Big Pharma sobě: Koalice SPOLU si dělá z občanů ČR blázny a...

Big Pharma sobě: Koalice SPOLU si dělá z občanů ČR blázny a slavnostně představila poradní sbor 28 zástupců očkovací lobby z řad propagátorů očkování dětí od 6 měsíců, z řad šéfů hygienických stanic a z okolí farmaceutických společností! Nové vládě budou radit, jak zvládat pandemickou krizi intenzivnějším očkováním a mandatorní vakcinací vybraných skupin obyvatelstva, především ve zdravotnictví, školství, ve státních úřadech a ve službách! Pfizer a Moderna už mají své vakcíny těsně před schválením pro použití i na dětech již od 6 měsíců! Česko se stane prvním zkušebním polygonem pro vstřikování mRNA roztoků malým mimískům?

Big Pharma sobě: Koalice SPOLU si dělá z občanů ČR blázny a slavnostně představila poradní sbor 28 zástupců očkovací lobby z řad propagátorů očkování dětí od 6 měsíců, z řad šéfů hygienických stanic a z okolí farmaceutických společností! Nové vládě budou radit, jak zvládat pandemickou krizi intenzivnějším očkováním a mandatorní vakcinací vybraných skupin obyvatelstva, především ve zdravotnictví, školství, ve státních úřadech a ve službách! Pfizer a Moderna už mají své vakcíny těsně před schválením pro použití i na dětech již od 6 měsíců! Česko se stane prvním zkušebním polygonem pro vstřikování mRNA roztoků malým mimískům?

Nová vláda Petra Fialy (ODS) ještě nebyla ani jmenována, dokonce ani šéf ODS ještě nedostal pověření k sestavení vlády, ale to nebrání koalici SPOLU (ODS + TOP09 + KDU-ČSL), aby začala připravovat monstrózní posudkovou komisi v podobě uličního komisariátu Lidových rad, která bude mít za úkol radit nové vládě v otázkách zvládání pandemické krize. Národní institut pro zvládnutí pandemie [1], jak se nazývá nové uskupení 28 lékařů, hygieniků a epidemiologů, bude radit vládě v otázkách očkování a složení této komise dává tušit, že nejde ani na okamžik o poradní, jako spíš o dozorový orgán farmaceutické lobby.

A ten bude dozorovat nad kroky a činnostmi nové vlády. V čele institutu není nikdo jiný než razantní zastánce očkování a vakcinolog Roman Chlíbek. Vakcinologové totiž mluví o tom, že by se měly očkovat děti již od 6 měsíců věku. Mluvil o tom již v srpnu Roman Prymula v rozhovoru [2] pro TV Nova. Koalice SPOLU tak bude podle všeho plně ve vleku tohoto institutu a dá se očekávat i přistoupení k mandatorním vakcinacím vybraných skupin obyvatelstva.

Předsedové koalice SPOLU. Marian Jurečka, Markéta Pekarová Adamová a Petr Fiala

První vlaštovka přiletěla již před 3 týdny, když Česká lékařská komora si v sobotu 9. října na svém zasedání odsouhlasila usnesení [3] vyzývající k povinnému očkování všech lékařů a pracovníků v oboru sociálních služeb. Byl to první varovný výstřel, že se blíží mandatorní vakcinace vybraných profesních skupin obyvatelstva a nová vláda si k tomu chystá alibi. Nechce totiž mandatorní vakcíny nést na vlastním krku, ale chce to argumentovat z pozice doporučení skupiny 28 odborníků Národního institutu pro zvládnutí pandemie. Lidé tak nebudou nadávat na vládu, že jim nutí jehly pod pohrůžkou pokut a vyhazovů z práce, ale budou nadávat na 28 komisařů z lidového komisariátu Fialovy vlády.

