Atlantida, Tartarie, Védy vs. židokřesťanství a gnosticismus jako největší nebezpečí církve. Videa

Atlantida, Tartarie, Védy vs. židokřesťanství a gnosticismus jako největší nebezpečí církve. Videa

Atlantida, Tartarie, Védy vs. židokřesťanství a gnosticismus jako největší nebezpečí církve. Videa

V diskusi pod jiným článkem mi přišel komentář, ze kterého cituji: “Trochu som patral a myslim si, ze kluc ku vsetkemu dejinnemu dianiu aj okolo Ruska , je Tartaria –  videa zde a zde. Tartaria je pravdepodobne najstarsi a najvacsi statny utvar, ktory bol na svete. Bol starsi ako Babylon a starsi ako egyptská kultura. Bola to obrovska ríša, stará minimalnalne 7500 rokov, siahajuca na skoro celej severnej pologule. Vo videu sa hovori aj o Atlantide, ako o ostrove patriacom pod Tartariu. Z Atlantidy ma vedomosti GP. GP zacal v Egypte. Vo videu je aj cast, ze Tartaria bojovala v krutom boji s Atlantidou. Postupne sa z nej odtrhavali okrajove provincie a nakoniec bola dobita cela Tartaria. Ale severna cast Afriky patrila tiez pod spravu Tartarie. Tartaria bola vyspela civilizacia, Tartaria pouzivala znaky a symboly a mala uzasne vedomosti a bola dobita anglosaskou civilizaciou…. Moj dohad podporil vo svojej praci aj pan A Horak vo svojej knihe zde, v casti Egypske hieroglyfy hovori o Nolitikoch (prastarych Slovanoch), ktori z uzemia Babylonu sa usadili pri Nile v Egypte. Priniesli tam kulturu a pismo velmi podobne egypskym hieroglyfom. Egypske hieroglyfy bolo modifikovane pismo Neolitikov- starych Slovanov.

Toto by mohlo nasvedcovat podobnosti: “Slovanští předkové měli védický pohled na svět, což nebylo náboženství. Tak, jako je podstatou jakéhokoli náboženství ponížení člověka na úroveň slepce, aby přijal jakákoli dogmata a pravidla a bez hlubšího pochopení byl nucen dělat věci tak a ne jinak. Védický pohled na svět poskytoval lidem možnost chápat skutečné zákony přírody, rozumět, jak funguje svět, co je správné a co ne”.  (konec krácené citace).

Jak tento komentář, tak i nedávný článek šéfredaktora -VK- o Tomáši Halíkovi, ve mě vyvolaly potřebu obšírnější reakce, než jaká by se vešla do diskusního komentáře.

Jak většina ví, tématu Atlantidy (resp. podobné konfrontační události, o které jsem přesvědčená, že k ní došlo v čase cca 13 tisíc let p.n.l.), Egypta, Babylonu, vzniku židovského národa a křesťanství, se na těchto stránkách věnuji často a obšírně jsem o něm psala v sérií článků o Potopě světa. Můj názor je, že Atlantidou naše kultura, která se tak mohutně řítí ke svému konci, nezačala, ale že Atlantida byla pouze jejím velmi konfrontačním obdobím. Čímž chci říct, že poznání z doby Atlantidy – potopy světa, nezmizela, ale nějakým způsobem se uchovala a nějakými cestami dál pokračovala a dál pokračují. A to přes Sumer/Babylon (dnešní Írán) – Egypt – Řím – až po vrchol naší západní společnosti, tvořený atlantickou kulturou USA a Evropy.

Co má tato staletími se táhnoucí nitka společného, to je židovský národ, který má kořeny v Babylonu a v Egyptě (Abraham se narodil v babylonském městě Ur, odkud odešel do Egypta, ze kterého byli židé následně vyvedeni Mojžíšem) a ze kterého následně vznikla naše dosud trvající (zatím?) židokřesťanská kultura.  Tato kultura čítá nějakých tři tisíce let a stejně stará je i Bible, která jakožto hlavní prostředek všechny postupně objevované, a především dobývané, země západního (atlantického) světa sjednotila v jeden národ.

Co je pro tuto dobu tří tisíce let charakteristické je, že má téměř dokonale zaznamenanou historii, zatímco o východní části světa víme jen to, že je to zaostalá část světa, která má nějaký budhismus a že předtím měla “nějaké” Védy , staré pět až sedm tisíc let – především Védy indické a jen sporadicky se dovídáme o tom, že dokonce existovaly i nějaké Védy slovanské, dohromady Védy árijské, tzn. Védy indoevropanů, árijců.

Za kolébku naší kultury je přitom považováno území kolem biblické hory Ararat (dnešní Turecko/Kurdistán/Arménie) s tím, že odsud se lidstvo po potopě světa rozšířilo do všech stran.

Atlantida, Tartarie, védy vs. židokřesťanství a gnosticismus jako největší nebezpečí církve

Logiku by to mělo v tom, že na území dnešního Turecka/Kurdů leží nejstarší stavba, jaká kdy byla objevená – Gobekli Tepe z 11. tisíciletí p.n.l. Mezi touto stavbou a vznikem židovského národa (a Bible) je ale rozdíl nějakých osm tisíc let a o nich s jistotou víme, že ještě před Egyptem byly dominantními kulturami Čína a Indie (pět tisíc let p.n.l.), s nimi Sumer (čtyři tisíce let p.n.l.), ale co Asie včetně současného Ruska a Slované na tomto území?  Budiž, berme, že tato slovanská historie se ztratila, ale pokud budeme vycházet z doložitelných faktů, že před židokřesťanskou kulturou/náboženstvím existovaly mnohem starší kultury/náboženství – indoevropské-slovanské árijské Védy, pak musíme připustit, že Sumer/Egypt byly pouze pokračovateli Véd. Přesněji – že Sumer a Egypt byly pokračovateli POZNÁNÍ mnohem starších, než jaká následně přijala/zpracovala naše židokřesťanská kultura.

A pokud přijmeme, že nikoliv židé, ale Sumer a Egypťané jsou pokračovateli Atlantidy, což jinak znamená pokračovateli velmi vyspělé předpotopní kultury (jinak by se její moudří zřejmě nemohli zachránit), pak v případě Egypta nelze hovořit o ničem jiném, než o krádeži vědomostí (POZNÁNÍ), které existovaly mnohem dříve, než Egypt tato učení nejen využil (tajné zasvěcovací obřady “zmrtvýchvstání”), ale také dříve, než Egypt tato učení zneužil k vytvoření židokřesťanské kultury.

Gnoze = Poznání

Gnoze, gnosticismus, gnostici. To je učení, které vzniklo na přelomu letopočtů a jak dokládá spousta zdrojů, jeho základem byly Védy – ať už indické, či slovanské, v souhrnu árijské, cituji:

“Prastaré texty indických Véd, které si až dodnes uchovaly původní náboženské představy Indoevropanů, zpívají ve svých zpěvech o třetí vykřesávané síle života a světla POZNÁNÍ, která se věčně rodí uprostřed mezi dvěma “kamennými” silami kosmu, nazývanými nejčastěji “Nebe a Země”. Védští zpěváci proto pomocí zpěvů vyvolávali, posilovali a udržovali tuto sílu jako vykřesávaného “Boha Spasitele” – “osvobozeného Osvoboditele”, nazývaného desítkami názvů, nejčastěji “sóma”, “indu”, “hari” či “krišna”, coby “v kolébce” či “v jesličkách” (tj. původně v lidských ústech) se rodící “zlaté dítě”, třetí světelnou a pro člověka spásnou sílu pravého Lidství, rodící se křestem či křesáním uprostřed mezi dvěma světskými protivami “.

