Proč tolik nenávisti proti milicionářům z Ku-Klux-Klanu, kteří po občanské válce v...

Proč tolik nenávisti proti milicionářům z Ku-Klux-Klanu, kteří po občanské válce v USA věšeli po stromech pejzaté pány, předchůdce dnešních exekutorů? Generický a nepodepsaný Copy&Paste článek proti Trumpovi na Novinkách. Kam až může klesnout český mainstream?

"Nenahradíte nás!" Do Charlottesville se sjeli podporovatelé konfederalistů i z Evropy.
Proč tolik nenávisti proti milicionářům z Ku-Klux-Klanu, kteří po občanské válce v USA věšeli po stromech pejzaté pány, předchůdce dnešních exekutorů? Generický a nepodepsaný Copy&Paste článek proti Trumpovi na Novinkách. Kam až může klesnout český mainstream?

Na serveru Novinky.cz se dnes objevil pomlouvačný a hanobící článek [1] na Donalda Trumpa, pod který se raději nikdo nepodepsal a jako autoři jsou pod článkem uvedeny servery Novinky a ČTK. Náš server AE News je neustále pod palbou kritiky, že píšeme a uveřejňujeme články pod pseudonymy, když ale to samé anonymní publikování provádí mainstream, nic se v podstatě neděje. Na konec článku se mrskne odkaz na ČTK, ale nikoliv na konkrétní tiskovou zprávu, ale jenom nicneříkající odkaz na home page ČTK. Občane, debile, hledej! Takových článků jsou na mainstreamových serverech kvanta, netýká se to jenom Novinek. Některé články sice obsahují zkratku autora, který článek v redakci daného serveru napsal, ale v případě specifických článků proti Donaldu Trumpovi většinou končí články podpisem serveru a případně odkazem na domovskou stránku tiskové agentury.

“Židé jsou Satanovy děti. Talmud je bible zneužívačů dětí.” Odkazy na verše z Bible. Členové KKK během protestů v Charlottesville.

Redakci Novinek se nelíbí, že Donald Trump neodsoudil jmenovitě bílé americké rasisty, ale že odsoudil obecně veškeré násilníky. No ty krávo, jak by řekl klasik. To mi ho teda vyndej! To jako Donald Trump měl zaujmout postoj proti lidem, kteří vyšli do ulic protestovat proti odstranění jezdecké sochy Roberta E. Leeho? Veškeré dostupné záběry z YouTube jasně ukazují, že levicoví aktivisté byli vyzbrojeni pálkami na baseball, železnými tyčemi, trubkami a neváhali je použít proti demonstrantům z druhé strany barikády, tedy proti lidem, kteří demonstrovali za tradiční konzervativní hodnoty historické Virginie, která byla hlavním státem americké konfederace se sídlem v Richmondu. Tohle, co předvádí Novinky, to je liberální narativ převzatý od fake news ze CNN. Donald Trump je americký prezident, který se nesmí stavět na jednu nebo druhou stranu barikády, ale musí odsoudit násilí na všech stranách. Nebo snad ne?

Anonymní články mainstreamu plivající na Trumpa, že nevystoupil proti KKK. A vědí vůbec, jakou historii vzniku KKK si s sebou nese?

Dále se v článku uvádí, že mnozí účastníci hajlovali nebo viditelně nesli nacistické symboly a policie zatkla několik lidí. To je pěkně zmanipulovaný narativ. Ve Spojených státech platí 1. dodatek Ústavy a za hajlování nebo nacistické symboly policie nikoho zavřít nesmí. USA nejsou Německo, vážená redakce Novinek. Pokud policie někoho zatkla, bylo to kvůli násilí. To je krajní manipulace ze strany českého mainstreamu, zřejmě jde o účel vykreslit v negativním světle jenom jednu stranu, tedy konzervativní bílé Američany, kterým už v Charlottesville došla trpělivost s liberálními demokraty na místní radnici, kterou Demokratická strana okupuje už přes 20 let. Nejvíce však v článku někomu vadí hnutí Ku-klux-klan, o jehož původu a významu nemá redakce Novinek ani páru. Donald Trump prý jmenovitě neodsoudil členy KKK, kteří na demonstraci do Charlottesville také přijeli.

