Analýza necenzurovaného videa střelce z Halle odhaluje zinscenovanou provokaci v režii Mossadu,...

Analýza necenzurovaného videa střelce z Halle odhaluje zinscenovanou provokaci v režii Mossadu, organizace SITE měla video k dispozici dříve, než se dostalo na Twitch! Video je banováno, protože cenzuruje jednu zásadní větu střelce, ukazuje střelbu slepými patronami v restauraci, žádné broky, žádné potrhané oblečení, žádné stopy na zdi! Jediné, co bylo pravé, byla střelba broky do zamknutých dveří synagogy! A Židé už chtějí zákaz AfD, prý je zodpovědná za očkování Němců k antisemitským útokům!

Analýza necenzurovaného videa střelce z Halle odhaluje zinscenovanou provokaci v režii Mossadu, organizace SITE měla video k dispozici dříve, než se dostalo na Twitch! Video je banováno, protože cenzuruje jednu zásadní větu střelce, ukazuje střelbu slepými patronami v restauraci, žádné broky, žádné potrhané oblečení, žádné stopy na zdi! Jediné, co bylo pravé, byla střelba broky do zamknutých dveří synagogy! A Židé už chtějí zákaz AfD, prý je zodpovědná za očkování Němců k antisemitským útokům!

Redakce Aeronetu konečně získala původní necenzurované a nesestříhané video útočníka z Halle, který minulý týden 9. října zaútočil na místní synagogu. Před dvěma dny jsme na Aeronetu uveřejnili první analýzu [1] na základě veřejně dostupných videí a záběrů, které ovšem prakticky nic nevypovídaly. Proto jsme velice rádi, že jsme do redakce dostali tolik odkazů na necenzurované záběry. Bohužel, mnoho z nich bylo sestříhaných, a takové záběry nemůžeme pro naši analýzu použít.

Stephan Balliet po zatčení vystupuje z helikoptéry.

Mnoho webů a serverů má ve zvyku zkracovat a stříhat videa, protože si myslí, že v těch vystřižených částech záznamu není nic podstatného. Toto ovšem znehodnocuje důkazní materiál, protože záznam musí být původní, nesmí se do něj nijak zasahovat, nesmí se zkracovat, stříhat, maximálně je možné do něj vložit logo nebo watermark, ale to je vše. Přesto jsme však dostali od jednoho ze čtenářů původní 35-minutové video a mohli jsme tedy provést analýzu. Velice mu děkujeme. Již dopředu můžu konstatovat, že celá akce v Halle byla zinscenována za použití atrap, maket, rekvizit, krizových herců a kombinace ostrých a slepých nábojů. Rukopis Mossadu je zde naprosto nepopiratelný.

Důvod pro cenzuru videa hned v úvodu, střelec vyzývá lidí, aby si spočítali počty skutečných obětí Holokaustu. A tak jsme začali pátrat a odpověď jsme našli na izraelském serveru

První pokus o utajení pravdy a proč původní a necenzurované video nesmí být veřejnosti přístupné, se nachází hned na počátku videa, když Stephen Balliet hovoří anglicky a se silným německým akcentem na kameru a k divákům. Židovská organizace ADL (Anti-Defamation League) jako jedna z jediných přinesla veřejnosti (skoro) plné znění Ballietova povídání [2], ale má to jeden háček. ADL totiž jednu větičku z proslovu Stephena Ballieta vynechala. Samozřejmě, že útočník měl silný akcent, ale tak silný zase ne, aby mu nebylo rozumět v této krátké větě. Stephen Balliet totiž v autě pronesl, podle ADL, jenom toto:

Hi my name is Anon, and I think the holocaust never happened. Feminism is the cause of the decline of the West which acts as a scapegoat for mass immigration. And the root of all these problems is the jew. Would you like to be friends?

Jenže, díky tomu, že naše redakce má původní necenzurované video v originále, tak jsme ihned zaregistrovali, že na stránce ADL v tomto výroku něco chybí. Kompletní a nezkrácené výroky Stephana Balliota totiž zní takto:

Hi my name is Anon, and I think the holocaust never happened. You numerize it, the pieces (of puzzle). Feminism is the cause of the decline of the West which acts as a scapegoat for mass immigration. And the root of all these problems is the jew. Would you like to be friends?

V překladu

Ahoj, jmenuji se Anon a myslím si, že holocaust se nikdy nestal. Sami si to spočítejte, ty dílky (skládačky). Feminismus je příčinou úpadku Západu, který působí jako obětní beránek pro masové přistěhovalectví. Kořenem všech těchto problémů je žid. Chtěli byste být přátelé?

A v tom je právě ten zakopaný pes. Organizace ADL totiž z jeho citátu záměrně vypustila větu “You numerize it, the pieces” a je naprosto jasné, proč to zamlčeli na svém webu. Stephen Balliet totiž poukázal na prokazatelné početní nesrovnalosti s údajnými počty obětí Holokaustu, kterých oficiálně prý bylo 6 milionů, ale nikde v Německu pro taková čísla neexistují žádné písemné záznamy. Nikdo nepochybuje, že Židé byli v koncentračních táborech likvidování, ale číslo 6 milionů není zkrátka dodnes podložené žádnými písemnými a účetními důkazy, z nichž ty hlavní, tedy dokumenty o vězních, se zachovaly a dočkaly se konce války. Nikde ovšem nelze najít záznamy o 6 milionech vězňů, protože tolik těl by pece v Osvětimi spalovaly podle matematických propočtů 58 let. A to je nesmysl. Takže, kde se vzalo číslo 6 milionů? Budete se divit, ale číslo vzniklo způsobem, že jeden pán povídal, že mu kdysi jiný pán povídal… ne opravdu, a důkaz najdeme na izraelském serveru Haaretz [3], odkud budeme citovat.

Odkud pochází bizarní číslo o 6 milionech obětí Holokaustu? Budete překvapeni…

Zdá se, že toto číslo poprvé zmínil Dr. Wilhelm Hoettl, rakouský úředník ve Třetí říši a vyškolený historik, který působil na řadě vedoucích pozic v SS. V listopadu 1945 Hoettl svědčil v norimberských soudních procesech proti obviněným nacistickým válečným zločincům. Později, v soudním řízení v roce 1961 v Izraeli s Adolfem Eichmannem, se také podrobil zdlouhavé sérii otázek ze strany státního zástupce, hovořil pod přísahou v soudní síni v Rakousku. Při obou příležitostech popsal rozhovor, který vedl za války s Eichmannem, úředníkem SS, který měl hlavní odpovědnost za logistiku židovské genocidy, a to v srpnu 1944 v Budapešti. Ve svědectví z roku 1961 si Hoettl vzpomněl: „Eichmann… řekl, podle jeho informací do té doby zahynulo asi 6 000 000 Židů – 4 000 000 ve vyhlazovacích táborech a zbývajících 2 000 000 při střelbě operačními jednotkami a dalšími příčinami, jako je nemoc atd.”

