„Ať prší, ať prší! Smyj mi šupiny z očí!“ Předpověděla anglická hymna...

„Ať prší, ať prší! Smyj mi šupiny z očí!“ Předpověděla anglická hymna konec křesťanství? A kdo je Rain man, kterého oslavuje hudební průmysl? (videa). “Islámské konexe” – velmi doporučené video

„Ať prší, ať prší! Smyj mi šupiny z očí!“ Předpověděla anglická hymna konec křesťanství? A kdo je Rain man, kterého oslavuje hudební průmysl? (videa). “Islámské konexe” – velmi doporučené video

Anglie nemá svou oficiální hymnu a používá britskou God Save the Queen. Přesto britské hymně při mnoha příležitostech konkuruje anglická národní píseň Jeruzalém, o které bylo zvažováno, že se stane i britskou oficiální hymnou.

Ač se tak nestalo, přesto například na svatbě prince Williama či při zahájení letních Olympijských her v Londýně byla jako hymna zpívána právě píseň Jeruzalém. Je přinejmenším zvláštní, že Anglie si jako národní píseň a hymnu zvolila oslavu Jeruzaléma a zvláštní je celý její text, ozvláštněný navíc i touto video podobou:

A zde je český překlad textu:

A chodily ty šlépěje za dávných časů
po zelených horách v Anglii?
Byl svatý boží beránek
Viděn na pěkných pastvinách v Anglii?

A klid božský
Zářil na našem zamlženém kopci?
Byl tu postavený Jeruzalém
V Anglii, v zelené a příjemné zemi?

At prší
At prší
Umyj šupiny z mých očí
At prší
At prší
Dovol mi znovu vidět..

Přines mi můj luk z hořícího zlata
Přines mi mé šípy touhy
Nebudu spát dokud se mraky nerozvinou
Přines mi můj ohnivý vůz

At prší
At prší
Slzy krve padají z nebe
At prší
At prší
Umyj mě čistě znovu…

Ze zamrzlých vod
Znovu vystoupí král
Se dvěma slunci na obloze..

Neustanu s duševním bojem
ani neusnu s mečem v dlani
Až vybudujeme Jeruzalém
V Anglii, v zelené a příjemné zemi

At prší
At prší
Slzy krve padají z nebe
At prší
At prší
Umyj mě čistě znovu…

Vidět zářící věže citadely
Král a královna budou přebývat
V našich srdcích…

Může zde být znovu postavený Jeruzalém
V tomto všedním čase, v zemi strachu?
V Jeruzalémě, kde grál zůstane
Jdi do světla a rozpusť řetězy

Jeruzalém…

Tady je její tajné místo
Od té doby přichází dále do kostelů v potěšení
Zde je její pohár, naplněný jedy
V těchto hrozných závojích
A zde, její šarlatový závoj, tkaný v moru a válce
Tady je Jeruzalém, vázaný v poutech
V různosti jako Babylon…

Píseň hovoří o “beránku božím”, tzn. o Ježíši, zároveň ale volá po dešti, který smyje šupiny z očí (šupina, symbol křesťanství) a k tomu oslavuje Babylon a krále a královnu (!) jako “dvě Slunce”.

Kdo je autor William Blake

Autorem textu písně Jeruzalém je anglický malíř, rytec a básník William Blake, který žil v letech 1757-1827. Mezi jeho díla m.j. patří tato:

  • Příběh o Josefovi: Josefovi bratři prosí Josefa za odpuštění~1785 – The Fitzwilliam Museum, Cambridge
  • Písně nevinnosti: Ztracené dítě1789 – National Gallery of Victoria, Melbourne
  • Sňatek nebe s peklem (List 10: Přísloví o pekle) – 17901794
  • Evropa: Proroctví (List 1: Frontispis) – 1794 – Glasgow University Library, Glasgow, Velká Británie (Skotsko)
  • Vidění dcer Albionu (List 1: Frontispis) – 17951796 – Tate Gallery, Londýn
  • Newton1795 – Tate Gallery, Londýn
  • Číslo bestie je 666 ~1805 – The Rosenbach Museum and Library, Filadelfie

NPG 212; William Blake by Thomas Phillips

William Blake na portrétu od Thomase Philipse (1807)

Už krátký výběr z jeho tvorby o mnohém napovídá, ale pojďme dál k básni Jeruzalém. Text pochází z roku 1821, ale původně je to ilustrovaná báseň, která je poslední v cyklu, který  Blake nazval Proroctvím. Umělec, žijící těsně na hraně chudoby, tyto práce nejdříve za pomoci manželky vyryl na kovové desky. Jeruzalém je autorovým zakončením ikonografického období a je jeho konečnou rytinou Proroctví. Závěrečným obrazem jsou tři postavy zednářské ikonografie, zobrazované v celém Blakeově díle:

Tři postavy, se Sluncem na levé straně, Měsícem na pravé straně a postavou s kružítkem uprostřed představují totéž, co představuje zednářská architektura, ve které jde o spojení Slunce a Měsíce stejně, jako to představují sloupy Jákim a Boaz od dob Babylona přes Egypt a Izraelity. Hradba symbolizuje hada, jehož hlavu střídavě ovládá (zašlapuje?) jedna či druhá strana (Slunce, mužský princip, či Luna, ženský princip), zatímco “architekt” s kladivem a “kompasem” v ruce určuje jejich sílu i směr, resp. usiluje o jejich sjednocení (pozn.: v současnosti je Sluncem-Jang Západ a Měsícem-Jin Východ).

