A je to tady! Evropský soud rozhodl, že zadržování nelegálních migrantů v...

A je to tady! Evropský soud rozhodl, že zadržování nelegálních migrantů v detenčních centrech je v rozporu s Lisabonem. Státy EU budou muset pustit migranty na svobodu. Apokalypsa Evropy začala!

A je to tady! Evropský soud rozhodl, že zadržování nelegálních migrantů v detenčních centrech je v rozporu  s Lisabonem. Státy EU budou muset pustit migranty na svobodu. Apokalypsa Evropy začala!

Soudní dvůr Evropské unie v Lucemburku v precedenční kauze zadržené uprchlice z Ghany rozhodl, že detence uprchlíků zadržených při anebo po nelegálním překročení vnitrozemských hranic zemí EU je nezákonná a v rozporu se směrnicí EU, která se týká navracení uprchlíků [1]. Tato směrnice tzv. návratové politiky vychází z charty lidských práv zakotvených v Lisabonské smlouvě. Podle ní nesmí být perzekuován nebo vězněn ten, kdo chce žít v jiné zemi, než ve které se narodil. Právo na migraci je totiž v chartě ukotveno jako právo regulované, kdy EU přijímá uprchlíky na základě konsenzu. Ovšem nesmí uprchlíky trestat za to, že jsou uprchlíci. A detence uprchlíků je trestem, protože dochází k zabránění volného pohybu běžence. Toto průlomové rozhodnutí lucemburského evropského dvora tak doslova hodilo granát do celé debaty, co s uprchlíky.

imagehge.jpg
To nebude úplně nejlacinější telefon u ucha uprchlice, která utíkala tak rychle před teroristy v Sýrii, že ztratila své doklady a pas, ale telefon jaksi ne…
Uprchlík nesmí být internován, ani být násilně deportován!

Evropské směrnice také jasně říkají, co se má udělat se zadrženými uprchlíky. Mají být vyhoštěni, ale vyhoštění musí být dobrovolné a je na něj lhůta 30 dnů. Pokud během této lhůty migrant neopustí zemi EU, ze které byl vyhoštěn, můžou orgány země provést deportaci nucenou, ovšem ta musí proběhnout se souhlasem uprchlíka a bez násilí. Pokud migrant podle směrnice projeví odpor, neexistuje právní rovina, která by migranta donutila danou zemi EU opustit. Návratová politika EU nefunguje, protože nefunguje ani politika vstupní. Hranice Schengenu v podstatě neexistují, Rusové o Schengenu dokonce vyprávějí vtipy, jak se pašují zbraně z Běloruska do sousední Ukrajiny. No přece přes hranice Schengenu, hahaha.

Tento vtip zazněl minulý pátek na ruské televizi v pořadu Novosti. Neschopnost Evropy ochránit vlastní hranici potom vstupuje do kontrastu s chováním USA v Evropě, které neustálé hovoří o hrozbách z Ruska, zatímco jižní hranice Schengenu je natolik otevřená, že by tudy mohly bez odporu projet armádní svazy s tanky, těžkou technikou, nepozorovaně, nikdo by je asi ani neviděl a zastavily by se až u kanálu La Manche, ale ne kvůli vízům a kontrole, ale kvůli dlouhé frontě na vlak do Británie. Běženci tam byli totiž ve frontě první… hahaha. A to je další vtip z Novostí.

or-37156.jpg
Nach Deutschland!
Evropa podle Švejka? Dnes už zcela určitě!

Zatímco Rusové se smějí, až se za břicho popadají, v Evropě je zle. A bez Ruska a jeho pomoci bude ještě hůře. Rozhodnutí soudního dvora v Lisabonu totiž dalo bič do ruky neziskovkám ve všech zemích EU. Ty budou teď nejen naléhat na vlády svých zemí, aby verdikt nadřazeného evropského soudu respektovaly, ale budou také donášet a podávat žaloby na jednotlivé státy a jejich vlády za to, že se rozsudkem z Lucemburku ještě neřídí. Celé to bude nově fungovat stejně, jako kdysi v tom filmu o Švejkovi. Doslova koncert absurdity, no posuďte sami.

