America first, krach 1929 a poté válka, plán evropské říše s Německem...

America first, krach 1929 a poté válka, plán evropské říše s Německem v čele, německá armáda táhnoucí na Rusko a Rusko jako strašák světa, proti kterému je nutné zasáhnout, to všechno už tu bylo. Zopakuje se historie?

America first, krach 1929 a poté válka, plán evropské říše s Německem v čele, německá armáda táhnoucí na Rusko a Rusko jako strašák světa, proti kterému je nutné zasáhnout, to všechno už tu bylo. Zopakuje se historie?

SSSR, Svaz sovětských socialistických republik, existoval od roku 1922 do roku do roku 1991. Jeho rozloha činila cca 22 milionů km2 a počet obyvatel cca 294 milionů. Po rozpadu SSSR vzniklo Rusko, oficiálně Ruská federace, jehož rozloha činí cca 17 milionů km2 a počet obyvatel cca 144 milionů.

Podle oficiální historie Rusko existuje nějakých tisíc let a po celý tento čas muselo vždy čelit útokům, které měly jediný účel: zlikvidovat ruský národ a přivlastnit si ruské území s jeho zdroji, které dosud zabírá, cca jednu šestinu planety. Rusko proto čelilo útokům Švédů, Poláků, Osmanů, Napoleona, Hitlera a vždy tak, že úspěšně (americký dokument z roku 1943 “Proč ten věčný boj o Rusko”).

Zcela novou formou útoku se stala Velká říjnová revoluce v roce 1917, kdy proti Rusku byla použita zbraň “Lenin a marxismus”, což znamenalo, že Rusko bylo bez použití jakékoliv cizí armády rozloženo zevnitř. Když Lenin zemřel a do čela Ruska se postavil Stalin, v Rusku skončil vliv marxismu a s ním i vliv cizích rozkladných sil, nasazených dovnitř Ruska (a vedených především Trockým, který po vyhnání z Ruska založil až v exilu IV. internacionálu). Stalin začal být označován za zrádce revoluce poté, co odmítl marxismus co by “permanentní revoluci”, tzn. revoluci, která se bude z Ruska šířit do dalších zemí tak dlouho, dokud nebudou odstraněny všechny hranice a všechny národy sjednoceny v jeden celosvětový národ tak, jak to žádala Internacionála.

Stalin si z marxismu vzal myšlenku ekonomickou (znárodnění výrobních prostředků, plánovité hospodářství), ale v dalším se marxistické ideologii vzepřel. A protože Stalin Rusku velel (Rusko chránil) pevnou rukou , nezbylo mocným světa, než z bolševismu a stalinismu udělat strašáka, proti kterému je nutné se bránit, což přeloženo znamená, že když to nevyšlo ani Romanovci a jejich vyvražděním a Leninem (hlavní zbraní Německa té doby) zevnitř, je třeba to opětovně udělat nějakou armádou zvenčí.

A tak od 30. let Evropou rezonuje myšlenka ruské hrozby a první světovou válkou pokořené a zničené Německo velmi slyší na ambice stát se novou vůdčí silou Evropy, výsledek však je stejný, jako o sto let dříve, když na podobné ambice slyšela Francie. Pár kilometrů před Moskvou končí Hitler stejně, jako jeho předchůdce Napoleon. Avšak to hlavní, co Hitlerem stejně jako Napoleonem i Leninem nevyšlo, je plán o vytvoření velké evropské až euroasijské říše, která bude zahrnovat i Rusko, naopak mocní museli tolerovat, že polovině Evropy dokonce vládne Rusko (a s odstupem  času můžeme říct, že ruská, ne-marxistická, představa globalizace) .

Okolnosti se změnily až po smrti Stalina a příchodu Chruščova, naplno však rozložení Ruska – opět bez války na způsob Lenina a jeho revoluce – přišlo až s nástupem Gorbačova. Výsledkem je Rusko o několik milionů km2 menší a o několik milionů obyvatel chudší. A kdo by si myslel, že tohle má být taková konečná podoba Ruska, které už nic nehrozí, ten se mýlí. Zájem o ovládnutí ruských zdrojů s tím, že nejdříve musí být zlikvidován ruský národ (slovy Marxe: “ta vzpupná slovanská verbež”) nikam nezmizel a za tím účelem existuje plán SSSR 2:0. Ten je o tom, že Rusko se má zmenšit ještě více, než po rozpadu SSSR (resp. se má dále zmenšovat tak, aby jednou jako země ruského národa zcela zmizelo).

Než však bude plán SSSR 2:0 realizován (a v tom má hlavní roli sehrát Komunistická strana Ruska), na přechodnou dobu mocní světa potřebují Rusko stabilní a silné. Ta přechodná doba je totiž o tom, že potřebují centrum světové moci přestěhovat ze Západu na Východ, k čemuž od 70. let do čela vyzvedávají Čínu (a Írán) a současně pracují na rozkladu USA (a Evropy). A protože Východ na svou novou roli ještě není připraven a Západ se převáděním na novou pozici ocitne v chaosu, jediným stabilizujícím a opěrným bodem v celém tom globálním procesu (globální perestrojce) je Rusko.

