Anthony Fauci lhal pod přísahou, jím sponzorovaná neziskovka v březnu 2018 žádala...

Anthony Fauci lhal pod přísahou, jím sponzorovaná neziskovka v březnu 2018 žádala americkou agenturu DARPA o grant na výzkum a weaponizaci netopýřích koronavirů! DARPA grant zamítla jako vysoce rizikový projekt a navíc v rozporu s americkým moratoriem na zesilování funkcí virů! EcoHealth Alliance se tak obrátila na čínské soudruhy a laboratoře ve Wuhanu! DARPA se snažila třaskavý dokument utajit, protože odhaluje, že za vznikem SARS-Cov-2 stojí americký výzkum bojových virů prováděný nelegálně jménem nastrčené civilní neziskové organizace! A je to venku!

Anthony Fauci lhal pod přísahou, jím sponzorovaná neziskovka v březnu 2018 žádala americkou agenturu DARPA o grant na výzkum a weaponizaci netopýřích koronavirů! DARPA grant zamítla jako vysoce rizikový projekt a navíc v rozporu s americkým moratoriem na zesilování funkcí virů! EcoHealth Alliance se tak obrátila na čínské soudruhy a laboratoře ve Wuhanu! DARPA se snažila třaskavý dokument utajit, protože odhaluje, že za vznikem SARS-Cov-2 stojí americký výzkum bojových virů prováděný nelegálně jménem nastrčené civilní neziskové organizace! A je to venku!

Před několika dny přinesla americká občanská iniciativa Project Veritas šokující odhalení, že šéf Národního institutu pro alergie a nakažlivé choroby (NIAID) Anthony Fauci lhal pod přísahou před americkým Kongresem když tvrdil, že NIAID nikdy poskytoval peníze žádné organizaci, která by se zabývala tzv. weaponizací virů, tedy odborně řečeno “zesilováním jejich funkcí za účelem vyšší nakažlivosti, přenositelnosti, množení, šíření a především lethality, tedy smrtelnosti. Jenže Project Veritas se dostal k materiálům [1], které odhalují šokující důkaz a doznání přímo neziskové organizace, kterou Fauciho NIAID platil a sponzoroval. Touto organizací je EcoHealth Alliance a její šéf Peter Daszak je blízkým přítelem Fauciho.

Dvojka v saku. Peter Daszak, šéf EcoHealth Alliance a šéf NIAID Anthony Fauci, který Daszakovi sponzoroval výzkum netopýřích virů v Číně

Fauciho NIAID totiž sypal do jeho neziskovky peníze v podobě grantů, které ovšem nešly realizovat na území USA kvůli moratoriu, které v roce 2014 vyhlásil prezident Barack Obama [2]. Ten svým prezidentským dekretem uvalil moratorium na výzkum virů s cílem jejich weaponizace, tedy zesílení funkce. Americké organizace nesmí na území USA tento výzkum provádět. Ovšem dekret se vztahuje pouze na území Spojených států, takže americké laboratoře začaly tento výzkum vyvážet do mnoha zemí světa, např. do Kazachstánu, do Indie, do Jižní Koreje, ale především do Číny.

A právě Fauciho úřad poslal do čínského Wuhanu hned několik milionů dolarů [3]. Jenže, to nebyly peníze pro čínské soudruhy napřímo, ale byly to peníze pro pokračování amerického výzkumu a amerických firem, ale na území Číny poté, co v tom již nemohly pokračovat na půdě USA. Proto si všimněte, že po odchodu Donalda Trumpa, který netušil, která bije, najednou americká administrativa mlčí a už nechce po čínské vládě žádné odškodné za způsobení světové pandemie. Chápete?