Uprchlík přejde hranice Schengenu a vydá se “nach Deutschland” anebo ještě dále, ale bude zadržen. Povězme, že ho zadrží pomahači a chrániči na silnici nedaleko Mělníka při kontrole autolékárniček. Zatímco teď by ho odvezli do zadržovací detence, teď nově ho budou muset vyhostit bez zadržení. Prostě mu dají papír, že má do 30 dnů opustit ČR. No, ty bláho. To je luxus! Papír vezme, vytře si s ním po alláhovsku pozadí a pokračuje “nach Reich”, policajti na to nic neřeknou, protože opuštění země to bude tak jako tak, ne? Když bude mít migrant smůlu, chytne ho německá “Kobra” na dálnici. Po předvedení na okrsek a po sepsání protokolu si ho převezmou pracovníci neziskovky “Fluechtlinge willkommen” a vyplní za něj papíry pro žádost o azyl.

m.jpg
Řidiči, pozor! Zvěř na cestě, přizpůsobte rychlost a styl jízdy stavu vozovky…

Když ho nedostane, tak dostane pro změnu ten samý papír, co dostal v Česku u Mělníka. Jenom bude v jiném jazyce, ale na to se*e pes. Provede s ním ovšem to samé, co provedl s tím prvním. Násilné vyhoštění migranta z EU není možné, protože na to neexistuje mechanismus. Uprchlíky lze podle charty lidských práv pouze přerozdělovat anebo vracet do první vstupní země Schengenu, ale nelze je vracet proti jejich vůli mimo Schengen. To je možné pouze v případě, že vláda v jejich domovské zemi poskytne garanci tzv. retransmise, tzn. uhrazení nákladů na deportaci. To se děje třeba při deportacích Libanonců z Německa, kdy Libanon je jednou z mála zemí Blízkého východu, která přijímá své běžence zpět a navíc za ně hradí náklady na deportaci. Deportovat lidi zpátky do Sýrie, Libye nebo Afghánistánu je právně vyloučené, protože nelze uprchlíka vrátit do země, kde by mu hrozilo věznění, mučení nebo smrt. A uprchlík řekne, že je křesťan, gay, ateista a to samo automaticky znamená, že nemůže být deportován.

Migranti dostali od Evropského soudu bianco šek na bezvízový pohyb

Někteří migranti se pojišťují už dopředu, a to obvykle tak, že když se vydají na cestu do Evropy, nahrají na svůj Facebook obrázky s křesťanskou tématikou, gay obrázky atd. Dostat uprchlíky z EU, jakmile se do Schengenu už dostanou, bylo ještě včera prakticky nemožné. Dnes po rozhodnutí soudu v Lucemburku je to už naprosto vyloučené. Protože když nesmí být deportace provedena násilím a bez odporu, a o takové stanovisko se opřel soudní dvůr Evropské unie, tak potom jakákoli diskuse směrem na návratovou politiku migrantů je zcela mimo realitu. Je to zkrátka povzbuzení pro migranty, kteří jsou teprve na cestě. Tato zpráva se již mezi nimi šíří jako lavina a dá se očekávat v nejbližších dnech velký nárůst migrantů, protože je jasné, že už nebudou riskovat detence. Pod ochranou verdiktu evropského soudu si budou běženci papíry o deportaci a zákazu pobytu jen vytírat pozadí. Dnes je praxe taková, že v detenci jsou zadrženi až na 3 měsíce, ale potom stejně pokračují v cestě na západ, protože od ČR dostanou do ruky papír o tom, že musí opustit republiku. A to oni rádi udělají.

1A927A44-6A8D-46EA-A629-6319D0458110_cx0_cy6_cw0_mw1024_s_n_r1.jpg
Už brzy i v českých lesích. Poděkujme evropskému soudu!

