Až skončí neoconi, Putin ztratí ochranu a NATO ukáže svůj nový smysl...

Až skončí neoconi, Putin ztratí ochranu a NATO ukáže svůj nový smysl ve službách GP. O co jde v současném světě

Až skončí neoconi, Putin ztratí ochranu a NATO ukáže svůj nový smysl ve službách GP. O co jde v současném světě

V současných dnech je hodně probírána role NATO, a to nejen v souvislosti s prohlášeními a referendy SPD, ale také v souvislosti s takovým aktuálním posílením NATO, jaké v poslední dekádě nemá obdoby. Slíbila jsem maximálně polopatický článek o tom, o co v naší současnosti mým pohledem jde, tak snad mnohé nejasnosti vysvětlí.

O co tedy v naší současnosti jde? Podstatu musíme hledat ve zcela zásadní odpovědi, která se od doby Egypta nezměnila a která stojí naprosto nade vším – jde o planetární zdroje. A tím dojdeme k přemnožení lidstva a tím – k Rusku! K Rusku, protože při jakémkoliv pozorování světového dění musíme vždy brát na zřetel ten fakt, že na 1/6 zeměkoule žije jen nějakých 150 milionů lidí. A kdyby se podařilo je zlikvidovat genocidou na způsob Indiánů, otevřel by se pro mocné světa (1% nejbohatších) prostor, srovnatelný s objevením nové planety či přinejmenším nového kontinentu.A tento fakt si můžeme shrnout do konstatování, že tisícileté tažení na Rusko nikdy neskončilo a naplno běží i v naší době. Ale o tom později.

Nyní je důležité, že kromě tohoto zásadního procesu současně běží ještě jiný proces a protože oba navzájem velmi splývají, vzniká z toho obtížně pochopitelný zmatek.

Tak tedy – kromě nikdy nekončícího procesu tažení na Rusko (ruské zdroje), někdy od 70. let (konkrétně od doby, kdy dolar přestal být krytý zlatem) začal proces ukončování Pax Americana. A jak známo, Pax Americana, to je celosvětová, tzn. globální moc pod vedením státních elit USA (neoconů). A jde o to, co známe jako globalizaci pod označením NWO, v základu však o to, že Spojené státy se stanou na věčné časy světovým hegemonem. S nimi ale i politika “věčného růstu” a především pak politika spotřeby zdrojů na Západem zavedený způsob.

A protože styl Pax Americana je pro svět nadále neudržitelný, globální elity (Globalisté,GP) se rozhodly Spojené státy od světové moci odstavit. Nic to však nemění na tom, že i Globalisté pracují na globalizaci, ti však s tím, že jejich globalizace bude postavena na “udržitelném růstu” (přislíbila Čína v březnu 2015) a spotřeba zdrojů bude rovnoměrně rozdělena na celý svět (proto chudnutí západní části světa, vytváření nových národů smísením tak, aby všichni měli stejně). A dále je globalizace podle GP postavena na tom, že Spojené státy se stanou zcela běžnou zemí jako všechny jiné (proto perestrojka USA, po které Gorbačov volal hned po perestrojce v Rusku).

A to, čeho jsme v současnosti svědky, je boj státních elit USA (neoconů, které jsem si pro sebe nazvala “globalizátoři”) a globálních elit (Globalisté-GP). A tento boj graduje od příchodu D. Trumpa, který je od začátku člověkem Globalistů a proto jeho hlavním úkolem je odstavit od moci neocony (“globalizátory”).

Když dva dělají totéž, není to vždy totéž

V procesu boje Globalistů se státními elitami USA však došlo k mnoha nepochopením, a to nejen u světové veřejnosti, ale především v USA samotných. A jde o to, že metody a kroky, směřující ke globalizaci, jsou v obou případech natolik totožné, že se v tom stírá rozdíl naprosto zásadní: v čí prospěch jsou vedeny.

Politika multi-kulti, LGBT, islamizace, chudnutí západní části světa – to vše bylo jak v zájmu globalizátorů ala Pax Americana, tak v zájmu Globalistů (GP). Spojené státy, které cca 200 let Globalistům sloužily v roli policajta světa, uvěřily, že to ony jsou GP. A z tohoto nepochopení se právě těžce probírají a největší rozčarování zažívají v místě, které je naprosto zásadním bodem jejich moci – na Blízkém východě. Ten je totiž v odstavování USA od moci zásadním v tom smyslu, že dolar stojí i padá v návaznosti na přístup k blízkovýchodním ropným zdrojům. A současné rozčarování Spojených států je v tom, že zatímco ony věřily, že útok 11/9 a s ním spuštěný rozvrat Blízkého východu se děje ve prospěch posílení dolaru/USA, ve skutečnosti pouze posloužily Globalistům a to hned ve dvou směrech: 1) spustily migrační vlnu do Evropy a 2) umožnily předat moc nad Blízkým východem Číně, Íránu, Rusku a tím naopak posílit moc čínské měny v neprospěch dolaru. Velmi zásadní službu Globalistům v tom pak splnil Spojenými státy vytvořený ISIL, který v současnosti zcela končí poté, co Globalistům posloužil jak k překreslení hranic Blízkého východu, tak k odstavení takových spojenců USA, jako SA, Katar, Turecko.