Střelcova podomácku vyrobená zbraň. Černé části jsou z plastu vytištěné na 3D tiskárně.

Takže, dámy a pánové. Oficiální číslo 6 milionů zavražděných Židů pochází od rakouského historika, který to prý slyšel v roce 1944 v Budapešti od Adolfa Eichmanna, chvástajícího se nacisty, který se chtěl pochlubit a vytáhnout, jak se plní plán likvidace Židů. Problém je v tom, že Adolf Eichmann se k tomuto výroku jednak nikdy nepřiznal, ale i kdyby se přiznal, že to v Budapešti v roce 1944 řekl, nebylo by to nic jiného, než výrok.

Pokud by totiž řekl A, musel by říct i B, a to konkrétně místa hrobů těchto milionů Židů. Po válce byly odkryty všechny masové hroby, v Polsku a na Ukrajině, v nich byly nalezeny stovky a v některých případech i tisíce obětí, ovšem ani při těchto masových popravách se logisticky nedalo dosáhnout ani počtu 1 milionu za celou válku, natož 6 milionů v jejím závěru. Ty lidi k popravám totiž bylo nutné nějak logisticky dopravit, odněkud je svolat, naložit do vlaků, odvézt k nějaké popravčí jámě, masovému hrobu a tam zastřelit.

Pověz, kde ty hroby jsou, co se s nimi mohlo stát…

Toto se provádělo na Ukrajině, kde Banderovci ve spolupráci s oddíly SS takto vyvražďovali Židy, že je sváželi z okolí v autech, ale byli to tisíce Židů, nikoliv však desítky tisíc, a už vůbec ne stovky tisíc, a ty miliony už ani náhodou. Všechny takové masové operace by totiž vyžadovaly mamutí logistické zázemí, existovaly by záznamy vlakových transportů, výdejů paliva pro nákladní auta, všechno by bylo dohledatelné. Jenže, nic takového neexistuje.

Jediným vyhlazovacím koncentrákem v Říši, který dokázal spalovat stovky těl vězňů za den, byl Auschwitz-Birkenau. Před osvobozením Osvětimi Rudou armádou 27. ledna 1945 už nacisté vůbec těla nespalovali v pecích, protože vlivem krutých mrazů a hladomoru umíraly v táboře stovky Židů denně a oddíly Sonderkommando je nestíhaly spalovat, kapacita pecí a rychlost spalování to prostě neumožňovala. Sověti nakonec tato těla našli zmrzlá na hromadě mezi ubikacemi. Jinými slovy, spalovacími pecemi v Osvětimi nemohly projít miliony mrtvol, protože to je zkrátka technologicky, matematicky a fyzikálně vyloučené.

Střelcova delší podomácku vyrobená zbraň.

Jenom pro zajímavost, dnes v moderním krematoriu, kde se spalují těla pomocí zemního plynu, trvá spalování jednoho těla o průměrné velikosti přes 2 hodiny, a to ještě navíc moderní pece používají acetylen pro podporu hoření a zvýšení teploty plamene. Nic takového v Osvětimi pece neměly. To jsou zkrátka fakta. Pokud tedy prokazatelně 6 milionů Židů nemohlo být spáleno v Osvětimi, tak museli být popraveni. A zřejmě ne na jednom místě v jednom mamutím hrobě, ale ve stovkách nebo spíš v tisících masových hrobů, o kterých by musely být alespoň nepřímé záznamy v podobě výkazů o vlakových transportech, výdejích paliva, povolenek k průjezdům silničními a staničními kontrolami nacistů, příkazů k jízdě podepsaných Komandaturou SS, na jejichž základech bylo možné za války čerpat omezené množství paliva do nákladních aut atd.

Číslo 6 milionů je založeno na svědectví typu “jeden moc špatný pán mi kdysi povídal”

Dále by existovaly veřejné ohlášky pro transporty. Teoreticky je možné popravit do velké díry 1 milion lidí, ale není možné to udělat tak, aby po tom nezůstaly stopy po logistice. Za války na všechno byly předpisy, papíry, lejstra, precizní německá evidence. A to ne z plezíru, nebo kvůli buzerování, ale protože akutně chyběly  zdroje a všeho bylo nedostatek. Proto se vše evidovalo, spotřeba paliva, cesty aut, vlaků, uhlí do lokomotiv, všechno. To znamená, že informace o 6 milionech Židů je založena na jediné věci: Na výroku jednoho pána, Dr. Wilhelma Hoettla, který podle svých slov to prý slyšel od jiného pána, od Adolfa Eichmanna v roce 1944 v Budapešti, jen tak mezi řečí. Je to tedy informace bez důkazů, jak je dnes moderní říkat “bez zdroje”, a jistě víte, jak se dnes moderně říká informacím bez potvrzení a bez ověřeného zdroje: Fake news. Anebo konspirace.

Údajné výbušniny, jenže z těchto žádnou nepoužil. Video dokazuje, že házel jenom izolační páskou omotané balíčky, které dělaly rámus, ale nedokázaly ani odstřelit a otevřít dřevěná vrata.

Židé byli likvidováni a spalováni, o tom existují záznamy, to je naprosto jisté a nezpochybnitelné. Byli popravováni do masových hrobů zastřelením, to je také nezpochybnitelné. Jenom ale chybí jakékoliv nezávislé důkazy a listinné dokumenty nacistů pro číslo o 6 milionech obětí. Protože toto číslo není založeno na podkladech, ale na svědectví Dr. Wilhelma Hoettla, co prý slyšel od Eichmanna v roce 1944 v Budapešti. A přesně tuto větu, kterou Stephan Balliet pronesl v autě, tedy větu “Sami si to spočítejte, ty dílky” ve smyslu skládačky, organizace ADL na svém webu vypustila z jeho citace. Chápete, proč video nesmí nikdo vidět v plném záznamu? Protože by nedejbože blbý a tupý gój mohl slyšet střelce, jak mu radí, aby zapnul mozkové závity a spočítal si to, ty jednotlivé dílky faktů dohromady. Jenže, tím teprve naše analýza začíná.