Evropský soud tak doslova odpálil nálož pod současnou společenskou diskusí na téma návratových procesů migrantů. Ne, v této chvíli už je zcela jasně vymalováno. Elity nejsou spokojeny s pomalým tempem nasunování migrantů do Evropy a chtějí tento proces maximálně urychlit. Toto soudní rozhodnutí tomu přispěje, protože zejména neziskovky budou tento rozsudek používat v nátlaku na jednotlivé vlády zemí EU, aby migranty vůbec nezadržovali a nechali je volně proudit a korzovat po celé Evropě. Tunel, který skrze alpské masivy ve Švýcarsku zkracuje cestu z jihu na sever, už elity nedávno otevřely a ceremoniálem daly jasně najevo, kdo že tu je v Evropě pánem a kdo rozhoduje. Barevná Evropa plná migrantů a spolu s nimi přichází jiná kultura, jiné společenské hodnoty, jiná morálka a jiná politika.

Pohraničník se samopalem? Jenže spoušť politik nezmáčkne…

Zaznívají hlasy, že bylo unáhlené bourat železnou oponu a drátěné ploty okolo republiky. Ale k čemu jsou ploty, když politické elity nechtějí migraci zabránit a plot není hradba, pokud za tím plotem není pohraničník se samopalem a se psem. A za tím pohraničníkem by musel být velitel. A za ním generální štáb. A za ním vláda republiky. A za ní elity, které by ochranu hranic a odpor proti migraci garantovaly. Jenže nic z toho dnes není. Proto ani plot nebo hradba není řešením. Je to jenom placebo. Iluze, že hradba na jižní hranici Maďarska něco řeší. Když se migranti nedostanou do EU přes plot, dostanou se tam za pomoci evropského soudu v Lucemburku.

11322183133_62e3acbd5d_b.jpg
Evropský soud v Lucemburku hodil do diskuse o uprchlících svým rozhodnutím ne vidle, ale rovnou odjištěný granát.

Migrace musí proudit, tak bylo rozhodnuto a kdo se tomu vzepře, skončí. FTV Prima své varování již dostala. Proti migrantům se nesmí točit, vysílat, ani psát. A kdo tak bude činit, bude označen za… agenta Kremlu. Koneckonců, Rusko má obrovskou populaci muslimů na Kavkazu a zvládnout je, to stálo Moskvu několik krvavých válek s islámskými radikály (Čečna, Abcházie, Dagestán, Ingušsko). Na válku s muslimy v Evropě ale nemá Evropská unie koule. Evropa se proto raději muslimům podvolí a dobrovolně se islamizuje. Rusko pochopilo procesy řízení globálních elit a Vladimir Putin se těmto procesům postavil. Nový světový řád nepočítá se západní civilizací v současné podobě. Typickým obyvatelem Střední Evropy v roce 2100 bude míšenec se středním vzděláním, muslim. Bude mít hypotéku na malometrážní byt, ve kterém bude bydlet s rodinou a svými osmi potomky, kteří se mu budou skládat na důchod, až 5 z nich se dožije dospělosti. Budou pracovat v montovně za minimální mzdu, jako 98% populace v té době.

Vize roku 2100

Vedle hypotéky na byt 1+kk budou nejvíce v kurzu hypotéky na operace žlučníku a slepého střeva, následované hypotékami na kompletní zubní protézy. Lidé si budou šetřit na služby švýcarské společnosti Dignitas, která bude mít monopol na asistované sebevraždy těch, kteří si nebudou moci dovolit léčbu nákladnějších onemocnění, třeba leukémie. Lidé se budou dopravovat vysokorychlostními tratěmi, silnice pomalu zaniknou. Uhlíková stopa planety se sníží, zanikne potřeba použití papíru, vše bude elektronické. Planetární zdroje se budou dále spotřebovávat, ale v mnohem menší míře, než tomu bylo před 100 lety okolo roku 2016. V montovnách budou vznikat nejen televize a auta, ale také potraviny.

Už dnes umíme pěstovat rajčata na hadičkách, které neviděly kousek zeminy. Krávy totiž budou vybity, protože vyrábí ve střevech ten hnusný metan, co narušuje ozónovou vrstvu. Rafinace laktózy, éčka, barviva, voda a šup, litr “mléka” je na světě. Geneticky modifikované potraviny zajistí, že na hadičkách budou vyrůstat závratné výnosy. Nejen obrazně, ale doslova. A v té době budou prababičky vyprávět pravnoučkům, že tenhle svět začal tehdy, když jsme si do Evropy tenkrát pustili migranty…

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Jaroslav Hascic
Návštěvník
Jaroslav Hascic

neleqalne prekrocenie hranic je trestnym cinom PRECO TOTO NEZAUJIMA EU SUD ???? ASI PRETO ZE DANE PREDAJNE SLAPKY MAJU ZAPLATENE ZA OCHRANU TERORISTOV KTORYCH SOM DVAZAJU USA !!!

