Analýza: Integrace muslimů do Evropy je předem odsouzena k nezdaru. Migranti se...

Analýza: Integrace muslimů do Evropy je předem odsouzena k nezdaru. Migranti se nikdy nevzdají 3 pilířů Islámu!

Analýza: Integrace muslimů do Evropy je předem odsouzena k nezdaru. Migranti se nikdy nevzdají 3 pilířů Islámu!

Pokud si zapnete televizi nebo rádio, uslyšíte z mainstreamu neustálé opakování základní mantry o potřebě integrace muslimů do západní civilizace v Evropě na straně jedné a důsledné zamlčování faktů, jak ta integrace už dnes vypadá ve velkých evropských městech a některých státech západní Evropy a Skandinávie na straně druhé. K problematice imigrace se vyjadřují nejrůznější pseudoexperti a zaměstnanci neziskovek, kteří sledují pouze ekonomický zájem svých penězovodů a ve skutečnosti provádí práci, která jde proti zájmům vlastní země. Pokud si opravdu někdo položí otázku, zda-li je možné muslimy integrovat do evropské společnosti, měl by se seznámit s pohledem odborníka na arabistiku. Poslouchal jsem včera tady na německém rádiu rozhovor s panem doktorem Bassamem Tibim a jeho zásadní myšlenky si zaslouží, aby se s nimi seznámili i čtenáři v Česku.

Tibi_Kulturzeit_20151.jpg
Dr. Bassam Tibi

Dr. Bassam Tibi [1] je zde v Německu emeritním profesorem mezinárodních vztahů na univerzitě v Goettingenu. Původem syrský rodák z Damašku, který v 70. letech minulého století dostal v Německu občanství, dnes přednáší o islámu a evropské civilizaci a jeho celoživotní práce by se dala shrnout jedním slovem jako hloubková analýza muslimského světa a jeho absolutní nekompatibilita s demokracií [2] a základy západní civilizace. Je autorem teze tzv. “Leitkultur” a jedním z mála arabistů, kteří otevřeně vystupují proti islamizaci Evropy a ztrátě kulturní identity Evropy. Je zastáncem multikulturní Evropy, reformy Islámu do moderní podoby dnešního světa, tedy procesu, kterému brání především široce rozvinutý fundamentalismus mezi muslimy v muslimských ghettech. Svým pojetím vnímání světa stojí uprostřed mezi podporovateli imigrace do EU a jejími odpůrci. Slyšet teze o Islámu a Islamismu z jeho pohledu rodilého Araba je velmi poučné.

Tři pilíře islámu

Dr. Tibi došel k jednoznačnému závěru, že muslimské krize v jednotlivých zemích v Evropě, které probíhaly již dávno před vypuknutím současné migrační krize, jsou způsobeny celkem 3 faktory, které Tibi identifikoval jako tzv. 3 pilíře Islámu. Dr. Tibi doslova prohlásil: “Muslimové se musejí vzdát 3 věcí, pokud se chtějí stát Evropany: Musejí se rozloučit s myšlenkou na konvertování ostatních občanů v Evropě k islámu,  musejí se vzdát Džihádu a musejí se vzdát Šaríji.” A jak Dr. Tibi uvádí, toto jsou mimochodem základní stavební bloky Islámu. Je to stejné, jako kdybyste žádali po křesťanech, aby se vzdali víry v Ježíše Krista, Bible a Otčenáše dohromady.

1. Šíření víry konverzí

Islám ukládá všem věřícím muslimům povinnost obracet na víru všechny jinověrce. V prostředí Islámu je jinověrec osoba “pomýlená”, která hledá cestu k Bohu a jediným Bohem podle Koránu je Alláh a Mohamed je jeho Prorok. Islám používá ke konverzi jinověrců tzv. “dialektiku”, vyvracení argumentů protistrany jinými argumenty, které jsou v otázkách víry formulovány imámy na základě tzv. dogmatických tezí, se kterými nelze nesouhlasit. Islám obviňuje západní demokracii z otroctví peněz, z otroctví kariéry, z bezohlednosti ke starým lidem, z úpadku rodiny, z promiskuity.

