Rodiče, pozor! Tohle dělají neziskovky vašim dětem ve školkách a školách za...

Rodiče, pozor! Tohle dělají neziskovky vašim dětem ve školkách a školách za vašimi zády, když jste v práci. A dokonce s podporou MŠMT! Netušíte, s kým budou od září chodit vaše děti do školky!

Rodiče, pozor! Tohle dělají neziskovky vašim dětem ve školkách a školách za vašimi zády, když jste v práci. A dokonce s podporou MŠMT! Netušíte, s kým budou od září chodit vaše děti do školky!

A je to opět tady. Další zděšený rodič kontaktoval naší redakci a upozornil nás na další problematický vzdělávací program, který na českých školách a dokonce i ve školkách provozuje jedna z českých neziskovek, a to dokonce pod záštitou ministerstva školství. Nezisková společnost AIESEC pod záštitou MŠMT oslovuje ředitele a ředitelky jednotlivých mateřský škol, základních, středních a vyšších odborných škol s nabídkou multikulturního osvětového programu, kdy školáci a dokonce malé děti ve školkách jsou za zády rodičů státem a neziskovým sektorem multikulturně indoktrinovány. Spolu s tím souvisí i nový zákon [1], který schválila poslanecká sněmovna ČR, kdy dítě před nástupem do základní školy musí absolvovat povinně alespoň 1 rok mateřské školy. Od roku 2020 bude možné dávat děti do školek už od věku 2 let! Stát tak bude mít 4 až 5 let na indoktrinaci vašeho potomka. Jakou indoktrinaci? Čtěte dále. Už dříve jsme na AE News varovali rodiče v ČR, že toto není zákon s cílem pomoci rodičům, ale je to součást multikulturní indoktrinace vašich dětí v co možná nejútlejším věku.

Projekt EDISON, interakce s dětmi 1. stupně základní školy.

Projekt nazvaný EDISON nemá nic společného s vědeckým zkoumáním elektřiny, ale je podle AIESECu zaměřený na multikulturní výchovu mládeže a na budování vztahů s jinými rasami a etniky. Program podle neziskovky učí děti “toleranci” a navazování vztahů s cizími kulturami, aby děti potom v dospělosti přinesly do společnosti “změnu”. Ano, tu změnu, kterou zažívá třeba Německo nebo Švédsko, kdy se mění demografické spektrum těchto států a indoktrinované obyvatelstvo těchto zemí, které vyrůstalo v multikutlurním školském systému, se tomuto procesu nebrání, protože ani neví, že by se měli lidé něčemu bránit. Indoktrinace působí jako morální imperativ, který člověk podvědomě nepřekročí a neklade procesům multikulturalizace potom žádný odpor.

Jak se valí vašim dětem šrouby do hlavy?

Na stránkách neziskovky se dočteme, že… “Projekt EDISON [2] spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného.

Skupina 8 vysokoškolských studentů z různých zemí světa přijede do České republiky a stráví vždy 1 týden na jedné mateřské (sic!), základní či střední škole. Praktikanti jsou zodpovědní a vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří si připravují prezentace o své zemi, vedou diskuze se studenty na různá témata, hrají hry atd. Tímto se snaží představit sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci své země. Studenti a žáci tak mají možnost srovnání zemí s ČR i mezi sebou a uvažovat, zda mohou v budoucnu přispět ke změně.”

Projekt EDISON, den pohybových her s mutlikulturním dozorem.

Jak nám napsal jeden ze zděšených rodičů, v jejich obci v Oldřišově tamní základní škola [3] přivítá v rámci programu Edison na týdenním pobytu skupinu 6 cizinců, kteří po celý týden budou se žáky základní školy probírat jednotlivé teze multikulturalismu. Nečekejte, že jde o zahraniční hosty z Německa, Rakouska, Polska nebo ostatních okolních zemí. To by bylo jistě přínosem vyslechnout si od německé vysokoškolačky příběhy o znásilňování dívek ze strany migrantů v Německu. Jenže nic takového v programu EDISON nenajdete. Za vašimi zády v rámci programu EDISON vám neziskovka AIESEC indoktrinuje děti na budoucí dospělé sluníčkáře. Do Oldřišova na základní školu tak podle informací naší redakce přijede dětem vykládat o multikutli toto osazenstvo z celého světa:

Kdo k nám přijede?