Žalovat Číňany za vznik viru by znamenalo odhalit jeho americký původ. A proto Trump musel od válu

Donald Trump nevěděl naprosto nic. Nepustili ho k ničemu, k žádným informací. Působil tak potom jako slon v porcelánu a nemehlo, protože neměl informace a nevěděl, že virus má americký původ, a že když se začne moc a nahlas křičet na Číňany, že ti přestanou držet basu, protože tu basu oni stále dosud drží, a začnou na Američany odhalovat svinstva a špínu, od koho že ten virus doopravdy přišel a kdo ho vařil ve Wuhanu, a hlavně, kdo ho financoval a posunoval z USA do Číny.

Anthony Fauci a Donald Trump

I to byl jeden z důvodů, proč Trump musel pryč z Bílého domu, protože hrozilo, že opravdu začne po Číně vymáhat kompenzace za celosvětovou pandemii. A Číně opravdu docházela trpělivost. Proto od nástupu Joea Bidena do Bílého domu je ticho po pěšině a na Čínu ohledně viru už nikdo neřekne ani jediné křivé slovo. Všichni to chtějí zamést pod koberec, že Američané spáchali největší světový zločin, když převedli výzkum bojových virů a jejich weaponizaci na soukromé civilní subjekty maskované za neziskové organizace. Když už nemohly americké laby provádět weaponizace virů po vyhlášení moratoria, tak to začaly převádět na americké neziskové subjekty. Pojďme si tedy ocitovat, co Project Veritas vlastně odhalil.

Vojenské dokumenty o zesílení funkce virů jsou v rozporu s Fauciho svědectvím pod přísahou
  • Vojenské dokumenty uvádějí, že EcoHealth Alliance se v březnu 2018 obrátila na DARPA s žádostí o financování výzkumu zesílení funkce koronavirů přenášených netopýry. Návrh, nazvaný Project Defuse, byl odmítnut DARPA kvůli obavám o bezpečnost a kvůli tomu, že porušuje moratorium na výzkum zesilování funkcí virů.
  • Hlavní zpráva týkající se návrhu EcoHealth Alliance unikla na internet před několika měsíci, dosud zůstávala neověřena. Projekt Veritas však nyní získal samostatnou zprávu adresovanou generálnímu inspektorovi ministerstva obrany, kterou napsal major americké námořní pěchoty Joseph Murphy, bývalý člen DARPA.
  • Návrh nezmiňuje ani nehodnotí potenciální rizika výzkumu Gain of Function (GoF),” je přímá citace z zamítavého dopisu DARPA [4].
  • Projekt Veritas se obrátil na DARPA s žádostí o komentář ohledně těchto skrytých dokumentů a hovořil s šéfem komunikace Jaredem Adamsem, který řekl: “Nezní mi to normálně,” když byl dotázán na způsob, jakým byly dokumenty pohřbeny v archivu DARPA.

Projekt Veritas získal překvapivé a dosud neuveřejněné dokumenty týkající se původu SARS-Cov-2, výzkumu zesílení funkcí virů, vakcín a potenciální léčby, která byla potlačena, a snahy vlády to všechno utajit. Zmíněné dokumenty pocházejí ze zprávy Agentury pro pokročilé obranné výzkumné projekty, lépe známé jako DARPA, které byly ukryty v přísně utajeném sdíleném disku. DARPA je agentura spadající pod americké ministerstvo obrany (Pentagon), která má na starosti usnadnění výzkumu v oblasti technologií s potenciálními vojenskými aplikacemi.

Projekt Veritas získal samostatnou zprávu adresovanou generálnímu inspektorovi ministerstva obrany, kterou napsal major americké námořní pěchoty Joseph Murphy, bývalý člen DARPA. Zpráva uvádí, že nezisková organizace Aliance EcoHealth se v březnu 2018 obrátila na vojenskou organizaci DARPA a hledala finanční prostředky na provádění výzkumu zesílení funkce koronavirů přenášených netopýry. Návrh, nazvaný Project Defuse, byl odmítnut ze strany DARPA kvůli bezpečnostním obavám a kvůli tomu, že porušuje moratorium na výzkum zesílení funkce virů, tedy na jejich weaponizaci.