Originální a necenzurované video střelce z Halle

V čase videa 07:07 střelec zjišťuje, že dveře do dvora synagogy jsou uzamčené. Nejedná se o dveře synagogy, ale pouze dveře do zahrady. Když Stephan Balliet toto zjistí, zakleje a jde zpátky podél zdi. Po chvíli se zastaví, zapalovačem zapálí první dělobuch a hodí ho přes zeď do zahrady. V čase 07:26 je slyšet kliknutí zapalovače a poté syčící doutnák dělobuchu. Po chvilce se zpoza zdi ozve rána, naprosto typická pro zvuk silvestrovských petard a dělobuchů. Další dezinformace médií je odhalena vzápětí. Americké i evropské televize a média uvedla, že střelec se divákům předváděl a chlubil v autě se svou výstrojí a výzbrojí. Jenže, to vůbec není pravda. Stephen Balliet totiž po vhození dělobuchu do zahrady zkoušel otevřít vjezdová vrata, ale byla zavřená zevnitř na řetěz, bylo je možné jen pootevřít. A tak střelec šel do auta pro další dělobuch a hledal ho v taškách. Takže, žádné předvádění se před diváky streamu to nebylo.

 

Vybral si jeden dělobuch a vložil mezi vrata, zapálil doutnák a ozvala se slabá rána. Dělobuch vrata neotevřel, vrata se ani nepohnula, žádné poškození, prostě nic. V čase videa 09:00 se vrací k vratům, když v tom proti němu jde žena s batohem na zádech a řekne mu: “Muss das sein, wenn ich hier lang gehe? Mann, ey.”, což v překladu znamená “Musí to být, když tu zrovna jdu? Ach jo.” A na to konto střelec vezme svůj improvizovaný a podomácku vyrobený samopal a ženu zastřelí dávkou 4 ran do zad. Ta padne na zem a leží. Vzhledem k tomu, že střelec používá dělobuchy místo granátů, lze úspěšně pochybovat o tom, jakými projektily právě ženu údajně zastřelil. Jaký to byl materiál? K tomu se hned dostaneme. V čase 09:31 se totiž rozčílí, že vrata do zahrady, která slouží jako židovský hřbitov, nejdou otevřít ani po odpálení dělobuchu. A tak se naštve a vztekem vypálí při cestě zpátky k autu další dávku do těla ženy na silnici.

Střelec si prostřelil pneumatiku u svého auta a na zázrak bylo zaděláno

A tady se dostáváme k další komedii a odhalení podvodu médií. Během této dávky ze samopalu si totiž nebohý střelec (jinak to ani nedokážu popsat) prostřelí pneumatiku svého auta. Prostřelit pneumatiku není žádná legrace, k tomu jsou potřeba skutečné patrony se silnou razancí a kinetickým výkonem. Kvalita munice je tedy v případě samopalu kvalitní. Zvuk ucházejícího vzduchu z pneumatiky je zjevný, minimálně jedna pneumatika je prostřelená a po chvíli prázdná. Jenže, za chvíli se stane zázrak. Ale k tomu se ještě dostaneme.

Střelec jde od auta k domu a prochází zasklenými dveřmi. Zjišťuje ale, že jde o sousední dům, který sousedí se synagogou a vchod tam není. Vrací se k autu a následuje bizarní scénka. Na silnici stojí bílý pickup a řidič vystoupil, aby zjistil, co se stalo ženě ležící na silnici. Stephen Balliet proti němu namíří zbraň, ale nezastřelí ho, pouze se ho snaží přimět, aby odjel. Tento muž totiž není krizový herec, není součástí inscenace a nesmí “umřít”. Muž proto nastupuje do auta a odjíždí. A teď přichází klíčová scéna.

Střelec si právě prostřelil levou zadní pneumatiku.

V čase videa 11:20 celkem 3x vystřelí proti zamčeným dveřím. Třetí výstřel urve kliku od dveří. Na dveřích zůstane několik malých a mělkých dírek ve dřevě, které potom policie snadno nožíkem vyškrabe a vydloubá z dírek, jak dokazuje další fotografie níže. Náplň patron do brokovnice je zoufale slabá. Sami se podívejte do našeho článku zde, kde je video a ukázka skutečné brokovnice, jakou paseku a kolik děr v kolika dveřích za sebou dokáže broková patrona vyrobit.

Stephan Balliet používá zjevně přebíjené brokové patrony, ale jako náplň nepoužil střelný muniční prach, ale zábavní pyrotechniku. Ta sice také obsahuje část střelného prachu, ale v jiném a nemuničním složení. Kinetická energie je tudíž velmi slabá. Rána je to sice po zvukové stránce obrovská, spousta kouře a dýmu, ale výsledný kinetický efekt mizerný. Střelce vůbec nenapadlo na dveře použít samopal. To je první zvláštnost. Pokud samopal prostřelil pneumatiku, bez problému by rozmašíroval dřevěné dveře na cimpr campr. Jenže, toto ho buď nenapadlo, anebo to nebylo součástí scénáře.

Policie vyškrábala broky ze dveří jako důkazní materiál. Vidíte nyní, jak mělké důlky jsou a jak slabou sílu měla brokovnice.
Dělobuchy nevybuchovaly, zato stěrače stíraly a auto jelo na další štaci i s prázdnou pneumatikou, bez problému, takový malý lapsus ve scénáři…

V čase 12:27 znovu kliká zapalovačem a hází přes zeď další dělobuchy, ale ani jeden z nich nevybuchne. Zklamán z neúspěchu nasedá do auta a odjíždí o několik ulic dál a divákům na streamu říká, že má další cíl. Jenže, přichází slíbený zázrak. Auto i s prostřelenou pneumatikou bez problému jede, žádné drncání a skřípání ráfku kola, prostě auto jede v klidu i s prázdnou pneumatikou. Zázrak! Může sice mít pneumatiky RunFlat, ale ty nejsou určeny pro honičky s policií. A hlavně, při RunFlat jízdě by mu na palubní desce každých 15 sekund pískala kontrolka varující a omezující rychlost vozu. Jenže nic se neozývá. K tomu se ještě dostaneme. Vysedne z auta, jde přes rušnou silnici, zapálí cestou jeden dělobuch, který vhodí do restaurace a prodejny kebabu.

Dělobuch spolehlivě vybuchne, na rozdíl od těch, které jen před chvílí naházel přes zeď do zahrady synagogy. V čase videa 16:03 potkává ženu. Nezastřelí ji, nevšímá si ji. Vstupuje do restaurace. A v této restauraci začíná další zásadní část inscenace, která nám připomíná Christchurch. Lidé padají na hromadu. Už zase. Zatímco vybraní lidé utíkají dozadu v prodejně, za automatem na americkou Coca Colu se ukrývají dva muži. Jeden je typický Němec v brýlích a drží mobilní telefon. Vykoukne zpoza automatu a střelec nestřílí, místo toho ustupuje zpátky. Muž v brýlích utíká nakonec dozadu.