Zijun (Eddie) Huang – Čína, muž
Mohammad Muneer Ali- Jordánsko, muž, 24 let
Sonne Liu – Taiwan, žena, 19 let
Delia Isti Astari – Indonésie, žena, 20 let
Natia Chachua – Gruzie, žena, 21 let

Takže, zatímco vy jako rodiče dřete v práci od nevidím do nevidím, tak mezitím na vaše děti posílá neziskovka ve spolupráci s ministerstvem “svoje lidi”, aby vaše děti indoktrinovali multikulturalismem, láskou k cizím etnikům, tolerancí k islámu (hned 2 hosté z islámských zemí) a k podpoře soužití s cizími rasami, kterým děti nejen nerozumí, ale neziskovka ve spolupráci s MŠMT jim bude vysvětlovat, že islámu nebo jiných mocenských sil (Číny) se není třeba obávat, vždyť Čína koupila fotbalovou Slavii a prý bude útočit na ligový titul. Už tak nějak víme, že neziskovky běžně otravují ředitele středních škol. V poslední době také víme, že zaměření se posunuje na základní školy. Ale trend indoktrinace nejmenších v mateřských školách, to je něco neskutečného. Rodiče o tomto vůbec neví, protože malé děti, které se vrací ze školky, to nedokáží ani popsat.

Projekt EDISON, propagace Číny na základní škole.

Když se maminka zeptá dítěte, co bylo ve školce, tak dítě řekne, že si děti celý den hrály. Formou hry v rámci projektu EDISON je tak dětem podsouvána multikulturní indoktrinace, kterou během 1 povinného roku docházky do mateřské školy dítě převezme a potom po nástupu na základní školu plynule přejde do multikulturního systému výuky na základní škole, kde dítě sice nenaučí psát správně česky, ale naučí ho tam porovnávat islám a křesťanství a kreslit mešity, jak jsme ve skandální kauze ze Zlína informovali už dříve ve článku zde.

Norsko krade české děti, ale ministerstva i policie čerpají od Norů peníze!

Ministerstvo školství tyto multikulturní indoktrinační programy zaštiťuje a mohutně čerpá na tyto programy prostředky z Norských fondů, což jsou dotační prostředky Norského království na implementaci multikulturalismu a juvenilní justice v celé EU. Právě před několika dny Nejvyšší soud Norska odmítl paní Michalákové vrátit její dva syny, a proto už s poslední nadějí se chce obrátit na Evropský soud pro lidská práva ve Strasburgu [4]. A česká vláda mlčí, zato ministerstvo školství dál vesele čerpá prostředky z Norských fondů, jako by se nechumelilo. Už tolikrát jsme apelovali na MŠMT a na vládu ČR, aby v odvetě k chování norské strany ukončilo veškeré čerpání peněz od Norů. Nedostalo se nám odpovědi. Všude je mrtvolné mlčení a klopení zraků. Nikdo se nechce Norů dotknout, aby se nerozzlobili a nestopli financování, protože z Norských fondů plynou peníze pro projekty hned několika českých ministerstev a dokonce i policie ČR [5].

EDISON seznamuje malé děti rovnou s arabštinou! No to snad ne?

V rámci projektu EDISON se malé děti od cizinců z arabských zemí seznámí i s jejich jazykem a písmem, na úkazku dětem na tabuli předvedou, jak v arabské podobě vypadají nejběžnější slova, jména dětí, pozdravy, názvy věcí denní potřeby, názvy dnů v týdnu a další “zajímavosti”. Dole je fotografie z projektu Edison na ZŠ v Sezimově Ústí, všimněte si tabule vpravo s arabskými nápisy a kartiček s nápisy v rukách dětí! Chápete už, milí rodiče, co ministerstvo školství ve spolupráci s nezsikovkami provádí s vašimi dětmi za vašimi zády, když jste v práci? Škola o své účasti v projektu EDISON informuje na svém webu zde.

