Od Egypta a Babylonu k uprchlické vlně a konci Západu. A o...

Od Egypta a Babylonu k uprchlické vlně a konci Západu. A o čem byl ceremoniál „Gotthardský tunel“ – pokračování, část první

Od Egypta a Babylonu k uprchlické vlně a konci Západu. A o čem byl ceremoniál „Gotthardský tunel“ – pokračování, část první

Poté, co jsem se pokusila shrnout dění od počátku naší popotopní kultury do dneších dnů, se vracím k části o ceremoniálu u příležitosti otevření tunelu ve švýcarském Gotthardu.

Pro popis jsem vybrala video, které ceremoniál ukazuje v jeho průběhu od začátku do konce. A ukazuje ceremoniál v jeho obou částech – tu, která probíhala v tunelu a druhou, probíhající na vnějším prostranství, kde navíc je použito velké promítací plátno. Obě části jsou přitom shodné v tom, jakou myšlenku, prezentují, ač ve venkovní verzi je ta myšlenka obohacena právě o obrazy na velkém plátně a tím i o mnohem více symboliky.

Jak jsem předesílala v části zde, ceremoniál je plný egyptských, babylonských a jiných symbolů a jak jsem rovněž předesílala, jedním z těch, který byl na ceremoniálu prezentován, byl symbol jang a jin.

A protože ten v celé výpovědi považuji za zásadní v tom smyslu, že to hlavní, co nyní ve světě probíhá, je konec dominance Západu a předávání žezla Východu (Číně), vše ostatní v ceremoniálu proto posuzuji právě touto optikou. A ceremoniál mi potvrzuje můj pohled, že křesťanská kultura (a zde ve smyslu nikoliv víry, ale ve smyslu atlantické, západní kultury) končí.  Ale to je jen jeden z pohledů, protože nad tím je ještě optika konce velkého vesmírného cyklu, ale o tom až v samotném závěru.

Úvodní půlhodina, odehrávající se v tunelu

Do tunelu vjíždí kočár, tažený pěti koňmi – pětka je symbolem pentagramu, ať už křesťanského (jeden cíp nahoře, dva dole) či satanistického (dva nahoře, jeden dole), tak či tak jde především o pentagram Venuše (pentagram, který pohledem ze Země vykresluje svou oběžní dráhou – video). A je to velmi symbolický úvod, protože o Venuši půjde ještě mnohokrát.

Poté do tunelu vstupují lidé, oblečením symbolizující naší současnou průmyslovou dobu. Poté, co jdou jako velká masa a předvádějí pohyby jako by z filmu CH. Chaplina Moderní doba, dojdou k bodu, kdy další cesta vpřed je tápáním (kroky do stran a dozadu), přesto ale kráčejí směrem k dalšímu růstu. V určitém bodu se ale další růst ani přes veškeré snažení nedaří (čas cca 06:00) a “průmyslový člověk” to vzdává a ustupuje, ale ocitá se v chaosu, protože neví, jak dál.

A na jeho místo nastupuje člověk, který je jako nepopsaný papír – téměř nahý a v bílých barvách, což vnímám jako symbol potřeby restartu současné kultury, jako volání po novém začátku (čas 07:15). Tato symbolika je podtržená tím, že tito lidé (a klidně je můžeme nazvat primitivními v tom smyslu, že předvádějí především důraz na biologické fungování, kam na prvním stupni patří i sexualita) jsou doprovázeni zvláštní postavou s křídly. Přitom je to stejná postava, která zastavila člověka “průmyslového” (technogenního?)

Performer takes part in show during opening ceremony of NEAT Gotthard Base Tunnel in Erstfeld

Postava s křídly a Slunce v pozadí – podobná symbolika se objevila i na obálce The Economist 2016, kde jsou vblizkosti Slunce motýli

Kdo je postava s křídly?

