Arabům se v České republice zalíbilo, odejít už neplánují! Nakupují pozemky, staví...

Arabům se v České republice zalíbilo, odejít už neplánují! Nakupují pozemky, staví domy, pronajímají si od státu prostory na prodej křišťálu a provoz směnáren, kandidují do zastupitelstev, figurují už prakticky ve všech oblastech veřejného života! Zatímco je pohled médií upřen na sirotky a nelegální migranty, tak ti legální mezitím potichu mění kulturu naší země!

Arabům se v České republice zalíbilo, odejít už neplánují! Nakupují pozemky, staví domy, pronajímají si od státu prostory na prodej křišťálu a provoz směnáren, kandidují do zastupitelstev, figurují už prakticky ve všech oblastech veřejného života! Zatímco je pohled médií upřen na sirotky a nelegální migranty, tak ti legální mezitím potichu mění kulturu naší země!

Politický cirkus okolo přijetí nebo odmítnutí sirotků ze Sýrie zaplňoval v posledních dnech hlavní stránky českých médií, jako kdyby na tom stál veškerý život v České republice. Sirotci, kteří s největší pravděpodobností přišli o své rodiče v řadách bojových útvarů Islámského státu, prostě do Česka nepatří, a to hlavně z kulturně-sociálních důvodů. Česká republika totiž už má dostatek arabských spoluobčanů a každým rokem jich přibývají další tisíce a tisíce, kteří do země přichází na základě víz ze zemí Blízkého a Středního Východu a také z Afriky. A právě o nich budeme v dnešním článku mluvit. Jak se totiž ukazuje, Arabům se v České republice zalíbilo natolik, že se rozhodli usadit natrvalo a nemají důvod migrovat dále na západ nebo na sever do Skandinávie. Životní prostor českých a moravských zemí je ideální místo pro zakořenění nové kultury, islámu. Kořeny tohoto procesu mají přitom počátky již v 90. letech, do kterých se na chvíli vrátíme.

Muslimky v Ústí nad Labem.

Mnozí z vás si možná vzpomínají, jak po roce 1989 začaly do ČR přicházet nová náboženství a sekty, které narychlo hledaly své nové ovečky. Hned po roce 1990 začaly poštovní schránky plnit nové tiskoviny s názvem “Strážní věž”, které šířili Svědkové Jehovovi. Tehdy to byla ještě sekta, ale později Jehovisté získali status registrovaného spolku, konkrétně od 1. září 1993. Svědkové Jehovovi neuznávají princip Svaté Trojice, ale vyznávají reformistickou a v 19. století za herezi považovanou klauzuli o Bohu JHVH, což je jméno Boha z hebrejštiny odvozené ze Starého zákona.

V hebrejštině se vyslovuje jako Jahve, ale též Jehovah, případně Jovah. A právě od toho je název spolku odvozen. Překlad není úplně přesný, protože sylaby JHVH v hebrejštině měly jiný přenesený význam, a to “Bůh Izraele” ve smyslu tamludického výkladu Tóry. JHVH je v podstatě tetragramaton výslovnosti. Nejde přitom vůbec o jméno Boha, ale o jeho popis ze stély Me’sha, kterou staří izraelité vyrobili někdy okolo roku 840 před Kristem. Kabalisté slovo vyslovují jako Hava’yah, což znamená “Jméno bytosti”. To samo o sobě potvrzuje, že JHVH je omyl.

Islám se nasunuje do ČR mnohem radikálněji a rychleji než Svědci Jehovovi a Dalajlámovi budhisté v 90. letech

Jde de facto o políčko ve formuláři “JMÉNO:”  a za ním by mělo být samotné jméno Boha, prostě ve smyslu JHVH: Jméno Boha. V posunutém významu tedy JHVH je označení Boha bez vyslovení jeho skutečného jména. Zašel jsem takto daleko k vysvětlení proto, abyste viděli, jaké drobnosti a nuance rozhodují o takových dlouhodobých procesech, jako jsou náboženství a církve, protože tyto spolky nemají jasno ani o jménu Boha. Pro člověka by to ani nebylo možné vyslovit, protože to jméno nevychází z lidské biologické podstaty. Proto se stal tertragramoton JHVH náhradou Božího jména pro člověka a jeho ústa, nemají-li být zkroucena bolestí při pokusu o napodobení fonetické podoby jména bytosti JHVH, nedokáží totiž jméno vyslovit.

