID-19, it is less urgent to vaccinate them than older people, those with chronic health conditions and health workers.

More evidence is needed on the use of the different COVID-19 vaccines in children to be able to make general recommendations on vaccinating children against COVID-19.

WHO’s Strategic Advisory Group of Experts (SAGE) has concluded that the Pfizer/BionTech vaccine is suitable for use by people aged 12 years and above. Children aged between 12 and 15 who are at high risk may be offered this vaccine alongside other priority groups for vaccination. Vaccine trials for children are ongoing and WHO will update its recommendations when the evidence or epidemiological situation warrants a change in policy.

Český překlad:

Děti a dospívající mají v porovnání s dospělými obvykle mírnější průběh onemocnění, takže pokud nepatří do skupiny s vyšším rizikem závažného průběhu COVID-19, není u nich očkování tak naléhavé jako u starších osob, osob s chronickým onemocněním a zdravotnických pracovníků.

Je zapotřebí více důkazů o použití různých vakcín proti COVID-19 u dětí, aby bylo možné vydat obecná doporučení ohledně očkování dětí proti COVID-19.

Strategická poradní skupina odborníků WHO (SAGE) dospěla k závěru, že vakcína Pfizer/BionTech je vhodná pro použití u osob ve věku 12 let a starších. Dětem ve věku od 12 do 15 let, které jsou ve vysokém riziku, může být tato vakcína nabídnuta spolu s dalšími prioritními skupinami pro očkování. Zkoušky vakcíny pro děti probíhají a WHO bude svá doporučení aktualizovat, jakmile budou důkazy nebo epidemiologická situace vyžadovat změnu politiky.

Ve středu 23. června již není na webu WHO po výroku ani památky

Takže, jak sami vidíte, po uveřejnění našeho článku uběhly cca. 4 hodiny a WHO okolo půlnoci pohotově přepsala a přeformulovala námi v předešlém článku citovaný text. V novém textu tak není o nedoporučení očkování pro děti ani stopy a WHO dokonce má tu drzost, že reformulovala výrok do podoby, že u dětí není očkování tak naléhavé jako u starších osob. Tedy původní výrok o tom, že není dostatek důkazů pro odůvodnění očkování dětí se za pouhé 4 hodiny od publikování našeho výbušného a šířeného článku změnil do podoby, že jde pouze o nižší naléhavost u dětí. A to není všechno.

V čele skupiny SAGE sedí lidé napojení a placení nadaci Billa Gatese

WHO v novém textu zmiňuje studii, kterou zpracovala Strategická poradní skupina odborníků WHO (SAGE) [5]. V této studii se prý přišlo na to, že mRNA vakcína Pfizer/BioNTech je bezpečná pro očkování dětí ve věku od 12 let. Takže, z původního nedoporučujícího stanoviska, které na webu WHO viselo ještě včera odpoledne, se po publikování našeho článku po zhruba 4 hodinách, krátce po půlnoci na dnešek, stalo nepřímé doporučení a ujištění o bezpečností očkování dětí na základě studie SAGE. A právě odtud začíná smrdět vakcinační hnojiště. Stáčí jít za nosem a dovede nás přesně k hlavním loutkářům, kteří si vodí WHO jako marionetu. Za vším stojí Bill.

Bill Gates si mne ruce, jak se mu to všechno daří, ovečky stojí fronty na jeho chemické šmakulády…

Všichni členové [6] skupiny SAGE podepisují dokument o možných střetech zájmů. A jeden takový dokument se nachází na webu WHO [7] ze dne 31. března 2020 s názvem “Deklarace zájmů” ve vztahu ke členům WHO. A v tomto dokumentu zjistíme, že hned 2 členové skupiny jsou financováni a úzce napojeni na nadaci Bill & Melinda Gates Foundation. Prvním z nich je Kathy Neuzil. Typicky české příjmení by vás nemělo zmást, protože tato dáma v deklaraci střetu zájmů uvedla, že:

Působí jako hlavní řešitel projektu financovaného Nadací Billa a Melindy Gatesových. Tyfus Vaccine Acceleration Consortium (2016-2021), které zahrnuje klinické studie vakcín proti břišnímu tyfu. Bharat Biotech, Indie Typbar-TCV. Tento zájem byl vnímán jako neosobní, nespecifický a finančně významný.