Proto má Rusko, obzvláště pak osobnost Putina, ochranu, přes kterou žádné pokusy o obzvláště vnitřní destabilizaci Ruska neprocházejí a neprojdou. Co je ale podstatné, ten plán “SSSR 2:0” nikam nezmizel! Že Putin to velmi dobře ví, to by bylo na jiný článek, já jsem tohle všechno na úvod ale musela popsat, aby bylo správně pochopeno to, o čem budu psát dál, tedy to, o čem tento článek ve skutečnosti je. A ten je o tom, že tažení na Rusko nikam nezmizelo a že historie se opakuje. A v naší době především historie 30. let minulého století a to tak, že takřka jako přes kopírák.

Velké a silné Německo s vlastní armádou – základ nové Evropské říše

Kdysi dávno jsem četla článek o tom, jak vznikala skupina Bilderberg. V něm mě ale nejvíce zaujala informace, že už v roce 1944, když se vědělo, že ani s Hitlerem to v Rusku nevyšlo, vznikl plán, že se počká nějakých 50 let, nutných k tomu, aby se zapomnělo na zvěrstva fašismu a že potom bude vytvořeno nové silné Německo a že celý proces, který nevyšel s Hitlerem, se zopakuje.

Hitler, Roosevelt, Churchill, Stalin

A když v roce 1989, tzn. za 50 let od začátku války, padla Berlínská zeď, co se stalo jako první věc? Hned začal proces znovusjednocení Německa, završený 3. října 1990. Následně se rozpadl SSSR a s ním RVHP i Varšavská smlouva, zatímco země východní Evropy vstupovaly do EU a NATO stejně, jako bývalé postsovětské republiky. A rozšiřování EU a NATO směrem na Východ pokračuje až do současných dnů tak, že NATO Rusko na jeho vlastních hranicích doslova obkličuje.

S nástupem D. Trumpa se čekalo, že tento proces skončí – nemělo to přece logiku: vždyť D. Trump kromě toho, že hlásal změnu amerických vztahů s Ruskem ve směru k přátelství, jako jednu z hlavních myšlenek hned po volbách sdělil, že NATO je jednak zastaralé a že dále Spojené státy už nebudou Evropu chránit, jelikož ta do NATO finančně přispívá nedostatečně. A přesto pořád dál a dál vidíme další americké základny NATO a další a další přijímání nových členů NATO – vše především na hranicích Ruska. S nástupem D. Trumpa tedy změna nepřišla, ale než to vysvětlím, odbočím k jiné změně.

Bez Brexitu by nebylo silného Německa, bez Trumpa by nebylo “America first”

Americké volby proběhly na podzim 2016, ještě předtím, v červnu 2016, došlo v Británii k Brexitu. Mnozí věří, že v obou případech šlo o výsledek spontánního hlasování občanů, já si trvám na názoru, že šlo o dva předem velmi důkladně připravené výsledky hlasování (v případě amerických voleb šlo o práci Cambridge Analytica, v případě Brexitu o práci N. Farage). Tak či tak oba tyto výsledky přinesly jednu zásadní společnou věc: oddělení atlantické strany světa od Evropy.

Rozdíl je jen v tom, že v případě Brexitu je okamžitým jasným faktem to, že o příští vůdčí roli v Evropě se má rozhodnout mezi Francií a Německem, zatímco v případě D. Trumpa jde o úkol, jak v Evropě ukončit i vliv Spojených států. A na tomto úkolu D. Trump zapracoval hned po svém zvolení tím, že zrušil dohodu TTIP a nedávno tento úkol završil (téměř završil,ale k tomu se dostanu později), že odstoupil od jaderné dohody s Íránem, ve které Evropa bude pokračovat bez ohledu na USA.

Tuto část lze shrnout tím, že atlantická strana světa je Brexitem a kroky D. Trumpa již izolována od dění v Evropě, to další, co je třeba rozhodnout, je bod, jestli hlavní slovo bude mít Francie nebo Německo. Tady se ale dostáváme k tomu, že Francie a Německo jsou historicky dvě země, které jsou střídavě využívány k tažení na Rusko – tu přes Napoleona, tu přes Hitlera, ale vždy tak, aby atlantická strana světa zůstala mimo válečné dění. A protože atlantická strana už opět mimo dění je, zbývá volba “Francie nebo Německo?”

Tady ale je třeba zdůraznit ještě jinou věc – Francie není totéž, co Německo, Francie je totiž takovým předmostím (mostem?) mezi atlantickou a evropskou stranou světa. Proto je její role o tom, že tu funguje jako spojenec Ruska proti Německu (tuto roli měla plnit M. Le Pen), tu jako spojenec Německa proti Rusku (tuto roli má nově plnit E. Macron) – viz Systém globální vlády oligarchů  . Myslím, že mocní světa prozatím sami nevědí, kterou stranu proti Rusku nově použít, ale že nejen vzhledem k tomu, že Macron vůbec nic nepochopil a jako kádr Globalistů je proto na odpis, tak i vzhledem k dávnému plánu o tom, že se “počká padesát let a pak opět bude vytvořeno velké Německo”, že v hlavní roli dalšího tažení na Rusko má být opět Německo.