Problém je v tom, že po roce 1990 přišlo do ČR mnoho skupin, které se snaží změnit princip životního prostoru z klasicky křesťanského, říkejme raději vatikánsko-byzantského, do prostoru kabalistického. A takový prostor nebude uznávat Desatero, ale bude uznávat zvrácené procesy z opačné a převrácené strany. Černá bude vyzdvihována na bílou, pokřivená a neplodná sodomická rodina bude vyzdvihována nad tradiční. A nasunování Islámu je prvním krokem k rozbití Kristova odkazu. Tohle je na obsáhlejší rozbor, ale o tom až někdy později.

Hebrejská podoba JHVH.

Po roce 1990 přišli do ČR i budhisté, jistě si pamatujete, jako budhismus propagovali lidé okolo Václava Havla a Dalajlámy, změna politického režimu v roce 1989 přinesla další sekty a náboženství, které se snaží dodnes oslovovat v České republice nové ovečky. Jenže proces islamizace je výjimečný. Probíhá na objektivní úrovni jako přirozený a vládami podporovaný proces. A není proto zvláštností, když v českých a moravských divadlech je zneucťován Ježíš Kristus, který znásilňuje muslimku, není proto divu, že Arabové kandidují v komunálních volbách a nakupují nemovitosti a zabydlují se. V České republice se jim líbí a zejména potom Brno je doslova rájem pro muslimské přistěhovalce. Ukážeme si, jak to funguje na úrovni businessu v Brně. Zjistíte, že nějací sirotci ze Sýrie jsou oproti tomu jen slabá káva.

Arabská směnárna a prodejna křišťálu přímo na náměstí v Brně, kebabárny už i v menších městech

V Brně působí firma ADNAN s.r.o. IČO: 26915766 na adrese Malinovského náměstí 211/5, Brno – město. Jednateli jsou Adnan Al-Gaf a MUDHI SUBHE YEHEA AL-DURY. Generální finanční ředitelství v Brně uzavřelo s touto firmou smlouvu ze dne 13.6.2017 v částce 3 141 702 Kč za nájem prostorů sloužících k podnikání obou  jednatelů, tedy Arabů této firmy. Generální finanční ředitelství je tu zastoupené Mgr. Ing. Radanou Nedvědovou, ředitelkou Sekce ekonomiky a jednajícím za firmu byl Adnan Al-Gaf.

Jednalo se o pozemek parc. č. 541, jehož součástí je budova č. 98 na adrese náměstí Svobody 98/4 v Brně ve vlastnictví ČR. Dole v budově jsou obchody, nahoře jsou kanceláře. Je nutné zmínit, že přesně na této adrese měl dříve provozovnu Iráčan Nawil Jarwan, jednatel ve firmě LINDA CRYSTAL, s.r.o. IČO: 26286041. Klan rodiny Jarwanů vlastní v Brně síť firem, budov a provozoven, ovšem o tom až někdy příště. Pouze telegraficky, jedná se o rodinu se členy NABIL JARWAN, MUNER JERWAN a MOHAMMED JARWAN. Rodinné irácké klany z Iráku jsou v Brně značně rozsáhlé. Sám Muneeb Hassan Alrawi, předseda Islámské nadace v Brně, je Iráčanem. Arabové tak přináší do ČR podnikání a spolu s tím i potraviny. Např. ve Vysokém Mýtě je už také kebabárna, donedávna jsme něco takového viděli jen v Praze, v Brně a velkých městech, ale jak je vidět, islámská kultura proniká už i do menších měst.

Ne, to není fotka z dovolené v Turecku. To je jedna z prodejen kebabu ve Vysokém Mýtě.

