Všichni se sejdeme pod jednou duhou. Prorocké malby a Německo do třetice...

Všichni se sejdeme pod jednou duhou. Prorocké malby a Německo do třetice v hlavní roli? A o čem bude řeč Putina v OSN?

Všichni se sejdeme pod jednou duhou. Prorocké malby a Německo do třetice v hlavní roli? A o čem bude řeč Putina v OSN?

V uprchlické krizi, která toto léto zasáhla Evropu, už zřejmě nikdo nepochybuje, že jde o organizovanou, nikoliv spontánní akci. A co je nejvíce udivující, jsou postoje Merkelové, tedy Německa, které je nejen ochotno přijmout všechny uprchlíky, ale které uprchlíky doslova vyzývá, aby do Evropy houfně přijížděli.

Můžeme za tím vidět politiku chudnutí západní kultury a rozčilovat se, že peníze Evropanů půjdou ve prospěch přistěhovalců (což by bylo to nejmenší zlo, pokud by to vůbec bylo zlo). Můžeme se z vyšší perspektivy rozčilovat, že jde o likvidaci křesťanství a křesťanských hodnot (a ani to by ještě nebylo úplné zlo). Ale nad tím vším stojí politika globalizace, ve které jde v prvé a jediné řadě o zdroje. A s nimi nejspíše skutečně o tu “zlatou půlmiliardu” lidí na zeměkouli.

O tomto plánu se už dlouho ze všech stran hovoří a kromě “konspirátorů” nikomu nestojí za pozornost, ač je o něm lidstvo přes různé symboly ze všech stran informováno. Tvůrcové tohoto plánu (a všech světových událostí) milují symboly, bohužel, mnohé z nich se stávají srozumitelnými až s odstupem času. Protože symboly považuji za zásadní “řeč”, kterou každý “hovoří” (neverbální komunikace tvoří až 70% sdělení, zatímco mluvené a psané slovo jen 30%) a kterou vždy promlouvá i každá vyšší moc (včetně Vesmíru), snažím se porozumět především symbolům.

A například nebeské symboly už dávno tomu říkají, že současnost je pro lidstvo kritická. Pro mě to znamená dlouholeté přesvědčení, že lidstvo projde konfrontací, jakou naposledy zažilo v čase vymření neandertálců. K tomu se časem přidalo přesvědčení, že ti, kteří řídí dějiny světa, se řídí stejnou nebeskou symbolikou. Jak píšu v mnoha jiných článcích (naposledy v Islamizace Evropy je dobrá věc), finále procesu konfrontace bylo načasováno do let 2012-2015 a vrcholí současným krvavým Měsícem, který nastane právě dnes v noci.

ISIL, uprchlíci, OSN

Když si shrneme události posledních 2-3 let, tak zde máme změnu na postu papeže, který volá po životě v chudobě a současně pracuje na spojení všech světových náboženství a dokonce jako první papež v historii jede do USA. Dále zde máme vznik ISIL a s ním spojenou vlnu migrace, o které lze říci, že byla v Turecku připravována, aby ve správný okamžik byla nasměrována na Evropu. Máme zde nadnárodní EU, která program přistěhovalecké politiky od začátku připravovala a naplno na něm trvá bez ohledu,, že sama vidí, že přistěhovalecká politika se změnila v sebedestruktivní program. A především zde máme Německo, které uprchlíky k cestě do Evropy přímo vyzývá. K tomu nezapomeňme, že Spojené státy řeší podobný problém. Obě tato centra západní kultury pak spojuje ještě ta věc, že obě zažívají ekonomickou krizi a že ať se jim to líbí či nelíbí, obě musí stále více respektovat Východ, ať už je to Čína a Indie či Rusko.

A ve dnech, kdy západní a především evropská kultura stojí před naprostým rozvratem, probíhá zasedání OSN, ke kterému vzhlíží celý svět.

Papež František

Jako první pronesl svou řeč papež. Pominu-li symbolickou řeč jeho projevu (“Tři šestky“), za pozornost stojí jeho volání po odstranění bídy ve světě (což je v pořádku), ale především pak komentář Tomáše Halíka, ve kterém zmiňuje, že někdo si všiml, že papež vlastně pronesl komunistický projev a zaobaluje to tím, že komunisté ukradli křesťanskou ideologii. Čímž říká, že komunismus (přesněji marxismus) a křesťanství jedno jest. Řeč Tomáše Halíka pro Události komentáře je zde, komentář k Halíkovi přinesly Parlamentní listy zde.

Čínský prezident Si Ťin-pching

Další řeč na půdě OSN přednesl čínský prezident, který představil program Číny o čtyřech bodech, zaměřených na udržitelný rozvoj a na investice do rozvojových zemí – pro začátek ve výši 2 miliard dolarů (více).  

Angela Merkelová

Německá kancléřka ve svém projevu hovořila především o nutnosti reorganizace OSN. Británie, Čína, Francie, Rusko a Spojené státy, klíčoví spojenci z druhé světové války, jsou stálými členy Rady bezpečnosti s právem veta. Německo, Japonsko, Indie a Brazílie dnes říkají, že svět je velmi odlišný od toho, co platilo v roce 1945 a Rada bezpečnosti by to měla respektovat. Německo a Japonsko, které jsou globálními finančními silami a špičkovými přispěvateli do Organizace spojených národů, argumentují tím, že si zaslouží své stálé křeslo v Radě bezpečnosti.

