Andrej Babiš potvrdil na skryté nahrávce informace Petra Cibulky o Václavu Havlovi...

Andrej Babiš potvrdil na skryté nahrávce informace Petra Cibulky o Václavu Havlovi jako o konfidentovi sovětské KGB v roli vedoucí marionety hospodářského převratu v roce 1989! Havel si nechal zastavit vlak a estébák mu skočil pro tvrdé Sparty!

Andrej Babiš potvrdil na skryté nahrávce informace Petra Cibulky o Václavu Havlovi jako o konfidentovi sovětské KGB v roli vedoucí marionety hospodářského převratu v roce 1989! Havel si nechal zastavit vlak a estébák mu skočil pro tvrdé Sparty!

Již minulý týden anonymní internetová skupina Julius Šuman uveřejnila jednu z mého pohledu nejdůležitějších nahrávek Marka Přibila s Andrejem Babišem [1]. Na této nahrávce hovoří Andrej Babiš o bývalém polistopadovém předsedovi KSČM Jiřím Svobodovi, jak ještě půl roku před 17. listopadem 1989 jel v březnu onoho roku do Moskvy, aby tam loboval za bývalého předsedu federální vlády ČSSR Lubomíra Štrougala do pozice prezidenta ČSSR po Gustávu Husákovi, který už tehdy zvažoval svůj odchod z funkce a ÚV KSČ za něj hledal náhradu. Podle Babiše se měl v Moskvě setkat s jistým vysoce postaveným člověkem z KGB, který mu měl říct, že ne Štrougal, ale nějaký Václav Havel bude po Husákovi příštím prezidentem. To bylo v březnu roku 1989. Jiří Svoboda na to měl prohodit poznámku, jako že dobrý, že KGB Havla “nakoupila”. Tato šokující informace pochází podle Babiše od Radmily Kleslové, spolupracovnice Andreje Babiše, která byla podle jeho slov StB připravována jako elitní operátorka pro zahraniční špionáž. Potvrzuje tak slova Petra Cibulky, občanského aktivisty, který od roku 1990 se snaží rozkrýt pozadí tzv. sametového podvodu [2].

Václav Havel v roce 1990 oslavuje vítězství ve volbách v barvách Občanského fóra.
Babiš odpálil bombu, která je pro mnoho lidí jen veřejným tajemstvím

Podle Babiše šlo o dopředu naplánovaný kšeft mezi nově připravovanou marionetou Václavem Havlem a špičkami StB, které spolupracovaly se sovětskou KGB na demontáží komunismu v SSSR stejně velkou měrou. Václav Havel byl tím, kdo měl garantovat, že po předání moci nebudou komunisté postaveni před soudy, že bude zachována kontinuita práva. Václav Havel po celou dobu 80. let dostával ze západu značné devizové objemy peněz na svůj devizový účet u SBČS. Ačkoliv byl Václav Havel veden ve složkách StB jako “Objekt VN”, tedy vnitřní nepřítel, komunistický režim mu nikdy nezamezil v disponování penězi přijatými ze západu na svůj devizový účet. Tahle neuvěřitelná situace má daleko děsivější rozměry, mnohem hrozivější, než si kdokoliv dnes troufá představovat. Jeden z našich čtenářů, který v diskusích vystupuje jako Suchoj, mi k tomu do redakce napsal následující informace, které s jeho souhlasem zde uvádím.

Václav Havel na jednání s předsedou federální vlády Ladislavem Adamcem o předání moci. StB v té době řídila Adamcovu vládu způsobem, že ÚV KSČ musel s Havlem jednat už jako s budoucím prezidentem.
Skoč mi pro cigára!

