Americký nacismus: Dva američtí senátoři poslali šéfovi švýcarské firmy vyděračský dopis plný...

Americký nacismus: Dva američtí senátoři poslali šéfovi švýcarské firmy vyděračský dopis plný výhrůžek, aby jeho firma okamžitě zastavila pokládku potrubí pro plynovod Nord Stream 2, jinak bude švýcarská společnost čelit zdrcujícím a likvidačním sankcím, zákazu podnikání v USA a zmrazení veškerých účtů v USA a v dosahu amerických předpisů! Přinášíme český překlad výhrůžného dopisu! Vyděšený ředitel okamžitě nařídil svým zaměstnancům, aby v Baltském moři zastavili práce na plynovodu, Moskva hovoří o kroku na pomezí vyhlášení války Rusku!

Americký nacismus: Dva američtí senátoři poslali šéfovi švýcarské firmy vyděračský dopis plný výhrůžek, aby jeho firma okamžitě zastavila pokládku potrubí pro plynovod Nord Stream 2, jinak bude švýcarská společnost čelit zdrcujícím a likvidačním sankcím, zákazu podnikání v USA a zmrazení veškerých účtů v USA a v dosahu amerických předpisů! Přinášíme český překlad výhrůžného dopisu! Vyděšený ředitel okamžitě nařídil svým zaměstnancům, aby v Baltském moři zastavili práce na plynovodu, Moskva hovoří o kroku na pomezí vyhlášení války Rusku!

Není pochyb o tom, že američtí neoconi vedou otevřenou válku proti Rusku, ale dosud se jednalo pouze o mohutný tlak za zavřenými dveřmi v diplomatické rovině. Od dnešního dne je to úplně jinak. Republikánští senátoři Ted Cruz a Ron Johnson totiž napsali dopis [1] Edwardu Heeremovi, šéfovi švýcarské firmy Allseas Group, jejíž mořské plošiny budují v Baltském moři zbývajících 80 km podmořského potrubí pro nový plynovod Nord Stream 2.

Dopis není nijak tajný, protože senátor Ted Cruz jej zavěsil v kopii na svůj web [2] a také na svůj Twitter. Po přečtení dopisu spadne čelist i těm nejotrlejším z vás, protože toto není diplomatická pošta a politický text, to je prachsprostý vyděračský a výhrůžný dopis, kterým americká státní moc vyhrožuje naprostou, totální a zdrcující ekonomickou likvidací veškerého podnikání této švýcarské firmy v USA, ale i jinde na světě, kde mají dosah americké orgány, především organizace SWIFT pro mezibankovní převody.

Loď Pioneering Spirit společnosti Allseas Group, na kterou se vztahují americké sankce.

Vyděšený ředitel švýcarské firmy proto okamžitě telefonoval na plošinu v Baltském moři, aby zaměstnanci okamžitě pozastavili práce na pokládce potrubí a vyčkali na další instrukce, dokud se prý výhrůžka nevysvětlí. Jak se zdá, ředitel švýcarské firmy Allseas Group asi dosud žil na jiné planetě a teď si myslí, že jde ze strany amerických bratří jenom o nějaké nedorozumění. Jenže, to je krutý omyl. Všechno, co je napsáno na hlavičkovém papíře amerického Senátu, je oficiálním postojem amerického kongresu a nejde o žádný omyl.

Je to válečný akt proti Rusku, který má zhatit a alespoň zpozdit pokládku posledních kilometrů potrubí plynovodu, který má být uveden do provozu v polovině příštího roku. Tento termín se tak zjevně nestihne, i když konsorcium Nord Stream 2 prý má přichystanou náhradní plošinu od jiné firmy. Naše redakce vám níže přináší český překlad celého dopisu dvou amerických senátorů, abyste měli představu, s jakými grázly se paktuje česká vláda, a nejen ona. Tohle se totiž jednoho dne stane i českým firmám, až nedejbože američtí bratři zjistí, že třeba prodávají Rusům broušené sklo nebo tavené sýry.

