Analýza: Řídící procesy globálního prediktora a jeho úloha v současné uprchlické krizi

Analýza: Řídící procesy globálního prediktora a jeho úloha v současné uprchlické krizi

Analýza: Řídící procesy globálního prediktora a jeho úloha v současné uprchlické krizi

Pro všechny čtenáře AE News, zejména nově příchozí, doporučuji ve věci pochopení současné migrační krize v EU, aby si nejprve před přečtením tohoto článku poslechli můj poslední pořad [1] na rádiu Svobodný Vysílač CS, kde podrobně vysvětluji principy a důvody současné nekontrolované vlny migrantů. Je třeba nejprve pochopit, že současná situace není chybou nebo problémem, ale součástí plánu NWO pod křídlem Globálního prediktora na restrukturalizaci západní civilizace. Protože nám do redakce chodí emaily na toto téma, přináším v tomto článku komplexnější analýzu situace a toho, co čeká Evropu v nejbližší době.

Každá migrace velkého rozměru, která významně mění demografickou strukturu určitého prostoru, lze považovat za invazi. Ze začátku však každá taková invaze prochází určitými procesy v rámci tzv. konceptuálního řízení, a právě o nich si teď něco řekneme. V rámci informačního pole, které nás obklopuje, jsme tak cíleně manévrováni elitami do předem připravených pozic.

Zdroje planety Země jsou limitní a omezené. Západní civilizace, která představuje v porovnání s miliardami obyvatel Číny, Indie, Arabských zemí, Afriky, Střední a Jižní Ameriky a obecně zbytkem světa jenom zlomek populace této planety, tak přesto tato západní civilizace (Evropa a Skandinávie, Rusko, Severní Amerika a Austrálie) plundruje a spotřebovává více než 90% všech světových zdrojů všeho, tzn. ropy, plynu, nerostných surovin. Pokud by současná situace zůstala v této podobě i nadále, “zlatá miliarda” obyvatel Země (rozuměj miliarda obyvatel tzv. kulturního prostoru západního světa) by do roku 2150 spotřebovala veškeré suroviny na této planetě. Ovšem pozor, už o 100 let dříve by se začaly projevovat důsledky poklesu nerostných zásob, čímž by došlo ke kolapsu světové ekonomiky a velmi rychle k válkám o zbývající zdroje. Okolo roku 2050 bude mít naše planeta cca. 9 miliard obyvatel, viz. graf níže a takovýto objem populace nedokáže planeta Země uživit při současné obrovské spotřebě západní civilizace.

populationgrowthhistory2.jpg
Nárůst počtu obyvatel Země od roku 1700

Každá země nebo společnost má svoje potřeby. Potřebuje suroviny na fungování svého průmyslu. Pokud surovinami nedisponuje na svém území, musí je kupovat. Kupovat zdroje od jiné země ale jde pouze do té chvíle, kdy na trhu funguje stabilní prostředí a cena surovin je dostupná. Pokud zásoby surovin klesnou pod určitou bezpečnou psychologickou hranici, exportní země dramaticky zvednou ceny surovin. Velmi brzy však nastane druhá fáze, kdy exportní země začnou mít málo surovin samy pro sebe. V takové chvíli dojde ke kolapsu ostatních zemí.

V takové situaci země, které suroviny dováží, začnou hledat nové dodavatele a nové zdroje. Jedním z takových zdrojů na planetě Zemi jsou mořská ložiska v mezinárodních vodách. Těžební využití Severního ledového oceánu je v současné době obrovským sporem mezi několika zeměmi, zejména Ruskem, USA, Kanadou a Norskem. Každá z těchto zemí si činí nároky na mořské dno v Arktidě. Spolu s tím, jak jinde na světě budou docházet zdroje od tradičních dodavatelů, bude hrozit válečný konflikt o Arktidu o to více.

Podobné obsazování mořského dna probíhá i v Jihočínském moři, kde se objevuje další konflikt, opět mezi několika zeměmi, Čínou, Vietnamem, Filipínami a Japonskem. Čína proto začala budovat uměle sypané ostrovy v Jihočínském moři, které je velmi mělké a takovéto budování je tak možné. Vzhledem k tomu, že Filipíny jsou de facto okupačním územím pod ochranou USA už od konce II. sv. války, jde tak o konflikt, ve kterém mají svůj zájem opět i USA [2].