Schovaný malíř pokojů za automatem na Coca Colu. V této poloze je spatřen poprvé, a už v ni zůstane navěky. Ani před, ani po střelbě se ani nepohnul. Figurína?

Za automatem na Coca Colu leží bez hnutí muž v červeném tričku a pracovních kalhotách. Všimněte si jeho polohy. V této poloze zůstane a ani se nehne. Nátěr zdi okolo je také červený. Střelec muže zastřelí skrze mezeru mezi dvěma automaty na nápoje. Potom bůhví proč odchází, vrací se k autu pro munici a pro novou zbraň? Asi. Cestou zpátky do kebabárny se pokusí znovu bezdůvodně zastřelit další osobu, tentokrát jakéhosi mladého studenta. Jenže ohlušující výstřel z brokovnice mladíka nezasáhne, ale je pouze slyšet z dálky rozsypané sklo.

Kuličky z patrony asi zasáhly okno nebo výlohu. Vrací se do auta, přeparkuje auto na druhou stranu, prázdná pneumatika zjevně jako by nebyla, zaparkuje blíže k restauraci. Znovu bezdůvodně vystřelí na několik utíkajících lidí. Předtím mohl zastřelit muže u pickupu, nezastřelil. Mohl zastřelit ženu u kebabárny, nezastřelil. Možná mu nepřipadala jako Arabka nebo Turkyně, ale střílel jenom na lidi, kteří mu připomínali cizince. Možná takto to budou vysvětlovat média. Jenže… scénář je prostě dopředu daný, na koho smí střílet a na koho ne. V čase 21:00 znovu vstupuje do kebabárny, není jasné proč.

Žádná krev, žádná oprýskaná omítka od broků, žádné potrhané šaty oběti, žádný pohyb těla, ruce pod hlavou, obrovský tlak prý-brokovnice s tělem ani nepohnul… a na závěr pachatel v honičce ujel z místa přestřelky s policií… s prostřelenou pneumatikou!!!

Za automatem na Coca Colu leží v rohu natěrač. Je to malíř pokojů a host restaurace. Informaci přinesla německá média, čímž se potvrzuje, že zastřeleným není majitel obchodu, ani zaměstnanec. Stephen Balliet se vrací, aby do něho znovu vystřelil. Proč proboha? Vystřelí do těla celkem 3x po sobě, až se žlutá cedulka na zdi tlakem plynů nadzdvihuje. Na červené zdi přesto nejsou žádné stopy po brocích, které by červenou barvu odlouply a zůstala by vidět bílá zeď. Na té sice jsou vidět na okraji bílé oprýskané body, ale ty tam byly už před příchodem střelce.

S prázdnou pneumatikou prchá před policií. Palubní deska mlčí, i když by měla pípat každých 15 sekund, že je prázdné kolo a jede se v RunFlat režimu.

Navíc pozor, střelec muže za automatem zastřelil z pistole v čase 16:59, nikoliv z brokovnice, která by zanechala na zdi bílé díry, pokud by ty patrony do brokovnice byly skutečné a pravé. V čase 22:20 začíná poprvé přestřelka s policií, ta dorazila na pomoc až 22 minut po zahájení akce. Stephen Balliet naprosto nesmyslně na obrovskou dálku střílí z brokovnice, kterou nemůže nic trefit, brokovnice na střelbu na dálku je prostě nesmysl. Nakonec je sám zraněn, ale povede se mu nasednout do auta a s propíchnutou pneumatikou ujede policii (!), která ho podle oficiálních informací nemohla dohonit a zatkla ho až o 2 hodiny později, kdy chtěl změnit dopravní prostředek a chtěl odjet taxíkem.

Za zpackanou provokační operací stojí Mossad, důkazy nepřímo podala Rita Katz, šéfka SITE Intelligence, která jako jediná disponuje materiály střelce, jako jediný zdroj na celém širém internetu. Její otec byl popraven v Iráku za špionáž pro Mossad

Tady bych analýzu mohl ukončit, protože se musím co přemáhat, abych se smíchem neskácel pod stůl, protože po zhlédnutí necenzurovaného videa, kde chlapík s propíchnutou pneumatikou ujede prý policistům poté, co naházel do zahrady synagogy pár dělobuchů, si opravdu nikdo mentálně zdravý snad nemůže myslet, že tohle se opravdu a skutečně stalo. Už je mi jasné, proč video je cenzurované a banované, protože ukazuje nikoliv brutální scény, ale to video, dámy a pánové, ukazuje něco mnohem brutálnějšího a hroznějšího. To video totiž ukazuje pravdu a fakta! A to je to nejhroznější v dnešní době, co nesmí veřejnost vidět! Tato divadelní inscenace s krizovými herci je o minimálně o dvě třídy na nižší úrovni a nižší liga, než bylo video z Christchurch. Tam to mělo alespoň bohatou výpravu a skutečné palné zbraně, a ne tohleto, že chlápek s propíchnutou pneumatikou prý ujede po přestřelce z místa činu.

Rita Katz, šéfka SITE Intelligence Group

Za celou akcí stojí izraelský Mossad, a to z toho důvodu, že jejich spolupracovnice Rita Katz, provozovatelka serveru SITE Intelligence Group, získala video střelce ještě dříve než bylo rozšířeno na internet. Získala exkluzivně i manifest, který se prý potuloval již týden po internetu, ale nikdo o něm neví, nikdo ho neviděl, jediný zdroj vede na server SITE, kde za přístup k dokumentu je potřeba zaplatit a prokázat se dalšími akreditacemi, Rita už nechce přístup poskytovat alternativním serverům. Nikdo jiný, jenom Rita Katz má přístup k teroristickým materiálům v předstihu. Zkuste si to domyslet, odkud vítr fučí.

Rita z Izraele a Rebecca z New Yorku

Židovka Rita Katz se narodila v irácké Basře [4], její otec byl operátorem Mossadu a byl v Iráku popraven za režimu Saddáma Husseina, uprchla do Izraele a později sloužila v IDF. V Tel Avivu vystudovala tamní univerzitu a Blízkovýchodní studia v bakalářském oboru. V roce 2002 se přestěhovala do Washingtonu, kde založila organizaci SITE Intelligence a začala americké vládě a Dicku Cheyneymu dodávat interní informace z islámského a teroristického prostředí. Informace prý sbírá na internetu spolu s malým týmem, ale to je krycí zástěrka. Její zdroje nejsou z veřejného internetu, to ani omylem, jsou to všechno materiály, které jí poskytuje izraelský Mossad, pro který pracoval její otec. Ona sama je zřejmě rovněž operátorkou Mossadu.