Nyní, když se neoconi probouzejí jako ze špatného snu, je pozdě, obzvláště pak po porážce, kterou na domácí půdě utržili vítězstvím D. Trumpa.

Zdechající kobyla kope a žádoucí role Ruska

Blízký východ byl v procesu odstavování USA od moci zásadním bodem dále v tom smyslu, aby právě tam (nepočítáme-li Ukrajinu) nedošlo k celosvětovému konfliktu. Velmi významné v tom bylo Turecko s druhou největší armádou v NATO, ale pokus o převrat, za kterým měly stát Spojené státy, splnil svůj účel a Turecko se od USA odklonilo. První a zásadní porážku však neoconi na Blízkém východě utržili, když Obama i Cameron byli rozhodnuti Sýrii bombardovat . Tehdy museli být Globalisté (GP) opravdu moc šťastní, že existuje Putin, který navíc situaci pochopil a řešil ji přesně tak, jak Globalisté potřebovali: “Rusko dohlédne na likvidaci chemických zbraní v Sýrii”. Toto řešení bylo všude mediálně šířeno a to s tím, že Putin byl prezentován velmi pozitivně (m.j. Muž roku), zatímco stejná média pracovala na stále větší dehonestaci USA a Obamy, později i Camerona.

Zpětně můžeme říct, že rok 2013 v Sýrii byl právě natolik vyhroceným časem, kdy si Globalisté (GP) uvědomili, že bez Ruska/Putina to na Blízkém východě nepůjde, resp. že bez Putina si ve válce s neocony neporadí. A Putin, znalý celého procesu a dění, si proto mohl následně dovolit vtrhnout do Sýrie s onou památnou větou “Jestli draka neizbežna, nado biť pervým” – “Je-li boj nevyhnutelný, je třeba udeřit jako první”. A nenechme se mýlit, že tím vystoupil pouze proti neoconům, protože on tím vystoupil především proti Globalistům (GP). Jejich zájmem totiž bylo sice na jedné straně odstavit neocony, na druhé ale předat vliv na Blízkém východě Číně s tím, aby to byla ona, kdo převezme kontrolu nad blízkovýchodními zdroji ropy a plynu, a to včetně íránských. Globalisté (GP) však stáli před faktem, že Čína na to nemá tak, aby riziko světové války bylo vyloučeno. Čína totiž na Blízkém východě nemá ani patřičný respekt, ani neoplývá diplomatickými schopnostmi Ruska, Putina obzvláště.

Putin dopravil Asada do Moskvy ve stejném okamžiku, kdy se britská královna klaněla čínskému prezidentovi (video) a Globalistům (GP) tím vzkázal: “Bez Ruska je každé předávání moci marné, bez Ruska to nepůjde”

Po odklonu Turecka od USA, po porážce ISILu, po příklonu SA k Rusku, tím vším můžeme říct, že zásadní bod, na kterém stála dominance USA – dolar/petrodolar -utrpěl porážku takřka definitivní. A že se to vše podařilo/daří bez války, to je pouze a jen zásluha Putina. A jestliže od Pjakina slýcháváme, že Putin se stal pro Globalisty (GP) respektovaným a rovnocenným partnerem, tak mějme na mysli právě tento proces, tzn. proces, kdy Globalisté (GP) porážejí státní elitu USA. A ač vyhráno stále není, je jasné, že ani další boj bez Putina nepůjde. A až potud se všechno jeví fajn a tak, že bychom se mohli radovat, že stačí už jen spustit dedolarizaci (a zřejmě právě o tom je současná cesta D. Trumpa po asijských zemích) a dominance USA, která světu přinesla tolik vykořisťovatelských válek a bohatnutí na úkor cizích zdrojů, skončí a další podobné války nebudou. Ale…

Tažení na Rusko nikdy neskončilo. A NATO se pořád hodí

Jak už jsem psala výše,kroky a metody globalizace se v případě neoconů a Globalistů (GP) liší pouze v tom, v čí prospěch probíhají. A tady se vraťme k planetárním zdrojům a k tomu, že tažení na Rusko nikdy neskončilo. Jinak řečeno – ovládnout 1/6 světa, tzn. území ruských zdrojů, v tom je mezi neocony a Globalisty (GP) rozdíl pouze v tom, komu mají říkat “Pane”.