Problém je v tom, že i kdyby ze dne na den, za současných technických znalostí a podmínek, se začaly využívat surovinové zdroje celé Arktidy, Jihočínského moře a Mexického zálivu, tedy míst, kde se počítá s otevřením nebo rozšířením těžby nerostných surovin, zejména ropy a plynu, tak stejně 90% vytěžených surovin by spotřebovala západní civilizace, tzv. zlatá miliarda. Přímo a nepřímo. Tady je třeba vysvětlit jednu věc: Čína sice nepatří do západní civilizace, ale veškerá produkce, resp. její drtivá většina, na západních trzích končí. Takže opět jde o spotřebu ropy, plynu a nerostných surovin, která jde na vrub západní civilizace. A takový stav je pro přežití lidské civilizace neudržitelný.

JB4e4c9c_klima.jpg
Důsledek 4. priority globálního chudnutí v ČR: Práce v montovně na lince ve Foxconnu v Pardubicích
6 základních priorit (prostředků) tzv. Globálního chudnutí západní civilizace

Globální prediktor tak zavedl do světového systému proces tzv. “Globálního chudnutí”. Lidstvo na planetě zemi může přežít v současné diverzitě různých ras a kultur jedině tehdy, pokud západní civilizace, která funguje v roli parazita na zdrojích této planety, odpovídajícím způsobem zchudne. Tady musíme jít o nějakou dobu zpátky, abychom pochopili, jaké metody globální prediktor nachystal na zchudnutí západní civilizace.

1. Emisní povolenky

Principem zavedení fiktivní teorie o člověkem způsobeném Globálním oteplování bylo donutit nejrozvinutější průmyslové státy západní civilizace k podvázání své průmyslové produkce a tím pádem ke snížení spotřeby nerostných zdrojů z planetárních zásob. Vzhledem k tomu, že Rusko, USA a Čína tzv. Kjótský protokol nikdy nepodepsaly anebo nedodržovaly, pozbyl tento plán své účinnosti a skončil fiaskem. Emisní povolenky nepomohly snížit spotřebu surovin planety Země ze strany západní civilizace. Planeta země se sice opravdu otepluje, ale to je pravidelný cyklus v závislosti na sluneční periodické aktivitě a člověk nemá na tento proces žádný vliv. Globální prediktor však využil neznalosti a nedostatečného prozkoumání tohoto solárního cyklu k vykonstruování “teorie o vině západní spotřeby” na oteplování a následné potřeby trestat největší spotřebitele a zpracovatele zdrojů, tzn. západní civilizaci.

2. Homosexuální blokace přirozené natality

V systému industriální ekonomiky je homosexualita ekonomickým prostředkem ke snížení natality západní civilizace. Pokud klesne porodnost západní civilizace, klesne rámcová spotřeba zdrojů na planetě, protože se narodí méně “parazitů na zdrojích Země”, tzn. méně západních dětí, které mají velkou zdrojovou spotřebu a když vyrostou, zatíží planetu mnohem více, než dospělý Arab nebo Afričan. Jelikož západní civilizace spotřebovává většinu zdrojů planety, tak snížení porodnosti západní civilizace, třeba i jen o 1%, tak významně ušetří planetární zdroje.

3. Degenerace a regrese vzdělání

Hloupnutí západní civilizace zajistí, že na trhu práce bude mít nižší kvalifikaci, nižší mzdy, bude tak méně spotřebovávat planetární zdroje. V celé západní civilizaci dochází k úpadku vzdělání na všech frontách, ke zjednodušování, rozvoj mozku malých dětí používáním psacího písma ve školách (krasopisu) se ruší, nahrazuje se tiskacím písmem, na soukromých školách se přechází dokonce k psaní na laptopech a tabletech. Snižují se nároky, roste komercionalizace středních a vysokých škol, kde nejde o kvalitu vzdělání, ale o školné, které zaplatí za dítě rodiče.

