A vítězem voleb v Zimbabwe se stává… Čína! A Globalisté! Obilnice Afriky,...

A vítězem voleb v Zimbabwe se stává… Čína! A Globalisté! Obilnice Afriky, která jako první provedla genocidu bílého člověka, jako první porazila dolar ve prospěch juanu. Likvidace Izraele je cestou, jak obojího docílit i v severní Africe, na Blízkém východě a především v Evropě

A vítězem voleb v Zimbabwe se stává… Čína! A Globalisté! Obilnice Afriky, která jako první provedla genocidu bílého člověka, jako první porazila i dolar ve prospěch juanu. Likvidace Izraele je cestou, jak obojího docílit i v severní Africe, na Blízkém východě a především v Evropě

Zimbabwe je africká republika, sousedící i s Jihoafrickou republikou, tzn. republika, ležící v oblasti mezi obratníkem Kozoroha a Jižním polárním kruhem. Její klima je tedy analogické ke klimatu mezi obratníkem Raka a Severním polárním kruhem, tzn. ke klimatu mezi severní Afrikou přes Středozemní moře až po oblast severských zemí. Není proto nic překvapivého, že stát Zimbabwe dlouho fungoval jako tzv. “obilnice Afriky”.

V čele Zimbabwe stál 37 let Robert Gabriel Mugabe, druhý prezident země úřadující v letech 1987 až 2017. Vystudoval ekonomii v Londýně a v roce 1980 se po prvních všeobecných volbách stal prvním premiérem. Stalo se tak v roce, kdy Velká Británie uznala nezávislost svého bývalého koloniálního území pod názvem Zimbabwe (dříve bylo označováno jako „Jižní Rhodesie“). 31. prosince 1987 byl Mugabe zvolen prezidentem, postupně si získával stále více moci a jeho vláda se pomalu stávala diktaturou. V roce 2000 provedl zemědělskou reformu, která spočívala ve vyvlastnění majetku bělošských velkofarmářů, výsledkem však byla nejen genocida bělošského obyvatelstva (která dnes pokračuje v Jihoafrické republice), ale také vleklá hospodářská krize.

Po převedení zemědělství pod správu černošského obyvatelstva totiž došlo k prudkému poklesu produkce a to vedlo ke kolapsu celého zemědělského hospodářství tak, že nyní je země nucena spoléhat se na dovoz. Od roku 2000 klesla zemědělská produkce o 70 procent a po reformě vyšlo najevo, že noví majitelé, kteří nahradili bílé obyvatelstvo, nejsou schopni obdělávat půdu a řídit zemědělství. Tato neschopnost však mohla pramenit i z toho, že Mugabe reformou půdu ve skutečnosti rozdělil mezi lidi blízké jeho vládě a jejich rodinné příslušníky.

Následná inflace, ale i sankce USA a EU, vedly k hospodářskému kolapsu této dříve africké obilnice. V zemi je 85 % nezaměstnaných a sužuje ji rekordní hyperinflace – pro rok  2008 to bylo 231 000 000 %. Inflace v Zimbabwe je nejvyšší na světě částečně také proto, že Mugabe nechával nekontrolovaně tisknout peníze a pouštěl je do oběhu (zdroj a více zde, zde)

Americký dolar vs. čínský juan

R.G.Mugabe se přesto držel u moci až do roku 2017, jedním z důsledků jeho politiky však bylo to, že národní měna padla a místo ní začaly být používány jiné dvě měny: americký dolar a čínský juan! Zásadní změna přitom přišla v prosinci 2015, kdy byl v Zimbabwe čínský juan zaveden na stejnou úroveň jako americký dolar.

Čínský prezident Xi Jinping se zimbabwským prezidentem Robertem Mugabeem při příjezdu na státní návštěvu v Zimbabwe 1. prosince 2015, Zimbabwe má zavést čínský jüan jako zákonné platidlo poté, co Peking zrušil zimbabwské dluhy ve výši 40 milionů dolarů (zdroj zde)

V roce 2017 dochází v Zimbabwe k tzv. vojenskému puči, kdy je armádou do čela státu dosazován Emmerson Mnangagwa. Ten se těší velmi dobrým vztahům s Čínou, v 70. letech zde podstoupil vojenských výcvik, trénoval také v Egyptě (a zdůrazňuji ten Egypt-sever Afriky!), navštěvoval i Pekingskou školu ideologie, kterou provozuje Komunistická strana Číny (zdroj a více zde).