Její instituce získala výzkumnou podporu pro následující studie: Grant od Nadace Billa a Melindy Gatesových na studium chřipkové vakcíny těhotných žen v Mali. (grant skončil v roce 2017). Tyto zájmy byly vnímány jako neosobní, nespecifické a finančně významné.

Dr. Kathy Neuzil je i v této chvíli aktivní členkou [8] skupiny SAGE, která pro WHO provádí různé studie a hodnotící programy, jako byla třeba studie bezpečnosti mRNA vakcíny Pfizeru pro děti od 12 let. A to není všechno.

Vloni v březnu byl členem SAGE i další doktor a vědec, Firdausi Quadri z Bangladéše. V případě jeho deklarace možných střetů zájmů je uvedeno:

Do prosince 2017 působil jako hlavní řešitel randomizované, placebem kontrolované studie, jejímž cílem bylo změřit ochranu, kterou poskytuje jednorázové dávkové schéma bivalentní, usmrcené, celobuněčné perorální vakcíny proti choleře (Shanchol) v Dháce v Bangladéši, financované Mezinárodním institutem pro vakcíny a Nadací Billa a Melindy Gatesových. Tato studie byla vyhodnocena jako neosobní, nespecifická a finančně významná.

Do září 2017 působil jako spoluřešitel randomizované, pozorovatelem zaslepené a kontrolované studie, jejímž cílem bylo vyhodnotit bezpečnost a imunogenicitu lokálně vyráběné inaktivované celobuněčné orální vakcíny proti choleře (WC-OCV) “Cholvax” u zdravých dospělých a dětí v Bangladéši, financované Mezinárodním institutem pro vakcíny a Nadací Billa a Melindy Gatesových. Tento zájem byl vyhodnocen jako neosobní, nespecifický a finančně významný.

Působí jako hlavní řešitel studie hodnotící zavedení vakcíny proti choleře v Bangladéši, kterou financuje Nadace Billa a Melindy Gatesových. Tento zájem byl vyhodnocen jako neosobní, nespecifický a finančně významný.

Působí jako hlavní řešitel studie “Cholera serosurveys to refine estimates of burden and population at risk”, dílčí grant od “The Johns Hopkins University”, hlavním dárcem je BMGF. Účelem tohoto grantu je zlepšit odhady výskytu celosvětové zátěže cholerou a velikost celosvětové populace ohrožené nákazou cholery a průkopnicky využít nové metody k měření dopadu nástrojů prevence a kontroly cholery, jako je OCV. Tento zájem byl vyhodnocen jako neosobní, nespecifický a finančně významný.

Firdausi Quadri působil ve skupině SAGE podle svodky do ledna tohoto roku [9].

Jakmile se začal o výrok WHO zajímat Aeronet, okamžitě došlo k přepsání článku na webu WHO s cílem obrany vakcín pro použití na dětech

Takže je naprosto jasné, k čemu došlo. Po zveřejnění našeho článku včera, který poukázal na to, že politici propagují očkování dětí, zatímco WHO to ve svém prohlášení na webu explicitně nedoporučuje, došlo k zásahu a k opatření ze strany nadace Billa Gatese a jeho lidí. Tento výrok na webové stránce WHO o tom, že děti by se neměly prozatím očkovat, logicky sabotoval úsilí globalistů o urychlené dopravení chemických roztoků do žil malých dětí.

Globalisté chtějí dětem vstřikovat do žil chemické terapeutické roztoky už ve věku 12 let, a to je teprve začátek

Takový výrok na webu WHO prostě sabotoval veškeré vakcinační úsilí. Okamžitě tak došlo k odstranění výroku a došlo rovněž k publikaci studie skupiny SAGE, která vychválila bezpečnost vakcíny Comirnaty 500 od Pfizeru pro děti od 12 let. A když v členské radě SAGE sedí lidé, kteří jsou grantově financováni od nadace Billa Gatese, a kteří jsou dokonce placeni, když participují na jeho různorodých výzkumech vakcín po celém světě, tak se nelze divit, že došlo k tak rychlému zásahu po publikaci našeho článku, který se začal tak rychle šířit a sdílet.