Ale zpátky k Brnu. Zmíněný brněnský muslimský rodinný klan Jarwanů je z Iráku, ale další rodinný klan Saidů působící v Brně je rovněž z Iráku. Ismail Said, jeho česká manželka Marcela Saidová, IBRAHEEM Said AHMED AHMED, Adam Said, David Said a ALI SAID. Také další rodina Addayů je také z Iráku. O Rodině Addayů, prodejem pozemků či dotací na pracovní místo jsme psali na AE News v jednom z předchozích článků. Abdulrahman Adday vlastnící Islámské kulturní centrum v Králově Poli, jeho manželka Eva Addayová, nebo syn Adam Adday. Tyto rodinné klany z Iráku spolu navzájem podnikají, např. Palác Kobližná a.s. IČO: 03377229 s jednateli Adamem a Ismailem Saidovými a Adamem a Abdulrahmanem Addayovými. O tom ale někdy příště. Vraťme se ale k firmě ADNAN s.r.o., která se na náměstí Svobody 98/4 v Brně nastěhovala.

Tato budova, jejíž část Generální finanční ředitelství pronajímá Arabům, je navíc chráněnou kulturní památkou, jak je uvedeno ve smlouvě. V této budově se jedná o nebytový obchodní prostor o celkové výměře 41,85 m2. Prodejna 23,07 m2, zázemí prodejny 2,95 m2, mezipodesta – WC 1,48 m2, umývárna 1,15 m2, prostory včetně plochy pod schodištěm 13,2 m2. V této prodejně se prodává křišťál, ale také je tu směnárna. To je účel, ke kterému Generální finanční ředitelství poskytlo svolení přímo v dané smlouvě. Nájemné činí měsíčně 41,85 Kč/m2. Jak vidíte, přímo v centru Brna na náměstí, v domě, který vlastní český stát a sídlí v něm Generální finanční ředitelství, úspěšně podnikají arabští občané s českým křišťálem a směňují valuty. Krásná ukázka skvělé integrace. Tak jaképak copak, že Česko nepřijímá migranty. Však v Brně prodávají české sklo a valuty přímo na náměstí! No řekněte sami, copak nejsme multikulturní národ? A to není všechno, staví se i domečky!

Firma, která v Modlanech a Kvítkově staví muslimský rezidenční rezort, také v ČR poskytuje lázeňské služby dalším Arabům!

Nedaleko Teplic vyroste muslimský rezidenční rezort. Rozhodl o tom Ústecký krajský úřad v rámci posuzování stavebního záměru kuvajtského podnikatele, který chce ve vesnici Modlany postavit 57 rodinných domků pro převážně arabskou klientelu z Teplic. Jednalo se o 36. schůzi rady ústeckého kraje konanou 21.3.2018 v sídle krajského úřadu Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem. Developerem projektu je Ali Ali Elbadri, občan Libye, a v České republice je majitelem a jednatelem pražské společnosti J S Medical, s.r.o. IČO: 25403681 Sokolovská 81/55, Karlín, Praha 8. Ali Ali Elbadri se v ČR oženil, jeho manželkou je Tereza Elbadri. Dalším rodinným příslušníkem je Abdallah Ali Elbadri, který má rovněž libyjské občanství, zřejmě o 7 let starší bratr, podle data narození obou. Výstavba arabského rezortu v Modlanech se nachází v lokalitě zvané Kvítkov, ale vznikají stavby i v blízkém okolí. Prodej stavebních parcel podle dalších informací běží v plném proudu, a krajský úřad tak dal této výstavbě zelenou.

Jediní radní v radě, kteří se omluvili během tohoto hlasování, byli Jaroslav Foldyna (ČSSD) a Jaroslav Komínek (KSČM). Pro muslimský rezidenční rezort v teplických Modlanech hlasovali za KSČM 5 radních: Oldřich Bubeníček, Stanislav Rybák, Jitka Sachetová, Radek Belej, Ladislav Drlý. Za ČSSD hlasovali všichni tři radní: Martin Klika, Zdeněk Matouš, Radek Štejnar a za SPO jediný radní Petr Šmíd.

Stavební parcely Arabů nedaleko Modlan.

Elbadriho J.S. Medical má i další aktivity. Podle smlouvy z 2. 10. 2017 totiž Státní léčebné lázně Janské Lázně IČO: 00024007 Náměstí Svobody 272, Janské Lázně zaplatily této firmě J S Medical, s.r.o. nespecifikovanou / utajenou částku za poskytování lázeňských pobytů dospělých a dětských klientů. Např. základní služby obsahují ubytování ve dvojlůžkových resp. jednolůžkových pokojích včetně snídaně, stravování formou polopenze resp. plné penze a lázeňské léčebně rehabilitační a wellnessové procedury. Pro dospělé klienty budou ubytovací a stravovací služby poskytovány v lázeňském hotelu TERRA, Černohorská 62, Janské Lázně, případně i v jiných lázeňských domech, dle aktuální nabídky a podmínek sjednaných dílčí smlouvou. Pro dětské klienty s doprovodem dospělé osoby, budou služby poskytovány v dětské léčebně VESNA. Lázeňské procedury se poskytují klientům v AQUACENTRU (nový bazén) a na specializovaných pracovištích v lázeňských domech.

