Americká kardiologická asociace vydala urgentní varování všem pacientům se srdečními problémy, že...

Americká kardiologická asociace vydala urgentní varování všem pacientům se srdečními problémy, že vakcinace proti Covid-19 prudce zvyšují riziko akutního koronárního syndromu ACS! Varování bylo odvysíláno do všech amerických kardiologických center v USA v rámci bezpečnostního programu sledování faktorů zvyšujících riziko ACS v horizontu příštích 5 let! Varování je v USA v platnosti už od počátku listopadu, v Evropě je stále ticho po pěšině a kardiaci nic neví! Vakcíny podle studie asociace masivně zvyšují objemy a nárůst cytokinů, hepatocytů a saturovaných tuků v myokardu!

Americká kardiologická asociace vydala urgentní varování všem pacientům se srdečními problémy, že vakcinace proti Covid-19 prudce zvyšují riziko akutního koronárního syndromu ACS! Varování bylo odvysíláno do všech amerických kardiologických center v USA v rámci bezpečnostního programu sledování faktorů zvyšujících riziko ACS v horizontu příštích 5 let! Varování je v USA v platnosti už od počátku listopadu, v Evropě je stále ticho po pěšině a kardiaci nic neví! Vakcíny podle studie asociace masivně zvyšují objemy a nárůst cytokinů, hepatocytů a saturovaných tuků v myokardu!

Jeden z našich čtenářů nás upozornil na mimořádné varování Americké kardiologické asociace (AHA) a je neuvěřitelné, že v Evropě je klid po pěšině a média mainstreamu jsou v klidu a nebijí na poplach. Asociace totiž již minulý měsíc 8. listopadu publikovala [1] na svých stránkách mimořádné varování určené všem kardiologickým centrům v USA a jejich pacientům. Podle zjištění amerických kardiologů na vzorku více jak 500 pacientů po očkování bylo zjištěno doslova šokující namnožení a zvýšení látek, které navozují u pacientů akutní koronární syndrom (ACS), tedy akutní infarkt, což vysvětluje úmrtí a oběti očkování, kdy např. někteří sportovci padnou na zem a jsou hned mrtví.

Americká asociace kardiologů

Objev americké asociace kardiologů to konečně vysvětluje, co se vlastně děje v těle po očkování vakcínami proti Covid-19. Jedná se vůbec o první varování specializované lékařské profesní asociace v USA vůbec, zatím žádná profesní organizace lékařů si nedovolila říct proti vakcínám ani slovo. Pojďme si ocitovat publikovaný abstrakt samotné studie a vydaného varování.

Vakcíny mRNA COVID dramaticky zvyšují zánětlivé markery na endotelu a riziko ACS měřené kardiologickým testem PULS. Varování!

Abstrakt

Naše skupina používá PULS Cardiac Test (GD Biosciences, Inc, Irvine, CA), klinicky ověřené měření více proteinových biomarkerů, které generuje skóre předpovídající pětileté riziko (procentuální šance) nového akutního koronárního syndromu (AKS). Skóre je založeno na změnách oproti normě několika proteinových biomarkerů, včetně IL-16, pro-zánětlivého cytokinu, solubilního Fas, induktoru apoptózy, a hepatocytárního růstového faktoru (HGF), který slouží mimo jiné jako marker chemotaxe T-buněk do epitelu a srdeční tkáně.

Zvýšení nad normu zvyšuje skóre PULS, zatímco pokles pod normu skóre PULS snižuje. Skóre se u naší populace pacientů měří každé 3-6 měsíců již 8 let. Nedávno, s příchodem vakcín mRNA COVID 19 (vac) společností Moderna a Pfizer, se u většiny pacientů projevily dramatické změny skóre PULS. Tato zpráva tyto výsledky shrnuje.

Celkem 566 pacientům ve věku 28 až 97 let, poměr M:F 1:1, kteří byli vyšetřeni v ordinaci preventivní kardiologie, bylo provedeno nové vyšetření PULS v období 2 až 10 týdnů po 2. očkování vakcínou COVID a bylo porovnáno s předchozím skóre PULS provedeným 3 až 5 měsíců před očkováním.

