Babišova vláda posunula v pátek do sněmovny novelu zákona o ochraně veřejného...

Babišova vláda posunula v pátek do sněmovny novelu zákona o ochraně veřejného zdraví doslova jako okopírovanou z dílny Klause Schwaba a z propagačních vystoupení Billa Gatese! Pokud novela projde, stane se z České republiky koncentrák! Státní orgány budou moci nařídit, že vstupy lidí do všech provozoven a prostor všech typů a druhů, dokonce i soukromých prostor, budou umožněny jen lidem s vakcínou, s testem nebo s potvrzením o prodělání nemoci! Kdo to nebude kontrolovat, bude mu hrozit likvidační pokuta! Novela zákona neočkované lidi vrhne do trvalé náruče online obchodů, kamenné obchody postupně zkrachují a vyklidí prostor digitální ekonomice!

Babišova vláda posunula v pátek do sněmovny novelu zákona o ochraně veřejného zdraví doslova jako okopírovanou z dílny Klause Schwaba a z propagačních vystoupení Billa Gatese! Pokud novela projde, stane se z České republiky koncentrák! Státní orgány budou moci nařídit, že vstupy lidí do všech provozoven a prostor všech typů a druhů, dokonce i soukromých prostor, budou umožněny jen lidem s vakcínou, s testem nebo s potvrzením o prodělání nemoci! Kdo to nebude kontrolovat, bude mu hrozit likvidační pokuta! Novela zákona neočkované lidi vrhne do trvalé náruče online obchodů, kamenné obchody postupně zkrachují a vyklidí prostor digitální ekonomice!

Česká republika se pomalu blíží k podzimním volbám a vláda Andreje Babiše a Jana Hamáčka se snaží na poslední chvíli splnit úkoly, které na Českou republiku a její vládu naložili globalisté. Zatímco většina médií se věnuje nastávajícím dovoleným a cestováním po Evropě, tak česká vláda v pátek hladce schválila a posunula [1] do poslanecké sněmovny k projednání návrh novely [2] zákona zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, kterým se mění tento zákon, a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů.

Total Control

Představte si, že česká vláda se snaží současná omezení vložit do zmíněného zákona natrvalo, napořád a už navždy! Novela totiž umožní omezit občanská a lidská práva spojená s volným pohybem a vstupováním nejen do veřejně přístupných prostor a budov, ale i soukromých prostor takovým způsobem, že pouze lidé s vakcínou, testem nebo s potvrzením o prodělání nemoci budou mít právo vstoupit do míst, kam před rokem 2020 mohli vstupovat bez omezení. Novela rovněž vyškrtává pojem “citlivá osobní data” vztažená ke zdravotním dokumentacím a nahrazuje je rozsáhlou definicí toho, co už není za citlivá a osobní data považováno a bude podle novely sdíleno a zpracováváno státními orgány z vaší zdravotní dokumentace.

Překroucená definice toho, co lze sbírat o občanech pro účely Total Control

Do redakce nám od pátku přišly reakce od desítek čtenářů a prosí nás, abychom spustili alarm a informovali čtenáře a politiky, aby ve sněmovně proti této novele ostře vystoupili a označili ji za dokument, který legalizuje zavádění apartheidu v České republice a členění obyvatelstva na dvě sorty lidí s vyššími a nižšími lidskými a občanskými právy. Celá novela by se podle našeho právníka dala shrnout jako zmocňovací zákon pro české státní a vládní orgány k zavedení permanentního stavu epidemiologické hrozby, která nemá a nebude mít žádné časové omezení, protože formulace slov a vět v novele dává neomezený rozsah pro trvalé uplatňování omezení pohybu českého obyvatelstva.

Novela zákona chce začít omezovat v ČR i setkávání rodin na oslavách narozenin pod rouškou trvalého virového ohrožení

Novela totiž zavádí omezení nejen pro veřejné prostory jako jsou obchody, nákupní centra, restaurace, služby, divadla, kina, stadiony nebo koncertní haly, ale i pro soukromé prostory a soukromé kluby, včetně prostor domáckých, tedy soukromých a určených pro rodiny a příbuzné, tedy zcela s vyloučením veřejnosti. Babišova vláda tak chce zákonem omezit i setkávání uvnitř rodin, pokud si to usmyslí.

