Poděkování – Bez koncesionářských poplatků, ale s pomocí čtenářů!

Poděkování – Bez koncesionářských poplatků, ale s pomocí čtenářů!

U nás presstituci ve stylu manistreamových plátků, jako jsou ty na obrázku, nenajdete!

Poděkování

Redakce AE News děkuje všem věrným čtenářům našeho serveru za štědrou finanční podporu poskytnutou našemu projektu za tento měsíc říjen. Po započtení všech došlých příspěvků po prodlouženém víkendu jsme nejen dokázali vybrat cílovou sumu, ale dokonce i částku nad tento rámec o více jak 20%, kterou odložíme do rezervního fondu na mimořádné výdaje, opravy a údržbu provozu našeho serveru.

Nepotřebujeme zahraniční fondy, státní rozpočty, dotace z EU, dotace od ministerstev. Náš projekt si financují sami čtenáři a pravidelná štědrá podpora je důkazem toho, že děláme naší práci opravdu dobře. Je to logicky potom velký závazek k naší další a ještě usilovnější činnosti.

Děkujeme Vám!

Za redakci AE News

-VK-

Šéfredaktor

31. 10. 2016

=======================

Původní výzva:

Bez koncesionářských poplatků, ale s pomocí čtenářů!

Měsíc je zase pomalu pryč a do jeho konce zbývá už jenom posledních 10 dnů. Náš server Vám pravidelně přináší informace, videa, analýzy a rozhlasové pořady, ale na rozdíl od mainstreamových médií nečerpáme prostředky na zachování našeho projektu z kapes daňových poplatníků nebo cizích zahraničních fondů. Každý měsíc jsme proto odkázáni na podporu a štědrost našich čtenářů a podporovatelů. Pravidelní čtenáři už vědí, že vždy okolo 20. dne v měsíci uveřejňujeme na AE News tyto krátké výzvy s prosbou, aby naši čtenáři zvážili do konce měsíce zaslání finančního příspěvku na udržení našeho projektu v provozu. Nejinak je tomu i v tomto případě. Deset dnů před koncem měsíce, skoro si troufám říct “už tradičně”, máme zatím vybráno jen necelých 25% z cílové sumy potřebné na zajištění provozu AE News na další měsíc.

big_thumb_a10d2612bbaf07feecdb14f7ea21d3cc.jpg
Každý může být terorista v dnešní době, když to říká mainstreamová televize…

Stejně jako obvykle, i dnes je třeba připomenout, že tato výzva je určena hlavně novým čtenářům, kteří nás začali číst teprve během tohoto měsíce a nevědí, jak to tady funguje. Pravidelní a skalní podporovatelé AE News přispívají trvale a pravidelně, za což je třeba ještě jednou jim z tohoto místa poděkovat a není proto třeba jim nic připomínat. Dnešní svět je postaven do situace, kdy v soukolí mediálního mainstreamu nezbylo prostoru pro přinášení pravdivých a nezmanipulovaných informací a najednou je to právě alternativa, která nahrazuje roli veřejnoprávních médií, které se v posledních letech dostaly pod kontrolu neziskových organizací, které financují zahraniční soukromé fondy různých oligarchů a miliardářů. Právě alternativa přináší prostor pro veřejnou diskusi, které se mainstreamový informační prostor úzkostlivě brání. Bez pomoci čtenářů a obyčejných lidí ale nelze projekty alternativy realizovat.

Chtěl bych Vás proto všechny, kteří čtete AE News a líbí se vám, co děláme, touto cestou a jménem redakce poprosit, abyste zvážili i tento měsíc zaslání finančního příspěvku našemu projektu, a to podle svých možností. Každá částka pomáhá a společná podpora projektu je nejsnadnější cestou k posílení nezávislosti alternativy. Nezaplavujeme naše stránky reklamou a bannery, neprodáváme přístup k placenému obsahu, nehledáme monetizaci našich sdělení. Přinášíme svobodný informační prostor s obsahem, který jinde na českém nebo slovenském internetu v podobném koncepčním pojetí nenajdete. Zvažte prosím podle svých možností příspěvek na naší stránce zde a připojte se k rodině podporovatelů našeho projektu. Pokračování našeho projektu je každý měsíc v rukách našich čtenářů a podporovatelů.

Předem moc děkujeme za Vaši laskavou pomoc.

Za redakci

-Administrator-

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
marmaris
Návštěvník
marmaris

My ale cizí policii nepotřebujeme. Potřebujeme pouze, aby se naše vláda přestala chovat kriminálnicky. Přihlédneme–li totiž k tomu, že nebezpečí terorismu je spojeno s migrační vlnou, je potřeba se ptát, jestli by náhodou podpora české vlády přísunu migrantů do Evropy a její ochota přijímat migranty u nás neměla být posuzována jako podezření z páchání trestného činu schvalování a napomáhání terorismu?! Přijímat migrační vlnu k nám jí nikdo z nás nedovolil, ale vláda tak činí! Migranti tady prý nejsou a prý ani nebudou a přesto nás vláda okouzluje svými plány na jejich integraci a vydává na to miliardy už teď.