“Současný stav je takový, že nejen my čtyři, ale i mnoho jiných nesouhlasí se strukturou a způsobem práce Rady bezpečnosti,” řekla Merkelová. “Chceme, aby společně s námi bylo dosaženo moderní pracovní struktury Rady bezpečnosti, takové, která vyhovuje 21. století,”- dodala Merkelová (více).

K projevu Merkelové lze říct, že je to vlastně volání po odstranění dominujícího vlivu m.j. USA či Británie, na druhou stranu je to volání po opětovném významu role Německa a Japonska (vysvětlím později).

Ruský prezident Vladimír Putin

Celý svět čeká na pondělní projev ruského prezidenta Putina, který se už nechal slyšet, o čem bude hovořit: Prezident Ruska v rozhovoru s novinářem US Charlie Rose řekl, že ve svém projevu na Valném shromáždění představí ruský pohled na současné mezinárodní vztahy, stejně jako na boj proti terorismu.

“Myslím si, že prostě není pochyb o tom, že je třeba bojovat proti terorismu. Budou o tom na půdě OSN hovořit všichni a já se také nevyhnu tomuto tématu. Je to přirozené, protože se jedná o vážnou hrozbu pro všechny z nás, je to pro nás všechny výzva”, – řekl ruský prezident.

Dále i Putin řekl, že má v úmyslu zabývat se historií Organizace spojených národů a otázkou jejího dalšího rozvoje v moderních podmínkách. “Rozhodnutí o zřízení Organizace spojených národů vzniklo v naší zemi, v Sovětském svazu na Jaltské konferenci. Sovětský svaz a Rusko jako právní nástupce Sovětského svazu je zemí založení Spojených národů a stálým členem Rady bezpečnosti” – připomněl prezident.

Podle něj v současném světě alternativa k této organizaci neexistuje, “OSN je jedinou univerzální mezinárodní organizací, jejímž cílem je udržení míru ve světě.” “Je také zřejmé, že Organizace spojených národů se musí přizpůsobit měnícímu se světu”” – řekl ruský prezident americkému novináři (více).

 

Globalizace je nezbytná

Když se podíváme na dosavadní projevy na půdě OSN, všechny mají společného jmenovatele a tím je globalizace, k tomu udržitelný rozvoj místo neustálého růstu a odstraňování chudoby cestou politiky globálního chudnutí. Volání po posílené roli OSN je m.j. dalším potvrzením, že s rolí USA se stále více nepočítá. Co ovšem zůstává otázkou, je způsob, jakým finále globalizace proběhne.

Pokud jde o půdu OSN, můj názor je, že jde o konfrontaci mezi globalizací na způsob naplánovaný světovými elitami (tzv. Globální prediktor – viz video), či na způsob ruský (viz video). Je otázkou, kam se v tom přidá Čína, ale pokud jde o Merkelovou – o její podporu přistěhovalecké politiky a nyní dokonce o její volání na půdě OSN, aby Německo a Japonsko získaly na půdě OSN větší pravomoci, tam se obávám, že jde o naplňování globalizace podle představ světové elity, tzn. podle představ Globálního prediktora. A to je ta představa, která naplánovala na evropském kontinentu celkem tři války, přičemž ta třetí má být mezi muslimy a židokřesťanskou kulturou.

Obě dosavadní světové války začaly na půdě Německa, stane se ohniskem třetí opět Německo?

Zatím vše vypadá tak, že k tomu politikou Angely Merkelové spějeme podobně, jako tomu bylo za Hitlera a především podobně, jako za první světové:

“Přestože byla první světová válka vyvolána řetězcem událostí, následujících atentát v Sarajevu, příčiny vedoucí k válce byly hlubší povahy. Tyto příčiny zahrnují zejména otázky politické, kulturní a ekonomické povahy a komplex spojenectví a rovnováhy sil, které se vyvinuly v 19. století, po porážce Napoleona v roce 1815 a na následujícím Vídeňském kongresu.

Válka podle Lenina vypukla jako důsledek krajního zostření rozporů mezi světovými mocnostmi v zápase o sféru vlivu, kolonie, zdroje surovin, odbytiště a trhy. Nejagresivněji postupovalo Německo, které se k dělení kořisti dostalo později po sjednocení (1871) a v boji o získání nových kolonií se jeho zájmy střetly se zájmy nejsilnějších koloniálních velmocí – Velké Británie a Francie. Neustále vzrůstal i spor rakousko-uhersko ruský o sféru vlivu na Balkáně. Německo došlo už na konci prvního desetiletí 20. století k závěru, že je na válku připraveno, že je lépe vyzbrojené než ostatní mocnosti, a že čím dříve válka vypukne, tím lépe pro Německo” (zdroj).

Není dnes žádným tajemstvím, že EU má naplnit to, co nezvládl Napoleon a co se nepodařilo ani Hitlerovi a že vším jde evropskou Germánii, která má být tentokrát zavedena “sametově”.  Není dnes už tajemstvím, že kořeny těchto plánů vedou ke starobylým královským rodinám v Holandsku, Belgii, Británii a jinde v Evropě (více).   

A v tomto kontextu se zdá, že politika přistěhovalectví, kterou právě Německo tolik podporuje a naplňuje, je tou, která do třetice povede k válce a následně k naplnění Nového světového řádu, který bude zahrnovat opravdu celý svět tím, že všude zavládne marxismus s centrálou nikoliv v USA, jak se všichni domnívají, ale s centrálou v Evropě, která Spojené státy ke svému obrazu nejen stvořila, ale ve svém zájmu i využila.

Německo v OSN volá po významnější globální roli své a Japonska – jde o obnovu fašismu, nedávno probuzeného na Ukrajině?