UNITED STATES SENATE

18. prosince 2019

Edward Heerema
generální ředitel, Allseas Group
Route de Pra de Plan 18, Case Postale 411
1618 Châtel-Saint-Denis
Švýcarsko

Vážený pane Heeremy,

tento týden prezident Trump podepíše zákon o autorizaci národní obrany (NDAA) na fiskální rok 2020. Oddíl 7503 uvedeného zákona ukládá prezidentu, aby uvalil široké sankce na zahraniční osoby nebo společnosti, které se podílejí na zajišťování plavidel pro instalaci hlubinného potrubí pro projekt Nord Stream 2. Po jeho podpisu jsou tyto činnosti okamžitě předmětem plné moci těchto sankcí.

Tento dopis upozorňuje vás, vaše zaměstnance, vaši společnost a vaše akcionáře na formální a právní upozornění. Tato legislativa byla přijata konkrétně proto, aby okamžitě zastavila práce vaší společnosti na Nord Stream 2. Jediným zodpovědným postupem je, aby Allseas Group SA a její zaměstnanci okamžitě zastavili aktivity na Nord Stream 2.

Chápeme, že Rusko platí Allseas velmi značné množství peněz na dokončení plynovodu Nord Stream 2. Důsledky toho, že vaše společnost bude pokračovat v práci – byť i jen jediný den poté, co prezident podepíše právní předpisy o sankcích – by však vaši společnost vystavily zdrcujícím a potenciálně fatálním právním a ekonomickým sankcím.

Vaše smlouva jistě obsahuje cestu ke stažení se z kontraktu v případě, že předpisy nebo sankce brání dokončení plynovodu; s průchodem NDAA nemáte jinou rozumnou volbu, než uplatnit tuto cestu a okamžitě zastavit instalaci hlubinného potrubí pro projekt Nord Stream 2.

Sekce 7503 byla výsledkem téměř ročního dvoustranného, ​​dvoukomorového a mezioborového úsilí zaměřeného na okamžité zastavení výstavby plynovodu Nord Stream 2. Vyžaduje od prezidenta, aby podával zprávy a ukládal sankce jednotlivcům a společnostem, které prodaly, pronajaly nebo poskytly plavidla, která prováděla pokládku potrubí v hloubce 100 stop nebo více pod hladinou moře pro stavbu Nord Stream 2. Není jiné volby. Rovněž ukládá sankce vůči zahraničním osobám nebo společnostem, které usilují o obcházení těchto zákazů usnadněním klamavých nebo strukturovaných transakcí za účelem zajištění těchto plavidel pro výstavbu plynovodu.

Zákazy jsou okamžité a sankce jsou povinné. Zakázané činnosti se staly sankcionovatelnými počínaje dnem přijetí tohoto zákona, tj. dnem, kdy prezident podepíše NDAA a kdy „prezident“ určí porušovatele.

Na základě sankcí v kap. 7503 budou porušovatelé zcela odříznuti od Spojených států a budou mít veškerá aktiva v USA blokovaná po dobu 5 let. Každé určené osobě bude zamítnuto vydání víza potřebného pro vstup do USA a bude zrušeno jakékoli stávající vízum nebo vstupní dokumentace. Kromě toho je v případě jednotlivců i společností prezident povinen vykonávat veškeré pravomoci, které mu byly uděleny podle zákona o mezinárodních ekonomických silách pro mimořádné situace (50 USC 1701 a násl.) za účelem blokování a zákazu všech transakcí ve všech věcech majetkových a v rozsahu, v jakém jsou ve Spojených státech, přicházejí do Spojených států nebo spadají do vlastnictví či kontroly osoby Spojených států.

Allseas má několik plavidel, která se podle materiálů publikovaných v projektu Nord Stream 2 účastní projektu: stavební loď Pioneering Spirit (IMO: 9593505, MMSI: 249110000, volací značka: 9HA4112), potrubní plavidlo Solitaire (IMO: 7129049, MMSI: 249118000, volací značka: 9HA4114) a potrubní plavidlo Audacia (IMO: 9305130, MMSI: 249117000, volací značka: 9HA4111). Plavidla Pioneering Spirit a Solitaire se v současné době nacházejí v Baltském moři a přinejmenším Pioneering Spirit se zabývá činnostmi kladení hlubinných trubek, které jsou nyní sankcionovatelné.

Pokud porušíte právní předpisy o sankcích a vaše plavidla vplují do jurisdikce USA, tato plavidla se stanou zmrazenými aktivy.