Dle mého má významy dva – jedním je symbolika nejstaršího náboženství světa a jim uctívaného Meleka Tause (a satanismu), druhým pak postava egyptského posvátného brouka Scarabea, o kterém Egypťané věřili, že existuje pouze v samičí formě, a proto věřili, že vzniká sám ze sebe. Ale ve skutečnosti to je tak, že okřídlenou podobu  má pouze samička (postava s křídly má ženská prsa) a proto právě tato podoba byla velmi uctívána.  A pro Egypťany představovala jak symbol reinkarnace, tak symbol stvořitele. Scarabeus s rozevřenými křídly, jak před sebou tlačí kuličku, symbolizující vesmír. se dával na srdce zemřelým, aby je chránil před zlými duchy i po smrti a zašlápnutí nebo zabití tohoto posvátného brouka se někdy někdy trestalo i smrtí.

Scarabeus v dávném Egyptě

   

Egyptská bohyně Isis s křídly Scarabea 

Isis

Babylonská obdoba Isis – okřídlená Ištar

Pro tuto část ale zůstaňme u toho, že egyptský a babylonský symbol reinkarnace, v tomto případě spíše symbol transformace, zastavil člověka průmyslového/technogenního typu a na jeho místo chce dosadit člověka biologického/biogenního typu – shrnuto, že globalisté chtějí nový start – nové lidstvo, kterému by mohli velet.

V další části vidíme člověka, o kterém lze říci, že symbolizuje vztek na technický pokrok a průmyslový vývoj poté, co globalistům přerostl přes hlavu, což se zdá být logické tím, že průmyslový vývoj způsobil nejen přemnožení lidstva, ale technický pokrok umožnil takovou jeho informovanost, jaká v lidské historii nemá obdoby. A informovanost lidí, to je zásadní věc, kterou si globalisté nepřejí. Na vagónu je zároveň také kolo, které může symbolizovat jak kolo času, tak kolo koňských povozů před nástupem průmyslové revoluce.

Zpět k půdě a jejím zdrojům, zpět k primitivnímu člověku 

Okřídlená postava, symbolizující transformaci/znovuzrození, následně vítá vagón, na kterém jsou snopy obilí. To je symbolika národů, které za největší pokrok považovaly ukončení kočovného stylu života poté, co objevily základy zemědělství a s ním obdělávání půdy a úrody, kterou dávala. Ve vývoji lidstva to byl zlomový bod, jelikož obilí jako zdroj obživy bylo možné uchovávat skladováním (na rozdíl od “uloveného masa”), což byl základní předpoklad pro usazení se na jednom místě a budování usedlostí a dalších větších celků.

Spolu s obilnými snopy je přivážena postava, kterou většina považuje za Satana. Ale zde opět jde o to, že tato symbolika má několik významů.

Za prvé tato postava symbolizuje dávného boha Pana, což byl bůh luk a pastvin, tzn. úrody, resp. toho přírodního zdroje, na kterém stojí celá existence lidstva. V jeho postavě můžeme vidět nejen výpověď o tom, že pokud bude planeta “sežrána” pokračujícím západním/průmyslovým stylem života, pak je jen otázkou času, kdy bude v koncích, protože zdroje (a nyní už nikoliv pouze úrodná půda, ale také ropa, voda a mnohé jiné) dojdou. V souhrnu je postava boha Pana opět o tom, že západní styl života je nutné zastavit.

Za druhé tato postava symbolizuje souhvězdí/znamení Kozoroha. V negativním smyslu je toto znamení o tom, čeho je možné na Zemi dosáhnout jakožto vrcholu. A tím je myšlen především každý kariérní či jinak vůdčí postup, který umožní pozemskou moc v takové podobě, že ta se považuje za nejvyšší možnou autoritu a nepřipouští nic nad sebou. Proto je toto znamení m.j. symbolem jak tvrdého materialismu, tak především symbolem konzervatismu, který se brání jakýmkoliv změnám.

V astrologii je toto znamení fyziologicky spojováno s těmi orgány, které nejvíce odolávají času – zuby, kosti, páteř (a víme, že i po spoustě let je to to jediné, co po každém zemřelém přetrvává). Souvisí to s tím, že vládnoucí planetou Kozoroha je Saturn a planeta Saturn byla až do 18. století považována za poslední planetu naší sluneční soustavy. A tím dostala název “strážce hranic”, což jinak znamená to, že kdokoliv, kdo by chtěl na Zemi nastavené hranice (řád) překročit, toho je potřeba zastavit. Ještě jinak – uctívat znamení Kozoroha znamená uctívat Saturna, tzn. jak boha Pana, boha zdrojů, tak k tomu boha času a pozemských hranic.