Konfederalisté u sochy Roberta E. Leeho v Charlottesville.

Přestože to v dnešní době není korektní, KKK je první domobranou svého druhu a stal se vzorem pro pozdější milice v dalších zemích. Po skončení občanské války v USA v roce 1865 došlo k rozpadu ekonomik jižanských států. V té době nastal první exodus bílého muže z amerického jihu na sever do měst a právě tehdy vznikl v USA dodnes děsivý pojem “white flight”, tedy “bílý útěk” a jde o jednu z nejčernějších kapitol americké historie. Poté, co byla rozpuštěna konfederační armáda a černoši na jihu dostali dekretem amerického kongresu svobodu, začalo období teroru, který vyhnal z amerického jihu většinu amerických bílých rodin a ekonomika země byla vržena o 50 let nazpět. Bývalí otroci totiž dostali od amerického kongresu nárokový titul na kompenzace za práci, ovšem tyto nároky měli uplatňovat vůči svým bývalým otrokářům.

Rabování černochů a vraždění bílých rodin na farmách vyvolalo první vlnu “White flight” v dějinách

Vzhledem k tomu, že černoši na plantážích nechtěli pracovat ani za mzdu už jako svobodní, většina bavlníkových plantáží na jihu USA do roku 1875 zkrachovala a americké bílé rodiny se stěhovaly do měst na severu. Jejich farmy byly zkonfiskovány vítězným Severem a nově příchozí carpetbaggers neměli k zemědělství a bavlně vztah. Na jednotlivých farmách zůstával jen personál a služebnictvo, které se staralo o dům, ale nikoliv o plantáže, které byly ponechány ladem. Již v zimě 1865 byly ve Virginii hlášeny pogromy na bílé obyvatelstvo, kdy gangy bezprizorních černochů začaly mít hlad. Dokud bylo pěkné počasí, tak kradli dobytek, slepice a ovoce ze stromů. Ale po příchodu zimy, která je na americkém jihu ve znamení dešťů a nízkých teplot lehce nad nulou, začaly první problémy. Černoši obvykle přicházeli za svými bývalými nadřízenými, předáky pracovních skupin z plantáží a chtěli ubytování a hlavně jídlo. V mnoha případech to končilo střelbou, kdy černoši vyrabovali hospodářství a nechali za sebou mrtvé lidi.

Liberální retardi (libtards) zapalují konfederační vlajku.

V té době veškerou bezpečnost nad USA měl americký kongres, který ovšem pohlížel na jih USA jako na dobyté území, kde si každý může vzít, co se mu zlíbí. Právě v té době vznikl impuls pro vznik domobrany a milice. Jenže miliční právo podle ústavy musel schválit státní kongres každého státu, ale těsně po válce byl jih okupovaný a místní parlamenty nemohly zasedat. Nebyl tedy nikdo, kdo by milice posvětil. Byla tak využita právní klička ve federálním zákoně o ozbrojených sborech, v nichž byla uvedena formulace, že milice, které mají uniformu, hodnost a identifikaci členů, musí být registrovány parlamentem státu unie. Tato klička tak vedla ke vzniku Ku-Klux-Klanu, protože kápě nenesou žádné hodnosti, žádné nárameníky a členové podle tváře nejsou identifikovatelní. Tím se obešla zákonná povinnost pro registraci milice, protože zbraň mohl nosit kdokoliv, ale pokud nebyl identifikovatelný, nepodléhal registraci.

Ku-Klux-Klan zachránil americký Jih před černochy, ale kvůli tomu se nedostal na černou listinu médií. Zachránil americký Jih i před Židy, a to se neodpouští!