Po pragmatických informacích o projevech představitelů světových mocností na půdě OSN u příležitosti jubilejního zasedání nyní přejdu k tomu, čím jsem začala, a to je řeč symbolů. Jak jsem psala, symboly mají tu vlastnost, že jejich “řeč” se ukazuje až s odstupem času. Mě se v těchto dnech vybavily obrazy, které vznikly před 20-ti lety na denverském letišti. Dlouho nikdo nechápal, proč na největším americkém letišti vznikly malby, které pod duhou (symbol barevných revolucí i homosexuálních pochodů) ukazují všechny národy v naprosté harmonii. Zdálo by se, že celé harmonii dominuje německý kluk, ale naprosto dominujícím se nyní zdá být muslimské dítě uprostřed.

O čem jsou obrazy v Denveru?

Na zásadním obraze jsou všechny děti světa pod jednou duhou. Všechny děti světa odevzdávají zbraně (meče) zabalené do národních vlajek a odevzdávají je klukovi z Bavorska (který je snad kladivem ničí?)

Zde je stejný obrázek, ale celostně:

Soudě podle vlajek, ruské a americké dítě jdou k německému klukovi (pohledem na obrázek z pravé strany), stejně tak britské a irské (italské?) dítě z druhé (levé strany). Za nimi jde izraelské a íránské dítě (opět z pravé strany) a IS (?) s Indií opět z opačné (levé) strany. Čínské dítě je někde vzadu (pohledem na obrázek je vpravo). V mnoha jazycích obraz nese slovo “mír”, zatímco zcela uprostřed a v blízkosti německého chlapce je, zdá se, muslimské dítě v rukou nějaké bílé (germánské?) matky.

Detail Rusko – USA   

Detail VB – Itálie(?)

 

Ještě jeden detail na střed obrazu – drží meč rukou společnou opět Německo a Japonsko (a není právě v tom souvislost, proč Merkelová na půdě OSN volá po obnovení vlivu Německa a Japonska?)

Obrázek má totiž i druhou polovinu a ta vypadá takto:

Symbolizuje snad obnovení fašismu i plynové komory za účelem selekce lidstva a má k tomu dojít na půdě Evropy? O čem jsou ty plačící matky ?

A dojde až potom k propojení Západu a Východu a tedy ke spojení všech ideologií (náboženství)?

Mě ovšem s odstupem času nejvíce zaujal obrázek tří mrtvých žen v rakvích, kde jedna z nich má v ruce Bibli a na prsou židovskou hvězdu:

Tři rakve a tři mrtvé ženy. V pozadí dívka, nad kterou je pták (Melek Taus?) a která  snad v rukou drží nějaké proroctví, zatímco zcela v pozadí je oheň a mizející město (oheň a síra jako v časech Babylonu?)

Detail ženy v rakvi vlevo – jde snad o Afričanku?  

Detail ženy v rakvi vpravo – židovská hvězda a Bible 

Detail na prostřední rakev – je to snad “sluníčková” egyptská postava, která přes smrt všeho dosavadního (zvonec) a přes USA (kukuřice a Indiáni) míří ke kosmopolitní (kosmické) kultuře (Věk Vodnáře?)  

Zatím nikdo nevysvětlil (a zřejmě ani nepochopil), co chtějí architekti největšího amerického letiště světu sdělit. Proč na něm je spousta záhadných obrazů, včetně záhadného zednářského kamene z roku 1994, či proč právě v Denveru (a v roce 2012!, kdy v Londýně proběhly LOH) došlo ke střelbě u premiéry filmu “Batman – Temný rytíř povstal” (více) či proč právě tam rozjel Obama svou prezidentskou kampaň a proč se u prapodivných maleb nechal dokonce vyfotit:

Část o podivném letišti v americkém Denveru ukončím tím, že další informace ať si každý dohledá, základní jsou zde.

Islamizace Evropy je restartem lidstva přes novodobý Babylon a přes novodobou Sodomu-Gomoru

Dlouho jsem hledala odpovědi, proč budova EU kopíruje stavbu Babylonu. Dlouho jsem nechápala anglickou hymnu a její oslavu Babylonu a její volání po “dešti, který smyje šupiny z očí”. Ani náhodou si nedovolím tvrdit, že jsem odhalila tajemství obojího, ale jedno video (děkuji čtenářce Aeronetu “Aksal” za odkaz) mi v mém pohledu potvrdilo to, co si už dlouho myslím – že totiž elita, která po staletí až tisíciletí řídí svět, tzv. GP, právě nedělá nic jiného, než že realizuje restart lidstva. Naprosto dokonale jej načasovala na dobu přechodu Venuše (Luciferky) přes Slunce (rok 2012) a na dobu čtyř po sobě jdoucích zatmění Měsíce (poslední je právě dnes).

Papež, který má být posledním v historii papežství, sjednocuje všechna náboženství a na půdě OSN vlastně neudělal nic jiného, než že oslavil hodnoty jako chudoba (skromnost?), víra a rodina. A která kultura v současnosti tyto hodnoty uznává? Je to pouze a jedině islámská kultura! Papežova řeč na půdě OSN byla oslavou této kultury, zatímco v případě křesťanské (evropské) papež uznává homosexualitu a vše další, co křesťanská (evropská) kultura přijala.

