Až skončí neoconi, Putin ztratí ochranu a NATO ukáže svůj nový smysl...

Až skončí neoconi, Putin ztratí ochranu a NATO ukáže svůj nový smysl ve službách GP. O co jde v současném světě

Až skončí neoconi, Putin ztratí ochranu a NATO ukáže svůj nový smysl ve službách GP. O co jde v současném světě

V současných dnech je hodně probírána role NATO, a to nejen v souvislosti s prohlášeními a referendy SPD, ale také v souvislosti s takovým aktuálním posílením NATO, jaké v poslední dekádě nemá obdoby. Slíbila jsem maximálně polopatický článek o tom, o co v naší současnosti mým pohledem jde, tak snad mnohé nejasnosti vysvětlí.

O co tedy v naší současnosti jde? Podstatu musíme hledat ve zcela zásadní odpovědi, která se od doby Egypta nezměnila a která stojí naprosto nade vším – jde o planetární zdroje. A tím dojdeme k přemnožení lidstva a tím – k Rusku! K Rusku, protože při jakémkoliv pozorování světového dění musíme vždy brát na zřetel ten fakt, že na 1/6 zeměkoule žije jen nějakých 150 milionů lidí. A kdyby se podařilo je zlikvidovat genocidou na způsob Indiánů, otevřel by se pro mocné světa (1% nejbohatších) prostor, srovnatelný s objevením nové planety či přinejmenším nového kontinentu.A tento fakt si můžeme shrnout do konstatování, že tisícileté tažení na Rusko nikdy neskončilo a naplno běží i v naší době. Ale o tom později.

Nyní je důležité, že kromě tohoto zásadního procesu současně běží ještě jiný proces a protože oba navzájem velmi splývají, vzniká z toho obtížně pochopitelný zmatek.

Tak tedy – kromě nikdy nekončícího procesu tažení na Rusko (ruské zdroje), někdy od 70. let (konkrétně od doby, kdy dolar přestal být krytý zlatem) začal proces ukončování Pax Americana. A jak známo, Pax Americana, to je celosvětová, tzn. globální moc pod vedením státních elit USA (neoconů). A jde o to, co známe jako globalizaci pod označením NWO, v základu však o to, že Spojené státy se stanou na věčné časy světovým hegemonem. S nimi ale i politika “věčného růstu” a především pak politika spotřeby zdrojů na Západem zavedený způsob.

A protože styl Pax Americana je pro svět nadále neudržitelný, globální elity (Globalisté,GP) se rozhodly Spojené státy od světové moci odstavit. Nic to však nemění na tom, že i Globalisté pracují na globalizaci, ti však s tím, že jejich globalizace bude postavena na “udržitelném růstu” (přislíbila Čína v březnu 2015) a spotřeba zdrojů bude rovnoměrně rozdělena na celý svět (proto chudnutí západní části světa, vytváření nových národů smísením tak, aby všichni měli stejně). A dále je globalizace podle GP postavena na tom, že Spojené státy se stanou zcela běžnou zemí jako všechny jiné (proto perestrojka USA, po které Gorbačov volal hned po perestrojce v Rusku).

A to, čeho jsme v současnosti svědky, je boj státních elit USA (neoconů, které jsem si pro sebe nazvala “globalizátoři”) a globálních elit (Globalisté-GP). A tento boj graduje od příchodu D. Trumpa, který je od začátku člověkem Globalistů a proto jeho hlavním úkolem je odstavit od moci neocony (“globalizátory”).

Když dva dělají totéž, není to vždy totéž

V procesu boje Globalistů se státními elitami USA však došlo k mnoha nepochopením, a to nejen u světové veřejnosti, ale především v USA samotných. A jde o to, že metody a kroky, směřující ke globalizaci, jsou v obou případech natolik totožné, že se v tom stírá rozdíl naprosto zásadní: v čí prospěch jsou vedeny.

Politika multi-kulti, LGBT, islamizace, chudnutí západní části světa – to vše bylo jak v zájmu globalizátorů ala Pax Americana, tak v zájmu Globalistů (GP). Spojené státy, které cca 200 let Globalistům sloužily v roli policajta světa, uvěřily, že to ony jsou GP. A z tohoto nepochopení se právě těžce probírají a největší rozčarování zažívají v místě, které je naprosto zásadním bodem jejich moci – na Blízkém východě. Ten je totiž v odstavování USA od moci zásadním v tom smyslu, že dolar stojí i padá v návaznosti na přístup k blízkovýchodním ropným zdrojům. A současné rozčarování Spojených států je v tom, že zatímco ony věřily, že útok 11/9 a s ním spuštěný rozvrat Blízkého východu se děje ve prospěch posílení dolaru/USA, ve skutečnosti pouze posloužily Globalistům a to hned ve dvou směrech: 1) spustily migrační vlnu do Evropy a 2) umožnily předat moc nad Blízkým východem Číně, Íránu, Rusku a tím naopak posílit moc čínské měny v neprospěch dolaru. Velmi zásadní službu Globalistům v tom pak splnil Spojenými státy vytvořený ISIL, který v současnosti zcela končí poté, co Globalistům posloužil jak k překreslení hranic Blízkého východu, tak k odstavení takových spojenců USA, jako SA, Katar, Turecko.

Nyní, když se neoconi probouzejí jako ze špatného snu, je pozdě, obzvláště pak po porážce, kterou na domácí půdě utržili vítězstvím D. Trumpa.

Zdechající kobyla kope a žádoucí role Ruska

Blízký východ byl v procesu odstavování USA od moci zásadním bodem dále v tom smyslu, aby právě tam (nepočítáme-li Ukrajinu) nedošlo k celosvětovému konfliktu. Velmi významné v tom bylo Turecko s druhou největší armádou v NATO, ale pokus o převrat, za kterým měly stát Spojené státy, splnil svůj účel a Turecko se od USA odklonilo. První a zásadní porážku však neoconi na Blízkém východě utržili, když Obama i Cameron byli rozhodnuti Sýrii bombardovat . Tehdy museli být Globalisté (GP) opravdu moc šťastní, že existuje Putin, který navíc situaci pochopil a řešil ji přesně tak, jak Globalisté potřebovali: “Rusko dohlédne na likvidaci chemických zbraní v Sýrii”. Toto řešení bylo všude mediálně šířeno a to s tím, že Putin byl prezentován velmi pozitivně (m.j. Muž roku), zatímco stejná média pracovala na stále větší dehonestaci USA a Obamy, později i Camerona.

Zpětně můžeme říct, že rok 2013 v Sýrii byl právě natolik vyhroceným časem, kdy si Globalisté (GP) uvědomili, že bez Ruska/Putina to na Blízkém východě nepůjde, resp. že bez Putina si ve válce s neocony neporadí. A Putin, znalý celého procesu a dění, si proto mohl následně dovolit vtrhnout do Sýrie s onou památnou větou “Jestli draka neizbežna, nado biť pervým” – “Je-li boj nevyhnutelný, je třeba udeřit jako první”. A nenechme se mýlit, že tím vystoupil pouze proti neoconům, protože on tím vystoupil především proti Globalistům (GP). Jejich zájmem totiž bylo sice na jedné straně odstavit neocony, na druhé ale předat vliv na Blízkém východě Číně s tím, aby to byla ona, kdo převezme kontrolu nad blízkovýchodními zdroji ropy a plynu, a to včetně íránských. Globalisté (GP) však stáli před faktem, že Čína na to nemá tak, aby riziko světové války bylo vyloučeno. Čína totiž na Blízkém východě nemá ani patřičný respekt, ani neoplývá diplomatickými schopnostmi Ruska, Putina obzvláště.

Putin dopravil Asada do Moskvy ve stejném okamžiku, kdy se britská královna klaněla čínskému prezidentovi (video) a Globalistům (GP) tím vzkázal: “Bez Ruska je každé předávání moci marné, bez Ruska to nepůjde”

Po odklonu Turecka od USA, po porážce ISILu, po příklonu SA k Rusku, tím vším můžeme říct, že zásadní bod, na kterém stála dominance USA – dolar/petrodolar -utrpěl porážku takřka definitivní. A že se to vše podařilo/daří bez války, to je pouze a jen zásluha Putina. A jestliže od Pjakina slýcháváme, že Putin se stal pro Globalisty (GP) respektovaným a rovnocenným partnerem, tak mějme na mysli právě tento proces, tzn. proces, kdy Globalisté (GP) porážejí státní elitu USA. A ač vyhráno stále není, je jasné, že ani další boj bez Putina nepůjde. A až potud se všechno jeví fajn a tak, že bychom se mohli radovat, že stačí už jen spustit dedolarizaci (a zřejmě právě o tom je současná cesta D. Trumpa po asijských zemích) a dominance USA, která světu přinesla tolik vykořisťovatelských válek a bohatnutí na úkor cizích zdrojů, skončí a další podobné války nebudou. Ale…

Tažení na Rusko nikdy neskončilo. A NATO se pořád hodí

Jak už jsem psala výše,kroky a metody globalizace se v případě neoconů a Globalistů (GP) liší pouze v tom, v čí prospěch probíhají. A tady se vraťme k planetárním zdrojům a k tomu, že tažení na Rusko nikdy neskončilo. Jinak řečeno – ovládnout 1/6 světa, tzn. území ruských zdrojů, v tom je mezi neocony a Globalisty (GP) rozdíl pouze v tom, komu mají říkat “Pane”.