Budoucí rabínka Rebecca Blady.

Dalším varovným vykřičníkem operace Mossadu je židovka Rebecca Blady, se kterou americká televize CBS udělala exkluzivní rozhovor [5]. Rebecca Blady se letos v květnu přestěhovala z New Yorku do Berlína [6], aby tam založila Base Berlin, tedy berlínskou základnu pro Židy [7]. Právě ona se nacházela v synagoze v Halle a popsala, jak prožívala útok. Vůbec ale nezaznělo, že útočník neútočil na synagogu, ale na branku plotu do zahrady, protože nebyl schopný přelézt zeď. To nevymyslíš! To je prostě komedie, která nemá obdoby. Manželem Rebeccy je rabín Jeremy Borovitz a právě s ním v Berlíně založila Base Berlin.

Přijela do Berlína založit židovskou organizaci a jen tak čistě náhodou si dojela do provinčního a bezvýznamného saského Halle na Yom Kippur. Tak určitě…

Rebecca Blady je koordinátorkou Společnosti pro rabínské podnikatele. Je také studentkou rabínské školy Yeshivat Maharat. Spolu se svým manželem spoluzaložila Base Berlin, domovskou pluralistickou židovskou komunitu mladých Židů v Berlíně. Působila jako rabínská stážistka v Prospect Heights Shul, je členkou ImmerseNYC a členkou Alpha Cohort of the Fellowship for Rabbinic Entrepreneurs a je certifikovaným instruktorem jógy. Je držitelkou BA cum laude z Brandeis University a na rabinátu působí v mediální produkci. Žije v Brooklynu se svým manželem Jeremym Borovitzem. A právě zakladatelka židovské Base Berlin byla v synagoze ve chvíli, kdy se tam snažil dostat střelec. Zčerstva tak mohla CBS vylíčit ohrožení a utrpění Židů v Evropě.  A výsledkem provokace je pouze jediná věc, útok na německou AfD. Židé ji obviňují, že útok v Halle je jejich práce, protože očkují německé občany k antisemitismu [8].

Rebecca Blady vychází ze synagogy v Halle.

A vláda v Berlíně chce přijímat nové zákony, které by zakázaly i další formy antisemitismu, které zatím nejsou trestné. Jedním z nich je prý i kritika a kritizování Izraele za jeho politiku a chování, třeba za anexe cizích území nebo za vojenský teror proti Palestinců. Trestným se tak může brzy stát i bojkot izraelského zboží a služeb. Provokace Mossadu tak sklízí úspěch, kritizování Izraele bude díky střelci z Halle už brzy německým zákonem ukotveno jako trestný čin. Stejný proces jako na Novém Zélandu po událostech v Christchurch. Tam také jediným výsledkem střelby bylo přijetí zákonů proti držení zbraní, o které marně celá léta předtím usilovala novozélandská vláda. Po střelbě v Christchurch zákony prošly hladce parlamentem. A tak jsme znovu i v Německu svědky laciné inscenace, kde je mizerné obsazení, mizerné rekvizity, mizerný scénář a takové nesmysly, že video je tak špatné a nedůvěryhodné, že se nesmí dostat na veřejnost, a je proto banováno a cenzurováno.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
vrkú
Návštěvník
vrkú

Proč si proboha nevypne ty stěrače?

Jana
Návštěvník
Jana

Bude asi dobré sledovat, co SITE / Rita Katz bude dál produkovat. Hledám si o ní další informace, našla jsem např. tento článek z roku 2006.
https://www.newyorker.com/magazine/2006/05/29/private-jihad

Lukáš M.
Návštěvník
Lukáš M.

Tleskám panu VK za jeho odvahu. Pochybovat o počtu zavražděných Židů v našem svobodném světě, to smrdí kriminálem.

Teze
Návštěvník
Teze

No dokud jsem si nepřečetl, že za “popírání Holokaustu” se zavírá, a likvidují se tak lidé kteří nic neprovedli, jsem tomu věřil taky.

V každém případě jako Čech budu na straně Čechů proti židovským zmrdům a sviním, které je chtějí likvidovat kvůli tomu, že něco řekli. My jejich urážky musíme poslouchat?

“Antisemitismu” je nesmysl, správný termín je “Žido-fobie” – strach ze Židovského nacismu a všehoschopných zmrdů. Už jen to, že to takhle překrucují, je sviňárna.

D.T.
Návštěvník
D.T.

Měl by se taky zavést termín – “slovanofobie”, nebo “antislovanismus”. Už je nejvyšší čas, aby si i normální lidé dupli. Nemusí řvát jenom jiná etnika, jak jsou utiskovaná.

Plynové komory – čísla sedět nemusí, ale průser to byl tak jako tak. Zdalipak si aspoň normální lid židovského původu uvědomuje, že je tam v podstatě prodávali jejich vlastní zazobaní soukmenovci?

Dáša
Návštěvník
Dáša

asi proto spolu válčí a jiné národy používají jako krmení

Bezejmeny
Návštěvník
Bezejmeny

Vražda a genocidana na jakémkoli člověku ,či národu , jakéhokoliv etnika je odsouzeníhodná ale i zpolitizování k jakému dochází ve prospěch a zavedení nového totalitního zlořádu je stejně tak zavrženíhodně odsouditelná.

c538
Návštěvník
c538

Kdysi byla vyhlášená amnestie na odevzdání zbraní. Bavil sem se o tom s kamarádem, který v té době pracoval u policie. Když někdo odevzdal pistoli, tak si to policajti buď nechali (protože policajti milují zbraně), nebo to zpeněžili v bazarech, sběratelům, známým, … 🙂

Když jsem byl na vojně, hlídali sme muničák, plný vylámaných a vykradených truhlíků se střelivem. Chybějící munice se “odepsala na střelbách”. Mazáci si vozili domů krabice od bot plné patron. Tři dny basy za každou ulitou patronu do sapíku, to byla jen “mazácká legenda”. Někteří to dokonce posílali v balíkách poštou přes celou republiku – až na východní Slovensko. “Starý otěc s tím trhá parezi”. S patronama do kanónů 🙂

Když byl ohlášen “cygánský den” (kontrola skříněk), nasbírali sme jen za rotou koš na odpadky různého střeliva, dělobuchů, …. A schovali si to na Silvestra, do trezoru k náčelníkovi štábu, tam to nikdo nehledal 🙂

Dneska to sem ve velkém vozí Ukrajinci. Proto si nikdo netroufne udělat šťáru na stavbách, kde na černo pracují 🙂

Dneska vám v hospodě lidi běžně řeknou, že kdyby na ně přišel exekutor, tak ho vodprásknou….