A cituji dále:

“Gnoze byla ve svém obecném významu (řec. “gnósis”, sanskrt. “džňánas”, slovansky “(po)znání”, “znalost”, angl. “knowledge”, analogicky potom též staroslovanský “kňaz” – “znalec”, “videc”) trvalou součástí původní indoevropské duchovní tradice, uctívajíc i světlo poznání coby “Boha” – “dárce”, která stála u kolébky lidské civilizace jako takové – dala dnešnímu člověku vše, co má: řeč, kulturu, inteligenci, lidství.

V užším slova smyslu – tzv. “antická gnoze” – bylo učení původního křesťanství, které se rozšířilo na konci minulého věku antiky směrem z Východu na Západ po celé římské říši jako důsledek totálního rozkladu mravů, lidských hodnot a celé společnosti, způsobeném chthonickým, tj. pouze světským materialistickým myšlením. Během svého rozkvětu ve Středomoří v prvních stoletích našeho letopočtu bylo toto učení židovskými autory (“katolickými otci”) postupně přepracováno, parafrázováno a přizpůsobeno židovství v podobě tzv. židokřesťanství s jeho základní knihou Biblí.”

Nag Hammadský nález gnostických textů pak jasně prokázal, že původní křesťanství bylo napasováno na gnostická  učení, čerpající z Véd!

NagHammadský nález, který m.j. obsahuje i Jidášovo evangelium 

Védy vs. židokřesťanství – kde zůstal mezičlánek, zvaný  “gnoze”? Nepřivlastnil si jej ten, který “G” přijal za svůj symbol?

Jak již je z výše uvedeného patrné, nejdříve byly Védy, až mnohem později vzniklo židokřesťanství. Ale to vzniklo až poté, co si někdo moudra Véd přivlastnil tak, že z nich vytvořil učení “gnoze” a vše nasvědčuje tomu, že velké “G” je symbolem právě toho poznání, o které se “někdo” nechce dělit.

Přesněji, že velké “G” = gnosticismus, který má kořeny jak ve Védách, tak v Egyptě z doby vzniku křesťanství/židokřesťanství, je tou utajovanou spojnicí, která je základním prvkem jak doby předpotopní, tak doby popotopní, ve které se přeživší z dob Atlantidy snaží uchovat si poznání k tomu, aby ovládli svět.

Jak bylo křesťanství/židokřesťanství napasováno na gnosticismus

Tuto část, kterou jsem už vložila do čtvrté části O potopě světa, si dovolím znova připomenout, protože je o tom, jak bylo křesťanství napasováno na gnosticismus (srovnávej význam podle gnose a podle židokřesťanství):

„kříž“
Gnoze –   symbol rozbřesku světla, šířícího se do všech stran (já dodávám: zimní slunovrat, ale stejně tak duch mnohých fyzicky zemřelých)
Židokřesťanství – do dřeva materializovaný gnostický symbol vykřesaného světla, na kterém je mučen člověk poznání
„hrob“
Gnoze- symbol těla, odsouzeného ke stárnutí a smrti
Židokřesťanství – skutečný fyzický hrob pod zemí, odkud židovský Kristus, mrtvé tělo bez duše, napodobuje gnostické probuzení
„zmrtvýchvstání“
Gnoze – gnostické probuzení člověka poznáním
Židokřesťanství – fyzické zmrtvýchvstání těla tři dny po smrti
„Kristus“
Gnoze – vykřesané světlo úplného poznání, které se nezadržitelně šíří do všech stran
Židokřesťanství – hmotně pojatý spasitel židovského původu, trpící a umírající na fyzickém kříži
„maria“
Gnoze – védsky „ten jdoucí za světlem“, „čistá mysl“ rodící světlo poznání, „Krista“
Židokřesťanství – fyzicky chápaná „panna“, která „porodila děťátko“
„nazara“
Gnoze – aramejsky „zření“, meditace vedoucí k úplnosti poznání
Zidokřesťanství – hmotně pochopené a dodatečně též vystavěné domnělé rodiště židovského spasitele
„slepec“
Gnoze – ten, který nevidí duchovní hodnoty, hmotný či „hylický“ člověk, materialista
Židokřesťanství – skutečný fyzický slepec, kterému nefungují oči
„aura“
Gnoze – zářící kruh vítěze, obklopující hlavu Krista
Židokřesťanství – „trnový věnec“ krvavého beránka
„životadárná voda“
Gnoze – oživující proudy světla poznání, sestupující na meditujícího gnostika
Židokřesťanství – krev oběti, ze které žije spodní božstvo a jeho síly
„Ježíš“
Gnoze – původně védsky „íšas“, spásná modlitba coby pravá „potrava“ bohům
Židokřesťanství – fyzická postava obětovaného člověka, „krvavého beránka“
„oběť“
Gnoze – třikrát denně recitované svaté slovo, nabízené bohům
Židokřesťanství – zabití „beránka“ a prolévání krve za účelem výživy spodního božstva Země
Důležité: Zabíjejte vše prvorozené (východní), nejlepší je vše druhorozené (západní)

Úcta ke všemu prvnímu a počátečnímu (východnímu) je nahrazena úctou ke všemu sekundárnímu, druhému, západnímu (“west is the best”) až zapadajícímu (nočnímu). Právě z tohoto nasměrování zemních kultů se vyvinula i jejich tzv. “oběť prvotiny”, tj. rituální zabíjení a zničení všeho prvního a prvorozeného jako “dar” všech uctívačů země a podzemí svému temnému “bohu”.

– kult světla poznání a obrana vnitřních hodnot člověka jsou odmítány ve prospěch kultu nabývání světské moci, rozvoje těla bez ducha a hmotného bohatství

– krev nahrazuje v kultech Země původní gnostické proudy poznání coby mylně (tj.zvířecky) pochopené “životadárné proudy”. Při chthonických slavnostech se proto tradičně provádí různé prolévání krve rituálně zabíjených zvířat nebo dokonce (např. u Aztéků) i zabíjení lidí.

– kult lásky a dobroty srdce v gnostických, vnitřního Člověka chránících školách (“láska” coby řec. “charis, agapé”), nahrazuje kult sexuální žádostivosti a pohlavní lásky (Amor, sex, židovská “ruah” coby “svatý duch žádosti”)

Nyní více dvě videa níže – Mgr. Jan Kozák – ve kterých je m.j. zmínka o tom, proč čím dále na Západ, tím více je potřeba krveprolití, opět ještě cituji:

“Kulty podzemní síly jsou tedy charakterizovatelné a metodicky rozpoznatelné coby velebitelé a ochránci všeho sekundárního (v latině “secundus” – “ten druhý” je zároveň také “ten zdařilý”, “ten úspěšný”) se silnou averzí ke všemu počátečnímu, prvnímu, světelnému či otcovskému. Tato averze ukazuje a dokládá základní charakter síly Země a materialismu coby síly pouze reflektivní, zrcadlové, stínové či obtiskující.

Vše napodobivě zhotovené, pozdější (“západnější”) se v zemních kultech dostává na místo originálního, slunečního a “východnějšího”, které je zde na oplátku odsouzeno, vysmíváno a hanobeno. Zemní síly a jejich kulty vytvářejí vždy zrcadlový protějšek původní duchovní tradice, pramenící na Východě (centrální Asie, Indie), jsou její hmotnou reinterpretací či parafrází a to až do té míry, že se dá ještě dnes rekonstruovat a určit, jakou gnostickou myšlenku či gnostický rituál dotyčný podzemní kult napodobuje, z jaké konkrétní duchovní teorie či praxe si vzal svoji sílu” . ( více Démonské kulty Země).