Projekt EDISON, výuka islámu českých dětí na ZŠ v Sezimově Ústí, všimněte si arabských textů na kartičkách v rukách dětí a také na papírové tabuli vpravo!

K tomu prostě člověk nemá slov. Člověk chodí do práce, tatínek a maminka se starají a mezitím stát a neziskovky jim indoktrinují ve školkách a školách děti k přijetí a akceptaci islámu jako společenské reality okolo nás, na kterou si musíme prý zvyknout a hlavně musíme naučit naše děti se s tím vyrovnat. Vyučovat prvňáčky arabštinu, když sotva nastoupili do školy a učí se základy češtiny, to je opravdu síla. Foto níže zachycuje tvrdou realitu programu EDISON. Děti se učí základy arabštiny, číslovky, názvy základních věcí a předmětů.

Výuka základů arabštiny v 1. třídě ZŠ v Sezimově Ústí v rámci programu EDISON. Všimněte si i LCD tabule vlevo.
Edison se zastal Lidlu a jeho letáku s černochem

Na Facebooku AIESECU [6] je poslední zpráva, kde se neziskovka postavila na stranu řetězce Lidl v oné kauze černocha na oblečení značky Livergy v papírovém letáku, který Lidl rozesílal do poštovních schránek po celé republice [7]. Na Facebooku neziskovka vyjádřila Lidlu podporu a na nástěnce v pravém panelu máte příspěvky učitelek a možná i ředitelek škol, kde si chválí participaci své školy v projektu EDISON. To je logické, protože v osnovách MŠMT je multikulturní inkluze součástí vzdělávacího plánu a ředitelé za účast v podobných programech dostávají potom ideologické body na MŠMT o výkazu činnosti.

Naše organizace AIESEC Czech Republic včera vyjádřila podporu Lidl Česká republika v jejich postoji proti rasistickým ná…

Geplaatst door project EDISON op donderdag 5 januari 2017

Každý musí pochopit, že povinný rok docházky do mateřské školy byl prosazen paní Marksovou z ČSSD jako konceptuální ideologický nástroj indoktrinace předškolní mládeže, protože děti v tomto věku přebírají modely chování od rodičů. Jenže když rodiče svěří dítě do péče státu, potažmo mateřské školy, tak bez vědomí rodičů se výchova dítěte za 1 rok docházky potomka do mateřské školy dostane úplně do jiné roviny. Dítě se začne podezřele často vyjadřovat cikánskými slovy, protože přebírá vzory od cikánských dětí v povinném ročníku mateřské školy. Cikánské děti předtím nikdy do mateřinek nechodily, ale s novým zákonem tak přichází do mateřských škol tvrdý multikulturalismus. Podle nového zákona začne povinný předškolní rok platit až od 1. září 2017 a redakce AE News už nyní musí varovat rodiče v ČR, že to, k čemu dojde ve chvíli, až se do školek nahrnou děti z cikánských rodin, to si nedovedete představit, co z vašich dětí za ten rok vyroste!

Mateřská školka v Blatné vyděsí asi mnoho rodičů v ČR svými webovkami

Sexuálně a v růžovo-fialové barvě laděná webová stránka mateřské školy v Blatné s fotografií svlečeného černouška a blonďaté holčičky v jeho objetí vyděsí asi mnoho rodičů v České republice. Už od 1. září 2017, kdy podle novely školského zákona začne platit povinný 1 rok docházky do mateřské školy pro všechny předškolní děti v ČR, se rodiče dočkají toho, že jejich děti se budou dostávat do těsného kontaktu s jinými dětmi různých kultur a různého charakteru chování k ženám, dívkám. Jak těsný kontakt to bude, to asi školka v Blatné chce dopředu naznačit na svém webu, za který by se nemusel stydět ani kdejaký pedofil. Na tuto školku a její web upozornil Martin Konvička, více zde.

