Ukrajinský hladomor 1932-33 byl vedlejším produktem tunelování Sovětského svazu ze strany amerického...

Ukrajinský hladomor 1932-33 byl vedlejším produktem tunelování Sovětského svazu ze strany amerického kapitálu! Podobnost s polistopadovým vývojem v naší zemi jen čistě náhodná?

Ukrajinský hladomor 1932-33 byl vedlejším produktem tunelování Sovětského svazu ze strany amerického kapitálu! Podobnost s polistopadovým vývojem v naší zemi jen čistě náhodná?

Rád bych zde probral tzv. Ukrajinský hladomor, o němž média soustavně mylně informují čtenáře a diváky a šíří nenávist k ruskému lidu. O co se jednalo, proč a kdo jej způsobil a jaké následky nesl celý svět, se pokusím vysvětlit v následujícím článku.

Trockého a Leninova politika počátkem 20. let

V roce 1921 začal L. D. Trockij rozprodávat ruskou ekonomiku. Na jeho pozvání do země proudili zejména američtí podnikatelé a podnikavci, kterým Trockij rozdával koncese na všechny součásti ruské ekonomiky, včetně bankovnictví. Těžba zlata, ropy, dřeva, uhlí i dalších surovin, to vše nově patřilo Američanům a Západoevropanům. Trockij se o svých plánech v Rusku vyjádřil jako o „ohromné zemi v podobě jediného koncentračního tábora, jehož obyvatelé přeměněni v otroky poslušně pracují pro své zahraniční pány za kus chleba“.

Ukrajinský hladomor 1932-33 byl vedlejším produktem tunelování Ruska ze strany amerického kapitálu! Podobnost s polistopadovým vývojem v naší zemi jen čistě náhodná?

[FOTO] Lev Trockij

Za dezerci z práce či neochotu otročit byli Sověti trestáni smrtí. 97% veškeré těžby putovalo do zahraničí, v SSSR nezůstávalo téměř nic. Zisk putoval do zahraničí všechen. V zemi v době občanské války (1918-23) nastal obrovský hladomor (1921-22), který si vyžádal okolo 5 miliónů životů.

Svébytnost a samostatnost SSSR, o které snila většina Sovětů, byla tedy v troskách. V zemědělství se znovu rozmáhali kulaci, kteří terorizovali rolníky. Vesnice drancovaly i jednotky Čeky a Rudé armády a zabavovaly jim veškeré zásoby.

Stalinova vláda a snaha o obnovení suverenity SSSR

Po smrti Lenina a ztrátě vlivu Trockého začal Stalin rušit závazky SSSR vůči Západu. Rušil koncese na těžbu i nucené práce Sovětů. Rušil pobočky zahraničních bank v zemi a vyměňoval management ruských bank. Stalin se stal pro celý Západ pohromou. V roce 1925 začal industrializaci SSSR, na což mu Západ odpověděl Zlatou blokádou. Odmítli mu jakékoli zboží prodávat za peníze či zlato, za vše chtěli obnovení koncesí na těžbu surovin. Nebo musel za stroje a zařízení platit obilím. Sankce a embargo, které Západ na SSSR uvalil, způsobily, že pokud nechtěl Stalin zastavit industrializaci a budování obrany země, musel vyvážet většinu vypěstovaného obilí na Západ.

Proč musel Stalin industrializovat zemi

Otázkou je, proč bylo nezbytné budovat v zemi průmysl a obranu – a platit za to obilím. Pro dosažení a udržení sovětské suverenity a nezávislosti. Proč Západ nechtěl industrializované a dobře vyzbrojený Sovětský svaz? Aby ho mohl znovu ovládat a zotročit. Proč začal Západ podporovat Hitlera a jeho boj proti komunismu? (viz dokument BBC z r. 1988 „Kdo financoval Hitlera“, viz. video níže). Jak víme všichni, Stalin hrozbu války předvídal správně, válka proti SSSR i celé Evropě, se rozhořela cca za 10 let.