Rozbuškou k puči se však stalo to, že Mugabe odvolal Emmersona Mnangagwu z funkce viceprezidenta. Mnangagwa, nazývaný kvůli svému predátorskému působení v politice  krokodýl, byl přitom považován za přirozeného nástupce stárnoucího diktátora. Za odvoláním Mnangagwy měla stát Mugabeho manželka Grace, která se netajila mocenskými ambicemi a dokonce pomýšlela na post prezidentky – na tom je ale podstatné to, že zachováním mugabeovské politické linie by byl zachován proamerický (dolarový) směr a nikoliv pročínský (juanový), jaký představoval odvolaný vicepremiér Mnangagwa.

V době listopadového puče našel odvolaný vicepremiér azyl v Číně, následně Mugabe rezignoval a Mnangagwa se stal novým prezidentem.

Emmerson Mnangagwa v Číně, listopad 2017

Současné volby v Zimbabwe byly první po sesazení dlouholetého vůdce Roberta Mugabeho, který zemi vládl 37 let. Mnangagwa býval Mugabeho pravou rukou a zemi fakticky vládne od Mugabeho sesazení loni v listopadu.  A volby vyhrál úřadující prezident Emmerson Mnangagwa se ziskem 50,8 procenta hlasů. Ze všech stran můžeme slyšet, že opozice výsledek voleb napadne a především můžeme pozorovat až nebývalý a pro českého člověka až nepochopitelný zájem o volby v nějaké vzdálené africké zemi Zimbabwe. Ono ale jde o hodně – jde o ovládnutí Afriky a to o ovládnutí v procesu globalizace !

Blízký východ a severní Afrika na straně jedné a jižní Afrika na druhé – v obou ale jde o stejný proces

Jak můžeme vidět na obrázku níže, sever a jih Afriky jsou v souvislosti s klimatickými pásmy, odvíjejícími se od vzdálenosti od rovníku, analogická území.

Proto jsou analogické i procesy, které probíhají v severní Africe (a na Blízkém východě) s procesy, které probíhají v jižní Africe – tady aktuálně v Zimbabwe. Že opozice chce napadnout výsledek voleb v Zimbabwe, to už jen takový záchvěv zoufalství neoconů, kteří si přejí udržet moc dolaru, skutečnost je ovšem taková, že v Zimbabwe už zvítězili Globalisté (GP) a že Zimbabwe se stalo první zemí na světě, kde juan porazil dolar.

V Zimbabwe však došli Globalisté ještě dále – je to první země, kde proběhla genocida bílého člověka. Až nyní jde v těchto stopách Jihoafrická republika, kde bílé zemědělce zachraňuje Rusko, a viz také zprávy.”Jihoafrický parlament schválil vyvlastnění farmářů. Většinou jsou to běloši” či “Zastřel svého bělocha. Bílí obyvatelé Afriky se stávají lovnou zvěří” či čerstvá zpráva “Jižní Afrika míří k vyvlastňování půdy bez náhrad. Většinou ji vlastní bílá menšina”. (Jsou zprávy, kdy nejprospěšnější jsou odkazy na mainstreamová média a toto je případ, kdy to velmi platí)

A když se analogicky podívámep na sever Afriky, tzn. na oblast Středozemního moře plus Blízkého východu a na její propojení s Evropou, tak vidíme dvě věci: uprchlickou vlnu a snahu o likvidaci Izraele ve prospěch Palestiny. Plus směrování Evropy k Číně. Výsledkem obojího však má být to, co aktuálně vidíme v Zimbabwe: porážka bílého člověka a vítězství juanu nad dolarem.

A závěr?

Ten by se dal shrnout do věty “Teď,babo,raď”. Situace je totiž taková, že hegemonie dolaru (USA) je stejně špatná, jako bude hegemonie juanu (Číny) – je to totiž jen z deště pod okap. Čímž se opět dostáváme k tomu, že jediným řešením je ruská cesta.