Martin
Návštěvník
Martin

Proto Frontex jezdí pro čmoudy do Libye. Tím pádem se to stává záchranná akce a ilegální překročení hranice.

Martin
Návštěvník
Martin

Oparuviji: a NE ilegální překročení hranice

Jana5
Návštěvník
Jana5

Když to tak sledují stále více mám pocit,ze my vlezprdelky jako celý národ jsme nikdy neměly posuzovat Rusko tleskat,ze na ně byly navrženy sankce do všeho se náš národ sere.Bohuzel tak jako už neplatí ve světě zlaté české ručičky,je potřeba se podívat na sebe a uznat,ze jsme národ Svejku. V hospodě ,doma. máme vše jasné a umíme si poradit.Vsichni víme co má vláda udělat,jen si říkáme jaké blbečky tam máme.Proboha vzpamatujte se,ceho jsme měly dostatek (cukr,brambory,drubez,vepřové atd) už je minulostí posloucháme EU jako správní debilove.Ted už docílili toho,ze jsme na všem závislí.Tak jsme to chtely a tak si myslím,ze máme co si zasloužíme.Pro imigranty je Evropa národ sluhu a mají pravdu.My je vítáme,varime jim,davame jim obydlí,slouzi jim lékaři,urady.Našinec když emigruje tak se učí jazyk a musí makat,aby se pořádně najedl at je to kdokoli pokusy neumí učí se jazyk,aby mohl makat.Imigranty to nejzajímavější.T ak mě napadlo , hrozí válka, která hrozí celé EU myslíte,ze nás bude chránit USA,ktera pro ni tzv.rokuje,nebo námi opotřebované Rusko. No tisíc lidí,tisic názoru.Uz jen chvíli bude trvat otevření bran Turecka,kam myslíte,ze půjdou….J

Tibor Moravcik
Návštěvník
Tibor Moravcik

‘je nezákonná a v rozporu se směrnicí EU, která se týká navracení uprchlíků’
kruci, tak zmenme smernice!

Josef
Návštěvník
Josef

Búh nás ochraňuj před touto verbeží !! To je konec EVROPY !

Shubol3D
Návštěvník
Shubol3D

Problém ani tak nie je v imigrantoch, im natlačili do hláv že tu dostanú všetko zadarmo. V podstate ich oklamali aby sa sem nasáčkovali. Hlavný problém sú zradcovia, hajzli a hlupáci v EU inštitúciách, mimovládkach a vládach, ktorí toto schválne zapríčinili a nbamiesto toho, aby zjednali poriadok im dávajú voľnú ruku a ochraňujú ich. Toto je na 100% plánovaná vec.

Jakub
Návštěvník
Jakub

https://www.youtube.com/watch?v=BwQwuVtOmO8
Aký je váš názor na tento dokument?

Karel
Návštěvník
Karel

Vida, tak tady se shromažďují “protizemanovští bojovníci”. Soudím tak z blábolů této kliky viditelně vstupujích zadem do těla toho amerického hejska na jejich místní ambasádě. Trpíte slepotou nebo stupiditou že nevidíte kam se Evropa pod klackem USA řítí?

skyllaacharybda
Návštěvník
skyllaacharybda

no vida…čmoudi mohou porušovat zákony protože evropský soud je zákon

Kari
Návštěvník
Kari

Pan prezident je takovy velky chlap ze chce uznat genocidu Armenu az po te, co to uznala strazkyne Evropy :- )). Kdyz je pan prezident takovy kabrnak, proc verejne neprotestuje proti masakrovani Kurdu, ktereho se dle nekterych zprav Turecko dopousti ted? Proc se nedal slyset kdyz napr.general Pavel prohlasil, ze migraci nikdo neridi, a ze nejvetsi hrozbou pro Evropu je Rusko. Ja od pana Zemana nejake velke hrdinske skutky nevidim, je to jen par silackych prohlaseni.A od Nemcu kritika jine zeme za genocidu sedi” jako zadek na hrnec.”