A tady se vraťme do doby Jelcina, kdy neoconi nepochopili, že revoluce 89 nebyla v jejich prospěch, ale naopak byla předstupněm i jejich konce a vrhli se na Rusko tak, že jej chtěli rozebrat do posledního šroubku. A jestli někdo věří, že odchod Jelcina a nástup Putina byl spontánním vlasteneckým krokem Ruska (ač Jelcinovi věřím, že se upíjel, protože se na to nemohl dívat), resp. že Rusko v té době naprostého rozkladu bylo v pozici, aby si mohlo samo rozhodnout, koho si do čela své země dosadí, ten se velmi mýlí. Velká politika je totiž vždy řízena ze zákulisí a jak je dnes známo, o záchranu Ruska v čase “za pět dvanáct” se zasloužil vrcholný ruský scientolog Kirijenko, kterého v roce 1998 nejdříve Jelcin jmenoval předsedou vlády

A který ve stejném roce Putina dosadil do čela ruské bezpečnostní služby (FSB)

A je to stejný Kirijenko, který je dnes členem Putinovy administrativy. A kdo si myslí, že se tak stalo v ruských zájmech, ten se opět mýlí, protože tehdy nešlo o nic jiného, než o to, aby si neoconi nepřivlastnili ruské zdroje (a díky tomu navíc posílili jejich Pax Americana) dříve,než se k nim dostanou Globalisté (GP). Globalisté (GP) tak zachránili Rusko před zájmy neoconů, jakým politikem a vůdcem Ruska se mezitím stal Putin a jak se vypracoval do pozice, že se stal spolutvůrcem globální politiky, který si může diktovat své podmínky ve stylu “něco za něco”, to už je jiná věc, ovšem taková, za kterou je třeba Putinovi jen tleskat a smekat před ním. Bohužel, přesto to nic nemění na tom, že věta “Tažení na Rusko nikdy neskončilo” stále platí.

Globalisté (GP) Putina chrání, současně ale pracují na dalším tažení na Rusko

Týden po vítězství D. Trumpa jsem napsala článek : “Clintonová: USA vs. globalisté a Rusko. Trump: Globalisté a USA vs. Rusko”. Takřka do roka a do dne si můžeme ověřit jeho platnost a tím mám na mysli především Trumpův postoj vůči NATO a k základnám NATO na západní hranici Ruska. Zde totiž i slepý musí vidět, že v tomto postoji není mezi neocony a Globalisty (GP), v tomto případě zastupované Trumpem, rozdílu. K tomu si přidejme postoj Trumpa k Polsku a k jeho projektu Trojmoří a opět jako jediný rozdíl zjistíme ten, že v plánu o tažení na Rusko je mezi neocony a Globalisty (GP) pouze ten rozdíl, že navzájem mezi sebou soupeří, kdo z nich se k nim dostane.

A tady nám vzniká takový paradox, že Putin má ochranu Globalistů (GP), protože bez něj boj s neocony nezvládnou, na druhou stranu jakmile se Globalistům (GP) s pomocí Putina podaří neocony porazit, Putin ochranu ztratí a bude se muset bránit proti těm, kterým pomáhal…

Sofistikované nové protiruské tažení, ale stejně sofistikovaná  obranná strategie Putina

Slovy I. Švihlíkové “genocida na způsob HItlera už se dnes nenosí, dnes vše probíhá sofistikovaně”, takovým způsobem dnes probíhají nejen všechny ty barevné revoluce včetně politiky multikulti a jiných forem genocidy původních národů jednotlivých států, ale totéž se týká především Ruska. A jak jinak – i zde se sází na tzv. menšiny. Menšiny ve smyslu homo a multikulti v Rusku sice neprošly, ale to nic nemění na tom, že lze vsadit na národnostní menšiny a to nejlépe tak, aby Rus vraždil Rusa. Vysvětlím.

Rusko má nějakých 150 milionů obyvatel, pouze cca 80% z nich jsou etničtí Rusové, zbylých cca 20 % tvoří menšiny, a to v tomto pořadí: 3,9 % (asi 6 milionů) Tataři, 1,4 % (přes 2 miliony) Ukrajinci, 1% (1,5 milionu) Čečenci, 1% (1,5 milionu) Arméni, dalšími menšinami v počtu přes milion jsou Baškirové a Čuvaši. Nevím,nakolik může nějakých 20% menšinového obyvatelstva rozpoutat likvidační procesy proti 80% většině, jisté ale je, že právě přes tyto menšiny se to zkouší (a přes nově spuštěná referenda jistě zkoušet bude i nadále). Čečensko už tyto snahy zažilo na vlastní kůži a pokud jde o Ukrajince a Tatary, tyto dvě menšiny nepřestávají být aktuálními.