Trockého emigrace, příprava další revoluce, kolektivizace zemědělství v SSSR

Věčný a zákeřný nepřítel Trockij byl za organizování sabotáží Stalinem nejdříve poslán do kavkazského vyhnanství, z něhož emigroval do Turecka. Zde, podporován bankéři z Wall Streetu a z Německa, organizoval protiruskou a proti stalinskou opozici a novou revoluci. V r. 1930 zahájil Stalin kolektivizaci zemědělství. Jedním z důvodů bylo, aby při nedostatku zrna zabránil jeho skupování kulaky (lichváři) a tím hladomoru v zemi. Dále spojit menší políčka a zajistit tak větší společnou úrodu, společné využívání drahé techniky. Stalin věděl, že Západ proti němu připravuje válku a chtěl zemi zabezpečit, i co se týče obranyschopnosti.

Ukrajinský hladomor 1932-33 byl vedlejším produktem tunelování Ruska ze strany amerického kapitálu! Podobnost s polistopadovým vývojem v naší zemi jen čistě náhodná?

[FOTO] V čele bolševické revoluce, V. I. Lenin a L. D. Trockij na dobové fotografii

Domnívám se, že rozvraty a sabotáže v tak těžké době Stalin Trockému a jeho přisluhovačům nikdy neodpustil a Trockého nezachránila ani jeho pozdější emigrace do Mexika. Stalin poté provedl čistky i v komunistické vládě.

Neinformovanost venkova a kulacká povstání

Zemědělský výnos se během dvou let díky kolektivizaci zdvojnásobil. Mnozí zemědělci však protestovali, v zemi přibývala povstání, organizovaných většinou kulaky, tisíce zemědělců na protest odcházely do měst. Zemědělcům ani vesničanům nikdo nevysvětlil, proč jim stát bere většinu obilí a vyváží ho do ciziny. To byla zásadní chyba Stalinovy vlády. Zemědělci a vesničané, těžce zkoušení Trockého a Leninovou vládou počátku 20. let i dlouhou občanskou válkou, příliš nedůvěřovali ani nové vládě J. Stalina. Proto Stalin zahájil také tzv. odkulačení země, o němž se zmíním v samostatném článku.

Krach na Wall Street v roce 1929 způsobil obrovské poklesy západních ekonomik. Obilí, které byl SSSR nucen exportovat na Západ, nesloužilo jen k nasycení obyvatel a tím zabránění revolucím a převratům. Sloužilo také k mnohým spekulacím a prostředkům k vydírání či likvidaci obchodních partnerů dovozců obilí ze SSSR.

Rozkoly ve Stalinově vládě, sabotáže jeho politiky trockisty

Proti Stalinovi se začala bouřit i část vlády a vysokých úředníků, dříve oddaných Leninovi a Trockému. V letech 1932-33 navíc na zemi udeřila obrovská sucha. Další tisíce lidí opouštěly vesnice a prchaly před hladem. Populace SSSR za tyto roky poklesla téměř o 7,7 miliónů obyvatel. Většina mrtvých pocházela z venkova. Nešlo tedy o ukrajinský hladomor, stejně byl postižen celý SSSR. Západ si mezitím mnul ruce, kšeftoval se sovětským obilím a těšil se, jak zase obnoví svou nadvládu a drancování Ruska.

Základní příčiny hladomoru 30. let

Jako základní příčiny hladomoru, který proběhl v SSSR v letech 1932-33 je možno uvést:

 1. Likvidace venkova a zemědělství bolševickou vládou Lenina a Trockého v letech 1918-24, včetně občanské války a hladomoru 20. let, který postihl zejména venkov.
 2. Přidělení koncesí na těžbu veškerého sovětského bohatství západním podnikatelům a spekulantům Leninem a Trockim, vývoz veškeré těžby i zisku na západ.
 3. Sankce a embarga Západu na SSSR po rušení závazků k nim Stalinem od roku 1925.
 4. Nutnost obnovovat ekonomiku, průmysl, zemědělství i obranu země Stalinem výměnou za vývoz obilí na Západ. Viz Zlatá blokáda SSSR ze strany Západu.
 5. Příprava Západu na válku proti SSSR, viz dokument BBC „Kdo financoval Hitlera“, https://www.youtube.com/watch?v=J8BdpBRHdHs
 6. Krach na Wall Street, který způsobil poklesy všech ekonomik a kritický nedostatek obilí ve většině zemí světa.
 7. Nedůvěra venkova k Stalinově vládě po tyranii, kterou jim přinesla vláda Lenina a Trockého.
 8. Rozvrat ve Stalinově vládě, vzpoura bývalých stoupenců Lenina a Trockého, kteří bojkotovali veškerou informovanost venkova o realizované politice.
 9. Trockého emigrace a organizace protiruské opozice a nové revoluce proti Stalinovi.
 10. Dvě léta velkého sucha v letech 1932-33.
Závěrečná poznámka

7,7 miliónů obětí hladomoru v SSSR ve 30. letech 20. století se netýkalo pouze Ukrajiny, ale celého Sovětského svazu. Je obrovská škoda každého zmařeného života jako důsledku lidské hamižnosti a agresivní politiky. Je stejná škoda zemřelého Rusa, Tatara, Ukrajince, Holanďana, Američana, Kanaďana, Slováka, Čecha i jakéhokoli dalšího národa. O to hanebnější je pak zneužívat jejich oběti k dalším agresím.

Napadlo mě, že naši politici po roce 1989 věrně následovali učení Lva Trockého, když západním podnikatelům, podnikavcům a spekulantům rozprodali a rozdali naši vodu, přírodní zdroje, pozemky, doly, zbrojní, potravinářský, textilní a další klíčový průmysl, veškeré bankovnictví. Veškeré zisky plnou do ciziny, stejně jako za doby Trockého a lidé u nás pro cizí vlastníky otročí „za kus chleba“.

– Valerij X –

Zdroje:

https://www.youtube.com/watch?v=HYvI7T82yAY&list=PLF37876D72662ACB8&index=65

 • Historie ruských a sovětských hladomorů je popsána na tomto odkaze: https://ru.wikipedia.org/wiki/Служебная:Поиск/Голод_в_России
Print Friendly, PDF & Email

Třídit podle:   nejnovějších | nejstarších | nejvíce hlasů
sibolet
Návštěvník

dva INTELIGENTNÍ filmy o ZAVINUTÉ západní společnosti https://www.youtube.com/watch?v=pJYAfD1tA1Y https://www.youtube.com/watch?v=95I0GzIIkcE

JazzBoo
Návštěvník

Podobnost s polistopadovým vývojem v naší zemi jen čistě náhodná?
Základní příčiny hladomoru 30. let:
1. – 10. nenažranost židoidů.
Závěrečná poznámka:
[FOTO] Lev Trockij – původním jménem Leib Davidovič Bronštejn

Vláďa
Návštěvník

Článek je velmi neobjektivní, řekl bych že se dá dokonce označit za tendenčně propagandistický.

romgator
Návštěvník

Souhlasím, tady to vypadá, jakoby Stalin byl vlastně nucen okolnostmi páchat krutosti. Zkrátka mi na tomto článku něco nesedí.

Dušan
Návštěvník

Pre obidvoch. V čom je neobjektívny? Ja tam vidím len logické kroky na udržanie riadenia Stalinom. Nieje to sice také pekné, milé, korektné, pravdoláskarske, ale nutné.

Treba si uvedomiť, že tá revolučná diaspora v Rusku (Bronštein a spol) bola pripravovaná už pár generáciách v židovských samogetách (židovské getá zariadil vždy nadrabinát t.j. “sami seba sa oddeľovali”). A ani ohromná nevzdelanosť, ktorá bola zariadená, nebola v poriadku (pozor nemýliť si nevzdelanosť s kultúrou (samoriadenie) ktorej súčasťou je aj jazyk)

Ak chceme ako slovania (prevážne tvoriaci nie parazitický ľudia, žijúci podľa svedomia) prežiť, odporúčam naštudovať Dostatočne všeobecnú teóriu riadenia (DVTR).

michal
Návštěvník

To je ta partick trollu s cilem nahlodat a pak obhajit? Well done.