Allseas a její klíčoví pracovníci, kteří vědomě prodávají, pronajímají nebo zajišťují tato plavidla pro projekt Nord Stream 2, budou potrestáni, pokud tyto činnosti okamžitě nepřestanou. V příštím půlroku bude vaše společnost a tito zaměstnanci zcela vykázáni ze Spojených států. Mezitím budou všechny transakce, které se pokusí provést s kýmkoli v USA nebo používající finanční systémy USA, blokovány. Kromě toho bude veškerý majetek, který máte v naší jurisdikci, zmrazen, včetně aktiv souvisejících s Allseas USA se sídlem v Houstonu, TX, veškerých finančních aktiv v amerických bankách a veškerých fyzických plavidel nebo materiálů vlastněných Allseas, které přicházejí do USA

Je důležité znovu zdůraznit bezprostřednost, kterou vyžaduje Sec. 7503, protože tento aspekt právních předpisů byl obecně nepochopen a nesprávně ohlášen. Za dva měsíce bude prezident podávat zprávu Kongresu, pokud se Allseas přestane účastnit sankčních činností, a pokud jste tak neučinili, budete potrestáni. Přestože je rozhodnutí účinné do 60 dnů, vaše právní angažovanost je okamžitá od okamžiku podpisu.

Jistě, existuje třicetidenní „ukončovací“ období, během něhož má prezident možnost neuložit sankce, ale aby tuto možnost využil, musí prezident potvrdit Kongresu, že Allseas se v dobré víře snaží ukončit operace. Spěchání na dokončení projektu Nord Stream 2 během této doby by vyloučilo možnost takové certifikace.

Pokud byste se v příštích 30 dnech pokusili dokončit plynovod, zničili byste hodnotu svých akcií a zničili byste budoucí finanční životaschopnost vaší společnosti. A určitě byste museli čelit žalobám o miliardy dolarů z akcionářských derivátů za porušení povinností správců investic.

Stojíte před dvojí volbou: zastavte práce TEĎ a nechte plynovod nedokončený (výslovný záměr právních předpisů o sankcích, které jsme vytvořili), nebo udělejte pošetilý pokus o uspíšení dokončení potrubí a riskujete, že vaše společnost navždy skončí.

Americká vláda ví, že plynovod Nord Stream 2 je téměř dokončen a považuje to za vážnou hrozbu pro evropskou energetickou bezpečnost a americkou národní bezpečnost. Vrcholoví úředníci ministerstva zahraničí a ministerstva financí opakovaně zdůrazňovali závažnost těchto hrozeb a snažili se jim předcházet. Kap. 7503 představuje přístup celé vlády k zajištění toho, aby potrubí zůstalo neúplné a tyto hrozby nebyly nikdy realizovány.

Je na čase, aby Pioneering Spirit a Solitaire našly jiné vody, ve kterých se mohou plavit.

S pozdravem,

Ted Cruz a Ron Johnson.

Níže je ofocený anglický originál dokumentu.

Americký nacismus se začíná odkopávat a obdiv amerických generálů k důstojníkům SS najednou začíná dávat smysl

Když jsme si v redakci dokument přečetli, zastavil se nám doslova dech. Dokonce jsme na okamžik zapochybovali, jestli nejde o hoax nebo podvrh, ale dokument je skutečně originální a původní, je zavěšen na profilech Teda Cruze a ten se k němu hlásí. Dopis takového znění lze přirovnat k vyhlášení války Rusku a k rozesílání dopisů mafie, které jsou plné vydírání a vyhrožování likvidací.

Tohle je americký kongres koncem roku 2019 a když si dáte tento střípek a informaci do mozaiky s dalšími informacemi o oslavách nacismu v Evropě, když si všimneme, že americké ministerstvo obrany si dává na Twitter fotografii německého esesáka a válečného zločince [3], tak vidíme zkrátka proces návratu nacismu, který po II. sv. válce sice skončil v Německu, ale jeho čelní představitelé se přesunuli v tichosti do USA, kde postupně ovládli americkou zákulisní moc ve Washingtonu. Chování USA totiž naprosto dokonale kopíruje agresivní ultimáta a politiku Hilterovy vlády ve 30. letech minulého století. Posílání výhružných a vyděračských dopisů je přesně ten styl.