V uvedených souvislostech nemám jiný názor, než že židé jsou pouhou obětí – obětí Egypťanů, kteří moc dobře věděli, co činí, když vytvářeli židovský národ jako národ “vyvolený”, vycházejíc přitom z POZNÁNÍ Gnose, tzn. z poznání Véd.

Na závěr přidávám, že papež František označil za největší nebezpečí církve gnosticismus (poznání) a varuje před používáním rozumu na úkor víry (což docela ladí s inkluzí ve školství) – „Svetská duchovnosť je vlastne akýsi náboženský atropocentrizmus, ktorý nesie určité znaky gnosticizmu. Kariérizmus a snaha o postup je súčasťou tejto svetskej spirituality.“ – zdroj

PS 1: Do článku se mi toho spousta opět nevešla a hlavně se mi stále nevešlo, proč GP tolik spěchá, resp. proč mu to (mým pohledem) nevyjde, takže o tom (video) příště.

PS 2: Kromě toho, že ve videích je zmiňováno pravodláskařsví, je v něm často zmiňováno i slovo “chtonik”. A chtonikové = bohové podsvětí, žijící z krve obětí (a zde mi nejde nepřipomenout obřady v americkém Bohemian grove, které velmi ladí s názorem Jana Kozáka, že čím více na Západ, tím více si svět vystačí pouze se Starým Zákonem) .

PS 3: Tento článek není o Bibli, článek je primárně o historických souvislostech v době, kdy Bible vznikla a proto prosím o diskusní komentáře pouze z tohoto pohledu a proto chci zároveň zdvořile upozornit, že citace z Bible jako takové budou mimo téma a předem děkuji, že nebudou do diskuse vkládány.

Použité zdroje: zde, zde

-Pozorovatelka-  28.4.2016

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Elaine
Návštěvník
Elaine
Net
Návštěvník
Net

Védské texty a jejich autorizované překlady najdete zde: http://www.vedabase.com/cs/bg
Není třeba se nechat oblbovat v dnešní době internetu …

Peluch
Návštěvník
Peluch

Zapomel jste dodat ze jsou to indicke ale po precteni par textu bych je neoznacil za nejverohodnejsi

Forever
Návštěvník
Forever

Jsem přesvědčen, že problém není v Bibli samotné, ale v jejím výkladu. Někdo sdělení v Bibli vykládá spíš materialisticky, někdo naopak více duchovně symbolicky. Podle toho výklad Bible i vypádá.
Dalším problémem je překlad Bible. Mnohdy, když přeložíte Bibli z jednoho jazyka do druhého (nebo nám vzdáleného jazyka), mnohdy se mění i význam slov.

Příkladem toho je modlitba (prostřednictvím níž je budován vnitřní kontakt s Bohem) Otčenáš:

Zde přidávám knihu Aramejský Otčenáš – nikdo nic neměnil na této modlitbě, jen došlo k přeložení starých aramejských textů – hned potom tato modlitba, která byla součástí učení Ježíše Krista, začíná dávat smysl – je lépe pochopena její podstata.
Člověk si také uvědomuje, že překlad v jiných jazycích se liší od překladu do jiných jazyků.

comment image

BertrandDeBorn
Návštěvník
BertrandDeBorn

Tady ten blábol máte i s rozborem: http://aramaicnt.org/2007/06/09/o-father-mother-birther-of-the-cosmos/

Otčenáš je dost myšlenkově bohatý i v biblické podobě, bez pseudoezoteriky.

Hox
Návštěvník
Hox

Žádní židé historicky neexistovali před “Exodem” z Egypta, jednalo se jeden kmen kočovníků, kteří žili reálně v době kamenné a kroužili kolem Egypta, občas provádějíce nájezdy. Egyptské žrectvo(znacharstvo) si je vyvolilo pro svůj projekt, pochytalo, udělalo z nich chrámové otroky a po pár generacích provedlo operaci zvanou “sinajská anabáze”, kde proběhlo sofistikované vymývání mozků (částečně promítnuté do genetiky) a “politické školení” těch, kdo to přežil. Veškerá “historie židovského národa” před touto epizodou a “exodem” jim byla zpětně připsána, historie, mýty a události které se staly jindy a jiným (cucat si z prstu komplet vymyšlenou historii je obtížné).

V době, kdy Abrahám odešel z města Ur, žádní židé neexistovali.
Ještě co se týká “dokonale zaznamenané historie” západní civilizace… známe panující historický mýtus, ne dějiny jako takové, na to je také dobré pamatovat.

Forever
Návštěvník
Forever

Co se týče judaismu a Židů:

zde je zajímavý článek pana Lhotáka o Židech a judaismu:

http://www.zvedavec.org/prispevky/2015/05/6461-nastane-novy-pogrom-zidu.htm

Pozn.: se vším v článku nesouhlasím, ale přesto se v článku nachází řada zajímavých informací a hodně střípků pravdy týkající se Židů a judaismu.

Velmi zajímavý pohled na Židy a židovství podává (sám původem Žid) Karel Marx:

„… judaismus může přetrvat i BEZ BOHA, Desatera, Archy úmluvy nebo Bible. Judaismus měl ve skutečnosti s Bohem či náboženstvím velmi málo – pokud vůbec něco – společného. Šlo de facto o kulturní jev, založený na ZÍSKÁVÁNÍ HMOTNÉHO BOHATSTVÍ. Jednalo se o soustavu kulturního a náboženského klamu, jehož skutečným zájmem byl kapitál, cenný kov, měna – ve zkratce cokoliv, co mělo v daném místě či čase hodnotu a funkci platidla … Židé UCTÍVAJÍ MAMON, nikoliv Boha. Provozují lichvu. Jejich náboženství se zakládá na obstarávání peněz všemi dostupnými prostředky. Emancipace Evropanů znamená emancipaci od Židovstva“

„Emancipace od čachru a od peněz, tedy od praktického, reálného židovství by byla sebeemancipací naší doby. Jaký je židův světský kult? Čachr. Jaký je jeho pozemský bůh? Peníze… Jaký je světský základ židovství? Praktická potřeba, zištnost… Směnka je židův skutečný bůh. Jeho bůh je jen ilusorní směnka.“
…….
„Peníze, to je žárlivý bůh Izraele, bůh, který nestrpí vedle sebe žádného jiného boha. Peníze degradují všechny lidské bohy — a mění je ve zboží.“
„Konkurence donutila Nežidy chovat se v obchodě jako Židé – nebo zkrachovat.“

“……. Židovská mentalita hledající u předmětů jedině HMOTNÝ PROSPĚCH nevyhnutelně vede k odcizení.“


O židovské otázce (1843)

Co z toho plyne? Stručně řečeno, Marx odhalil (či věděl jako člověk židovského původu), že židovství se zakládá nikoli na duchovních potřebách, ale na získávání hmotného bohatství – na uspokojování nikoli duchovních, ale hmotných a světských potřebách a tužeb! Koneckonců, tento židovský materialismus můžeme vidět v židovském pojetí Starého zákona, kde Židé vnímají ono zaslíbené království nikoli jako duchovní Boží království, ale jako svoje světové pozemské židovské království! Obdobně můžeme tuto židovskou mentalitu vidět v Novém zákoně – viz např. Ježíšova kázání zachycená v Bibli – Židé nechápou (jejich mentalita jim to ani nedovoluje), že Ježíš mluví o duchovním Božím království, o duchovní Boží říši, oni (Židé) stále mají představu o tolik slibovaném království, že se jedná o pozemskou židovskou říši!

A když si uvědomíme, co všechno vycházelo ze židovství, tak si uvědomíme, že jejich základem byla a je hmotná, materiální a světská potřeba.

Viz např. papežská církev či islám – mají ve skutečnosti s Bohem málo společného, jde ve skutečnosti o zajišťování hmotných potřeb, obracející člověka ne dovnitř, ale ven! A vnímající sdělení, ať už v Bibli či jinde, čistě materialisticky!