Podle těchto nových dokumentů je potvrzeno, že NIAID pod vedením Dr. Fauciho pokračoval ve výzkumu weaponizovaných virů v čínském Wu-chanu a k tomu navíc na několika místech po celých Spojených státech v rozporu s moratoriem. Dr. Fauci opakovaně pod přísahou tvrdil, že NIH a NIAID nebyly zapojeny do výzkumu zesilování funkcí virů v programu EcoHealth Alliance. Ale podle dokumentů získaných projektem Veritas, které nastiňují, proč byl návrh EcoHealth Alliance zamítnut, DARPA jistě klasifikovala výzkum jako zesilování funkcí virů, o tom není nejmenších pochyb. V dokumentu se totiž jasně uvádí:

Návrh nezmiňuje ani nehodnotí potenciální rizika výzkumu Gain of Function (GoF),” je přímá citace ze zamítavého dopisu DARPA ve věci žádosti o grant.

Zpráva majora Murphyho pokračuje podrobnostmi o velkých obavách z programu zesílení funkčnosti SARS-Cov-2, ze zatajování dokumentů, z potlačování potenciálních léčebných prostředků jako je Ivermectin a hydroxychlorochin, a obavy z vakcín mRNA.

Projekt Veritas se obrátil na DARPA s žádostí o komentář ohledně těchto dokumentů a hovořil s šéfem komunikace Jaredem Adamsem, který řekl: “Nezní mi to normálně,” když byl dotázán na způsob, jakým byly dokumenty zahaleny tajemstvím a pohřbeny v archivu DARPA. “Pokud je něco vedeno v utajovaném režimu, pak by to mělo být vhodně označeno,” řekl Adams. “Nejsem vůbec obeznámen s neoznačenými dokumenty, které se nacházejí v utajovaném režimu, ne.”

Ve videu, které tento příběh zveřejnilo v pondělí večer, generální ředitel projektu Veritas, James O’Keefe, položil DARPA základní otázku:

Kdo v DARPA se rozhodl pohřbít původní zprávu? Mohli vyvěsit červené vlajky Pentagonu, Bílému domu nebo Kongresu, což mohlo zabránit celé této pandemii, která vedla k úmrtí 5,4 milionu lidí po celém světě a způsobila mnoho bolesti a utrpení mnoha milionům dalších. Dr. Anthony Fauci dosud neodpověděl Projektu Veritas na žádost o komentář k této kauze.”

Americká armáda podle uniklých dokumentů zřejmě po roce 2014 přesunula výzkum weaponizovaných virů na soukromé neziskové subjekty financované z USA v cizích zemích

Weaponizace virů je proces, kdy se zesilují funkce jednotlivých virů s cílem jejich vyšší lethality a distribuce. Tento výzkum zakazují mezinárodní smlouvy na zákaz vývoje chemických a biologických zbraní a jediná výjimka, která je zdrojem zneužívání, je výzkum léků a obranných látek proti bojovým virům. Tím se maskuje jejich výzkum a vývoj. Nejprve se vyvine zabijácký virus nebo hemoragická bakterie, geneticky se v laboratoři upraví s cílem zesílení funkcí, vyzkouší se a následně se proti ní vyrobí vakcína, supresant, deaktivační látka atd. Oficiálně se tedy uvede, že došlo k objevu nové ochranné látky, ale ve skutečnosti od počátku bylo cílem, pod maskováním, vyvinout právě ten bojový virus nebo kombatantní bakterii.

Prezident Barack Obama

V roce 2014 se toto obcházení vývoje a výzkumu weponizovaných virů dostalo do fáze, kdy Barack Obama zakázal na území USA tento výzkum. Jenže, za nové weaponizované viry jsou některé vlády a především famraceutické společnosti ochotny zaplatit astronomické částky. Vyrobte nám prosím zabijáckou chřipku, pošle výrobce vakcín objednávku neziskovce XY, která potají v Číně provádí výzkum weaponizovaných netopýřích koronavirů.