Vzdělání pomáhá snižovat i školní inkluze s nepřizpůsobivými dětmi z problematických etnik. Globální prediktor, skrze neziskové americké a následně evropské organizace, tvrdě kritizuje školy, které se školní a multikulturní inkluzi brání, protože takový přístup kazí a ohrožuje plán globálního prediktora na regresi vzdělanosti v EU, a tím pádem ohrožuje plán poklesu ekonomické výkonnosti jedinců v západní společnosti, aby si nemohli kupovat tolik zboží a tím zatěžovat zdrojové planetární zásoby.

4. Robotizace a automatizace v procesech výroby

Čím více procesů v rámci ekonomiky je automatizovaných anebo rovnou robotizovaných, tím větší roste tlak na trhu práce na volná pracovní místa, kde je potřeba ještě pracovní lidská síla. Manuální práce tak jsou méně a méně placené, roste počet volných míst v nevýrobním sektoru, sklady, velkosklady, supermarkety, Amazony, montovny a práce u pásu, balení do krabic. Tyto práce nejsou kvalifikované, díky tomu klesá výdělek, lidé mají v západní společnosti méně peněz, méně utrácejí, západní společnost tak chudne a tím pádem spotřebovává méně planetárních zdrojů.

5. Likvidace tradiční rodiny a křesťanství

Tradiční západní rodina, která má děti, ohrožuje proces globálního chudnutí západní civilizace nejvíce. Spolu s rodinou je to ale zejména křesťanská rodina. Za tímto účelem likvidace křesťanství byl do Vatikánu dosazen kandidát Nového světového řádu, Papež František. Ten vyzývá k chudnutí křesťanské rodiny, spokojení se s málem, k přijímaní muslimských migrantů a bojovníků Islámského státu všemi farními úřady v Evropě [3]. Likvidace tradiční rodiny probíhá i ze strany řídících procesů globalizačních struktur v jednotlivých vládách států v EU, viz. juvenilní justice v Norsku, odebírání dětí z rodin a jejich adopce homosexuálními páry atd.

6. Invazivní imigrace

V posledních měsících se ukazuje, že všechny výše uvedené metody, i když fungují, nemohou se co do efektivity a rychlosti chudnutí EU rovnat s imigrací Arabů a Afričanů do EU. Společnost, která přijme do svého prostoru chudé migranty, tak maximálním způsobem urychlí své vlastní chudnutí. Proč tomu tak je, to si vysvětlíme na jednotlivých krocích, které provázejí imigraci.

Abychom lépe pochopili, proč z výše uvedených 6 priorit je právě invazivní imigrace podle všeho nejefektivnějším nástrojem globálního chudnutí západní civilizace, musíme si vysvětlit, z jakých fází se invazivní imigrace, kterou v podání Arabů známe nejlépe, skládá.

europe-migrants_hungary-6.jpg
Invazivní imigrace je nejrychlejším prostředkem NWO na zchudnutí Evropy a USA
Strukturované fáze invazivní imigrace

Invazivní imigrace se skládá z celkem 6 stupňů, kdy každý další stupeň je závislý na úspěšné realizaci stupně předchozího. Pokud se podaří zmařit kterýkoliv ze stupňů dříve, než proces dosáhne 6. stupně, je možné invazivní imigraci zabránit. Pokud proces dosáhne až 6. stupně, je už pozdě.

1. stupeň: Destabilizace

Globální prediktor, aby mohl přesunout obrovské množství lidí, z jednoho místa na druhé, musí nejprve destabilizovat jejich domovský prostor. Metod je mnoho, ta nejúčinější je revoluce, povstání a následná občanská válka, která nemá konce. Tato situace potom okamžitě spouští proces stěhování, tedy migrace.

2. stupeň: Migrace

Obrovské vlny migrantů, uprchlíků, utíkají z destabilizované země k sousedům. Pokud je ovšem soused také nestabilní, nebo ekonomicky slabý a uprchlíky nepřijme, ti automaticky pokračují dále. Německo, jako ekonomicky nejsilnější země západu, musí zchudnout nejvíce a nejrychleji, to je plán Globálního prediktora. Angela Merkel plní tento plán a otevírá brány prakticky všem uprchlíkům. Německo je plně pod kontrolou globálního prediktora, vláda Merkelové překresluje imigranty demografickou mapu Německa nejrychleji ze všech států západní civilizace.