_85389162_85383569.jpg

V této dialektické rovině nelze těmto argumentům oponovat, protože popisují opravdový stav. Pokud začnete oponovat, že Islám je násilná víra, imám má vyhráno, protože v rámci dialektiky vaše postoje rozloží. Kolik válek ve světě vyvolali Muslimové a kolik západní státy? Kdo vytvářel ve světě kolonie a plundroval bohatství muslimských zemí? A když zmíníte Osmanskou říši a její expanzi do Evropy, imám vám okamžitě vysvětlí, že to nebyla invaze, ale šíření víry, stejně jako křesťané šířili víru během křižáckých tažení. Zkrátka, dialektika jako vyšitá.

Imám nezapomene v rámci dialektiky zdůraznit, že zatímco křižáci plundrovali Jeruzalém, islamizace Španělska přinesla do země moderní arabskou kulturu, architekturu a v neposlední řadě medicínu. V dialektickém souboji nelze s imámem vést rovnocenný boj. Vždy má protiargument. A pokud není křesťan silný ve své víře, podlehne, protože imám ho přesvědčí, že západní civilizace je zkažená a veskrze prostoupená zlem. Dialektický boj islámistů je velmi účinný a v Evropě povede k masivnímu verbování mladých lidí a Evropanů do Džihádu.

2. Šíření víry bojem

Džihád v islámu znamená zasvěcení svého života boji za víru, i kdyby měl jedinec zaplatit cenu nejvyšší. Džihád je cestou víry muže v Islámu, v křesťanství existuje určitá paralela v podobě “Paladina”, bojovníka víry, ale je to podobenství jen velmi vzdálené, protože katolická církev a obecně křesťanství se postupně vzdalo šíření víry silou a současný islám ohledně Džihádu tak nemá v křesťanství odpovídající protiklad. Pokud se v islámu děje jakákoliv nespravedlnost, je muslim povinen nastoupit cestu Džihádu.

15-9-18-migrant-crisis-634.jpg

Takovou nespravedlností je třeba obyčejná nezaměstnanost muslimů v Evropě, nedostupnost halal potravin v evropských obchodech, neschopnost úředníků mluvit arabsky, provokativní oblékání žen na ulici, pokuta za špatné parkování v době modliteb apod. Pro spuštění Džihádu, nastoupení muslima k cestě boji za víru, stačí jakákoliv maličkost nebo ostrý proslov imáma v mešitě, který vyzve bratry a sestry ve víře k nastoupení cesty Džihádu. Pokud někdo v demokracii urazí vaší víru, tak můžete jít k soudu. Pokud urazíte víru v Islámu, dotčený nastoupí cestu Džihádu a vezme spravedlnost do svých rukou.

3. Ochrana víry

Šaríja je kodex, který je interpretován jako souhrn pravidel na ochranu víry. Šaríja je velmi důležitá pro přežití islámské komunity v Evropě, protože umožňuje představitelům muslimských obcí ovládat ostatní muslimy uvnitř muslimských ghett. Pokud není Šaríja aplikována, islámská komunita není jednotná, ženy nejsou poslušné, udávají vlastní manžely kvůli týrání, vliv demokratického zřízení rozkládá autoritu imámů, muslimové konzumují alkohol, sledují porno a mládež utíká od víry k internetu a online hrám. Dr. Tibi připomíná, že přísný zákaz práva Šaríja by byl nejsilnějším krokem proti islamistům v Evropě, protože by odebral imámům a představitelům muslimských obcí nejsilnější nástroj jejich moci nad obyčejnými muslimy. Evropské vlády naprosto nerozumějí arabskému problému a nechtějí problém Šaríji v EU jakkoliv řešit.

6753874-3x2-700x467.jpg
Neziskovky v Německu dělají práci za islamisty: Verbují nové migranty do Evropy!