A tady se vraťme do doby Jelcina, kdy neoconi nepochopili, že revoluce 89 nebyla v jejich prospěch, ale naopak byla předstupněm i jejich konce a vrhli se na Rusko tak, že jej chtěli rozebrat do posledního šroubku. A jestli někdo věří, že odchod Jelcina a nástup Putina byl spontánním vlasteneckým krokem Ruska (ač Jelcinovi věřím, že se upíjel, protože se na to nemohl dívat), resp. že Rusko v té době naprostého rozkladu bylo v pozici, aby si mohlo samo rozhodnout, koho si do čela své země dosadí, ten se velmi mýlí. Velká politika je totiž vždy řízena ze zákulisí a jak je dnes známo, o záchranu Ruska v čase “za pět dvanáct” se zasloužil vrcholný ruský scientolog Kirijenko, kterého v roce 1998 nejdříve Jelcin jmenoval předsedou vlády

A který ve stejném roce Putina dosadil do čela ruské bezpečnostní služby (FSB)

A je to stejný Kirijenko, který je dnes členem Putinovy administrativy. A kdo si myslí, že se tak stalo v ruských zájmech, ten se opět mýlí, protože tehdy nešlo o nic jiného, než o to, aby si neoconi nepřivlastnili ruské zdroje (a díky tomu navíc posílili jejich Pax Americana) dříve,než se k nim dostanou Globalisté (GP). Globalisté (GP) tak zachránili Rusko před zájmy neoconů, jakým politikem a vůdcem Ruska se mezitím stal Putin a jak se vypracoval do pozice, že se stal spolutvůrcem globální politiky, který si může diktovat své podmínky ve stylu “něco za něco”, to už je jiná věc, ovšem taková, za kterou je třeba Putinovi jen tleskat a smekat před ním. Bohužel, přesto to nic nemění na tom, že věta “Tažení na Rusko nikdy neskončilo” stále platí.

Globalisté (GP) Putina chrání, současně ale pracují na dalším tažení na Rusko

Týden po vítězství D. Trumpa jsem napsala článek : “Clintonová: USA vs. globalisté a Rusko. Trump: Globalisté a USA vs. Rusko”. Takřka do roka a do dne si můžeme ověřit jeho platnost a tím mám na mysli především Trumpův postoj vůči NATO a k základnám NATO na západní hranici Ruska. Zde totiž i slepý musí vidět, že v tomto postoji není mezi neocony a Globalisty (GP), v tomto případě zastupované Trumpem, rozdílu. K tomu si přidejme postoj Trumpa k Polsku a k jeho projektu Trojmoří a opět jako jediný rozdíl zjistíme ten, že v plánu o tažení na Rusko je mezi neocony a Globalisty (GP) pouze ten rozdíl, že navzájem mezi sebou soupeří, kdo z nich se k nim dostane.

A tady nám vzniká takový paradox, že Putin má ochranu Globalistů (GP), protože bez něj boj s neocony nezvládnou, na druhou stranu jakmile se Globalistům (GP) s pomocí Putina podaří neocony porazit, Putin ochranu ztratí a bude se muset bránit proti těm, kterým pomáhal…

Sofistikované nové protiruské tažení, ale stejně sofistikovaná  obranná strategie Putina

Slovy I. Švihlíkové “genocida na způsob HItlera už se dnes nenosí, dnes vše probíhá sofistikovaně”, takovým způsobem dnes probíhají nejen všechny ty barevné revoluce včetně politiky multikulti a jiných forem genocidy původních národů jednotlivých států, ale totéž se týká především Ruska. A jak jinak – i zde se sází na tzv. menšiny. Menšiny ve smyslu homo a multikulti v Rusku sice neprošly, ale to nic nemění na tom, že lze vsadit na národnostní menšiny a to nejlépe tak, aby Rus vraždil Rusa. Vysvětlím.

Rusko má nějakých 150 milionů obyvatel, pouze cca 80% z nich jsou etničtí Rusové, zbylých cca 20 % tvoří menšiny, a to v tomto pořadí: 3,9 % (asi 6 milionů) Tataři, 1,4 % (přes 2 miliony) Ukrajinci, 1% (1,5 milionu) Čečenci, 1% (1,5 milionu) Arméni, dalšími menšinami v počtu přes milion jsou Baškirové a Čuvaši. Nevím,nakolik může nějakých 20% menšinového obyvatelstva rozpoutat likvidační procesy proti 80% většině, jisté ale je, že právě přes tyto menšiny se to zkouší (a přes nově spuštěná referenda jistě zkoušet bude i nadále). Čečensko už tyto snahy zažilo na vlastní kůži a pokud jde o Ukrajince a Tatary, tyto dvě menšiny nepřestávají být aktuálními.

A to má souvislost nejen s Ukrajinci na Ukrajině, ale také s krymskými Tatary (ty jediné Ukrajina uznává i poté, co zakázala používání ruštiny či maďarštiny pro tyto menšiny). Ba co víc, Tataři dále mají souvislost s turko-tatarskými národy, čímž se ale dostáváme nejen ke Kazachstánu, který se nově stal sjednotitelem všech turkických (a dodejme, že muslimských) národů, ale dostáváme se tím i k Turecku (opět muslimskému) a od Turecka ale i k Maďarsku, které nejen že má s Tureckem nadstadardní vztahy, ale které má ambici ovládnout Balkán, který má silné turko-tatarské kořeny 

Orbán a Erdogan

A když Maďarsko, stejně jako země V4, prosazuje přijetí Turecka a zemí Balkánu za členy EU, pak jeho role ve vztahu k turko-tatarským národům v Evropě je podobně významná, jako role Kazachstánu ve Střední Asii. A co dělá Putin? Země, které mají být použity proti Rusku, získává na svou stranu. A vztahy Ruska a Kazachstánu teď vynechám a zmíním včerejší článek maďarského autora na meinstreamu, který se velmi podivuje tomu, že za dobu tří let se Putin s Orbánem sejde už po osmé. A když se článek podivuje nad tím, že nikdo nechápe, o co Rusku jde, tak já si dovolím tvrdit, že Putin velmi dobře ví, kde se má zaměřit na obranu před novým útokem.

A zde by se hodilo ještě doplnit, že Putin stejně tak ví, že kromě přes turko-tatarské národy (menšiny) a Čečenska, Rusku hrozí nebezpečí přes Ukrajinu, a to obzvláště v tom případě, bude-li rozdělena a že právě proto tam přes Minské dohody dělá všechno proto, aby se tak nestalo, ale na to už zde není prostor. Stejně tak není prostor doplnit, že osud zemí V4 po případném odtržení od EU velmi odvisí od toho,nakolik obzvláště Maďarsko a Polsko pochopí, jaké antiruské plány s nimi mají Globalisté (GP).

Shrnutí

To hlavní, co v současnosti ve světě probíhá, to je boj mezi státními elitami USA (neocony) a Globalisty (GP), přičemž účelem je přestěhovat centrum světové moci do Číny, předat Blízký východ a jeho zdroje pod vliv Číny a následně odstavit dolar jako světovou měnu, a to ve prospěch Číny. O Rusko v tomto procesu jde však pouze v tom smyslu, že neoconi s ním chtějí rozpoutat válku s vidinou, že tím zachrání Pax Americana, zatímco Globalisté (GP) Rusko potřebují jen proto, že bez něj si s neocony neporadí.

Zájmy neoconů a Globalistů (GP) se v tomto procesu natolik prolínají, že přestává být jasné, kdo vlastně 1) řídí globalizaci a 2) je antiruský. A skutečnost je taková, že Globalisté (GP) nyní s Ruskem spolupracují a Putina chrání, protože jim pomáhá odstavit z globalizačního procesu neocony, ale jakmile bude s neocony hotovo, budou i Globalisté (GP) proti Rusku a Putin jejich ochranu ztratí. A protože jak pro neocony tak pro Globalisty (GP) je NATO pořád žádoucím antiruským prostředkem, z posledního posílení NATO,největšího za poslední dekádu, dávám k pozornosti především tuto větu: “O druhé „logistické“ velitelství má podle diplomatů zájem Německo. Nová struktura má zlepšit možnosti přesunů vojenských sil přímo v Evropě.” Ke které si připomeňme, že první věc, se kterou EU po brexitu přišla, bylo volání po evropské armádě a to dle mého není nic jiného, než že jednou bude NATO transformováno sice v armádu evropskou, ale stále se základnami u ruských hranic. A nikoliv pro zájmy neoconů, ale pro zájmy Globalistů (GP).