Systém schizmatického řízení levé a pravé ruky

Jak velkou paniku musel náš článek vyvolat, když globalčiky dokázali zmobilizovat své síly a honem rychle přepsat text na webu WHO, to si ani neumíte představit. Ono je to logické, že to vypadá trapně, když levá ruka neví, co dělá pravá, a když na jedné straně politici plní zadání a objednávku globalistů na napíchání nezletilých dětí chemickými genovými terapeutiky za každou cenu a tak rychle, jak to půjde, zatímco na druhé straně hlásná trouba globalistů WHO na svém webu napíše, že zatím nedoporučuje očkování dětí. Takové chucpe, že?

Původní výrok WHO o tom, že by se děti prozatím neměly vakcinovat

Je jasné, že nejsou kádry a výsledkem jsou potom chyby a protichůdné kroky, ale jak sami vidíte, jakmile se o tento rozpor začne zajímat náš server, okamžitě si toho všimnou a všechno ihned a bleskurychle napravují. Teď alespoň víte, koho se opravdu bojí. Alternativy a serverů, které ryjí do podstaty jejich spiknutí proti lidu a národům. Odhalujeme totiž jejich procesy řízení, které často vykazují chyby, které potom oslabují kredibilitu a autenticitu globalistů a všech kroků, které provádí. Systém levé a pravé ruky vyrábí chyby, ale to je podstata globalistického řízeného chaosu.

-VK-

Šéfredaktor AE News

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, pokud se vám líbí naše investigativní žurnalistika a komplexní analýzy, které pro Vás už 7. rokem děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, a chcete-li, abychom vám i nadále mohli přinášet nové informace a politické analýzy a komentáře, přispějte prosím jakoukoliv sumou v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Zatím jsme vysbírali jen cca. 37% z cílové sumy a do konce měsíce zbývá 6 dnů. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
jezina
Návštěvník
jezina

Gates, Soros, Madlen, ja další jako by je jedna ropucha snesla (oproti nim krasavice), ti nejsou z této planety !
comment imagecomment imagecomment imagecomment imagecomment image

Randle Mc Murphy
Návštěvník
Randle Mc Murphy

Mimo tema pan mafian a kriminalnik janousek se opet nedostavil k soudu asi jel na hory ci na koupaliste – humus tenhle zkurvenej havlobordel uz by to mel nekdo resit se strelnou zbrani udelat seznam a začít a koncit v senatu a parlamentu vice se uz nebudu rozcilovat co tady se deje nema obdoby za 1000 let !!!!nebude asi zverejneno,clovek by od rána blil kazdej den .Hlavne resit zfetovanyho cigana to je udalost století- jak se vyjadril ten debil od piratu nema obdoby tenhle dementni povl nam chce vladnout proboha lidi vzpomatujte se dokud je cas a nevolit tyhle za predpokladu , ze nebudou volby vedene ala uSSa tedy zfalsované.

Adela
Návštěvník
Adela

Dobrý den,hlavně že v tisku pořád propírají paní pečovatelku;ale o tom že na univerzitě již zemřel další člověk;už čtvrtý o tom se pořád dokola nepíše,že,naprostá neúcta k lidskému životu..

kolemjdouci
Návštěvník
kolemjdouci

https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-can-take-the-pfizer-biontech-covid-19–vaccine#:~:text=The%20vaccine%20has%20only%20been,high%2Drisk%20group
ono to tu stale je jen na jine strance

Who should not take the vaccine?

The vaccine has only been tested in children above 16 years of age. Therefore, at this time, WHO does not recommend vaccination of children below 16 years of age, even if they belong to a high-risk group.