Sloupy Jákim, Boaz a uprostřed “architekt” (téze-antitéze-syntéza), jak je zobrazil i William Blake  

Sloupy Šalamounova chrámu

Další ilustrace Wiliama Blakea k básni Jeruzalém. Jak to myslel (Kristus a Antikrist?), je těžké soudit, ale text je oblíbený u ateistů a socialistů a na svatbě prince Williama jej zpívala i britská královna (video

Co znamená déšť a kdo je Rain man

Déšť má velkou spoustu významů a jedním z nich je víra. Jinak řečeno – víra je to, co k nám přichází z Nebe. V textu básně-písně Jeruzalém je volání “Ať prší, ať prší”. Dále je v něm volání po umytí “šupin z očí”, resp. volání po novém umytí (“umyj mě znova”). Píseň vznikla cca za 50 let po Francouzské a Americké revoluci a v době, kdy téměř už tři století na území Anglie existovala Rosslynská kaple. Ta kromě toho, že je celá zednářsko-templářská, ve svém půdorysu vším kopíruje Šalamounův chrám. Neměla se snad v té době stát novým Jeruzalémem a nejsou báseň a obrazy Davida Blakea právě o tom?

Není jeho proroctví dále o tom, že obzvláště Francouzská revoluce je začátkem konce křesťanství a že s ní přichází “déšť”, který “smyje šupiny” (ryba jako symbol křesťanství)? A o čem je oslava Babylonu (budova Evropská unie je přesnou kopií této stavby)? Má přijít déšť na způsob Sodomy-Gomory? A dvě Slunce na obloze jako král a královna – není to spojení Slunce (Západu) a Luny (Východu), resp. smíchání křesťanství (sluneční svatozář Krista a princip Jang) a islámu (půlměsíc a princip Jin)?  A není satanismus ve skutečnosti jen spojovacím prvkem staletími se udržujícího “architekta”, jak to ukazují sloupy Jákim a Boaz?

Každopádně – jestli anglická hymna opěvuje déšť a vzývá nový, pak hudební průmysl už dlouho volá po ochranném deštníku před dosavadním “deštěm” (vírou) a zároveň volá po novém “Rain manovi” (novém náboženství?).

Hudební průmysl – pokračování anglické hymny ?

Existuje série videí, týkající se hudebního průmyslu a jeho “konspiračních” vysvětlení, včetně smrti Michaela Jacksona. Vůči těmto videím jsem byla až do nedávna velmi skeptická, přesněji – můj skepticismus trval do doby, než na okultistickém zahajovacím ceremoniálu LOH v Londýně v roce 2012 hned v úvodu zazněla zmiňovaná anglická hymna Jeruzalém. A jak dění pokročilo a v Evropě se pracuje na smísení dvou náboženství (likvidace křesťanství islámem, jinak řečeno: “smyj mi šupiny z očí”),  videa “Odhalení hudebního průmyslu” už tak konspiračně nevyznívají. A texty o deštníku (ambrela) a Rain manovi (Muži deště) možná stojí za větší pozornost, než jak jsem si dříve myslela.

(Za pozornost stojí části 7-9 o Michaelu Jacksonovi, kde m.j. ničí symboly NWO, a s nimi datum “25.” kdy “náhodou” hvězdy pop music záhadně umírají).

Velmi doporučené video

Ale abych se vrátila k neoficiální anglické hymně Jeruzalém a k tomu, co se zcela pragmaticky děje v Evropě a to je přistěhovalecká politika. Všimněte si u videí o hudebním průmyslu v části “2” symbolů v čase 03:51-04:06 – vidíte tam ten symbol islámu, tzn. půlměsíc a hvězdu? Přesně o tomto symbolu totiž hovoří dr. Veith v přednášce, kterou velmi, velmi doporučuji a která je na téma “Islámské konexe”:

Dr. Veith v této přednášce ve velkém hovoří právě o symbolu půlměsíce a v této souvislosti o kněžce, která má nahradit Ježíše. Při vší úctě ke všemu, co Dr. Veith zná a čím mě velmi obohacuje, s tím půlměsícem se mýlí. Půlměsíc, to je obraz Venuše-Luciferky, který ze Země vidíme při jejím přechodu přes Slunce. Naposledy se tak stalo v roce 2012 (v roce, kdy na okultních OH v Londýně zazněla hymna Jeruzalém ) a kdy Venuše uzavřela svůj veliký cyklus, započatý právě v době Francouzské revoluce, po kterém se všechno další iluminátské dění naplno rozjelo (a v těchto souvislostech nemohu nedodat, že Rusko mnohem více, než Krista, uznává Bohorodičku Pannu Marii).