Kromě Janských lázní tu máme i Vojenskou lázeňskou léčebnu Teplice. Konkrétně se jedná o Egypťana jménem Alsakali Massah Fared Alsakali IČO: 86806386 Maršovská 1522/10, Trnovany, Teplice. Vojenská lázeňská a rekreační zařízení zastoupené ředitelem Ing. Zdeňkem Matysem, uzavřela s tímto Arabem smlouvu 28.6. 2018 ohledně služeb cestovních agentur, léčebných služeb, a tour operátorů ve vojenské lázeňské léčebně v Teplicích v částce 242 000 Kč. Jedná se o léčbu pohybového ústrojí, různá metabolická onemocnění s postižením kloubů, osteoporosa atp.

Prodejna HCF produktů zejména pro arabskou klientelu v Brně

Ale znovu se vraťme do Brna. Firma F.M.K., spol. s r.o. IČO: 48531944 nejprve sídlila na ulici Merhautova 926/5, aby se přestěhovala o pár bloků dál na tutéž ulici Merhautova 433/12, Černá Pole, Brno. Jejími jednateli jsou KAMAL CHERIFI a jeho příbuzná ANNA CHERIFI. Dalším spolujednatelem byl Fathi M.El Ghetmi, který původem pochází z Libye a BASEL SALEH ALSSAED. Společníkem je tu další Iráčan jménem Khalid Hasseb Sail, z Bagdádu, a další Arab jménem MAHMOUD ABABNEH. Tato firma F.M.K., spol. s r.o. uzavřela 13. 9. 2017 smlouvu s brněnskou městskou částí Bystrc zastoupené starostou Tomášem Kratochvílem o pronájmu prostor k podnikání. Jednalo se o pavilon služeb na ulici Lýskova v Bystrci, konkr. nebytový prostor o výměře 40 m2 (buňka č. 2) za účelem zřízení a provozování prodejny bezlepkových potravin a výrobků bez lepku, biopotravin, ovoce a zeleniny. Tedy typická výrobna HCF produktů (anglicky: Halal-compliant food). Roční nájemné činí 32,000 KČ, splatné ve 4 splátkách po 8,000 KČ.

Tlumočení z jazyka Urdu pro arabské podnikatele z Pákistánu v Brně a první vlaštovky arabských kandidátů do komunálu

Další arabskou firmou je Chanar, s.r.o. IČO: 27688828 Polní 77/2, Moravany, Brno. Jejím jednatelem je SAEED KHAN, se stejným místem bydlištěm v Moravanech, a soudě podle ostatních je zřejmě Pákistánec. Nevíme, zda má něco společného s rozvětvenou rodinou Sadiga Khana, londýnského starosty, který je také z Pákistánu, to by byla divoká spekulace, ale v těchto případech člověk nikdy neví. SAEED KHAN tu podniká se dvěma příbuznými, společníky z Pákistánu, WAZIR AHMED, ročník 52, a NAVEED AHMED, ročník 85, tedy zřejmě syn a otec, a dalším společníkem je SHAHZAD UL – HASSAN. Všichni jsou tedy z Pákistánu a hovoří urdsky. Proto by nás ani nemělo překvapit, že jsme se dostali ke 3 smlouvám této firmy Chanar, s.r.o., uzavřenými se Správou uprchlických zařízení Ministerstva vnitra. Jednalo se o tlumočení po telefonu z jazyku Urdu z uprchlických táborů v ČR. První smlouva byla uzavřena 13. 4. 2015, druhá smlouva 13. 7. 2016 a třetí smlouva 6. 12. 2016.

Kebabárna v Teplicích.