Big Pharma získá plnou autonomii v rozhodování o očkování v ČR, naznačuje uniklý dokument z okolí nové vlády

Dostali jsme minulý týden do redakce zajímavý interní dokument z blízkosti nové chystané vlády. V pracovním dokumentu se kromě politických frází objevuje fráze “Strategie komunikace očkování ve vztahu k veřejnosti” a pojednává o potřebě přenesení rozhodování o očkování skupin obyvatelstva z neodborné úrovně politiků na úroveň odborníků z řad vakcinologické a epidomiologické společnosti. V redakci jsme přemýšleli už koncem minulého týdne, co by se za tím mohlo skrývat, ale dnes najednou už to víme a všechno to do sebe zapadá.

Jakmile vidíme, že SPOLU zakládá institut 28 poradců z řad právě té odborné vakcinační a epidemiologické společnosti, tak je všechno jasné, co je tím sledováno. O veškerém očkování bude v nové vládě rozhodovat farmaceutická mafie a její lobby. Jinými slovy se do ČR vrátí éra počátku 50. let minulého století a lidové komisariáty zmocněné Fialovo vládou budou nařizovat očkování vyjmenovaných skupin obyvatelstva.

Roman Chlíbek, předseda Národního institutu pro zvládnutí pandemie

První na řadu přijdou Kubkovi lékaři, zdravotní sestry a personál sociálních služeb. Tam už si to odhlasovali v komoře. Jako další přijdou učitelé a zaměstnanci státních úřadů, policisté, hasiči a vojáci. Třetím v pořadí budou zaměstnanci v sektoru služeb, kteří přichází do kontaktu se zákazníky, tedy prodavačky, pokladní v supermarketech atd. Bude se jednat o salámovou metodu formou skupin. Skupina za skupinou obyvatelstva bude očkována povinně. A postupně těch skupin, které nebudou očkovány, bude tak malé množství, že vlastně už je bude možné bez obav vyčlenit a izolovat formou apartheidu. Pojďme se ale podívat nejprve na seznam 28 členů nově zřízeného komisariátu vakcinační lobby.

 • Michal Bartoš – ředitel Krajské hygienické stanice Plzeň
 • Hana Cabrnochová – praktický dětský lékař, člen výboru České vakcinologické společnosti ČLS JEP
 • Renata Ciupek – ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Brno
 • Pavel Dlouhý – předseda Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP
 • Daniel Dražan – praktický dětský lékař, člen výboru České vakcinologické společnosti ČLS JEP
 • Pavel Dřevínek – přednosta Ústavu Lékařské mikrobiologie 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, FN Motol
 • Ladislav Dušek – ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky
 • Václav Fejt – vedoucí laboratoře imunologie a sérologie, Nemocnice Havlíčkův Brod, člen Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků (SMIS)
 • Marian Hajdůch – Lékařská fakulta Univerzity Palackého a FN Olomouc, Ústav molekulární a translační medicíny
 • Lucia Houfková – datová analytička, finanční ředitelka Erste Asset Management GmbH
 • Roman Chlíbek – epidemiolog, vakcinolog, předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP
 • Arnošt Komárek – Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
 • Květoslava Kotrbová – ředitelka Krajské hygienické stanice České Budějovice
 • Jan Kynčl – Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní Zdravotní Ústav
 • Barbora Macková – ředitelka Státního zdravotního ústavu, virologie
 • Rastislav Maďar – děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity, epidemiolog, člen MESES
 • Martina Marešová – ředitelka protiepidemického odboru Hygienické stanice hlavního města Prahy
 • Richard Pikner – primář Oddělení klinických laboratoří a kostního metabolismu, Nemocnice Klatovy, místopředseda České společnosti klinické biochemie ČLS JEP
 • Jana Prattingerová – ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Liberec
 • Hana Roháčová – primářka Kliniky infekčních nemocí FN Bulovka
 • Petr Smejkal – epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), člen MESES
 • Robert Straka – biostatistik s erudicí v imunologii, AGH University of Science and Technology in Kraków
 • Ilja Stříž – přednosta Pracoviště laboratorních metod a vedoucí Pracoviště klinické a transplantační imunologie IKEM
 • Vojtěch Thon – imunolog, výzkumné centrum Recetox Masarykovy univerzity Brno
 • Hana Zelená – Centrum klinických laboratoří, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, člen SMIS
 • Petr Šonka – Předseda Sdružení praktických lékařů ČR
 • Bohumil Seifert – Přednosta Ústavu všeobecného lékařství
 • Veronika Jilichová Nová – praktická lékařka pro děti a dorost v Plzni
V seznamu komisařů institutu pro vakcinace jsou i dva cifršpioni z oblasti bankovnictví a statistiky