A tady se můžu vrátit k výše zmiňované řeči D. Trumpa o NATO: “… že NATO je jednak zastaralé a že Spojené státy už nebudou Evropu chránit, jelikož ta do NATO finančně přispívá nedostatečně”. A když EU nedávno otevřela své nové sídlo v Bruselu a Merkelová tam měla hlavní slovo hned vedle Stoltenberga a když NATO současně oznámilo, že nově bude mít dvě velitelství – jedno v USA a jedno v Evropě, pak nebyla řeč o ničem jiném, než o tom, že je jen otázkou času, kdy evropská část NATO spadne pod vliv Německa

A když k tomu přidáme, že “Německo vzhledem ke svému hospodářskému, politickému a vojenskému významu má povinnost „aktivně se podílet na utváření světového řádu“ a že “Německo převezme větší zodpovědnost v rámci Severoatlantické aliance a zasadí se o posílení jejího evropského pilíře  a dále, že“Nový strategický plán německé armády také počítá s tím, že by se jejími členy mohli stát i cizinci”, tak nemůže překvapovat, že i český maistream píše o tom, že “Německo potichu buduje evropskou armádu pod vlastním velením a její součástí jsou i čeští vojáci”.

A k tomu už zbývá jen zopakovat, že je jen otázkou času, kdy to, co D. Trump na adresu NATO sděluje nejen ve smyslu, že NATO je zastaralé, ale i ve smyslu, že Evropa se má o svou bezpečnost starat samá, dostane tu reálnou podobu, že NATO se rozdělí na dvě části. A kdy realita nabere i tu podobu, že všechny dosud vytvářené základny NATO na evropském území (a obzvláště na hranicích s Ruskem) spadnou pod německé velení, zatímco Spojené státy uplatní izolační politiku podle hesla D. Trumpa “Amerika the first”.

Velká Británie nechce být součástí Jednotné evropské armády

Jenže co nám z této politiky ve skutečnosti plyne? Velká Británie chtěla Brexit m.j. proto, že odmítala být součástí plánované Jednotné evropské armády. Což ale můžeme číst tak, že jestliže hlavním účelem Jednotné evropské armády je opětovné tažení na Rusko pod vedením Německa, Británie se toho nemíní účastnit. A to není nic překvapivého, protože atlantická strana světa do vojenské konfrontace s Ruskem nikdy nevstoupila a s Ruskem vždy bojovala tak, že za ní tento boj sváděla Evropa, obzvláště pak východní, a to vždy tak, že tomu velela Francie  (Napoleon) nebo Německo (Hitler). A když se tak stalo naposledy, atlantická strana světa, Británie, jen dirigovala Mnichovskou dohodu tak, že i Francie zradila své tehdejší spojence (Rusko a Československo) jen proto, aby společně s Británií podpořila Hitlera (a tedy se z původně “jako” ruského spojence stala spojencem Německa proti Rusku).

Na Mnichovském diktátu můžeme naplno vidět, jak je proti Rusku střídavě používána tu Francie, tu Německo a země východní Evropy k tomu, zatímco atlantická strana světa chce zůstávat jen přihlížejícím hráčem v ústraní. Že se to za Hitlera zvrhlo a Hitler vpadl i do Británie,která věřila, že Hitler tohle neudělá především proto, aby si šetřil síly na plán Barbarossa, to už je o něčem jiném a sice o tom, že Británie se musela z pasivního účastníka války změnit v účastníka aktivního. To ale nic nemění na tom, že to v plánu neměla stejně, jako za tažení Napoleona, na kterém jen vydělávala.

Hlavní postavy 2. světové války – a nezapomeňme, že Japonsko a Itálie byly spojenci Německa 

Pokud tedy jde o Brexit, tak jeho hlavním výsledkem je, že Británie se distancovala od Evropy s tím, že nechce být součástí Jednotné evropské armády a s tím, že vůdčí roli v Evropě předává Německu. A když v tom budeme hledat analogii k 30.létům, tak Británie posvětila německé zájmy v Evropě stejně, jako Mnichovskou dohodou posvětila německé zájmy Hitlera. Ale co Spojené státy?

Když budeme i tady odpověď na kroky D. Trumpa hledat v 30. letech, dojdeme k tomu, že v letech 1933-1945 byl americkým prezidentem F. D. Roosevelt. Toto sdělení toho moc neříká, když se ale podíváme, jaké bylo hlavní heslo Roosevelta, vypadá to úplně jinak. To heslo totiž znělo “America first”

America first – zdroj obrázku zde.