Dr. Tibi označuje tyto tři pilíře islámu za překážku v modernizaci víry s pokrokem civilizace, kterou prošlo křesťanství i judaismus v minulosti. Evropa nemůže integrovat islámské náboženství, pokud budou tyto tři pilíře islámu v Evropě existovat a které slouží jako pilíře “islámské superiority” nad ostatními náboženstvími. Je smutné, že evropská politika se omezuje pouze na takové směšné a zástupné problémy, jako jsou kvóty pro běžence, stany a ubytovny, protože to je pouze důsledek problému. Ten hlavní důvod migrace do Evropy je, že na rozdíl třeba od bohatých arabských zemí, kam by mohli uprchlíci směřovat, Evropa nebude muslimům zakazovat jejich 3 pilíře víry, což paradoxně neplatí o arabských zemích, kde jednotliví šejkové nepřipouští Džihád a Šaríja je uzpůsobená pro potřeby vládnoucích rodin a je značně omezená, co se týče pravomocí muslimských obcí ve vztahu k panovníkovi.

Evropa páchá sebevraždu své vlastní civilizace a politické elity se tváří, že multikulturní “dekonstrukce” Evropy je jakási povinnost. Je otázkou, ptá se Dr. Tibi, jestli toto lze přičíst na vrub evropské politice korektnosti, nebo hlubšímu plánu na změnu evropské společnosti, kdy se ani nezdá, že Evropa by jen na okamžik připustila možnost odmítnutí uprchlíků a jejich navrácení do země původu, anebo do nejbližší bezpečné země, přes kterou přecházeli na své cestě do Evropy.

Evropa má před sebou jen dva modely budoucnosti. Muslimy v Evropě, nebo Šaríju v Evropě. Je děsivé sledovat, že veškeré kroky evropských politiků směřují výhradně k té druhé variantě. Jako by nebylo jiné cesty, jako by nebyla snaha o zboření zmíněných 3 pilířů islámu v Evropě, jako by Islám a jeho rozvoj v Evropě byl důležitější, než přežití evropské kultury a civilizace v nové éře stěhování národů z arabských zemí do Evropy.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Do konce měsíce zbývá 9 dnů a na zajištění provozu AE News na další měsíc chybí dovybrat ještě cca 20% potřebné částky. Všem, kteří do konce měsíce přispějí jakoukoliv částkou (zde) na záchranu AE News, moc děkujeme. Bez Vaší pomoci náš server nepřežije.
Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
tana
Návštěvník
tana

Pan Tibi je asi Peršan, příslušník národa s obdivuhodnou kulturou, která nám přinesla mnoho dobrého, nejen pohádky 1000+1 noci.
Domnívám se, že náš, Evropský, problém má dlouhé kořeny, které vyhředly v novém rozdělení světa po 1. světové válce, kdy do rukou dostaly moc státy /Francie, Angle/, kterou samy nebyly schopny doložit vojensky, jen pomocí USA. Změnily Evropu, odstavily monarchy, rozcupovaly státy a na jejich troskách si zatančili v podobě založení “Židovské domoviny”, čímž do funkčního organismu – jak v Evropě, tak na blízkém východe, zanesly infekci. Nebýt toho, nevznikl by holocaust, možná pár pogromů v Rusku a Polsku, ale ne v Německu – vždyť pokud žil Hindenburg měli nácci smůlu – on říkal, že Židi bojovali a umírali s ostatními v zákopech 1. světové války stejně statečně, jako ostatní, za svou společnou vlast – Německo. Problém Židů nastal, když do rukou dostali moc Poláci a Ukrainci, jediné, na čem jsou tyto národy schopny se domluvit, jsou pogromy na Židy, no a ti utíkali do i beztak zbídačeného Německa, takže ze 100 000 jich bylo hned 300 000, a když jim chtěl Pilsutský vzít polské občanství……..

Aleš K.
Návštěvník
Aleš K.

Jémináčku, oni nejdou do Evropy, aby přijali její normy, ale aby zde zavedli normy svoje, aby dobyli území a podmanili si obyvatelstvo. 95 miliónů Afričanů, Syřanů… Evropu spolehlivě zlikviduje, avotomtoje. Tohle si přeci za Velkou louží přejí.

lojzo
Návštěvník
lojzo

Dr. Bassam Tibi je lhář!Muslimové se časem domohou jak mešit tak šárie a dalších jejich ,,libůstek,neboť si evropu porobí strachem a násilím.Již dnes máme v Německu kolem 200 tisíc neprověřených osob,jak se jich evropa zbaví?Posadí je do letadel a odvezou?Jak zabrání jejich vzpouře nebo útěku?