PS1: Původně jsem chtěla o víkendu napsat článek o dolaru a o souvislosti mezi jeho koncem a žádoucím koncem Izraele, ale tento krátký považuji za důležitou vsuvku a ten avizovaný napíšu zítra.

PS2: Moje opětovná a veliká poklona bezkonkurenčnímu a ve všem konzistentnímu analytikovi panu Pjakinovi – čas 01:15 zde

 

-Pozorovatelka-  04.08.2018

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Mokele Mbembe
Návštěvník
Mokele Mbembe

Co to je za podivuhodné zeměpisné informace? “Zimbabwe je africká republika, sousedící i s Jihoafrickou republikou, tzn. republika, ležící v oblasti mezi obratníkem Kozoroha a Jižním polárním kruhem. Její klima je tedy analogické ke klimatu mezi obratníkem Raka a Severním polárním kruhem, tzn. ke klimatu mezi severní Afrikou přes Středozemní moře až po oblast severských zemí.”

Realita je ve skutečnosti taková, že se Zimbabwe nachází v tropickém pásu mezi rovníkem a obratníkem Kozoroha a má tropické klima, které je trochu zmírněno tím, že se velká část území nachází na vysočině s výškou nad 1000 m. Jakákoliv analogie přirovnávat toto klima ke klimatu, které panuje “přes Středozemní moře až po oblast severských zemí” je hodně mimo.

Karin
Návštěvník
Karin

Aby bylo jasno. Neobhajuji neomarxismus, nýbrž dialektiku, materialismus a humanismus. Odmítám globalizaci a neoliberalismus, ve smyslu business as usual se všemi problémy a riziky pro lidstvo. Což je současný bezbřehý růst ekonomiky, akumulace kapitálu, rostoucí nerovnost, drancování přírodních zdrojů , oteplování, znečišťování a další negativní dopady lidské stopy v omezeném prostředí naší planety. Podporuji udržitelné ekosociální tržní hospodářství a soukromé vlastnictví.

Pozorovatelka, Pjakin a spol. propagují metafyziku a idealismus. Hledají řád světa jinde než v přírodě. Zkreslují pojmy, tvoří nové matoucí a zavádějící. Je to mlžení, zastírání a neschopnost přesně a srozumitelně věci popsat. Pochopit jakoukoli vědu znamená porozumět pojmům, kterými je formulována, a také vztahům mezi těmito pojmy. Bez toho je jakékoli učení zbytečné, dokonce matoucí a diskuze nemožná. V přírodních vědách se s pojmy nešvindluje, ve společenských vědách ano. Stačí je vysvětlit jen trochu jinak a z původního smyslu je nesmysl. Tak pracuje Pozorvatelka , Pjakin a další.

Např. kosmopolitizmus nahradili globalizmem. A klíčový význam v jejich přístupu mají jacísi tajemní globalisté (ti, kteří mohou za vše zlé) a globální prediktor (ten, kdo předurčuje dění). Dělí je na dvě hlavní soupeřící křídla – atlantické a eurasijské. Globalisté prý neplánovali nechat rozvinout kapitalizmus, chtěli ho zničit Marxem a revolucí, protože vědí, že exponenciální růst produkce a spotřeby nemůže planeta vydržet dlouho. Teď, zhruba po 90-100 letech, se blíží k cíli. Chtějí ho ukončit jinými prostředky(adekvátních dnešní době) a nahradit ho Novým Světovým Řádem, prostě řečeno feudalismem a otrokářstvím.

Všemu, co člověk dělal, se snažil vždy vtisknout nějaký řád. Nemohl si jej vymýšlet libovolně, musel se podřizovat zákonům přírody a využívat jejich působení, jinak by mu nic nefungovalo. A pokaždé, když se mu podařilo přizpůsobit se těmto zákonům a uspokojit přitom své potřeby a zájmy, domníval se, že vytvořil řád věcí.To je iluze, neboť tento řád nemůže být produktem vědomí, ale je produktem přírody. Člověk nemůže měnit řád věcí, pouze ho objevovat a měnit prostředí, v němž vzniká. A proto říkám, pojďme na to!