Ku-Klux-Klan sehrál klíčovou úlohu v potlačení černošského řádění a působil aktivně až do roku 1871. Kvůli represím ze strany amerického a tehdy již plně židy ovládnutého kongresu přešel do ilegality a útlumu. Obnova fungování KKK přišla až v roce 1915 v reakci na založení židovského FEDu v prosinci 1913 a trvala až do roku 1944. Po válce došlo k třetímu obnovení činnosti, která trvá dodnes. O hlavní úloze KKK není na Wikipedii nic jiného, než snůška lží a blábolů, které se snaží KKK vykreslit jako templáře, assassiny a další bludy a pitomosti. Jakýkoliv pokus o editaci záznamu na Wiki je ihned po chvíli smazán. Není to kvůli černochům, ale proto, že KKK bojoval po roce 1865 proti tzv. carpetbaggers, kteří přicházeli ze severu na jih konfiskovat a obsazovat dobytou půdu a nemovitosti. Byli to první předchůdci dnešních exekutorů. Kongres totiž po vyhrané válce zkonfiskoval půdu a majetky drtivé většině jižanských elit, bílých zámožných rodin, které podporovaly válečné úsilí Konfederace a jejich majetky přišli ze severu obsadit, hádejte kdo? Židé! Většina carpetbaggers byli Židé z New Yorku, Baltimore a dalších velkých měst na severu, ale židé přicházeli z celých USA, právě v době, kdy v USA končila na Západě zlatá horečka a kteří za laciný peníz nakoupili u vojenské konfiskační správy ve Washingtonu dekrety na pozemky a nemovitosti na dobytém jihu.

Dobová jižanská ilustrace žida Carla Schurze, původem německého revolucionáře, který byl po konci občanské války v USA ministrem vnitra a prodával pozemkové a konfiskační dekrety na pozemky a nemovitosti na Jihu. Na obrázku je v roli carpetbaggera, přistěhovalce ze severu, který přišel obsadit s dekretem v ruce zkonfiskovanou jižanskou půdu a nemovitosti.

Proti těmto Židům bojoval KKK způsobem, jaký byl tehdy obvyklý. Odchyceného Žida obvykle pověsili na strom a dali mu na krk ceduli “carpetbagger”. Tímto způsobem byl vysílán vzkaz Židům na sever, že na americkém jihu nejsou vítáni a kdokoliv se pokusí ukrást jižanům majetek s vystaveným exekučním dekretem v ruce, bude viset. Tato praktika slavila značný úspěch a židé nikdy na americkém jihu nezískali takovou kontrolu a moc nad politikou, bankami a obchodem jako v severních státech. Toto je nezpochybnitelná zásluha Ku-Klux-Klanu. Dodnes KKK funguje jako skupina ochránců odkazu amerického bílého muže, osadníka, který nesouhlasí s vlivem, jaký získali Židé na americký kongres už v letech 1860 až 1865, kdy zbrojní průmysl severu financovala britská banka Rothschild, která konspirovala skrze pomoc severu proti Francii, která měla imperiální zájmy v Mexiku a Napoleon III. potřeboval bavlnu od Konfederace. Přesto však Francie i Velká Británie zůstaly během občanské války v USA stranou. Vítězem se stala nakonec rodina Rothschild, která po výhře severu instalovala do amerického kongresu své lidi, což vedlo nedlouho poté k založení FEDu.

Evropu čeká novodobý “White flight” směrem na východ

Je ostudné, že mainstreamové Novinky vypustí článek, pod který se ani nikdo nepodepíše, aniž by čtenářům vysvětlili, že všechny informace, které o protestech v Charlottesville vypouští, jsou brutálně zkreslené. Vyjadřovat se k věcem, kterým Novinky nerozumí, rozebírat úlohu KKK, aniž by znali historické souvislosti vzniku a úlohy KKK, pouze ukazují na to, jak servilní objednávku plní Novinky a poslušně razí liberální pojetí rozbíjení americké republiky. Fake news CNN něco vyrobí, ČTK to převezme, český mainstream to zkopíruje a vloží. Nebuďte lhostejní k tomu, co se děje okolo vás. Mainstream lže, už se ani nepodepisuje pod články, všechno vede k tomu, aby bílý muž byl donucen k opakování “white flight” amerických konfederalistů po roce 1865. Bílý útěk z domova, před novými příchozími. A pozor, i dnes migraci do EU sponzoruje dům Rothschild, židovský kapitál. Pamatujte si, že sionistické teze používají dlouhé cykly, aby lidé zemřeli a nemohli o nich referovat potomkům a ti následně prapotomkům. Rok 1865 už je dalekou minulostí, a proto v Evropě je vše opět nachystáno k obrovskému bílému útěku před islamizačním terorem, řízeným ovšem ve skutečnosti opět židy a tentokrát bude bílý muž utíkat za záchranou na východ, do Ruska.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email