Výchozí IL-16 se zvýšil z 35=/-20 nad normu na 82 =/- 75 nad normu po vakcinaci; sFas se zvýšil z 22+/- 15 nad normu na 46=/-24 nad normu po vakcinaci; HGF se zvýšil ze 42+/-12 nad normu na 86+/-31 nad normu po vakcinaci. Tyto změny vedly ke zvýšení skóre PULS z 11% pětiletého rizika propuknutí ACS na 25% pětiletého rizika ACS. V době vydání této zprávy tyto změny přetrvávají nejméně 2,5 měsíce po druhé dávce vakcíny.

Uzavíráme stanoviskem, že mRNA vakcíny dramaticky zvyšují zánět na endotelu a infiltraci srdečního svalu T buňkami a může být příčinou pozorování zvýšeného výskytu trombózy, kardiomyopatie a dalších cévních příhod po vakcinaci.

Po vakcinaci vzrůstá index rizika propuknutí akutního infarktu myokardu o více jak 200%

Obrátili jsme se na našeho kolegu lékaře, který nám vysvětlil některé termíny z výše uvedeného textu. Označení IL-16 je Interleukin-16 z rodiny zánětových cytokinů. Přítomnost tohoto cytokinu podle lékaře prudce zvyšuje riziko myokarditidy a propuknutí zánětu srdečního svalu. Označení sFas jsou saturované tuky, které zvyšují riziko infarktu, srdeční embolie, ucpání koronárních cév. Zkratka HGF označuje růstový faktor hepatocytů, které zvyšují incidenci infarktu myokardu. Jaterní hepatocyty hrají sice podle americké lékařské komory klíčovou roli v kardiovaskulární regeneraci cévních výstelek [2], ale jejich nadměrný růst způsobuje naopak nebezpečné trombózy  v srdečním svalu a v krevním řečišti.

Kardiologové pravidelně sledují tyto hodnoty u kardiaků, protože s vysokou úspěšností tak lze předpovídat riziko infarktu, pokud se některé z těchto sledovaných parametrů zvýší. A v tomto případě se IL-16 zvyšuje o 234%, sFas se zvyšuje o 209% a HGF se zvyšuje o 204%. Skóre PULS pětileté pravděpodobnosti epizody ACS u pacienta s těmito parametry se zvyšuje z 11% rizika na rovných 25% rizika akutní srdeční příhody, což je nárůst rizika o 227% v tomto případě.

Očkování představuje pro lidi se srdeční predispozicí vysoké riziko

Není proto divu, že AHA vydala zprávu formou varování, protože tato data naprosto nepochybně potvrzují, že vakcinaci se za každou cenu musí začít vyhýbat všichni lidé, bez ohledu na věk, u kterých jsou následující faktory, jak nám právě do emailu vyjmenoval náš kolega lékař: Očkování se musí vyhnout lidé se sklony k obezitě, incidence ACS pro ně může být opravdu nebezpečně vysoká. Dále se musí očkování vyhnout osoby, které kdykoliv během života prodělali angínu, zápal plic, nebo jinou respirační chorobu spojenou se silným zánětem v oblasti trachea. Podle lékaře tyto osoby jsou prokazatelně náchylnější k nadprodukci IL-16.

V největším ohrožení jsou lidé s vysokou zátěží srdce, sportovci a lidé s nadváhou

Po vakcinaci by potom podle lékaře hrozilo takové zvýšení Interleukinu-16, že by mohlo dojít ke spuštění zánětu myokardu. Očkování by se rovněž podle lékaře měly vyhnout všechny osoby s oslabenou činností srdce. Nadprodukce HGF je často zaznamenána u selhání srdce při ACS, které je doprovázeno fibrilací v důsledku nadprodukce jaterních hepatocytů. Propuknutí ACS je přitom děsivé v tom, že může postihnout i opravdu mladé lidi, kteří mají potřebu vysoké srdeční činnosti, zejména sportovci, atleti, fotbalisté apod.