Loď Solitaire společnosti Allseas Group.

Ředitel Allseas Group Edward Heerema se z toho sesypal a nařídil pozastavení prací v Baltském moři. Smlouvy mezi švýcarskou firmou a konsorciem Nord Stream 2 nejsou jasné, ale dovedu si představit, že smlouva obsahuje sankce, pokud by smluvní strana od projektu odstoupila, a to i bez ohledu na sankce 3. země. Tomu nasvědčují informace, že ředitel Edward Heerema nařídil pouze pozastavení pokládky, ale plavidla mají zůstat na místě [4]. Z toho lze uvozovat, že ve smlouvě s konsorciem jsou zřejmě mohutné pokuty a sankce, pokud by švýcarská firma chtěla cuknout a z projektu odstoupit. Takový dopis od dvou amerických senátorů se rovná vyhlášení války Rusku i Německu, což jsou dvě hlavní země, které na projektu Nord Stream 2 participují.

Zpoždění dostavby Nord Stream 2 může být Američany využito k destabilizaci německé vlády v novém roce

Alespoň teď všichni vidíte, s jakými grázly se paktuje česká vláda a od koho nakupuje zbraně a helikoptéry pro českou armádu. Moskva zatím zhodnocuje situaci a dostavbě plynovodu nic nezabrání, ale dojde ke zpoždění a z Moskvy už několik dní zaznívají slova o otevřené válce. Otázkou je, zda-li toto zpoždění výstavby nebude americkými neocony využito k destabilizaci německé vlády, aby došlo k jejímu pádu a výměně za jinou, která přestane projekt Nord Stream 2 podporovat a ukončí jej. Vláda Merkelové totiž za dokončením Nord Stream 2 tvrdošíjně stojí, a to kvůli národnímu plánu Německa na odchod od jaderných a uhelných elektráren a přechod k zemnímu plynu jako surovině, která zanechává nejmenší emisní stopu.

Edward Heerema, šéf Allseas Group.

S tím souvisí elektromobilita a změny v německých automobilkách, které již počítají s tím, že zemní plyn z Ruska a plynové elektrárny vyrovnají výpadek odstavených jaderných a uhelných elektráren. Tady alespoň vidíte, že válka proti Rusku je totální. Kdo nepůjde s Američany, je považován za toho, kdo jde proti Američanům a bude zničen. Tento americký nacismus se tak odhaluje ve vší zrůdnosti a pokud senátoři píší takovéto výhrůžné dopisy šéfovi švýcarské lodní firmy, ani se netroufáme představovat, jaké vyděračské dopisy dostávají od Američanů třeba čeští politici.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Frank
Návštěvník
Frank

Americké kurwy se neštítí ničeho. Zvoní jim hrana, tak kopají kolem sebe jako chcípající kobyla.

Plyn zadarmo
Návštěvník
Plyn zadarmo

Vzácny jav v Texase: Ceny zemného plynu sa prepadli do záporných hodnôt
slobodnyvyber.sk/vzacny-jav-v-texase-ceny-zemneho-plynu-sa-prepadli-do-zapornych-hodnot/

Nedokážu to celé domyslet, možná to nějak souvisí.
Musí se toho zkurvenýho plynu za každou cenu nějak zbavit?

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Plyn zadarmo
ty ceny se propadly uměle. Každej ví,že Texas je prázdnej a navíc má ob rovské finanční problémy po katastrofách které jej postihly. Jejich smlouvám nikdo nevěří, protože je to zoufalá snaha sehnat prachy. Mají hromadu obyvatel bez střechy nad hlavou.Už pěkných pár let uvažují od odtržení od unie. Jsou posledním z anektovaných států a pochopili že stavná “unie” je táhne všechny ke dnu svou židofašistickou politikou.

konzerva
Návštěvník
konzerva

Co může udělat gasprom od 1.1.2020 kdy bude dokončena 1 část plynovodu eugal… trump,okrajina duraki . https://rusvesna.su/news/1577174468 Jinak chyb dokončit 160 km…comment image

konzerva
Návštěvník
konzerva

160 km N2 a má ho prý dokončit ruská loď co umí pokládat roury..???comment image

konzerva
Návštěvník
konzerva

https://www.hlavnespravy.sk/putin-rusko-ma-lod-dokoncenie-plynovodu-nord-stream-2-plavidlo-academic-cherskiy-kupil-gasprom-uz-roku-2016/1998833
Diskuse…
Pomer Allsea lod a Gazprom lod je 3km/den ku 1km/den.
dolezita crta je stabilita trasy, kde alisea ma stabilizocanie polohy a Gazprom musi lod systemom stabilizacie vybavit.