Podstata židovství se vtělila i do dnešního systému. Můžeme tuto podstatu vidět v každodenním životě lidí žijících na Západě. Pozornost člověka není vedena dovnitř, ale ven. Tak jako papežská církev vedla pozornost lidí ven směrem k bohu na nebesích místo dovnitř k bohu vnitřnímu, tak i pozornost člověka v západním systému je vedena na vnější hmotné, nikoli duchovní vnitřní potřeby. Defacto kapitalismus, socialismus aj. bylo židovství ukryté v rouchu – jejich podstatou je opět, stejně jako v židovství (náhoda?!), hmotný prospěch. Současný systém, což je kombinace kapitalismu a socialismu (trockistického-leninského socialismu) je založen na hmotném prospěchu, na čistě materiálních hodnotách. Duchovní hodnoty pro současný systém nic neznamenají, snad jen jako světský nástroj k manipulaci mas. V tomto systému jsou peníze jakýsi žárlivý bůh Izraele, bohem, co vedle sebe nikoho jiného nestrpí. U všech hmotných předmětů a věcí není hleděno na to, zda přinesou užitek, ale zda z toho bude mít člověk hmotný prospěch, i za cenu, že výsledkem je jed. Všechny hodnoty, i duchovní, se mění na pouhé zboží či nástroj. Není náhoda, že v tomto (globálním) systému hrají zásadní úlohu Židé – jsou v něm jako doma.

Právě Rusko vadí také proto, že je orientováno více na duchovní hodnoty, než Západ, jež přijal jako systém podstatu židovství. Samozřejmě, že Rusko založené na duchovních hodnotách je trnem v oku systému založeném na hmotných hodnotách.

Západní systém, stejně jako judaismus, je falešnost a lež sama o sobě – z toho NIKDY nemůže vzejít něco ve výsledku pozitivního. Ono není důležité, co hlásáte, ale jaký to má výsledek. Západní systém možná hlásá med, ale výsledkem je jed!

Forever
Návštěvník
Forever

Ještě dodám, že Karel Marx nám i přes nepochybně velkou řadu negativních věcí zanechal i nějaký ten pozitivní odkaz.

Marxovo odhalení falešnosti judaismu a židovství je jedno z té pozitivní stránky Marxova odkazu. Je dobré také vědět, že kdyby se současná Evropa řídila původním Marxovým učením (nikoli marxismem-leninismem-neomarxismem), tak by nemohlo dojít k islamizaci Evropy. On totiž Marx byl ve skutečnosti rasista. Na národy Třetího světa (tehdy Třetí svět se tomu neříkalo ? ) se díval s velkým despektem.
Není náhoda, že v Marxových dílech nenajdeme tezi o tom, že by se revoluce odehrála v nebělošském Třetím světě. Proletářská revoluce se má odehrát ve vyspělém západním světě, ale nikdy se NEODEHRAJE třeba v Africe, v Asii, v Latinské Americe atd. V jeho dílech NEHRAJE roli nějaká jiná rasa, než bílá – žádná jiná rasa nehraje v proletariátu žádnou významnou roli, (významnou roli má) jen bílá rasa!
Zkrátka, dle Marxe, ŽÁDNÁ jiná rasa, než bílá, nezanesla do dějin význam hodný významu odkazu bílé západní civilizace.

Zkrátka, původní marxismus, ač Marx proklamoval světovou úlohu prolétářské revoluce, nemohl dosáhnout světového významu, tj. rozšíření na celý svět. On ten Marxův rasismus a antisemitismus byl tomu překážkou.
To znamenalo, že marxisti-leninisti museli Marxovo dílo přepsat či vyjmout některé jeho části. Třeba antisemitská díla Karla Marxe minimum lidí zná v západním světě. Ono se ta antisemitská část Marxova díla nehodila židobolševikům k jejich plánům na židovskou světovládu skrze světovou bolševickou marxistickou revoluci. Stejně tak Marxovy rasistické názory byly z jeho (Marxova) díla vyjmuty.

K té pozitivní stránce Marxova odkazu:

ještě dodám, že dalším pozitivem bylo stavění se proti vykořisťování člověka člověkem – avšak dnes je pod pláštíkem boje proti vykořisťování jedné rasy a náboženství druhou rasou vykořisťován svět druhý. To je také špatně. Nikdo nemůže být vykořisťován pod záminkou boje proti vykořisťování druhých.

V souvislosti s tím je dobré si uvědomit, že práce vytváří skutečné hodnoty, jak materiální, tak i duchovní hodnoty. Minulí i současní žido-kapitalisti a také i žido-vědci aj. si přivlastňují hodnoty vytvořené prací gójských pracujících – Židé jsou velmi sběhlí v přivlastňování práce a objevů druhých národů. A v honbě za hmotným bohatstvím. A v souvislosti s židovstvím je dobré pamatovat a připomínat si slova Karla Marxe. Ať nepodlehneme falešnosti a lži současného systému založeném na podstatě židovství.

Nechť je toto Marxovo odhalení pravé podstaty židovství připomenutím pozitivní stránky odkazu filozofa a myslitele Karla Marxe. Čest jeho památce!

comment image?r=05e

tana
Návštěvník
tana

Úcta k prvnímu?
Na hodinách náboženství nám říkali, že jako prvního stvořil Bůh Adama k obrazu svému.
Který prototyp nemá chybu? Poučen chybami, stvořil Evu.
V historii většinou vládli Adamové, když své boje prohráli, nastupují Evy.
Po každé válce, ať na straně vítězů či poražených, si s nastalou situací musí Evy poradit , znovupostavit co bylo zničeno /jak to dělaly Evy v Německu a SSSR a bylo úplně jedno jestli byly na straně vítězů či poražených/, nakrmit děti, postarat se o staré a nemohoucí.
V každodenním životě mnoho Ev vede svůj boj o zajištění existence své i svých rodin, neb Adama se nedostává, nebo v horším případě, je přímo překážkou rodinné existence.
I Starý zákon akceptuje mužský a ženský přístup.
Abraham byl ochoten obětovat Izáka bez protestů.
Šalamoun měl rozsoudit dvě matky, z nichž jedna zalehla dítě.
Pravá matka byla ochotna se svého dítěte vzdát ve prospěch jeho života.

albatros
Návštěvník
albatros

To sou s prominutím zapšklé kecy. Taháte sem nějaký ujetý feminismus a nesmysly. Muži jako zlý ničitelé a ženy chuděrky to všechno zachraňujou. No to asi sotva. Ženy jako vládci se chovají stejně nebo často i hůř než chlapi. Příklady z historie tu jsou. Thatcherová železná lady nebo šílená Makrela sou ty nejnovější a nejznámější. Ženský kolektiv dokáže být vůči svým členkám pěkně nemilosrdný stejně jako chlapský.
A hlavně ste to celé úplně převrátila na hlavu, protože řeč nebyla o dělení mužského a ženského prvku, ale o naukách starých tisíce let, kdy z toho Bible vychází velmi bídně, což samozřejmě křesťané nechtějí pochopit, protože kolem toho mají postaveny své životy. Otázka je, co je milosrdnější, jestli je nechat dožít v bludu anebo jim ukázat pravdu, kterou nechtějí znát.