Třídit podle:   nejnovějších | nejstarších | nejvíce hlasů
mechanik
Návštěvník

Nejdřív do Ruska a pak s Rusama zpátky na ně!

opatrný
Návštěvník

Děkuji panu VK za informace o KKK. Toto se od českých novinářů nikdy nedovíme. I když my víme, že lhali vždycky a budou lhát dál. Jsou to zaprodanci.
Žid roztahuje pařáty po celém světě odjakživa..

.B.
Návštěvník

Chápu důvody vzniku KKK, ale jeho členové by si možná měli založit něco jiného. Toto je produkt zadnářů a iluminátů, spojení klanu s Albertem Pikem by mělo varovat.

Radek
Návštěvník
čtenář
Návštěvník

Výbornej článek pane VK, na něco takovýho jsem delší dobu čekal – výklad historie s detaily a vše vztažené na aktuální dění ve světě … paní Pozorovatelka píše o spoustě historie, ale z jiných úhlů než Vy. Díky!

gonoss
Návštěvník

Na konci každého problému najdeš zakukleného žida! I nejenom v Novinkách a Mladé Frontě Dnes. AH i JVS v něm měli společného “partnera”, který je podlostí a úskoky poštval proti sebe. Tuto taktiku mistrovsky ovládá dodnes.
Podobně jako Jih dopadla Rhodesie a částečně Jižní Afrika. Rhodesie je učebnicovým příkladem jak tupí negři dokáží zplundrovat prosperující stát vybudovaný bílým mužem! A teď je máme tady!
Vsadím boty, že bruselský nejvyšší sovjet už kuje plány na další odzbrojení obyvatel a zcela jistě šije protiextremistické “zákony” namířené proti bílým! Nešťastné Slovensko v této oblasti vede před zbytkem o několik koňských délek. Rudým komisařům stačí pouze opsat.
Jak to funguje svědčí velice známý případ “bílého extremistu” ze Žiliny, který “zextremizoval” na vlakovém nádraží francouzského negra! Soudce měl v mžiku jasno – bílý muž je vinen. Důkazy nebyly nutné. Nebýt statečného a neohroženého soudce HARABINA, tak slovenský mladík vyfasuje dlouholetý exemplární trest pro výstrahu a vědomost všem bílým – černá a slimácká zvěř je nedotknutelná a požívá zvláštní ochrany!

Karel
Návštěvník

o tom nádraží v Žilině nevím a myslím že nás bude víc. kdy se a co se přesně stalo?

gonoss
Návštěvník

Ne v Žilině ale v BB. Spletl jsem s jiným případem, sorry! Někde na FB je i kompletní zdůvodnění osvobozujícího rozsudku. Otřesné čtení!

Motopes
Návštěvník

http://brno.idnes.cz/vytvarna-skupina-pode-bal-nadvakrat-provokuje-v-brne-p0n-/brno-zpravy.aspx?c=A091129_154146_brno_krc
nápis na výkladu vedle vchodu (!) kavárny švanda už od r.2009. Tuto kavárnu navštěvují především mladí studenti apod. To je masírka ! Chci-li zkurvit národ, zkurvím jeho mladou generaci . Do toho další židi na magistrátě staví na náměstí bez stavebního povolení různé makety “německých domů” v měřítku 1:1, pořádají různé “usmiřovací” pochody z Pohořelic do Brna , sami bydlí v domech zkonfiskovaných po válce Němcům, viz. zastupitel Brna Hollan atd. atd. Už se chce skutečně ze všeho blít . . .