Náš právník se doslova zděsil, protože toto je opravdu novela, která nese prvky nacistického útisku proti skupině vlastních obyvatel, tentokrát ne podle rasového klíče jako ve 30. letech v Německu, ale podle mengelistického zdravotního klíče, tedy podle vlastnictví zdravotního průkazu, a je jedno, jestli se mu bude říkat covidový pas nebo nějak jinak. Níže je PDF návrh novely zákona s vyznačením změn v zákoně.

Download the PDF file .

Nejprve si řekněme fakta. Česká vláda už ví, že ochota českého obyvatelstva k očkování nepřesáhne zhruba 40% české populace. Proto tento novelizovaný zákon zavádí celkem dvě nová opatření. Za prvé, zavádí právo státních orgánů, aby nařídily provozovatelům a majitelům veřejných a dokonce i soukromých prostorů, aby vyžadovali od svých zákazníků anebo kamarádů, příbuzných či přátel předložení potvrzení o očkování, testování, anebo o prodělání nemoci. A za druhé, zavádí právní změny pro uchovávání, zpracování, vyhodnocování a zpřístupnění zdravotních údajů českých občanů pro využití zmíněnými veřejnými a soukromými subjekty k ověřování jejich zdravotního stavu.

Bez statusu OTN už nikdy nevstoupíte do kamenného obchodu

Náš právník návrh novely pročetl a s hrůzou zjistil, že novela de facto umožňuje dvojí pohled na implementaci takové databáze, protože z návrhu novely vyplývá, že Ministerstvo zdravotnictví bude zřizovatelem této státní databáze OTN (očkovaných, testovaných, po prodělané nemoci) a bude poskytovat údaje o občanech veřejným a soukromým subjektům při komunikaci s nimi, ale rovněž bude mít ministerstvo dokonalý přehled o osobách, které OTN status mít nebudou.

A dá se očekávat, že český režim začne po volbách lidi bez OTN statusu sankcionovat, budou možná platit vyšší zdravotní pojištění, to už je první vlaštovka a informace, kterou jsme včera do redakce dostali od jednoho z českých poslanců, za informaci mu moc děkujeme a vyhovíme jeho žádosti o utajení, z pochopitelných důvodů. Nejprve se pojďme podívat na nejkřiklavější odstavec v navrhované novele zákona, který de facto odhaluje zrůdnost celé předlohy.

8. V § 69 odst. 1 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

„i) omezení účasti na veřejné nebo soukromé akci nebo vstupu do veřejnosti jinak přístupného prostoru, včetně provozoven nebo jiných prostor, do nichž je vstup vázán na členství, úhradu nebo jinou podmínku, tak, že jsou umožněny pouze fyzickým osobám, které pořadateli nebo organizátorovi akce nebo provozovateli nebo majiteli veřejnosti jinak přístupného prostoru nebo jimi pověřené osobě prokáží způsobem stanoveným mimořádným opatřením, že se podrobily očkování proti infekčnímu onemocnění nebo toto infekční onemocnění prodělaly nebo se podrobily testu nebo vyšetření na přítomnost původce infekčního onemocnění s negativním výsledkem,”.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j).

Toto nové písmeno § 69 podle našeho právníka hovoří zcela jasně o veřejných a současně i o soukromých akcích. Novela tak už nemíří jen na veřejný prostor, ale i na české rodiny. Co je to soukromá akce? To je např. oslava narozenin dítěte, kdy se sejde rodina a z venkova přijedou babičky a dědečkové.

Podle této novely ale bude muset organizátor soukromé akce návštěvy zastavit u dveří a zkontrolovat jejich OTN statusy online, přičemž státní orgán během kontroly statusu uvidí v reálném čase online návštěvu těch a těch babiček a dědečků, tam a tam, v tolik a tolik hodin, a na takovém a takovém místě. Totální Orwell! Vztažení i na soukromé akce naplňuje skutkové obrysy trestného činu útisku. Vyžadovat po soukromých osobách na soukromých akcích úkony pro státní správu je typickým rysem totality.

Režim bude moci nařídit vyžadování kontroly OTN statusu při vstupu do jakéhokoliv veřejného nebo soukromého prostoru a stát o tom povede elektronický záznam o čase a datu kontroly

Další omezení se týká i zmínky o prostorách, kam mohou vstupovat jen na základě členství. Toto opatření je namířeno proti soukromým pivním klubům, tedy hospodám, které se během lockdownu předělaly na soukromé kluby s členstvím. Jenže, novela tento výčet taxativně nechává otevřený a definuje v písmenu “j” jakýkoliv vstup do prostor s jinou podmínkou, kdy osoby jsou povinny pořadateli nebo organizátorovi prokázat svůj status OTN.