“Já jsem osobně potkal Havla 2x v životě, první setkání bylo v roce 1989, a to v červnu. Mám drážní školu a tenkrát jsem jezdil tzv. v zácviku a jel jsem vlakem z Chlumce nad Cidlinou do Trutnova a ptal jsem se vlakvedoucího, proč je vagon uzavřen, jezdil motorový vlak a jeden vagon. On řekl “tam je nějaký Havel”, je tam s tajnejma, no nicméně jsem se do vagonu dostal kvůli malé zkoušce brzd, nebudu vysvětlovat, a tam byl Havel a 4 tajní. Kouřilo se tam, ač vlak nekuřácký, a to není vše, v Nové Pace – zastávka, došly mu cigarety a jeden z pohůnků StB mazal koupit do trafiky, která byla hned vedle zastávky, cigarety a něco jsem zaslechl, že jako co, Petry že to ne jako, vlak nabral zpoždění 3 minut díky této akci. Stačilo počkat ty 3 minuty a dojet do Staré Paky a cigarety koupit tam. Celá sestava vystoupila ve Vlčicích, tj před Trutnovem, a to je ten jeho Hrádeček a šlo se tam, jak sem viděl tak nějak kamarádsky, myšlen odchod od vlaku.

Václav Havel na Hrádečku. Dobové foto z 80. let.

Rozhodně v roce 1989 Havel v červnu musel být v ČR, protože se to v tuto dobu odehrálo. (Poznámka VK: Václav Havel byl po zatčení 16. ledna 1989 propuštěn již v květnu na podmínku z vězení. Jinak Václav Havel byl známý tím, že kouřil hlavně tvrdé Sparty, před rokem 1989 to bylo často nedostatkové zboží).

Uteklo mnoho let a já jsem u nás ve firmě, ještě než se to Pentě podařilo zbourat, tj. na Florenci v bývalé budově RP u nás na patře, tam byl divadelní sál, a tam zkoušel svou hru “Odcházení”, dal jsem se s ním do řeči a připomenul to, co píšu nahoře, zcela evidentně si vzpomenul a věděl, o co šlo. Odpověděl – ” Ty kurrrvy mě tenkrát zakázaly jezdit autem” a já se ho zeptal, zda bylo normální zabavit vagon ve vlaku, který jezdil dle grafikonu a ještě zpozdit vlak o několik minut, neodpověděl na to, říkal znova, že nemohl jezdit, a proto jel vlakem, ale sebralo ho to.” Tolik tedy svědectví našeho čtenáře.

Babiš odhalil Havla na tajně pořízené nahrávce

Václav Havel strávil po kriminálech v úhrnu cca. 5 let, nejdéle od května 1979 do února 1983, kdy mu by zkrácen trest za rozvracení republiky kvůli špatnému zdravotnímu stavu s plícemi, což způsobovaly cigarety, které mu dozorci nosili do cely spolu s balíčky. Komunistický režim měl s člověkem, který údajně rozvracel republiku, velmi pohostinné jednání. Pozdější tresty už byly pouze formou domácího vězení. Akce ze 16. ledna z Prahy mu vynesla trest na 9 měsíců vězení, ale již v květnu byl venku na podmínku a již v červnu ho pan Suchoj zaregistroval ve vlaku, kde celý vagon si zabookovala StB jako mobilní konspirační byt na kolečkách.

Petr Cibulka, občanský aktivista.

Aktivista Petr Cibulka, který proslul výrokem na Václava Havla “Vašku, jsi prase!” za jeho spolupráci s StB a KGB, tak najednou po téměř 30 letech má v podobě Andreje Babiše svědka, který potvrzuje všechny ty informace, které se mezi disidenty o Václavu Havlovi šířili již koncem 80. let. Mnohem závažnější je ovšem úloha pražské styčné expozitury KGB, která sídlila na velitelském štábu StB v Bartolomějské ulici ve vlastních kancelářských prostorách. Jurij Andropov zřídil v Praze v 60. letech ještě druhou kancelář KGB [3] při Sovětském velvyslanectví. Tato služebna označená jako Správa N (pro krytí Nelegálů, rezidentura KGB) fungovala až do roku 1989 a spolu se Správou S (sekce ochrany sovětských buněk, rezidentura KGB) měla na starosti demontáž a likvidaci mocenského úchopu KSČ v Československu po nástupu marionety do čela ÚV KSSS Michaila Gorbačova.