Ale ať nekončím pesimisticky – současnou prioritou zůstává porážka neoconů, a v tomto smyslu, bohužel, fandění Globalistům (GP), tzn. i evropskému směru Čína. A až neoconi skončí, na opačné straně světa je možnost volby, a to buď pouze Čína anebo Čína i Rusko anebo pouze Rusko (resp. RUSKO a Čína). Ale v tom by mělo mít jasno především Německo (nelze očekávat, protože ač se mu třeba podaří vymanit z vlivu neoconů, z vlivu Globalistů se Německo, zdá se, hnout nemíní) a hlavně a především by v tom měly mít jasno země V4 (Polsko a Maďarsko obzvláště). A to o to víc, že Rusko je díky Putinovi v natolik mocné pozici a má takovou šanci změnit směrování světa, jakou nikdy žádná země neměla.

PS: Už zdánlivě mimo téma, ale přesto ke zmiňovanému scientologovi Kirijenkovi generál Petrov, předchůdce Pjakina, někdy v roce 2005 (a vkládám i v té souvislosti, že Putin se postavil na ochranu Židů před finálním holokaustem), o Kirijenkovi řeč v cca od 4.minuty

-Pozorovatelka-  09.11.2016

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Miloslav Dědek
Návštěvník
Miloslav Dědek

Pozorovatelka v článku popisuje složitou politicko-mocenskou strukturu současného světa, která plodí mnoho negativních jevů, a to především válek v nichž zbytečně umírají miliony nevinných lidí. Smutná realita. Jak to změnit? Je na čase, aby se lidé přestali cítit občany jednotlivých národních států. Světoobčan, to je člověk budoucnosti. Tomu by se mnělo přizpůsobit i politické uspořádání světa. Více viz článek: NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD – http://miloslav7.blogspot.cz/2016/09/novy-svetovy-rad.html

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Pane Admine, nejedou mi poslední komentáře… Je to jenom u mě? Děkuji za info.

Administrator
Admin

Komentáře jsou tříděny nově od nejstarších. Musíte si kliknout na třídění od nejnovějších. Důvodem pro změnu je přechod na jiný CDN systém, který neobnovuje cache tak rychle, takže půl dne by lidé viděli při načtení stránky neobnovenou diskusi. Takhle musí všichni klinkout na třídění od nejnovějších, pokud chtějí vidět aktualně nejnovější komenty, aby se aktivoval refresh z databáze.

Top
Návštěvník
Top

Napsano polopaticky? Vetsi chaos a samoutvrzovani vlastnich nazoru jsem dlouho necetl. Naprosta zkaza pro normalne smyslejici mozek …

ZenSho
Návštěvník
ZenSho

Dále “ Pozorovatelka” napsala: “ A tady se vraťme k planetárním zdrojům a k tomu, že tažení na Rusko nikdy neskončilo. Jinak řečeno – ovládnout 1/6 světa, tzn. území ruských zdrojů, v tom je mezi neocony a Globalisty (GP) rozdíl pouze v tom, komu mají říkat “Pane”.”

Souhlasím, ale nemůžu to napsat velkými písmeny, jelikož to je “ křik”, ach jo… 🙂

Jenže: “ Pokud si jakýkoliv astrolog myslí, že se hvězdy a Existence zajímá o politiku, tak je to … použil bych velké písmena, ale není to dovoleno…”

Pokud si opravdu někdo myslí, že Existence a tím i hvězdy = postavení hvězd v době narození
“ zasahují do takové pitomosti = do takové nesmyslné maličkosti pro celek ( opět to nesmím napsat velkými písmeny, jelikož by se admin z toho nevyspal! 🙂 ), jako je lidská nevědomost = lidská politika, tak by to znamenalo, že politici jsou něco výjimečného, nebo něco… ach jo…

“ Pozorovatelko” mám rád Vaše články, ale nastal čas, kdy se musíte podívat… kdy byste měla být opravdovou “ Pozorovatelkou”…

Hvězdy opravdu jsou ukazatelem Existence, ale znáte ten příběh, kdy velký astrolog šel v noci na procházku a pozoroval hvězdy tak urputně, že… a… a co “ hvězdy nechtěly” spadl do studny!

Kříčel, žadonil, prosil… a “ byl vyslyšen!

Jedna starší dáma z okolí uslyšela jeho křik a hodila mu provaz a tím ho zachránila!

Jenže a to to je pointa…

Astrolog díky provazu se vyšplhal ze studny a poděkoval starší dámě za záchranu slovy: “ Ty asi ani netušíš, kdo já jsem, že ne?

( opět!: slova ve větě: “ Ty asi ani netušíš, kdo já jsem, že ne? = kdo já jsem – by měly být velkými písmeny, ale pro admina to je “ křík” – v jaké době to žijeme, když se každý pi… atmin bojí “ křiku” velkých písmem?! 🙂 )

Já jsem, pokračoval astrolok velmi známý a úctiváný astrolog a to dokonace tak, že dělám horoskopy pro krále!

Ty jsi mě “ ubohá stará ženo” zachránila a já ti nabízím, že pro tebe udělám horoskop zcela zdarma!, abys věděla, co tě čeká a co tě nemine…!

A ta “ ubohá stará žena” odpověděla ( tomu namyšlenému astrologovi, který měl více naučených = načtených informací, než dav… ) : Mílý pane, Vy mi chcete díky Vaším předpovědím ukázat jakým směrem se bude ubírat můj život, nebo život samotného krále a přitom Vy sám jste nedokázal předpovědět = Vy sám jste netušil = neviděl ani svůj poslední krok, kdy jste spadnul do studny?!

To myslíte vážně? Řekla ta “ stará, ale moudrá ( opět nemůžu podpořit slovo “ moudrá” velkými píemeny, jelikož admin by se z toho posr…!” 🙂 ) žena.

Nechte si svůj horoskop pro krále a jiné idiot…, kteří Vám pane za ty Vaše zbytečné informace zaplatí… “

Tolik příběh, který je znám od “ nepaměti”… 🙂

Prosím, nejde o kritiku, ale otázky… a nebo raději ne. 🙂

Má poslední věta: “ … že … Dokud jde o boj ( opět by slovo “ boj” mělo být velkými písmeny, ale admin by dostal inf… ) , tak všechny strany jsou zcela nevědomé, a všechny strany prohrají…”

Přeji všem krásnou, úpřimnou meditaci…

P.S. = Shrnutí: Pokud je můj přízpěvěk z cela k ničemu, tak ok, ale nenapsal náhodou paní “ Pozorovatelka” něco jako toto:

“ To hlavní, co v současnosti ve světě probíhá, to je boj…!”

Ach, ano boj a boj a boj….

Ale “ moc krásně popsán pro nevědomý dav a vo to go”… o boj… a ne o meditaci…

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

“Ale “ moc krásně popsán pro nevědomý dav a vo to go”… o boj… a ne o meditaci…”

Nerozumím, co mi svými komentáři chcete říct, ale z věty, kterou jsem ocitovala, jsem to pochopila tak, že mám přestat psát a jít meditovat. A že asi by totéž měli udělat všichni zde i jinde. Tak na Vás mám otázku – kam a komu v takovém případě budete psát své komentáře? A ještě jinak – proč Vy místo psaní komentářů nemeditujete?

ZenSho
Návštěvník
ZenSho

Ufff, až po více dnech se zde objevil Váš komentář, který jsem smazal, jelikož byl v mých ” spamech”…

Už jsem to napsal, ale přesto začnu od konce Vašeho komentáře: ” Proč já místo komentářů nemedituji?” Na to jste se ptala a já si dovolím ” tu drzost, jelikož jste žena”, ale jak víte, že při psaní nemedituji? Odpovím Vám: ” Nikdy jste se nedostala do pravé hluboké meditace, proto Vaše ” útočná”, ale pro mě, otázka. 🙂

Četl jsem mimo jiné mnoho knih a sám jsem naslal mnoho textů, které oslovilo mnoho desítek dicíc jedinců, ale o to nejde. Jde o to, že Vám ” Pozorovatelko” doporučím = a to je i odpověď! – na jednu knihu – jmenuje se a psílám i internetový odkaz knihy, kterou by měl mít každý, opakuji každý ve své knihovně: https://www.megaknihy.cz/esoterika-astrologie/104308-kniha-mirdad.html?utm_ce=nc&utm_content=1&matchtype=b&network=g&device=c&creative=96672434170&keyword=kniha%20mirdad&placement=&param1=&param2=&adposition=1t3&campaignid=624226701&adgroupid=26631782770&feeditemid=&targetid=kwd-16334687100&loc_physical_ms=1003781&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=EAIaIQobChMI1fndgtzI1wIVQirTCh3O5A4CEAAYAyAAEgKFm_D_BwE

Asi se to k Vám nedostane = možná to admin, nebo systém zruší, ale jde o to, že tu knihu napsal – vlastně ” napsal” někdo, ale ten někdo tu knuhu vlastně nepsal…

… asi mi nerozmíte, ale to je odpověď na Vaše otázky typu: ” Nerozumím, co mi svými komentáři chcete říct, ale z věty, kterou jsem ocitovala, jsem to pochopila tak, že mám přestat psát a jít meditovat. A že asi by totéž měli udělat všichni zde i jinde. Tak na Vás mám otázku – kam a komu v takovém případě budete psát své komentáře? ”

Prosím, nepřestávejte psát pokud…

… pokud píšete a přesto nepíšete!