Nejhorší na tomto odstavci v písmenu “j” lze považovat vymezení pojmu “včetně provozoven nebo jiných prostor”, což lze považovat za nejnebezpečnější formulaci v celé novele, protože “jiným prostorem” je z právního hlediska, jak upozorňuje náš právník, naprosto jakýkoliv jiný prostor, naprosto všechny jiné prostory, bez jakéhokoli omezení. Ve spojení s definicí na počátku písmene, že orgány budou moci omezit účasti na veřejných i soukromých akcích, lze potom odvodit,  že “jiné prostory” jsou implicitně myšleny všechny jiné veřejné i všechny jiné soukromé prostory, tedy prostory v písmenu “j” neuvedené taxativně, varuje náš právník.

Tohle zůstane pro neočkované lidi natrvalo

Právník upozorňuje, že § 69 zákona o ochraně veřejného zdraví uvádí [3] v odstavci č. 1, že mimořádnými opatřeními při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku jsou… a následuje výčet písmen. Tento odstavec zákona již dnes zcela jasně hovoří o epidemii NEBO nebezpečí jejího vzniku. Doufám, že chápete tu hrozbu zákona. Nebezpečí nemá žádnou definici, nebezpečí je věcí pohledu, úsudku, posouzení, takže nebezpečí virové nákazy může trvat pořád, natrvalo, nebezpečí nemá žádné časové ani definiční omezení.

Vláda může kdykoliv prohlásit, že po posouzení informací usoudila, že existuje určité nebezpečí, a proto od této chvíle nesmíte bez certifikátu OTN chodit do žádných veřejných, soukromých prostor, ani jiných prostor. Obyvatelstvo tak bude státem rozlišováno na držitele OTN a na ty ostatní. A podle tohoto rozlišené budou kastovním způsobem omezována nebo privilegována jejich občanská a lidská práva, tedy na principu společenského apartheidu.

Blíží se volby, je potřeba začít sepisovat seznamy a prověřit poslance, jak se zachovají u této novely

Okamžitě zalarmujte své poslance a začněte sepisovat seznamy poslanců, kteří budou mlčet a nebudou se proti novele chtít postavit. Blíží se volby, je potřeba nachystat seznamy a zahájit prověrky politiků, kteří se 4 roky hájili vlastenectvím, takže teď je potřeba je prověřit. Pokud novela projde, Česká republika se stane natrvalo totalitním státem, kde neočkovaní lidé padnou do náruče online řetězců, protože do žádného kamenného obchodu už je v životě nepustí. Mnoha lidem to nebude dokonce ani vadit, naučili se za poslední rok a půl nakupovat online. Jenže novela nově míří i proti soukromým prostorám, proti soukromým akcím, a to už je mnohem brutálnější level.

Covidový kontrolní bod na dálnici na hranici mezi Georgií a Floridou

Protože stát si chce vymínit, abyste kontrolovali online pomocí aplikací v mobilu i návštěvy rodičů, babiček a dědečků. Stát povede monstrózní databázi obyvatel, kteří budou mít OTN registraci a v databázi obyvatel ta informace bude svítit jako vykřičník, pokud OTN registraci občan mít nebude. Total Control přichází do ČR rok a půl poté, co jsem o plánu těchto opatření globalistů psal tady na AEN poprvé už vloni na konci zimy. Tehdy to prý byly konspirace a hoaxy. Dnes je to realita. Nezakážou vám jen psát a zpívat, zakážou vám i setkávat se v kruhu rodiny a příbuzenstva na oslavě narozenin jinak, než jen pod dozorem orgánů státu. V jako Vendetta? Režim, který virus potřebuje k totální kontrole obyvatelstva? Ano, Total Control!

-VK-

Šéfredaktor AE News

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, pokud se vám líbí naše investigativní žurnalistika a komplexní analýzy, které pro Vás už 7. rokem děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, a chcete-li, abychom vám i nadále mohli přinášet nové informace a politické analýzy a komentáře, přispějte prosím jakoukoliv sumou v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Zatím jsme vysbírali jen cca. 34% z cílové sumy a do konce měsíce zbývá 7 dní. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Zuz
Návštěvník
Zuz

Interview s pani Katarinou Bokovou z SHO cca od 85. minuty (variant bez hudby) – hovori o “psychologickej priprave” deti na skolach, kde sa menovite zistuje a ZAZNAMENAVA, ktore deti maju zaujem o vakcinaciu!!! Pocuvajte pozorne.
infovojna.sk/archiv/dopoludnie-na-infovojne-s-adrianom Dopoludnie na InfoVojne s Adrianom 14.5.2021

Aleš K.
Návštěvník
Aleš K.

