50 odstínů invaze: Britské listy nabádají ke kriminalizaci svobody slova o uprchlících....

50 odstínů invaze: Britské listy nabádají ke kriminalizaci svobody slova o uprchlících. Zakázali psát, zakázali zpívat! Bratříčku, nevzlykej, to nejsou bubáci, nadávky polykej, to jsou jen vandráci, migrují s pomocí sluníček v neziskovkách…

50 odstínů invaze: Britské listy nabádají ke kriminalizaci svobody slova o uprchlících. Zakázali psát, zakázali zpívat! Bratříčku, nevzlykej, to nejsou bubáci, nadávky polykej, to jsou jen vandráci, migrují s pomocí sluníček v neziskovkách…

    Nechci být škodolibý, ale z ohlasu občanů, kteří kdysi rádi a se zájmem četli Britské listy, s postupem času a poznáním, že se zaměření a obsah BL výrazně mění k horšímu, od Britských listů se odvrátili. Konkrétně většina z nich soudí, že BL měli ještě úroveň, pokud tam působil „pan“ novinář Štěpán Kotrba. Po jeho odchodu to „prý“ byl totální propad a obrat o 180° k horšímu, tedy z pohledu čtenářů. Toto jen konstatuji, hlubší nebo konkrétnější důvody nezmiňuji, abych snad nebyl nařčen z nevhodných, příp. sprostých pomluv a urážek, stejně jako ostrakizování současného vedení BL.

lesbos2_3432356b.jpg
Ženy a děti prchají ze Sýrie do Evropy… ano, vidíte správně… a opovažte se tvrdit, že je nikde na fotografii nevidíte!

     Že nejsem daleko od pravdy toho, co hlásá titulek dokazuje skutečnost, neřku-li zoufalost samotného pana dr. Čulíka, který žadoní, ne-li žebrá o přízeň a čtenost BL. Je velmi, velmi ubohé, jak se pan Čulík podbízí a dokonce (falešně) varovně vyzývá občany, aby četli Britské listy: Ve vlastním zájmu, prosíme, rozšiřujte informace Britských listů! Pan Čulík je sice v zoufalé situaci při hodnocení současných názorů a postojů českých občanů na celkovou politiku, ale vždy si umí poradit. Jak sám přiznává, ještě nedávno se média věnovala tématu iracionálního antikomunismu, který nahrazoval jakoukoliv smysluplnou veřejnou debatu o problémech, které bylo nutno řešit. Jenom zapomněl zmínit, že on sám se svými BL jim v tom vydatně sekundoval. Nyní média a politikové objevili iracionální nové, velmi dobře fungující téma, totiž nesmyslný strach z jinakosti a z uprchlíků. To je živá voda na Čulíkův mlýn.

     Jeho až neskutečné nadstandardní moralizování, sekundování, drzé poučování, kritizování mu při veškerém úsilí dělá nemalé vrásky na čele. Občané ČR jaksi stále nejsou ochotni dát na jeho alarmující a varovné výzvy, jinými slovy, neakceptují jeho názory o tom, že je médii a politiky (zde má nepochybně na mysli i prezidenta Zemana) iracionálně vyvolávaná hrůza z uprchlíků, které nikdo neviděl a nikdo s žádnými nemluvil /zřejmě se jedná o nějaké fluidum) a nabízí se otázka, kolik jich viděl a s kolika z nich pan Čulík mluvil osobně? Je to prý sdělovacími prostředky manipulativní zneužívání politiky k mocenským a komerčním cílům ( avšak co konkrétního má pan Čulík na mysli, neuvádí). Věc je prý však zároveň velmi vážná, protože není vyloučeno, že v důsledku této vlny xenofobní hysterie bude omezena česká demokracie (ona nějaká existuje?) a mohlo by dojít až k vyloučení České republiky z Evropské unie, případně k jejímu úplnému odsunutí na vedlejší kolej (to by nebyla zas až tak velká katastrofa).

     Aby toho špatného, zlého, nemorálního nebylo málo, pan Čulík dodává, že už nyní se volně v ČR široce páchají verbální trestné činy vyvolávání nenávisti vůči komunitám a šíření poplašných zpráv, které české soudy – na rozdíl od jiných zemí – nestíhají. Nemyslím, že to soudy nestíhají, spíše jsou názoru, že o žádné trestné činy, jak tvrdí pan Čulík, v zásadě nejde.

migrants22.jpg
Makedonie, ženy a děti prchají ze Sýrie do Evropy… ano, ženy a děti!

     Všestranně učený a vzdělaný, nad všemi ostatními čnějící patriot Čulík poučuje občany České republiky:

Česká republika stejně jako ostatní státy má podle Ženevských dohod z r. 1951 a podle dalších mezinárodních konvencí, které podepsala, PRÁVNÍ POVINNOST poskytnout útočiště lidem, kteří prchají před válkou a pronásledováním. Pokud to nebude dělat a bude uprchlíky protiprávně věznit, odebírat jim majetek a peníze !