tana
Návštěvník
tana

Zrovna ta “Makrela” asi neseděla v genštábu NATA, když se jednalo o bombardování Afganistánu, Iráku, Libye, Sýrie…. Ona nemůže za to, že USA v každé válkce nejdříve zasviní celé území různými minami, špinavými bombami, plynem orange a potom uteče /Korea, Vietnam, Afganistán/….., ať si domorodci poradí sami.
No a potenciální domorodý kanonenfuter se dal na pochod ausgerechnet do členských států NATO, který jejich země ničilo.
A, račte si povšimnout, chlapi utíkají, a v Afganistánu, Iráku, Sýrii…zůstávají ženy a děti.
Nebo že by je ti statní jonáci všechny před odchodem povraždili?
A copak že to dělají evropští chlapi? Inu sedí doma a čučí, jak se jim tam vetřelci hezky promenádují…
Jinak hledat spojitost Tantarie-Trmtárie výhradně se Slovany a vymezovat se vůči Germánům a Keltům je opravdu hodno Hanse Christiana Andersena a Alojse Jiráska.
V celé Evropě snad nejsou více znesvářené národy, než Rusové a Poláci, a přitom oba národy o sobě tvrdí, že jsou Slovany.

albatros
Návštěvník
albatros

Makrela je toho všeho nedílnou součástí, plní rozkazy a vede německý národ do zhouby. Nevidim žádnou snahu z její strany cokoliv napravit nebo zvrátit. Kdyby už nemohla vůbec nic, tak to nejmenší co může je rezignovat a ani to neudělala. Takže nekecej, že za nic nemůže. Na tvůj přístup třídního boje muži vs ženy nehodlám přistupovat i když bych mohl taky nadávat jak ochotně některé rádodajky demonstrují na václaváku za právo být pod úrovní psa anebo vesele skotačí mezi hordami uprchlíků o půlnoci na silvestra anebo točí reklamy o tom jak je super mýt černýho borečka atd. Je to naprosto zvrhlý a zapšklý přístup vidění světa.
No a Poláci a Rusové? Nemusí se, ale copak Němci, Angláni, Frantíci atd. se mají nějak rádi? No nemají, protože je dost běžné, že pokud vedle sebe žijí národy několik tisíc let, tak mají logicky i spory mezi sebou a ne mezi národem, který je na druhé straně polokoule.
Důvod proč se mluví o Slovanech je ten, že my sme Slované a nikdo jiný o Slovanech nemluví, takže je úplně v pořádku se o nich bavit. Nejhorší rasismus je ten, když člen národa šíří nenávist vůči svému národu.

Jaromír Štěpán
Návštěvník
Jaromír Štěpán

Pane Albatrosi, prosím, nevíte náhodou zda paní Merkelová má děti? Byla maminkou dítěte počatého a zrozeného ve svém těle? Můj čas na netu je omezený. Já údaj o jejích dětech nenašel. Děkuji

Jebatec
Návštěvník
Jebatec

Merkelová nemá vlastního potomka, její Duch je zdegenerovaný stejně jako byl Duch Adolfa Hitlera a mám silné podezření, že je jeho inkarnací.

tana
Návštěvník
tana

Pane albatrosi, paní Mercel nemůže vůbec nic. Je kancléřkou obsazeného státu, do jehož ústavy bylo zapsáno jeho přemožiteli, že je povinen uprchlíky přijímat. Není napsáno ani jak dlouho, ani kolik. A když se Němci ozvou, tak jim to USA důrazně připomene.
Co se týče Slovanů, tak mezi ně patří Prusové, Pomořanci, Sasové, cca 1/4 původních /nyní se jím krásně říká etnických/ Němců. Jak jsem psala v jiných příspěvcích, jazyk není konstanta, ale proměnná.
Když jsem byla malé děvče, tatínek mne vždy nabádal k tomu, abych si hledala partnera podle jeho špatných vlastností – dokážu-li s nimi žít, je vyhráno. A zadařilo se. To platí i mezi přáteli, neb jen ti Vás upozorní na chybu ještě dřív, než má fatální následky, i když se Vám to zrovna hodně nelíbí.

Amus
Návštěvník
Amus

Paní Merkel minimálně může rezignovat, což by již dávno udělala, pokud by měla svědomí.

Amus
Návštěvník
Amus

Zkuste si popovídat s Němci o jejich údajném slovanském původu. Snad vás tato debata vyléčí z naivních představ o soudržnosti s Germány. Snad.

Amus
Návštěvník
Amus

Ženy u moci, v politice, jsou častokrát mnohem horší než muži a že by se jich dala řada jmenovat. A hledat jednotu a spojenectví s Germány, jež nás vždy považovali a dosud považují za méněcenný národ, jen si to přiznejme, podobně jako Anglosasové, může pouze hodně naivní člověk. A nemá snad na nepřátelství současných Poláků vůči Rusům zásadní podíl propaganda přepisující dějiny a vyvolávající cíleně nenávist mezi slovanskými národy a tedy se jedná i o Ukrajince, Chorvaty, české rusofoby, pocházející z dílny anglosasů, přičemž jim německá média zdárně sekundují? Vzpomínám si na tiskovou konferenci, na níž se čečenský novinář ptal Vladimíra Putina, zda mohou někdy očekávat, že všechny slovanské národy budou držet při sobě a sdílet stejnou zahraniční politiku podobně jako to dělají anglosasové, tedy USA, Kanada, Austrálie a VB. Přesto se stále někteří lidé snaží cpát do zavřených dveří s vírou, jak za nimi budou vítáni, zatímco otevřenými dveřmi jinde opovrhují. A žádné opravdu reálná nenávist Rusů vůči Polákům a Ukrajincům neexistuje. Existuje pouze nenávist cíleně vyvolávaná vůči Rusku těmi, jež ve skutečnosti všemi Slovany opovrhují úplně stejně.

Jaromír Štěpán
Návštěvník
Jaromír Štěpán

Dobrý večer, pane Albatrosi. Muži i ženy jsou lidské bytosti. V mužském těle je 14 žláz s vnitřní sekrecí. V ženském těle je 16 žláz s vnitřní sekrecí. Matematici by řekli – faktoriál 14 a faktoriál 16. To ženské tělo je opravdu sofistikovanějším energetickým systémem. Muži v mnoha lidských společenstvích, těm ženám už docela dlouho vládnou, pomocí fyzické sily. Tato silová nadvláda mužů, přiměla v ženy v mnoha lidských společenstvích, aby se naučily mužům bránit. Umějí to v energetických rovinách.
To o čem píši, není feminismus.
To je smutný obraz partnerských vztahů, jež vytvořily aktuální obraz dnešního života. I v naší zemi, to jest v ČR, platí, že ženy si neumějí vybírat správného muže a že muži se neumějí nechat vybrat správnou ženou. Pokud je správně sestavený pár, potom dochází k velmi zajímavým energetickým jevům. Pokud je špatně sestavený pár, potom nastupují nemoci. Lidé z oborů elekttro, by řekli – špatné impedanční přizpůsobení.

A právě nauky staré tisíce let, tyto věci řeší poměrně přesně. Málokdo se však věnuje technické podstatě, jež je vykládána ve slovních obrazech a podobenstvích.
Málokdo dává správný význam i takovému běžně známému faktu, že Ježíš z Nazaretu, měl kolem sebe dvanáct apoštolů. To byli energetičtí partneři. A ten tým měl velikou sílu.

Napsal jste to přesně. Ta slova o pravdě. Pravdu – tu opravdu každý přijímáme po svém, neboť každý jsme neopakovatelným originálem. Navíc se neustále proměňujeme…
Souhlasím s Vámi, že je třeba mít pochopení a projevovat milosrdenství. Současně děkuji Vám, pane Albatrosi za trpělivost a Aeronetu, děkuji za možnost vyjadřovat alternativní názory. Přeji krásné bytí všem. Jaromír Štěpán

Jaromír Štěpán
Návštěvník
Jaromír Štěpán

Paní Tana, dobrý večer. Je pro mne vždy svátečním okamžikem, když smím číst Vaše diskusní příspěvky. Vždy se dozvídám něco nového. Často mi Vaše slova vyvolávají úsměv na tváři. Pro Váš nadhled a schopnost sestavit fakta do obrazů s několika rovinami vnímání. Mrzí mne, když tato Vaše schopnost někomu způsobuje bolest, nebo rozjitří jeho smysly natolik, že obdržíte záporný bod.