Ve fázi tzv. novoluní, má Venuše místo běžného prstence jen „růžky” a tvoří “půlměsíc”, za kterým je Slunce

A co chci tím vším říci? Že jestli se GP řídí něčím, co je schopno jej přesáhnout, pak je to nebeská symbolika. Od dob Babylonu a Egypta se na tom nic nezměnilo a ve finále je i on jen obyčejným pozemským tvorem, obávajícím se Nového Věku, pouze žijící v představě, že znalost nebeské symboliky jej ochrání. Což je asi totéž, jako když předpotopní kultura (v polovině cyklu, tzn. kolem 13. tisíciletí před naším letopočtem, kam je datována Atlantita a tání ledovců) věřila, že jí se nemůže nic stát a možná dokonce totéž, jako když záhadně zmizeli neandertálci (na konci předchozího a začátku nového, našeho 26 tisíc let trvajícího cyklu), kteří zřejmě nechápali, že končí proto, aby začalo nové kolo vývojové (DNA?) spirály lidstva.

PS: Náhledový obrázek – jeho autorem je William Blake a interpret hymny Jeruzalém Bruce Dickinson jej použil pro jedno ze svých alb.   

– Pozorovatelka –  19.9.2015

Připomenutí: Do konce měsíce zbývá 11 dnů a na provoz Aeronetu chybí vybrat cca 48% potřebné částky. Všem, kteří jakoukoliv částkou přispěli a přispějí, velmi děkujeme. 
Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Alkid
Návštěvník
Alkid

Myslím, že nekončí křesťanství (jakkoli by dávalo smysl, že pro každý věk má být nové náboženství), ale pouze církev (první šelma), která ovládá lidi a která spolu s druhou šelmou (USA) chce zavést NWO.
Scales nemusí nutně být šupiny, ale může mít význam “posuzování”, “měření”, “hodnocení”

B
Návštěvník
B

K jinému, leč aktuálnímu tématu:
Pomalu se vytváří informační pole pro náhlý úspěch bojů proti ISIS.

http://www.extra.cz/islamsky-stat-je-na-pokraji-zhrouceni-prectete-si-tvrzeni-vojenskych-expertu

Nelze dopustit, aby IS porazilo Rusko, a to ještě k tomu rychle. Tak ho “rozpustí”.

Násilí ale nezmizí, jako viník bude pochopitelně označen Asad a s ním Rusko.

Vznikne drtivý tlak, podpořený tklivými příběhy a zesílenou migrační vlnou na vojenské sesazení Asada.
To už bude tentokrát zahrnovat i konflikt s Ruskem.
Co to bude znamenat myslím netřeba popisovat. Ale USA nemají jinou volbu.

bantustan
Návštěvník
bantustan
bantustan
Návštěvník
bantustan

At prší,do tunelu Blanka ZATÍM neprší.. Sám vyzáblý Duka tomu řádně požehnal..To je radosti v malé chaloupce..https://www.youtube.com/watch?v=redMf0JjlH4

bantustan
Návštěvník
bantustan

milí FRIKULÍNI se ZÁSADNĚ stěhují do DOBŘICHOVIC..a jak je v NIZOZEMÍ..KLÍDEK??? http://www.czechfreepress.cz/amerika/yellowstone-bod-nenavratnosti-jiz-prekrocen-vedci-utikaji-z-usa.html?hitcount=0

xerox
Návštěvník
xerox

kleptomanova čeládka se spokojeně řehtá i když jí nadávají , proč taky né … vědí že je demo a jsou beztrestní …
pozoruhodné video s bývalým primátorem bémem kdy při natáčení rozhovoru se do toho vložil náhodný chodec černoch a zpočátku anglicky pak plynule přešel do češtiny a jal se vysvětlit týhle čeládce co by s nima nejradši provedl …
https://goo.gl/XhzXXh

Jaris
Návštěvník
Jaris

Senzace! ten cernousek to tomu Bemovi nandal jaksepatri!

Aksal
Návštěvník
Aksal

Odpověď Ruska Bulharsku za zákaz přeletů ruských letadel nad jeho územím. Rusové spolu se Švýcary mohou provést exekuci na bulharská letadla, která Bulhaři nemají z čeho splácet…
http://rusvesna.su/news/1442653552

kruton
Návštěvník
kruton

Vdaka za zaujimavy clanok, vedela by Pozorovatelka kratko okomentovat video sefky IMF z minuleho roka, kde Christine Lagarde netradicne rozprava o cisle sedem? https://youtu.be/ZUXTzVj5-uE?t=374 . Dakujem.

Tara
Návštěvník
Tara

Pro pozorovatelku – dotaz : jednou jste napsala, že dokud bude na Pražském hradě chazarský znak nic v téhle zemi se nepohne k lepšímu. Ví se kde je a jak se ho zbavit