Kurdský muslimský tlumočník Khalil Rachid (kromě podnikání) kandidoval na kandidátce Zelených v krajských volbách 2016. V současné koalici Volba pro Teplice, ve které se shlukli nezávislí kandidáti, Zelení, KDU-ČSL a TOP09, kandiduje v letošních komunálních volbách 2018 lékař a muslimský aktivista v Teplicích Mohammed Ghaleb. Jedná se o otce studentky v Teplicích Eman Ghaleb. Ta proslula svým prohlášením, že šátek tvoří součást její identity a symbol ženství, a proto ho ze sebe nesundá.

V letošních komunálních volbách 2018 v Chomutově je také na č. 9 místní kandidátky ČSSD zařazen muslim jménem Samir Kharboutli. Jedná se o Muslima, který pracuje u Technických služeb města Chomutova jako šéf rozvozu komunálního odpadu. ČSSD ho zařadila na kandidátku na 9. místo. Sám Samir Kharboutli je kamarádem dalších dvou arabských podnikatelů, Ahmada Raada a Didarsaha Saida. Ahmad Raad je napojený na ROP Severozápad a vlastní v Chomutově Hotel 99.

Vidíme tudíž, jak v různých částech ČR začíná kvést business arabských firem, začínají tu působit rodinné klany (Iráčané, Libyjci, Egypťané…), arabský business začíná prorůstat do politiky a ovlivňovat ji v zájmech obou stranné spokojenosti a přitom média v ČR (i ta alternativní) řvou a křičí kvůli 50 sirotkům, kteří zřejmě ani nejsou nezletilí a mnozí z nich prošli tábory Islámského státu. Proti nim se logicky postaví odpor, přinesli jsem o nich článek zde.

Jenže nikdo si už nevšímá, že Arabové v ČR už zakládají vlastní osady, staví vlastní obytné resorty, ovládají lázeňský turismus, Teplice stojí a padají na lázeňských dolarech od Arabů z celého světa, Brno jde cestou umetání cesty pro arabské obchodníky přímo v centru města, Arabové mohou být voleni do místních zastupitelstvech, a tím více potom mohou nasměrovávat finanční toky ve prospěch arabských firem. Vzniká tak uzavřený kruh. Kolem vás vyrůstají kebabárny, čajovny, směnárny a halal prodejny maskované zatím jako prodejny s bezlepkovými potravinami apod. Všechny smlouvy popsané a uvedené v tomto článku výše si můžete stáhnout zde.

“V Česku je dobře, Češi mají rádi kebab a to ostatní přijde samo,” říkají lidé od Soroše. “Stačí si počkat, až pochcípají Husákovy děti…”

Česko se tak potichu a potají stává konečnou cílovou destinací Arabů. Nejde už o tranzitní zemi, jak je neustále v médiích opakováno, ale ČR se stává cílovkou pro arabské podnikatele, kteří v první vlně přináší peníze a vytváří pro Araby zázemí. V druhé vlně kandidují do komunálu a chtějí podíl na moci a rozhodování na druhém kruhu, tedy na kruhu životního prostoru. Členové zastupitelstev těmto procesům nebrání, protože Arabové přináší peníze. Zatím. Do redakce jsme dostali už před časem email, který přišel z emailové domény Člověka v tísni, ale nepodařilo se nám zjistit, kdo ho skutečně odesílal.

Pisatelka, která psala v ženském rodě, nám mj. napsala, že prý stačí počkat, až “pochcípají” v ČR Husákovy děti, tedy lidé narození v 70. letech min. století, kteří tvoří nejsilnější populační kmen ČR. Po nich přijde potopa. Nejde ani tak o to, že se v 70. letech narodilo nejvíce dětí, ale jde o to, že to byla poslední generace, která byla vychovávána v systému národně ukotveného školství s důrazem na ochranu vlasti a hranic. Na to je třeba neustále myslet, protože hodiny po roce 1989 tikají ve prospěch globalistů, tedy ve prospěch židovského chazariátu, který importuje do Evropy muslimy na rozbití kultury západní civilizace. Chazar nenávidí evropské národy.

Na rozvratu křesťanství se podílí i český katolický klér.