Evropská unie, jejíž budova naprosto kopíruje budovu Babylonu, postupem času neudělala nic jiného, než že prosadila “hodnoty” Sodomy a Gomory -“hodnoty” svého konce. Vkládám výše zmiňované video a kdo nepřehlédne, že pochází z Británie a doplní si, že nejen UK a Francie, ale i celý sever Evropy (Norsko, Švédsko) už jsou muslimskými (a v moci britské juvenilní justice), ten se nebude divit, že Evropě zbývá islámem obsadit už pouze její střed, kde je lídrem právě Německo a že tím je jen krůček od restartu té kultury, která světu sice dala největší mozky, ale zároveň se stala nezastavitelnou ve svém růstu (naprosto stejně, jako Babylon) aniž by respektovala (společně s USA, které stvořila), že růst již není žádoucí:

Pád Babylonu, stejně jako zkáza Sodomy a Gomory, se odehrály ve 2. tisíciletí p.n.l. Tehdy se začala psát kniha Genesis a s ní nový počátek lidstva.  Jak říká i V.V. Pjakin, v Novém zákonu bylo napsáno jen to, co se mělo stát, aby se naplnil Starý zákon. Jestliže Nový zákon hovoří o návratu Krista za dva tisíce let (ač jsem přesvědčená, že v postavě Krista lidstvo dostalo přesně to duchovní poselství, které potřebovalo dostat), v souhrnu není současnost lidstva o ničem jiném, než o jeho restartu, postaveném na zcela “primitivních” základech.

A ty nyní představuje muslimská, nikoliv křesťanská či židovská kultura. Nemluvě o tom, že muslimská kultura na půdě Evropy představuje naprosto čistý a tedy tvárný “materiál”, ať už jde o konzum a vzdělanost či o příslušnost k nějakým kořenům a vlastenectví. Na rozdíl od křesťanů, muslimy jde o kulturu, která je na začátku svého dalšího vývoje. A nastupuje v době, kdy globalizátoři už velmi dobře vědí, co je za “humny” – resp. v době, kdy celá zeměkoule a tím i její zdroje jsou jako na dlani (nedá mi nedodat, že jako na spidermanské pavučinové dlani).

O to více je významné, s jakou alternativou přijde v OSN Rusko, které odmítá křesťanství opustit a jakou řeč přednese Putin.  Je pár minut po 3. h v noci a na obloze probíhá zvláštní scenérie: souhvězdí Orion v plné síle na straně jedné a zatmění Měsíce (“krvavý Měsíc”) kousek od něj na straně druhé. Výjimečná symbolika stejně, jako naše doba.

-Pozorovatelka-  28.9.2015

Do konce měsíce zbývají 3 dny a na zajištění provozu AE News na další měsíc chybí dovybrat ještě cca 11% potřebné částky. Všem, kteří do konce měsíce přispějí jakoukoliv částkou (zde) na záchranu AE News, moc děkujeme. Bez Vaší pomoci náš server nepřežije.
     

 

Print Friendly, PDF & Email

Třídit podle:   nejnovějších | nejstarších | nejvíce hlasů
bantustan
Návštěvník

Smějící se bestie občas v hluboce odporném socialismu natočily zajímavá témata …. https://www.youtube.com/watch?v=9LPWZDOWoDU Pokud se matně pamatuji,tak letiště v Denveru mělo problémy a jeho výstavba se prodlužovala.Sbor indiánských náčelníku mělo velké výhrady k místu,neb to bylo POSVÁTNÉ POHŘEBIŠTĚ,,,Architektura to prozrazuje,ovšem jaké příští události toto znesvěcení má,to je ve hvězdách,ostatně jako VŠE na Zemi,bez ohledu na nějaké kýčovité maluvky smrtelníku.hrajících si na J elita..https://www.youtube.com/watch?v=nYXZCz_2Rcg&list=PLcrgHBB-r73sNOuSZMc4MG8wA3YxZBcps&index=4

Sheldon Adelson
Návštěvník

Krvavý měsíc je za námi, vše bude pokračovat v ještě rychlejším tempu. Nejdůležitější události nás čekají 3.11. a 5. 11. http://vigilantcitizen.com/vigilantreport/economist-2015-cover-filled-cryptic-symbols-dire-predictions/ Doufám že nepůjde o svržení atomových bomb dovezených do Německa…

Nemo
Návštěvník

Lidi neblbněte. Co pořád přivoláváte nějaká data? Nemůžete se dočkat, nebo co? To je pořád: bude 2012 a pak 5 let denně připomínání data 21.12.2012 a neustálé blbnutí všech kolem. Pak se nestane nic a tak se nasadí nové datum, třeba kometa, Nibiru, krvavý měsíc, zasedání OSN a já nevím co ještě. Stovky blogů po světě chrlí jeden datum za druhým a pořád se čeká na něco. Víte to někdo, na co se čeká? Já ne, ale kam vlezu, tam mi někdo nějaké datum vsugeruje, že už, už je to na dosah a teď se to stane. Co se stane, nebo co se má stát? Vždyť kdyby se nic nedělo, nebyli by dějiny. Proč se pořád žije v očekávání budoucnosti? Jsme tady teď a žijeme teď a ne až bude nějaké datum. Nestačí to co jsme dopustili, že se děje teď a v tomto okamžiku? Kolem nás je boží dopuštění, islám klepe už ne na dveře, ale na naše čela a my si budeme neustále psát o tom, že je za dveřmi nějaké další datum? No pak jsme asi opravdu určeni k nahrazení někým jiným. Píšu to pořád dokola a nikdo to nechce slyšet. Žijme teď a dnes a věci konejme v teto chvíli, ne až za někdy. Pak se není čemu divit, že u vlády jsou lidé jaký jsou a na jakoukoliv demonstraci přijde 35 lidí z toho 10 novinářů, 8 provokatérů, 6 čumilů a 350 policajtů a 10 milionů to nezajimá. Aby ne, když se neustále masturbuje nad kdejakou volovinou. Tak byl krvavý měsíc a co se mělo stát? Nic, bude zas, tak jako bude zase úplněk, kulaté datum, vesmírné zarovnání nějakých planet a nevím co ještě, ale co nebude určitě vím přesně. Nebude už nikdy TEĎ a my už nikdy nebudeme mít tolik let, kolik nám je dnes. A nic na tom nezmění několik let staré malůvky na zdi nějakého pošahaného letiště někde v pustině, zkrachovalého města. Ti co si hrají na naše majitele, nebo na honoraci, jsou pouze ubohý lidé, kteří umí pouze vlastnit a hrát si na předurčené bytosti s titulem a korunkou, zakládajíci supertajné lóže a spolky. Jsou tajní, že už se ani navzájem nepoznají a bez naší pozornosti by byli ještě tajnější, dokonce tak tajní, že by jim nikdo nepřikládal jakýkoliv význam. Pak je tady spousta slouhú, kteří jim budou sloužit za hrst zlaťáků, postavení a iluzorní moc. A my blbci si budeme neustále o tom psát a živit jejich supertajná ega