Cital som niekde tezu, ze Rusi to urobili naschval tak, ako to dopadlo.
Totiz, ze EU sa ukazali ako banda otrokov ZidoUSA a USA sa ukazali ako mopslik Tel Avivu a nech sa teda hadaju.
Rusi to dokoncia aj tak. Lebo cim dlhsie to trva, tym horsiie pre EU a pre Nemecko. Politicky. Hospodarsky. Financne.
Ale prepojenie bude. Cez juznu vetvu a cez Severnu vetvu.
Rusku islo o to vrazit klin medzi EU a JewSA a to im vyslo.

Reeeeee
Návštěvník
Reeeeee

Ať mě ty americký píči taky něco takovýho pošlou.. Já jim pošlu -white noise- na HAARP a ukážu jim sílu ruskýho konceptu Datel…

Na čase temhle židovskejm sráčům poslat celosvětově -nejvetší- prostředníček… A odříznout je od evropy a afriky.. Ať si makaj doma, vyráběj a těži doma (což je vlatsně zem ketrou taky ukradly) do měsíce je amerika fuč z mapy…

Happy Xmass blonďáku a neser lidi co se ti za WW2 smály do xichtu..

babajasvaga
Návštěvník
babajasvaga

Také máme moc rádi stromy jako p vlaštovka a nejlíp když rostou, proto jdu každoročně jen pro větve tuhle smrk stříbrný, jindy jedlička. Dáme je do starýho zeláku, na dno kamení i vodu a větve se ozdobí, krásný stromeček děcka si to užívají a dají do toho při zdobení kousek srdíčka.
Připomenu – kvuli jistým tmavým ritům prrávě okolo křesťanských Vánoc máme ty oslavy jinak, po našom. Řídíme se podle energetické situace přeci nebudem slavit, když někde jinde zas někoho trápí a zabíjejí fuj.
Tak snad aby všechny temné brzy trefil šlak a ono zatím furt nic a nic, asi to chce více té snahy. :-)))
Krásné dny klidu přeji!

Putin: My víme, kdo umožnil Říši rozpoutat světovou válku!
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/putin-my-vime-kdo-umoznil-risi-rozpoutat-svetovou-valku/

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

No prosím – Energetici mají jasno:
SPOJENÉ STÁTY NEDOKÁŽÍ ZABRÁNIT DOKONČENÍ PLYNOVODU NORD STREAM II.
… Na sankce je POZDĚ! 😉
https://oenergetice.cz/plyn/spojene-staty-nedokazi-zabranit-dokonceni-plynovodu-nord-stream-ii/

Že by další Donnyho švejkovina, jako s Kimem? Nebo v Sýrii? 😉
(DT: “OK, borci (Kongres), chcete válku? Tak dem na to!”)….. bum, bum, (rozrytá tráva a “ztracené” střely…)… No, nějak jsme to netrefili…. asi špatná příprava… nebyl ČAS! Sorry, jako…”)

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Zvědavá matka
to přece mohl předpokládat jen hloupej amík,nebo úplnej magor. Ten projekt je pro evropu důležitej a pro německo přímo životně po tom harakiri které provedla Makrela v jejich energetice. A že už je na cestě náhradní loď na pokládání rour která byla připravena protože blbost Trumpa už je pověstná se dalo čekat. Prostě nahradí ty švýcary co se pos.ali a jede se dál. Za pár dní bude hotovo a těch pár senátorských US šašků a Trump je opět za vola.

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Jaryne,
Švejk byl taky všem “za vola”… 😉
Můžete si to osvěžit – dnes by měl být v TV.
On byl totiž právě ta “smějící se Bestie” 😉

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Tvědavá matka
no Švejk to o sobě šířil a těžil z toho, ale Trump to o sobě neví a protože je narcis tak
si myslí jak je dobrej a neví že jen za užitečného vola.