Kamarád přistihl v lese cikány, jak kradou dřevo, a hned šli po něm. Zachránilo ho, že vytáhl pistoli.

Slyšel jsem o případu, kdy imigranti propuštění z nějakého utečeneckého centra v lese přepadli kluka a svlékli ho donaha, všechno sebrali, byl rád že přežil. Dneska už mají všichni jeho známí zbraně.

Jak budou narůstat exekuce, nezaměstnanost, klesat platy, narůstat imigrace … bude čím dál hůř. Nakonec na ty zbraně dojde.

Jedna rada na závěr. Nemluvte o zbraních do telefonu! Údajně vše odposlouchávají a počítače automaticky v komunikaci vyhledávají definovaná klíčová slova.

D.T.
Návštěvník
D.T.

K těm zbraním – celkově i s nelegálními zbraněmi se jich odhaduje v ČR tak na 7 milionů. K tomu přidejte i takové zbraně, které se nezapočítávají, tedy různé sečné a bodné. Dnes je ideální umět aspoň základ z krav-magy + umět používat třeba “dubový kolík”, který nelze považovat za žádnou zbraň. Ta krav-maga je samozřejmě (jak jinak) izraelská, ale dá se celkem rychle natrénovat v základu a hlavně jde o to, aby si člověk zvykl reagovat na násilné situace. Není nic horšího, než že když po vás najednou někdo vylítne a vy nevíte, co honem udělat. A právě u krav-magy se lidi učí natrénovat podvědomé reakce. Takže v podstatě ti, co to trochu znají, tak nějakému magorovi hezky podvědomě zpřelámou hnátu asi tak, jako když řídíte podvědomě auto a podvědomě řadíte rychlost. Taky o tom nijak moc nepřemýšlíte. To je základ.

Zbraně palného typu nejsou zrovna nutné. Máme přece bohatou historii od dob husitů. Je to sice vtipné a morbidní, ale bytelné vidle taky dokážou své “o) Spousta lidí si začíná uvědomovat, že stát je neochrání, spíš naopak – všechno se bude snažit tutlat. Imigranti u nás už teď pomalu začínají přibývat. Nejsou to nějak závratné počty, ale každý z nich je v podstatě bezpečnostní riziko. Jsme ale v ČR. Už jsem psal níže, že lidi tady mají takovou tu potměšile cynicky tvrdou náturu, kterou maskují Švejkovským úsměškem a ironií, ale jak se to v nich zlomí, tak je zle. A protože nám vrchnost tvrdí, že tady žádné imigranty nemáme a i když nakrásně někoho z těch jaderných fyziků potkáte, tak stejně se nedopátráte, kdo to je. No a protože bude tato situace narůstat, začnou se pravděpodobně dít i takové věci, že se mohou začít ztrácet neznámo kam, protože pokud nemají identitu a vrchnost tvrdí, že tady nejsou, tak je vlastně vše ok. Uvědomuje si to někdo? Docela by mě zajímalo, jestli jelita vůbec tuší, že lidi, pokud si uvědomí spoustu věcí, tak můžou rozjet partyzánské bojůvky na mnoha frontách a co jelita tak zmůžou? Vůbec nic. Navíc každý z lidí řekne, že o ničem neví, nic neviděl, neslyšel a je vymalováno.

Základ této planety Země je, že vše musí být v rovnováze. Pokud na jedné straně začne přibývat zla, pak zákonitě na té druhé straně začnou vznikat takové podmínky, které to vyváží. Země je výukový matrixový program. Tady nemůže zatím být ani jenom zlo, nebo jenom dobro. Pokud si jelita myslí, že to obejdou, tak se hodně mýlí a nezmůžou s tím nic ani jejich loutkáři.

ObcaneCR.cz
Návštěvník
ObcaneCR.cz

Pokud jde o jednu z největších matematických záhad poválečné éry…
podívejte se na tento obrázek. Změna oficielního počtu na oficielní pamětní desce. Celoplanetární kostanta se nezměnila… Lze ji najít i v oficielních materiálech OSN vydaných po změně (1990). Kdo chce, tak si materiály najde. Včetně toho, že celoplanetární konstanta se objevila již dávno před II.světovou.
Několik příkladů
#The Sun (New York) 6th June 1915, s10
Horrors Worse Than Kishineff Charged Against Russia To-day

#The New York Times 18th October 1918 s12
$1,000,000,000 FUND TO REBUILD JEWRY

#The New York Times 12th November 1919, s7
TELLS SAD PLIGHT OF JEWS – Felix M.Warburg Says They Were the Worst Sufferers in War

#Atlanta Constitution 23rd February 1920, s4
$50,000 RAISED TO SAVE SUFFERIING JEWS (continued from First Page)

#The New York Times 20th July 1921, s2
BEGS AMERICA SAVE 6,000,000 IN RUSSIA
Massacre Threaten All Jews as Soviet Power Wanes, Declares Kreinin, Coming Here for Aid

#Montreal Gazette 29th December 1931, s6
SIX MILLION JEWS FACE STARVATION

#The New York Times 31st May 1936, s14
AMERICANS APPEAL FOR JEWISH REFUGE

The petition, in expressing the opinion of enlightened Christian leadership in the United States, favoring a larger Jewish immigration into Palestine, stressed the intolerable sufferings of Jews in “the European holocaust.”

next column:

Great Britain has it within her power to throw open the gates of Palestine and let in the victimized and persecuted Jews escaping from the European holocaust.

co na tom zalezi
Návštěvník
co na tom zalezi

Po 40 letech stravenych v US, jako poctive se zivici emigrant, delajici poctivou profesionalni technickou praci pro spolecnost, ktere jsem pred svym legalnim prichodem v 1979 tolik veril, mohu dnes o USA rici jedno:
USA jsou zalozeny a dodnes operuji (pod podvodne tolik opevovane bohyne IMAGE) na pretvarce, a na utrpeni zbytku tradicniho sveta.

Jedna vec je zajimava, a to jest fakt: Spojene Staty dnes maji nejvyssi pocet tzv. zidu, spravne judaistu. Kdysi to byl Sovetsky Svaz, dnes USA. Bronzova medaile jde do Izrahellu ..