Václav
Návštěvník

Ano, máte pravdu.
Nechtějí to slyšet. Opravdu nechtějí. Při pročítání článků na FB a komentářů od lidí ze všech možných stran lze vycítit, že lidé se těší, až “něco” vypukne. Až se něco stane a zřejmě je za tím tajné doufání, že se svět pak zlepší, že ubude práce, že přibudou mzdy, že bude v obchodech kvalitnější jídlo, a že média budou říkat pravdu.
Dnešní doba je fakt špatná a určitě je co zlepšovat.
S tou energií máte taky pravdu. Roste, to, čemu věnujeme pozornost. Všimněte si jak se zrychlilo tempo imigrace, když o tom média začaly psát. Z hlediska duchovního by skutečně bylo nejlepší věnovat svou pozornost jenom tomu, co chceme ať se v našich životech objevuje.
Jenže na straně druhé, je také pravda to, že ten problém nezmizí, když o tom nebudete číst anebo se tvářit, že o tom nechcete vědět. Ignorace způsobí, že všude okolo už budou žít imigranti, prostě jen proto, že jste si jich nehleděli a včas jim nezavřeli hranice.
Tak jak to tedy je? Máme tu minci o dvou stranách a obě jsou špatné…. Existuje z toho cesta ven?
Sám nevím. Možná že ta ingorace problémy prohlubuje, protože o něčem nechtít slyšet a přitom nemít obraz toho, jak chcete aby věci vypadaly nikam nevede. Možná, je zapotřebí ignorovat nechtěné, ale zároveň mít JASNOU vizi a představu, jak mají věci vypadat, v jakém světě chcete žít a do této vize směřovat svou energii, svou pozornost. Až teď mě to napadlo. Pak možná se začne svět měnit k obrazu, který se nám bude víc líbit.

Proroctví a symboly globálních prediktorů vedou ke světu, který kdysi ve své mysli vytvořil někdo – zřejmě to byl masochistický kretén, s nedoceněným egem kterého měl dávno někdo utlouct palicí do země. JENŽE. Jenže byl jeden z mála, který měl vizi. Od tét doby uběhly stovky, tisíce let a žádný takový člověk s vizí, s plánem, s jasnou představou o tom, co se bude na světě dít, se asi nenašel.

Když ho nenajdeme ani teď, prožijeme si proroctví. Když ho najdeme a vytvoříme si nový svět, lepší, prožijeme si tu světlou budoucnost. Tady se láme chleba, dámy a pánové.

dozaj
Návštěvník

A já myslel,že do budoucnosti vidí jen lidé duchovně čistí -6tá čakra a výše otevřená..

Alkid
Návštěvník

Poznání dosáhne ten, kdo dokáže spojit energii horních 3 čaker (7, 6, 5) a spodních 3 čaker (1, 2, 3) prostřednictvím 4. čakry lásky, a o tom je Bible v její původní Církví nezprzněné podobě.

dozaj
Návštěvník

Pravda na půl. Je to takto:. Poznání dosáhne ten ,kdo vědomě probudí Hadí sílu-Kundalíny-která se nachází v první čakře a stoupá po čakrách k 7 čakře Kamešvara-Kamešvarí.
Kundaliní je ONA a,Kamešvara je ON. Celý život čeká,až se jeho milovaná(Kamešvarí) pozvedne k němu a splyne sním. Tímto zažíváme stav nejvyšší blaženosti..

bantustan
Návštěvník
Plkal
Návštěvník

Ten kluk na obrázku zbraně neničí, nýbrž překovává v pluhy. Myslím, že to měl i Karel Kryl v textu písně Tisící rok míru. Nejsem znalec bible, ale je to snad z evangelia podle Matouše. Před sídlem OSN údajně stojí socha muže, který provádí totéž.

kajman
Návštěvník

Ano, tato socha muže překovávajícího meč na pluh je před sídlem OSN, přikládám odkaz na fotku:comment image
To stejné se děje i na obraze z Denverského letiště, zbraně se překovávají na pluhy.
Co se týká mrtvých dívek, tak podle poznámek autora by mělo jít o mrtvé při různých genocidách: dívka z Rwandy, židovská/křesťanská dívka při genocidě za II. světové a indiánka (s Egyptem to nemá nic společného) v typickém oblečení. Za nimi hoří les (ničený pro nové pole) a ostatní postavy drží buď vyhynulé druhy zvířat (ve skleněných vitrínách) nebo se pokouší chránit stávající druhy zvířat. Město za nimi je spíš zahaleno ve smogu s “otráveným” vzduchem.
Pravý panel s postavou stylizovanou jako nacista v plynové masce ukazuje na genocidu za použití plynu. Mrtvé děti nejsou na první pohled zraněny a v pravém dolním rohu obrazu je dopis/báseň od Hamy Herchenberga, který zahynul ve 14 letech v Osvětimi v plynové komoře.
Zvláštní malby, ale na mě moc kýčovité a morbidní.

