Až skončí neoconi, Putin ztratí ochranu a NATO ukáže svůj nový smysl...

Až skončí neoconi, Putin ztratí ochranu a NATO ukáže svůj nový smysl ve službách GP. O co jde v současném světě

Až skončí neoconi, Putin ztratí ochranu a NATO ukáže svůj nový smysl ve službách GP. O co jde v současném světě

V současných dnech je hodně probírána role NATO, a to nejen v souvislosti s prohlášeními a referendy SPD, ale také v souvislosti s takovým aktuálním posílením NATO, jaké v poslední dekádě nemá obdoby. Slíbila jsem maximálně polopatický článek o tom, o co v naší současnosti mým pohledem jde, tak snad mnohé nejasnosti vysvětlí.

O co tedy v naší současnosti jde? Podstatu musíme hledat ve zcela zásadní odpovědi, která se od doby Egypta nezměnila a která stojí naprosto nade vším – jde o planetární zdroje. A tím dojdeme k přemnožení lidstva a tím – k Rusku! K Rusku, protože při jakémkoliv pozorování světového dění musíme vždy brát na zřetel ten fakt, že na 1/6 zeměkoule žije jen nějakých 150 milionů lidí. A kdyby se podařilo je zlikvidovat genocidou na způsob Indiánů, otevřel by se pro mocné světa (1% nejbohatších) prostor, srovnatelný s objevením nové planety či přinejmenším nového kontinentu.A tento fakt si můžeme shrnout do konstatování, že tisícileté tažení na Rusko nikdy neskončilo a naplno běží i v naší době. Ale o tom později.

Nyní je důležité, že kromě tohoto zásadního procesu současně běží ještě jiný proces a protože oba navzájem velmi splývají, vzniká z toho obtížně pochopitelný zmatek.

Tak tedy – kromě nikdy nekončícího procesu tažení na Rusko (ruské zdroje), někdy od 70. let (konkrétně od doby, kdy dolar přestal být krytý zlatem) začal proces ukončování Pax Americana. A jak známo, Pax Americana, to je celosvětová, tzn. globální moc pod vedením státních elit USA (neoconů). A jde o to, co známe jako globalizaci pod označením NWO, v základu však o to, že Spojené státy se stanou na věčné časy světovým hegemonem. S nimi ale i politika “věčného růstu” a především pak politika spotřeby zdrojů na Západem zavedený způsob.

A protože styl Pax Americana je pro svět nadále neudržitelný, globální elity (Globalisté,GP) se rozhodly Spojené státy od světové moci odstavit. Nic to však nemění na tom, že i Globalisté pracují na globalizaci, ti však s tím, že jejich globalizace bude postavena na “udržitelném růstu” (přislíbila Čína v březnu 2015) a spotřeba zdrojů bude rovnoměrně rozdělena na celý svět (proto chudnutí západní části světa, vytváření nových národů smísením tak, aby všichni měli stejně). A dále je globalizace podle GP postavena na tom, že Spojené státy se stanou zcela běžnou zemí jako všechny jiné (proto perestrojka USA, po které Gorbačov volal hned po perestrojce v Rusku).

A to, čeho jsme v současnosti svědky, je boj státních elit USA (neoconů, které jsem si pro sebe nazvala “globalizátoři”) a globálních elit (Globalisté-GP). A tento boj graduje od příchodu D. Trumpa, který je od začátku člověkem Globalistů a proto jeho hlavním úkolem je odstavit od moci neocony (“globalizátory”).

Když dva dělají totéž, není to vždy totéž

V procesu boje Globalistů se státními elitami USA však došlo k mnoha nepochopením, a to nejen u světové veřejnosti, ale především v USA samotných. A jde o to, že metody a kroky, směřující ke globalizaci, jsou v obou případech natolik totožné, že se v tom stírá rozdíl naprosto zásadní: v čí prospěch jsou vedeny.

Politika multi-kulti, LGBT, islamizace, chudnutí západní části světa – to vše bylo jak v zájmu globalizátorů ala Pax Americana, tak v zájmu Globalistů (GP). Spojené státy, které cca 200 let Globalistům sloužily v roli policajta světa, uvěřily, že to ony jsou GP. A z tohoto nepochopení se právě těžce probírají a největší rozčarování zažívají v místě, které je naprosto zásadním bodem jejich moci – na Blízkém východě. Ten je totiž v odstavování USA od moci zásadním v tom smyslu, že dolar stojí i padá v návaznosti na přístup k blízkovýchodním ropným zdrojům. A současné rozčarování Spojených států je v tom, že zatímco ony věřily, že útok 11/9 a s ním spuštěný rozvrat Blízkého východu se děje ve prospěch posílení dolaru/USA, ve skutečnosti pouze posloužily Globalistům a to hned ve dvou směrech: 1) spustily migrační vlnu do Evropy a 2) umožnily předat moc nad Blízkým východem Číně, Íránu, Rusku a tím naopak posílit moc čínské měny v neprospěch dolaru. Velmi zásadní službu Globalistům v tom pak splnil Spojenými státy vytvořený ISIL, který v současnosti zcela končí poté, co Globalistům posloužil jak k překreslení hranic Blízkého východu, tak k odstavení takových spojenců USA, jako SA, Katar, Turecko.

Nyní, když se neoconi probouzejí jako ze špatného snu, je pozdě, obzvláště pak po porážce, kterou na domácí půdě utržili vítězstvím D. Trumpa.

Zdechající kobyla kope a žádoucí role Ruska

Blízký východ byl v procesu odstavování USA od moci zásadním bodem dále v tom smyslu, aby právě tam (nepočítáme-li Ukrajinu) nedošlo k celosvětovému konfliktu. Velmi významné v tom bylo Turecko s druhou největší armádou v NATO, ale pokus o převrat, za kterým měly stát Spojené státy, splnil svůj účel a Turecko se od USA odklonilo. První a zásadní porážku však neoconi na Blízkém východě utržili, když Obama i Cameron byli rozhodnuti Sýrii bombardovat . Tehdy museli být Globalisté (GP) opravdu moc šťastní, že existuje Putin, který navíc situaci pochopil a řešil ji přesně tak, jak Globalisté potřebovali: “Rusko dohlédne na likvidaci chemických zbraní v Sýrii”. Toto řešení bylo všude mediálně šířeno a to s tím, že Putin byl prezentován velmi pozitivně (m.j. Muž roku), zatímco stejná média pracovala na stále větší dehonestaci USA a Obamy, později i Camerona.