Styx
Návštěvník
Styx

No co, konvertujem na islam, zriadim kalifat a vyhlasim europolitikom dzihad :))). Najdem ***** a uplatnim sariju.
P.S. podla mna, slovenkam by takych 100 rokov sarije len prospelo na ich dusevny vyvoj.

rakosnicek
Návštěvník
rakosnicek

Tisice a tisice vasich islamskych bratru jiz pochoduji Chorvatskem, muzete jim jit naproti. Budete mit opravdu hodne spoluvericich, jen se podivejte na ten dlouhy had lidi:
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/10/21/tausende-fluechtlinge-marschieren-auf-kroatischen-landstrassen/

Styx
Návštěvník
Styx

ty si na to ako prisiel macko, ze moslimovia su moji bratia?

Julie
Návštěvník
Julie
Jarek*
Návštěvník
Jarek*

Pane redaktore. To, co se děje v Evropě, je jen díky dokonalé přípravě, která probíhala stovky let. trochu do této zanesla chaos jedna evropská panovnice a to Marie Terezie a Pepík. Ti toto jen na chvíli zbrzdili, ale zůstali sami. Dnes je tento proces nezvratný. Je jen jedna šance, jak se Evropa může ubránit, ale tomu osobně nevěřím, že se k tomu lidé odhodlají. A to vzít zbraně a všechny cizince na potkání střílet a nejen ty, ale zlikvidovat všechny politiky, nevládky a hlavně ty, kteří toto celé zorganizovali a naplánovali. Smutné je, že 99,9% lidí vůbec netuší, kteří to ti organizátoři této fyzické likvidace Evropy a jejího obyvatelstva vůbec jsou. Kdo je tou šedou eminencí, která toto vše má v drápech. O těchto na žádných stránkách nepadne slova. Ani Vy si toto nedovolíte, aby jste nazval veřejně věci “pravými jmény”, a věřte, že se Vám nedivím.

Asiop
Návštěvník
Asiop

A kdo to tedy je? Prosim konkretne.

Vesna
Návštěvník
Vesna

Tak, odpoveď na túto otázku je za všetky poiklady sveta. Pretože aj všetci tí Rockefellerovci a Rothschildovci sú iba hlásne trúby niekoho ešte vyššieho.

Asiop
Návštěvník
Asiop

Vy myslite, ze je jeste nekdo bohatsi, respektive mocnejsi? Globalni prediktor nejsou vyse zmineni?

Jarek*
Návštěvník
Jarek*

No to rozhodně ne. To jsou jen jeho peněženky, které jsou viditelné a na očích všem konající práci v jeho režii. Veškeré spolky tzv iluminátů, templářů, S&B a spousty dalších jsou jimi založený, či infiltrovány. Těmi “jimi” mám na mysli doslova černou organizaci působící stovky let na celé planetě. Stojí v pozadí za vším, co se tady kdy dělo. Dlouho se spořili, či dělili o moc s britskou korunou, ale toto je minulost. Přestože ta stařenka doslova a do písmene vlastní čtyřicet zemi na planetě, nemá tu moc a tak pádné slovo, jako globální prediktor. Napovídám již velmi na to, aby to komukoliv, kdo se zajímá o dění došlo. V létě jste to měli na očích, ale nikdo jste to neviděli. Tak Vám to připomenu. V létě se pan Putin setkal s Frantou ve Vatikánu. Franta mu předával poselství, rozumíte tomu? Papež a dělal jen “blbého pošťáka”. Začínáte to chápat? Tenkrát se setkaly špičky moci na planetě a nikdo si to vůbec neuvědomoval, že se řešil osud planety. To už musí stačit, díky za trpělivost.

Aksal
Návštěvník
Aksal

Viděli jsme to velmi dobře, jenom vy nevíte, že my to víme. Tady na AE se to zevrubně probíralo…Tady…
https://aeronet.cz/news/papez-daroval-putinovi-medaili-andela-mirotvorce-spravedlnosti-solidarity-a-ochrany-kreml-vyroky-americkeho-velvyslance-jsou-nepripustne/

Asiop
Návštěvník
Asiop

Pokud se podivam na dar v podobe andela z druhé strany, tak jsou hlasy, které tvrdi, ze jej V. Putin dostal prave proto, protože není vniman jako mirotvurce. Papez Frantisek by tedy mozna chtěl, aby takovy V. Putin byl. Odkaz na Ukrajinu?