Havel jako Xудожник-K1

KGB a její pražská rezidentura vedla na Václava Havla od roku 1979 složku s kódovým označením Xудожник-K1 (Umělec-K1), která vznikla podle informací na popud šéfa KGB Jurije Andropova v rámci blíže nespecifikované operace “managementu kádrů pro budoucí realizaci” (takto stojí přesně formulace od našeho zdroje) a o kterou později měla obrovský zájem samotná StB, která po listopadu 1989 chtěla kompro materiál o spolupráci Václava Havla se sovětskou rezidenturou KGB v Praze použít ve vlastní prospěch v polistopadovém uspořádání v Československu. Tuto exkluzivní informaci získala naše redakce ze zdrojů v Moskvě a máme ji potvrzenou z dalších dvou zdrojů z řad bývalých vysokých důstojníků pražské 1. Správy SNB. V nahrávce Andreje Babiše si všimněte, že Babiš v jedné chvíli použije hantýrku StB, když mluví o “zahájení Radmily Kleslové”. “Zahájení” znamená nasazení assetu v terénu se zadaným úkolem.

Radmila Kleslová na sněmu Hnutí ANO v roce 2015.
Zájem StB o složku KGB vedenou na Václava Havla

Jenže na získání této složky od KGB nikdy nedošlo. Dne 22. listopadu 1989 v noci z úterý na středu vyklidila KGB styčnou kancelář ve štábu StB v Bartolomějské ulici tak důkladně, že sovětští důstojníci odmontovali i elektrické zásuvky, žaluzie a rozebrali podlahu. Nezůstalo vůbec nic. Po listopadu 1989 se šířil vtip, že v Rusku jde o nedostatkové zboží, a proto si agenti KGB odvezli i vybavení kanceláří. Ve skutečnosti šlo o něco jiného, v zásuvkách byly zabudovány frekvenční rušičky proti odposlechu elektronické komunikace po elektrickém vedení a v podlaze byly umístěny tzv. remitory, zařízení určená k vydávání vibrací proti odposlechům úhozů psacích strojů a žaluzie měly speciální potah na pohlcování zvukových vln. Tuto techniku StB vůbec tehdy neznala a KGB se o ní nikdy nepodělila s ostatními rozvědkami východního bloku.

Jurij Andropov, ředitel KGB, později gen. tajemník ÚV KSSS.

Vyklizení kanceláře KGB vyvolalo v ÚV KSČ podle našeho zdroje paniku. Jak už dříve ve věci vyšetřování událostí 17. listopadu uvedl náčelník StB generál Alojz Lorenc, StB okamžitě kontaktovala ve středu dopoledne 22. listopadu ÚV KSČ, aby partaj zjistila, co se stalo. Komunikace s centrálou v Moskvě utichla v noci z 21. na 22. listopadu a nikdo z Moskvy neodpovídal. Rezidentura KGB a Správy “N” a “S” na sovětské ambasádě neměly oprávnění o ničem informovat a odkazovaly na oficiální tiskové prohlášení Kremlu skrze agenturu TASS vydané v pondělí 20. listopadu, že Moskva vyzývá ke klidu a vzájemnému dialogu mezi vládou a opozicí v ČSSR. Vyklizení expozitury KGB tak bylo odpáleným signálem pro StB, že Sovětský svaz se stahuje z pozic v Československu a StB je v tom od této chvíle úplně sama. Operativcům okolo gen. Lorence a ani polistopadovému režimu se nepodařilo získat od KGB složku Xудожник-K1 na Václava Havla a Rusko nedávno ústy šéfa FSB Alexandera Bortnikova uvedlo, že informace o českých politicích z dob listopadové éry roku 1989 nikdy neodtajní.