Když se podíváte na seznam členů, zarazí vás několik jmen a jejich pozic. Proč je ve Fialově komisariátu třeba Lucia Houfková jako datová analytička, ale jinak finanční ředitelka Erste Asset Management GmbH, tedy ředitelka německé eseročky? Co to má znamenat? A co tam dělá Arnošt Komárek z Katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy? Finanční gigant ERSTE má proč v institutu svého koně, a proč matematici a statistici z MatFyzu rovněž? Co to znamená? Co mají tyto dvě pozice společného s pandemií? No, jedná se totiž o pozice cifršpionů.

Erste Asset Managemet je investiční divizí banky ERSTE

Jejich úkolem je propočítat finanční a statistické dopady kroků na společnost, které bude komisariát přijímat a uplatňovat za Fialovy vlády na českém obyvatelstvu. A jedna věc jsou kroky farmaceutické a vakcinační, ale druhou věcí jsou finance, kolik to bude stát, a jaký to bude mít dopad na ekonomiku a veřejné rozpočty. A k tomu potřebujete cifršpiony z řad bankéřů (ERSTE) a statistiků (MatFyz). A jste doma. Prostě se tím jen ukazuje, odkud vítr fouká a kdo to řídí zpoza kopečků, ja? Fialova vláda se tak rozhodla rozjet vakcinační outsourcing, kdy veškeré pravomoci s očkováním přenese vláda na tento nově zřízený institut.

Petra Fialu čeká politický osud Bohuslava Sobotky. Ale předtím bude muset splnit zadané úkoly od globalistů budujících Panevropu

Když NASA chystala jakýkoliv projekt, nabrala do týmu lidi z oborů souvisejících s kosmickým výzkumem, ale spolu s nimi nabrala i zástupce z bank a ze statistických kateder fakult. A Fialova vláda chystá stejný model nezávislého vakcinačního řízení v ČR po jmenování nové vlády. Premiér bude hadr, nula, nicka. O všem bude rozhodovat nově zřízený komisariát vakcinační lobby, který bude řídit procesy očkování. Lidé budou ještě škrábat prstíčkem a volat Andreje Babiše, aby se vrátil. Paradox?

Ne, je to důsledek a koncept. A proč? Když dáte volnou ruku vakcinační nadnárodní mafii nad obyvatelstvem, strhne se naprostý teror. Budou chtít očkovat děti od 6 měsíců věku, malé mimísky, protože je vybere Fialův komisariát 26+2 odborníků na jehly a mRNA roztoky. Budou plnit úkoly globalistů. A když vám budou tvrdit, že je neznají, nevěřte jim. Znají je už od počátku 90. let. Dokonce jim nosili tašku.

Petr Fiala (druhý zleva s aktovkou) v roce 1990 spolu s Berndtem Posseltem ze Sudetoněmeckého landsmančaftu a s Ottou von Habsburkem

Mezi členy komise není ani jeden zástupce proti-očkovací opozice, nějaký alespoň symbolický oponent. Ne ne, není dovoleno. Koneckonců, Petra Fialu čeká osud Bohuslava Sobotky, slabého politika v roli oběti vyšších procesů. Národy jsou ve válce a ve stavu likvidace. Do čel jsou globalisty dosazovány loutky a různí Sobotkové, Fialové a další. Ale pozor, to neznamená, že nesplní své úkoly. To pozor, úkoly nejen splní, ale ještě na to budou hrdí. Společnost si odhlasovala ve volbách nový Mnichov, bude mít nový Mnichov. Mandatorní jehly a větší rozbíjení státu do rozmělněné Evropy bez vlastní identity, zato ale s roztokem v žilách a s registračním pasem v ruce pro sledování vstupu a pohybu kamkoliv.