Pavel Jan
Návštěvník

L Trockij v New Yorku před svojí misí na východ: Musíme Rusko změnit na poušť obývanou bílými negry, kterým zabezpečíme takovou tyranii, o které se nikdy nesnilo ani těm největším despotům východu. Rozdíl bude jen v tom, že tato tyranie nebude zprava, ale zleva a nebude bílá, ale rudá. V pravém slova smyslu bude rudá, protože se při tom prolejí takové potoky krve, před kterými v šoku zblednou všechny kapitalistické války. Největší bankéři z poza oceánu budou pracovat v úzkém kontaktu s námi. Pokud my vyhrajem revoluci, rozdrtíme Rusko na jeden velký hřbitov a na jeho hrobech upevníme moc sionizmu, který se stane tak silným, že před ním poklekne na kolena celý svět.

Živitel rodiny
Návštěvník

To je zajímavý citát. Samozřejmě si ho umím vyhledat Googlem a přivede mě na mnoho stránek podobných této, ale nikde neuvádějí zdroj. Ověřitelný údaj, že tenhle úderný a skandální výrok opravdu pronesl. Dobře to zní a ještě lépe se to kopíruje, ale můžete dokázat, že píšete pravdu?

Pravdoláskař Skalní
Návštěvník

Zmíněný citát je uveden v knize V. Uškujnika, Kagan & jeho bek.

http://www.otvoroci.com/uploads/3/8/0/5/38053843/kagan.pdf

Tento citát není přebrán ze „Sionských protokolů“, ale z v Americe velmi
rozšířené „Kolumbijské encyklopedie“, kde ho je možno najít na straně
1026, vydání roku 1950, pod termínem „judaismus“. Zůstává dodat, že
funkci tohoto „knížete mesiáše“ na sebe převzal mezinárodní sionismus…

Teerex
Návštěvník

Dneska už si může napsat kdo chce co chce. Výklad dějin se dá přizpůsobit vlastním představám dle libosti, fantazii se meze nekladou. Bez důkladného studia archivů, dokumentů a ověření souvislostí se s těmito výklady už ani nedá polemizovat. V poslední době čtu čím dál víc článků na téma dějin – jak bylo vše jinak než se nám to dosud předkládalo. Za vším stojí nějaká Kabala, Ilumináti, chazaři, zednáři, globální prediktor, HAARP nebo ufoni či bůh ví co ještě, hlavně se nic neudálo tak nějak samovolně, náhodou nebo nenaplánovaně tam kdesi ze zlého USA 🙂 A když to vyjde na alternativních serverech tak to přece musí být pravda, protože to co píše mainstream je všechno jenom lež a manipulace 🙂 Už to začíná být nuda.
Možná se jednou dočtu, že můj tata nebyl můj tata, se svou ženou jsem se neseznámil náhodou, ale naplánovala to jejich zednářská rodina a naše děti neporodila ona, ale přinesl je čáp řízený globálním prediktorem. Ještě že jsem byl u porodu osobně a viděl jsem na vlastní oči, že čáp to nebyl 🙂

Dušan
Návštěvník

Na toto ti odpoviem

Každý svojou mierou chápania pracuje na seba a svojou mierou nechápania pracuje na toho kto chápe viac.

a

Čo sa pre nejakú skupinu populácie môže javiť ako chyba riadenia, môže byť pre inú skupinu cieľom.

ps. chápem tvoju iróniu, ale nemyslíš že veľa dezinformácií (proti normálnemu rozumu) bolo zariadených? Áno aj na ne hlavnoprúdových médiach.
A potom globálny prediktor nieje všemocný len využíva tendencie v spoločnosti a pousiluje neľudskú stránku človeka (aj to tvoje chaotické zmýšľanie čo tu ironizuješ)