A když se budeme ptát,o čem to heslo Roosevelta tehdy bylo, tak dojdeme k tomu, že o izolaci Spojených států od veškerého dění ve světě, v Evropě obzvláště. Jenže v té době už mělo v Evropě hlavní slovo hitlerovské Německo a jak se k tomu stavěla tehdejší Amerika, to možná dokumentuje tento obrázek z roku 1939 z Madison Square Garden:

“America first” – americká izolace anebo jen atlantické čekání, jak se Hitlerovi bude v Rusku dařit? 

Pointa tehdejšího amerického hesla “America first” byla o tom, že Spojené státy zůstanou ke všemu světovému dění neutrální, že tedy zůstanou v izolaci a ničeho vnějšího si nebudou všímat – tedy si nebudou všímat ani toho, co v Evropě dělá Německo.

Pointa vyšší úrovně pak je v tom, že společně s Británií měl atlantický svět jen přihlížet tomu,jak se Evropa pere s Ruskem mimo atlantické území (nemluvě o atlantické podpoře obou stran konfliktu) a že atlantický svět měl zasáhnout až tehdy, když se ukáže, že Německo je v Rusku úspěšné.

A když došlo v červnu 1941 k německému napadení Ruska, hned v prosinci téhož roku Spojené státy celou svou izolaci porušily a do války vstoupily po japonském útoku na Pearl Harbor. Jenže tomuto japonskému útoku předcházelo zmrazení japonských účtů v USA a embargo na dodávky ropy a dalšího strategického materiálu do Japonska z července 1941. 

Takže co? Na jedné straně tady máme Rooseveltovo “America first”, tzn., ať si Evropa poradí sama, nás se to netýká, a na druhé straně vstup USA do války poté, co na Japonsko uvalily sankce a embarga. A tady se dostáváme k další analogii dnešních USA s 30.lety.

V roce 1929 v USA vznikla ekonomická krize takových rozměrů, že zasáhla nejen Spojené státy, ale celý svět a která je s odstupem času považována za hlavní příčinu 2. světové války. Některé zdroje uvádějí, že příčinou tohoto historického krachu na newyorské burze byl americký izolacionismus, jiné uvádějí, že americký izolacionismus vznikl až v reakci na tento krach. Nejsem odborník na ekonomiku, ale Trumpovo zavádění amerických cel na ocel a hliník nejen z Číny, ale od 1. června už i z Evropy, i mainstreamova média srovnávají s rokem 1930.

a hovoří o tom, že politika D. Trumpa je čirým protekcionismem ,ba co víc, hovoří o tom, že “Amerika na prvním místě” znamená, že na druhém místě je globální konflikt.

A že je situace vážná, to potvrzuje Otevřený dopis D. Trumpovi, který jej varuje před kroky, jaké Spojené státy učinily v 30. letech tzv. Smoot–Hawley Tariff actem .

Vede D. Trump cíleně politiku likvidace dolaru a tím politiku konce dominantní role USA ve světě?

K části, která je o opakování 30.let v USA přes krach 1929 a dále politikou izolacionismu a protekcionismu musím udělat malou odbočku. Dvakrát nevstoupíš do stejné řeky a toto moudro bych teď použila v té souvislosti, že zatímco krach 1929 byl o tom, že následná válka přispěla k záchraně a posílení dolaru, nyní má jít o to, že politika izolacionismu a protekcionismu má dolar zcela zničit. A zničit proto, že Spojené státy jako světový hegemon už nejsou žádoucí. A proto odepisování jejich vlivu vidíme už na všech frontách a k tomu, že D. Trump plní tuto nevděčnou roli “amerického Gorbačova” vkládám video, na které jsem nedávno narazila u článku s nadpisem: “Celý svět bude už brzy velmi nenávidět Spojené státy” (a kdo rozumí anglicky, ten si v něm může poslechnout D. Trumpa):

“Zabíjíte dolar”, varují Rothschildové Trumpa, “Svět stojí před hospodářskou krizí, jakou ve své historii nezažil”, varuje Putin

Zaváděním cel vůči Číně, Evropě a dalším zemím D. Trump naplno spustil obchodní válku, která už sama o sobě může znamenat ekonomickou krizi, kromě toho tady ale ještě jsou americké sankce vůči Rusku, Íránu a dalším zemím. Vzpomněla jsem si na článek s videem už z roku 2014 “Americké sankce mohou potopit dolar” , ve kterém už tehdy přišlo z USA varování, že čím více zemím bude zakazováno používat americký dolar, tím větší je předpoklad, že se tyto země proti dolaru spojí a začnou obchodovat v jiné měně. Od zprávy uplynuly cca 4 roky a doba se v tomto smyslu velmi změnila  – Írán přestal dolar používat hned v roce 2015 (po uzavření jaderné dohody), Rusko a Čína postupně rovněž stále více přecházejí na obchodování v eurech, ale především v rublech a juanech. Dlouhá léta bylo za vrchol amerických sankcí považováno odpojení Ruska od systému SWIFT, letos však Rusko přišlo s vlastním systémem: Rusko Západu – Můžete nás od SWIFT odpojit.