A to má souvislost nejen s Ukrajinci na Ukrajině, ale také s krymskými Tatary (ty jediné Ukrajina uznává i poté, co zakázala používání ruštiny či maďarštiny pro tyto menšiny). Ba co víc, Tataři dále mají souvislost s turko-tatarskými národy, čímž se ale dostáváme nejen ke Kazachstánu, který se nově stal sjednotitelem všech turkických (a dodejme, že muslimských) národů, ale dostáváme se tím i k Turecku (opět muslimskému) a od Turecka ale i k Maďarsku, které nejen že má s Tureckem nadstadardní vztahy, ale které má ambici ovládnout Balkán, který má silné turko-tatarské kořeny 

Orbán a Erdogan

A když Maďarsko, stejně jako země V4, prosazuje přijetí Turecka a zemí Balkánu za členy EU, pak jeho role ve vztahu k turko-tatarským národům v Evropě je podobně významná, jako role Kazachstánu ve Střední Asii. A co dělá Putin? Země, které mají být použity proti Rusku, získává na svou stranu. A vztahy Ruska a Kazachstánu teď vynechám a zmíním včerejší článek maďarského autora na meinstreamu, který se velmi podivuje tomu, že za dobu tří let se Putin s Orbánem sejde už po osmé. A když se článek podivuje nad tím, že nikdo nechápe, o co Rusku jde, tak já si dovolím tvrdit, že Putin velmi dobře ví, kde se má zaměřit na obranu před novým útokem.

A zde by se hodilo ještě doplnit, že Putin stejně tak ví, že kromě přes turko-tatarské národy (menšiny) a Čečenska, Rusku hrozí nebezpečí přes Ukrajinu, a to obzvláště v tom případě, bude-li rozdělena a že právě proto tam přes Minské dohody dělá všechno proto, aby se tak nestalo, ale na to už zde není prostor. Stejně tak není prostor doplnit, že osud zemí V4 po případném odtržení od EU velmi odvisí od toho,nakolik obzvláště Maďarsko a Polsko pochopí, jaké antiruské plány s nimi mají Globalisté (GP).

Shrnutí

To hlavní, co v současnosti ve světě probíhá, to je boj mezi státními elitami USA (neocony) a Globalisty (GP), přičemž účelem je přestěhovat centrum světové moci do Číny, předat Blízký východ a jeho zdroje pod vliv Číny a následně odstavit dolar jako světovou měnu, a to ve prospěch Číny. O Rusko v tomto procesu jde však pouze v tom smyslu, že neoconi s ním chtějí rozpoutat válku s vidinou, že tím zachrání Pax Americana, zatímco Globalisté (GP) Rusko potřebují jen proto, že bez něj si s neocony neporadí.

Zájmy neoconů a Globalistů (GP) se v tomto procesu natolik prolínají, že přestává být jasné, kdo vlastně 1) řídí globalizaci a 2) je antiruský. A skutečnost je taková, že Globalisté (GP) nyní s Ruskem spolupracují a Putina chrání, protože jim pomáhá odstavit z globalizačního procesu neocony, ale jakmile bude s neocony hotovo, budou i Globalisté (GP) proti Rusku a Putin jejich ochranu ztratí. A protože jak pro neocony tak pro Globalisty (GP) je NATO pořád žádoucím antiruským prostředkem, z posledního posílení NATO,největšího za poslední dekádu, dávám k pozornosti především tuto větu: “O druhé „logistické“ velitelství má podle diplomatů zájem Německo. Nová struktura má zlepšit možnosti přesunů vojenských sil přímo v Evropě.” Ke které si připomeňme, že první věc, se kterou EU po brexitu přišla, bylo volání po evropské armádě a to dle mého není nic jiného, než že jednou bude NATO transformováno sice v armádu evropskou, ale stále se základnami u ruských hranic. A nikoliv pro zájmy neoconů, ale pro zájmy Globalistů (GP).

Ale ať nekončím pesimisticky – současnou prioritou zůstává porážka neoconů, a v tomto smyslu, bohužel, fandění Globalistům (GP), tzn. i evropskému směru Čína. A až neoconi skončí, na opačné straně světa je možnost volby, a to buď pouze Čína anebo Čína i Rusko anebo pouze Rusko (resp. RUSKO a Čína). Ale v tom by mělo mít jasno především Německo (nelze očekávat, protože ač se mu třeba podaří vymanit z vlivu neoconů, z vlivu Globalistů se Německo, zdá se, hnout nemíní) a hlavně a především by v tom měly mít jasno země V4 (Polsko a Maďarsko obzvláště). A to o to víc, že Rusko je díky Putinovi v natolik mocné pozici a má takovou šanci změnit směrování světa, jakou nikdy žádná země neměla.