Souhvězdí Kozoroha/Capricorna na obloze  

    

Jiná symbolika Saturna/Kozoroha odkazuje jak na číslo 7 (Saturn je sedmou planetou sluneční soustavy) a dále odkazuje na udržování kříže (břemena), tzn. uvěznění člověka ve hmotě tak, aby se nad ní nepovznesl a nenarušil tím pozemský řád (páteř světa).

Jiný název pro Saturna je tedy Kronos – pán času a tím pán hranic a mytologie říká, že když se objevil Uranos (Uran/Vodnář), který se spojil se Zemí (Gayou) a z tohoto spojení se začali rodit Titáni (kyklopové a obři), Saturn-Kronos Uranuse vykastroval, aby zabránil překročení panujícího řádu. A jaké znamení/souhvězdí následuje po Kozorohovi? Vodnář! Ten Vodnář, který symbolizuje objev, probuzení a především zrušení panujícího řádu!

A touto optikou můžeme postavu boha Pana a Kozoroha/Saturna v ceremoniálu vnímat tak, že je nejen oslavou přírodních zdrojů, ale i vzýváním a oslavou toho, kdo může zabránit probuzení lidstva směrem na jeho další vývojový stupeň (který se v souladu s velkým vesmírným cyklem a Věkem Vodnáře blíží). V souladu s mytologií můžeme říci, že ceremoniál byl o mytologickém “vykastrování Urana tak, aby jeho semena na Zemi nedopadla”.

Za třetí je nutné zmínit, že znamení Kozoroha má velký význam v tom, že za jeho vlády rok co rok dochází k vítězství světla nad temnotou. Děje se tak vždy poté, kdy Slunce dosáhne obratníku Kozoroha a kdy poté, co na severní polokouli zažijeme nejdelší noc a nejkratší den, se Slunce začne vracet. Navíc je v té době v konjunkci se středem Galaxie, který pohledem ze Země je na rozhraní souhvězdí Střelce a Kozoroha (vždy kolem 22. prosince) a to je jedinečná událost.

Proto je Saturn/Kozoroh považován za nejvyšší sluneční božstvo. A proto je symbolika Saturna/Kozoroha ztotožňována především se Sluncem, jak to předváděly všechny nám známé kultury, protože za vlády Saturna/Kozoroha jde ze všeho nejvíce o návrat Slunce (což logicky souvisí s úrodou).

Když si to shrneme, tak v okamžiku, kdy do tunelu přijíždí vagón se snopy a postavou, která je vnímána jako postava Satana, tak ve skutečnosti jde 1) o oslavu úrody jakožto základního zdroje existence lidstva, 2) o oslavu systému, který lidstvo udrží na biologické úrovni a nedovolí jeho vzestup ve smyslu Vodnáře a 3) o oslavu Slunce, tentokrát ovšem v tom smyslu, aby nad západní kulturou zapadlo a nad východní vyšlo.

Ale pokračujme ve sledování dění v tunelu dále. Objevuje se postavička stříbrných barev (čas cca 12:20), která je obtížně identifikovatelná, mým pohledem to ale je symbolika Luny, a to Luny velmi mladé a souvislost vysvětlím později. Prozatím by mělo stačit, že ta postavička připravuje cestu jiné kultuře – kultuře jiné barvy, jak je následně zjevné v postavách, které stoupají k vrcholu (na rozdíl od předchozího marného stoupání člověka průmyslového/západního typu). A tyto postavy nesou symboly banánů (Afrika) a rýže – viz pokrývka hlavy – (Čína), zatímco bůh Pan se raduje, že opět bude brán ohled na “pole a pastviny”.

K tomu se objevuje i postava okřídleného muže, kterou až tentokrát lze vnímat jako postavu Meleka Tause, tzn. postavu nejstaršího náboženství světa, což vnímám jako symbol návratu na nový začátek (a nemohu nezdůraznit současný význam Íránu, který se má stát spojnicí mezi Čínou a Evropou a jeho význam jako kolébky árijského člověka, a s tím i význam Araratu na území současného Turecka a tím tedy i Kurdů a Arménie).