Administrator
Admin

Ten kluk má hlavně na krku pionýrský šátek a pod sakem (kamizolou?) tyrolácké rajtky, takže nemusí jít o Němce, ale o Rakušana. A to kladivo v ruce, to je symbol komunismu, zatímco šavle, do které buší, se může po správném bušení stát spíš srpem než pluhem. Symboly je třeba číst opatrně. Kluk má na saku dubovou ratolest, mj. symbol divize “Horských myslivců” v době III. Říše. Ten symbol je hodně podivný, navlékat kluka do rajtek, dát mu rudý šátek na krk a navrch uniformu “myslivce”.

Nemo
Návštěvník

Budeme je živit tak dlouho, až nás vycucají z naši životní energie. Ostatně proto to dělají, že? Podívejte na dědka Rockefelera. Kolikáté že to má už srdce a kdo že mu ho tak dobrovolně vždy poskytne? To je fuk hlavně že žije a že o něm píše celý svět. Zatím co si píšeme, tak oni jednají, tedy baví se spolu v předražených palácích, na předražených jachtách a předstírají práci pro naše blaho, za naši energií, naše peníze, naše zdraví a našeho neustálého zájmu. Nikdy nejsou nemocní, nic se jich netýká. Jezdí s ochrankou, a s doprovodem armády v luxusních letadlech, léčí se na luxusních klinikách, spí v nóbl hotelích. Vlastní pohádkové bohatství a když se jejich manželce narodí další příživník, tak to Anglie oslavuje jako banda debilů a celý bulvární svět má orgazmus. Pak zase stačí se na oko nepohodnout, trochu se na sebe rozzlobit, uvalit sankce a stádo blogů chrllí jak sopky nové a nové termíny, konspirace, data a ejakuluje se nad každým mrknutím Merkelové, nebo Obamu a hledají se důvody proč, nač a jaký že to mělo význam z pozice krvavého měsíce. Zatím co Vy o nich víte všechno, oni o Vás nevědí nic. Nezajímáte je a nepodali by Vám bez kamer ani ruku. Na to si vsadím poslední korunu. Hrají si na pány bohy už pár tisíc let. A zatímco blbci krvácí ve válkách oni jednají na ostrovech, v palácích a smějí se od ucha k uchu jak si ten život uměli zařídit. A když se začneme bouřit, tak povolají stádo lokajných novinářů a namasírují nám dušičky podle toho, co kdo potřebuje. Ostatně za naše peníze a naší krev, na kterou koukáme od rána do večera. A když si chtějí hodně zahrát trochu adrenalinu, tak spustí masové vraždící šachy, kdy za ně tahají generálové a podáme v zákopech my. Oni nikdy neumírají. Pak nakonec srazí hlavu pár idiotům co tomu věřili a jede se dál. Teď zase demokracie a příště kdo ví, třeba masturbace. Ostatně s námi si stejně mohou dělat co se jim zamane. No ne? Znáte nějaký protitlak ze strany ,,lidu,, ? Petice se nepočítají. Poslední byl možná Spartakus. Proto se o něm ví už tak dlouho, stejně jako o Husovi. Abychom si pamatovali jak dopadneme, když si dovolíme moc.

David
Návštěvník

Mohu prosím vědět,jak si autorka představuje ten reset lidstva? Trochu obsáhleji popsat situaci od počátku do konce ve stručných bodech?Kde proběhne,jak proběhne,jaké budou následky atd atd….Bude na nějáké časti zeměkoule bezpečno?

Pozorovatelka
Návštěvník

Nejde o to,jak si jej představuji já, ale o to, jak ti, kteří jej řídí. Ale za sebe bych to shrnula asi tak, že kultura, která představuje současný vrchol světa (bílý člověk) se nepovedla. Je to bílý člověk, který živil systém, který vůdcové světa ve skutečnosti nikdy nechtěli, a to je plýtvání zdroji. Vrcholem plýtvání se stalo 20. století (“doba ropná”- průmyslová revoluce a kapitalismus, zastavit to měl komunismus, nasazený 1. WW do Ruska a 2.WW na půlku Evropy, nyní má být nasazen na celý svět).

Když si současnost představíme tak, že světové zdroje jsou onou egyptskou řekou Nil, tak na jedné straně je bílá kultura, která řeku drancuje a zavaluje odpady a na druhé straně “černá” kultura, která z řeky odčerpává tak málo, že nehrozí, že by nějaký odpad tvořila. Navíc zatímco bílá kultura si z drancování vytvořila životní filosofii, černá kultura žije pro jiné hodnoty. Jako vládce světa, který hlídá, aby “vody v řece” bylo dost především pro něj, máte dvě možnosti: věřit, že zdroje jsou nekonečné a tudíž černé kultuře dopřát totéž, co má bílá, anebo si uvědomit, že zdroje nejsou nekonečné a proto bílou kulturu postavit na úroveň černé, respektive zdroje mezi ně rovnoměrně rozdělit.