Podle lékaře je ACS zákeřné v tom, že se projeví při multiplikaci látek sledovaných testem PULS či podobným testem do určité úrovně, kterou nejde normálně při běžných zdravotních prohlídkách lidí, občanů, hráčů a sportovců nijak odhalit dopředu. Srdce funguje normálně, i při zvýšení zátěže, ale k poruše srdeční činnosti dojde na základě incidence se zpožděním, po určité době, několika desítkách minut, hodin, někdy i dnech po fyzicky náročném výkonu.

PULS Test

Výkon totiž spustí tvorbu látek, které se poté kumulují v geometrické řadě v reakci na prožitou zátěž srdečního svalu. Všechna tato zjištění by přitom měla být odhalována během dlouhodobých klinických studií vakcín, které obvykle trvají až 10 let a právě tyto studie mají za úkol odhalovat to, co právě teď odhalila americká kardiologická asociace na svých již očkovaných pacientech.

Představte si občany v ČR a v SR, kteří se nechali očkovat, jsou to aktivní lidé, sportují, půjdou si zaběhat a za dvě hodiny, když budou sedět doma u večeře, sesunou se pod stůl a dojde u nich k selhání srdeční činnosti. Budou to potom přičítat náhodě, vrozené vadě a dalším zástupným důvodům, ale skutečným důvodem bude syndrom ACS, který propukl jako reakce na očkování vakcínou mRNA proti Covid-19.

Pokud propukne po očkování zápal plic nebo myokarditida, nesmíte se tomu divit, vakcína vyprovokovala organismus k produkci více cytokinů a hepatocytů

Všichni herci, zpěváci, sportovci a známé celebrity, které zemřely v poslední době, jsou s vysokou pravděpodobností všechno oběti očkování. Je to veřejné tajemství mezi lékaři, které má již kódové označení “ADVARP” a když tohle slovo uslyšíte, je to prý smluvený signál mezi lékaři v ČR. Je to slovo PRAVDA pozpátku. Když uslyšíte mezi lékaři, jak si povídají, že pacient zemřel na ADVARP, znamená to, že zemřel na očkování, ale nesmí se o tom mluvit a nesmí se to ani napsat do úmrtního listu, protože lékař by okamžitě letěl a dostal padáka.

Propuknutí zápalů plic po očkování je způsobeno nastartováním vysoké produkce cytokinů, především potom zmíněného Interleukinu-16 a rovněž dalších typů cytokinů, které způsobují nastartování zánětů plic proto, že se v těle dostane úroveň cytokinů nad bezpečnou mez. Zvýšení produkce cytokinů mají na svědomí spike proteiny mRNA vakcín, které provádí bonding na buňkách orgánů produkujících cytokiny. Podle lékaře je mechanismus tohoto jevu mezi lékaři známý už mnoho měsíců, vědí o něm, ale nesmí se o tom nikde říct ani slovo.

Očkování proti viru, který přežije 99,99% nakažených, je naprostá zhůvěřilost

Představte si, v jakém světě žijeme, kde kvůli viru, jehož infekci přežije 99,99% nakažených, umírají stovky tisíc lidí na očkovací roztoky, které vyvolávají v lidech ACS, prudké záněty plic a myokardu, mladí sportovci padají na hřišti a umírají, ale stáda ovčanů nic nevidí a neslyší a dál postupně stojí fronty na boostery, a dokonce do front posílají už své děti. Definice šílenství zní, že jenom šílenec opakuje pořád dokola stejné bezvýsledné kroky, ale přitom očekává jiný výsledek.