PS: Už zdánlivě mimo téma, ale přesto ke zmiňovanému scientologovi Kirijenkovi generál Petrov, předchůdce Pjakina, někdy v roce 2005 (a vkládám i v té souvislosti, že Putin se postavil na ochranu Židů před finálním holokaustem), o Kirijenkovi řeč v cca od 4.minuty

-Pozorovatelka-  09.11.2016

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Miloslav Dědek
Návštěvník
Miloslav Dědek

Pozorovatelka v článku popisuje složitou politicko-mocenskou strukturu současného světa, která plodí mnoho negativních jevů, a to především válek v nichž zbytečně umírají miliony nevinných lidí. Smutná realita. Jak to změnit? Je na čase, aby se lidé přestali cítit občany jednotlivých národních států. Světoobčan, to je člověk budoucnosti. Tomu by se mnělo přizpůsobit i politické uspořádání světa. Více viz článek: NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD – http://miloslav7.blogspot.cz/2016/09/novy-svetovy-rad.html

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Pane Admine, nejedou mi poslední komentáře… Je to jenom u mě? Děkuji za info.

Top
Návštěvník
Top

Napsano polopaticky? Vetsi chaos a samoutvrzovani vlastnich nazoru jsem dlouho necetl. Naprosta zkaza pro normalne smyslejici mozek …

ZenSho
Návštěvník
ZenSho

Dále “ Pozorovatelka” napsala: “ A tady se vraťme k planetárním zdrojům a k tomu, že tažení na Rusko nikdy neskončilo. Jinak řečeno – ovládnout 1/6 světa, tzn. území ruských zdrojů, v tom je mezi neocony a Globalisty (GP) rozdíl pouze v tom, komu mají říkat “Pane”.”

Souhlasím, ale nemůžu to napsat velkými písmeny, jelikož to je “ křik”, ach jo… 🙂

Jenže: “ Pokud si jakýkoliv astrolog myslí, že se hvězdy a Existence zajímá o politiku, tak je to … použil bych velké písmena, ale není to dovoleno…”

Pokud si opravdu někdo myslí, že Existence a tím i hvězdy = postavení hvězd v době narození
“ zasahují do takové pitomosti = do takové nesmyslné maličkosti pro celek ( opět to nesmím napsat velkými písmeny, jelikož by se admin z toho nevyspal! 🙂 ), jako je lidská nevědomost = lidská politika, tak by to znamenalo, že politici jsou něco výjimečného, nebo něco… ach jo…

“ Pozorovatelko” mám rád Vaše články, ale nastal čas, kdy se musíte podívat… kdy byste měla být opravdovou “ Pozorovatelkou”…

Hvězdy opravdu jsou ukazatelem Existence, ale znáte ten příběh, kdy velký astrolog šel v noci na procházku a pozoroval hvězdy tak urputně, že… a… a co “ hvězdy nechtěly” spadl do studny!

Kříčel, žadonil, prosil… a “ byl vyslyšen!

Jedna starší dáma z okolí uslyšela jeho křik a hodila mu provaz a tím ho zachránila!

Jenže a to to je pointa…

Astrolog díky provazu se vyšplhal ze studny a poděkoval starší dámě za záchranu slovy: “ Ty asi ani netušíš, kdo já jsem, že ne?

( opět!: slova ve větě: “ Ty asi ani netušíš, kdo já jsem, že ne? = kdo já jsem – by měly být velkými písmeny, ale pro admina to je “ křík” – v jaké době to žijeme, když se každý pi… atmin bojí “ křiku” velkých písmem?! 🙂 )

Já jsem, pokračoval astrolok velmi známý a úctiváný astrolog a to dokonace tak, že dělám horoskopy pro krále!

Ty jsi mě “ ubohá stará ženo” zachránila a já ti nabízím, že pro tebe udělám horoskop zcela zdarma!, abys věděla, co tě čeká a co tě nemine…!

A ta “ ubohá stará žena” odpověděla ( tomu namyšlenému astrologovi, který měl více naučených = načtených informací, než dav… ) : Mílý pane, Vy mi chcete díky Vaším předpovědím ukázat jakým směrem se bude ubírat můj život, nebo život samotného krále a přitom Vy sám jste nedokázal předpovědět = Vy sám jste netušil = neviděl ani svůj poslední krok, kdy jste spadnul do studny?!

To myslíte vážně? Řekla ta “ stará, ale moudrá ( opět nemůžu podpořit slovo “ moudrá” velkými píemeny, jelikož admin by se z toho posr…!” 🙂 ) žena.