Lojza
Návštěvník
Lojza

“Pan” pejzydenth” Zeman je židák a vášnivý sionista,prodejná krysa a přetlakový ventil okupačních usraelských klanů,pijavic,které nás vysávají.
Všimněme si podstatné věci: Nikdy nic pro národ neudělá,pouze blbě žvaní a ve finále vše podepíše!Podepisuje výhradně protinárodní rozhodnutí svého pána-žida.
Mimo jiné je prezident vrchním velitelem armády,má pravomoc rozpustit vládu,stáhnout žoldáky zpět do kolonie,…neudělá nic,jen debilně plácá ,naposledy o nasazení hasičů v negerské invazi!! Kripl,nic víc,zralý na doživotní internaci v kasematech psychiatrií nebo lépe na kulku.
Je to ubožák,oprátky hodný ,vlastizrádce a šváb,který posvětil vyslání ministerského židovského švába Hermanna na sjezd sudetodeutschelandsmanschaft!! Zmrd a nic víc!
Škoda jen,že všichni bývalí fašouni už chcípli a jejich “práva” přebrali za vydatné pomoci vlastizrádců všemožní z bahna a hnoje se vynořivší židi.
Emanuel Moravec se zastřelil,A.H.,Geobbels ,Goering a mnoho dalších spáchalo sebevraždy.

Tito zmrdi to ale nikdy neudělají a do posledního dechu budou lhát a lhát.
Musíme jim pomoci,jinak jsme ztraceni!!!!!!!!

LCZ
Návštěvník
LCZ

Také mě překvapilo, že při své návštěvě USA se nesetkal s Obamou, ale byl přitom čestným hostem sionského sjezdu, kde zdravil “Shalom”.
Po jeho návratu však začal být otevřeně pronárodní – viz jeho proslov na Albertově (“nejsme plastelína”).
Dnes mám pocit, že možná ví více než my, a když vezmeme v úvahu, kolik je u nás sionistů a Židů již historicky, a jaké mají vazby obzvlášť k Praze, přichází podle mne v úvahu i možnost, že by je Prezident mohl považovat teoreticky (možná jen účelově) za potenciální spojence proti nástupu Arabů k nám.
BDB tady uváděl, že motivem současného dění by mohla být “hra”.
V této optice i celá politika je jen hra, a proto jen doufám, že v této hře je Prezident na straně Dobra, a že umí hrát dobře. Aspoň tak, jako Dobrý Voják….

Čtenářka
Návštěvník
Čtenářka

“Třetí světová válka musí být podnícena využitím rozdílů způsobených agenty Illuminátů mezi politickými sionisty a vůdci islámského světa. Válku bude nutné vést tak, aby se Islám (muslimský arabský svět) a politický sionismus
vzájemně zničily…”
Albert Pike

Forever
Návštěvník
Forever

Nějak se nám pan prezident, co jinak zatím dával důraz spíš pouze na holocaust Židů, dnes “pochlapil”! Je pro uznání arménské genocidy jako genocidy!
comment image&id=113957
Prezident Miloš Zeman se svým arménským protějškem Seržem Sarkisjanem

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Milos-Zeman-si-v-jerevanske-kavarne-nebral-servitky-se-Sabatovou-A-vyzval-k-dulezite-diplomaticke-akci-439493

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Prezident-Zeman-uctil-obeti-masakru-Armenu-a-oznacil-ho-za-genocidu-439430

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Pozitivní info – děkuji za link. Pozorovatelku určitě zaujme Zemanovo setkání s Jezídy – na jejich žádost.

Mari144
Návštěvník
Mari144

TAk to již nemůžu ani na své milované houby!Fuj!

Tomáš.
Návštěvník
Tomáš.

Když to tady čtu, to pomlouvání presidenta Zemana, tak je mě z Vás na blití. On je totiž snad jediný, kdo nekrade, nelže v našem politickém vedení státu. Ahoj.