Tak už jsem tady, z cesty přes Třebíč a Jemnici – veřejnou dopravou. Myslím si, že vláda je s rozvolňováním tak o 3-4 týdny pozadu za zdejším obyvatelstvem. Pokud jsem si mohl všimnout, tak řidiči zdejší dominantní autobusové firmy na nějaké roušky či respirátory dlabou už od loňska. Je to hlubší problém, zde jsem deformován praxí ve školství, v personalistice. Nejprve bylo nutno kdysi prestižní řidičské povolání degradovat a nyní za volant usedají opravdu ti, co se už nemají kde a jak uživit… Jsou tak tupí, že ani nepostřehnou, jak jsou obhroublí, buranští, nechutní…
Tak teď budu týden čekat, kde se mi co vyvrbí… Největší hrůzu mám z blech… Jsem přitažlivý pro jejich nositele…
Můžete namítnout, že to sem nepatří, ale já si myslím opak. Je třeba zamést u vlastního prahu než se pustím za hranice všedních dnů.

999
Návštěvník
999

Nakonec to nazvali “ONT”, ale to je detail. Jakmile začnou vyžadovat očkování jako podmínku pro bydlení v nějaké budově, to bude skutečně velmi nepříjemné. Bytová družstva, společenství vlastníků, hotely, koleje… Nenechat se rozsekat, prostě se přestěhovat. Budou neočkovaní bydlet v jedněch domech a očkováci ve druhých? Základ pro dobré psycho… Najít si a udržovat osobní strategii systematického zbavování se stresu – včetně potravin a nápojů jako je voda s citrónovou šťávou nebo s kapkami jablečného octa – uvolňující a bez kocoviny; organismus rozvolňující doměkka uvařené ječné kroupy, syrové ovoce, kedlubna syrová i vařená, harmonizující léčivý škrob kuzu a některé bylinné výluhy. Pro zbavení se stresu pomáhá také něco nepotřebného vyhodit z domova, vyhazovat anebo vyměnit umělecká díla na stěnách za nová, svěží, a také sport a zpěv a…………atd.
Hm. Asi jsme skoro v pr**li. Nevypadá to vůbec dobře.

Aleš K.
Návštěvník
Aleš K.

To je blbýýýý, to by se mohlo uchytit, tak o tom nemluvme… Co takhle stát se vdovcem a tchýňovrahem jednou ranou?

CZkotas
Návštěvník
CZkotas

Sněmovna odmítla potvrdit legislativní nouzi k projednání covid pasů
https://advokatnidenik.cz/2021/05/25/snemovna-odmitla-potvrdit-legislativni-nouzi-k-projednani-covid-pasu/

“Sněmovna dne 25. května odmítla potvrdit trvání stavu legislativní nouze, v němž měla zrychleně projednat vládní novelu o vydávání certifikátů o očkování proti covidu-19, negativním testu nebo o prodělané nákaze. Předloha se stala terčem opoziční kritiky i kvůli tomu, že úřady by mohly podmínit certifikátem účast lidí na veřejných i soukromých akcích nebo jejich vstup do různých provozoven. Prokazovali by se organizátorům, provozovatelům či pověřeným osobám.”

Arnoštovics
Návštěvník
Arnoštovics

Nakoukl jsem do FB skupiny “Jsem zaočkovan proti covid19” a reknu vám udelalo se mne až mdlo… museli jim neco dát do vody nebo je nečim postrikat bych rekl a klidne i bez nadsázky… Ty prispevky jsou tam opravdu hodne silnej tabák…

Barel
Návštěvník
Barel

Děkuji za informace, děláte záslužnou práci. A není pravda, že mainstream opisuje jen od AP, AFP nebo Reuters. Čím dále častěji je zdrojem i Aeronet a důležité informace o nástupu nové totality se tak dostanou k mnohem více lidem. Ono řadě z nich se nakonec rozsvítí a přejdou k primárním informačním zdrojům 😉

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/pravnici-pro-reflex-navrhovane-zmeny-zakona-o-ochrane-verejneho-zdravi-znamenaji-poslapani-ustavniho-poradku-cr-40361290#dop_ab_variant=0

Svědek anticovidův
Návštěvník
Svědek anticovidův

Pro dnešek díky Bohu (a Volnému bloku) nebezpečí odvráceno. Prozatím, je to jen vyhraná bitva, nikoliv válka.

anonym
Návštěvník
anonym

No a už je to venku, to je fofr.