-VK-

Šéfredaktor AE News

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, pokud se vám líbí naše investigativní žurnalistika a komplexní analýzy, které pro Vás už 7. rokem děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, a chcete-li, abychom vám i nadále mohli přinášet nové informace a politické analýzy a komentáře, přispějte prosím jakoukoliv sumou v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Zatím jsme vysbírali jen cca. 61% z cílové sumy a do konce měsíce zbývají 3 dny. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
moravanka
Návštěvník
moravanka

Můj včerejší smutný případ z rodiny. Manželova sestřenice a její manžel, oba očkování. Manžel sestřenice byl odvezen do nemocnice předevčírem, sestřenice zemřela včera doma, prý dostala masívní krvácení z úst a nosu. Její syn se ji snažil oživovat než přijela záchranka s lékařem, bohužel neúspěšně. Lékaři prý konstatovali mozkovou mrtvici, ale mně nikdo nevymluví, že k tomu vedly sraženiny, které se po očkování tvoří. A oba manželé, ve stejnou dobu po očkování, mají těžké zdravotní problémy? To už by musela být sskra velká náhoda.

Old
Návštěvník
Old

Vyrobci vakcin a Sorosovy NGOs uplatily politiky a media, aby prosazovaly povinne ockovani. Lide nedavejte se ockovat, znici vam to imunitu a zdravi. Ockovani se 10 x snadneji nakazi. Kdyz vas vakcina se sajrajtem nezabije hned, znici vam zdravi. Statistiky o poskozeni ockovanim se falsuji, realita je minimalne 10 x vyssi.

AntiSion
Návštěvník
AntiSion

ŽIDOVSTVO (GLOBALISTÉ) SE S TOUTO CÍLENOU GENOCIDOU NÁRODŮ NEZASTAVÍ!
comment image

-VK-
“…Pfizer je samozřejmě židovská organizace, to je židovská farmaceutická společnost, vlastněná tedy židovskými podnikateli. Židovskou rodinou řízená. A to samé Moderna, to samé Johnson jsou všechno v rukách těchto rodin. Všechny banky, které je financují jsou v rukách židovských rodin.”
(Svobodný vysílač, 23. 7. 2021)

Covidový a vakcinační teror je prostředkem talmudsko-kabbalistického, sionistického Židovstva (Satanovy synagogy/globalistů) k totálnímu zotročení lidstva (a jeho částečné likvidaci) a ustavení univerzální světové vlády!

“Když odvedeme dobrou práci s vakcínami, dokážeme snížit populaci o 10 až 15%.”
(Bill Gates)

VYBERTE SI SVŮJ JED!
comment image
Židovští šéfové farmaceutických společností.
comment image
Žid Bill Gates s vakcinačními roztoky.
comment image
comment image
Na zastávkách městských autobusů v Białystoku (Polsko) byly vylepeny plakáty: Vakcína zabíjí !!! Pandemie je židovský podvod !!!

“…Musíme proto celý svět rozeštvávat hádkami, nesváry, zápasy, nenávistí a velkou bídou, musíme vyvolávat hladomor a očkovat choroby, takže Nežidům potom jako cesta z bídy zůstane jediné východisko: touha po našich penězích, to jest po naší vládě. Kdybychom však národům dopřáli oddechu, vytoužený okamžik se nám už nikdy nevrátí.”
(Protokoly sionských mudrců 10, 25-26)

“Jak důvtipní byli naši staří Mudrci, když nám řekli, že k dosažení cíle se nesmíme bát použít žádného prostředku, ani nemáme počítat oběti. Nikdy jsme nepočítali oběti těchto nežidovských zvířat, i když mezi obětovanými bylo také mnoho našich lidí. Tím jsme ovšem našemu národu zajistili ve světě tak mocné postavení, že se o tom nikomu ani nesnilo.” …
(Protokoly sionských mudrců 15, 12)