3. stupeň: Domestikace

Imigranti se po přijetí hostitelskou zemí začlení do sociálního systému, získají domovský status a postupně se naučí ve společnosti fungovat. Proces domestikace obvykle zabere 3 generace (60 let), kdy teprve děti dětí původních imigrantů mají domestikovaný sociální profil. Domestikace je však úzce spojená se zaměstnaností a pokud práce pro imigranta a poté jeho děti není, nastává proces frustrace. Tento stupeň je z pohledu přežití původní hostitelské civilizace klíčový. Pokud se proces invazivní imigrace nezastaví na 3. stupni, tzn. pokud se nepodaří imigranty domestikovat (zdomácnět), hrozí likvidace a zánik hostitele.

Pozor, nezaměňujte proces domestikace s tzv. integrací! Proces integrace je invazivním procesem vnášení cizí kultury do hostitelské společnosti, což je nebezpečný proces, který nevede k domestikaci, to znamená k přirozenému splynutí s původní hostitelskou společností!

4. stupeň: Frustrace

Obrovská strukturální nezaměstnanost imigrantů. Neschopnost vytvoření si kulturních a sociálních vazeb. Pocit sociálního vyloučení. Frustrace poté otevírá prostor ke vzteku, nenávisti vůči hostitelské zemi a radikalizaci. Arabové vytvářejí ihned během neúspěšné domestikace (která je záhy nahrazena substituční invazivní integrací) náboženská islámská centra, která kážou z Koránu, přednáší o džihádu pro mladé a věčně nezaměstnané muslimy. Mladí muslimové, kteří se již v hostitelské zemi narodili, považují své složité sociální postavení za nespravedlivé. Otevírá se tak prostor pro radikalizaci.

5. stupeň: Radikalizace

Neschopnost západních zemí nabídnout kromě základní pomoci uprchlíkům i práci a sociální status, vede k radikalizaci muslimů, demonstracím, protestům a volání po spravedlivějším zřízení, které poskytuje např. systém Šaríja, což je komplexní souhrn předpisů o sociální soudržnosti, povinnostech rodiny, o sdílení bohatství, přerozdělování atd. Šaríja zdaleka není jen o kamenování, to by byl omyl si myslet. V Islámu je normální, že bohatší rodina se musí podělit s chudší rodinou o jídlo, o prostředky, děti se musí finančně starat o rodiče atd. Šaríja tak jedním šmahem řeší důchodovou reformu, protože podle Šaríje se musí o rodiče v důchodu povinně starat děti. V Íránu, když dospělé dítě se nestará o rodiče, hrozí bičování. Je tak docela možné, že globální prediktor se může výhledově snažit o založení evropského chalifátu v EU, čímž by vyřešil důchodovou reformu. Žádná by totiž nebyla potřeba.

6. stupeň: Demografická restrukturalizace

Poslední fází je demografické překreselní mapy Evropy, protože arabský systém na principu Šaríja vyžaduje po arabských ženách vysokou porodnost. Čím více dětí, tím větší pravděpodobnost, že arabští rodiče na stáří neumřou hlady. V kontrastu s tím je nízká porodnost v západních rodinách, upřednostňování kariéry, single styl života, homosexualismus, feminismus, juvenilní justice a útisk tradiční rodiny ze strany vlád.

Vysoká porodnost arabských rodin tak bude mít za 50 až 60 let katastrofální důsledky pro současnou západní civilizaci. Ta zchudne, bude spotřebovávat méně zdrojů planety, porodnost bílé západní civilizace bude velmi nízká, s nízkým vzděláním, ale se stejným sociálním statutem, jaký budou mít muslimové v Evropě. Barevná, multikulturní a chudá Evropa a chudé USA (kde probíhá ten samý proces globálního chudnutí, ale prostředkem není invazivní imigrace Arabů, nýbrž Hispánců, Mexičanů a obecně chudých obyvatel Latinské a Jižní Ameriky) tak již nebudou parazitovat na zbývajících nerostných zásobách planety Země.