Nikdo vládě nedal mandát, aby je sem tahala a tím vytvářela podmínky pro vznik nebezpečí terorismu, nárůstu kriminality, napětí ve společnosti a projevů interetnického násilí, které jak zkušenosti ukazují vychází především z prostředí příchozích migrantů. Ale vláda to dělá. A poslušna příkazů „páníčka“ nás ujišťuje, že tady zavládne mír a harmonie, protože ona se už postará, aby projevy rasismu, xenofobie a nenávisti, jakož i podněcování k těmto, byly tvrdě kriminalizovány a ze zákona potírány. K čemuž si nyní vypomůže i německou policií.

Vítejte v Protektorátu!”

Zkopíroval jsem článek Národní domobrany k tématu zásahů německé policie na našem území, aby si zde mohli čtenáři alespoň v diskusi přečíst, co se na ně chystá. Za rozdělení článku se omlouvám, není to moje vina, do příspěvku se toho mnoho nevejde.

marmaris
Návštěvník
marmaris

Fotka uživatele Národní domobrana.
Národní domobrana
6 hod ·
PROTEKTORÁT – ROK 2016. Představitel rady Národní domobrany František Krejča komentuje neuvěřitelnou legislativu z dílny tuzemských vlastizrádců, která německé Bundespolizei umožňuje jakýkoliv zásah kdekoli na území České republiky bez souhlasu státních orgánů a použití zbraní na základě vlastního uvážení! Do jaké míry nás naše vláda už Německu zaprodala?

„Ve čtvrtek 20. října 2016 jsme se z reportáže „veřejnoprávní“ ČT dozvěděli, že mezi ČR a Německem existuje smlouva, která umožňuje německé policii zasahovat na našem území a to kdykoli, bez předběžného souhlasu našich orgánů. Původně platila pouze pro pásmo třiceti kilometrů kolem hranic, nyní platí celoplošně. Bundespolizei tedy může operovat kdykoliv a kdekoliv na území ČR, může zasahovat proti demonstracím a může použít zbraně a to nejen při sebeobraně! K tomu je oprávněna bez vyrozumění a souhlasu státních orgánů republiky. Sice prý může operovat v ČR pouze v mimořádných situacích, ale kdo to posoudí!? Bundespolizei v tak zvaně „naléhavých případech“ souhlas orgánů ČR nepotřebuje. Že to je zneužitelné, je nasnadě!

Česká policie prý také může provádět zásah za hranicemi. Ale jednak jde o možnost ryze hypotetickou, protože díky podlézavé politice našeho režimu nejsme pro Němce rovnocenní partneři a hlavně – proč by měla mít cizí policie možnost jakkoli a kdykoli zasahovat proti občanům státu úplně jiného? Mají snad naše státní orgány nebo naši volení zástupci vliv na německou policii!? Tohle jsou naprosto jasné a evidentní protektorátní poměry. Je namístě otázka – do jaké míry nás naše vláda už Německu zaprodala? Uvolnění prostoru německé Bundespolizei je výmluvné a mazlení se s Lansmanschaftem také ledacos napovídá. Ne náhodou se o nás mluví jako o přívažku Německa. Policejní cvičení v Krušných Horách se tváří jako dojemná péče o naše obecné dobré. Probíhá přece ku ochraně veřejného prospěchu a týká se zlovolných ekologických aktivistů, kteří by někdy něco chtěli narušovat – třeba přesuny chemických zbraní nebo článků jaderného paliva…

Ale asi nemusí jít jenom o aktivisty ekologické, kteří nám jsou tak prvoplánově stavěni před oči. Jde o nácvik potírání budoucích občanských protestů proti přesunům těžké vojenské techniky nebo proti rozmisťování jaderných zbraní? A nebo nácvik eliminace protestů proti přepravě velkokapacitních zásilek národních hostů na naše území?! Je to obrana naší společnosti před teroristy, kteří k nám budou pronikat z Německa? Ale NIKDO současné politické představitele Německa nebo ČR neoprávnil k tomu, aby sem tahali ty zástupy, ve kterých se teroristé skrývají! Jakým právem by si vláda chtěla dovolit občanské protesty napadat policejní silou?

Jak vláda chápe svoji povinnost pečovat o náš prospěch, to naznačuje také zákon o potírání terorismu – kdo bude „terorismus“ připravovat nebo jen schvalovat (třeba na internetové diskusi), půjde sedět na tři až dvanáct let. Ale jde o terorismus, nebo o záměr státní moci násilně umlčovat občany? Máme už dost zkušeností s postojem našeho režimu k ochraně občanů před násilnou kriminalitou ze strany sociálně nepřizpůsobivých, stejně jako s postojem západoevropských režimů – zejména toho německého – k ochraně svých občanů před násilnou kriminalitou migrantů. A tak není těžké představit si, že zákon proti terorismu je možná namířen především proti snahám občanů chránit sebe samotné. Cokoli uděláme na obranu před násilím, to státní moc může posuzovat jako přípravu terorismu či jeho schvalování. A pokud se nám to nebude líbit? Pokud vyjdeme opravdu masově do ulic? Nebo pokud se v některé postižené lokalitě občané vzbouří proti přísunu nežádoucího materiálu či kontigentu osob? Pak tu bude internacionální pomoc.