Jarek
Návštěvník
Jarek

Gates je nebo asi byl pedo.. Satanisticky psychopat… Babis a celá vlada to same oni nemaji zadny soucit s nami… Ovecky probudte se…..

qipeorm
Návštěvník
qipeorm

Tak to vůbec nechápu. Ta druhá budova se zhroutila odspodu. Ale asi je to OK, v nejnižších patrech je největší tlak. Jen jsem to prostě viděl poprvé, aby se budova samovolně zhroutila takto.
https://www.miamiherald.com/news/local/community/miami-dade/miami-beach/article252324218.html

pražská vlaštovka
Návštěvník
pražská vlaštovka

co se stalo,proboha?

CZkotas
Návštěvník
CZkotas

https://www.nbcnews.com/news/us-news/rescuers-rush-partial-building-collapse-miami-beach-n1272216
“Více než 50 lidí bylo ve čtvrtek odpoledne nezvěstných poté, co se nedaleko Miami Beach částečně zhroutila výšková budova kondominia, incident, při kterém zemřela jedna osoba a nejméně 10 dalších bylo zraněno, uvedli úředníci.”

raspberry
Návštěvník
raspberry

Florida, Texas – normální život bez roušek a bez vakcín.

Guvernér Floridy, republikán Ron DeSantis, bude President 2024. Kurážný DeSantis je populární po celých USA.

DeSantis proti Trumpovi kandidovat nechce, ale Trumpovi bude 78 let v roce 2024.
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/ron-desantis-trump-election-2024-b1870716.html

DeSantis podepsal zákon proti „indoktrinaci“ na vysokých školách. DeSantis říká, že univerzity jsou “intelektuálně represivní prostředí” a univerzity zuří
https://www.theguardian.com/us-news/2021/jun/24/ron-desantis-florida-governor-bill-indoctrination-colleges

DeSantisova tiskovka ve 12:30 u zřícené budovy na Floridě
https://eu.palmbeachpost.com/story/news/state/2021/06/24/miami-condo-tower-collapse-florida-ron-desantis-surfside-live-video/7777219002/

Ron DeSantis bude naše příští prezidentská noční můra, brečí liberálové, a jdou po něm.

raspberry
Návštěvník
raspberry

Ať žije Konfederace!!! Pryč s očkovacími vrahy!!!

CZkotas
Návštěvník
CZkotas
PaVo
Návštěvník
PaVo

Řízená demolice, jedině při ní se budova sesune za pár vteřin.

CZkotas
Návštěvník
CZkotas

Exploze před kolapsem budovy na Floridě? Lidé se podivují nad záběry
https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/exploze-pred-kolapsem-budovy-na-floride-lide-se-podivuji-nad-zabery/

enni
Návštěvník
enni

Všechno se staví horkou jehlou, tak aby byl co největší zisk. Zakázka se 5x přeprodá, až to staví ve finále za pár kaček nějací “rumuni” z písku, protože na pořádný beton už nemají finance. To je realita.

Vlasta
Návštěvník
Vlasta

Už pouštějí informace o využití genetických nůžek CRISPR na veřejnost, aby ti co se nechali přemluvit ke genové terapii maskované jako vakcíny nebyli překvapeni, co se s nimi děje.

Dr. Charles Morgan v roce 2018 : technologie genetických nůžek zvaná CRISPR
https://odysee.com/Charles-Morgan:b
český chemik a biolog Martin Jínek a využití genetických nůžek CRISPR – Cas9 :
https://youtu.be/05bGrPJB0kY

Bílé myši v lidské podobě budou vzteky bez sebe, co z nich udělali 🙁

CZkotas
Návštěvník
CZkotas

Wo co go?! O CRISPR slyším poprvé, nechce se mi to teď pouštět, ale podívám se na to!