Za touto scénou nastupuje skupina různorodých lidí, v souhrnu ale symbolizujících západní kulturu, a to tak, že dále nemá kam růst. Pracovní kombinézy jsou oblečené jen napůl (“udržitelný růst”?), další postavy jsou v černém  jakoby účastníci pohřebního obřadu a v rukou nesou samé suché větvě – větvě stromu, který již svůj růst ukončil přesně tak, jak je to symbolizováno obrazem jang a jin?

Mezi jiným však tato pohřební skupina nese i beránka – symbol křesťanství. A to vnímám jako další potvrzení konce křesťanské/západní kultury, resp. její dominance.

Ve stejném okamžiku postavy v bílém (nepopsaný list) oslavují pana Hora, zatímco ten tančí se “snopy obilí” a současně stále k vrcholu stoupá “banánovo/rýžová” postava tmavé barvy (čas cca od 17:15)

Nastupuje pastýř s písní o Svaté Barboře

Jestli až dosud mohly být pochybnosti, že jde o konec (ukládání ke spánku) křesťanské/atlantické kultury a s ní technogenního člověka, pak další potvrzení přišlo s pasákem ovcí a s jeho zpěvem o Svaté Barboře.

Ta symbolika opět může mít několik významů, protože když si uvědomíme, že ceremoniál probíhal ve Švýcarsku, tzn. v zemi globalistů, která jako “náhodou” uniká všem válkám i bankovním kolapsům, pak lze symboliku švýcarského pastýře vnímat jako svolávání nových ovcí.

Ale jeho volání o Svaté Barboře dává scéně ještě jiný smysl. Svatá Barbora je postava, která je na jedné straně patronkou havířů, což znamená také patronkou podsvětí, ale byla také patronkou architektů, tesařů a kameníků (svobodní zednáři?) a také patronkou hrobníků  (pohřbívání křesťanů?). Dále je významné, že je spojována s atributy jako kalich a především paví péro. Ale co je možná ještě významnější, legenda říká, že se narodila v Nikodémii (na území dnešního Turecka!) a dále že byla dcerou zámožného Dioskura, který byl proslulý především tím, že nenáviděl křesťany. Když se Barbara pro křesťanství přesto rozhodla a utekla kvůli k tomu z domu, právě pastýř ovcí ji měl zradit a vydat zpět otci, který ji následně měl potrestat stětím hlavy ( když předtím byla bičována a na místě každého dopadu biče mělo vyrůst paví péro)..

V tomto okamžiku však ceremoniál nabízí symbolů velmi mnoho: opět je zde likvidace křesťanství/západní kultury, navíc je zde odkaz nejen na Turecko, ale i na paví péro (Melek Taus a území Araratu).

Svatá Barbora je navíc symbolická tím, že její svátek připadá na 4. prosinec, což je v podstatě počátek adventu, tzn. období, kdy se čeká na návrat světla – na zimní slunovrat a s ním na návrat Slunce. A ten, jak jsem psala výše, je oslavou Saturna/Kozoroha/boha Pana.

Scéna navíc končí obrazem, který lze interpretovat i tak, že aby globalisté měli co jíst a pít (svačina švýcarského pastevce), musí být další průmyslový růst zastaven – viz technika za jeho hlavou či další vagón, který jako by symbolizoval likvidaci toho, čeho bylo technickým pokrokem dosaženo.

Ve finále tunelové části ceremoniálu (čas od cca 22:50) na scénu nastupuje dav lidí, který v úvodu působí jako divadelní postavy. Na tuto část nemám názor, ale přijde mi, že je symbolikou toho, že lidstvo  je stále vedeno jako loutky na provázku. Jak ale scéna pokračuje, vnímám ji jako souhrn celého dvoutisíciletí našeho Věku Ryb, kde hlavní postavou je papež a s ním opět, jak jinak – křesťanství. Jak scéna pokračuje, prolínají se v ní postavy všech historických období (viz kostýmy) a to radostně, zatímco uprostřed stále spokojeně sedí a přihlíží švýcarský (symbol globalistů?) pastýř ovcí.