Nechte si svůj horoskop pro krále a jiné idiot…, kteří Vám pane za ty Vaše zbytečné informace zaplatí… “

Tolik příběh, který je znám od “ nepaměti”… 🙂

Prosím, nejde o kritiku, ale otázky… a nebo raději ne. 🙂

Má poslední věta: “ … že … Dokud jde o boj ( opět by slovo “ boj” mělo být velkými písmeny, ale admin by dostal inf… ) , tak všechny strany jsou zcela nevědomé, a všechny strany prohrají…”

Přeji všem krásnou, úpřimnou meditaci…

P.S. = Shrnutí: Pokud je můj přízpěvěk z cela k ničemu, tak ok, ale nenapsal náhodou paní “ Pozorovatelka” něco jako toto:

“ To hlavní, co v současnosti ve světě probíhá, to je boj…!”

Ach, ano boj a boj a boj….

Ale “ moc krásně popsán pro nevědomý dav a vo to go”… o boj… a ne o meditaci…

ZenSho
Návštěvník
ZenSho

“ Pozorovatelka” píše: “ Slíbila jsem maximálně polopatický článek o tom, o co v naší současnosti mým pohledem jde, tak snad mnohé nejasnosti vysvětlí.”

Já se maximálně polopaticky budu snažit vysvětlit v mé poslední větě, že…

“ Pozorovatelka” napsala: “ Podstatu musíme hledat ve zcela zásadní odpovědi, která se od doby Egypta nezměnila a která stojí naprosto nade vším – jde o planetární zdroje.”

Už v Atlantidě šlo o zdroje, takže Egypt není a ani nemůže být něcpo nového, nějakou výjimkou. Jasně o zániku Atlantidy moc nevíme, ale Atlantida zanikla díky obrovským vědeckým znalostem a totálnímu duchovnímu selhání – nevědomí = nukleární katastrofa.

Co, že nám to dnes nehrozí?

Sansara se opakuje – dnes vědci dosáhli obrovských znalosti a to ne jen za posledních sto let, ale třeba za posledních dvacet let a vědci dosáhnou ještě více, ale!

Ale lidé nemeditují, nerozvíjejí se duchovně, když píšu duchovně, tak mám na mysli, že lidé se dívají jen ven a ne do svého Nitra, = a proto Sansára…!

Dále “ Pozorovatelka” píše: “ A to, čeho jsme v současnosti svědky, je boj státních elit USA (neoconů, které jsem si pro sebe nazvala “globalizátoři”) a globálních elit (Globalisté-GP).”

Zde musím s “ Pozorovatelkou souhlasit s tím, že konečně popsala ty dvě skupiny, o kterých píše tak, že to pochopí i běžný vysokoškolák!

Ne, nespletl jsem se opravdu jsem chtěl napsat “ i běžný vysokoškolák”, protože děti jsou společnosti totálně a úmyslně měněné! A to od jeslí až po vysoké školy, a potom i v pracovním procesu, a z nevinných dětí se stanou roboti. Na vysoké škole už jim není moc pomoci…

“ Pozorovatelka” pokračuje: “ Blízký východ byl v procesu odstavování USA od moci zásadním bodem dále v tom smyslu, aby právě tam (nepočítáme-li Ukrajinu) nedošlo k celosvětovému konfliktu…” že bez Ruska/Putina to na Blízkém východě nepůjde, resp. že bez Putina si ve válce s neocony neporadí. A Putin, znalý celého procesu a dění, si proto mohl následně dovolit vtrhnout do Sýrie s onou památnou větou

“Jestli draka neizbežna, nado biť pervým” – “Je-li boj nevyhnutelný, je třeba udeřit jako první”.”

Zde bych napsal asi toto: “ Kdyby Rusko mělo dostatečnou vojenskou výzbroj a Putina místo Nedvěděva za prezidenta, tak by Rusko už zasáhlo v Lýbii! Jenže tehdy ještě Rusko na to prostě nemělo… Kadáfi na to spoléhal, ale…”

O co pořád jde?

To “ pořád a i jiné slova bych rád napsal velkými písmeny, ale to je pro majitele pohoršující! To se nesmí, to je harašení – humbuk, křík… Dnes už je “ i křík” i používat velké písmena, a mi se dívíme, že se děje “ to a nebo ono?

Opravdu? 🙂 🙂 🙂

Ale pojďme dále. “ Pozorovatelka” píše třeba: “ Po odklonu Turecka od USA, po porážce ISILu, po příklonu SA k Rusku, tím vším můžeme říct, že zásadní bod, na kterém stála dominance USA – dolar/petrodolar -utrpěl porážku takřka definitivní. A že se to vše podařilo/daří bez války, to je pouze a jen zásluha Putina.”

Napsala opravdu?! : “ po odklonu… po porážce… utrpěl ( utrpěli ) takřka definitivní porážku… zásluha “ někoho”, jako by on věděl… ( opět bych rád napsal “ definitivní porážku” a třeba slovo “ věděl” s velkými písmeny, ale dnes už velké písmena jsou “ křík!” 🙂 )

Ale… “ porážka, příklon, utrpění, zásluha…” o čem to prosím je? Není to tak náhodou o…
… “ boji, příklonu, o utrpění a o příklonu na “ nějakou bojující stranu?!?!”