     Otázka na pana Čulíka: Chcete snad popřít, že ČR neposkytuje útočiště lidem, kteří prchají před válkou a pronásledováním? (Podotázka: kdo je v jejich zemi opravdu pronásleduje?). Chcete snad tvrdit, že v ČR jsou uprchlíci vězněni, je jim odebírán majetek a peníze? Což to nějakým relevantním způsobem prokázat?

Uprchlickou krizi lze vyřešit pouze v koordinaci s ostatními zeměmi Evropské unie. Je rozumné se s nimi dohodnout na přijetí kvót.

     Otázka na pana Čulíka: Má to snad znamenat, že ČR se nesnaží řešit uprchlickou krizi v koordinaci s ostatními zeměmi EU? Kde je pro ČR dána povinnost přijímat příkazy a diktát EU k přijetí kvót, které vyplývají nikoli z faktického stavu uprchlíků, ale s přebytku, které již nemůže obejmout ve své náruči Matka (Tereza) Merkelová, která neví co s nimi?

Ze Sýrie odchází celá profesní střední třída. Jsou to lékaři, IT pracovníci, inženýři, učitelé a další vysoce kvalifikovaní jedinci. Tito lidé prchají před vražděním a válkou a je nesmyslné se domnívat, že to jsou násilníci.

     Otázka na pana Čulíka: Myslíte, že když k nám ze Sýrie přichází profesní střední třída je z jejich strany morální a etické vůči zbytku jejich méně vzdělaných a méně schopných spoluobčanů, kteří ve velké většině ve své zemi zůstávají, trpí a umírají, protože se na ně nedostali peníze od strýčka Sama?

lesbos-migrant-protest-data.jpg
Ženy a děti na řeckém ostrově Lesbos, prchají ze Sýrie do EU!

Příchod imigrantů vždycky všude vyvolal obrovské hospodářské oživení. Lidé, kteří se vydali přes půl světa a riskují cestou životy svoje i svých dětí, patří (údajně) k těm nejpodnikavějším a nejschopnějším.

     Otázka na pana Čulíka: Lze tomu rozumě tak, že uprchlíci, kteří obdrží v ČR azyl nahradí neobsazená místa nabízená pracovními úřady, dostanou zaplaceno lépe než našinec (přece by bylo neetické je odměňovat za mrzkou mzdu, kterou nejsou ochotni akceptovat našinci, že?) A co vzdělávání dospělých i dětí, co jejich kultura, náboženství, zvyklosti, co jejich zdravotní stránka, bydlení atd., atd?

ČR v minulosti několikrát zvládla bez problémů příliv desetitisíců imigrantů. Dnešní odmítání 1500 osob je pro Českou republiku ponižující.

     Otázka pro pana Čulíka: Jsem o dost starší od Vás, ale nepamatuji, že by se kdy do Evropy, potažmo do Česka valily statisícové vlny uprchlíků. Vy jste něco takového v Česku (při svém dlouhodobém žití v Anglii), zažil? Můžete to občanům nějak fakticky připomenout? V minulosti, za zcela jiných společenských a ekonomických podmínek, přicházející uprchlíci přicházeli postupně a plynule, aniž by to snad občan vůbec zaregistroval. Myslíte si, že v dnešní situaci, ve které se nejen Česko, ale celá Evropa nachází, notabene, je-li nám EK nařizováno přijetí kvót, jsou dnes podmínky pro přijetí tisíců uprchlíků stejné? Či ve své lidumilnosti dáváte přednost sociálně ohroženým uprchlíkům-cizincům před svými spoluobčany, kteří mnohdy strádají stejně, ne-li více a na které se finanční prostředky nedostávají, zatím co na cizince budou? Chápu, že Váš vztah k trpícím spoluobčanům je velmi problematický, spíše falešný, než věrohodný, byť k nim obracíte svou „vyčůranou“ pozornost a loajalitu!

Police-clash-386045.jpg
Slovinská policie nechce pustit ženy a děti ze Sýrie do Schengenu…

   Nakonec páně Čulíkův zoufalý výkřik do tmy, alias apel na národ a občany, aby se prý vzmužili a pokusili se tomuto nesmírně nebezpečnému vývoji čelit. Říkejte svým spoluobčanům, ať lidi proboha neblbnou. Rozšiřujte mezi ně informace z Britských listů. Vážení spoluobčané, prosím, čtěte Britské listy, tam je vaše (a naše) spása! (Pravda je však mnohem prozaičtější, zájem a čtenost BL upadá, chybějí money, money!)

Závěrečná otázka pro pana Čulíka: Muži se mají „vzmužit“, co mají dělat ženy?

Úplně na závěr: Ano, lidé neblbněte, přesto Britský listům (a p. Čulíkovi) nevěřte!

PS: Mám obavy, že jakkoliv pan Čulík nevěrohodně zmiňuje v ČR volně se široce páchání trestné činnosti, sám se (možná) dopouští tr. činu šíření poplašné zprávy. Nevím, nejsem právník, ale za posouzení to snad stojí, či ne?

Jiří B a ť a , 5. ledna 2016

Tento článek je reakcí na zdroj: [1].