Zpětně můžeme říct, že rok 2013 v Sýrii byl právě natolik vyhroceným časem, kdy si Globalisté (GP) uvědomili, že bez Ruska/Putina to na Blízkém východě nepůjde, resp. že bez Putina si ve válce s neocony neporadí. A Putin, znalý celého procesu a dění, si proto mohl následně dovolit vtrhnout do Sýrie s onou památnou větou “Jestli draka neizbežna, nado biť pervým” – “Je-li boj nevyhnutelný, je třeba udeřit jako první”. A nenechme se mýlit, že tím vystoupil pouze proti neoconům, protože on tím vystoupil především proti Globalistům (GP). Jejich zájmem totiž bylo sice na jedné straně odstavit neocony, na druhé ale předat vliv na Blízkém východě Číně s tím, aby to byla ona, kdo převezme kontrolu nad blízkovýchodními zdroji ropy a plynu, a to včetně íránských. Globalisté (GP) však stáli před faktem, že Čína na to nemá tak, aby riziko světové války bylo vyloučeno. Čína totiž na Blízkém východě nemá ani patřičný respekt, ani neoplývá diplomatickými schopnostmi Ruska, Putina obzvláště.

Putin dopravil Asada do Moskvy ve stejném okamžiku, kdy se britská královna klaněla čínskému prezidentovi (video) a Globalistům (GP) tím vzkázal: “Bez Ruska je každé předávání moci marné, bez Ruska to nepůjde”

Po odklonu Turecka od USA, po porážce ISILu, po příklonu SA k Rusku, tím vším můžeme říct, že zásadní bod, na kterém stála dominance USA – dolar/petrodolar -utrpěl porážku takřka definitivní. A že se to vše podařilo/daří bez války, to je pouze a jen zásluha Putina. A jestliže od Pjakina slýcháváme, že Putin se stal pro Globalisty (GP) respektovaným a rovnocenným partnerem, tak mějme na mysli právě tento proces, tzn. proces, kdy Globalisté (GP) porážejí státní elitu USA. A ač vyhráno stále není, je jasné, že ani další boj bez Putina nepůjde. A až potud se všechno jeví fajn a tak, že bychom se mohli radovat, že stačí už jen spustit dedolarizaci (a zřejmě právě o tom je současná cesta D. Trumpa po asijských zemích) a dominance USA, která světu přinesla tolik vykořisťovatelských válek a bohatnutí na úkor cizích zdrojů, skončí a další podobné války nebudou. Ale…

Tažení na Rusko nikdy neskončilo. A NATO se pořád hodí

Jak už jsem psala výše,kroky a metody globalizace se v případě neoconů a Globalistů (GP) liší pouze v tom, v čí prospěch probíhají. A tady se vraťme k planetárním zdrojům a k tomu, že tažení na Rusko nikdy neskončilo. Jinak řečeno – ovládnout 1/6 světa, tzn. území ruských zdrojů, v tom je mezi neocony a Globalisty (GP) rozdíl pouze v tom, komu mají říkat “Pane”.

A tady se vraťme do doby Jelcina, kdy neoconi nepochopili, že revoluce 89 nebyla v jejich prospěch, ale naopak byla předstupněm i jejich konce a vrhli se na Rusko tak, že jej chtěli rozebrat do posledního šroubku. A jestli někdo věří, že odchod Jelcina a nástup Putina byl spontánním vlasteneckým krokem Ruska (ač Jelcinovi věřím, že se upíjel, protože se na to nemohl dívat), resp. že Rusko v té době naprostého rozkladu bylo v pozici, aby si mohlo samo rozhodnout, koho si do čela své země dosadí, ten se velmi mýlí. Velká politika je totiž vždy řízena ze zákulisí a jak je dnes známo, o záchranu Ruska v čase “za pět dvanáct” se zasloužil vrcholný ruský scientolog Kirijenko, kterého v roce 1998 nejdříve Jelcin jmenoval předsedou vlády

A který ve stejném roce Putina dosadil do čela ruské bezpečnostní služby (FSB)

A je to stejný Kirijenko, který je dnes členem Putinovy administrativy. A kdo si myslí, že se tak stalo v ruských zájmech, ten se opět mýlí, protože tehdy nešlo o nic jiného, než o to, aby si neoconi nepřivlastnili ruské zdroje (a díky tomu navíc posílili jejich Pax Americana) dříve,než se k nim dostanou Globalisté (GP). Globalisté (GP) tak zachránili Rusko před zájmy neoconů, jakým politikem a vůdcem Ruska se mezitím stal Putin a jak se vypracoval do pozice, že se stal spolutvůrcem globální politiky, který si může diktovat své podmínky ve stylu “něco za něco”, to už je jiná věc, ovšem taková, za kterou je třeba Putinovi jen tleskat a smekat před ním. Bohužel, přesto to nic nemění na tom, že věta “Tažení na Rusko nikdy neskončilo” stále platí.

Globalisté (GP) Putina chrání, současně ale pracují na dalším tažení na Rusko

Týden po vítězství D. Trumpa jsem napsala článek : “Clintonová: USA vs. globalisté a Rusko. Trump: Globalisté a USA vs. Rusko”. Takřka do roka a do dne si můžeme ověřit jeho platnost a tím mám na mysli především Trumpův postoj vůči NATO a k základnám NATO na západní hranici Ruska. Zde totiž i slepý musí vidět, že v tomto postoji není mezi neocony a Globalisty (GP), v tomto případě zastupované Trumpem, rozdílu. K tomu si přidejme postoj Trumpa k Polsku a k jeho projektu Trojmoří a opět jako jediný rozdíl zjistíme ten, že v plánu o tažení na Rusko je mezi neocony a Globalisty (GP) pouze ten rozdíl, že navzájem mezi sebou soupeří, kdo z nich se k nim dostane.