Takže boj, jako vždy a… kdo bude psát lépe pro tu danou nebo jinou skupinu o boji ( slovo “ boji” by mělo být velkým a není to křik! 🙂 …) , tak pořád píše jen o boji a ne o…

Proč jde pořád jen o boj?

Protože i Vladimír Vladimírovič Putin má ve svém nitru ( nesmím napsat slovo “ nitro” s velkými písmeny, jelikož to je “ křik”, = není to úpadek … možnosti vyjádření se?! ) boj, bohužel, ale díky za něho, co se týče dnešku…

Ale a to je “ jen otázka”: “ Nejde ve všech článcích jen o boj, jen o nadřazenost, o “ výhru toho nad tím a naopak…?! O “ tu stranu a o proti starnu?!” Nejde o “ jing – yang, o “ plus – mínus, o ženu – muže, o velký – malý, o… o… o … ?!?!?

Vlastně ne, jak píše “ Pozorovatelka” jde o…:

Boj a “ ten je na naší straně a ten už ne, a ten bojuje pro nás, ale ten už nebojuje pro nás…?!”

Prosím, pochopte jedno: “ Po 25 století je zde opět to, co se děje každých 25 století a vždy je civilizace ve stejném bodě”: Jsme v podstatě v nejhorším období, kdy hrozí záník světa… ale rovněž se otevírají i protichůdné dveře, kdy jedinec může udělat “ kvantový skok!”

TauRus
Návštěvník
TauRus

Opět jste vše popletla.
NATO je nástrojem amerických státních elit – neocons. Tudíž bez likvidace tohoto nástroje není možné struktury neocons odstranit od řízení.
Úvaha o tom, že GP odstraní neocons od řízení, ale zachová NATO, je nesmyslná.
Už v srpnu letošního roku, hlava MZ NSR Ziegmar Gabriel vystoupil s požadavkem vývodu jaderných zbraní z území Německa.
https://ria.ru/world/20170830/1501387754.html?inj=1

Nebudou americké jaderné zbraně v Evropě, nebude zájem ze strany USA zajišťovat „evropskou bezpečnost“. Protože každému je snad jasné, že jaderné zbraně v Evropě nejsou kvůli tomu, aby se Evropa cítila bezpečněji, ale kvůli tomu, aby USA měly možnost preventivního jaderného úderu na Rusko, který vůbec s bezpečnosti Evropy nesouvisí. Právě naopak, zvyšuje rizika jaderné války v Evropě. A to je v rozporu i se zájmy GP.

Blok NATO už se začal rozpadat. Vidíme to na příkladu Turecka, kterému se daří vymaňovat z vlivu neocons a které vesele nakupuje ruské zbraně, což je znamením, že do budoucna nepočítá se svým setrváním v alianci.
Dokonce, s posílením struktur NATO v Evropě to nebude tak horké. Stačí porovnat údaje v době “studené války” a dnes, mimochodem, jsem to našel v odkazu, který jste sama dala:
“Na vrcholu studené války bylo také především v Německu rozmístěno až 20 amerických obrněných divizí, tedy 6 000 tanků. Ještě v roce 1980 bylo v Evropě 200 tisíc amerických vojáků. Od roku 2014 to bylo po posílení kvůli chování Ruska zhruba 33 tisíc”.
Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/nato-rusko-velitel-atlantik-logistika-kyber-obrana-ministri-evropa-usa-stoltenberg-g3n-/zpr_nato.aspx?c=A171108_220729_zpr_nato_inc

Dnes, Amerika prohrává svůj boj s Ruskem o Arktidu. A celé to hemžení ohledně posílení velitelských struktur NATO se tyká hlavně té oblasti.
NATO chce nová velitelství kvůli ruským aktivitám v Arktidě a Evropě
Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/nato-velitelstvi-pavel-stoltenberg-sedivy-rusko-odstraseni-p5r-/zpr_nato.aspx?c=A171107_121513_zpr_nato_inc

Stejně to mají marné. V Arktidě ten svůj boj už Amerika prohrála.

.S. Kirienko nikdy v ruské politice moc neznamenal. Předsedou vlády se stal na krátkou dobu, aby provedl default, v důsledku kterého nastala prudká devalvace ruské měny a aby s tou devalvací nebyly spojovány jména jiných politiků. Konkrétně, Černomyrdina, který jen na 4 měsíce a právě pro tento účel opustil svou funkcí (ve prospěch Kirienka) předsedy vlády. Také se Kirienkovi přezdívalo Kinder Surprise, který vyskočil, jako čert z tabatěrky, provedl default a opět zmizel.
Putina nedosadil na místo hlavy FSB Kirienko, ale “silové struktury” – Ruský Generální štáb a FSB. A Kirienko jen plnil příkaz Jelcina, na kterého ty struktury zatlačili.

styx
Návštěvník
styx

Nebolo by bez tych obrezancov z jeruzalema na svete lepsie?