Montisan
Návštěvník

To co píšeš – jak “nic se neděje spontánně” — s tm nemám problém. Vadí mi účelovost této spontanuity! Nedávno jsem četl mainstreamovými historiky sepsané dílko Dějiny SSSR 1917-1939 či tak nějak – v PDF (jsou tam vynechané celé stránky, bohužel, jde o ukázku) a tam kde se to hodí je samé “ono se stalo”, “došlo k ..” apod. Zejména když jde o nějaké lumpárny židokapitalistů, tak se s touto “spontanuituou” náramně operuje – “za to a ono mohly finanční trhy”! apod. Dobře, no – dejme tomu! Ale! Jakmile se dělo něco proti preferovanému vývoji, tak to měly a svědomí vždy jakési “síly” – tu bolševická frakce, tu skupina kolem Lenina či Stalina, tu nějací “socialisté v Dumě” a pod. Tam už to nebbí “událo se”, “lidé si přátli” – ne! tam je to zlovůle hrstky “mizerů” najednou! Prostě jak se to hodí těm co tyhle historiky platí …

Pavel Jan
Návštěvník

Teerex Tím, že si tu hraješ na blbečka nikoho nepřesvědčíš.

xerox
Návštěvník

,, V.V.Pjakin: Dvě křídla globálního prediktora, eurasijské a atlantické

Historie vzniku globálního prediktora, symbolika barev a spekter státních vlajek, historické báze a výkonné moduly křídel globálního prediktora – Egypt, Janovská a Benátská republiky, republika Lucca, Holandsko, Anglie, Švýcarsko. „Britská koruna“ a Vatikán jako veřejné „vývěsky“ křídel GP.
Video 26 minutová přednáška ruského analytika. ,,
http://goo.gl/Mz95Nl

Valerij
Návštěvník

Děkuji moc za ten odkaz. Doplňuje skládačku k videu v článku Pozorovatelky O světové moci.

Děkuji i všem ostatním, kdo napsali k článku zpětnou vazbu.

noname
Návštěvník

Už jsem četl více článků na toto téma, takže se nedá říct, že je tendečně napsaný, jedním z nich je i tento:
http://www.czechfreepress.cz/josef-vit/hladomor-na-ukrajine-a-bolsevizmus.html

další jsem si bohužel neuložil, možná bude odkaz v diskuzi, nebo si si jej někdo uložil a hodí sem odkaz

Hox
Návštěvník

Hladomor v SSSR 1931-33 má více příčin, na území Kazachstánu to bylo použití nevyzkoušené metody mělké orby, která zhoršuje důsledky sucha, na Ukrajině to byly 2 roky s malou úrodou (80% od průměru), jižní oblasti zasaženy plísní obilí, ale hlavním faktorem bylo něco jiného, spekulace a černý trh pod patronátem místních “elit” stranické hiearchie. V roce 32 našla inspekce NKVD během 20 přes 750 nelegálních mlýnic, byly také rozsáhlé spekulace a schovávání obilí v kolchozech (které pak často shnilo v zemi), tam kde se nespekulovalo, tam sice byl také hlad, ale ne hladomor. Hladomor jako takový nebyl na celé Ukrajině, ale jen na několika místech, kde panovaly největší machinace s obilím. Kolik bylo obětí dnes přesně nikdo neví, archivní údaje mluví o tom, že primárně hlad byl příčinou smrti u řádově tisíců lidí, ty cifry ohledně milionů obětí vycházejí z výpočtu, že pokud by demografický vývoj probíhal dosavadním tempem, mělo v roce 33 být na Ukrajině 35 milionů lidí, ale bylo např. jen 32. Je to jen ohýbávní statistik, v tomto směru je zcela stejně korektní říct, že kapitalizmus po roce 89 u nás zavraždil 2 miliony obyvatel, protože se změnil demografický trend a rodí se méně dětí.
Pro kvalitní rozbor lze doporučit historika Borise Julina zde – https://www.youtube.com/watch?v=Zq0tHSK_YzQ (RJ)
Jeden údaj nakonec. V letech 31-33 na Ukrajině počet obyvatel STOUPL. Stoupl méně než v předcházejících a následujících letech, ale stoupl i tak. Počet svateb se také neliší od počtu svateb v jiných letech, což je také v rozporu s tvrzením o milionech mrtvých, kanibalizmu apod., v takových podmínkách mají lidé myšlenky na něco jiného než svatby.
Centrální vláda (Moskva) pomáhala, žádný důkaz plánované genocidy neexistuje, naopak v roce 33 byly odvody zrna z Ukrajiny sníženy o 80%, a Moskva začala kupovat obilí u Turecka a posílat do postižených oblastí. Nabizí se otázka, proč ne už v roce 32. Jde o to že skutečný stav věcí byl vedením ukrajinské svazové republiky tajen. Letech 34-39 probíhalo vyšetřování věrchušky ukrajinské svazové republiky, která byla odpovědná za hladomor, v roce 39 byli všichni odsouzeni k smrti a popraveni. Později byli rehabilitováni jako “nevinné oběti stalinských čistek”. Tož tak…