A tady nám vzniká takový paradox, že Putin má ochranu Globalistů (GP), protože bez něj boj s neocony nezvládnou, na druhou stranu jakmile se Globalistům (GP) s pomocí Putina podaří neocony porazit, Putin ochranu ztratí a bude se muset bránit proti těm, kterým pomáhal…

Sofistikované nové protiruské tažení, ale stejně sofistikovaná  obranná strategie Putina

Slovy I. Švihlíkové “genocida na způsob HItlera už se dnes nenosí, dnes vše probíhá sofistikovaně”, takovým způsobem dnes probíhají nejen všechny ty barevné revoluce včetně politiky multikulti a jiných forem genocidy původních národů jednotlivých států, ale totéž se týká především Ruska. A jak jinak – i zde se sází na tzv. menšiny. Menšiny ve smyslu homo a multikulti v Rusku sice neprošly, ale to nic nemění na tom, že lze vsadit na národnostní menšiny a to nejlépe tak, aby Rus vraždil Rusa. Vysvětlím.

Rusko má nějakých 150 milionů obyvatel, pouze cca 80% z nich jsou etničtí Rusové, zbylých cca 20 % tvoří menšiny, a to v tomto pořadí: 3,9 % (asi 6 milionů) Tataři, 1,4 % (přes 2 miliony) Ukrajinci, 1% (1,5 milionu) Čečenci, 1% (1,5 milionu) Arméni, dalšími menšinami v počtu přes milion jsou Baškirové a Čuvaši. Nevím,nakolik může nějakých 20% menšinového obyvatelstva rozpoutat likvidační procesy proti 80% většině, jisté ale je, že právě přes tyto menšiny se to zkouší (a přes nově spuštěná referenda jistě zkoušet bude i nadále). Čečensko už tyto snahy zažilo na vlastní kůži a pokud jde o Ukrajince a Tatary, tyto dvě menšiny nepřestávají být aktuálními.

A to má souvislost nejen s Ukrajinci na Ukrajině, ale také s krymskými Tatary (ty jediné Ukrajina uznává i poté, co zakázala používání ruštiny či maďarštiny pro tyto menšiny). Ba co víc, Tataři dále mají souvislost s turko-tatarskými národy, čímž se ale dostáváme nejen ke Kazachstánu, který se nově stal sjednotitelem všech turkických (a dodejme, že muslimských) národů, ale dostáváme se tím i k Turecku (opět muslimskému) a od Turecka ale i k Maďarsku, které nejen že má s Tureckem nadstadardní vztahy, ale které má ambici ovládnout Balkán, který má silné turko-tatarské kořeny 

Orbán a Erdogan

A když Maďarsko, stejně jako země V4, prosazuje přijetí Turecka a zemí Balkánu za členy EU, pak jeho role ve vztahu k turko-tatarským národům v Evropě je podobně významná, jako role Kazachstánu ve Střední Asii. A co dělá Putin? Země, které mají být použity proti Rusku, získává na svou stranu. A vztahy Ruska a Kazachstánu teď vynechám a zmíním včerejší článek maďarského autora na meinstreamu, který se velmi podivuje tomu, že za dobu tří let se Putin s Orbánem sejde už po osmé. A když se článek podivuje nad tím, že nikdo nechápe, o co Rusku jde, tak já si dovolím tvrdit, že Putin velmi dobře ví, kde se má zaměřit na obranu před novým útokem.

A zde by se hodilo ještě doplnit, že Putin stejně tak ví, že kromě přes turko-tatarské národy (menšiny) a Čečenska, Rusku hrozí nebezpečí přes Ukrajinu, a to obzvláště v tom případě, bude-li rozdělena a že právě proto tam přes Minské dohody dělá všechno proto, aby se tak nestalo, ale na to už zde není prostor. Stejně tak není prostor doplnit, že osud zemí V4 po případném odtržení od EU velmi odvisí od toho,nakolik obzvláště Maďarsko a Polsko pochopí, jaké antiruské plány s nimi mají Globalisté (GP).

Shrnutí

To hlavní, co v současnosti ve světě probíhá, to je boj mezi státními elitami USA (neocony) a Globalisty (GP), přičemž účelem je přestěhovat centrum světové moci do Číny, předat Blízký východ a jeho zdroje pod vliv Číny a následně odstavit dolar jako světovou měnu, a to ve prospěch Číny. O Rusko v tomto procesu jde však pouze v tom smyslu, že neoconi s ním chtějí rozpoutat válku s vidinou, že tím zachrání Pax Americana, zatímco Globalisté (GP) Rusko potřebují jen proto, že bez něj si s neocony neporadí.

Zájmy neoconů a Globalistů (GP) se v tomto procesu natolik prolínají, že přestává být jasné, kdo vlastně 1) řídí globalizaci a 2) je antiruský. A skutečnost je taková, že Globalisté (GP) nyní s Ruskem spolupracují a Putina chrání, protože jim pomáhá odstavit z globalizačního procesu neocony, ale jakmile bude s neocony hotovo, budou i Globalisté (GP) proti Rusku a Putin jejich ochranu ztratí. A protože jak pro neocony tak pro Globalisty (GP) je NATO pořád žádoucím antiruským prostředkem, z posledního posílení NATO,největšího za poslední dekádu, dávám k pozornosti především tuto větu: “O druhé „logistické“ velitelství má podle diplomatů zájem Německo. Nová struktura má zlepšit možnosti přesunů vojenských sil přímo v Evropě.” Ke které si připomeňme, že první věc, se kterou EU po brexitu přišla, bylo volání po evropské armádě a to dle mého není nic jiného, než že jednou bude NATO transformováno sice v armádu evropskou, ale stále se základnami u ruských hranic. A nikoliv pro zájmy neoconů, ale pro zájmy Globalistů (GP).