Kolo štěstí
Návštěvník
Kolo štěstí

Paní pozorovatelko dobrá práce. Fandím Putinovi celou dobu. Jen mi příjde, že u nás to tak moc lidi nemá. Pořád řeší dobu okupace nebo dobu socialismu. Jen kdyby věděli, že socialismus a okupace byla pod plnou podporou, těch, kterým dnes fandí. Ale to by byla debata na dlouho.

Mordechaj
Návštěvník
Mordechaj

Treba pritom pripomenúť, že rozklad Európy pokračuje na podklade ukrajinských udalostí už od majdanu a oddelenia Krymu:
http://www.mordechajkapusta.blogspot.com/2015/08/o-ukrajinu-europu-ide-az-na-poslednom.html

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Paní Pozorovatelko, k tématu Putin, ale také ještě ke Katalánsku…V podstatě Vám Putin dává za pravdu o drobení Států a Státních útvarů na menší a nezávislé Státy.
Skvělá Putinova právní analýza, kde říká (od min.5:00), že Kosovem Američané otevřeli Pandořinu skříňku, kde Katalánsko je jenom důsledkem – dle vzoru Kosova (a nenápadně naznačeného Krymu), když OSN i Soud v Haagu, a mnoho států uznalo legitimnost Kosova v otázce nároku na odtržení na základě přání “Lidu”…. (bombardéry NATO diskrétně nezmiňuje)
https://youtu.be/y7-hf2hbGkw
Jestli jsem to dobře pochopila, tak z té Pandořiné skříňky bychom mohli lehce vyčarovat i malou “Velkou Moravu” 😉 Když už, tak už! 🙂

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Paní Pozorovatelko, zdá se, že je to střípek do Vaší/naší mozaiky…..;-)

ZenSho
Návštěvník
ZenSho

” Matko” podívej se prosím na mapu jižní Afriky a prosím zelteej se sama sebe: ” Kdo kurňa nakraslil ty hranice podle pravítka?!”

” Vo tom to celé je”…

Nehledej v tom žádnou ” filozofii”, nebo zbytečnu politiku…pls.”

” Pozorovatelka”, kterou si vážím ( jako každého ) napsala mnoho krásných článků a do nich nevědomě vložila i mapy a v nich je vidět, že ” mapy jsou jen na papíru a to buď rovné a nebo aby to nebylo nápadné, tak mají nějaké ” záhyby”, ale kurňa, kdo ty mapy dělal, dělá a bude dělat?

No, dejte mi moc nad všemi bankami a já vám všem nakreslím mapy… 🙂 🙂 🙂

Proč ” Matko” pořád spíte?! Pokud budou spát všechny ” Matky” jak spíte Vy, tak jaké Bytosti asi ty ” spící Matky” osloví, aby se zrodily? Hm…? 🙂

ZenSho
Návštěvník
ZenSho

” Sansara” = kruh…

O co dnes jde? Přesně O TO, o co šlo před ” + – kosínus” dvacetipěti stoletími!

Zánik Atlantidy – pár jedinců se zachránilo a dokázali přenést VĚDOMOSTI Atlantidy do Alexandrie… a zbytek je historie. 🙂

” Dnes se kruh” OPĚT uzavírá a je celkem jedno, jak to kdo popíše a kdo v tom má jakou roli…

Proč?

Protože se kruh na této planetě neuzavíra ” po druhé” pokud bereme v potaz Atlantýdu, ale po několikáte ( podle mě po páté, ale o to nejde!) a moc se omlouvám, ale přikláním se k Mistrům = tím myslím k Osvíceným Mistrům, kteří… ale to je vlastně jedno. 🙂

Každý den se planety a hvězdy ” ztrácejí” do tak zvaných černých děr a KAŽDÝ den se rodí nové planety a nové Sluníčka. 🙂 ( Je celkem srandovní vědět, že vědci našly ” černé díry”, ale o bílých se nemluví… 🙂

ŽIVOT NIKDY NEKONČÍ, ale pokud zanikne tato nádherná planeta, tak se stane to, že evoluce začne od začátku!!! Takže bude trvat asi čtyři miliardy let, než na jiné planetě dosáhne vědomé aspoň vědomí lidí…

A největší PROBLÉM vidím v tom, že veškeré duchovní úsilí JEDINCE ( meditace ), které se VŽDY přenese do dalšího vtělení, tak tentokrát se VŠE ztratí… Takže ryba v oceánech… 🙁

Ale lidem to pořád NEDOCHÁZÍ. 🙂