Nikola
Návštěvník
Nikola

Zdravím všechny, je to poprvé co přidávám nějaký příspěvek a to čtu články pravidelně. Moc děkuji panu VK a celému týmu za jejich práci. Je možné, že petice i tak nic nezmůže, ale podepiseme ji. Zkusme to. Petice volného bloku. https://volnyblok.cz/petice-proti-schvaleni-novely-zakona-c-258-2000sb-o-ochrane-verejneho-zdravi/

angel
Návštěvník
angel

hahaha… poprvé a takovu kravinu : petice vymyslel žid aby vás ,, zabavil ,, místo abyste dělala něco užitečného čím byste skutečně hodila vidle do jeho plánů …

jen to pěkně podepište ať vás mají v evidenci …

je tohle vůbec možný ? v roce 2021 si ještě někdo myslí, že petice něco vyřeší ???

Ivana
Návštěvník
Ivana

Angel, každý pokus je dobrý, stále lepší než říkat, že to nejde a čekat na porážku jak ovce.
Máte lepší nápady? Sem s nimi, nenechávejte si je pro sebe.

Ivana
Návštěvník
Ivana

Angel, když máš strach z evidence, tak na alternativě nemáš co dělat.

angel
Návštěvník
angel

co to je ta vaše. ,, alternativa ,, ? spolek debilů , kteří zveřejní svou identitu ?

svými naivními ,, nápady ,, jen podporujete žida v převědčení, že mu gojim pokaždé sežerou návnadu … vy jste toho zářným příkladem…

co ,, peticí ,, dokážete ?

zveřejnit svou identitu není hrdinství ale důkaz omezenosti a tuposti !!!

nebo jste provokatérky … to je také velmi pravděpodobné , jako aktivisté, údajní ,,největší vlastenci ,, zvoucí lidi na demonstrace, kde následně všechny fízlové ztotožní …

AntiSion
Návštěvník
AntiSion

-VK-
“Nezakážou vám jen psát a zpívat, zakážou vám i setkávat se v kruhu rodiny a příbuzenstva na oslavě narozenin jinak, než jen pod dozorem orgánů státu. V jako Vendetta? Režim, který virus potřebuje k totální kontrole obyvatelstva? Ano, Total Control!”

Ano, totální kontrola obyvatelstva! Každého jednotlivce. Zatím v jednotlivých státech. Ovšem to je pouze předehra. Protože v rámci finálního cíle sionistického Židovstva (globalistů), kterým je totální zotročení lidstva v jednom jediném světovém státě pod univerzální světovou vládou už žádné státy nebudou. Proto jsou také státy likvidovány. A základním předpokladem uskutečnění tohoto finálního cíle je totální kontrola každého jednotlivce.

Židovská sionisticko-zednářská mašinérie, která ve všech státech provádí kroky k jejich postupnému rozkladu se nezastaví před ničím. Naprosto ovládá vlády jednotlivých států, které jsou realizátory těchto destrukčních kroků.

Vyd. Alexej Fjodorovič Pavlov; ŽIDOVSKÁ NEVYHLÁŠENÁ VÁLKA LIDSTVU
http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Zidovska_nevyhlasena_valka_lidstvu.pdf

Johannes Rothkranz; ANO EVROPĚ ZNAMENÁ NE MAASTRICHTU!
http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/ANO_Evrope_znamena_NE_Maastrichtu.pdf

Johannes Rothkranz; SVĚTU VLÁDNOU SUPERLÓŽE
http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Svetu_vladnou_superloze.pdf

Johannes Rothkranz; 666 ČÍSLO ŠELMY
http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/666_cislo_selmy.pdf

Ulrich Fleischhauer; PRAVÉ PROTOKOLY SIONSKÝCH MUDRCŮ – Znalecký posudek, vypracovaný z pověření soudního dvora č. V v Bernu
http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Prave_Protokoly_sionskych_mudrcu.pdf

Bezejmeny
Návštěvník
Bezejmeny

Velice podlá a zbbělá válka proti těm ,kdo se necjtějí podvolit zvráceným představám ssynů ssatAnovy ssynagogy a jejich otce nekorunovaného krále lži přetvářky a temnoty satana