Ale ať nekončím pesimisticky – současnou prioritou zůstává porážka neoconů, a v tomto smyslu, bohužel, fandění Globalistům (GP), tzn. i evropskému směru Čína. A až neoconi skončí, na opačné straně světa je možnost volby, a to buď pouze Čína anebo Čína i Rusko anebo pouze Rusko (resp. RUSKO a Čína). Ale v tom by mělo mít jasno především Německo (nelze očekávat, protože ač se mu třeba podaří vymanit z vlivu neoconů, z vlivu Globalistů se Německo, zdá se, hnout nemíní) a hlavně a především by v tom měly mít jasno země V4 (Polsko a Maďarsko obzvláště). A to o to víc, že Rusko je díky Putinovi v natolik mocné pozici a má takovou šanci změnit směrování světa, jakou nikdy žádná země neměla.

PS: Už zdánlivě mimo téma, ale přesto ke zmiňovanému scientologovi Kirijenkovi generál Petrov, předchůdce Pjakina, někdy v roce 2005 (a vkládám i v té souvislosti, že Putin se postavil na ochranu Židů před finálním holokaustem), o Kirijenkovi řeč v cca od 4.minuty

-Pozorovatelka-  09.11.2016

Print Friendly, PDF & Email

Komentáře čtenářů

77 Komentářů o "Až skončí neoconi, Putin ztratí ochranu a NATO ukáže svůj nový smysl ve službách GP. O co jde v současném světě"


Pravidla pro komentáře: Na AE News nikdy necenzurujeme žádný názor, je-li vyjádřen slušně, kultivovaně a nejedná-li se o zjevný trolling vedený v osobní rovině proti autorovi článku nebo diskreditační výroky proti redakci AE News. Máte právo vyjádřit jakýkoliv kritický komentář, avšak bez vulgarit a také bez sprostých formulací, výhrůžek nebo urážek, a to ani ve vztahu k autorovi (autorům) článku, ani vůči ostatním diskutujícím.

Hrubé vulgarismy, schvalování teroristických útoků, komentáře, fotografie nebo videa se znaky sadismu, brutality nebo bestiality, výzvy k činům proti lidskosti, výzvy k fyzické likvidaci kohokoliv nebo výhrůžky komukoliv nebudou tolerovány, a to ani vůči třetím osobám mimo náš web, např. vulgarismy v diskusi proti osobám zmiňovaným uvnitř kritického článku apod. V diskusích je povoleno vyjadřovat jen vlastní soukromé názory jako fyzická osoba, ne stanoviska firem, podniků, skupin osob, spolků, sdružení nebo organizací. Pro publikaci takových stanovisek kontaktujte nejprve naší redakci. V komentářích není dovoleno používat "shouting", tzn. křičení vyjádřené psaním celých vět pouze velkými znaky. Příspěvky nesplňující tyto základní podmínky slušné diskuse budou mazány, stejně tak komentáře se znaky trollingu, spamu, politické reklamy a nesouvisející diskuse pod články (offtopic příspěvky).

Komentáře jsou automaticky moderovány analytickým systémem Akismet a mohou být navíc dodatečně schvalovány administrátorem, případně dodatečně mazány, pokud Akismet nezachytil závadné příspěvky sám. V diskusi je povolena pouze rodilá čeština a slovenština, ne automatizované překlady do těchto dvou jazyků pomocí Google Translate nebo skrze jiné překladače. Vyjímečně budou tolerována poděkování v cizích jazycích, ne však komentáře nebo diskuse.


Váš vložený komentář se nemusí zobrazit ihned, je-li zadržen Akismetem. V takovém případě je diskusní příspěvek odeslán k ručnímu schválení administrátorem, což může zabrat nějaký čas. Neodesílejte příspěvek znovu, neurychlíte tím jeho schválení. Děkujeme.


Upozornit na
avatar
5000

Třídit podle:   nejnovějších | nejstarších | nejvíce hlasů
Forever Slav
Návštěvník

Tohle by si měli přečíst všichni fanatičtí rusobijci. Aneb “ruská hrozba” jako mýtus, který slouží jen k zakrytí tažení na Rusko – s cílem zničení Ruska a ruského národa jako takového – a všech ostatních slovanských národů s ním.
Tohle bude velmi těžké onálepkovat jako “kremelská propaganda”.
Nyní předám slovo jednomu velikému ruskému filozofovi a spisovateli, autorovi díla “Souostroví Gulag”:

Rusko v troskách
“„… Právě nové Rusko napomohlo uskutečnění onoho historického přelomu ve vědomí světa, kdy se vojenskému zásahu mocností do záležitosti vzdálené země začalo říkat ne „agrese“, ale „nastolení míru“. Taková terminologie se zřejmě přenese i do 21. století a je docela dobře možné, že si ji Rusko brzy vyzkouší samo na sobě, například ve formě mezinárodní „mírové záchrany“ nás samotných i celé planety před našimi jadernými zbraněmi; americká varování v tomto směru už zazněla (a stane se to za „celosvětového souhlasu“ stejně jako Pouštní bouře a pokračovat to třeba bude i dělením samotného Ruska, vždyť Dohoda si ho za naší občanské války už bezostyšně dělila).
Podle toho, jak Rusko slábne a upadá do chaotického stavu, jsou úmysly civilizovaného Západu s námi stále méně ukrývány a zběsilí nepřátelé Ruska jako Kissinger nebo Brzezinski je už nejednou vyslovili zcela otevřeně („přebytečná země“ na mapě světa).
Už před osmdesáti lety, kdy řádil ruský „únorismus“, si Alexandr Blok s obavami zapsal do deníku: „Bude snad Rusko rozřezáno… nebo se stane ´služkou´ silnějších státních organizmů?“ Za dnešního stavu se tím spíše už nic nezdá nemožné.
Že vláda Spojených států celé desítky let prahla po porážce a rozpadu Sovětského svazu, to je přirozené. Ale v naší zemi málokdo zná zákon P.L. 8690 amerického Kongresu z roku 1959. K našim uším zazníval přes rádiové rušičky jako každoroční příslibový „Týden porobených národů“. Dostávali jsme všichni příslib osvobození zpod komunistického útlaku? Všichni a ne všichni. Rusové tam mezi utiskovanými národy uvedeni nejsou. Naopak, zákon výslovně uvádí jako porobitele (i Číny a Tibetu) ne světový komunismus, nýbrž Rusko a Rusy. A v řečišti protiruských prohlášení právě třeba Brzezinského, Kissingera a dalších jim podobných, zaměřuje tento zákon Ameriku otevřeně nikoli proti komunismu, nýbrž proti Rusku. (A je dodnes v platnosti, Kongres jej nezrušil. Nedorozumění? Nevypadá to. I v roce 1997 Spojené státy stejně konaly Týden národů porobených Rusi. Tomu se dá těžko říkat zapomnětlivost. Spíše je to úkol pro zítřek.)
V tomto protiruském směru po celé roky působila i rozhlasová stanice Svoboda. Velmi umírněně proti komunismu, ale plným ostřím proti ruským tradicím a dokonce proti ruskému náboženství a kultuře. (O tom jsme již nejednou mluvil i psal, i americkým prezidentům Reaganovi a Bushovi.) Americká administrativa se této stanice, vytvořené udánlivě jenom pro studenou válku v nejmenším nezřekla ani v nastalých letech americko-ruských objetí. Nadále na ni nelitovala milionů; je vidět, že ji potřebuje. A stanice vysílá 24 hodin denně, jako žádná ruská, podle zahraničních pokynů „na všech vlnách a ve všech pásmech“. Svoboda v posledních letech hlásí nejenom zprávy, nýbrž tendenčně je interpretuje a zabarvuje svým ideologickým a politickým postojem – totiž ne svým, nýbrž nadiktovaným Radou pro rozhlasové vysílání při Kongresu Spojených států. Po rozpadu SSSR zasahovala Svoboda do našich volebních kampaní, přímo nabádala, pro kterého kandidáta mají lidé hlasovat, pronášela rady na adresu některých poslaneckých frakcí ještě v Nejvyšším sovětu, jak by měly co nejlépe uskutečňovat svou taktiku, kdy hlasovat a kdy překazit usnášeníschopnost. V určitém období dostala Svoboda pokyn působit proti Jelcinovi, takže se mu vysmívala a utahovala si z něho; potom si od ní objednali podporu Jelcina a ona začala horlivě táhnout i v tomto zápřahu. V análech její činnosti je podobných příkladů nepřeberně. Po léta čečenské války se Svoboda vůbec změnila v jakousi čečenskou rozhlasovou stanici, otevřeně nepřátelskou ruské straně: polovina zpravodajské hodiny se skládala téměř úplně z čečenských argumentů a propagandy ( a to se opakovalo několikrát během 24 hodin).
A kdopak za poslední roky neviděl a neslyšel to nejotevřenější vměšování Spojených států? Jak by se dalo zapomenout na prohlášení prezidenta Bushe ještě před ukrajinským referendem v roce 1991 povzbuzující Ukrajinu k odtržení? Jak si nevšimnout, že první z vášnivých hlasů „Sevastopol patří Ukrajině“ byl hlas amerického velvyslance v Kyjevě a potom, a nejednou, až nestydatě netaktní hlas státního departementu? Amerika všemožně podporuje každou protiruskou iniciativu Ukrajiny, a pak neporovnat, co Amerika v obrovském rozsahu promíjí Ukrajině (a ještě ve větší míře asijským republikám: jakékoli potlačování odlišných názorů i jakékoli zfalšování hlasování), s nekompromisní kritikou vůči Bělorusku a zejména drtivým odporem proti jeho sebenesmělejšímu pokusu o spojení s Ruskem?”

(Pokračování níže)

.lak
Návštěvník

Má to pozadí choutek vyvolených přes milénia.
https://www.youtube.com/watch?v=wxogkCO6haA
A formantům už nabulíkují cokoliv.
https://www.youtube.com/watch?v=2hoqfTCsHew

Forever Slav
Návštěvník

“Je to tím, že Bělorusko porušuje všeobecný plán a boří myšlenku „černomořsko-baltického svazu“ od Estonska po Krym, tvořícího kordon sanitaire´ proti Rusku. Vždyť Spojené státy daly své „obkličovací úmysly“ proti Rusku jasně najevo: na vrcholu jednání o NATO vřelé vojenské sblížení s Ukrajinou, v srpnu 1997 manévry amerického námořnictva v Černém moři u krymského pobřeží (za účasti tureckých námořníků; ani ne tak praktický krok jako symbolická historická ukázka vrcholného ponížení Ruska. A proč už rovnou ne v Azovském, však tam jsou „ukrajinské“ břehy), cesta generálního tajemníka NATO hned do Zakavkazska, hned do Střední Asie, opět za účelem navazování vojenské spolupráce Severoatlantické aliance se středoasijskými státy. Není to snad dost výrazné a dost varovné? A nejvíce z nové situace vytěžilo Turecko.
Rozšíření NATO na východ (a podstata není v Česku, Maďarsku, Polsku, ale v expanzi do Pobaltí, Ukrajiny nebo Běloruska, k Černému a Baltskému moři) by bylo možné, i když obtížné, vysvětlit pouze setrvačností západního vojenského myšlení po tolika letech vedené jakoby „nedovedené“ studené války. Těžko se připouští takový stupeň podcenění nyní chronické slabosti Ruska pro celou dohlednou budoucnost. Pak se ovšem nedá najít jiné reálné vysvětlení než záměr nátlaku na Rusko. Když NATO za své rozšíření o první tři země zaplatí 30 až 35 miliard dolarů, nemůže přece tyto východoevropské spojence získávat pro budoucí těžké konfrontace „severu“ a „jihu“. Do takového konfliktu budou tihle noví spojenci nejméně ochotni se vložit a budou v něm nejméně užiteční! Možná ale budou Spojené státy ještě hořce litovat, že v Evropě tak usilovně vytvářely muslimské bosenské předmostí.
V současné době hýbe veškerou politikou hospodářství, pokud vůbec není jejím jediným obsahem. Hospodářství předmětem této spolupráce není, ale i člověk prostý, vůbec žádný odborník, nemůže pozorovat situaci bez ohromení. Je přece jasné, že Západ potřebuje Rusko technologicky zaostalé. To se programu Mezinárodního měnového fondu tak otrocky podřizujeme z nechápavosti? Nebo se vědomě poddáváme cizím úmyslům? Jak se dá například zdůvodnit, že jsme na tvrdý požadavek MMF zrušili celní tarify na vývoz své nafty a plynu (dodáváme a dodáváme své neobnovitelné nerostné bohatství a připravujeme o budoucnost sebe i své potomky)? A v náhradu za ty obrovské rozpočtové ztráty očekáváme od fondu další droboulinkou almužnu, vlastně ani ne almužnu, nýbrž půjčku na úrok. Která jiná vláda na světě tak hospodaří? Kruté škody pro naše hospodářství, vláda, která se podřizuje omezujícímu, a dokonce ničivému diktátu, a z našich nejvyšších míst slyšíme vděk, že MMF údajně „pomohl Rusku vyhnout se obtížím“. Je to až neuvěřitelné – ten bezmyšlenkový rozprodej národního hospodářství je v Rusku doprovázen ne růstem příjmů, nýbrž růstem zahraničního zadlužení, Rusko je v dluhové jámě.
A celkový efekt globalizace světového hospodářství je takový, že zaostávající jsou odsouzeni k dalšímu zaostávání a postavit se na nohy už nedokážou. Za nějakou desítku let klesneme na úroveň afrických zemí. Však se s námi už i tak jedná. Kontroly nad našimi klíčovými podniky se hned tady, hned tam chápou zahraniční firmy, někdy pod pseudonymem. A přitom je Rusko i v nynějších ořezaných hranicích hospodářsky soběstačné, naše úpěnlivé shánění zahraničních investorů vyplývá z našeho bezbřehého duševního úpadku a zoufalství. (Zahraniční investice jsou přípustné a mohou být užitečné, když je spolehlivě ochráněna domácí výroba a platí přísný zákon o vývozu kapitálu nebo polotovarů.) A naše zapojování do mezinárodního finančního světa nás dosud neotužilé napojuje na cizí finanční krize, kterým bychom se jinak vyhnuli. V hospodářské sféře jsme se bezmyšlenkovitě a s nebezpečnou uspěchaností vrhli do přijímání západních forem života. To je ale nedosažitelné. Cizí styl života se bez bolestného přechodu nedá okopírovat, musí organicky vyplývat z tradic země, Jak říká přísloví, vlastní bolest se cizím zdravím neléčí. Na cestu, která by byla od západní k nerozeznání, se Rusko stejně nevydá, ať se budeme snažit jakkoli.” – Alexandr Solženicyn