… pokud píšete to, co chcete psát a ne to, co zaujme nevědomý, spící dav!

… pokud to není jen protvrzení toho, že: ” Já přece roky studuji to a ono, a to jak v češtině, tak v ruštině a tak i v angličtině a ” ti pitomci” vůbec nechápou, ” co pro ně dělám”! Jám moc mě tzo stojí času a jak moc jim chci pomoci, a jak… a jak… a jak…”

Víte ” Pozorovatelko” poznal jsem osobně Zošu Kinkorovou a právě když psala jednu ze svých posledních knich, tak přestala psát a začala dělat na mém horoskopu, protože… ( mám její ručně napsané dopisy, ale o to nejde ) – potom i paní Foučková se divila ve smyslu jako: ” To ne, to nemohla dělat horoskop právě pro vás = pro mě! Bylo to v Hluboké…

Ať tak, nebo jinak…

Astrologie je úžasná věda!

Má lidem opravdu co dát!

Ale existence se neřídí ” nějako astrologii, která by měla podporovat idiotskou = egoistickou politiku, to fakt ne.” 🙂

Vy jste na rozcestí…

… ale čas je třeba ” využít a ne zneužít”…

Vložte své vědomosti do toho, co nepotřebuje mysl!

To, ” co nepotřebuje mysl” nemohu napsal velkým, jelikož admin ” ho má jen malý a proto nemá rád ” velký křik”! Píšu to proto, že admin to chápe, ” vo tom žádná”. 🙂

Ale…

” Píšete, cokoliv, máte = musíte mít k tomu myšlenky a …?

… a někdo ve Vás ty myšlenky přece musí pozorovat a musí si vybírat a “to”, co si vybírá ještě pořád nejste Vy…

… pokud mě ani teď nechápete, nevadí. Vše je jen na Vašem Bytí.

Hodně štěstí…

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

Zoša Kinkorová – moje úcta, protože, pokud se nemýlím, jako jedna z mála počítala horoskopy “ručně”, což je i můj případ a kdo si to neosahal, tak neví, jak náročná práce to je. Přesto ale – člověkem, který mě dávno před Pjakinem (a spol.) nejvíce oslovil (a Pjakina jsem přijala právě proto, že mi k tomu “ladil”) byl a pořád je od roku 1985 již nežijící Dane Rudhyar. Něco o něm jsem psala například zde
https://aeronet.cz/news/rusko-na-prahu-nove-epochy-video/
Ale na přehled jeho prací se podívejte zde
https://en.wikipedia.org/wiki/Dane_Rudhyar
a hlavně si zkuste některou z prací tohoto Pana astrologa, který Vesmír a lidstvo viděl jako harmonickou melodii, zahrnující všechny tóny (národy a kultury) a kterému na smrtelné posteli po tři dny zněly tibetské zpěvy, přečíst. Doporučuji obzvláště “Lunační cyklus” a “Za hranicemi individulismu” a pak mi raďte.
PS: Z knihy “Za hranicemi individualismu” jsem získala povědomí o videu, o kterém bych bez Rudhyara vůbec nevěděla
https://aeronet.cz/news/video-desata-mocnina-a-o-globalnim-prediktorovi-a-o-tom-cim-se-ridi/

ZenSho
Návštěvník
ZenSho

Jasně ručně, ale při tom stará dobrá škola! 🙂

Oslovil jsem paní Zošu Kinkorovou ke konci roku 1999 a v únoru roku 2000 jste od ní dostal vypracovaný horoskop, ale příjemná byla jako komunikace, tak osobní setkání…

Napsala mi dopis a výtažek Vám zde napíšu: ” Váš dopis ( byla to žádost o to, jestli mi udělá horoskop ) mě okouzlil a všechnu práci jsem odsunula, abych se mohla věnovat Vašemu horoskopu. Momentálně sice pracuji na své zcela nové knize o ” osudu”, ale bohužel nenapsal jste mi, co Vás nejvíce zajímá, co byste chtěl nejraději osvětlit, jaká oblast života je pro Vás nejduléžitější. ”

Nebudu to dále rozepisovat, ale už tehdy mi šlo o to, že ” Poprosím tu Nejlepší u nás a pokud bude mít zájem, budu rád, ale nepožadoval jste ” něco”! Prostě jsem dal datum, doinu a místo zrození tohoto mého vtělení a zbytek jsem nechal na ní. Neměl jsem Žádné očekávaní, představy, touhy… Protože už tehdy jsem si tak nějak myslel, že to přece není podstata astrologie, aby se astrolog zaměřoval na přání, touhy a podobně. Proto jsem požádal o horoskop, ale Nic více…

Potom se ale začaly dít věci…. Paní M. Foučková a byla to ona, kdo mi doporučila paní Kinkorovou a za to jí moc DĚKUJI! Ale sranda byla, že jsem přišel na semináři za paní Foučkovou a řekl jsem jí, ženji děkuji, že mi paní Konkorová udělala horoskop. A co mi odpověděla bylo opravdu divné, ale i pro mě velmi úsměvné…

Paní M. Foučková mi řekla: ” Mluvila jsem se Zošou a ta mi řekla, že právě dělá horoskop ” pro nějakou velkou duši”, ale To Nemůžete Býd Vy!” 🙂

Tak jsem ji musel přinést hotový horoskop a ona řekla: ” Ano je to písmo Zoši…”

A ještě jedna úsměvná příhoda: Dohodl jsem se přes dopisy s paní Kinkorovou, že se potkáme v Hluboké, kde paní Foučkova dělala seminář, na který byl pozván Pán Kitarista Štěpán Rak a právě i paní Kinkorová…

Já seděl asi ve třetí řadě v plné tělocvičně, úplně u stěny = jsem přece
” kozoroh”… 🙂

V první přestávce seděla paní Kinkorová u stolu a nahrnulo se za ní mnoho lidí, tedy i já a to se slovy: ” Dobrý den, já… a ona odpověděla: ” Já Vím, kdo jste! Přišel jste se mnou osobně probrat Váš horoskop.”

Zarazilo mě to, ale vlastně ani ne, ale zeptal jsem se: ” Jak jste mě poznala?”

A paní Zoša Kinkorová odpověděla a po vše, co zde píšu se podepíšu vlastní krví! Odpověděla: ” Všimla jsem si Vás po pár minutách, kdy jsem se dívala na lidi. Dělala jsem přece Váš horoskop a znám Vaší tvář…!”

Tak to se opravdu stalo… 🙂

Tehdy jsem neměl ani tušení ” vo co go”, dnes už mi to je jasné, ale bylo to moc příjemné setkání!

Zoša Kinkorová dokázala brilantně potad i ” ty průsery v mém horoskopu a že jicj bylo!!!” 🙂

Třeba pro Vás paní ” Pozorovatelko”: “… Milý pane …, dlouho jsem přemýšlela nad Vaším horoskopem. Vzdor tomu, že je v něm mnoho povzbudivých signálů, jsou v něm aspekty více méně choulostivé – ku příkladu kvadrant /= 90 stupňů / Saturn – AC /= Ascendent = vycházející bod na východním horizontu, kde se tento protíná s Ekliptikou v okamžiku Vašeho narození/ – Pluto/ Uran – Merkur, což ukazuje na to ( a proto to píšu, abyste viděla, jak si Ziša uměla poradit! 🙂 ), že jste život neměl lehký a že jste musil ( to napsala… ) na sobě mnoho pracovat. Takový obrazec má v horoskopu prezident Václav Havel ( byl rok 2000! 🙂 ) / také na kříži pohyblivých znameních Blíženců . Panna – Střelec – Ryby/, a také Karel IV. – otec vlasti měl planety v kříží, a mnoho svatých mělo takové aspekty a svatými se stali proto, že to všechno dokázali zvládnout a jít cestou, kterou nám ukázal Pán Ježíš Kristus – to je totiž jediný způsob jak v životě uspět a vyvarovat se nebezpečenství, jaké takové pasti Osudu přináší…

Nebo a to je pro astrologa geniální ” přesmyčka” a takové věci dokázala jen Zoša Kinkorová, jako třeba: … ” Když jste se narodil, bylo Slunce na 3 ( stupni – ona uměla dát to znaménko ” stupně”, já ne… ) znamení Kozoroha, zemského znamení, kde je rovněž Venuše. Kvality zde postaveného Slunce jsou veskrze praktické, a co víc, je na apexu /= vrcholu/ konfigurace YOD / = prst boží/

( Slunce na vrcholu pyramidy, Jupiter vlevo a Luna vpravo … )

, což jsem ještě neviděla. Obvykle tato konfigurace před něčím vruje, ale pro Vás je příslibem, že v duchovním světě můžete dosáhnout nesmírné velikosti, budete-li dbát všeho, co “je k tomu třeba.”