Jaris
Návštěvník

Blit je malo. Bud pripraven bojovat proti zmetkum, kteri nici nase tradice a kulturu. Prihlas se do streleckeho klubu.

Jaris
Návštěvník

…predevsim zidacke ochrany…
Bily clovek bude muset vzit do ruky zbran, drive nebo pozdeji. Radeji driv, aby nebylo pozde. Zbrane si poridte a v zadnem pripade neodevzdavejte! Budete je potrebovat.

smrdutá mrtvola Václava Havla
Návštěvník
smrdutá mrtvola Václava Havla

Problém je v tom, že je sice neodevzdáš, ale zásahovka si pro ně přijede. Co teď? Kolik Čechů není vyděšených připosraných zbabělců a začnou střílet i po švestkách? Kolik procent? Zkus si pročíst střelecký fora a diskuse. Tam to kape hrůzou a studeným potem. Já na to klidně mám a jsem připravený střílet, ale chybí uvědomění a odvaha většině lidí. Kdyby střelecká obec jasně deklarovala a pořád opakovala svou připravenost střílet do vlastizrádců, jako po vejsluhách lačnících cajtech, co jsou klidně ochotní tohle svinstvo dělat “ale to je naše práce, je to rozkááz!”, tak by cajti i vojáci následně jasně řekli svoje stanovisko: “tohle je fakt eurosvinstvo a nehodláme se toho účastnit a nechat se postřílet nasranýna 300 000 lidma, co nám půjdou po krku”. Protože za těhle okolností najednou taky dostanou odvahu. Pak bude mičuda u vlády. Kolik střelců si tohle uvědomuje??? AB Batroš jistě třeba jo 🙂 http://czechfreepress.cz/vase-free-zona/abb-na-konferenci-rozumnych-je-cas-vyhlasit-milostive-leto-2018.html Kdo máte nějaký svůj názor na tohle téma tak pište, tady jsme právně v emerice. Ozbrojených je tady 300 000 a pokud si postaví hlavu, tak je prostě nikdo neodzbrojí, nejsou na to lidi!! Problém je taky salámová metoda, kdy plno lidí prostě vyměkne. “Nó, ale když teda chtějí jen ty zásobníky na 30 ran, tak jim je teda odevzdám, nó.” Atd atd atd. až bude registrace i kuší.

Jaris
Návštěvník

Smrduta Mrtvolo VH, nevim jestli si pamatujes na katastrofu, ktera se pred lety odehrala v Tasmanii(stat Australie) v Port Arthur. Oficielni zprava je, ze jakysi silenec jmenem Martin Bryant zacal strilet po turistech. Kazda strela – smrtelna. Neverim tomu, protoze ten mladenec mel IQ dvanactileteho skolaka a dnes sedi v dozivotne v base. Ucelem teto prestrelky s tragickymi nasledky bylo odebrat lidu zbrane, a to se take stalo. Mnozi je odevzdali dobrovolne, ale vetsina ne. Zbrane tehdy nebyly registrovany jako dnes. Za to byla velka poptavka pok drenaznich plastickych trubkach, jak jsem zaslechla. Lide jsou vynalezavi. Dnes musi byt kazda zbran registrovana vcetne vzduchovky. Broky ti prodavac presne na pulte odpocita a musis mit streleckou licenci. Chtela jsem si koupit novy kapesni nozik, jelikoz ten stary mi byl na letisti zabaven. Co kdybych nekomu chtela urezat knoflik u kabatu. Kdyz jsem si ten novy nuz vyzkousela, tak rikam prodavaci, ze je tupy. On mi na to odpovedel, ze ostre noze prodavat nesmi, jelikoz, kdybych se nahodou rizla, tak bych ho mohla dat k soudu. Je to u nas od masakru v Port Arthur jak “u blbejch na palouce”.