A když britský The Economist přinesl článek, adresovaný Trumpovi: Zabíjíte dolar, tak je to opět o amerických sankcích, se kterými Trump jako by roztrhl pytel. Když k tomu čteme, že další navýšení úrokových sazeb FED přinese chaos a finanční katastrofu a když k tomu i Putin na nedávném Petrohradském fóru prohlásil, že svět stojí před hospodářskou krizí, jakou ve své historii nezažil, tak to vše můžeme vnímat jako různá oznámení o tom, že krach, podobný tomu z roku 1929, se nejen může zopakovat, ale dokonce může mít ještě tvrdší následky.

A mým pohledem D. Trump politikou cel a zaváděním sankcí účelově dělá všechno proto, aby se tak stalo. A je to logické – D. Trump má provést Spojené státy jejich perestrojkou, která je nutnou součástí perestrojky světa.A protože ta je o tom, že má skončit dominance USA, tak bez likvidace dolaru co by světové měny to nepůjde. A poté, co bylo zlikvidováno krytí amerického dolaru (Blízký východ a přístup k ropě), zákonitě musí následovat likvidace dolaru z pozice světové měny.

Myslím, že pro svět to nemusí být bolestné, protože právě za tím účelem bylo jako přechodný prostředek zavedeno euro, ale že bolestné to bude pro Spojené státy, zvyklé žít už jen z dominantní pozice jejich dolaru.

Ale teď už konečně k pointě celého článku.

America first, krach 1929 a poté válka, plán evropské říše s Německem v čele, německá armáda táhnoucí na Rusko a Rusko jako strašák světa, proti kterému je nutné zasáhnout, to všechno už tu bylo. Zopakuje se historie?

Z popsaného plyne, že “America the first” není heslem D. Trumpa, ale je velmi starým heslem z 30. – 40. let dvacátého století. A z popsaného dále plyne, že D. Trumpem opětovně zaváděný izolacionismus a protecionismus USA rovněž není ničím novým, ale je opět o opakování toho, co existovalo už ve 30. letech. Stejně tak není ničím novým budování evropské armády, které opětovně bude velet Německo. A už vůbec není ničím novým to, že Evropa má opět táhnout na Rusko – ovšem opět tak, že atlantická strana světa bude “jako” v izolaci…

Ale přece jen “Dvakrát do stejné řeky nevstoupíš” a Spojené státy už nebudou tím, co bývaly. Zavedením cel na ocel a hliník nejen vůči Číně, ale nově i vůči Evropě, D. Trump nejen vrazil úplně finální klín mezi atlantickou stranu světa a Evropu, ale jako člověk Globalistů velmi pomáhá tomu, aby si i Spojené státy prošly perestrojkou, obdobnou té z doby Gorbačova v Rusku. V tomto smyslu dle mého Spojené státy čekají velmi těžké časy a dovolím si tipovat, že jestliže dosud dvě hlavní krize na Wall Street (1907 a 1929) proběhly vždy 24. října a třetí krach proběhl sice 19., ale rovněž v říjnu (a že neměl velké důsledky, to jen díky tomu, že se udál v roce 1987 a tedy se zachránil pádem komunismu a novými trhy ve východní Evropě), tak že i letos k něčemu podobnému dojde opět v říjnu.

A tím se dostáváme k další části toho, co jsem v souvislosti s 30.lety minulého století napsala. Dva krachy na newyorské burze skončily tak, že po nich přišla nejdříve první a pak druhá světová válka. A otázka zní – jestliže přijde další podobný krach, povede i ten ke světové válce, tentokrát třetí světové?

Za sebe si myslím, že ne, protože takové války se bojí i ti, kteří chtějí světu velet místo Boha.

V čem ovšem mám z analogie s 30. lety a tedy s “America first” obavy, to je NATO, základny NATO na hranicích Ruska a opětovně silné Německo s armádou, která bude vést celou Evropu opět tím směrem, který nikdy neskončil – k tažení na Rusko a na ruské zdroje.

A proto mám obavy i z Trumpova “Amerika first”, protože v analogii s dobou Roosevelta a Minichova to není o ničem jiném, než o tom, že atlantická strana světa (Británie a USA) bude “jako” v  izolaci opět čekat, jak si Evropa s Německem v čele (a se základnami NATO na ruských hranicích, kterým mezitím už bude velet Německo) i nově povede v Rusku!  A jak do takového soupeření atlantická strana světa opět vstoupí až jako “neutrální” síla…. Ale hlavní boj opět povede Evropa, která se ale také stane hlavním terčem ruské reakce, zatímco atlantická strana žije v představě, že jí se válka s Ruskem opět nebude týkat….