Tolik popis paní Zoši Kinkorové – napsal jsem to Jen Proto, aby to byla Inspirace pro ” Pozorovatelku”, jinak to nemá žádný význam…

ZenSho
Návštěvník
ZenSho

“Dříve, než bude možno ovlivnit lidské osobnosti, musí se univerzálno personalizovat nebo personifikovat. A toho nebo tu, kdo bude personifikovat tento logos vyslaný duchem – Slovo, které se stalo bleskem – poznáme podle vyzařování, podle kvality osobnosti, podle hluboké radosti, pramenící ze srdce vítězství.”

A Vy jste k tomu napsala toto: “ Nevím, koho měl na mysli tím, kterým se bude personifikovat logos  a jako skeptik jsem daleká toho, abych si myslela, že je to Putin, že ale příští věk bude potřebovat morální autoritu, o tom nepochybuji.

Existují nižší zákony a vyšší zákon. Nižší zákon je to, co řídí většinu lidí a to od nepaměti a jde o “ nutný – nezbytný zákon”. Nutný proto, že my lidé prostě spíme = spánek je to proto, že lidi ovládá jejich mysl = jejich ego a mysl je přehlcena informacemi, které nejsou naše, ale jsou nám vnuceny z venku = od společnosti = začíná to rodiči, příslušníky rodiny, potom od učitelů ze základní, přes střední a třeba až k profesorům z vysoké = to už je každý jedinec v takovém choasu “ co musí, co nesmí, co se má a co se nemá, jak, co a hlavně proč to a ono dělat, že jedinec už není jedincem = jeho názory už neexistují – už to jsou jen názory chaosu mysli, ega – a největší problém je, že 99,9% lidí si myslí, že jsou myslí, že mysl “ jsem já!” A je vymalováno, proto se právem říká, že tvrdě spíme s otevřenýma očima, a o spánku se raději nebudu ani rozepisovat…

= proto Existence má “ nižší zákon”, ale pokud je nižší musí být i vyšší zákon a tou je zákon síly.

Tady prosím nechápat “sílu” jako moc, jako nadvládu, jako zotročení = tak totiž lidé pod “ nižším zákonem” začnou přemýšlet, když čtou

“ zákon síly”,

bohužel, ale to je názorný příklad o tom jaký je v tom rozdíl…

Vyšší zákon je Tora ( neplést si to prosím se spisy! Prostě Tora = jen to slovo a nic více…) pro židy, Lao’c tento vyšší zákon popsal slovem Tao a Buddha tento zákon pojmenoval dmarma, no a Jéžíš mu dal jméno Království nebeské…

Jsou to všechno slova pro jednu a tutéž vyšší sílu = pro vyšší zákon Univerza = Vesmíru = Existence.

Proč to píšu?

Protože Osvícení jedinci z Řecka tento zákon pojmenovali Logos. 🙂

Takže “ logos” znamená vyšší zákon Vesmíru a myslet si, že k vyššímu zákonu se dostane nějaký politik je “ obrovské nepochopení” a to s věškerou úctou k Danemu Rudhyarovi, kterého mimochodem vůbec neznám, ale prostuduji ho, vo tom žádná. 🙂 I když, ale ok podívám se “ letmo, co napsal…

Ale k tomu “ Logosu” – vyššímu zákonu a k politikům: “ Je přece jasné, že ti nejbohatší mají informace a to už po staletí! Oni vědí ( ale jen na úrovní mysli = ega = jen jako intelekt = jako “ šprti”, co mají více informací, ale to fakt nestačí… 🙂 ) co je nižší zákon a co je vyšší zákon, ale rovněž vědí, že se k vyššímu zákonu nedostanou, jelikož ten je jen pro jedince bez ega, bez osobnosti, bez mysli… Hm?!

V tom mají problém! ( Proto ty kecy o Marsu = taková Pitomost. 🙂 )

Oni mají informace, ale slova nebo spíše naučené vědomosti jen plní jejich mysli = jejich biopočítač = mozek a tím se uzemňují více a více do nižšího zákona a není pro takové jedince možnost udělat kvantový skot = udělat Transormaci!

A bez Transformace se prostě nic neděje: jen utrpení, trápení, žal, žárlivost, nenávist, boj, dualita … a to vše se skryje za masku “ úsměvů, přetvářky a za kecy jako třeba: “ „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí!“ Nemusím psát, kdo tuto krásnou frázi použil a zcela Zneužil, že ne?

Ale buďme rádi za něho, protože třeba ten Idiot Mahátma Gándhí v Indii udělal mnom a mnohem více škod a ten pitomec se dostal dokonce i na bankovky. 🙂

Ale jiní spící jedinci si řeknou: “ No jo, ale po něm = po tom našem ( ale napíšu, že v minulém vtělení byl sice nic moc uznávaný, ale přesto byl Lámou v Tibetu! = duchovní učitel. Ale to jen na okraj…) se pojmenovalo letiště a dokonce má i lavičky!:-) )

Ale sranda je, že když jsem hledal jeho citát, tak jeho další citát Přesně popisuje to, co jsem napsal: „Člověk prostě není Bůh a hra na něj se mu krutě mstí.“

Zednář, který používá tento citát jen podporuje to, co jsem popsal!

Oni totiž vědí o vyšším zákonu, ale díky egům = jejich mysli, jejich osobnostem se k vyššímu zákonu = k Logosu prostě nemohou dostat a podle mě si to uvědomují a to už po mnoho a mnoho staletí…

Proto ten ho za penězi, majetky a moci! Proto to jejich rozhodnutí: “ Když se tam “ já = já osobna, zednář nebo král, nebo .. nebo bankéř… nebo prezident… nebo prostě “ ten Někdo” nemohu dostat, tak ti co o sobě tvrdí, že dosáhli jiných stavů jsou lháři” a je třeba je ukřižovat, otrávit, nebo jinak zničit…

ZenSho
Návštěvník
ZenSho

Snad to bude jako pokračování, pokud to ” vrchnost” povoůí:

Omlouvám se, ale to je mimo slovech = za slovy v tomto citátu: „Člověk prostě není Bůh a hra na něj se mu krutě mstí.“

A přitom Ježíš Jasně řekl: “ Království nebeské ( = logos, tora, tao, dharma = vyšší zákon ) je ve vás! Takže každý má v sobě potenciál stát se Bohem – každý! ( slovo “ Bůh” je už úplně profláknuto, zneužito, překrouceno…) Dnes by Mistr nepoužil slovo “ bůh”, ale použil by božství = to je dění a ne “ mrtvá osoba někde na obláčku, jak si ho církev přestavuje… )

“ Pozorovatelko”, moc si vážím toho co píšete, ale přesto Vám doporučuji – změňte směr! Nepište o politice a ani o duchovnu… Začněte se ale dívat do svého Nitra a čekejte… a čekejte… potom budete jasně vědět, co tím myslím. 🙂

Pán “ VK” ještě asi – opakuji asi ( ale vím proč to “ opakuji” ) není ( zatím ) připraven, měl by se držet toho co dělá. On to totiž vůbec nedělá špatně! Naopak dělá to moc dobře, ale v nižším zákonu, bohužel… Pokud by i on vycítil energii za zbytečnými slovy, tak Uff, to by bylo nádherné… 🙂

Dále z Vašeho článku, na který jste mě poslala vybírám:

Bez ohledu na konkrétní personu, naději pro budoucnost lidstva vidím v duchovnu. To má hluboké kořeny v Číně (Konfucius je pro mě nepřekonaným filozofem), ale hluboké kořeny má duchovno i v Rusku. A jako slovanská-árijská rasa jej může světu přiblížit mnohem lépe, než Čína. Ač se může stát, že obě duchovna se spojí…

“ Pozorovatelko”, filozof je a by byla urážka v uvozovkách, ale prostě urážka pro Konfuciuse! On dosáhl stejně jako Lao’c Osvícení a
“ Pozorovatlko” filozofové nemůžou nikdy dosáhnout osvícení. To prostě nejde. Mají mysl a tu používají a dokonce mnohem lépe než dav, ale je to pořád jen mysl – nižší zákon…

Rusko si díky politikům zcela odseklo své duchovní kořeny! Ok tak jinak “ den před tak zvaně velkou revoluci byli rusové aspoń, bohužl jeno věřící a druhý den?! Revoluce je odstřihla stejně jako kolonizace Angličanů odstřihla lidi v Indii a to je východ a dokonce kolébka všech Osvícených a přesto se to Angličanům podařilo! Bohužel…

Zapomeňte, my všichni zapomeňme na nějaké duchovno v Rusku – čest Rasputinovi. 🙂 Ale už jde jen o druhou stranu stejné mince = politika a organozované náboženství a to jakékoliv…

Přesto jediná naděje na záchranu této planety Země, už na rozdíl od Vás a od jiných nepíšu “ záchranu lidstava” jelikož o ubohé lidstvou dnes už nejde! Jde o záchranu celé planety! Přesto jediná naděje je opravdu v duchovnu = v cestě jednotlivce do svého nitra a ne organizované náboženství, tp za prvé. Ale jsem názoru, že to nemůže už nějak změnit jen jeden jedinec, i kdyby byl Osvícený, což je Základ!!!