Mateřská školka v Blatné jde multikulti příkladem… podívejte se sami zde.
Od 1. září do školek děti posíláte na vlastní obrovské riziko!

Program EDISON je tak pouze předskokanem tohoto procesu, aby děti ve školkách nebyly v šoku, až se od září do školek nahrne multikulturní směs, která historicky nikdy služeb předškolní péče nevyužívala. To se týká nejen cikánských dětí, ale také Vietnamců, Číňanů, Ukrajinců, Bulharů a Rumunů, kterým česká vláda poskytuje pracovní víza, protože v ČR prý vybrané profese a práce nechtějí domácí obyvatelé dělat. No, vláda možná neví, že chyba není v tom, že by se českým občanům nechtělo na těch pozicích pracovat, ale za ty almužny to ani nemá smysl. Ukrajinská servírka pracuje 7 dnů v týdnu, nepotřebuje volno a bere minimálku plus na ruku bokem doplatek 10 tisíc a plus dýška. Kdo z vás to má? Ne, to bylo myšleno ironicky. Ale pouze to ukazuje na to, že EDISON je jenom indoktrinačním důsledkem procesů, které jsou všude okolo nás.

Projekt EDISON, propagace Vietnamu.

Nezanedbávejte své děti! Nevolte politické strany, které pod pláštíkem sociálních jistot vám za zády schvalují zákony, na jejichž základě vám z dětí ve školkách vychovají malé gaunery. Na jedné straně české úřady nepomohou mamince, které cizí království ukradlo děti, ale na straně druhé od tohoto království český stát čerpá dotace pro svá ministerstva. Některé rodiny už zvažují i možnosti odstěhování z ČR do jiné země, kde vám dovolí děti vzdělávat doma anebo ve výběrových školách bez prvků multikulturalismu. V ČR tuto možnost již nemáte, protože povinná školka pro vaše dítě je cestou ke včasné indoktrinaci multikulturalismem. O tomto obrovském problému, o nesvobodě, o počátku multikulturní fašizace, o přebírání výchovy dětí státem, o tom všem jsme hovořili v mém pořadu tento pátek na Svobodném rádiu od 19:00 hodin.

Záznam tohoto pořadu a diskuse k této kauze v čase od 1:31:20 k poslechu zde.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email

Třídit podle:   nejnovějších | nejstarších | nejvíce hlasů
JohnnyGoToHollywood
Návštěvník

Vyznívá to docela beznadějně.Malá děcka nedokážou povyprávět doma co se ve školce dělo.Podprahově však budou ovlivněna.Bude záležet na učitelkách ve školkách. Musíme svoje vlastenectví držet co nejdéle.Odchod do zaslíbenějších končin bude až tou poslední možností.

Ereinion
Návštěvník

Leninská výchova nového člověka 2.0 (nebo víc?)

Petr
Návštěvník

Jako rodic skolku navstevujiciho ditete sem zdesen. Vubec jsem si neuvedomil dopady povinneho roku skolky. Ciganata ne. Budou sikanovat, krast, lhat a kdovico jeste. Je pravdou, ze mi dite popsat co se delo ve skolce poradne nedokaze. Je to hnus co k tomu dodat. Podzim se blizi a volby rozhodnou.

Jaky je nazor AE na SPD? Nebo koho doporucujete volit? Jaky je nazor VK a redakce? Co delat, aby jsme se z toho my lidi vyhrabali?

Ája
Návštěvník

Petře, jestli Vás zajímá můj názor, tak SPD je naší poslední nadějí na změnu k lepšímu.

Petr
Návštěvník

Diky Ajo. Presvedcil jsem celou rodinu, aby mu to taky hodili. Matka chtela Babise, dal sem ji precist jeho karieru od 90 let a bylo rozhodnuto.