Jak potom označit lidi, kteří vědí, že vakcína jim imunitu a ani bezinfekčnost neposkytla, neochránila je před nemocí Delta viru, ale přesto si myslí, že když půjdou znovu na další dávku, znovu tou samou vakcínou, tak že podruhé, potřetí nebo po desáté dávce bude výsledek jiný? Ano, takové lidi lze označit za obětí kolektivního šílenství. Varování americké asociace kardiologů je tak první vlaštovkou, že už i profesní organizace lékařů toho mají dost a začínají se ozývat.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
CZkotas
Návštěvník
CZkotas

Nové údaje: Vakcína společnosti Pfizer má najednou více než 100 vedlejších účinků
https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/nove-udaje-vakcina-spolecnosti-pfizer-ma-najednou-vice-nez-100-vedlejsich-ucinku/

Kartel4
Návštěvník
Kartel4

Ze života:
kolega už mi v kanclu ůnevoní”, 3.včela ho poslala na lože. Snad se vzpamatuje
od příbuzných : vrátil se příbuzný po 1,5 roce z ciziny, měsíc je na chatě nikoho moc nechce vidět. kromě rodin, za ním jezdí rodina celá očkovaná, tak si dělá test, aby jako …. no a pozitivní. Sám říká, to mě nakazili oni očkovanci.
sousedství – soused rodiče půl roku po dvou dávkách a oba leží v nemocnici na kyslíku.
Počítám, že přemýšlí, že je to proto, že nestihli 3. dávku.
Vážení, instinkt mi říká, že leden až březen bude dík dávkám masakr.
Rád bych se mýlil

Pavlína
Návštěvník
Pavlína

Rabín Alon Anava – Holokaust 2021 české titulky
https://odysee.com/@daadulka:5/RabbiAlonAlva:3

angel
Návštěvník
angel

super , že já tleskám židovi , co se to děje ??? jako bych slyšela sama sebe …

přesně tak , likviduje nás kolaborantský ,, našinec ,, podplacení , zbabělí kreténi , s těmi si to musíme sami vypořádat

Jiri
Návštěvník
Jiri

Soňa je proste skvela:
VIDEO: Molekulární genetička MUDr. Soňa Peková informuje o odtajněných dokumentech společnosti Pfizer:
https://www.infovojna.sk/article/video-molekularni-geneticka-mudr-sona-pekova-informuje-o-odtajnenych-dokumentech-spolecnosti-pfizer
.

dita
Návštěvník
dita

Prosím můžete zveřejnit kde je to upozornění? Na webu AHA se mi to nedaří najít a naopak, tam vyzývají kardiaky k očkování, tak tomu nerozumím, děkuji

Administrator
Admin

V prvním odstavci článku klikněte na odkaz č. 1 v hranaté závorce. Nevím, kolikrát je potřeba lidem vysvětlovat, co ta čísla v závorkách znamenají. To jste nikdy nečetli vědecké a autorské publikace? Čísla jsou odkazy na zdroje.

Curro
Návštěvník
Curro

mimo téma . Na N. Zélandu chtějí od r 2025 omladině od 14 let zakázat kouření cigaret . Předpokládám , že to dopadne jak v povídce Jaroslava Haška – Pokus o abstinentní večírek čili Amerikánská zábava . Vřele doporučuji k přečtení 👍

P.Stoupal
Návštěvník
P.Stoupal

Další ze série podvodů covid mafie na prostoduchých ovčanechcomment image
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ockovani-janssen-nadrazi-moderna-pfizer.A211208_114151_domaci_remy
Chápu dobře, že ti, co se dali napíchat Janssenem musí začít od nuly? T.j. aby byli opět v 1. kategorii, musí si dát pro začátek aspoň 2 dávky ?

Curro
Návštěvník
Curro

potvrzuji to samé z Karolina Ostrava . Seděly tam dvě sestry , vůkol ani noha . Já se ptám , cožpak tyhle zachránkyně životů nechybí v nějaké nemocnici ?

PaVo
Návštěvník
PaVo

PROČ, ty takový chytrý chlap, se pořád máš potřebu hrabat v pičovináh IDIOTU???

P.Stoupal
Návštěvník
P.Stoupal

comment image
Vyhánění nádražní vakcíny z Hlaváku.

Ileen
Návštěvník
Ileen

Včera byl v Blesku titulek: NA OMIKRON 2 DÁVKY NESTAČÍ, tvrdí Pfitzer.
Tím potvrdili “konspirace”.