Rusko jako černá ovce v plánu NWO

Ruská federace se po nástupu Vladimira Putina k moci ukončila realizaci plánu NWO v Rusku na procesu globálního chudnutí zavedeným Borisem Jelcinem a současná konfrontace mezi západem a Ruskem je uměle vytvořeným zástupným problémem, jak Rusko nechat zchudnout nedobrovolně, tedy pomocí sankcí. Plán globálního prediktora na zchudnutí západní civilizace není možný realizovat bez Ruska, které má obrovské nerostné zásoby, se kterými globální prediktor počítá pro potřeby celé planety a jejího přežití! Chápete tedy, o co se zde hraje v tzv. Ukrajinském konfliktu. Ruské nerostné bohatství nemá patřit Rusku, ale celému světu (skrze změnu vlády v Kremlu a následnou privatizaci ruských zdrojů nadnárodními korporacemi pod kontrolou globálního prediktora. Stejný proces teď právě začal na Ukrajině).

Plán globálního prediktora na likvidaci západního parazita na zdrojích planety tak je celým komplexním souhrnem opatření. Pokud by tento koncept selhal, bude následovat zřejmě násilná cesta redukce spotřeby západní civilizace, vyvolání zničující války mezi zeměmi západní křesťanské civilizace (jaderná výměna USA vs. Rusko). I to je totiž cesta, jak dovést západní civilizaci k vytouženému resetu globální ekonomiky, tedy ke zchudnutí západní civilizace a k restartování růstu HDP, ovšem s řádově menší spotřebou celé civilizace.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Andy
Návštěvník
Andy

Je mi divné, že Rusko je černou ovcí v plánech globálního prediktora, když např. sám Pjakin uvádí, že poslední kroky Ruska jsou v souladu a po konzultaci Putina s GP. Nemá někdo k tomu více info?

Cico Ciciak11111
Návštěvník
Cico Ciciak11111
Re: Cico
Návštěvník
Re: Cico

Promiňte, ale článek, který ještě neobjevil, že existují odstavce – je tak obtížně čitelný, že jsem vaši reakci vzdal číst.

Pavel Jan
Návštěvník
Pavel Jan

Pokud je pravda to, co je v článku popsáno, tak je GP amatér, nebo mu jde o něco jiného. Memohu uvěřit tomu, že by byl tak blbej. Co umí? Akorát okrádat a obelhávat celej svět, v tom je mistr, proto taky může donekonečna financovat ty svoje diletantské programy. Ale v řízení světa je to břídil. Vždycky rozjede nějakou “sofistikovanou” akci, aby za pár let zjistil, že to opět posral. A tak to jde pořád – jedno za druhým. Jen dělá ve světě bordel.

Supman
Návštěvník
Supman

Myslím, že v celé teorii o “chudnutí” západu je závažný nedostatek. Chamtivost či sobectví vychází prvotně z pudu sebezáchovy, který je vlastní každému živému organismu na planetě. A čím nevzdělanější a primitivnější je nositel, tím je pud silnější. Imigranti z chudých oblastí přece nejdou za tím, aby byli dále chudí. I v Číně nároky na spotřebu rostou astronomicky. Pouze vzdělání a dostatečné technologie by dokázali změnit přístup a trend. Takže je ten program možná trochu jiný. Možná že i GP či jeho různé odnože a elity bojují pouze o své přežití a vliv…

xxyyxx
Návštěvník
xxyyxx

jaderná výměna USA vs. Rusko

Mne akosi nehraje tato teza ze jadrova vymena medzi USa a RF….v tom pripade by globalisti nemali pristup k nerastnemu bohatstvu vdaka radiacii, radiacnemu spadu a celkovej zmeny klimy…ono na jednu stranu depopulaciu by to riesilo, mozno az velmi vyrazne…ale kolko veci by stratili..ved EMP yb sme sa vratili spat do 17 storocia, otravenemu ZP by sme vychovavali chorobne obyvatelstvo a vdaka klimatickym zmenam ( doby ladovej ) by tu bolo takmer nemozne zit…myslite ze toto je mozny plan?? ja to skor beriem ako nastroj strasenia a podobne…resp mozno nejake mensie jadrove vymeny samozrejme ktore by nemali dopad na svet a ZP s tym, zeby slo napr o vymenu 15 – 15 jadrovych hlavic len na strategicke ciele vojenskeho charakteru…co myslite? dakujem za vase komenty na moj dotaz…

jana mikeškova
Návštěvník
jana mikeškova

Ruské nerostné bohatství nemá patřit Rusku , ale celému světu???? to je ftip – spravne a pravdivo by bolo napisane
Ruské nerostné bohatství nemá patřit Rusku a ruskému ľudu , ale nadnárodním korporacím pod kontrolou globálního prediktora
Tie si totiz myslia, ze aj ludia aj vsetko je tu kvoli nim, pre nich a z ich milosti.