Více zde:
http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/Ruskovtroskach.htm

BPN
Návštěvník

Solženicin to konečně v us.exilu pochopil a vystihl správně…důkazem, že jde o čistě protiruské tažení dokládá skutečnost, že ačkoliv tzv.komunismus v Rusku padl, animozita a nenávist vůči němu ze nezměnila, tedy nejde o režim a státní zřízení, které by leželo vládcům světa v žaludku, ale o samotný národ Rusů…

goj
Návštěvník

jo belorusko, v zidolziprumyslu uz toci mineni modulujici filmy, kde je nejvetsi padouch belorusky president, viz posledni film bodyguard of killer nebo jak se ta kravina jmenovala.

ZenSho
Návštěvník

Rusko v troskách…

Moc se omlouvá, ale i když dnes musím a nikdy jsem tomu nevěřil, že budu rád
“ fandit Rusku”! 🙂

Tak…

… Hej, politika = nevědomost – nevědomost nemůžu napsat velkými písmeny, bohužel a – církve = organizované náboženství a to jakékoliv = nevědomost – opět slovo nevědomost nemohu napsat velkými písmeny – že by to byla úchylka a nebo jen “ křík” těch, co řídí tento server a mají problém i s velkými písmeny? To určitě ne! 🙂

Ale…

Politika a jakékoliv organizované náboženství = to fakt není o náboženství, ale jen o stupiditě, která se po tisíciletí přenáší na lidi, kteří nemají dostatek inteligence ( opradu nejde o intelekt ), aby rozpoznali třeba Ježíže nebo Buddhu, nebo Krišnu, Eduarda Tomáš, Mílu Tomášovou, a nebo Osha a jejich správné učení od toho, co káže ta stupidní “ křesťansko- katolická”, nebo buddhostická – = a vlastně i židovská, muslimská a i jiná “ náboženská” politika ( zase to nemůžu napsat velkým písmeny! ) oraganizace, která si říká církev – křesťanská církev a tak dále. 🙂

“ No a, jenže… a tak dále…” = Pořád to je dokola! Lidé jsou jako kyvadlo, které se pohybuje zcela nevědomě “ tam a zpět” = na tu politickou nebo náboženskou stranu a potom zase na tu zcela opačmou…”

Sledoval jseu “ Forever Slav” někdy kyvadlo? Určitě ano! Ale nic jsi si z toho pohyby navzal a ti, co potporují tvůj “ přetisk = CTRL c taky ne… bohužel…

Proto je svět tam, kde je….!

Je to proto “ CTRL c” : “„… Právě nové Rusko napomohlo uskutečnění onoho historického přelomu ve vědomí světa, kdy se vojenskému zásahu mocností do záležitosti vzdálené země začalo říkat ne „agrese“, ale „nastolení míru“.

= jste jako papoušci, kteří “ jednou papouškují to a potom zase ono” = prostě jen podle toho, co je “ in”, nebo co je “ alternativa” = za sloven “ alternativa se schovává i “ VK” a jeho admin! Jsou to lidé “ s vypočítávou, s kalkulační myslí = s myslí plnou touhou někoho ovládat = mít nad “ těmi pitomci” moc… 🙂
I když si myslí zcelý opak, pozor prosím!

V tom je ta sranda u 99.9 % spících lidí a proto se svět blíží tam, kde se prostě musí blížit…! 🙂

Ale prosím Pozor = já souhlasím s tím, co jste napsal! Jenže je to jako hození minci!!!