Ulrich Fleischhauer; PRAVÉ PROTOKOLY SIONSKÝCH MUDRCŮ – Znalecký posudek, vypracovaný z pověření soudního dvora č. V v Bernu
http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Prave_Protokoly_sionskych_mudrcu.pdf

Burák
Návštěvník
Burák

Kamarádka chodí darovat plasmu a musela prokázat, že je neočkovaná, protože od očkovaných plasmu nechtějí. Čím to asi bude. Kdyby docílili očkovaní u 100%, kde budou brát plasmu a sperma na umělé oplodnění?? Vědí ti blbci, kteří tohle prosazují, že si sami pod sebou řežou větev? Nikdo nebudeme zdravý navěky. Očkovaní mají málo spermií a ani nemohou darovat plasmu. Je otázkou času, kdy nebudou chtít od očkovaného ani krev. Ještě, že ti doktoři mají rozum a kupují si falešné potvrzení o očkování, jinak by nás potom museli léčit babky kořenářky a těch opravdu mnoho není. Prý se dá sehnat za 50tis ale to je fakt dost nebo alespoň pro mě.

karl
Návštěvník
karl

tak to si bohužel mohou dovolit pouze naši politici

karpiCz
Návštěvník
karpiCz

Nijak dobrá zpráva. Teď nás budou chytat a pěstovat si nás na krev….

Haremheb
Návštěvník
Haremheb

Je možné, že jsem oligofrenií, ale opravdu si nedovedu představit prokazování nepřítomnosti jakékoliv látky v krvi bez laboratorních testů na tuto konkrétní látku. Můžete mi prosím popsat, jak to v praxi proběhlo? To podepsala čestné prohlášení?

Hádes
Návštěvník
Hádes

7 dní po jakémkoli očkování nelze darovat krev ani plazmu.

basstard
Návštěvník
basstard

pod sebou nic neřežou… říká vám něco Golden bilion? oni chtějí dosáhnout počtu obyvatel pod miliardu… a pochybuju že nechají žít náhodné lidi… takže jejich vybraná grupa má zůstat živá… předpokládám že to má rasový podtext…ale rasový nemyslím černý,bílý nebo fialový…. sahá to mnohem dál… a zrovna plazma a sperma podřadné skupiny je fakt nezajímá, oni potřebují jiné věci…

acidjoe
Návštěvník
acidjoe

S tim se už snad ani nedá nic dělat, to je prostě čirá hrůza. Já se prostě očkovat nenechám a už vůbec ne svoje děti.

Jana L.
Návštěvník
Jana L.

K doktorům nechodím, vyjma za 2 roky kvůli řidičáku, žádné léky nejím. Když vidím ten seznam poradního sboru je mi zle. Co jsou to za zrůdy ti praktici a hlavně dětští doktoři. Tady po vsi chodil praktik a přemlouval staré lidi k očkování – pan doktor poradil, tak se nechali. Pro sebe jsem s výjimkou chirurgů označila doktory za vrahy a tak to zůstane.

bettina
Návštěvník
bettina

Při poslechu dnešní relace – jakože fakt jde jen o to, aby se do poslední dávky vyočkovaly předem objednané vakcíny, fakt? To si myslí redakce AE? Mně vůbec nesedí prezentovaná motivace vládců “že si chtějí nahrabat”, to už při dnešních souvislostech nemůže nikdo myslet vážně. Co myslíte?

3,14ča
Návštěvník
3,14ča

Ano, vždyť je to již námi zaplacené. Motivace je zcela jasná..