Čtenářka
Návštěvník

Hoxi, děkuji za Váš komentář. Děkuji i autorovi článku. Je zajímavé číst takové informace, protože jsem byla vychována v “jiné realitě”. Člověku pak tohle přijde jako otáčení dějin. Ale kdo ví, jestli náhodou nebyla (polo)lež to, co nás učili? Připomíná mi to situaci ohledně konopí.
Tento “plevel” byl dlouhá staletí pěstován pro svou nenáročnost, velké a rychlé výtěžky a skvělé vlastnosti a využíván na textil, lana, jako potrava, jako lék a též na výrobu papíru. Dobré vlastnosti a snadná dostupnost se však konopí staly osudným. Praví se, že ve 20. – 30. letech 20. st. (přesně nevím) byl jeden pan průmyslník, který chtěl získat monopol na výrobu papíru a to hloupé konopí se svými výnosy dřevní hmoty válcovalo jeho snahy. Tak rozpoutal mediální kampaň o tom, jak je konopí strašné a zlé a jak je třeba ho zakázat. Nejdřív si lidé klepali na čelo, ale protože snaha byla úporná a trvala mnoho let, stalo se, že dnes už většina lidí vidí konopí jen jako tu zlou drogu. (a to je konec pohádky… aspoň pro zatím)

Hox
Návštěvník
Pavel Jan
Návštěvník

Myslím, že si přisadili i výrobci umělých vláken. Konopí pro ně byla tvrdá konkurence.

Valerij
Návštěvník

Děkuji za odkaz i za rozšíření informací. Z jiného rozhovoru s Borisem Julinem jsem vycházel, když jsem psal článek o kulacích a odkulačení SSSR. Vyjde v dohledné době. Borise Julina považuji za vynikajícího odborníka, který dokáže vysvětlit celou problematiku kolektivizace a zemědělství velmi srozumitelnou formou i pro neodborníky na zemědělství, družstva atd. Váš rozhovor si brzy pustím.

Hox
Návštěvník

Za málo :). Jinak co se týká Stalina a té doby, a boje mezi bolševiky a trockisty, ještě bych doporučil práci “Nastal čas o Stalinovi pohovořit” (google najde), jde do hloubky a zatím jsem nikde nenarazil na podobné souvislosti, co tam. V ruštině toho je víc, ještě např. “Jidášův hřích 20. sjezdu”.

Barry
Návštěvník

Musím přiznat,že se o vše dost zajímám,ale takhle pěkně v souvislostech to slyším poprvé…..

Valerij
Návštěvník

Děkuji.

Milan
Návštěvník

Tak hnusny clanok som dlho necital, Stalin sposobil hladomor (existuje vela dokazov) ale za vsetko moze Zapad? FUJ takto pokrutit historiu. Mimochodom aj Stalin bol zid, aj Lenin.

Hox
Návštěvník

Neexistuje jediný důkaz, že by hladomor byl záměrem, pokud to nějaký historik tvrdí, lže. Pravda vyjde časem najevo…

lada
Návštěvník

pust´te si video anthony c. sutton a bolševická revoluce a poznáte

wpDiscuz