Osho řekl, že jeden Osvícený to nedokáže sám změnit. Musí se najít 200 osvícených a to najednou…!

Zatím společnost jednotlivce = Osvícené jedince zabíjela a to pernamentně…

200 Osvícených?! … Ale ano dvěře se otevřely ( každých 25 století se otevírají ) a je to Možné!

I když… Když lidé nemeditují, ale jen “ cvičí zrovna “ in jógu” tak fakt nevím…

Studoval jsem Vaše odkazy a pokud Vás mé odpovědi nebudou rušit, tak i přesto to bohužel bude moc dlouhé = nepustí to systém… 🙂

ZenSho
Návštěvník
ZenSho

“ Pozorovatelka” píše: “ Slíbila jsem maximálně polopatický článek o tom, o co v naší současnosti mým pohledem jde, tak snad mnohé nejasnosti vysvětlí.”

Já se maximálně polopaticky budu snažit vysvětlit v mé poslední větě, že…

“ Pozorovatelka” napsala: “ Podstatu musíme hledat ve zcela zásadní odpovědi, která se od doby Egypta nezměnila a která stojí naprosto nade vším – jde o planetární zdroje.”

Už v Atlantidě šlo o zdroje, takže Egypt není a ani nemůže být něcpo nového, nějakou výjimkou. Jasně o zániku Atlantidy moc nevíme, ale Atlantida zanikla díky obrovským vědeckým znalostem a totálnímu duchovnímu selhání – nevědomí = nukleární katastrofa.

Co, že nám to dnes nehrozí?

Sansara se opakuje – dnes vědci dosáhli obrovských znalosti a to ne jen za posledních sto let, ale třeba za posledních dvacet let a vědci dosáhnou ještě více, ale!

Ale lidé nemeditují, nerozvíjejí se duchovně, když píšu duchovně, tak mám na mysli, že lidé se dívají jen ven a ne do svého Nitra, = a proto Sansára…!

Dále “ Pozorovatelka” píše: “ A to, čeho jsme v současnosti svědky, je boj státních elit USA (neoconů, které jsem si pro sebe nazvala “globalizátoři”) a globálních elit (Globalisté-GP).”

Zde musím s “ Pozorovatelkou souhlasit s tím, že konečně popsala ty dvě skupiny, o kterých píše tak, že to pochopí i běžný vysokoškolák!

Ne, nespletl jsem se opravdu jsem chtěl napsat “ i běžný vysokoškolák”, protože děti jsou společnosti totálně a úmyslně měněné! A to od jeslí až po vysoké školy, a potom i v pracovním procesu, a z nevinných dětí se stanou roboti. Na vysoké škole už jim není moc pomoci…

“ Pozorovatelka” pokračuje: “ Blízký východ byl v procesu odstavování USA od moci zásadním bodem dále v tom smyslu, aby právě tam (nepočítáme-li Ukrajinu) nedošlo k celosvětovému konfliktu…” že bez Ruska/Putina to na Blízkém východě nepůjde, resp. že bez Putina si ve válce s neocony neporadí. A Putin, znalý celého procesu a dění, si proto mohl následně dovolit vtrhnout do Sýrie s onou památnou větou

“Jestli draka neizbežna, nado biť pervým” – “Je-li boj nevyhnutelný, je třeba udeřit jako první”.”

Zde bych napsal asi toto: “ Kdyby Rusko mělo dostatečnou vojenskou výzbroj a Putina místo Nedvěděva za prezidenta, tak by Rusko už zasáhlo v Lýbii! Jenže tehdy ještě Rusko na to prostě nemělo… Kadáfi na to spoléhal, ale…”

O co pořád jde?

To “ pořád a i jiné slova bych rád napsal velkými písmeny, ale to je pro majitele pohoršující! To se nesmí, to je harašení – humbuk, křík… Dnes už je “ i křík” i používat velké písmena, a mi se dívíme, že se děje “ to a nebo ono?

Opravdu? 🙂 🙂 🙂

Ale pojďme dále. “ Pozorovatelka” píše třeba: “ Po odklonu Turecka od USA, po porážce ISILu, po příklonu SA k Rusku, tím vším můžeme říct, že zásadní bod, na kterém stála dominance USA – dolar/petrodolar -utrpěl porážku takřka definitivní. A že se to vše podařilo/daří bez války, to je pouze a jen zásluha Putina.”

Napsala opravdu?! : “ po odklonu… po porážce… utrpěl ( utrpěli ) takřka definitivní porážku… zásluha “ někoho”, jako by on věděl… ( opět bych rád napsal “ definitivní porážku” a třeba slovo “ věděl” s velkými písmeny, ale dnes už velké písmena jsou “ křík!” 🙂 )

Ale… “ porážka, příklon, utrpění, zásluha…” o čem to prosím je? Není to tak náhodou o…
… “ boji, příklonu, o utrpění a o příklonu na “ nějakou bojující stranu?!?!”

Takže boj, jako vždy a… kdo bude psát lépe pro tu danou nebo jinou skupinu o boji ( slovo “ boji” by mělo být velkým a není to křik! 🙂 …) , tak pořád píše jen o boji a ne o…

Proč jde pořád jen o boj?

Protože i Vladimír Vladimírovič Putin má ve svém nitru ( nesmím napsat slovo “ nitro” s velkými písmeny, jelikož to je “ křik”, = není to úpadek … možnosti vyjádření se?! ) boj, bohužel, ale díky za něho, co se týče dnešku…

Ale a to je “ jen otázka”: “ Nejde ve všech článcích jen o boj, jen o nadřazenost, o “ výhru toho nad tím a naopak…?! O “ tu stranu a o proti starnu?!” Nejde o “ jing – yang, o “ plus – mínus, o ženu – muže, o velký – malý, o… o… o … ?!?!?

Vlastně ne, jak píše “ Pozorovatelka” jde o…:

Boj a “ ten je na naší straně a ten už ne, a ten bojuje pro nás, ale ten už nebojuje pro nás…?!”

Prosím, pochopte jedno: “ Po 25 století je zde opět to, co se děje každých 25 století a vždy je civilizace ve stejném bodě”: Jsme v podstatě v nejhorším období, kdy hrozí záník světa… ale rovněž se otevírají i protichůdné dveře, kdy jedinec může udělat “ kvantový skok!”

TauRus
Návštěvník
TauRus

Opět jste vše popletla.
NATO je nástrojem amerických státních elit – neocons. Tudíž bez likvidace tohoto nástroje není možné struktury neocons odstranit od řízení.
Úvaha o tom, že GP odstraní neocons od řízení, ale zachová NATO, je nesmyslná.
Už v srpnu letošního roku, hlava MZ NSR Ziegmar Gabriel vystoupil s požadavkem vývodu jaderných zbraní z území Německa.
https://ria.ru/world/20170830/1501387754.html?inj=1

Nebudou americké jaderné zbraně v Evropě, nebude zájem ze strany USA zajišťovat „evropskou bezpečnost“. Protože každému je snad jasné, že jaderné zbraně v Evropě nejsou kvůli tomu, aby se Evropa cítila bezpečněji, ale kvůli tomu, aby USA měly možnost preventivního jaderného úderu na Rusko, který vůbec s bezpečnosti Evropy nesouvisí. Právě naopak, zvyšuje rizika jaderné války v Evropě. A to je v rozporu i se zájmy GP.

Blok NATO už se začal rozpadat. Vidíme to na příkladu Turecka, kterému se daří vymaňovat z vlivu neocons a které vesele nakupuje ruské zbraně, což je znamením, že do budoucna nepočítá se svým setrváním v alianci.
Dokonce, s posílením struktur NATO v Evropě to nebude tak horké. Stačí porovnat údaje v době “studené války” a dnes, mimochodem, jsem to našel v odkazu, který jste sama dala:
“Na vrcholu studené války bylo také především v Německu rozmístěno až 20 amerických obrněných divizí, tedy 6 000 tanků. Ještě v roce 1980 bylo v Evropě 200 tisíc amerických vojáků. Od roku 2014 to bylo po posílení kvůli chování Ruska zhruba 33 tisíc”.
Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/nato-rusko-velitel-atlantik-logistika-kyber-obrana-ministri-evropa-usa-stoltenberg-g3n-/zpr_nato.aspx?c=A171108_220729_zpr_nato_inc

Dnes, Amerika prohrává svůj boj s Ruskem o Arktidu. A celé to hemžení ohledně posílení velitelských struktur NATO se tyká hlavně té oblasti.
NATO chce nová velitelství kvůli ruským aktivitám v Arktidě a Evropě
Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/nato-velitelstvi-pavel-stoltenberg-sedivy-rusko-odstraseni-p5r-/zpr_nato.aspx?c=A171107_121513_zpr_nato_inc

Stejně to mají marné. V Arktidě ten svůj boj už Amerika prohrála.