Sivul
Návštěvník
Sivul

Ja bych mel takovou blbou otazku-proc se musim nechat ockovat ?! Na viry mam svoje nazory… Jakoze zachranim ostatni a sebe, anebo opacne ?! Existuje vubec svobodna vule ? Patri snad tohle moje telo nekomu jinemu, nez me ?! Vzdy me irituje slovo ,, MUSITE,, Prozdradim Vam tajemstvi co musite : Jist Pit Dychat a Zemrit. Prvni 2 3 veci by se daly nejak utento, ale ta posledni vec je jista. Proc si nekdo porad mysli ze je nesmrtelny-kor ti, co si mysli ze jsem vsemocni-elity a nevim co vsechno tady beha a leta ?! Budu se opakovat, ale znam rychlejsi zpusob jak zredukovat lidstvo na teto planete :/ Nebude to nikoho stat ani korunu. Dokonce to bude zadarmo :/ Ale kdyz vsichni, tak vsichni. A ze umru ? Konečně se vrátím domů. Kdyby vas chtel Covid zabit, uz by to davno udelal… politika je sfinstvo a lide vir. Penize jsou nemoc teto planety. Ale jde zabit dve mouchy jednou ranou. Omlouvam se vsem, ale musim na vas shodit asteroid, ci jina vesmirna nehoda/nahoda. Tam venku toho lita hodne 🙁 Buh nam nepomuze…kdyby mohl, tak by to davno udelal. Beztak jsme tu za trest, jine vysvetleni neni. Preji si aby prisel nejaky soud. Je jedno kdo nas bude soudit, ale doufam ze bude soudit lidstvo a doufam ze se nikdo nikam neskova. Jinak znicim tuto planetu-neni co zachranovat, ono vlastne staci vyradit z provozu slunce. Takze to vyjde nastejno. Jen mi je lito zvirat, protoze neumi mluvit. At si kazdy vezme penize do hrobu…tam jsou nanic. Z pohledu 50 na 50 🙁 Nic proti lidem nemam, ale nekdo tu dela neco, co by delat nemeli. Neni kam utect, oni to moc dobre vedi. Sejdeme se po smrti.

slovan
Návštěvník
slovan

Sivul, stačilo napsat turkickochazarský žid-synonymum pro všechno zlo na Zemi- války, lži podvody, úkladné vraždy, lichva, zotročení, banky, burzy, montovny, drogy, prostituce, porno, deviace, převraty, atentáty….

zazracne_dieta
Návštěvník
zazracne_dieta

dnesna aktualita z EP – 🔴EU parlament – zacinaju sa riesit netransparentne zmluvy s PFIZEROM !!!🔴

video: https://www.youtube.com/watch?v=lEkvD5To02U

Bůh s námi
Návštěvník
Bůh s námi

Díky moc za odkaz. Tohle by snad mohlo lidi trochu povzbudit.

San
Návštěvník
San

Obávám se,že platí stejná úměra jako u testů:čím více testovaných,tím více covid!
Dnes:čím více vakcínovaných,tím více covid!

Sleduji dlouhodobě Worldometers zde:

https://www.worldometers.info/coronavirus/

A ve všech státech se to pohybuje v sínusoidách,kdy například po vakcinaci velkého počtu obyvatel to krátkodobě poklesne,aby to později propuklo s větší silou…
Bohužel lékaři neléčí a očkovaní problémy také nehlásí a ti co kasírují si mnou ruce,jak jim konta pěkně tuční,když ani policie nešetří…
např.tady: stát neuplácí,ale motivuje…?Jakápak byla asi výše motivace od pharma firem,aby nám tady vyprávěl ty svoje kydy a spousty dalších…!

https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/ockovani-nakonec-stejne-bude-povinne-motivaci-mohou-byt-penize-tvrdi-kubek-40376406#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=dzqtHMCq9Ua-202110291507&dop_id=40376406&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Jinak námět na článek pro pana V.K.
Myslím,že to bude ještě velmi a velmi zajímavé a podle mě to M.Zeman věděl…
Možná bude volební repete..

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Velky-problem-pro-vladni-koalice-Zadne-kluby-Zakon-hovori-jasne-ukazuje-pravnik-Podekujte-Bursikovym-Zelenym-681829?utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

basstard
Návštěvník
basstard

když si dohledáte studie testů tak zjistíte že dokážou nakazit určité procento lidí. říkám všem od začátku ať na ty testy nelezou…dělají si to všichni sami…bures zaveli skocte a oni jdou…