Hodíte mincí a než dopadne můžete se hádat o to a o ono = a o tom je právě celý tento a vlastně všechny příspěvky = názory…

Lidé píšou a to rychleji, než dokáže jejich “ pán = jejich mysl = jejich ego” vlastně myslet! A co je nejhorší: “ Služebník = mysl dodá myšlenky a spící pán = jelikož spí, to vůbec nezaregistruje a tak se stane, že mysl = služebník si dělá vše, co jen chce = co vyčte, co mu vloží okolí, politici, kněží, učitelé, rodiče, přátele… prostě všichni ostatní a majitel? Ten tvrdě chrápe. 🙂

Přečtete si tyto věty prosím ještě jednou a ještě jedno a ještě jedno = je to kvůli vám a ne kvůli těm “ stupidním větán”… 🙂

Mohl bych pokračovat, ale proč, jaký by to mělo význam…?

zarathustra
Návštěvník

https://www.youtube.com/watch?v=6LfbwlsXN4c&list=RD6LfbwlsXN4c

netreba se bat ,statecni kozaci si uz poradi s neprately ruska ,Putin a kozaci jsou neporazitelny

ZenSho
Návštěvník

Takže zabíjení ” ve jménu…? Ty jsi ale ubožák a přesto Mystik, a dokonce i buddha… 🙂

Ale zatím jen ” vrach a to ve…? ”

Ve jménu ” Kozáu, nebo s nepřáteli Ruska a nebo v nějakém jiném jménu?!”

Ach jo…

ANS
Návštěvník

Nejde jenom o zničení Ruska kvůli zdrojům, ale zároveň i o zničení slovanských národů. To vše jedním “vrzem” a přesně v duchu Slované proti Slovanům. Základny NATO jsou ve slovanských zemích a budou bojovat proti Rusku a navíc slovanské země jsou určeny jako místa samotného bojiště.

Tento systém řízení nemá absolutně žádný vztah k blahu národa. Vše probíhá pouze v zájmu nadnárodní konceptuální moci. Je to vyšší, ale skrytá, hierarchická úroveň společenského řízení, která se zakládá na určitém chápání světa. V panující konceptuální moci, které je od roku 1989 podřízena Česká republika, se jedná o zničení národních států, bezbřehý liberalismus a de facto o legalizaci a „dobrovolné“ přijetí otroctví (minimálně ekonomického a sociálního) a o snahy zničit lidskou společnost a její přirozenou jednotku rodinu, kde je otec muž a matka žena.

Konečným cílem je genocida bílé rasy. A to se v současnosti týká především zničení slovanských zemí. Například Francie, Německo Švédsko a další původně tzv. “bílé” evropské země již bílé nejsou a nebudou, protože je-li v populaci překročeno určité procento obyvatel jiné rasy, pak jsou změny v původní populaci NEVRATNÉ a rasa je postupně zničena. Je to úplně jako matematický zákon a sociální inženýři NWOO toto velmi dobře znají a také podle toho jednají.

Mnozí mohou namítnout, že genocida je násilný zločin, avšak podle Úmluvy OSN o zabránění a trestání zločinů genocidy z roku 1948 se dle Čl. II genocidou rozumí činy, spáchané v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou: a) usmrcení příslušníků takové skupiny; b) způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům takové skupiny; c) úmyslné uvedení kterékoli skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení; d) opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí; e) násilné převádění dětí z jedné skupiny do jiné.

NoName312
Návštěvník

Gratulace za tento komentar.

S pozdravem
NoName312

Micanut
Návštěvník

Slovane nejsou nevzpurnejsimi, to ani nahodou. Pokud mluvime o ruskych Slovanech, tam je situace jina.

Rusove, tudiz rusti Slovane, maji velmi malo spolecneho se Slovany ceskymi nebo polskymi, kteri se historicky vzdy fixovali na zapad, mixovali se se zapadni kulturou, a lisili se temer po tisic let svym nabozenskym smerem. Katolicka vira na zapade, pravoslavna vira na vychode. Zapadni Slovane byli po nekolik set let v podruci nemeckych mocenskych struktur, nevidim nikde ani pokusy se sjednotit s Ruskem. A pokud to bylo skednoceni pod Ruskou nadvladou, nejak to nevyslo, protoze Rusko v te dobe nebylo Ruskem, a vysledkem byl jen vyssi stupen neporozumeni a vysledna, temer chorobna nenavist ke vsemu ruskemu, ktera umoznuje zapadu delat kroky, ktere dela.

Jestli clovek fandi Rusku nebo nefandi, neni vubec podstatne. Rusko si totiz pujde, jako vzdycky, svou cestou, a zapadni Slovany smete jednim smahem bez mrknuti oka, protoze vidi, a to take v historickem kontextu, ze ti o Bratrske souziti nemaji a nikdy nemeli zajem, viz Polsko vs Rusko.
Cesi svuj boj o Slovanstvi prohrali uz ponekolikate, a jsou vicemene zapadni “kulturou”, nemajici NIC spolecneho s tou ruskou.
Vzdy je potreba se divat na historii a netrpet racionalismem v podobe alibistickeho mysleni “my jsme take Slovane”, kdyz se tak vubec, ale vubec nechovame. Jsme – a je nacase to rici na plnou hubu – konzumni, zapadne orientovani, bezpaterni, bez jakychkoliv moralnich a historickych korenu (ty byly vytrhany), a hlavne nechapajici vlastenectvi, uplnou svobodu, a ochotu za tyto hodnoty nasadit zivot.
Nase nejznamejsi porekadlo je ” kdo nekrade, okrada rodinu”, a tato “hodnota” je maximalne zviditelnena v nasem pristupu k zivotu, k cele spolecnosti, k nasi “vlade”, jejiz zastupitele jsou temi nejvetsimi zlodeji.
Penize, kdo kolik jich ma, jsou rozhodujicimi faktory o ” urovni” cloveka v nasi spolecnosti, a to je fatalni omyl, ktereho se jako celek dopoustime.