A tento proces v sobě nese zásadní problém – sáhněte na blahobyt tomu, kdo si na něj zvykl a čeká vás vzpoura. Zlepšete úroveň života těch, kteří blahobyt nepoznali a čeká vás vděčnost. Koho tedy budete podporovat a čí konec si budete přát? A protože jde o zdroje, barva těch, kteří vyhovují, není důležitá.

Nedávno jsem napsala článek: Každý by měl dostat spoustu peněz, kterým jsem chtěla říct, jak by náš západní svět vypadal, kdyby každý měl příjem nějakých 50 tisíc – umíte si představit ty obchoďáky a ten odpad? Samozřejmě, všechny ty různé korporace by se radovaly, ale jak dlouho bz tohle zeměkoule vydržela?

Západní kulturu (biblickou) viním z toho, že bílému člověku jako jedinou filozofii dala konzum, individualistické drancování a plýtvání – tedy to, na čem stojí kapitalismus. Ten se hodil k zadlužení mas a států a k ovládnutí všech zdrojů, ale nyní už je pouze škodlivý. A protože bílého biblického člověka už nikdo nepředělá, vidím to tak, že je potřeba jej vyměnit. A začít od začátku s takovou kontrolou všech zdrojů, jaká v historii nikdy nebyla možná (celosvětová). V tom vidím ten restart podle představ těch, kteří světové dění řídí.

Za sebe dodám už jen tolik, že “Člověk míní, pán Bůh mění”. A strachu bych v tom dění nedávala prostor – jde o proces, nikoliv o nějakou změnu ze dne na den. A v tom procesu stačí si ujasnit životní hodnoty, nelpět na věcech nepodstatných a jak píše jiný čtenář, být tady a teď. A bezpečné místo na zeměkouli? Ať je to kdekoliv, pocit bezpečí musí vycházet především z nitra. A z postoje, že svobodný je ten, kdo nemá co ztratit.

Plkal
Návštěvník

Bílý rasa má sice na hlavu největší spotřebu, ale nezpůsobuje přelidnění země. Kdyby se to rozpočítalo na tolik dětí, kolik mají jiné rasy, tak by ten rozdíl nebyl tak velký. Prostě si chtějí užívat dokud to jde. Necpou to do dětí, nechají si to pro sebe. Podle mne by Evropě stačila i polovina obyvatel současného stavu. Přírodě by to jen prospělo. Muslimská náplava a její rozmnožování situaci podstatně zhorší i oproti současnému špatnému stavu.

Aksal
Návštěvník

Ano souhlasím, měli nechat přirozený úbytek obyvatel. Běženci budou chtít tu samou životní úroveň jakou máme my. Oni nebudou chtít chudnout s námi,ani budou chtít víc a víc a my budeme nuceni otrocky jin na tu životní úroveň vydělat. Pokud si GP myslí, že když se dostanou do blahobytu, budou se ho chtít zříct, je na hlubokém omylu.

Lada
Návštěvník

Nesouhlasím – bílá rasa je ta slušná obrovská část bílé populace, která jako jediná rasa nemohla geneticky vzniknout na této planetě viz ”mýty” o vesmírném původu Praslovanů – Tara a Tarch.. . Je tu však démonická část a rádoby součást bílé rasy – chazaři a jejich dnešní elity. A ty usilují o eliminaci té bílé pozitivní masy, kterou po tisíciletí prznili svými plány až ji dostaly do stadia nezřízeného konzumu. Takže tyto tzv. elity potřebují vyměnit ne celá bílá rasa. Vašich článků si vážím, ale tady nemohu souhlasit.

Václav
Návštěvník

Přečteno jedním dechem.
A mám strach.
Má někdo krucipísek odpověď na to, k čemu takový restart dobrý je? Kromě toho,že to bylo vše předpovězeno ?
To jsou mocní tohoto světa skutečně choré mozky s psychopatickými sklony, anebo jako proč to dělají ?

Člověk pak může chtít něco v životě budovat, a nějak si určovat vlastní cestu, když je tady hlavní program, který je nám vnucen a který do našich životů zasahuje ať chceme nebo ne.
CO je to za debilní hru, když nejsme ti, co hází kostkou, ale ti ‘pinčli’, kteří se mají navzájem vyhazovat?…

Nějaký návod, jak z toho ven ?????? ……prosím!

vladimír
Návštěvník

Bojovat tak jak každý umí a přetáhnout co nejvíce známých na dobrou stranu, Vysvětlit jim že musí dělat to samé a připravit si záložní plán a prostředky kam zmizet i s rodinou v případě že se to nepovede. U mě jednoznačně je na žebříčku nejvyšším je Peru. Ať si to tu potom sluníčkáři vyžerou sami.

Aksal
Návštěvník

Myslím, že Peru není to pravé ořechové. Po výbuchu Yellowstonu půjde Severní i Jižní Amerika pod vodu. Nejlepší je Západní Sibiř…

Vabio
Návštěvník

Návod je jednoduchý: zbavte se strachů v sobě, všech SVÝCH myšlenek, které způsobují, že Vám OSOBNĚ něco vadí, rozčiluje, atd. —> pak budte štastní a svobodní bez ohledu na cokoliv kolem Vás.