Ladič
Návštěvník

Na dvorku.

smrdutá mrtvola Václava Havla
Návštěvník
smrdutá mrtvola Václava Havla

Dík za zprávy z další poťápané anglofonní pr*ele. Kde se mimo jiné islám šíří raketovým tempem. http://czechfreepress.cz/asie-a-pacifik/australie-silenstvi-pokracuje.html

Koukám, že můj koment výše je tu celkem třikrát, i když jsem ho zadával pouze jednou. Chaos není na mé straně… Ale třeba to zařídily vyšší interdimenzionální síly kvůli obsahu 🙂

Jaris
Návštěvník

Take koukam jako blazen, ze i mne se komentar zobrazil 4x!

smrdutá mrtvola Václava Havla
Návštěvník
smrdutá mrtvola Václava Havla

admin: úplně ten samý koment jako výše, je zároveň o něco níže, kde jsem ho ale vůbec nedával. Když tenhle koment chci napsat pod něj, okýnko pro psaní se zobrazí tady. Nějaká nová funkce? 🙂

miki
Návštěvník

Som rád, že ste zareagovali. Konečne.

RRR
Návštěvník

A kdy Američani vrátí Mexiku anektovaná území, když tak rádi peskují Rusy za “anexi” Krymu?

DonnieBrasco
Návštěvník

Zajímala by mě návštěvnost serveru aeronet.cz? Mohl by mi prosím administrátor, nebo někdo jiný napsat kolik uživatelů web navštíví za den, týden..? Pokud je to možné.
Děkuji.

Čím dále větší
Návštěvník

návštěvnost

Petr
Návštěvník

Na to ti tu nikdo neodpovi. Nikoho ze ctenaru nezajima kolik je tu denne navstev. Cti, chapej a rozsiruj mezi lid. Jestli chces prispej na provoz jako ja a spousta dalsich.

DonnieBrasco
Návštěvník

Pravidelně tento web čtu, chápu a rozšiřuji mezi lidi už nějaký ten pátek. Samozřejmě nesmí chybět trvalý příkaz na 50kč/měsíčně. Jen mě prostě zajímalo, kolik lidí se zajímá o to, jak se věci skutečně mají. Nic víc, nic míň.

Administrator
Admin

Děkujeme za podporu, ale metrické údaje úmyslně nepublikujeme, protože mainstream by o to více proti nám útočil, protože by nás začal považovat za vysokou hrozbu. Oni si dokaží nepřímo a pomocí odhadových služeb představit návštěvnost kteréhokoliv webu (pomocí data miningu z internetu), dokonce existují i různé placené analytické služby, které odhadují návštěvnosti syntetickými metodami, ale ty údaje už sami o sobě jim stačí k tomu, že nás považují za hrozbu a útočí proti nám. Stojí jim za to sledovat nás, psát o nás články na mainstreamu, cokoliv se u nás šustne, když změníme sídlo, hned jsou tom články na mainstreamu atd. Z toho si odvoďte vliv, jaký máme a následně i návštěvnost. Pokud jste trochu inteligentní, dokážete si to představit. A ještě jednou díky za to, že nás podporujete.

Administrator
Admin

To by zajímalo více lidí, na různých místech. Tento server není financován z reklamy, takže do informací o návštěvnosti nikomu nic není a naše redakce tyto informace neposkytuje. Jsme rádi, že nám vytrvale roste návštěvnost a vliv našeho serveru na tvorbu veřejného mínění.

nikdo
Návštěvník

Už není kam utíkat. Je třeba bojovat a začít eliminací zrádců vlastní rasy.

Jaris
Návštěvník

Presne! Je treba bojovat. Muslimsti certi a cmoudi nemaji mezi bilym obyvatelstvem co pohledavat. Zaroven je treba odstranit VSECHNY zidy z dulezitych mist v politice, justici, skolstvi, kultury a hlavne bankovnictvi. Zid je, byl a bude(pokud to tak nechame) hlavnim strujcem vseho zla.

Thom
Návštěvník

Odstraniť škodcov národa nejde len voľbami. Je nutne ich jednoducho vyviesť z tých dobre platených flekov a doslova ich vyhodiť pred parlament(úrad, ministerstvo…) von na schody a zavrieť dvere. Dôležitá podmienka je, mať podporu policie, a ostatných zložiek. Bez toho to nepôjde.

wpDiscuz