Jarek*
Návštěvník
Jarek*

Milý pane Franta je jen nicotný pošťák, ten do toho, co se děje nemá co mluvit. Ten si může za sebe přát co chce, nemá to v globálu na nic vliv. Plní úkoly jemu dané ve vztahu k veřejnosti. Ta moc je jinde. A co se týče vnímání pana Pitina ve světě, nepotřebuje můj komentář vůbec. Stačí se jen lehce “proletět” po internetu.

Aksal
Návštěvník
Aksal

Něco jako předčasná Nobelovka pro Obamu??? Že ji nedostal Putin…

to je jedno
Návštěvník
to je jedno

Co je to “globální prediktor”? Já už dlouho hledám na to odpověď. Spekuluji v rámci svých představ i o UFO a “netělesných bytostech” nějak ovlivňující naše místní pozemské mocné a bohaté. Podle všeho ale GP opravdu existuje. Jednou z představ jak funguje GP je srovnání s funkcí včelstva. Včelstvo taky neřídí “jen” včelí královna. Včelstvo je jako celek chápáno jako jedna bytost, která se sama různě instinktivně řídí a chová, ale na funkci má vliv i feromon královny (u GP asi peníze), hojnost pastvy v přírodě (u GP asi moc), množství včel (u GP počty příslušníků elit a počty členů tajných spolků atd), či feromony včelího bodnutí (u GP dosažení dlouhodobě plánovaných cílů) atd.. Veterinární organizace si dokonce evidují jednotlivá včelstva a nikoli jednotlivé královny, které se ostatně dají i vyměňovat (to takto funguje asi i u GP)! Nejlépe je asi GP rozepsán zde: http://svobodnenoviny.eu/je-skutecne-davove-elitarni-zpusob-rizeni-planety-zeme-tim-jedinym-co-jsme-schopni-jako-nadherne-svetelne-lidske-bytosti-vymyslet-proto-abychom-mohli-zit-v-trvale-harmonii-a-ve-sdileni-lasky-a-vzaje/

wiKing
Návštěvník
wiKing

Kdo to je?
Choďte na jednotlivé veřejné akce, co dnes pořádají všelijaké mimovládky, či tzv. charitativní školy a organizace o migrantech a islámu. Tam se na nejnižším stupni seznámíte s konkrétními osobami, které již dnes za cizí peníze pracují proti vlastnímu národu. Pořádají všelijaké “panelové diskuze”, kde se ovšem nediskutuje, ale jednostranně vymývá mozek. Bohužel především mladé vysokoškolské generaci, která tyto akce musí navštěvovat víceméně povinně. Sám jsem toho byl několikrát svědkem. No a potom jen stačí zjistit a sledovat tok peněz do těchto institucí a k těmto lehkoživným služebníkům či služebnicím NWO. A dostáváte se na vyšší level.
Tohle jsou ti hlavní nepřátelé evropských národů. Co ještě chcete, jména? Mohl bych je tu napsat, ale v tuto chvíli nejsou tak důležitá, protože za jednoho zdiskreditovaného sluhu NWO si jejich páni snadno dosadí jiného, díky své obrovské finanční moci. Spíše je dobré o těch lidech vědět a sledovat je. Až přijde čas, potom s nimi zúčtujeme.

b.k
Návštěvník
b.k

https://www.youtube.com/watch?v=CuZDFYoKoVM&app=desktop
Uprchlíci, imigrace a integrace v Německu

vivic
Návštěvník
vivic

Pane VK,jestli se nepletu v Rusku je IS a šaríje zakázána… jakým způsobem toho docílil, resp. jak to je kontrolováno? Namátkově policií nebo whistleblowery ?

Miš
Návštěvník
Miš

Co dělat? Jak přimět někoho k činům? Připadám si ztracená!

Aksal
Návštěvník
Aksal

Rusko pozvalo zahraniční novináře na svou základnu v Latakii, v Sýrii, na Den otevřených dveří.. Podle jejich reakcí, byli nadšeni… Zdroj – večerní zprávy Vremia, 1.kanál TV…