Ve chvíli, kdy dojde k islamizaci našeho životního prostoru, nastane 3. vlna, odchod a exodus původních českých obyvatel z oblastí, které budou z radnic přímo (skrze zvolené kandidáty) nebo nepřímo (skrze peníze arabských podnikatelů) ovládat Arabové. Podívejte se, jak dopadl Londýn.  Tam to trvalo 25 let, jednu generaci, než došlo ke kompletní islamizaci londýnské radnice, která prosazuje homoagendu, LGBT, likvidace kostelů, islamizaci školních jídelen a militantní islám jako nástroj těch, kteří chtějí Dům Krista v Evropě převrátit na opačnou stranu černého světla. Proto se nedivte europoslankyni Šojdrové, že chce do ČR natahat malé džihádisty, protože pouze odvádí pozornost od těch Arabů, kteří již v ČR dávno jsou a právě se chystají na rozšíření svého vlivu po volbách do komunálu.

Vážení čtenáři, pokud se vám líbí naše nepohodlné, necenzurované a faktograficky nekompromisní články, které označují a popisují fakta bez ideologického nátěru, přispějte prosím, podle svých aktuálních možností, do konce tohoto měsíce jakoukoliv finanční částkou na zachování provozu našeho serveru, a to na naší obvyklé darovací stránce zde. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, BitCoinem anebo poštovní poukázkou na účet. Nezávislé a svobodné články nemohou vycházet bez Vaší podpory, protože nás sponzorují a financují pouze čtenáři jako jste Vy. Zatím jsme vybrali jen cca. 55% a do konce měsíce zbývá už jen 5 dní. Nemáme za sebou fondy, neziskovky, státní ani evropské dotace. Nemáme granty od zahraničních nadací, bez Vaší pomoci tento projekt nepřežije. Děkujeme všem, kteří již tento měsíc přispěli, moc si vážíme vaší podpory!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
pepa
Návštěvník
pepa

Česku vládnou darebáci,za peníze prodají všechno !!!!!!!!!!!!!!!!! Jediná možnost je zrušit politické strany plné zlodějů a zavést přímou volbu od starostů až po prezidenta !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

kovy
Návštěvník
kovy

dejte mi na měsíc pravomoc a je po tom muslimským sajrajtu! Bez výstřelu.

Tom
Návštěvník
Tom

Dnes si pochvaloval jeden známý, že o víkendu byl s rodinou na předvolební akci Koalice pro Hradec. (https://www.koaliceprohradec.cz) Byla prý zábavná, s panem europoslancem Zdechovským si pěkně povídali o EU. Všichni se tam dobře najedli, obsluhovali je syrští křesťané – rozdávali kebab. „To nejsou muslimové, ale křesťani, bylo to organizovaný přes církev, tak je to OK“, říkal. Ten europoslanec musí být výkonný, protože o prázdninách si povídal s jeho dětmi o EU na letním táboře. A do třetice si povídal o EU na faře se skupinou oveček. Aby toho nebylo málo, známému ležel na stole propagační leták tělovýchovné jednoty, který se chystá někde vystavit, protože tam vodí svoje děti. Na letáku byla spousta nakreslených vysmátých dětí, bílých, hnědých, černých.. Připadal jsem si jako v říši divů (přesněji v říši EU). Mám dojem, že tahle parta údajných „křesťanů“ a „lidovců“ nás chce stáhnout do ……

Boleslav Křišťál
Návštěvník
Boleslav Křišťál

Katolíci (všeobecná) a jejich odnože, muslimové a jím podobní, šamani, kartářky a všichni tyto jsou jedna banda. Hovoří o tom profesor pan Dr. Walter Veith https://www.youtube.com/watch?v=WpXvsMNJWYI a je úplně jedno, jestli je adventista, protože v tomto ohledu je nestranný. Fakta jsou fakta. A ono se to skutečně děje. Hledejte a pátrejte dál. Kdo hledá, nalezne.

konzerva
Návštěvník
konzerva

Kamarád mi to poslal ze štatlu…comment image

Andrej Vyšinskij
Návštěvník
Andrej Vyšinskij

S ohledem na muslimskou frustraci z neschopnosti a nemožnosti mít vztah se ženou, bych to čekal spíše na opak…

Pijack
Návštěvník
Pijack

🙂 To vyjde nastejno. pouze zkouší jinou polohu 🙂

Petr
Návštěvník
Petr

Z toho všeho jde mráz po zádech. Něco takového by normálního evropského, bílého člověka, vlastence ani v tom nejhrůznějším snu nenapadlo. A přitom vše je už plně rozjeto a už to zřejmě nikdo nezastaví. My starší to ještě snad doklepem, ale ti mladší, které to nezajímá, naopak mají z toho radost, tak ti na to jednou dojedou.
A řekněme si na rovinu, budeme (ty mladší hlupáky, ty vlastní,mladší evropské generace) je litovat, když na rady a varování nás starších nedají ? Za prvé, už nás hlava bolet nebude a oni (ti mladí-hloupí)dostanou co zaslouží !