Potřebujeme pandemii, nejen na vydělání astronomických peněz, ale na zrychlení nasunování Nového světového řádu a Total Control schématu řízení obyvatelstva. Toho lze dosáhnout jen pandemií. A výsledkem objednávky je nejen vyrobený weaponizovaný virus, ale i jeho deployment, tady vypuštění mezi obyvatelstvo. Tohle DARPA velmi dobře tuší, proto dokument pohřbila bez označení formy utajení hluboko do archivů na disku, kde se žádné takové dokumenty nacházet nemají.

Pravidlo první instance a první viny

Virus provedl přesně to, co se očekávalo. Po vypuštění zabíjel, potom zmutoval, ale stačilo to k zahájení Velkého resetu a jako záminka pro zavedení Total Control. A když do toho začal vrtat Donald Trump, který naprosto netušil, co se okolo něho děje, tak prostě musel být odejit. Zažalovat Čínu za virus by byl největší omyl a chucpe v historii americké diplomacie, tak obrovský výstřel do vlastní nohy,  který by odahlil mnoho vysoce postavených lidí v USA, vysoké důstojníky z Pentagonu, lidi okolo NIAID, okolo nastrčených neziskovek, které po světě vyrábí bojové viry pod rouškou výzkumu obranných látek proti zlým virům. Čína ze situace těží tak maximálně, jak to jde.

Joe Biden přesně v té pozici, v jaké je i Pentagon ve vztahu k Číně a k utajení původu viru

Čína totiž ví, že Američané ví, že když se do toho začne vrtat, vina za virus v první instanci padne na USA a teprve ve druhé instanci na Čínu. A jak v Pekingu vědí, v diplomacii a politice se na druhé instance nehraje, ty nikoho nezajímají. Proto Čína je mimo proces a pozornost médií. Ani slovo o Číně, všimněte si, že po odchodu Trumpa utichly i útoky proti Číně v médiích, s výjimkou zpomalené Prahy, která je vždy zpomalená a trvá jí nějakou dobu, než se pražská politická náplavka vzpamatuje a zorientuje.

Útoky proti Číně prostě nejsou teď v USA v kurzu. Pentagon sice zbrojí proti Číně, neoconi třískají o sebe plechovými tácy, ale mediálně Američané drží s Čínou tichou basu. Pouze pražští “trumbelos” v čele s novou vládou to ještě nepochopili. Ale kde nic v hlavě není, ani smrt nebere. Stačí se podívat, kolik členů Bakalova Aspenu je v nové vládě a ve sněmovně a v tom okamžiku už si hlavu drbat nemusíte. Docvakne vám to.

Nejen o tomto novém odhalení o původu viru budeme hovořit dnes od 19:30 hodin na Svobodném vysílači CS. Probereme aktuální témata z domova i ze světa. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.

Záznam pořadu na Odysee

Vytvořte si na Odysee účet, nastavte si češtinu v profilu a dejte Follow k odebírání záznamového kanálu zde. Tím vám neujdou už žádné novinky a nově nahrané pořady Pana VK a Vítka. Odběr si můžete dát i na našem redakčním záložním kanálu na BitChute zde. Mobilní aplikaci pro iPhone stáhnete zde a pro Android zde.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Swordtongue
Návštěvník
Swordtongue

Podívejme se nejdříve na pozadí jevů – umělé krize BIG RESET

1, Máme málo potravin, jsou drahé? https://watchers.news/2022/01/14/china-stockpiling-food-historically-high-levels/ tady máte odpověď, čína utrácí 100 miliard USD/rok a kupuje i skladuje 69% všech obilnin etc.