P.S. Kosmopolitismus je politika a ideologie světoobčanství. Jejím nástrojem je neoliberalismus a washingtonský konsenzus, má tendenci snižovat význam národních vlád a parlamentů, a nahrazovat je nadnárodními mechanismy, podřízenými nikoli vůli voličů, ale vůli nadnárodních finančních korporací. To je oficiální politika Evropské unie, Mezinárodního měnového fondu, Světové banky a mnoha dalších institucí. Je to exportní idea amerického velkokapitálu, ovládajícího světovou ekonomiku i politiku bezdomovectví, v němž se většina stěhuje za prací a menšina do daňových rájů. Potřebují poddajné dodavatele zisků v celém světě; zatímco doma si tentýž kapitál pro vlastní potřebu pěstuje nacionalismus v lidech, oddělených od světa oceány a izolovaných domácími sdělovacími prostředky. Nadnárodní velkokapitál je nehumanní, protože přezírá nejen člověka, ale i celé národy.
Je to politika rozšiřování americké vojenské přítomnosti v celém světě, obkličování regionálních mocností a destrukce nepohodlných režimů kdekoli ve světě. Je to politika koncentrace elektronické špionáže do jediného centra, ovládaného stejnými silami jako distribuce informací. Na jedné straně je to ideový nástroj vládnoucích elit, kteří vědí, co dělají, a na druhé straně maloměšťáctví podanných, kteří nic nechápou a podřizují se.

Pijack
Návštěvník
Pijack

Brilantní !! Tohle jsem si přečetl jedním dechem. Srozumitelné a logické.

Voda
Návštěvník
Voda

Karin

….”To je iluze, neboť tento řád nemůže být produktem vědomí, ale je produktem přírody. Člověk nemůže měnit řád věcí, pouze ho objevovat a měnit prostředí, v němž vzniká. A proto říkám, pojďme na to!”

To je naprosto přesné.

Pozorovatelka Vás už onálepkovala a mne za souhlas s Vámi také, ale to jí nic nepomůže, přirodní zákony jsou nesmlouvavé a na každou ideologii kašlou.

Radek
Návštěvník
Radek

Přírodní zákony nejsou nesmlouvave,ale oddalitelne a z toho prediktor vychazi.Prosim nepište hlouposti.Koukam,že máte načtených pár frází a ty také skladate na talíř.Hledate ve všem příliš mnoho složitosti.

M.C.
Návštěvník
M.C.

V principu to máte správně, akorát vaše interpretace KSB je nepřesná a zavádějící.
KSB je v podstatě další pokus popsat fungování lidské společnosti a vztahy v ní poté, co v této snaze víceméně selhaly dřívější filosofické směry. Totéž se týká náboženství.
Všechny filosofie (nebo i ideologie) dokážou popsat část vztahů a část reality a když začnete jít do hloubky a do šířky, začnou přibývat případy na které se daný myšlenkový konstrukt nehodí.
KSB se snaží poučit z chyb předchozích hledačů řádu lidské společnosti. Nemám KSB zdaleka tak dobře nastudovanou, abych si troufl stopro tvrdit, jestli se to podařilo nebo ne.

Že základem pochopení čehokoliv je osvojení si pojmového aparátu, to je známá věc. Bez toho to nejde. Ale nezdá se mi, že by se v KSB žonglovalo s pojmy pro zamlžení smyslu. Spíše některé pojmy používají v jiném, jimi přesně definovaném významu a člověk, který je má zažité v běžném významu se to musí naučit přepínat. Já jsem takto bojoval s pojmem ,,imitačně-provokační činnost”.

Pjakin KSB nevymyslel, on je pouze jejím popularizátorem, ani ne vykladačem.
Akorát se na ni odvolává.
Už toho má asi taky dost, protože se poslední rok ve vzrůstající míře plete a přeříkává.

Už jsem to tu někomu psal, Pjakina nemůžete brát jako zvěstovatele jediné pravdy. On do věcí dost vidí, ale v dějinách Evropy má trošku hokej a dějiny druhé světové má zažité dle sovětského výkladu, což ho vede k zavádějícím závěrům. Spíš se hodí na rozklíčování dění v Rusku a postsovětském prostoru a chování ruských politiků.
I když ani tam není stoprocentní, některé věci podle mě zamlžuje úmyslně, aby zbytečně neupozorňoval protistranu na chyby jichž se dopouští.
Prostě je nutná kritická pozornost a srovnávání v širších souvislostech – jako všude jinde.