Lightsaber
Návštěvník
Lightsaber

Teď psali že na Omicron zaberou čtyři dávky, dlouho jsem se tak nezasmal. To by mělo probrat i očkované s IQ v rozmezí 90 až 100 bodů. Pátá dávka možná i ty pod 90, bohužel zdraví už mají fuč a teď ještě budou oficiálně za neočkované. Jo, věřit židovi a satanasum je cesta do pekel.

Snowier fungus
Návštěvník
Snowier fungus

Tak u nás Slovákov má byť 14 fáz ovcovania. Našla som takúto vyhlášku. A keď má mať omicron 4 dávky tak toto číslo 14 nepostačuje. Presne ako píšete, mali by sa ovce prebrať, ale to očko ich asi uspáva (niektorých navždy).
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/96/20211012
Vyhláška 96/2021 keby to nešlo otvoriť, lebo posielam link tuná prvýkrát.

PaVo
Návštěvník
PaVo

Já teď napiši něco, co hodně diskutérů nasere, ale je mi to fuk.

Tady jsme na alternativě a dobře 2/3 přispěvatelů se předhání ve sdělování, co dementní panstvo vládnoucí na nás chystá, co říká že nás čeká a dokonce vzájemné potyčky dementů jsou pro ně vzrůšem ! Jsou tak blbí že nechápou, že už jenom tímto hrají jejich hru.
Jenom se to tady hemží odkazy na MSM, a já se ptám, proč to děláte? Proč si hrajete na odpůrce MSM, když jim děláte reklamu a ty jejich lži tady rozšiřujete jak o závod?

jara
Návštěvník
jara

A ty jsi tady nějaký majordómus nebo na co si tady hraješ?

PetrPatrix
Návštěvník
PetrPatrix

MMS zachránilo život Černohorskému. To zaprvé. Za druhé ta tvoje dementní filozofie o vyvážení pozitivních a nagativních je kktina.

Arthur Frein ZARDOZ
Návštěvník
Arthur Frein ZARDOZ

On píše MSM, a ty MMS, což jsou dvě zcela rozdílné věci.

Oba dva máte pravdu, ale ty jsi víc mimo, protože reaguješ na zcela něco jiného.
😀😀😀

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Ing. Ondra Hoppner, zakaldatel ARFA. cz (ARgumenty a FAkta) +RIP,
když jsme někdy na podzim min. roku seděli i s Jirkou Montenegro na jedné zahrádce v Práglu, tak si stěžoval, že nemůže chodit, protože má hrozně oteklé nohy, a že ho to hrozně bolí…
Před tím v létě byl ještě OK.
Prakticky měl stejné příznaky, jako Jirka, ale přičítal to vínu, kterým se posilňoval při psaní …
Nabízí se závěr, že byl otráven stejným svinstvem, jako to při pokusu o otravu Jirky …
https://www.arfa.cz/kontakt/#.YbKHclXMLIU

Sarka Farka
Návštěvník
Sarka Farka

Souhlas, ty odkazi mě též ser… Jako by to člověk neslyšel od kolektivu v práci, přátel, z rádia a tv stále denně dokola.
Ještě přihodí prosbu o podpis petice a je hotovo.

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

A ty di taky už doprdele, tlachale uřvanej, grafomanskej.

Dan
Návštěvník
Dan

Lock. Admin. To víš, že jo mentále. Dan.

Axel
Návštěvník
Axel

Nemohu uvěřit svým očím. V plzeňském Lidlu se špatně nasazená rouška trestá teleskopem. 🙁 https://www.krimi-plzen.cz/a/ochranka/

Dan
Návštěvník
Dan

Tak v každém případě ten opičák jednal jednoznačně protizákonně, i kdyby byl mladík zcela bez hadru na hubě a jasně mu sdělil: “Strejdo jdi do prdele s nějakou posranou, sakrální rouškou!”
Je to jednoznačně na trestní oznámení, vyhazov dotyčného imbecila ze zaměstnání (naštěstí se stalo) a omluva také od Lidlu, spolu s peněžní poukázkou k nákupu u nich jako satisfakci za způsobené příkoří a stres – samozřejmě větší hodnoty.