2, Co elektřina??? Zima přišla do Číny brzo a zastihla Sitin-pinga a politbyro se “staženýma kalhotama”
https://watchers.news/2021/09/29/unprecedented-power-outages-china-global-supply-chain-chaos/
tady máte odpověď, 60% Číny jede na uhelné elektrárny, tak kupují, co se dá, Nordstream 2 nemá dávat plyn do Evropy, ale do Číny. Tak se přitlačí skrze USA na EU (Německo) a plyn teče opačným směrem do Číny. Šelmu 666 je třeba živit, má přednost, oni přeci ukazují globalistům, jak se má dělat Total Control, oni zavedli (nejen kybernetické) otroctví jako první na světě !

3, Co Kazachstán? No nejdřív domluva “šábnem se na půl” Gazprom-Nazarbajev, nevyšlo to, lidi vyšli do ulic, cena LPG se musela vrátit na původní hodnotu. A jen tak mimochodem Američani vykopali 700 let starou takřka mumii s velice zachovalými bakteriemi dýmějového moru. No tak se 5 vzorků ihned poslalo Billu Gatesovi ” na další kolo” a “vakcíny alias Mandatory Death – povinná smrt “, náš kamarád Fauci nemohl další vzorky věnovat přímo číně, to by bylo fopa, Rusové se použili jako prostředníci, jsou to přece spojenci Číny a americké zákony i vojenský pořádek přece není porušen. Zdravíme WUHAN a FUSAN podruhé!

Viníkem všeho zla je Čína a vždycky byla, například od roku 2011, kdy ve Šanghaji založil Rothschild největší zlatou burzu světa, nebo v 16. století, kdy čínský císař se stal prvním globalistou, když donutil šPANĚLY, ABY VYBILI INDIÁNY NELIDSKOU TĚŽBOU STŘÍBRA. 5G šlape mílovými kroky kupředu (středolevopravá) a 60 GHz, to bude zmačknutí tlačítka, kdy všichni lidé zemřou, a to se dostáváme k největší pointě satanského plánu.:

1, Vybudovat ochrannou skořápku Chemtrails kolem Země tak, aby se 60 GHz záření nedostalo na orbitu, kde budou KOSMIČTÍ TURISTÉ, no přece “naše elita”, hádejte ne?
2, Přitom zespod se záření odráží zpět na Zemi jako v mikrovlnné troubě a v rámci multitaskingu “je dobré zabíjet je” baryem, lithiem, olovem, hliníkem ,oxidem titaničitým, rutheniem, cesiem, thoriem, plísněmi a viry s bakteriemi, WHY NOT???
3, RAKOVINA a jiné imunodeficitní nemoci pak musí růst, jak houby po dešti!
4, A samozřejmě povinná očkovací smrt, mají to ale “posichrované ze všech stran”

Při RESETU MUSÍME ZRESETOVAT JE, JEDINĚ TAK SE ZBAVÍME VIRŮ, PIJAVIC A GLOBALISTICKÉ SMRTI V NÁRUČÍ SINGULARITY, V NOVÉM SVĚTĚ UŽ NESMÍ BÝT PŘÍTOMNI.

Tmasarik
Návštěvník
Tmasarik

Je až úsměvné, jak je Rusko, které vojensky působí prakticky výhradně uvnitř svých hranic, neustále označováno za agresora, zatímco USA šířící demokracii humanitárním bombardováním a mající své základny pod záštitou NATO prakticky všude po světě, jsou naši velebeni Míro tvorci.