Pijack
Návštěvník
Pijack

Mno, když se těm arabům tady tolik líbí, proč prosazují islám, který má za následek, že se jim nelíbí žít doma v zemích kvůli islámu, který tam zavedli 🙂 Tady na tomto příkladu se jasně dokumentuje jejich mozková disfunkce. Nebrat 🙂

fohat
Návštěvník
fohat

Kdyz ona ta Jourova ma typicky roztomile oci blizko sebe jako spravna dcera Sionu. Ten knirek si depilovala ve 14 letech…

rasputin
Návštěvník
rasputin

Andrej Vyšinskij
(Rád diskutuji. Třeba na aktuálně.cz nebo idnes.cz mám už dávno zablokovanou IP adresu, tam si neškrtnu ani s novým nickem, s novou facebookovou identitou. ) S redakčními názory, snad s mírnou výjimkou ve vztahu k paní Pozorovatelce, souzním, vyjadřuji se slušně, nevulgárně, většinou dostávám plusové hlasy od ostatních čtenářů.
——————————————————————————————————
Andreji, divný že takového „Mirka Dušína“, už všude na všech webech blokly. Když jsem četl tvůj webový životopis tak jsem se dojal. Takový plytký socialistický svazáček a nerozumíš si levicovou Pozorovatelkou, která má čistý webový rejstřík a je dlouholetou autorkou unikátního webu Areonetu. To už mi ukápla slzička, jak trpíš kuliva redaktorce úspěšného aeronetu.

Andrej Vyšinskij
Návštěvník
Andrej Vyšinskij

Rasputine, velice tě zklamu, nebyl jsem v SSM (natož kandidátem KSČ jako moji spolužáci). Sorry jako. A když to tedy musím prozradit, tak voličsky osciluji mezi Dělnickou stranou sociální spravedlnosti a SPD Tomia Okamury. Nepochopil jsi, kolego, že se vyjadřuji uměřeně. Ty si jako, kolego, myslíš, že nás BIS nemonitoruje? A co by tedy dělala? Pořádné rozvědčické práce není schopna, tak snad ti lidé jsou schopni aspoň číst internet a sledovat lidi s nebezpečnými názory. Rasputine, nekecej a pojď se někdy v budoucnu setkat a budeš zírat, co ti u kofoly nebo u piva řeknu. Nebudeš mne mít za svazáka. Ale nic proti socíku. Byl jsem debil, idiot, hlupák, omezenec, když jsem na psacím stroji rozmnožoval prohlášení Charty 77. Mýliti se je lidské.

rasputin
Návštěvník
rasputin

Andreji V.
To hodnocení všech “dvou redaktorů, je velmi unáhlené. Aeronet je značka která má v alternativě vysoký kredit a to je jednoznačně odvážnou erudovanou redaktorskou činností, takže tam si protiřečíš.. Tvé doplnění OK.

Pavel
Návštěvník
Pavel

“Sorry jako” používají mláďata, která sotva mohla množit letáky pro chartu. Na co si hraješ.

Andrej Vyšinskij
Návštěvník
Andrej Vyšinskij

Rasputine, dodám, vystudoval jsem práva, nedělám to, živím se poctivou prací, ale prostě si dávám bacha.

Lele
Návštěvník
Lele

rasputine, jděte s tou fabulantkou a manipulátorkou (Pozorovatelkou) do h….u!

rasputin
Návštěvník
rasputin

Lele
V tom nemám, Lelo stejný názor, ale o tom to je. Včera jsem četl článek od Jana Kellera kterého si vážím. Lelo, jako kdyby opisoval Pozorovatelku. Obráceně to být nemohlo.

Dan
Návštěvník
Dan

Rasputine, Vy jste už v análu paní P. až po polobotky, a to za každou cenu – tedy i za cenu plivat na rozumný komentář Andreje V.