NoName312
Návštěvník

Dekuji za clanek,

s jeho vyznenim bych si nedovolil polemizovat ale rad bych napsal svuj osobni postoj k poslednimu odstavci, kdy se jako RESENI techto procesu navrhuje ODSTEHOVANI. Nevim, ale asi jsem se zblaznil, protoze v posledni dobe vidim cim dal casteji rady typu “hrne se to na Vas, nejlepe se odstehovat atd.”. V prvni rade bych se autora clanku zeptal

1. Myslite si, ze resenim je odstehovani se? Ano, vim, ze autor clanku nezije v CR, ale v Nemecku – ktere je v techto procesech mnohem dale .. To se porad budeme stehovat dale a dale? Zeme neni nekonecna a tyto procesy se deji skoro v cele Evrope. Pokud nechcete zit v zemi, kde Vy jste cizincem – s tim i cela vase rodina, tak odstehovanim urcite nic nevyresite, maximalne posunete.
2. Vase rodiste vase bojiste, neslysel jsem to tady na tomto serveru nekolikrat? Ja se s timto heslem naprosto ztotoznuji a podle meho reseni je si pomoci ve sve zemi sam – byt aktivni, deti si vychovavat podle sebe, volit ty strany, ktere podporuji me videni sveta a aktivne bojovat proti tomu, co se me nelibi
3. Tuto zemi nasi predci uhajili po nekolik tisicileti a nevidim duvod proc bych jejich odkaz nejen v historii, v zemi, v genech a tradicich opustel proto, ze se jedna strana – notabene ktera po pristich volbach pravdepodobne vyrazne oslabi – chce prosazovat neco, co neni v jejim zajmu. Nasi predci zde preckali valky, porobu, ponemceni, prvni a druhou svetovou valku, komunisticky blok a my se ted mame zebrat a jen tak odejit? To se snad ani nemysli vazne…
4. Nemam nic proti cizincum a jejich kulturam, dokud budou respektovat tu nasi a pozitivne ji obohati, to ale neplati o kulture, ktera tu puvodni chce znicit. Tomu se ale nezabrani utekem, ale aktivnim odporem a drzeni se sve kultury.

Je to jen o tom, co si my jako narod vydupeme a obhajime. Mimochode v nekolika predchazejicich clancich se tu na serveru pise jak ma nase republika padnout pod dominanci USA spolu s Polskem a byt uchranena islamizaci. Takze jaka je tedy vize autora clanku? Islamizace v CR probehne nebo ne?

Podle me je jen na nas co zde probehne a co ne. Ano musime aktivne spolupracovat s velmocemi, ale co si zde nechame libit je jen na nas.

Ja mam posledni dobou pocit, ze tomu bude ale trosku jinak a ze vychodni Evropa(i ta stredni) postupne spadne pod vliv dnesniho Ruska(pozor, to je uplne jine nezli byvale SSSR) a stava se jednou z opor krestanstvi, kde zapad Evropy bude postupne islamizovan, stredni az vychodni Evropa se tomuto vyhne spolupraci s Ruskem a mozna i s USA, uvidime co prinese budoucnost.

S pozdravem
NoName312

Petr
Návštěvník

Souhlasim. Stehovat se nema smysl. To jim tu nasi krasnou kotlinu muzeme rovnou predat s maslickou. Je to nase zem a nase musi zustat. Jen k tomu potrebujeme vladu, co bude s lidmi ne proti nim.

M.C.
Návštěvník

Taky nemám chuť jim naši zem vyklízet. Obhájili jsme ji přes různé průsery více jak tisíc let.
Je naše. Musíme dávat nesouhlas najevo. Dluhoslav Sralbotka by Makrele vlezl kam by si ukázala, ale i jemu je jasné, že pokud se chce po volbách aspoň dostat do Sněmovny, musí se držet zpátky.
Ostatní to chápou taky. Jenže lavírování nestačí. Ale je to lepší jak nic, protože čas pracuje proti nim. Vyděržaj, pioněr.