A tady už jen připomenu jinou větu z úvodu:”… za tím účelem existuje plán SSSR 2:0. Ten je o tom, že Rusko se má zmenšit ještě více, než po rozpadu SSSR (resp. se má dále zmenšovat tak, aby jednou jako země ruského národa zcela zmizelo).” A k ní dodám, že základny NATO na ruských hranicích (a do budoucna pod velením Německa),   vůbec nemusí být o dalším celosvětovém válečném konfliktu, ale “jen” o dalším zmenšování Ruska nějakými lokálními konflikty…

A když jsem nedávno psala, že dvě v jeden den dokola omílané zprávy o tom, že D. Trump uvalil cla i na Evropu a že Česko schválilo vojenské mise i do Pobaltí, spolu velmi souvisí, měla jsem na mysli právě to, že ekonomický krach 1929 skončil Hitlerem a německým tažením na Rusko.Tak to je taková hlavní analogie s 30. lety, která věřím, že se nezopakuje, s ní ale souvisí ještě jiná analogie, a to je téma antisemitismu, ale to by už opravdu bylo na další článek.

Tento ale uzavřu nedávnou větou Putina: “Jako Rus nestojím o svět, ve kterém Rusko nemá existovat”. V jednom ze svých pořadů Pjakin řekl, že naprosto každý má možnost zasáhnout do politického dění, a to tím, že dění porozumí natolik, že se stane nepostradatelným a nenahraditelným. Dle mého tím Pjakin popsal schopnosti i následnou roli Putina, která je o tom, že Putin moc dobře ví, jaké jsou plány s Ruskem, ale protože je člověkem, bez kterého si Globalisté se světem neporadí, stal se pro ně nenahraditelnou personou par excelence. Což znamená, že Putin žádné provázky marionetty nemá, ale naopak je může spolu s Globalisty nasazovat jiným. A že tak činí především v zájmech Ruska a v zájmech Člověčenství, k tomu jsem zatím nenarazila na nic, v čem bych o Putinovi pochybovala.

-Pozorovatelka-  04.06.2018

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Vítězslav Crha
Návštěvník
Vítězslav Crha

Velice krásný a přemýšlivý článek. Kdo poctivě sledoval dění před 1. a 2. sv válkou a nebo alespoň dával v předlistopadové škole pozor,ví o čem je řeč a že autorka si vše uspořádala v souvislostech té doby a současného dění. Jsem téhož názoru ale pouze s jednou dost podstatnou změnou. Tím je rozdělení Evropy a rozdrobením SSSR na samostatné státy s opačnou propagandou. Jenomže to byla politická vůle a slabost zrádných politiků,která se ovšem netýká občanů a jejich názoru. Ti válku rozhodně nechtějí a pokud by to bylo neodvratitelné téměř na 100% by přešli zpět na stranu RF. Jsem si tím jist a tím by nastal přesně ten obrat,který nastal v Rusku v roce 1943-44. Postupně se zvyšovala odhodlanost jedinců a posléze urputný boj za svou rodinu,zem a lidstvo jako takové. Dnešní ajpódová mládež by se nestačila přebalovat a hloupí chytří šampóni by byli pouze na překážku. O společném duchu a jednotě za uhájení i cizího života neví nic a necítí ani potřebu sebevzdělání a sebezměny. K lepšímu pochopitelně. Dolů se klouže lehce. Co se týká podobnosti finanční krize 1907,1929,1987,2008 je pouze jeden jmenovatel ve všech dobách a to je bezbřehá hamižnost,existence peněz,coby bezcenných špinavých veřejných wc papírků, Existence podvodných obchodních machinací na burze viz. Bitcoin, ropa,dluhopisy,dále pak binární opce,či párové měny. Vše je pouhou ruletou,která se točí podle toho,jakou mazaností a politickou spekulací kdo umí zacházet. Jedno je jisté,a to,že nepodložená měna jakýmkoliv cenným aktivem je pouze fiktivní a podporuje tuto doslova jateční fiskální politiku,kde levá neví,co dělá pravá.

aamater _ tato
Návštěvník
aamater _ tato

Ak si prasce nenažraté kapitalistické zo západu ešte raz trúfnu na Rusko tak to bude ich posledný pokus. Rusko ich tento krát vymaže z povrchu zemského. Veď čo s takou zgerbou?

Slovan
Návštěvník
Slovan

1. V roce 1933 Světový židovský kongres vyhlásil Německu válku (obchodní). Tenhhle Dýdžej (D.J. Trump) začíná dělat to samé.
Dopadne to stejně jako před zahájením operace Bagration která byla domluvena už v Teheránu?
2. Před zahájením operace Bagration Hitler dobyl a zdevastoval území v Pobaltí a Ukrajině.
Dnes je přesně to samé území vylidněno možná ještě více než tehdy a opět tam jsou vojáci ze západu.

konzerva
Návštěvník
konzerva

Pošle Putinův agent Donald Kačer Trump tomahavky na Berlín, Paříž atd…. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Valka-mezi-EU-a-USA-Nejnovejsi-informace-539054

konzerva
Návštěvník
konzerva

Kdo stojí za sestřelem boingu na ukrajině…kdo stojí za insiderem v moskvě a belingraftem… nové podrobnosti/soros/… v diskuzi názor na rychlost boeingu a rychlosti výstřelu rakety 71,63 sekundy na odpal…komplex bez radaru a dalších informací to nemůže sestřelit…. http://rusvesna.su/news/1528305877