Lorenc zachránil před jistou smrtí v cizině stovky československých agentů

Úloha gen. Alojze Lorence spočívala v retenci sil StB, aby nezasahovaly proti demonstracím v listopadu 1989 a nechaly jim volný průběh. Byl to on, kdo dal příkaz ke skartování živých svazků StB, především tzv. živých assetů v zahraničí, které díky tomuto kroku fungují dodnes, i když pouze jako spící rezidenti bez úkolu. V mnoha ohledech generál Lorenc se tímto krokem postaral o záchranu životů těchto lidí, protože po roce 1989 si Američané vyžádali složky všech aktivních assetů československých tajných služeb v cizině, což by se rovnalo jejich rozsudku smrti. Američané však nic nedostali, protože nebylo co vydat. Živé svazky I. Správy SNB (civilní rozvědky v zahraničí) byly skartovány v listopadových dnech roku 1989 na příkaz gen. Lorence. Za tento čin byl přesto Alojz Lorenc odsouzen, ale odešel na Slovensko, kde nakonec dostal jen podmínku [4].

Alojz Lorenc, bývalý náčelník StB.

Listopad 1989 byl podle všech indicií pečlivě připravován již od počátku 80. let, pravděpodobněji již od konce 70. let. Model přicházel z Moskvy, kde oslabovala moc L. I. Brežněva v té době. Nejlepší je taková opozice, kterou si sami vyrobíme. Toto heslo platilo na Václava Havla beze zbytku. Komunistický režim sice Václava Havla odsuzoval, ale zároveň si ho hýčkal, StB mu zastavovala vlak, aby mu mohla koupit tvrdé Sparty. Andrej Babiš nyní odhalil, že v Moskvě věděli už v březnu 1989, že Václav Havel bude prezident. A věděla to i StB, která nemohla připustit, aby v roce 1989 seděl Havel celých 9 měsíců, takže už po 2 měsících a 2 týdnech ho StB dostala ven na podmínku. Plán na hospodářský převrat byl nachystán, největší rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví tak mohlo už brzy začít. Pamatujete na heslo, jak Václav Havel odpovídal lidem na jejich požadavky, aby KSČ byla zakázána a estébáci postaveni před soud? Říkal na to: “Nejsme jako oni!” a spousta lidí v tom viděla humanitu. Tam někde se zrodili první sluníčkáři.

Babiš jako zdroj ví mnohem více ze zákulisí StB a pražské rezidentury KGB

Jestliže o tom, že po Gustávu Husákovi přijde Václav Havel, rozhodovala KGB v Moskvě a měla o tom jasno už v březnu 1989, potom si těžko můžeme dělat iluze o pozadí architektury celého 17. listopadu. Patetické pózy, prázdné výrazy, protáhlé obličeje, vytunelované banky, zničený těžký průmysl, zničená živočišná i rostlinná výroba, zavřené a rozkradené doly, zadlužené domácnosti i státní rozpočet, nezaměstnanost a lidé ve strachu z toho, že až půjdou do důchodu, že už ani žádný důchod nebude.

Informace o Babišově návštěvách konspiračního bytu StB ze slovenského tisku.

Zničená obrana republiky, expediční mini-armáda, explodující sklady munice a to málo, s čím by se dalo ještě střílet a bránit vlast. Migrace, ztráta suverenity po podpisu Lisabonu. Kam nás to proboha přivedl 17. listopad? Tohle okolo, co je teď kolem nás, to jsme opravdu v listopadu chtěli? Zničené Rusko v 90. letech bylo největší obětí plánu KGB na hospodářský převrat. Bumerang převratů se ovšem blíží zpátky do Moskvy, odkud před více než 30 lety vyletěl. Snaha o další destrukci Ruska, výroba opozice, Navalnyj a spol. Opět dostává disident směšné tresty (naposledy dostal Navalnyj jen 25 dnů za demonstraci), opět se i v Rusku zdá, že nikdo rozvracení státu nechce zabránit. Hrozí snad situace, že Navalnyj bude jednou sedět proti Putinovi jako Václav Havel seděl proti Ladislavu Adamcovi v roce 1989? Signalizace z Moskvy není nijak jednoznačně pozitivní, opět se opakují koncepty, které jsme už zažívali v 80. letech.