Směl jsem se přesvědčit, že většina návštěvníků Aeronetu přichází na tyto stránky poznávat a sdílet s lidskými bytostmi, které hledají Světlá, lidská řešení. Sdílet lásku v Lásce.

Nekonečně si cením Vaší myšlenky, kterou zde připomínáte. Nikdo za ČR a SR nebude tahat horké kaštany z ohně. Kdokoliv by to, kdykoliv učinil za nás, vždy mu za to budeme muset něco poskytnout. Tak to vždy bylo. Tak to je, a tak tomu vždy bude.
Souhlasím s Vámi, že je nanejvýše potřebné, abychom hledali cesty k tomu, jak být sami sebou. Po první světové válce, byly za tímto účelem budovány Orlovny a Sokolovny a spartakiádní stadion – dosud největší na světě. K tomu programy, jejichž cílem bylo formování kolektivního podvědomí.
Cílem také bylo – vymanit se z náboženského ovládání. Proto byly budovány školy a školeni učitelé.
Objevování nových horizontů bylo formulováno heslem – vzduch je naše moře..

Děkuji Aeronetu, že se dnes můžeme na jeho prostranství setkávat a sdílet své názory, jež nás vymaňují z té masáže zájmových skupin, kterým ten Strahov s celým Československem a jeho národy, překážel od samého počátku.. Mějte se krásně.

Martin
Návštěvník
Martin

Ježíš BYL gnostik… viz např. jeho výrok o pravdě… další utajený náznak máte v tom že i Janovo evangelium je v podstatě gnostické, ale je překrucováno pomocí nesprávných překladů a výkladů… každý překlad je současně výklad… přiznávají to teologové… přiznání o falšování překladů lze nalézt např. i v knihách u soudruha teologa Z. Kratochvíla:

»Novověké překlady knih Nového zákona vykládají řecký text záměrně negnósticky. Takových sporných míst je mnoho, zvláště v evangeliu podle Jana« …např. (Jan 1:14)
viz kniha EVANGELIUM PRAVDY

Martin
Návštěvník
Martin

a pak tam jsou tak ty věci co církev zlikvidovala úplně žeano, často pod záminkou útoku na tzv. hereze… největší hereze je ale katolická církev… typicky archonticky vše překrouceno naruby, jako celý dnešní svět… protože v pozadí stojí stejná temná síla

Martin
Návštěvník
Martin

Kdo chce najít smysl toho všeho a V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ SMYSL SVÉHO ŽIVOTA… měl by vědět že: původní Kristovo křesťanství je něco jiného než současný papežský katolicismus. Ve skutečnosti je Kristovo jméno pro Vatikán pouhou „maskou beránka“, která zakrývá největší podvod na lidstvu za posledních 2000 let!

Zkuste teď prosím použít otevřenou mysl… pokud se zamyslíte nad fakty co teď chci uvést, zjistíte že jsou pravdivá…

Řím se pokoušel před 4.st. ORIGINÁLNÍ Kristovo učení zničit, ale jeho hnutí nebylo možné žádným násilím vymý­tit. Vznikla proto ďábelská myšlenka a římští mocipáni si řekli: Jak zničit Kristovo hnutí, když to nejde silou? Uděláme to podvodem! Vytvoříme falešné křesťanské náboženství! Tak vznikla římsko-katolická cézaro-papežská církev, která je jen falešnou napodobeninou originálního Kristova učení o poznání-sama-sebe.

Jediným způsobem, jak zničit vliv (originálního) křesťanského hnutí, bylo vytvořit falešné křesťanské náboženství… Římské po­hanské náboženství vycházelo ze starověkého Babylonu. Jediné co potřebovalo, bylo dostat křesťanskou roušku…

A TOTO FALEŠNÉ KŘESŤANSTVÍ POD NÁZVEM KATOLICISMUS DĚLÁ Z LIDSTVA OVCE DODNES… jako mocenský nástroj ovládání lidí bylo dlouho vysoce úspěšné… Mezitím ve Vatikánu mimo jiné vymysleli islám, který jim umožnil ovládnout Araby, kteří katolicismus odmítli… no a to jsme u současnosti: Lidé utíkají Vatikánu z lopaty, katolicismus ztrácí ovečky… s síly co stojí v pozadí za Římem se tedy rozhodli nasadit islám i do Evropy aby znovu myšlenkově a duchovně ovládli národy…

http://www.ragauian.cz/vznik-islamu-a-tajne-dejiny-krestanstvi-aneb-jak-katolicka-cirkev-zabila-krista-znicila-krestanstvi-a-stvorila-islam/

albatros
Návštěvník
albatros

Křesťanství bylo původně jedno z mnoha malých a nevýznamných náboženstvích, které praktikovaly většinou chudé vrstvy a tajně. Teprve po tom, co v občanské válce zvítězil císař Konstantin a ustanovil toto náboženství jako oficiální, tak všechny ty bohaté vrstvy, šlechta atd. se začali předhánět o to, kdo je lepším křesťanem a zároveň s tím začala občanská válka mezi křesťany, protože už tenkrát existovala celá řada různých odnoží a výkladů. Nakonec vyhrála ta odnož, kterou známe dodnes. Katolická církev dodnes nese jasné prvky tvrdé autokracie římského typu a zločiny spáchané proti lidem za 2000 let její existence zůstávají dodnes nepřekonané.
Nicméně článek pozorovatelky ukázal, že celé křesťanství velmi pravděpodobně vychází z mnohem starších nauk a je do velké míry překrouceno a přizpůsobeno tak, aby vyhovovalo zájmům. Pravděpodobně GP.

galán m.
Návštěvník
galán m.

Tobě už z toho Vatikánění poněkud hrabe, Tvému mistru z ragauianu ovšemže už komplet.
Dejte si sprchu a otevřete lahváče, udělate líp.

albatros
Návštěvník
albatros

To je pravda. Všechno je natolik naruby, že člověk až žasne, že lidstvo ještě pořád nějakým zázrakem funguje. I když hodně úchylným způsobem.

Jiří Fencl
Návštěvník
Jiří Fencl

Ježíš byl a je Božím synem. Ostatní je bulshit.

Forever
Návštěvník
Forever

Zpochybnil tady snad někdo, že Ježíš Kristus byl Božím synem? Tady je teď řeč o jeho učení – jaký mělo jeho učení charakter a podstatu.

Gnóze znamená Poznání. A Poznání = Pravda. A Pravda = Bůh

Jiří Fencl
Návštěvník
Jiří Fencl

Ježíš nepotřeboval učení. On ho vytvořil. “Gnóze” je jakési hermetické učení pro vyvolené. Křesťanství je pro všechny, kdo se hlásí ke Kristu a je ho schopen vnímat. Kristus je alfa i omega, ne nějaká houska na krámě. Kristus je v nás a teď se probudí.

Forever
Návštěvník
Forever

Nemáte pravdu s tou gnózí.
Gnóze = Poznání = Pravda = Bůh je pro všechny.

To až globální mocenské elity si gnózi, tj. Poznání, přivlastnily pro sebe (a navíc to mnohdy zdeformovaly).

Neplést gnózi s tou zednářskou a dalšími pseudognózemi. Vy to všechno pořád mícháte, i když jde defacto o jiné pojmy.