Exu
Návštěvník
Exu

Te Frederice kouka silenstvi z oci.Je zajimave,co na svete chodi idiotu,kteri to nevidi.

vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář

Nejhorší pro společnost je, když babě rupne v gebuli a začne jí víc chutnat opojení moci, jak sex.

anonym
Návštěvník
anonym

Ne, ne šílenství. Z očí jí kouká nenažranost, samolibost, lakota a touha ovládat davy. Pokud přidete s některým z těchto lidí, co osud nebo náhoda vynesly na vysoké posty, za krátkou dobu zjistíte, že oni těm sračká co šíří, obvykle samy věří a jsou přesvědčeni o své důležitosti, nadlidské nadřazenosti, vyšší inteligenci a nepostradatelnosti. Jen ti nejchytřejší z nich si jsou vědomi, že to tak není a pracují jen pro své koryto. Ve skutečnosti to jsou psychopati, tak jak píšete, “kouká z očí šílenství”, ale to šílenství má svůj řád a především podklad vrozených špatných vlastností. Nejsou to lidé jako skuteční vůdci, jsou to jen loutky a když by opravdově neuvěřili ve svou nenahraditelnost a genialitu, tak by se úplně rozsypali.

Jindrys
Návštěvník
Jindrys

Rusko je svobodné a Západ zotročila politická korektnost.
Anglie jako u nás za bolševika. Rockeři dostali zákaz hrát na festivalu na podporu Tommyho Robinsona.

Korcagin
Návštěvník
Korcagin

Nagři a arabáči páchají násilí neuvěřitelného kalibru. Státní hranice by se měly uzavřít a za násilné překročení po narušitelích zahájit nekompromisní palbu. Pročpak naše vláda v tichosti vydává povolení k trvalému pobytu muslimům? Vláda pravděpodobně chce, aby se střílelo až v našem vnitrozemí.

https://www.eurabia.cz/default.aspx

Český prostor
Návštěvník
Český prostor

Proč zbytečně umírají čeští vojáci v Afghánistánu, když mají chránit naše hranice?
Proč je vláda nestáhne, aby neumírali?

sibolet
Návštěvník
sibolet
vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář

Má pravdu, protože kdo chce porazit Tálibán v Afghánistánu, ten by musel nejdřív zlikvidovat celý Pákistán, protože to je nevyčerpatelná líheň dalších nových sebevražedných teroristů, které tam posílá se stejnou intenzitou, jako Irán Revoluční gardy do Sýrie.
A to se nikomu v tomto století nepodaří..!

Milada
Návštěvník
Milada

Oni tam hlidaji makovice /opium/, aby se nedostaly do rukou talibanu a mel pentagon vic pro sebe. Drogovy kartel.

Suchoj
Návštěvník
Suchoj

Pro místní to jsou naprosto stejní okupanti jako pro nás 68, navíc to jsou žoldáci. Nicméně 100 milionů dolarů to stojí denně a čas který to trvá – ty roky? 12?

vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář

Protože nám západ tvrdí, že tím chráníme naše území a naše zájmy, když tam střílíme do pasáčků ovcí, zatím co migrace z Afriky je pro nás prospěšná a hranice se hlídat nemusí.
Ve skutečnosti je to tak, že ani mladí Amíci už nechtějí jít nikam do světa válčit, protože tam jejich firmy drancují přírodní suroviny, tak to jako kolonie západu musíme platit a dělat my.
A co z toho máme? NIC..!

Jsem zvědavý, kolik dají politické strany a politici, kteří to naše válčení za naše daně na druhém konci světa podporují, na konto pro pozůstalé..?!
Ta píča Černochová by klidně mohla obětovat celou svou jednu výplatu na každého zabitého kluka, nebo by tam teď mohla poslat místo nich někoho ze své rodiny, když je na to válčení tak nadržená, …. ODS-ácká pizda!