Tmasarik
Návštěvník
Tmasarik

Usa jsou už ted ztoho pos..ní!!! ” Back In The Kuba Venezuela (2022 ” Uráááááááááááááá

VERITAS DEI VINCIT
Návštěvník
VERITAS DEI VINCIT

prosím sledujte vyjádření doktorů, anglicky, video 15min
Dr. Larry Pavlevsky M.D., Dr .Robert Reinders M.D., Dr. Alvin Moss M.D., Dr. James Neueschwander

https://www.instagram.com/tv/CYw7xVeMVUC/?utm_medium=copy_link
comment image

VERITAS DEI VINCIT
Návštěvník
VERITAS DEI VINCIT

16.1.2022
La Quinta Columna vydává vědeckou zprávu o mikrotechnologii nalezené v lahvičkách Pfizer
“V této zprávě vyvozujeme řadu konečných závěrů. A také vyzýváme vědeckou a nezávislou komunitu, aby provedla podobná pozorování podle pokynů uvedených v této studii. “

Vědecká zpráva je v PDF včetně obrázků, možno stáhnout (54 MB). Digitálně podepsána.
Brzy bude překlad do několika jazyků.
https://www.orwell.city/2022/01/lqc-report.html

comment image

comment image
2x foto: elektronické zařízení v injekcích Pfizer (“Comirnaty mRNA”)

Spytihněv2
Návštěvník
Spytihněv2

Řecko zavede od 16. ledna povinné očkování proti covidu-19 pro starší 60 let
Řecko zavede povinné očkování proti covidu-19 pro lidi starší 60 let a za nedodržení této povinnost bude od poloviny ledna vybírat měsíční pokutu 100 eur (asi 2500 Kč). Informoval o tom dnes místní deník Kathimerini. Podle něj toto opatření oznámil na zasedání vlády řecký premiér Kyriakos Mitsotakis. Ten připustil, že jde o přísné opatření, které ale podle něj “zachrání životy”. Vláda k němu sahá mimo jiné v souvislosti s šířením nové varianty koronaviru zvané omikron, která se zatím v Řecku nepotvrdila.
Povinné očkování proti covidu-19 platí v Řecku už od září pro zaměstnance státních i soukromých zdravotnických zařízení. Pro osoby starší 60 let má být povinné od 16. ledna, stačit bude k tomuto datu rezervace k 1. dávce vakcíny. Pokuta sto eur měsíčně za nedodržení tohoto opatření bude zasílána všem neočkovaným automaticky, uvedl deník Kathimerini.
Dej se očkovat a nebudeš nic platit!!

Zdroj: https://globe24.cz/svet/recko-zavede-od-16-ledna-povinne-ockovani-proti-covidu-19-pro-starsi-60-let.9c8fb18e

angel
Návštěvník
angel

proč pořád panuje zvrácený dojem – názor , že lidi v tomto věku , 60 a více , jsou v háji se zdravím a téměř mrtví a je nutné okolo nich našlapovat už jen opatrně … každý vidí třicátníky – i mladší – kteří vyhlížejí, že jsou už 5 let po smrti … tlustý nebo hubený , bez aktivní svalové hmoty , neschopný uběhnout ani 100 metrů bez potíží , když si chci zvednout sebevědomí , vyjdu v práci na chodbu a takový genetický odpad tam spatřím …

my jsme vyrostli na kvalitní stravě , potravinách podle ČSN a proto toho vydržíme hodně , proto rypáky tak sereme a potřebují nás vyvraždit , protože sami od sebe , s takový ,, kořínkem ,, to nezabalíme …

Dan2
Návštěvník
Dan2

Pres Fauciho a zdokumentovani podpory vyvoje skrze Obamu 6 Mio $ se vysleduje cesta zrozeni Covidu a oznaci ten, kdo ho vypousti! Co se tady pise, je znamo jako konspirace uz rok.
USA a laborator na biozbrane ve Fort Detrick – tam byli prvni mrtvi.

Radan
Návštěvník
Radan
Dan2
Návštěvník
Dan2

Svet se probouzi proti covid fasismu. Media a jejich srackomety vam protesty zamlcuji!
https://outsidermedia.cz/celosvetove-velke-probuzeni/

cotojetohle
Návštěvník
cotojetohle

Elena Danaan co komunikuje s udajně dobrými UFO
https://ibb.co/8c5y34B