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Jaryne,
já bych Doníka, vzhledem k jeho backroundu/ rodinném zázemí/ v tom Švejkování nepodceňovala 😉
Člověk, kterej má k dispozici Teslovy objevy, asi musí švejkovat, protože kdyby chtěl jít natvrdo hlavou proti zdi /Soudruhům, byl už by dávno mrtvej…
https://youtu.be/39iZfYrLCh4
A myslím, že má také veeelmi vysoké krytí. 😉

flynn
Návštěvník
flynn

Je to jeden z nejhodnotnějších článků zde. Díky za vaši práci.

r.m.
Návštěvník
r.m.

comment image
comment image
Tito američí soudruzi mi přikazují každé ráno vybrat popel z kamen a znovu zažehnout plamen blaha domácnosti. Teda Cruze v malém jsem nenašel. Je Big.
Čekám jestli se zdejší zelené mozky dokopou k poznání kdo je Belzebu v pozadí. ))
Měli by si promítnout Star Wars. Válku a nakonec rozpad Impéria zahájilo zdanění obchodních cest. V našem planetárním akváriu totéž.

Dalibor
Návštěvník
Dalibor

Vypadají vyčerpaně, jako hydrant bez vody.

morovcak
Návštěvník
morovcak

Dobroděj
Návštěvník
Dobroděj

Moc krásný dopis paní eurokomisařce!!

Vážená paní Mgr. Jourová,

nemůžu nereagovat na Vaše poslední vyjádření, kde jste pro Aktuálně.cz apelovala na mladé lidi, aby “nenechávali babičky a dědečky samotné u počítačů, protože by je nepravdivé informace, které dostanou emailem, mohly dostat do stavů strachu a hysterie”… Chtěla bych připomenout, že dnešní senioři jsou lidé, kteří si aktivně prožili období velkých společenských změn. Velká většina z nich se s tím dokázala úspěšně vypořádat. Jsou to lidé, kteří musí sledovat, jak se země, ve které strávili svoje mládí, rozprodává zahraničním společnostem, a to včetně naší zemědělské půdy a kdysi úspěšných průmyslových značek s dlouhou tradicí.Dnešní senioři mají něco, co dnešní mladá generace nemá. Mají možnost srovnání. Mohou srovnávat přítomnost s minulostí, kterou sami zažili.Dokáží srovnat běžný život v tehdejším totalitním režimu a v tom dnešním. Dokážou velmi dobře rozeznat pravdu od lži a propagandy, protože svoje mládí strávili ve světě mediálních manipulací. Studovali v době, kdy nebylo možné říct svůj názor bez obav, že by mohli být potrestáni nejen oni, ale i jejich rodiče. V zaměstnání čelili nátlaku, aby se přidali nebo alespoň podpořili jedinou a vládnoucí komunistickou stranu. Pokud chtěli získat informace, neměli k dispozici internet, přesto kdo chtěl, k informacím se nejen dostal, ale byl schopen předat je dál těm, kteří o ně měli zájem. Je logické, že takto postupují ve zralém věku. Mají na to plné právo.Dovolím si tedy naopak tvrdit, že dnešní senioři jsou experti na odhalování toho, co je pravda a co propaganda, ať už přichází z jakékoliv strany. Stavět je do pozice hloupých a neschopných, které je potřeba poučit mladými lidmi bez životních zkušeností, to je vrchol nehoráznosti… Tohle opravdu nemá žádný politik zapotřebí, ani Vy ne. Bylo by od Vás velmi ohleduplné, kdybyste svoje prohlášení v tomto smyslu korigovala.O to Vás za naše seniory tímto žádám a předem děkuji.

Lucie Frederika Groene, Odkolek

Alarm!
Návštěvník
Alarm!

MaP 175 Konec České republiky je již naplánován! Vše má začít v únoru 2020 návštěvou ČR z Bruselu!
https://www.youtube.com/watch?v=QFQQYChuuss

Dnes v 15:30 na (slovenském) Slobodném vysielači
https://slobodnyvysielac.sk/

Slobodný Vysielac Live
https://www.youtube.com/watch?v=pgG34nHerr0