===

Headline a ilustrační fotografie: -VK-

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
martin473
Návštěvník
martin473

Děkuji panu Baťovi za skvělý článek, pouze s tím odkazem mě neudělal radost, je to něco přes dva roky co jsem se zařekl, že BL již nikdy neotevřu. Kliknutím na odkaz jsem to porušil. I já dříve BL četl, ale to co se stalo s celkem zajímavými novinami po invazi migrantů nemá obdoby. Čulík a ostatní zapomněli na problémy obyvatel ČR (exekuce, nízké platy,rezignace na vědecký vývoj a úroveň školství). Místo toho začali psát ve prospěch migrantů, pohrdat českým národem a při každé příležitosti poukazovat na to jak jsme oproti západním státům nicotní a jejich oblíbené slovo xenofobní národ.
Narozdíl od pana Bati si nemyslím, že Čulík a ostatní v tzv. Blicích Listech trpí nedostatkem financí, ale mám za to, že mají peněz více než dost od Sorrose a ještě víc z našich daní od Sobotky.
Tohle tvrzení je moje domněnka, kterou bohužel nemůžu dokázat.

Alsorra
Návštěvník
Alsorra

Býval jsem rovněž čtenářem BL, ale v té době byly příspěvky celkem vyvážené a byl zde prostor i pro protichůdné názory, kdy si člověk mohl vytvořit obrázek o pobíraném tématu sám. V okamžiku, kdy se BL staly hlásnou troubou havloidů a sluníčkařů, jsem na tyto stránky již neměl důvod zabrousit. …a čulík je prostě čulibrk.

napisy
Návštěvník
napisy

Britské listy som prestal čítať asi pred rokom – toto mi pripomenulo, že som sa v ich orientácii nemýlil – ďakujem!

PPetr
Návštěvník
PPetr

moc děkuji za tento článek, BL jsem rád dříve četl a byl jsem jejich podporovatelem ale od té doby co Čulikovou katedru bohemistiky v Anglii zachránily stipendie z rozpočtu ČR (tedy z našich daní) pod názvem Madeleine Albrightové to s panem Čulíkem, potažmo BL, jde z kopce – o 180° otočil kormidlo a píše dle toho komu se zaprodal 🙁

navíc osobně vidím spojitost s mou hromadnou emailovou rozesílkou (cca na 100 adres včetně BL) na podporu prezidenta a okamžitou ostrou reakcí pana Čulíka zpět na můj mail a následným zablokováním mého emailového účtu ze strany Seznam.cz – takže tak, česká demokracie v globálním podání

zajímalo by mne, kde skončil původní redaktor BL pan Kotrba – ví to někdo? děkuji

JKPT
Návštěvník
JKPT

Jasné.. “Čuník” a jeho “BLITKY”….

minoltista.ca
Návštěvník
minoltista.ca

Britské listy neznam a nikdy jsem je necetl …zaplat panbuh! Az ted nedavno jsem ze zvedavosti padnul na rozhovor Jana Culika s psychopatem Milanem Kohoutem na Youtube. Chtel jsem si udelat nejakou predstavu o Kohoutovych disidentskych a umeleckych “kvalitach” …zadné jsem nenasel. Hned jsem si vsiml ze Culik casto napada ceskou mentalitu, pricemz si s Kohoutem na toto téma dobre notoval. Myslim, ze oba se hledali az se nasli a ze v blbosti, v narcisismu a v nenavisti k cechum si nemaji co zavidet. Docela jsem mel chut vyjadrit muj pocit a napsat k tomu komentar. Komentare k rozhovorum BL jsou vsak vypnuty, coz se da vzhledem k mizerné novinarské kvalite snadno pochopit.
https://www.youtube.com/watch?v=CewVua2bwio

Miloš
Návštěvník
Miloš

Čulík je spojencem…. víc se dovíte na: http://www.white-media.info/hax.html

zombie
Návštěvník
zombie

teď jsem si ten čulíkův výblitek přečetl-no to je teda sračka,ani se nedivím,že mu na to lidi už kašlou-toto číst pořád dokola,tak zblázním-to nezanechá stopy pouze na těch nejkovanějších arcihavlistech,protože ti už poťapaní jsou.Ale je mi jasné,že jemu jde v prní řadě o love-klesá čtenost,klesají i příjmy z reklam,to je to celý-sluníčkář ve své nejvychcanější podobě je ten pan čulík s celou jeho squadrou…

VM64
Návštěvník
VM64

Německu teče do bot. Tohle je pořádná pobídka k válce. Zatím v rámci Německa. Ale, jak začne první ohýnek, tak to bude mazec. Evropo, máš se na co těšit.

achjo
Návštěvník
achjo

zajimavy jev, ctenari maji obavu vyjadrovat se k BL aby nebyli oznaceni z :

” abych snad nebyl nařčen z nevhodných, příp. sprostých pomluv a urážek, stejně jako ostrakizování současného vedení BL.”

Naproti tomu Culikovi, Dolejsimu a dalsim rektalnim alpinistum to zadny problem nedela a vesele urazi nejen jednotlivce, ale pro jistotu cely narod, pac vedomi si toho, ze to neni narod vyvoleny ani vyjimecni, trestni stihani nehrozi :-)))