Němci mají s migranty problémy, ale i když je jejich policie přetížená, zatím si ví rady. Ale jak dlouho?! Běžně se hovoří o tom, že policisté ve čtvrtích ovládaných migranty nemají žádný respekt, agrese migrantů je beztrestná a nejen řadoví občané, ale ani policisté sami nemají téměř žádné možnosti legitimní ochrany. Každý měsíc evidují statistiky desítky policistů zraněných při incidentech. Obdobná situace velmi snadno nastane i u nás a mnozí policisté začínají chápat, že v takové společnosti, kterou nám lokajové EU elit chystají, budou také oni jen lidmi druhé kategorie. Proto je nutné mít zajištěny spolehlivé zahraniční policejní síly – legislativní normy na to už jsou, trénink a cvičení také. Konec konců, naše armáda také už několik let nacvičuje program přijetí zahraniční pomoci a rozvinutí součinnosti při potlačování občanských nepokojů.

My ale cizí policii nepotřebujeme. Potřebujeme pouze, aby se naše vláda přestala chovat kriminálnicky. Přihlédneme–li totiž k tomu, že nebezpečí terorismu je spojeno s migrační vlnou, je potřeba se ptát, jestli by náhodou podpora české vlády přísunu migrantů do Evropy a její ochota přijímat migranty u nás neměla být posuzována jako podezření z páchání trestného činu sch

czexit
Návštěvník
czexit

je zajímavé, že němečtí policisté v Německu nesmí použít zbraň na svou obranu (žádná Kobra 11), ale mohou ji použít podle uvážení na území ČR !
kéž by to byl hoax!

marmaris
Návštěvník
marmaris

Rozhodně to není hoax. Ten článek je pouze reakce Národní domobrany na Česko-německou dohodu o policejní spolupráci, kterou můžete najít na stránkách ministerstva. Tato spolupráce už vešla v praxi, což bylo vysíláno na ČT 24. Zde je video onoho vysílání:Německá policie může rozhánět demonstrace na celém území ČR – https://www.youtube.com/watch?v=05Eh8uOTTOY
Nejsem žádný imbecil, který šíří hoaxy. Vždy se zaobírám jen informacemi, které jsou řádně podložené.

marmaris
Návštěvník
marmaris

A proč nepíšete o aktuálních a důležitých věcech pro občany ČR jako je skutečnost, že na základě dohody o česko-německé spolupráci může německá policie zasáhnout na celém území ČR kdykoliv to uzná za vhodné a to i bez předběžného souhlasu českých orgánů a může při těchto zásazích používat zbraně proti českému obyvatelstvu i když se nebude jednat o sebeobranu! A proč nepřijímáte příspěvky a podněty na články, třeba ten, který jsem Vám chtěl poslat, ovšem Vaše veličenstva zkrátka podněty nepřijímají ani písemné, natož tak fotokopie dokumentů, které jsou pro odhalení skutečností důležité!!! Vaší zásluhou se tedy obyvatelé ČR nedozvědí, jaký obrovský tunel se na ně chystá ohledně jejich nemovitého majetku! Měli byste se stydět! To, co děláte, není poctivá novinařina, ale masírování vlastního ega!!!

nalomenyCtenar
Návštěvník
nalomenyCtenar

Dobrý den, příspěvek rád zašlu, nicméně bych chtěl konstatovat, že v dlouhodobějším měřítku pozoruji taktéž, jako diskutující Shimi, sestupnou tendenci kvality. Z mého pohledu však především smutné skutečnosti že ač by se mělo jednat o web, který by měl “kopat” především za ČR, za poslední dobu je zde žalostně málo informací z prostředí naší repupliky. Proto bych se chtěl jen přimluvit na možná trochu větší orientaci tímto směrem.

Jan Z Rokycan
Návštěvník
Jan Z Rokycan

Bud to delejte jako konicek, nebo to nedelejte vubec.

konzerva
Návštěvník
konzerva
Shimi
Návštěvník
Shimi

No asi takhle. Pokud se z AE News stane pouhá franšíza Infowars, což už se k mé nelibosti děje, tak mám o budoucnosti tohoto projektu značnou pochybnost. A Vedoucí by se měl nad sebou vážně zamyslet. Směr, kterým se vydal, je dosti pochybný. Virus jménem AlexJones se šíří rychle, pozor na to.

katelka
Návštěvník
katelka

Je vidět, že už ten virus máte trole chá chá..

znechucený
Návštěvník
znechucený

Shimi, zamyslete se nad sebou, jestli opravdu máte zapotřebí být zklamáván alternativními informacemi, anebo byste neměl raději přejít zpět k informacím od presstitutů.
Mít na dění ve světě svůj vlastní názor je předností a ne vadou, mít odlišný názor je právem. Kritika je přijatelná, pokud předložíte relevantní oponenturu, to jste ale neudělal, když jste se omezil pouze na snižování autora článku.
Takže, buď věcnou oponenturu, nebo raději nic.