A dalsi fakt je ten, ze ti co o sobe svetu lzemi zpitych gojimu tvrdi, ze jsou zide (tj. potomci Domu Judah, viz Zjeveni 2:9, 3:9), jimi nejsou, lzou, a jsou Satanovou Synagogou.
Tj. dnes ti, co jsou chazarskeho (ci chazaroidniho, tj. misenci chazaru se vsim co se kolem priminulo, ac chazari sami jsou misenci turko-mongol-evro zakladu) puvodu, pred vice jak 1000 lety zdabelstenymi Babylonskym Talmudem a Kabalou.
Amen.

t1t
Návštěvník
t1t

Od doby Ježíše je to samý FAKE, i ta řízená demolice z 11/9 je FAKE jako prase…

D.T.
Návštěvník
D.T.

Poslouchal jsem ze záznamu pár posledních pořadů s panem VK, za což moc děkuji, jsou to informace v dnešní době k nezaplacení. Měl bych však pár vlastních náhledů na určité věci, se kterými samozřejmě nemusíte souhlasit a berte je pouze jako můj vlastní názor. Takže:

– věčný boj Židé vs. židé, tedy Chasidé vs. Chazaři – tady bych spíš apeloval na to, abyste především zdůrazňovali, že 99% lidí židovského etnika je stejně tak bita, jako slovanská a další etnika a ten věčný bordel a peklo dělá to jediné 1%, z nichž je 0,5% Chasidů a 0,5% Chazarů. Protože pokud se řekne pouze, že “židé vs. židé dělají peklo”, tak je zaděláno na antisemitismus, lidi to pak berou tak, že všichni židé v tom jedou a jsme tam, kde jsme byly někde v roce 1938. Takže zdůrazňovat, JAK to je a číselně. Tak je dobré připomínat, že za druhé světové toho půl procenta jistých zmetků zaprodalo vlastní etnikum Hitlerovi do jeho plynových komor. Na to by neměli lidé zapomínat. Dost mě také udivuje, že třeba v Izraeli tamní lidé nevědí celou pravdu, kdo je za tím věčným bojem? Protože opravdu TOHLE PEKLO nám dělá na planetě to 1%. Co těch 99% lidí židovského etnika? Jak to tedy berou? Nevědí tu podstatu, jako většina jiných etnik?

– domobrana a její zákaz pod pokutou 200 litříků – obávám se, že naopak Honzíkoví a jeho šéfíkům opravdu vadí, že v ČR je silná základna domácích zbraní. Pokud máte mezi 10 000 000 obyvateli legálně přiznaných a registrovaných kolem 3 000 000 bouchaček, tak kolik je jich asi tak nelegálně? Kdyby dejme tomu byly jen ty legální držitelé zbraní, tedy 3 000 000 a k něčemu došlo, nevěřte tomu, že “nemáme náturu na sebeobranu zbraní”. Jasně, že pokud bude pár nějakých zmetků, co sem nalezou, dělat peklo, tak se nikdo neposere, ale uvědomte si, kde je většina “zařízení pro imigranty” – přece dost často poblíž hranic s ČR. A kolik má naše slavná čacká armáda vojáků? No jasně že.. 5000? Nebo méně? A když se vydá na pochod z Německa třeba 100 000 imigrantů do ČR, co asi tak naše hrdinná čacká armáda zmůže? No moc asi ne, že? Ovšem když z těch 3 000 000 držitelů zbraní by polovina opravdu šla bránit své domovy, máte rázem sakra silnou armádu, která navíc v podstatě nikomu nepodléhá, prostě brání svůj domov. Už jenom v tom je ta síla, v tom je to odhodlání. A to je přesně to, co globalisty a další jelita sere – že by byl v ČR kladen obrovský odpor. Proto se šlape po domobraně. Jenomže je to spíš k smíchu, protože na to, aby se lidi někde organizovali a cvičili, nepotřebují uniformy, nepotřebují oficiální názvy. Tak to bude klub pěstitelů bonsají třeba a budou se scházet někde “na jedno” a trénovat jinde, kde to nebude na očích.

Víte.. jelita se ještě bohudík nenaučila chápat mentalitu lidí v ČR a prakticky v celém bývalém východním bloku. Tady jsou prostě takzvaně “jiné vibrace”. Jedna nemáme ani zdaleka tak těžkou karmu národa, jako západní Evropa a taky ironií osudu díky Ruské nadvládě jsme byli nejenom uchráněni 40 letům postupné domestikace, jakou prodělala západní Evropa, ale ještě jsme si v sobě vypěstovali jakýsi šestý smysl na všechny tady ty jelitářské legrácky. A to jelita hrozně sere. Oni mají zmáklý celý západ, ale co asi tak mají dělat s východní Evropou? A to není jediná jejich starost. Lidé tady v České kotlině jsou v podstatě prozatím stále ještě spící cynické sadistické smějící se ludry luderské věčně nespokojené urýpané a věřte mi, že jsem za to vděčný. To je totiž naše jediná a fakt nejlepší zbraň. Když tu zakážou něco, vznikne hned to samé 2x a lépe zabezpečené. Když zakážou fakebúčka, vznikne něco jiného a šifrovaného. Fakt někdo věří tomu, že v dnešní době si pomůžou nějakým “blekautem”? Kdepak.. Cokoliv zakážou, to ve východní Evropě vznikne dvojnásobně a lépe chráněné. Pak už nebudou moci ani monitorovat. I superpočítače mají omezené kapacity a některé šifry by se dekódovaly léta. Je to jako se stahováním – zakázali megaupload a co? No vznikly další úložiště, navíc na místech, kam na ně nikdo ze zákona nemůže. A mě, jako uživateli, je u prdele, jestli dám 200 kč nějakému “rapidšéru” a nebo někomu, kdo to prodává legálně. Uživatel chce dnes všechno hned. A ano, piráti (nemyslím ti naši cocoti v parlamentu) z toho mají srandu, jak se studia nemůžou domluvit mezi sebou a místo toho, aby naopak studia měla jednotnou službu a kasírovala těch 200 babek, tak se dohadují a úložiště mají kšeft. A tak je to se vším, přátelé. Jelita dělá peklo, bude dělat peklo, ale lidé jsou o krok napřed a co jelita rozeserou, to je pouze nakopnutí vývoje pro vznik lepší verze toho samého.

D.T.
Návštěvník
D.T.