Jiří Fencl
Návštěvník
Jiří Fencl

Mezi skutečným poznáním a Bohem je Kristus. “Elity” si myslí, že mají poznání, ale mají prd. Od Satana. Ten je svedl. Bůh je ještě daleko za tím, čemu říkáte poznání. Cesta k Bohu/poznání je Kristus. Jak se píše v Novém Zákonu. Tam je jasně řečeno, kudy k poznání -Království nebeskému.

JAREKzR
Návštěvník
JAREKzR

Ano, “cirkev” trestá poznání”, ale ne ta biblická nýbrž NEbiblická pseudo církev.

“Kde se dva nebo tři sejdou v mém Jménu, tam jsem uprostřed nich” – to je Kristova biblická církev, nikoli nějaká mocenská instituce s pyramidou moci.

Lostris
Návštěvník
Lostris

Podle některých utajovaných dokumentů(římských zápisků) byl světlé pleti, zelenooký a plavovlasý a je zvláštní, že i některé obrazy ho takto představují…bylo by zajímavé vědět odkud s těmi kacířskými myšlenkami o lásce, svobodě a spravedlnosti tam na jih do Palestiny přišel. Svým IQ rozhodně převyšoval místní populaci a Římany tak o tisíc let

Jaromír Štěpán
Návštěvník
Jaromír Štěpán

Dobrý den paní Lostris. Zkusím vložit svůj názor. Je trochu delší, snad budete mít trpělivost k jeho přečtení. V souvislosti s tématem článku o Slovu o Písmu o Tartárii, stojí za zamyšlení i následující alternativní úvaha, která je mým názorem o tom jak odpovědět na otázku – odkud se objevil Ježíš?

Ježíš byl disident, ale mezi disidenty, je určitě nejproslulejší.
Tři králové nebyli tři, šlo o několik desítek vědců, kteří nepřišli z Persie – přišli z území, které se dnes jmenuje Čína. Na cestu se vydali v období, kdy zákryt planet na obloze avizoval i za bílého dne, že na planetě Zemi, bude docházet k početím energeticky výjimečně dobře vybavených lidských bytostí (kometa nad jesličkami našich vánočních betlémů)

Ježíš byl ze všech nám známých disidentů, ten, který opravdu uměl milovat (milovat ve smyslu, kterému jsou učeni vybraní mnichové v Tibetu ještě dnes. Tito muži musí dokázat, vysušit svým vnitřním teplem, oranžový oděv, který byl před tím namočen do horského potoka…během hodiny to musí učinit desetkrát. Jinak by nepřežili napojení, v práci s formami absolutní Energie, při dalším studiu..)

Čína byla ta země, která Ježíše vyhledala a vycvičila. Ježíšovo působení mezi obyčejnými lidmi, je popisováno mj. jako zázraky, které konal. On a jeho tým dvanácti energetických partnerů, zázraky opravdu konali.
Skutečnost, že obyčejní lidé z okraje společnosti, mohou mít nadměrnou úrodu, mohou mít více dobytka, drůbeže a mléka než bylo běžné, byla zdrojem zájmu a závisti. Proto byli první Ježíšovi souvěrci pronásledováni a prakticky rozprášeni.

Vědění a zkušenosti Ježíše a jeho souvěrců, byly následně převzaty řídicími strukturami tehdy dominujících správních a státních útvarů a začalo období, které dnes zveme křesťanstvím. Křesťanství, které převzalo to báječné vědění o Energii zadarmo, dostupné a osvojitelné i negramotnými lidskými bytostmi. Křesťanství v čele s papežem, které vědění začalo využívat k ještě dokonalejšímu ovládání lidských bytostí. Křesťanství, které vedle nezpochybnitelného technického pokroku, ve skutečnosti bylo počátkem nové eskalace válek mezi lidskými bytostmi.

Války se začaly odehrávaly v zemích, které Čína potřebovala zpacifikovat.
Čína v době Ježíše, byla totiž velmi rozvinutou zemí.
Čína v době Ježíše, měla ukončeny dvě etapy stavby Velké zdi, 
ale nájezdy do Číny neustávaly!!

Proto si Čína zopakovala budování neviditelné zdi z disidentů i směrem k budoucím nájezdníkům z naší strany světa. Podle zkušeností ve vývoji lidských skupin, které si vyzkoušela na své vlastní kůži.

Nu a podívejte se, jak se daří Číně dnes.
Nu a podívejte se, jak se daří dnes těm, kam Čína poslala Ježíše.
Čína totiž poznala všechno to, co následovalo po aktivizaci hry s mloky pod názvem křesťanství, mnohem dříve.

Univerzity v Blagověščensku (jsou tam dvě univerzity), mapuje v disertačních pracech podrobně vše to, co probíhalo mezi Čínou a národem v této části Sibiře…včetně obdoby Husitských válek..

Opakuji, Číňané si sami na sobě všechno vyzkoušeli a ověřili.
Tisíce let před Ježíšem (asi 2570 let p.n.l), byly definovány a sepsány zásady filosofie Proměn, které Čína a představitelé její vládnoucí dynastie, začali používat pro rozvoj a ochranu společenství lidských bytostí na svém území.
Bez expanze v podobě válečné agrese.
Za použití absolutní Energie – energie zdarma.

Práce s absolutní Energií byla a je, známa i v jiných zemích. Její aplikace pro vojenství, byly rozpracovány i do takových detailů, jako aplikace, používané při zhotovování samurajských mečů v Japonsku. A platí podnes, že když vezme do rukou samurajský meč někdo jiný než ten, komu byl ukován přesně na míru (energetická vzájemnost na prvém místě, rozměr na místě druhém), potom bude svědkem projevů, které známe v pohádkách, jako vypuštění Džina z lahve.

Myslím si, že v Evropě nastal čas, začít se učit od Číňanů.

Běží rok Opice, který je slepý. Čína přesně ví, proč se její prezident vydal na cesty, za této energetické situace roku, právě v měsíci Draka…

Pokud toto projde na stránky Aeronetu, budu zítra pokračovat.

Plkal
Návštěvník
Plkal

Podle některých výzkumů mělo lidstvo nejvyšší IQ zhruba v době smrti Julia Caesara. Od té doby lidstvo jen degeneruje, protože umožňuje těm s nejnižším IQ mít nejvíce dětí.

Forever
Návštěvník
Forever

Ježíš nepotřeboval učení. On ho vytvořil.

Řekl snad někdo, že Ježíš potřeboval učení?!
Řekl snad někdo tady, že Ježíš nevytvořil učení?! Podsouváte druhým věci, co neřekli.

Jaromír Štěpán
Návštěvník
Jaromír Štěpán

Dobrý večer pane Jiří. Vy jste také Božím synem.

Sesam
Návštěvník
Sesam

Vážený a milý pane Štěpáne, děkuji vám za tuto důležitou poznámku. 🙂 Srdečně Sesam.

Jaroslav
Návštěvník
Jaroslav

JEŽÍŠ je VZKŘÍŠENÝ !! VSTAL Z MRTVÝCH !! A proto nebyl gnostik.
Žádný gnostik není vzkříšený !! Žádný gnostik nevstal z mrtvých !!

A pokud jde o JEŽÍŠOVA slova, ta NEMAJÍ s gnozí NIC společného.
ZÁKLADEM k následování JEŽÍŠE KRISTA jsou totiž Ježíšova slova : “ZAPŘI SÁM SEBE, vezmi svůj KŘÍŽ na KAŽDÝ DEN, a NÁSLEDUJ mne” (Lukáš 9.23) – a to je v NAPROSTÉM ROZPORU s gnostiky.

Forever
Návštěvník
Forever

Wow, tímhle jste “opravdu zničil argumenty ostatních”!

“JEŽÍŠ je VZKŘÍŠENÝ !! VSTAL Z MRTVÝCH !! A proto nebyl gnostik.
Žádný gnostik není vzkříšený !! Žádný gnostik nevstal z mrtvých !!”