Хорошо, пусть российский Иванников затолкал курский Бук с советской ракетой 1987 года выпуска, но нашпигованной одним двутавром 2013 года выпуска, в Донбасское село прямо по укро-диспетчерскому курсу МН17…. Пусть так. Но как эта одинокая пусковая установка с радаром, ловящем цель за 35 км , подбила Боинг на расстоянии 30 км от себя навстречку ???? Боинг (скорость 980 км/час) летит 5 км за 18,37 секунды, а ракета, которая его сбила летит 30 км за 90 секунд. То есть запустить эту ракету по Боингу надо было за 90-18,37=71,63 секунды до появления на радаре ??? Ребята, ни один маршал ГРУ или Бог Ракетных Наук, будь он трижды агент Путина, не может это сделать. Зато полный комплекс Бук ловит цель за 80 км , которые Мн17 пролетал за 5 минут. А это как раз время развёртывания Буков ВСУ, которые и шмальнули по перпендикуляру курсу Боинга.

miloš klepal
Návštěvník
miloš klepal

Milá Pozorovatelko,
ve veřejném prostoru neznám t.č. nikoho s větší erudicí , odpovědností a svědomím. S radostí jsem zjistil, že Vaše texty poznám na Aeronetu podle jejich vnitřní kvality, aniž předem vím, kdo je psal.
Protože jsem ale sem tam svědkem sprostot (vždycky hloupých) v diskusi, často mířených na Vás, snad by bylo prospěšné, kdyby deprivanti v diskusi neviděli příspěvky deprivantů ostatních. To jim pomáhá přidat i sprostotu vlastní. Není to ale jen z vlastní blbosti ale i za cizí peníze.

Mimochodem, neuvažovala jste o vydání souboru svých analýz- moc rád bych takovou knihu měl.

Zdravím srdečně a děkuji za vše, co děláte pro ostatní. ing.m.klepal,šlapanice(78)

Vítězslav Crha
Návštěvník
Vítězslav Crha

I já se přidávám a moc rád

jen=tak
Návštěvník
jen=tak

Souhlas co se týká plánů na zničení Ruska, což o to plány jsou a byli. Problém vidím v tom že si nedovedu představit ani Němce ani Francouze jak napadají Rusa. Doba je jiná, společnost zdegenerovaná a neochotná takových obětí. Že by se bránili pokud b je Rus napadl, o tom nepochybuji, ale do Ruska vstoupit se zbraní v ruce? Takže je tu naděje, jen Putin nesmí napadnout EU což nemá ani v úmyslu. Jo surovin Ruska se jim jistě zachtělo, ale je v podstatě levnější a mnohem výhodnější je od Rusů koupit než jim je násilím brát. Co bylo to bylo, doba je jiná. Takže já si nemyslím že se něco stane, Amerika prostě potichu ztratí vliv ve světě a pokud se Trumpovi podaří Američany udržet v přesvědčení že ji stále maji, což není zas tak těžké, bude vše jak mám být. Až na to že problémy celého světa s egologií, populační explosí degenerujících dvounožců nám jaksi zůstanou a řešit se nebudou až do úplného konce.

konzerva
Návštěvník
konzerva

Že by teroristé a nebo si Putin odskočil z Rakouska a použil staričok…. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Otraveny-kebab-ohrozil-ceske-zivoty-Nejnovejsi-informace-538962

konzerva
Návštěvník
Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

… ze by to privolal ten prispevek o tatarce do kebabu… ?? 😉
No fuj, teda…

jorg
Návštěvník
jorg

Trump 6x zbankrotoval, duvody neznam, ale pokazde se dokazal vratit zpatky nahoru.
To asi americani obdivujou, tu schopnost nenechat se zlomit, protoze jinak to nedava smysl –
jako ekonom neni zadny eso, politicky je poulicni populista a i prachy vydelava loktama vic nez mozkem.
Na cem si treba polepsil?
skomirajici tezarska spolecnost z utahu, ktery dluzej partneri mega dolaru
klesne s cenou za akcii z cca 40-50usd nekam na 14-20usd za kus…prijizdi stryc donald a nasadi
svoje svoje lokty, tlaky, paky….no a nakonec koupi vetsinu jejich portfolia po 8usd
firma uspokoji veritele, banka ji uvolni ucty, ksefty se rozjedou a za par mesicu se jejich akcie
obchodujou za 70usd…donald bohatne
Takze takhle se dela velka amerika,vsak kdyz se on sam dostal do bankrotu, tak taky zase nekdo
jiny zneuzil jeho situace.
No a cloveka s touhle optikou pustej do mezinarodni politiky. Obchod i politika se dela na ostri noze,
partnerum se vyhrozuje, vydiraj se, ale “je to jenom takova hra”.
Do statniku se na podiu strka, hrajou se s nima hospodsky hry s podavanim ruky, zesmesnujou se.
Ale americani jsou pro…slibil ze udela poradek v americe…a nebo ne?
Tarify…ekonomove dostavaj krece….
Vubec jsem netusil ze tarify zaved i mourenin Obama v 2009
Opet smes populismu a nekompetence: uvalil 35proc dan na levny pneumatiky z ciny,
protoze si americky vyrobci stezovali ze nemuzou cinskejm pneumatikam cenove
konkurovat.
Zavedeni dane zvedlo cenu pneumatik z cca 31usd za kus na cca 39usd, ale
ackoli vyrobci v americe byli schopny vyrabet pod tuhle cenu, dorovanali taky na 39usd!
navic se ukazalo, ze obama timhle krokem sice zachoval 1200 pracovnich mist ve vyrobe
pneumatik, ale na druhe strane zaniklo asi 3700 pracovnich mist v distribucnich firmach
a k dovrseni pruseru cinani zavedli dan na americky kurata, ktera ameriku pripravila
o odhadem 1 miliardu(!!!) usd na exportech.
navic tim, ze se zdrazily pneumatiky, klesly prodeje a cena sla jeste nahoru…myslim ze jsem
nekde cet ze snad i na 50usd….no utekli od toho a oznacili to jako ekonomicky zlo