Proto vzdy zde mluvim o tom, abychom se podivali sami na sebe jako na jednotlivce, a zacali delat to, co je mym ustredni tematem na techto strankach: zdokonaleni sama sebe, studovani zakona, bezneho zakona, zakonne podstaty svobody a prav kazdeho z nas, a cim vice bude tech z nas, kteri dokazi pochopit silu zakona a kazdeho jedince, tim vetsi sanci mame na to, abychom pokracovali jako narod, a ne jako zotrocena, bezmocna, bezcharakterne manipulovatelna enklava zapadnich Slovanu, kteri u tech vychodnich ztraceji respekt kazdou hodinou, dnem i mesicem, zvlaste kdyz se otevrene stavime proti nim.

zarathustra
Návštěvník

https://www.youtube.com/watch?v=_emekiuj57Q

pozorovatelko toto je pozitivni pisnicka to nemusis mazat.

anazuz
Návštěvník

Slované jsou nejvíce neovladatelné národy národy na světě.Vzpurné,díky svým intelektuálním a fyzickým schopnostem,které geneticky zdědili po předcích a které není možné změnit.Je možné je jen zničit zcela podmanit je nelze!Toto je důvod,proč všichni podléhají likvidaci a zpočátku výraznému snížení populace.Budeme aktivně a trvale propagovat úředníky ,vládu úplatkářů,kritizovat hodnoty a poctivost,slušnost a morálka budou terčem posměchu.Začneme výchovou lidí v dětském věku a dospívající mládeže.Znič mládež a porazíš jakýkoliv národ!…..Harvardský projekt.
Ukrajinci se budou domnívat,že tím,že válčí proti Rusku,bojují za svou nezávislost…Houstonský projekt.
Druer..”Západní člověk se nezamýšlí nad tím,jak ostatní jeho imperializmus příjmají…”
Paní Pozorovatelce velké díky za článek.

konzerva
Návštěvník

Mimo téma….Vikileaks…americká tajná služba CIA maskovala své špiclovací programy na netu pomoci firem co mají antivirové programy…hlavně na kašperského…co na to říká firma Eset a její mecenáš soudruh Kiska….ta je v tom namočená taky… ??? co na to pán VK…. http://rusvesna.su/news/1510296010

konzerva
Návštěvník
Geo
Návštěvník

Článek ok jen to ubohé kopnuti mimoděk na začátku do SPD!

Banana boo
Návštěvník

Vďaka autorke za článok, pekné zhrnutie stavu sveta a geopolitiky. Mohlo by to byť povinné čítanie pre mnohých, obzvlášť ľudí vo funkciách a pre elitky európskych štátov aby pochopili čo a ako a nerobili tu bordel.Takže budúcnosť je vo voľbe Rusko- Čína? Môže byť. Rusom fandím, je to súdržnejší národ, než naše štátiky, no tá ich súdržnosť je desaťročiami cibrená s ich údelom(boj s nacistami a studenou vojnou,ťažkými klimatickými podmienkami-Sibír,vládcami tvdej ruky-Cári, Stalin,atď). No to je aj tak len možná prognóza. Predstavte si, že v blízkej budúcnosti sa môže stať mnoho geo zmien a keď sa to stretne naraz, nemusí to byť o Rusku a Číne, ale už len o oblastiach,nezávisle vzdialených od seba, kde ešte budú podmienky pre život. Predstavte si, že sa zleje finančná hospodárska kríza, ktorá určite príde a bude najsilnejšia s nezvratnými klimatickými katastrofami, s obrovskou migráciou a s veľkou vojnou a potom už nepôjde o štáty, ale o celosvetový chaoz a boj o prežitie.

anazuz
Návštěvník
Definitiva
Návštěvník

Z pohľadu poznania dejín nesmieme zabúdať, že agresia globalistov/neoconov proti Rusom a ruským zdrojom potrebným na prežitie je súčasťou procesu tisícročnej genocídy Slovanov, bielej rasy, lebo Slovania majú geneticky fixovaný zmysel pre slobodu a spravodlivosť, sú preto neovládateľní a neriaditeľní. Slovan poznajúci svoje dejiny nikdy nebude poslušný otrok a nikdy neuzná “svojho bohom vyvoleného” pána.

S. Chalúpka: Pravda, bohy vydaná, káže nám Slovänom:
pána mat je neprávost a väcšia byt pánom.

Teda hlavný dej je vláda sociálnych parazitov od dôb Starovekého Egypta dodnes, udržiavanie ľudstva v nevedomosti a poslušnosti, spoločnosť pánov a otrokov. Hlavným nástrojom otrokárov, sociálnych parazitov, globalistov, je biblický koncept ovládnutia ľudstva dlhom a úžerou /židia, kresťania, islamisti/, neobmedzený konzum, blahobyt na dlh, čo sa žiaľ väčšine nevzdelaných Slovanov veľmi páči, ale už nevidia, že to je slepá ulička existencie ľudstva.

Slovan je poslušný vtedy, ak je vnútorne presvedčený o súlade činov s morálkou. Na Západe otrok musí poslúchať príkazy, či sa mu to páči, alebo nie, inak zomrie hladom.
Slovania boli poľnohospodári, dnes boli odstavení od pôdy, aby mohli otročiť vo fabrikách, človek musí zarábať peniaze, inak zomrie hladom. Poľnohospodár hladom nikdy nezomieral.

Viktor Timura zhrnul dejiny ľudtsva, vedci si neprotirečia, archeologické fakty sú dôkazom, biela rasa má jeden spoločný pôvod. Jej vývoj začal na Kaukaze, v strednej Európe, odtiaľ biely človek migroval na sever, západ a juh, až do Egypta. Leptopočty nech vás nemýlia, tie sa menili podľa želania vládcu.
Biela rasa bola najskôr likvidovaná v kresťanskou ideológiou v západnej Európe, potom v stednej a v Rusku. Dnes vidíme útok na kultúru bieleho človeka na celom svete, najviac v USA, Británii, Francúzsku, Nemecku a v Škandinávii. Biely človek sa nebráni, lebo nepozná svoje dejiny a je narkotizovaný konzumným blahobytom na dlh.

U bieleho človeka sa jedná o genocídu. Genocída = zničenie, znefunkčnenie, /zabitie/, genetického kódu. Nedajte si nahovoriť definíciu genocídy od OSN. Najskôr vám zničia kultúru ideológiou kresťanstva, stanete sa poslušný k falošnému bohu, vymažú vám v pamäti pojem slobody a spravodlivosti a potom sa prihrnú migranri a krížením rás definitívne a NENÁVRATNE zmenia váš genetický kód.

wpDiscuz