Před deseti lety nám sem tehdejší tlupa zaprodanců ve vedení státu chtěla postavit tzv. radar.
Co to mělo být ve skutečnosti dodneška nikdo oficiálně nepřiznal.
Neoficiálně mělo jít o elektromagnetické protidružicové dělo.
Procento nesouhlasících občanů se pohybovalo mezi 60-66%. Nahlas se ozývala cca šedesátičlenná nesourodá skupina Ne základnám a na demonstrace chodilo od 400 do 3500 lidí.
Nebylo to moc, ale bylo to něco a bylo to vidět a slyšet.
Vzhledem k celkovým souvislostem i tohle stačilo a ten krám tu dodnes nestojí.

suchoj
Návštěvník

Admine, mám problém, v pravém menu – nejnovější komentáře po kliknutí na komentář se ne u každého komentu můžu na koment dostat, nevím zda to je pouze u mě, ale tím že to nefunguje, ztrácím přehlednost, je to u mě jak v Opeře, Chromu a jak na telefonu, tabletu, compu. Nevím zda to někdo řešil a nebo ne, ale mám to zhruba od té vaší změny na přelomu roku.

Předem děkuji za odpověď

Administrator
Admin

Testoval jsem Firefox a Chrome, odkazy po kliknutí odkazují na parent thread. Neukazují na konkrétní komentář, pouze na poslední komentář v threadu. Odkazy v pravém sloupci jsou kešované Cloudflare a nejsou aktuální. Takže když kliknete na odkaz, pošle vás to na jiný poslední komentář v parent threadu. Není to chyba, je to feature způsobená Cloudflare.

suchoj
Návštěvník

Aha, chápu. Děkuji za odpověď, mě zmátlo to občasné přeposlání.

Kundopal
Návštěvník

Nemá už AE News nějaké kompro na Zaorálkovu uměle vyvolanou kauzu hacknutých mailů? je mi z něho na blití a ten laciný trik by mu neměl jen tak projít. Cui bono je tu nabíledni.

Kundopal
Návštěvník

Jasná falešná vlajka: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/217411058260131
Také máte pocit že jste žáky zvláštní školy?

Perun Hromovládný
Návštěvník

Ono stačí sledovat celodenní vysílání ČT pořadu pro ty nejmenší – Déčko. Není tam snad jediný pořad, kde nevystupují různá etnika v tom správném poměru, vlastně občas máte pocit, že tam nejsou zastoupeni běloši. Jistě, někdo bude namítat, že přebírají zahraniční produkci, kde to zastoupení je běžné… Dobře, ale oni upravují i tuzemskou skladbu pořadů tím samým způsobem, což jistě nebude náhoda – např. Donutil a Planeta Jó. Za pozornost stojí i Zprávičky, kdy se děti pravidelné podívají do „kvetoucího“ USA, nějaké té „bohulibé“ neziskovky a podobně. V rámci zdání vyváženosti pustí Mášu a medvěda, a by je někdo nemohl nařknout z jednostranného pohledu a stranění Rusku. Osobně jsem přesvědčený, že rodič, který odkládá děti před obrazovku ČT – D, páchá zločin na vlastních dětech.

Petr
Návštěvník

Ve zpravickach me zvedla ze zidle reportaz z detske svatby v indii. Jak tohle vubec muze nekoho napadnout poustet detem. Fakt nechapu co za to ti odpovedni maji. To snad neudela normalni clovek za nic. Asi nejaka pomatena LGBT bytost pro kterou je rodina jenom slovo

Perun Hromovládný
Návštěvník

Trocha konspirace – domníváte se, že ono duhové logo Déčka a všeobecně duhové barvy jsou náhoda???

M.C.
Návštěvník

To není náhoda ani omylem.
Je to až do očí bijící.
Některé pořady na Déčku mě štvou taky, z různých důvodů.
Všimněte si jedné věci: V Máše a medvědovi se prakticky nevyskytují násilné scény, nikdo nikoho nebije ani se ho nesnaží zabít. V našich pohádkách je to taky celkem v pohodě. Ale když si vezmete za nás oblíbeného Toma a Jerryho, to je celkem maso.