rusko je ted v krizi taky, vladimir vladimirovic si vzal na ramena velky bremeno ekonomickejch
reforem, drzim mu palce at to ustoji
sice pochybuju o tom, ze by americani chteli napadnout rusko v dohledny dobe…ale nepochybuju
o tom ze sankce a tarify budou znamenat krizi v evrope…
takze doufam ze strejda donald jenom “tlaci evropsky tezare nafty aby mu prodali svoje
akcie levne”, nez ze by se snazil rozpoutat nejakej globalni chaos
doufam ze je to jenom hulvat
nebo jak o nem rek h.kisinger “trump je novej zjev,ukaz (phenomenon), na kterj nejsou politici zvykly”.
jinak clanek je supr, diky moc 🙂

.lak
Návštěvník
.lak

Kde chtějí vyvraždit lidi tak jim stačí vytvořit tandemy / ekonom –
normovač / a mohou se spolehnout že morové rány byli jen směšnou absurditou.

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Jorg:
Kdyz 6x zbankrotoval, tak musel take 6x vstat z popela…. a to se v takovem rozmeru normalnimu smrtelnikovi nedovoluje…
Na druhe strane – hrat roli bohateho rozmarileho burana po vetsi cast zivota, a hrat si pritom i hru na “velkej business”, muze byt pro nekoho docela prijemna zabava, verim…

jorg
Návštěvník
jorg

Zvědavá matka:
trump mi absolutne nedava smysl, porad jsem tajne doufal,ze nakonec americani prijdou
a reknou: ey, to byla jenom sranda, snad jste si nemysleli, ze by takovy clovek mohl byt…..
a nebo chteli uspat americany populizmem? politickym diazepamem? tim ze se nejakej
psychous vrhne do vyhrozovani celym svetu, protoze domaci producenti trpi nizkejma cenama?
ze jim jako da iluzi ze to je mozny nejak jednoduse zmenit? on vi jak s nima mluvit…lip nez
hillary
trumpovym piseckem jsou nemovitosti(a pozemky), sluzby(hotely) a kasina
dobre, kasina jsou riskantni podnikani, nemovitosti a hotely? aby pri tomhle rozlozeni
rizik zkrachoval, tak k tomu musi mit zvlastni talent 🙂 ne, nerozumim ekonomice,
citim jen, ze je trump hodne inteligentni clovek kterej moc dobre vi, co dela a ze tarify
jsou cesta do pekla a neverim ze by mu kongres a financni lobby dovolila rozpoutat
nejakou mezinarodni krizi…zatim se asi zkousi co kdo vydrzi
dost vlivnejch lidi z politiky za nim stoji, ekonomove uz min
vcera jsem cet ze ty hodne bohaty v zakulisi uz zacinaj chytat paniku, jestli neprichazej
o svoje prachy, ze jako doufaj, ze “trum vi co dela”
uvidime po G7 (G6+1)…no ale jestli uvali 35procent vypalny na auta z evropy, tak jsou nemci v loji
a my s nima…
nemci v americkejch automobilkach zamestnavaj podle odhadu 750.000 lidi, to jsou jenom
ciste vyrobni zavody, zajimalo by me, kolik lidi je na to nabaleno v zasobovani tech fabrik,
distribuci, logistice, marketingu, servisu…ouha
nechapu jak ty americani vlastne premejslej…kdyz treba W.Buffet rekne, ze se neboji,
protoze ekonomika je na produkovani dolaru a zatim produkuje….
to mi prijde jako ty dementni ekonomove ktery prodaj cast fabriky, daj to jenom na spotrebu
a hned se chlubej ze privedli fabriku k zisku…aby pak v dalsim zuctovacim obdobi zkrousene
konstatovali, ze se nepodarilo udrzet rust…doufam ze ty klackove premyslej par tahu dopredu 🙂