Rigor Mortis
Návštěvník
Rigor Mortis

Ctete http://www.dvtr.eu a http://www.leva-net.webnode.cz zde doporucuji sekci VIDEO a zde Pjakina konentare… Pak budete mi mnohem vetsi nahled a kontext pro vyhodnocovani podobnych zprav ? kolem veskereho globalniho deni

mrduc
Návštěvník
mrduc

zaujimavy nazor, ale v 2 bodoch nesuhlasim:
– invaziou moslimov do tzv. vyspelych zapadnych statov tieto staty neschudobneju, naopak sa zvasi pocet jedincov neumerne pozierajucich zdroje – financne zdroje vyspelych statov nie su nijako obmedzene. Ak invazista nema na zvysenu spotrebu, spolocnost ho donuti si na nu pozicat. Praveze si myslim, ze jednym z cielov invazie je vytvorit vacsi pocet dlznikov, lebo ti doterajsi si uz asi dostatocne nepoziciavaju. Peniaze stratili svoju funkciu vyjadrovat nejaku hodnotu, stat sa stal prackou virtualnych penazi, je jednoduche vytvorit dlznika, pretoze dlh za neho zatiahne stat (samozrejem si na to pozicia, aby bol dlh co najvacsi :). Vsetko pre blaho tych, ktori ziju z poziciavania penazi.
– neviem preco by nejakemu globalnemu prediktorovi lezal na srdci osud planety Zem. Svoje typicke riesenie popisal v biblii, kapitola ‘Potopa sveta’. Ostatni prosim citat ‘po nas potopa’.

dedek
Návštěvník
dedek

Chtěl bych poukázat na jeden detail. V článku se hovoří, že pokles porodnosti západní civilizace by přinesl zlepšení situace v tzv. drancování přírodních zdrojů.
Tento pokles ale už existuje. Vezměme fakt, že rodiny – západní inteligence – mívají v průměru 1 či 2 dítka, zatím co národy s malým IQ se množí jak kobylky, kdy 5 i více dětí nejsou výjimkou.
Tudy asi cesta moc nepovede.
Poměr spotřeby přírodních zdrojů inteligentních a primitivních národů se nejspíš nezmění.
Berme to tak, příroda už odedávna řídila úspěšně proces rovnováhy. My lidé jsme sice svou inteligencí jejím největším protivníkem, takže její boj s námi je mnohem těžší, ale věřme, že ona bude vždy silnější.
Dejme tomu, že to dojde tak daleko, že svou planetu tzv. vyžereme.
Co se stane ?
Vymřeme.
A co dál ?
Přesně to, co se stalo po katastrofách, které postihly v minulosti naší planetu.
Život bude pokračovat, byť třeba v jiné formě.
Uvědomme si, že naše planeta a život na ní není závislý na nás, ale na vesmírných zákonech a zničit jej mohou jedině tyto okolnosti, k čemuž jednou dojde.

Jana Černíková
Návštěvník
Jana Černíková

Pokr.:

Takže když to shrnu, máme se naučit, že realita kolem nás není nějakým neměnným objektivním faktem, ale že je naším odrazem, tedy pokračováním nás samotných, našich „nastavení“. Ať už si to uvědomujeme nebo ne, realitu kolem sebe tvoříme všichni – většina zatím nevědomě svými strachy, obavami,… a jen menšina začíná přicházet na to, že je to možné i jinak – vědomě a v souladu s tím nejlepším, co v člověku je. První kategorie lidí bude k tomu, co je třeba se naučit, dotlačena okolnostmi, druhá kategorie tam bude radostně kráčet sama.