Všichni tito váleční štváči by si měli uvědomit, co říkal jako poslední vzkaz lidstvu na konci videa Stano Radič….:

“Žijte tak, aby po vaší smrti nezavládla stejná radost, jako při vašem narození..”..

https://m.mojevideo.sk/1jqj

Sorosovi a “bruselským” se to asi už nepodaří!

Aldo
Návštěvník
Aldo
nadtatrousablyska
Návštěvník
nadtatrousablyska

Odporucam sledovat nadchadzajuce dva tyzdne Etiopiu. Krajina sa pripravuje minimalne na prevrat, co ziadne z medii nesleduje a absolutne o tom neinformuje. Z Etiopie sa vo velkom posledny mesiac vyvavazaju kontajnery plne zbrani, surplusu a obranneho materialu. Britska ambasada uz uzavrela office a nasleduju ju dalsie urady. Bohuzial neviem poskytnut ziadny relevantny zdroj k tejto informacii, no kazdy kto sa hlbsie angazuje v defense industry vie o tejto sprave, presnejsie tu v usa tato informacia koluje uz priblizne 2-3 dni

M.C.
Návštěvník
M.C.

A vyváží se to do Etiopie nebo z Etiopie?
V článku máte ,,z Etiopie”, mě by připadalo logičtější navážet zbraně a materiál dovnitř, nebo do okolních států.

nadtatrousablyska
Návštěvník
nadtatrousablyska

“z Etiopie”, co dava uplny zmysel. Americani nakupuju ako divi hlavne surplus(ceskoslovensky tiez), pretoze nevedia kto bude pri moci obrazne povedane buduci mesiac. a na druhu stranu podla mojho nazoru terajsia garnitura vie co sa bude diat, takze sa snazia zarobit na poslednu chvilu… VK bude mat urcite vacsi prehlad o tom co sa vo vnutri krajiny deje. Mozno by to stalo za clanok

nadtatrousablyska
Návštěvník
Veverka
Návštěvník
Veverka

A zase bude důvod k migraci dalších Afričanů do Evropy. Jestli to není částečně i záměr.

hirameki
Návštěvník
hirameki

co to je surplus?

Bubla
Návštěvník
Bubla

přebytky… zde míněno armádní (výprodej) (hadry, stany, nářadí…)

hirameki
Návštěvník
hirameki

díky za vysvětlení.

vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář

Tak i Dánsko díky Amíkům utře hubu a bude raději platit dražší plyn z USA…:

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/nord-stream-2-rozpracoval-potrubni-trasu-mimo-dansko/

No jo!
Kde jsou ty zlé časy, když totalitní režim drtil své obyvatele tak, že jim umožnil střádat úspory na anonymní vklad na “doručitele”, který musel znát jen heslo knížky, zatím co tato “svoboda a demokracie” vás eviduje i při nákupu hajzlpapíru a na nějaké založení anonymního účtu v bance můžete rovnou zapomenout..! : DDD

Blondyna z Londyna
Návštěvník
Blondyna z Londyna

Prosim Vas Ameriku uz nezachrani vubec nic. Vite, co je to za cifru 21 bilionu dolaru statniho dluhu? To uz v zivote nesplatej a za chvili nesplatej ami uroky. To je proste konec ja vubec nechapu, jak tam ta ekonomika jeste muze normalne fungovat. Mam podezreni, ze USA podvadi a lze v ucetnictvi, jako kdysi Recko. Jak takhle neskutecne zadluzenou zemi muze cely svet se sklapnutymi kufry takhle poslouchat, to mi vysvetlete.

CML
Návštěvník
CML

Je to jenom číslo. Velké číslo. Tak velké, že už je jedno, jestli je o řád vyšší nebo nižší. Je vůbec nějaká společenská poptávka, aby amerika platila dluhy? Ne. Důležité je zachovat nastavení moci. Peníze jsou jenom prostředek vládnutí. Atd. Probírá se to tady neustále dokola.

vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář

Oni to ale nechtějí splatit, protože by byli sami proti sobě, když se jim začínají dolary vracet zpět a státy světa, jako je Rusko a Čína se zbavují i jejich dluhopisů..
Je lepší ho položit a zavést novou měnu.

r.m.
Návštěvník
r.m.

to je to vítězné jednání opilé homoopice Junckera s Trumpem