Ježíš vstal z mrtvých, proto nebyl gnostik, jelikož žádný gnostik nevstal z mrtvých a žádný gnostik není vzkříšený. Jenže jestliže Ježíš byl gnostik, tak tímhle tvrzením jste nám dal vlastně za pravdu, že Ježíš byl gnostik – gnostik, co vstal z mrtvých, tudíž další důkaz, že Ježíš měl s gnosticismem naopak hodně společného, než se na první pohled zdá. Ale dejme tomu, že Ježíš gnostik nebyl.

Ale i tak to NIJAK nevyvrací tvrzení, že Ježíš byl gnostik, jelikož nebylo jednak řečeno, v čem je konkrétně Ježíš v rozporu s gnostiky (třeba v učení a pohledu na duchovní svět) a navíc jednak, že gnostici – tedy gnostičtí křesťané (původní křesťané byli GNOSTICI) věřili na Ježíšovo zmrtvýchstání jako jeden z bodů víry – i já i ostatní tady věříme v Ježíšovo zmrtvýchstání, akorát že se liší náš výklad zmrtvýchstání – gnostici a my to považujeme za duchovní zmrtvýchstání – tedy zmrtvýchstání vnitřní duchovní, nikoli hmotné materialistické zmrtvýchstání, jak si to vykládáte vy.
Vy přijímáme podstatu židovství, tedy materializaci duchovních hodnot a duchovní podstaty – viz zmrtvýchstání Ježíše, které označujete jako fyzické hmotné vzkříšení. Naopak z hlediska křesťanské gnóze jde o duchovní vnitřní vzkříšení!

Čili, tady teď neřešíme, zda Ježíšovo vzkříšení (i my v něj věříme) bylo či nebylo, ale jaké bylo – zda fyzické hmotné, nebo duchovní!

A vy to vzkříšení materializujete. Stejně, jako Židé Bibli. Viz př.:

židovský materialismus můžeme vidět v židovském pojetí Starého zákona, kde Židé vnímají ono zaslíbené království nikoli jako duchovní Boží království, ale jako svoje světové pozemské židovské království! Obdobně můžeme tuto židovskou mentalitu vidět v Novém zákoně – viz např. Ježíšova kázání zachycená v Bibli – Židé nechápou (jejich mentalita jim to ani nedovoluje), že Ježíš mluví o duchovním Božím království, o duchovní Boží říši, oni (Židé) stále mají představu o tolik slibovaném království, že se jedná o pozemskou židovskou říši!

Defacto Bible je duchovní gnostickou symbolikou sama o sobě. Někdo sdělení v Bibli vnímá materialisticky, někdo naopak duchovně symbolicky. Pak podle toho se liší výklad Bible.

Podstata židovství sdělení v Bibli právě materializuje. Třeba to Ježíšovo vzkříšení je zmaterializované. A mohl bych takhle v příkladech dál pokračovat.

Ona Bible v různých jazycích má různé významy. Přeložíme -li Bibli z jednoho jazyka do druhého a hned má řada sdělení v Bibli úplně jiný význam.

A s tím nošením kříže – není to myšleno jako znak podřízenosti, naopak jako přijmutí zodpovědnosti za svůj osud.

tana
Návštěvník
tana

Je to krásná teorie, ale neničte, prosím, mé kruhy.
Již z dob, kdy jsem navštěvovala hodiny náboženství, se mé vědomí opírá o základní moudro.
Bůh stvořil Adama jako svůj obraz, leč ne každý prototyp je dokonalý. Tož Bůh využil svých nabytých zkušeností z prototypu – Adama a vylepšil jej stvořením Evy.
Aby toho Adamovi nebylo líto, zakódoval do Evina vědomí, že “má držet hubu a krok” pokud je Adam při síle a nepáše přílišné zvrhlosti. Ovšem když je Adam vyřazen, nastupuje Eva v plné zbroji. Což se stává vždy po válkách – Evy postavily Německo a Rusko po 2. světové na nohy, když Adamové dokonali své dílo zkázy.
A v malém a každodenním – kolik Ev táhne své rodiny, když Adamové selžou?
Kdybychom mou teorii měli přímo aplikovat, tak ti dnešní uprchlíci – muži jsou přímou personifikací selhávajících Adamů, kteří zanechali své Evy jejich osudu.
V Biblických podobenstvích má teorie nachází oporu např., Abraham je svolný obětovat Izáka.
Když měl ale král Šalamon rozsoudit, která ze 2 matek zalehla své dítě, narazil na “mateřský princip” a musel soudit podle ženských pravidel.

albatros
Návštěvník
albatros

Ty návštěvy náboženství se neblaze projevily na vašem psychickém zdraví. A to nemyslím jako urážku, ale jako konstatování faktu. Mimochodem nejste první a asi ani poslední a vzhledem k tomu, že katolická církev preferuje patriarchální uspořádání světa, tak vy jste si ve své mysli převrátila svět naopak, což je pochopitelné. Na druhé straně pokud oni preferují patriarchát a vy matriarchát, tak výsledkem je vzájemná negace a nastává rovnováha, což je přirozený stav věcí.
Takže rovnováha a rovnocennost mezi muži a ženami, ALE při zachování jejich přirozených rolí mužského a ženského prvku je to, co je normální. A to je něco, co naši slovanští předci věděli dávno před příchodem toho církevního moru na naší zem. Dnes to sem jde znovu, ale tentokrát se to nazývá islám.

tana
Návštěvník
tana

Pane Albatrosi, u dětí musíte, podle svobodného zednáře Komenského, postupovat od známého k neznámému.

1/ Bez základních informací o křesťanství to nejde – musíte znát alespoň základní fakta, jinak se v kostelech a galeriích úplně ztratíte a nepochopíte záležitosti cca 100 let staré, a to jak ze strany katolíků, tak ze strany protestantů.
Pravoslavní pak pro Vás budou jen komickými postavičkami v šátcích prapodivně se klanějící před přepážkou s obrazy svatých. V našich poměrech se jedná o poměrně nový náboženský směr, se kterým jsme se setkali poprvé v době Napoleonských válek, Kopty a Syrskou interpretaci křesťanství tady zná pár lidí z literatury, zatím co sekty made in USA sem dnes proudí pod tlakem.

2/ V našem kulturním prostředí je důležitý i judaismus, se kterým se setkáváme na každém kroku.

3/ Celými našimi dějinami se táhne boj s islámem, malým dětem přiblížený Pohádkami 100+1 noci, starším v románech polského spisovatele Henryka Sinkiewicze, zároveň ale nelze zapomenout na vzájemné intelektuální kontakty vzdělanců .
Takto musíte, článek po článku, postupovat řetězem událostí , nic nelze vynechat.

Bedřich Hrozný rozluštil písmo Chetitů, jejich jazyk patřil k jazykům indoevropským a měl nějaké rysy charakteristické pro češtinu. To bychom se pohybovali v hloubce cca 1 600 let p.n.l.. Jejich říše se rozkládala pravděpodobně někde, kde ležela i bájná Tartárie – Tramtárie. Chetité jsou Indoevropany , současníky Střední říše v Egyptě, a pravděpodobně našimi společnými evropskými předky.

Nemám nic proti Tartárii – Tramtárii, i její jméno se zkomoleně dostalo do češtiny, ale v takové historické hloubce mi připadá třídění na Germány, Kelty a Slovany příliš odvážné.

Peluch
Návštěvník
Peluch

doufam ze muj obsahly kometar nezablokoval robot bo znovu ho psat nebudu …

Peluch
Návštěvník
Peluch

smazat prosim byl sem zrejme nedockavy 😀