– st. pipiGréta punčochatá a kreslení jejího portrétu ve škole + domestikace mládeže pro lepší Evropské zítřky? Ano, to je možné, ale ne ve východní Evropě. Pokud se dětičky dozví, jak to je s Grétkou a jak je to s jejich domestikací, tak třeba tady v ČR jsou dítka sice někdy všelijaká, ale rozhodně ne blbá. Naopak – jsou tak vyčůraná, že klidně ve škole budou malovat klimaGrétu se vší parádou a budou si myslet něco o prdeli. A vymývání mozků dětí? U 2/3 dětiček to celoroční vymývání mozků v klidu shodíte pár správně vysvětlujícími větami o tom, jak se věci mají. Základem hlavně je, aby v rodině byl zdravý vztah dětí k rodičům a naopak. Pak si jelita můžou blbnout, jak chtějí. Jediné, čeho docílí, je to, že z dětí udělají akorát ulhané hajzlíky vůči systému. Je to něco podobného, jako když tady začali sluníčkoví blbečci vyřvávat kraviny o potřebě imigrantů – akorát docílili toho, že i ti, kterým byli nějací hadrníci u prdele, tak se tím začali zabývat. Kdyby refudžískoví hlupáci drželi hubu a krok, tak v podstatě by tady mohli nepozorovaně ty imigranty navážet. Jenomže díky tomu, jak začali vyřvávat a vyhrožovat – se stal přesný opak. To samé Hamajda s jeho výhrůžkami a zákazy – dosáhne jen toho, že se stane pravý opak. Co říkali o Českém lidu gestapáci? Že Češi jsou smějící se cynické bestie. Proč si myslíte, že se ty naše hranice za staletí neměnily ani zdaleka tolik, jako hranice jiných států okolo? Mrkněte se na wikipedii třeba na historii válek českého království a českého státu. Stojí to za to. Kdybych měl vymyslet konspiračku, tak by byla o tom, že sluníčkoví blbci + Hamajda + další exoti jsou vlastně na naší straně, protože dobře vědí, co na nás platí a jak nás správně rozdovádět, takže proto tak blbnou, aby se národ probudil a fakt se jim to daří výborně “o)

– auta na elektřinu + samořiditelné zgarby + kredity + kontrolování přes odběr elektřiny – ano, to je jisté v západní Evropě. Tady to ale prostě platit asi moc nebude. Co Čech, to ludra vychcaná a kutil v jednom. Ale to není pro jelita to nejhorší. Mnohem horší bude pro ně to, až někomu jebne v palici a opravdu dá veřejně plány na nějaké freenergy udělátko. Je třeba si uvědomit, že freenergy systémy dávno jsou a jelita je využívají pro své kravinky. A kdokoliv z běžných lidí s něčím přišel, tak jako každý člověk v tomhle světě se chtěl aspoň trochu zajistit do budoucna, takže to zkoušel patentovat a při tom většinou bohužel přišel o kejhák. Jenomže ve chvíli krize nejvyšší fakt někdo prostě může dát na web plány něčeho, co si lidé samozřejmě ihned postahujou a začnou doma bastlit a co asi jelita udělá? Může kontrolovat stovky, nebo tisíce lidí. Ale miliony? Nebo desítky milionů lidí? A co nastane, když se stane člověk energeticky nezávislým? Třeba to, že nějaké kredity a nebo hlídání nabíjení autíčka ho už nebudou zajímat. Nabije si, co bude chtít, vypěstuje si, co bude chtít, klidně si vyrobí i vodu, zařídí si teplo na zimu – tedy stane se nezávislým “na gridu”. Co udělají jelita? Dají mu flastr? Dají ho milionům lidí? A co když lidé zůstanou připojeni k systému, jen aby se neřeklo a budou odebírat minimum, aby jelitům přivřeli držku?

Ano, jsou to samozřejmě jen takové vize, ale berte v potaz, že tohle člověka nenapadne jen tak samo sebou. Pokud sleduje své okolí a zná mentalitu lidí, pak se dá leccos vyvodit do možných úvah o budoucnu. Zatím je s námi vyjebáváno, to je fakt. Ale většina národa pořád chrápe. Chápe vůbec jelita aspoň to, že pokud chce parazitovat v doupěti lva, tak že by ho neměla budit? Co asi tak udělají lidi, kteří budou zahnáni jako krysy do kouta? Na jelita nějaké zákony neplatí. Ona si zákony tvoří, nebo kupuje na míru. Neplatí na ni ani energie peněz, protože ona si peníze prostě tiskne a dává do oběhu. Ale když někomu z jelit začne jít o kejhák – tak to už s ním pohne, že? Víte, co dělí lidi od toho, aby si hromadně najímali čarostřelce? Jenom to, že zatím ještě nejsou zahnáni do toho kouta. A věřte mi, že na jelita nic jiného neplatí, než to, když se budí sami s hrůzou, jestli jim po hadřících náhodou neběhá taková hezká “světlíšková tešiška”. Z toho už se pak nejde vyplatit, ani vykecat, to už bývá konečná.

Upřímně – bejt na místě jelit a chtít vládnout všem jak Sauron, tak především zajistím, aby se ty moje ovečky měly jak v bavlnce a tím bych měl klid na byznys. Oni dělají ale naprostý opak. Předpokládám, že je to kvůli tomu, že jelita jsou jenom loutky archontíků, kteří se tady živí energií a ta energie musí mít určité parametry, tedy nízké frekvence a ta je možná jenom z emocí strachu, bolesti, nenávisti, agresivity. To by to pak vysvětlovalo. Pokud ne, pak jsou jelita v tom případě blbá jak punštok…

co na tom zalezi
Návštěvník
co na tom zalezi

Chaside jsou ti nejchazarstejsi chazar co vubec existuji. Stale dodrzuji sve samanske, naprosto nebiblicke zvyky z doby kdy jejich chazarsti predci byli pohani, jako napr. zabijeni kurat, trisneni se krvi, a svalovani sve viny na nebohou drubez. Chasidove pouze studuji Talmud, rabini zakazuji studium Stareho Zakona (ktery prichodem Christa stejne ztratil platnost), protoze pry vse pro zidy je v Talmudu.
Zide nejsou zadne etnikum, nikdy jim nebyli. Kdyby byli, tak by vypadali stejne, byli by stejne rasy, coz nejsou. Zide v Israeli mezi sebou diskriminuji prave na rasovych rozdilech. Predevsim ti tzv. bili, vuci tmavym Mizrahi (ve sve DNA stejni jako arabi, iranci, tj zeme sveho puvodu), a jeste nize jsou cerni Falasha z Etiopie. A vubec nejhur na tom jsou negroidi z Afriky kteri tez tvrdi ze jsou zide .. Ty ti chasidove-chazari posilaji supem zpet odkud prisli.
Zajimave, Falashove pred importem do uloupene Palestiny ani nevedeli o existenci Talmudu.

Jehuda ben Lowt
Návštěvník
Jehuda ben Lowt

Zajímavé. Tento rozbor.