Nejen o Václavu Havlovi a o informacích Andreje Babiše budeme hovořit dnes od 19:00 hodin na Svobodném rádiu. Dotkneme se všech aktuálních událostí tohoto týdne a probereme nejnovější témata. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.

Záznam pořadu

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Václav Černý
Návštěvník
Václav Černý

Ti starší možná pamatují události v létě 1979, kdy se jako zázrakem otevřely hranice na Západ, jelikož do Bulharska se nemohlo jezdit přes Rumunsko, ale muselo přes tehdejší Jugoslávii. To léto emigrovalo cca 30 tis. Čechoslováků, z nichž někteří se vrátili po 1989 do vedoucích pozic ve státě – srovnej životopisy.

frenk
Návštěvník
frenk

Babiš to musí vědět, byl mezi nimi estebák

Karel
Návštěvník
Karel

Ale pak Havla nakoupila CIA jako nejlepsiho konicka ze stredni Evropy a za odmenu ma bystu v Kapitolu.

Frank
Návštěvník
Frank

dovidat se to ted to je kazdemu platne jako mrtvemu zimnik,Velka cast naroda slepe vsemu v 89 verilo co jim bylo servirovano tiskem jako ted.

Jan Kádek
Návštěvník
Jan Kádek

Židozednářské loutkové divadlo (ve spolupráci tajných služeb StB, KGB, CIA, Mossad) v roce 1989 v Československu a ve všech státech Střední a Východní Evropy je nejlépe popsáno v této nesmrtelné studii:
Miroslav Dolejší; ANALÝZA 17. LISTOPADU 1989
http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Analyza_17_listopadu_1989.pdf
http://WWW.SPIKNUTI-PROTI-CIRKVI-A-LIDSTVU.COM

okal
Návštěvník
okal

Nesmíte všemu věřit! Nezapomeňte na svoje kamarády “amíky” , oni jen tak pro nic za nic nestrčili miliardy dolarů do pokusů o likvidaci Sovětského svazu a ostatních “socialistických zemí”. Hlavním projektantem byl nedávno zesnulý váš kamarád Brezinski, a CIA.

styx
Návštěvník
styx

Ak Putin odovzda urad Navalnemu tak to bude facka nie len Rusom, ale vsetkym Slovanom a moze sa zacat druha vlna genocidy.

Michael Chertoff
Návštěvník
Michael Chertoff

Každopádně pan Havel posloužil jako nastrčený “morální vzor” při zakrývání zlodějen, devastace a ždímání lidí v novém polistopadovém režimu. Když už se pisálci nevěděli co by, začalo se žvanit o strašném útlaku za vlády KSČ a pronásledování těch několika málo disidentů, které si tu pěstoval pan Soros… Konečně, vždycky se hodí nějaký humanitární bombarďák, který posvětí jakoukoliv agresi NATO kecáním o lidských právech a svobodě. Následky dnes vidí asi každý.

Kazatel
Návštěvník
Kazatel

Podvod jak Realisté
ŠaŠci s Projektu Prezident21 Sluníčkářský odpad

Žádné mešity v Česku. Do země můžeme přijmout jen uprchlíky ochotné se přizpůsobit, říká Kulhánek

https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/zadne-mesity-v-cesku-do-zeme-muzeme-prijmout-jen-uprchliky-ochotne-se-prizpusobit-rika-kulhanek-33895?dop-ab-variant=&seq-no=1&source=hp

Jana
Návštěvník
Jana

Prý na Smíchově v hospodě blízko pivovaru, kam Havel s kamarády chodil, Vaška oslovovali pane prezidente dávno před listopadem 1989. Snad Ruml, Vondra a spol… byl toho svědkem jeden muž z příbuzenstva. Hrádeček se tedy asi nejmenoval náhodně 🙂

suchoj
Návštěvník
suchoj

Saša Vondra chodil hlavně ke “Zpěváčkům” a jak oni říkali ke zpěvcům

Jana
Návštěvník
Jana

Tak prý tam hlavně do té hospody chodil s Dientsbierem… Okolo Zpěváčků jsem myslím chodila do školy…