.S. Kirienko nikdy v ruské politice moc neznamenal. Předsedou vlády se stal na krátkou dobu, aby provedl default, v důsledku kterého nastala prudká devalvace ruské měny a aby s tou devalvací nebyly spojovány jména jiných politiků. Konkrétně, Černomyrdina, který jen na 4 měsíce a právě pro tento účel opustil svou funkcí (ve prospěch Kirienka) předsedy vlády. Také se Kirienkovi přezdívalo Kinder Surprise, který vyskočil, jako čert z tabatěrky, provedl default a opět zmizel.
Putina nedosadil na místo hlavy FSB Kirienko, ale “silové struktury” – Ruský Generální štáb a FSB. A Kirienko jen plnil příkaz Jelcina, na kterého ty struktury zatlačili.

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

TauRusi, já jsem pokud jde o Rusko optimista a Vy to moc dobře víte, přesto si všímám i těch věcí, kde Rusko je pořád “na cestě” a kde vyhráno není (a o kterých Pjakin hovoří jen mezi řádky) Ale kdykoliv něco z toho zmíním, levanet z toho má závěr “zase jste to popletla”. Tak mám otázku: Bude po porážce neoconů Rusko v pohodě? A ještě jinak: Řekněme, že neoconi definitvně prohráli – vidíte pak nějaký příklon EU, obzvláště pak Merkelové, k Rusku anebo na rozdíl od Vás jsem to jen já, kdo vidí příklon EU k Číně a Íránu (plán GP) , ale k Rusku nikoliv? A ještě jinak: vidíte nějakou změnu v postojích Francie a Německa k Ukrajině?
A Kirijenko – no, to jste mi řekl novinky…

TauRus
Návštěvník
TauRus

Paní Pozorovatelko, po porážce neoconů bude celý svět ve větší pohodě, ale, samozřejmě, GP se bude snažit dostat Rusku pod kůži. Jenže, už ne na 6.prioritě (zbraně, válka), protože pokud existují jaderné zbraně, porazit Rusko je nemožné, ale jinými způsoby. SSSR měl jednu z největších armád světa, ale nebyl poražen zbraněmi, rozložil se zevnitř, změnou priorit sovětského obyvatele a zradou elit. Pro GP je dnes důležité přibrzdit proces přijetí KSB většinou lidí v Rusku a ve světě, a zachovat tlupo-elitární společnost. Tj. boj mezi Ruskem a GP bude probíhat na vyšších prioritách – o světonázor lidí.
Šest priorit zobecněných prostředků řízení
http://leva-net.webnode.cz/products/a6-priorit-zobecnenych-prostredku-rizeni/

Jak v Německu vidí svoji budoucnost po porážce neoconů?
Analytici Ministerstva obrany NSR zpracovali „Strategickou prognózu – 2040″, což je 102 stránkový doklad několika variant rozvoje EU během 20 let. Vypracovali několik možných scénářů budoucnosti pro Evropu, zveřejněných v deníku Der Spiegel :
1. Velmi negativní.
Chaos, politická a ekonomická nestabilita, konflikty, ztráta konkurenčních výhod a rozpad EU.
2. Negativní.
Rozpad EU na 2 bloky – západní a východní, které se postupně vzdalují jeden od druhého v ekonomické a sociálně politické rovinách. Země východní Evropy postupně přechází do sféry ruského vlivu.
3. Negativní.
Zastavení globalizace (nevím, jak si to představují) a konec „evropských iluzí“. Prudká aktivace mezinárodní politiky Ruska a Číny a odtržení EU od transatlantických partnerů.
4. Pozitivní – „Globální západ a „Mírný prostor“.
Tento scénář předpokládá růst spolupráce uvnitř EU, rozšíření unie a vytvoření partnerských vztahů se sousedy a úspěšný rozvoj tržních procesů v celém světě.
ria.ru/world/20171105/1508248515.html

Jak sama vidíte, s NATO a vedoucí úlohou USA se do budoucna nepočítá. Ale počítá se s tím, že nějakou dobu v Evropě neoconi svůj vliv udrží. Z toho vyplývají negativní prognózy pro Německo a západ EU, které pro východní Evropu se až tak negativními nejeví.
V tuto chvíli bych se tolik nebál posílení vlivu Číny a Íránu v Evropě, protože v jejích zájmu je také stabilizace EU a světa, a Rusko je mezi zakladateli všech struktur, do kterých se přesouvá koncentrace řízení – EAEU (Euroasijská ekonomická unie), ŠOS (Šanghajská organizace spolupráce) a BRICS. Tudíž není možné, aby EU spolupracovalo jen s Čínou a Íránem, ale už ne s Ruskem. Nakonec, poslední Valdajský ekonomický fórum, na kterém byl přítomen i Putin, ukázal, jaký ve skutečnosti je zájem v Evropě o spolupráci s Ruskem.
EU nemůže zajistit svoji zdrojovou stabilitu bez spolupráce s Ruskem.

Co se tyče plánů GP, tak ty mu až tak dobře nevychází. Přesně podle přísloví: “Člověk míní, Bůh mění”. Například, v Sýrií podle plánů GP, měly posilnit svůj vliv Čína a Írán. Skutečnost je taková, že Rusko je hlavním aktérem na celém Blízkém východě.

Ukrajina se stala pro Německo a Francií noční můrou, která stojí hromadu peněz, užitek už žádný, naopak, kazí image všem politikům, a zemím, které iniciovaly ukrajinský převrat. A jenom přítomnost neoconovských struktur v Evropě brání vyřešení ukrajinské otázky. Také Ukrajina je otázkou peněz, kdo zaplatí za ukrajinský Majdan a za stabilizací Ukrajiny? Putin chce donutit Evropu, aby napravila, co sama pokazila, Evropa chce, aby hlavním sponsorem Ukrajiny bylo Rusko.

A poslední poznámka. Já opravdu, nepíši za celý Leva-net. Moje příspěvky zde jsou ryze moje soukromá iniciativa. Leva-net není strukturou v tom smyslu, v jakém jí asi chápete. Proto i můj názor je jen mým soukromým názorem. A jestli se shoduje s názorem jiných přispívajících na Leva-netu, tak jen z důvodu používání stejné metodologie při zpracování informace.

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

“Například, v Sýrií podle plánů GP, měly posilnit svůj vliv Čína a Írán. Skutečnost je taková, že Rusko je hlavním aktérem na celém Blízkém východě.” – tady souhlas a asi Vám nemusím psát, jak často zmiňuji Putinovu větu/akci “Jestli draka neizbežna…”, protože jestli mým pohledem GP někde opravdu musel změnit plány, tak je to právě Rusko v Sýrii.

“A jenom přítomnost neoconovských struktur v Evropě brání vyřešení ukrajinské otázky. ” – tady nesouhlasím. Rozklad Ukrajiny v zájmech neoconů a rozdělení Ukrajiny, to jsou dle mého dvě různé věci a vidím to tak, že i po skončení vlivu neoconů budou Francie a Německo držet linii GP, tzn. rozdělení Ukrajiny, protože na rozdělení Ukrajiny stojí vznik Euroasie. Tam ale věřím, že Putin má oporu v Dnětropetrovsku (silně židovská oblast), takže i tam může docílit svého a udržet Ukrajinu jednotnou (projekt “Malorusko” místo “Novorusko”).

A ještě:
“EU nemůže zajistit svoji zdrojovou stabilitu bez spolupráce s Ruskem.”-
no, právě, obzvláště pak, když si to spojíte s GP agendou, že dvě třetiny lidstva mají do roku 2030 žít ve městech – narychlo odkaz například zde
https://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/dve-tretiny-lidstva-budou-do-roku-2030-zit-ve-mestech_384082.html
a Vy věříte, že s koncem neoconů tato agenda skončí a že ruské zdroje budou GP ponechány v klidu?

Taky souhlasím i s tím, že s koncem neoconů bude nebezpečí na té 6. prioritě zažehnáno, ale jinak vidím ještě spoustu oblastí, kde Rusko klid mít nebude a ač Rusku velmi fandím, nemůžu o takových oblastech nepsat.

TauRus
Návštěvník
TauRus

1.”po skončení vlivu neoconů budou Francie a Německo držet linii GP, tzn. rozdělení Ukrajiny, protože na rozdělení Ukrajiny stojí vznik Euroasie.”
Vůbec ne. Proč?
Putin nabízí řešení ukrajinské otázky takové, že Ukrajina zůstane celá, ale s autonomními, či federativními celky. Neutrálním státem, který bude spolupracovat jak s EU, tak s Ruskem a jinými zeměmi. Musí být zachován nejaderný status Ukrajiny.
Myslím si, že toto řešení vyhovuje i EU. Na dělení Ukrajiny EU nemá vnitřní zdroje. Má svoje problémy s migranty a čelí vnitřním odstředivým tendencím, které hrozí vyústit v rozpad EU. A teď si představte, že při vší té nestabilitě, EU na sebe naváže nestabilní kousky Ukrajiny s ekonomikou, která propadla na úroveň chudých afrických zemí a s banderovci, kteří neposlouchají nikoho a vytváří svoje mafiánské struktury.
Takové kousky EU nemůže ani začlenit do unie, protože by to jenom urychlilo její rozpad, ani ponechat svému vlastnímu osudu. Protože při tom množství zbraní, které na Ukrajině jsou mezi různými skupinami obyvatelstva, pro samotnou EU by to představovalo velké bezpečnostní riziko.
Co by EU dělala, kdyby ozbrojené mafiánské složky začali pronikat do hraničních zemí EU? Nechala je řádit na svém území nebo by volalo Rusko o pomoc?