A to cokoliv bude kolem Vás mnohem lepší než je teď, protože s čím kdo zachází, s tím taky schází .. tj. štastný a spokojený těžko může s něčím scházet, že :O) takže mnoho zdaru v čištění svého vnitřního světa

nazdar
Návštěvník

Zásadní chybou je, dívat se na tyto věci fatálně. Ano, jsou zde mocné skupiny a mají své plány. Je to přirozené, já být mocný, také budu spřádat plány, jak být ještě mocnější. Ale častým osudem plánů je, že se je nepodaří naplnit.
Např. za Jelcina, zde byl plán, rozdělit a rozebrat Rusko. A jaká je situace dneska? Naprosto jiná. Samozřejmě, že někdo se toho musel chopit, v tomto případě Putin, říci si, že žádné rozebrání nebude, nadchnout pro tuto myšlenku občany (politici byli zkorumpovaní Západem) a pracovat.
Takže budoucnost, např. státu, nezávisí na tom, jak krvavý byl měsíc, ale na morálce a odhodlání občanů, se za svou věc brát. Nesporně, je přitom důležitá, osobnost vůdce.

fugur
Návštěvník

Jak se kdysi vsichni smali socialistickemu futuristickemu realismu…a o 50 let pozdeji ho tu mame znova, na jeste vetsich platnech a jeste s perverznejsimi symboly 🙂

Ovsem nemyslim si, ze by zde slo o symboliku obrazovou, tedy prenos ideje z obrazu na divaka, ale ze jde o prenos ideje tvurcne skrze obraz. Nedy nejste ovlivneni tim, co vidite, nybrz tim, jak smysli autor.
V zasade jde o jeste vetsi kolektivismus, nezli praktikovali Rusove…navic je americka symbolika pro Evropany tezko pristupna, protoze Americane jsou narodem valecniku. Proto ty zvrhle vyobrazene mrtvoly, pokud jste nevyrustali ve valecnickem ovzdusi (am. fotbal, povest armady atd.), nedokazet jejich symboliku nikdy vysvetlit a ani prijmout.
Americka kultura je zcela odlisna od te evropske a jeji vyklad zustane pro Evropana vzdy na abstraktni urovni, nicmene urcity neblahy dojem z nich stoji urcite za zamysleni,proto diky Pozorovatelce za vyborny clanek.

J.P
Návštěvník

Je vobec mozny takyto clanok napisat, a ktomu este popisat tie obrazky ? Takze z vasho popisu tych obrazkov posudzujem, ze biblicky raj nie je bozim cielom, ale cielom GP ktory sa naziva NWO. Takze podla vas, nemame robit nic iba citat, a nic neriesit a cakat zo zalozenimy rukami na svoju popravu. Je to bez duchy clanok ktory neriesi apsolutne nic.

PS: Ja si mylim ze GP je satan a nie clovek.

J.P
Návštěvník

Oprava:: Ja si myslim ze GP je satan a nie clovek.

Alkid
Návštěvník

A co byste chtěl proti kosmickým zákonům dělat?
Neandrtálci nemohli nic dělat taky, když končil jejich svět.
Karel Čapek taky nemohl zabránit 2.světové.
Můžete studovat a zlepšovat Člověka ve vás. Např.:
http://www.ragauian.cz/origenovo-dilo-de-principiis-prvni-systematicke-vyliceni-krestanske-verouky-aneb-prava-originalni-podoba-krestanstvi/
a dále:
http://www.ragauian.cz/pravy-vyznam-nabozenstvi-puvodni-uceni-jezise-a-malo-zname-proroctvi-o-druhem-prichodu-krista/
Mě to dává smysl.

Aksal
Návštěvník

Narodil ses jako bílý člověk? Tak plň povinnosti bílého člověka…
https://www.youtube.com/watch?v=gb_IsbJFxVo

Pozorovatelka
Návštěvník

Aksal, průšvih je, že bílý člověk “plnil povinnosti” i při genocidě Indiánů, bílý člověk, to je také fašismus a bílý člověk rozvrátil i celý Blízký východ. Bílý člověk má největší spotřebu zdrojů a největší produkci odpadů. To ani náhodou neznamená, že schvaluji multikulti politiku, já za největší neštěstí bílého člověka považuji to, že nemá žádné to, čemu se říká duchovno – tzn. filosofii, která by stála nad materiálnem (přesněji – ta, která byla, tzn. slovanská, ta byla zlikvidována).
A taková zajímavost – zatímco Evropa je v rozkladu, Čína právě zrušila zákon o jednom dítěti a nově povoluje děti dvě.

Aksal
Návštěvník

Tím odkazem jsem dávala důraz na slovanského bílého člověka…a potažmo na Rusy, rusové mají duchovna dost, u nás dříme, ale máme jej také, jde o to, jen ho probudit…

Aksal
Návštěvník

Ještě k předchozímu. Myslím, že západní “bílé” státy se provinili proto Božímu úmyslu, proto se jim teď jejich činy vrací… Myslím, že naše karma je jiná, společná s Ruskem…

Robert
Návštěvník

Geneticky mame uz bliz k Nemcum nez Rusum. A je to videt i na zvladani “demokracie” Nemci uz ji umi, my jsme tak na 70%, ale Rusko se ji v soucasne chvili ze svych tak 30% opet vzdaluje.

Aksal
Návštěvník

Před několika dny jsem se dívala na genetické výzkumy příbuznosti, a nemáte pravdu. Nejblíže máme k chorvatům a ukrajincům i když je tam nějaká příměs němců. Bohužel nemůžu najít link na tu informaci. pokud se mi ho povede najít dám ho sem. Co má s tím společné “demokracie” ? Co to je??? Je to jen nálepka jiné totality. Totality, které nezáleží na svých občanech. O ruské “demokracii” si můžete myslet co chcete, ale stojí na straně svých občanů a ne nějakých cizích lidech. Raději budu živa v ruské demokracii, než bez hlavy v té Nńěmecké…

wpDiscuz