Venda
Návštěvník

Proč je tento tv kanal nazvany CT D? D jako debilek. Výchova dětí od ČT přes tento kanal je opravdu odporný.

Martin O. W.
Návštěvník

Když to tak ctu, premaha me beznadej. Ale muj tata mi vzdycky říká, ze se nemam bat. Ujistuje me, ze za komunistu byla indoktrinace a propaganda daleko horsi, vsude byli praskaci, nikde nebylo mozne rict svůj nazor, všechna media byla pod tvrdou kontrolou KSC a i bez internetu tem zvastum stejne nikdo neveril. Dneska každý mlady sedne za PC a pravdu o islamu si najde. Když pak tatovi poukazu na zapad, proc oni si tu pravdu nezjisti, opaci mi, ze oni nikdy nezazili totalitu a nemaji kriticke mysleni. Veri slepe vlade, ktera je zradila. Nemci jsou stado a vždy jdou za svým vudcem, i když je vede do pekel. Ostatní zapadni narody ani nevi, co je totalita a jake to je byt v podruci cizi moci. My jsme zazili nadvladu Habsburgu, nacistu, komunistu a ted EU. My jsme pry vycviceni a stále v pozoru, usmiva se vzdycky muj tata. Něco na tom je, ale i tak mam strach. Komunismus jsem nezazil, ale propaganda dnesniho rezimu mi prijde tak nebezpecne pliziva, schovavajic se za hezka slova o lasce a toleranci… Je to tak odporne, cynicke a slizke. Tata se tomu smeje a stále me uklidnuje, ze tady (a v Polsku, Slovensku a Madarsku) ruznym Sorosum, EU a Norskym fondum nic nepokvete. Nechapou pry mentalitu vychodoevropanu. Rad bych memu staremu tatovi veril…

MIROSLAV
Návštěvník

Môžeš mu kľudne veriť a potlapkat po rameni lebo sám žijem na tom ,,civilizovanom západe,, a poviem ti ze jediný skutočne použiteľný chlapi v zmysle rás na vzanie pušky do rúk a dokazania s nou hocičo sú len dvaja : moslimaci a mi vychodoeuropania!! Všetko ostatné už nenazvem skutočným mužom ale sediacimi za PC a kvalitnou nadváhou!! Úroveň a kvalita genetického fondu ide prudko doprdele. Osobne cvičím už 19 rokov a strava je premna náuka ktorú sám na sebe testujem. Prehormonovane mäso lenivosť pasivita nezáujem pohodlnosť vlastne keď si to tak uvedomím tak západoeurópskych pokrok a životná úroveň spôsobili ze si z mužov urobili kusy neboja schopných hoven. Takže mladý muž bud kľudný, podstatne je aby keď prišla tvoja hodina bol si stále mužom a vedel co musíš urobiť aby si ochránil táto mamu seba a vlast.

M.C.
Návštěvník

Já mám možnost srovnání, otec má pravdu. My máme zkušenost, kterou lidé na Západě neudělali.
Indoktrinace za minulého režimu byla taky plíživá a docela dobře udělaná.
Vzpomínám si, jak se se mnou otec občas hádal a snažil se mi vyvracet ty ptákoviny, co jsem nosil ze školy. Jenže proletářský internacionalismus se multikulturalismu nepodobal skoro v ničem.