Ukrajina je dnes všem jenom na obtíž. Brání normálnímu obchodu mezi EU a Ruskem, brání stabilizací Evropy, stojí peníze a představuje bezpečnostní riziko pro celý Euroasijský prostor. Ani GP dnes nemá šancí vyřešit Ukrajinu jinak, než navrhuje Putin. Nakonec to dopadne tak, že se Trump s Putinem dohodnou i na vyřešení ukrajinské otázky.

2. Nepochopil jsem, jak Dněpropetrovská, židovská oblast může pomoci Putinovi? Řešení ukrajinské otázky záleží na mezistátních dohodách velkých mocnosti a GP. Dněpropetrovsk v tom nehraje roli. Všichni ukrajinští oligarchové jsou napojeny na nadnárodní kapitál a jsou to malé ryby.
Projekt “Malorusko” je “oknem Overtona” a je časovanou bombou pro celý ruský prostor. Směřuje do budoucna. Pochybují, že v nejbližší době se ten projekt na Ukrajině realizuje.

3. “EU nemůže zajistit svoji zdrojovou stabilitu bez spolupráce s Ruskem.”-
no, právě, obzvláště pak, když si to spojíte s GP agendou, že dvě třetiny lidstva mají do roku 2030 žít ve městech – narychlo odkaz například zde
https://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/dve-tretiny-lidstva-budou-do-roku-2030-zit-ve-mestech_384082.html
a Vy věříte, že s koncem neoconů tato agenda skončí a že ruské zdroje budou GP ponechány v klidu?”

To jsou dvě mezi sebou nesouvisející věci:
– zdrojová stabilita EU – regionální problém – zajištění dostatku energie pro výrobu a trhů pro odbyt zboží,
– a urbanizace světa – globální problém, související a ekologií planety, který tak, jako tak GP bude sám muset řešit, a který s ruskými zdroji souvisí v omezené míře. Přitom i pro tento problém Rusko nabízí řešení:
КНИГА “МАТРИЦА ЛАНДШАФТА”
http://zakonvremeni.ru/analytics/7-3-/33199-kniga-qmatricza-landshaftaq.html

Nebo zde je zajímavé video:¨
https://www.facebook.com/lowriseplanetRU/videos/719381736158/

Co se tyče pokusů GP o likvidací Ruska, tak ty skončí, až GP buď pochopí, že ruská koncepce je silnější a životaschopnější nebo postupně bude odstraněn od řízení. Není třeba zbytečně podceňovat sílu GP a ani přeceňovat jeho sílu. Protože šířením depresivních nálad ve společnosti mu sami pomáháme držet se u moci. Nic tolik nepodlamuje sílu ducha, jako představa dopředu prohrané bitvy.

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

TauRusi, odpovím Vám dnes jen narychlo a sice tak, že mým pohledem prostě spoustu věcí nevidíte.
1) Federalizovaná Ukrajina dle mého je totéž, co rozdělená Ukrajina a pro Rusko, resp. pro ruskou představu Euroasie nepřijatelná podoba, srovnatelná se vznikem Novoruska
2) Dněpropetrovsk – tu informaci mám od Pjakina s tím, že válka na Ukrajině či rozdělení Ukrajiny by byla počátkem finálního holokaustu Židů a že proto právě Židé Dněpropetrovska (a nejen oni) jsou na straně Putina
http://eleven.co.il/article/11444
či zde

A další věc: Jestli jste slyšel posledního Pjakina, tak schůzce Trumpa s Putinem zabránil GP (údajně si GP vzal oddechový čas, což samozřejmě svým způsobem je ve prospěch Ruska, ač svět to vnímá jako ponížení Ruska), ale Putin se mi z toho jeví docela rozpačitý
https://www.youtube.com/watch?v=DgKalpcCkqQ
A k tomu si přidejte čerstvou zprávu OSN
https://iz.ru/671091/2017-11-15/komitet-genassamblei-oon-prinial-rezoliutciiu-po-pravam-cheloveka-v-krymu
https://russian.rt.com/ussr/news/449734-krym-rezolyuciya-oon-ukraina

Ano, optimismus (a egregory) je jistě dobrá věc, ale já to takhle neumím. A to ač čerta na zeď malovat ani náhodou nechci a pořád jsem jen a jen optimista!

styx
Návštěvník
styx

Nebolo by bez tych obrezancov z jeruzalema na svete lepsie?

Kolo štěstí
Návštěvník
Kolo štěstí

Paní pozorovatelko dobrá práce. Fandím Putinovi celou dobu. Jen mi příjde, že u nás to tak moc lidi nemá. Pořád řeší dobu okupace nebo dobu socialismu. Jen kdyby věděli, že socialismus a okupace byla pod plnou podporou, těch, kterým dnes fandí. Ale to by byla debata na dlouho.

Mordechaj
Návštěvník
Mordechaj

Treba pritom pripomenúť, že rozklad Európy pokračuje na podklade ukrajinských udalostí už od majdanu a oddelenia Krymu:
http://www.mordechajkapusta.blogspot.com/2015/08/o-ukrajinu-europu-ide-az-na-poslednom.html

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Paní Pozorovatelko, k tématu Putin, ale také ještě ke Katalánsku…V podstatě Vám Putin dává za pravdu o drobení Států a Státních útvarů na menší a nezávislé Státy.
Skvělá Putinova právní analýza, kde říká (od min.5:00), že Kosovem Američané otevřeli Pandořinu skříňku, kde Katalánsko je jenom důsledkem – dle vzoru Kosova (a nenápadně naznačeného Krymu), když OSN i Soud v Haagu, a mnoho států uznalo legitimnost Kosova v otázce nároku na odtržení na základě přání “Lidu”…. (bombardéry NATO diskrétně nezmiňuje)
https://youtu.be/y7-hf2hbGkw
Jestli jsem to dobře pochopila, tak z té Pandořiné skříňky bychom mohli lehce vyčarovat i malou “Velkou Moravu” 😉 Když už, tak už! 🙂

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Paní Pozorovatelko, zdá se, že je to střípek do Vaší/naší mozaiky…..;-)

ZenSho
Návštěvník
ZenSho

” Matko” podívej se prosím na mapu jižní Afriky a prosím zelteej se sama sebe: ” Kdo kurňa nakraslil ty hranice podle pravítka?!”

” Vo tom to celé je”…

Nehledej v tom žádnou ” filozofii”, nebo zbytečnu politiku…pls.”

” Pozorovatelka”, kterou si vážím ( jako každého ) napsala mnoho krásných článků a do nich nevědomě vložila i mapy a v nich je vidět, že ” mapy jsou jen na papíru a to buď rovné a nebo aby to nebylo nápadné, tak mají nějaké ” záhyby”, ale kurňa, kdo ty mapy dělal, dělá a bude dělat?

No, dejte mi moc nad všemi bankami a já vám všem nakreslím mapy… 🙂 🙂 🙂

Proč ” Matko” pořád spíte?! Pokud budou spát všechny ” Matky” jak spíte Vy, tak jaké Bytosti asi ty ” spící Matky” osloví, aby se zrodily? Hm…? 🙂

ZenSho
Návštěvník
ZenSho

” Sansara” = kruh…

O co dnes jde? Přesně O TO, o co šlo před ” + – kosínus” dvacetipěti stoletími!

Zánik Atlantidy – pár jedinců se zachránilo a dokázali přenést VĚDOMOSTI Atlantidy do Alexandrie… a zbytek je historie. 🙂

” Dnes se kruh” OPĚT uzavírá a je celkem jedno, jak to kdo popíše a kdo v tom má jakou roli…

Proč?

Protože se kruh na této planetě neuzavíra ” po druhé” pokud bereme v potaz Atlantýdu, ale po několikáte ( podle mě po páté, ale o to nejde!) a moc se omlouvám, ale přikláním se k Mistrům = tím myslím k Osvíceným Mistrům, kteří… ale to je vlastně jedno. 🙂

Každý den se planety a hvězdy ” ztrácejí” do tak zvaných černých děr a KAŽDÝ den se rodí nové planety a nové Sluníčka. 🙂 ( Je celkem srandovní vědět, že vědci našly ” černé díry”, ale o bílých se nemluví… 🙂

ŽIVOT NIKDY NEKONČÍ, ale pokud zanikne tato nádherná planeta, tak se stane to, že evoluce začne od začátku!!! Takže bude trvat asi čtyři miliardy let, než na jiné planetě dosáhne vědomé aspoň vědomí lidí…

A největší PROBLÉM vidím v tom, že veškeré duchovní úsilí JEDINCE ( meditace ), které se VŽDY přenese do dalšího vtělení, tak tentokrát se VŠE ztratí… Takže ryba v oceánech… 🙁

Ale lidem to pořád NEDOCHÁZÍ. 🙂