osud
Návštěvník
osud

Jsou to “genetické nůžky”, které dovolují manipulaci se zvolenou částí DNA. Tedy odstranění části jedné DNA (vystřižení) a nahrazení této odstraněné části částí vystřižené z jiné DNA. Lze tak kombinovat DNA nestejných organizmů a “tvořit” dosud neexistující organizmy, chiméry… což je ovšem již přímé sápání se člověků do TABU oblasti entity nazývané BŮH, která, jak je zaznamenáno v Bibli, vyslovila po tom “prvotním hříchu” kategorický výrok: “Nyní je člověk jako my a zná dobré i zlé. NEPŘIPUSTÍM aby pojedl i ovoce ze stromu života a byl živ na věky”… Dá se tedy s pravděpodobností rovné jistotě očekávat, že jedna z forem toho NEPŘIPUSTÍM se právě začíná projevovat a to i přes zuřivý nesouhlas s existencí entity Boha, prýštící do zdejšího fóra od nicotného nicku “PaVo”. 😉

Emílie
Návštěvník
Emílie

Hodně podstatná informace, prof. M.Jínek vysvětlil. Grázlové si hrají na bohy a zneužívají vědu. Moc děkuji za informace

osud
Návštěvník
osud

Na bohy si sice hrají jenom ti grázlové a jejich komplici, ale následky za porušení TABU daného lidem tou bezejmennou entitou (jenž má nejen tu lidskou, ale vší té oživené hmoty existenci, za objekty svého experimentu, pro nějž jako vhodné prostředí si dokonce stvořila celou zdejší sluneční soustavu), dopadnou na celou lidskou civilizaci. Ostatně nic nového pod Sluncem. I posledně při “potopě světa” bylo dovoleno přežít obdobný zásah za obdobné prohřešení, jen vybrané skupině jedné dynastie člověků.
Není sice zaručeno, že ti kdož upřímnou snahou o naplňování lidem dané role – “být jen k obrazu svého Stvůrce” – budou té nyní již neodvratné odplaty za překročení TABU, ušetřeni. Mají však k tomu prozatím dostatek času a tedy i naději.
Takže nežli mít jistotu věčného zatracení, tak za snahu ta naděje jistě stojí. A mají k tomu i nezpochybnitelnou jistotu o své existenci coby objektu experimentu s oživenou hmotou, ve videu s názvem “Co je v Gíze?” na youtube… tedy pokud nehodlají umřít blbí…

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Už i ti podvodníci co se živí těmi volebními průzkumy pro ty co si je zaplatí, začínají brzdit a naznačovat pirátským smažkám scuklým s nevolitelnými falešnými starosty, že by měli přistát na zem. ANO totiž hravě vyhraje i nad jejich konkubinátem, kterým chtějí do žvanírny dostat co nejvíce gaunerů. Představa, že by měl někde zastupovat česko ten feťácký skřet s rybíma očima a zavšivenou
hlavou už vylekala i ty zachlazené puberťáky a feťáky co jim zbyli jako jedinní voliči.

Lightsaber
Návštěvník
Lightsaber

Zmijima očima.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Český expediční teroristický sbor končí v Afaganistánu. No oni utíkají domů židofašističtí hrdinové z USA, protože už se jim nedaří tam nic krást , tak už nepotřebují ani ty naše “předskokany” které nastrkovali před sebou a oni chudáčci pok vyžrali kdejakou minu na cestě.

Jarek
Návštěvník
Jarek

Az půjde CALIGULA Babiš na doživotí a celá vláda to bude krásná podívaná, porušili v podstatě všechny zákony… Norimberk 2.0 na ně čeká a všechny podpindosniky…..

CZkotas
Návštěvník
CZkotas

V první řadě žádný “Norimberk 2.0” není a nebude, byl to cílený fake na R. , vysvětlení např. zde: https://rumble.com/vic48f-reiner-fuellmich-verim-ze-tohle-vyhrajeme-and-o-soudnich-zalobach-a-co-se-c.html
“Hodně se mluví o Norimberských procesech 2. A záměr tohoto krátkého rozhovoru je vyvrátit všechny fámy, abyste mohl vysvětlit, co je tento korona soud, kam směřujete a jak jste na tom nyní? Reinere, máte slovo.”
“..A takto nejspíše vznikly tyto fámy, že já a 10 tisíc nebo tisíc právníků se chystáme zahájit Norimberský proces 2, což není pravda..”

Dan
Návštěvník
Dan

Tak, je to tam vše jasně od cca 5:45