S námi jako národem za posledních sto let cvičili už různí propagandisté a tak jsme se stali skeptickými. Zejména moje generace, která pamatuje minulý režim se zblbnout nenechá.
Jenom blbec se dvakrát spálí o ty stejné kamna.
Udělejte si soukromý průzkum veřejného mínění mezi známými nebo na ulici a uvidíte sám, kolik příznivců multikulti najdete.
Pokud se nebudeme bát ozvat a postavit se na odpor, dobře to dopadne.
V dnešním globalizovaném světě souvisí všechno se vším a dění v jedné části světa ovlivňuje zbytek. Zvolení Trumpa prezidentem a odstavení neokonzerv o vesel a od kormidla světového dění zcela oprávněně dodalo novou naději desítkám miliónů lidí po celém světě, kteří nesouhlasí, ale jednotlivě se nechtějí ozvat. Už to vypadalo, že nás multikulti zpracují a nikdo tomu nezabrání a najednou se ukázalo, že proces není nezvratný a že jsme ještě neprohráli.

S tím nasunutím menšinových dětí do školek jednorázově to bude zajímavé.
Jedna věc je, že právě děti z odlišného prostředí se musí do většinového prostředí integrovat co nejdříve, v první třídě je pozdě. Z tohoto pohledu je to správný krok.
Z hlediska cílů multikulti to bude spíše další rána do vlastní nohy. Pomůže tomu další pomýlený koncept moderního školství, a to smíšené třídy různě starých dětí.
Doposud nějak fungující dětské kolektivy instinktivně vyhodnotí případné původce problémů. V každé knize o malých dětech se dočtete, že dítě okolo tří let je z principu sobec a právě školka ho učí dělit se a žít v kolektivu.
Takže bude záležet na tom, jak se budou nově příchozí chovat a jaké procento jich bude.
Doposud chodí do školky hlavně děti ze slušných cikánských rodin a vcelku se to dá, dítě se přizpůsobí většině a dělá to co ostatní. Ale stačí jeden dva hůře socializovaní a začínají problémy.
S dětmi z ostatních menšin problémy nebývají.
Moje děti nabraly v době školní docházky dost osobních zkušeností a udělaly si na problematiku svůj názor. Ty už nějaký sluníčkář těžko přesvědčí. S poloviční černoškou a poloviční Norkou žádné problémy nebyly. Máme i pár Vietnamců a polovietnamců, taky poloviční Ukrajince a není o nich nic špatného slyšet.
U nás žije ze 3000 obyvatel cca 100 cikánů, většina jich je v toleranci, problémy jsou jenom s některými. Pětkrát se stalo, že moje děti jiné děti napadaly takovým způsobem, že jsem to musel jít řešit s jejich rodiči. Dvakrát jsem byl u bílých, třikrát u cikánů.

.lak
Návštěvník
.lak
Návštěvník

Někde jsem zahlédl že v roce 2020 což je už za tři roky se počty mladých 18-30let vyrovnají s migranty ve francii a německu, nehledě dorostu. Ti s trošku kritickým myšlením již tuší která bije. Řekl bych prostě islámský chálifát a o to spíše když odborníci tvrdí že 10% salafistů prostě společnost ovládne. Nechci být v EU s dominantním německem nové kuj tůry. A předpokládám že comonwelťáci s tradicemi kolonií prokoukli co se rýsuje a vzali kramle brexitem zavčasu protože druhé housle a nebo doprovod stafáže kalegriantům by natěšeně nedělali. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Francouzsti-vladni-politici-pry-planuji-oficialne-predat-cast-Francie-nadvlade-muslimu-kritici-islamu-jsou-trestani-soudy-Cech-zijici-v-Parizi-podava-desive-svedectvi-465707

Babače
Návštěvník

No nebyly by nějaké konkrétní odkazy, konkrétní věci,
podle kterých by se mohla vyvolat nějaká protestní kampaň ?

Sesam
Návštěvník

Dnes jsem narazila na článek o jednom majiteli obchodu, který vyvěsil na dveře obrázek znázorňující zákaz vstupu zahaleným osobám. I taková jednoduchá reakce je reakcí. Chtěla jsem vložit odkaz. Po článkuvšak jakoby se slehl internet – ale možná jen špatně hledám.

Jos Uh
Návštěvník
Sesam
Návštěvník

Nojo, já hledala burku sakra. Budu se muset zlepšit v reáliích. Dík za odkaz.

wpDiscuz