Další scéna je jako by o babylomizaci/sodomizaci západní kultury a tím o jejím pohřbívání. Co je ale nejvýznamnější, to je samotný závěr této části.

Výjezd z tunelu

V samotném závěru se objevuje scéna, kdy dav lidí, složený z postav v nejrůznějších historických kostýmech, tzn. z různých období západní kultury, zůstává v tunelu s tím, že se loučí. A z tunelu vyjíždí vagón, na kterém jsou pouze ženy, navíc oslavující ženskou postavu.

Když pomineme, že v principu jang a jin představuje jinová strana ženskou, tzn. měsíční, “noční”, čekající a k novému oplodnění připravenou energii a že tuto symboliku lze vnímat jako probouzení východních, měsíčních zemí, pak v ženské postavě, vyjíždějící z tunelu, je třeba opět vidět především egyptskou Isis či babylonskou Ištar. Což v obou případech znamená především symboliku Venuše. Část sice končí zpěvem “Maria”, ale symbolikou Isis a Ištar jde i o  tzv. ˇČernou madonu”

Tunelová část ceremoniálu končí výjezdem vlaku z tunelu poté, co se v něm odehrálo vše, čím má lidstvo projít před vstupem na nový začátek. A výjezd z tunelu je dle mého spolu s úvodním vjezdem tou nejzásadnější symbolikou celého ceremoniálu.

A to než dopovím, předtím musím osvětlit i venkovní část ceremoniálu, která je na symboliku mnohem bohatší, ale to opět v pokračování. Do té doby nebudu popisovat ani souhrnný závěr k této tunelové části.

Úvodní část zde

Související: zde (v tomto odkazu doporučuji si všimnout, že hned v úvodních minutách je tam rovněž scarabeus)

-Pozorovatelka- 8.8.2016

Print Friendly, PDF & Email

Třídit podle:   nejnovějších | nejstarších | nejvíce hlasů
Jaris
Návštěvník

Na mne cely ten surrealisticky tyatr pusobil desive. Prekvapilo mne take, kolik lidi, vic nez ochotne, “besnilo” v tomto odpornem satanistickem predstaveni, plnych zvracenych modlarskych symbolu falesnych nabozenstvi, ktere jsou Bibli pravem zapovezeny. Tim je take bezpecne potvrzeno, ze nase Zeme je ovladana Satanem (1Jan 5:19).
Dobra zprava je, ze Satan a jeho podporovatele cely ten nestvurny system a svou existenci projedou na plne care.

honza
Návštěvník

špatná zpráva je,že do do pekel s ním půjde a odchází spousta nevinných

peluch
Návštěvník

nevinni? no tak tim ze jen prihlizite zlu tak mu napomahate tudiz jste vinen stejne jako ti co ho pachaji

vaclav
Návštěvník

buďte si jisti, že máme velmi dobrý návod jak nepřihlížet (a nepodílet se)….

Jana
Návštěvník

Akosi tomu nerozumiete. Zatratení s ním budú len tí, ktorí ho dobrovoľne príjmu a budú sa podieľať na šírení jeho klamstiev. Takže žiadni nevinní.

piskoř
Návštěvník

Jezis rekl ve sve dobe zidovskym vudcum ,,slouzite svemu bohu satanovy patrite k semenu satana”

Jarek*
Návštěvník

Vyhoďte bibli z okna. Je to hloupé čtení jezuity sepsané pro hlupáky.

Jaris
Návštěvník

Jarku, nic ve zlem, ale Bible je velmi moudra kniha, ktera popisuje vznik Zeme a zivota na ni az do finale, pres historii svetovych mocnosti (Egypt, Babylon, Assyrie, Medo-Persie, Recko, Rim, Anglo-Americka nadvlada, ktera konci) Vse smeruje k tomu, ze nastoupi osmy a posledni kral/velmoc – UN se svym NWO programem. Dostane moc na velmi kratkou dobu.

Pozorovatelka
Návštěvník

Vše směřuje k tomu, že nastoupí osmý a poslední král/velmoc – UN se svým NWO programem
Tím se ovšem dostáváme k základní otázce: je Bible předpověď anebo pouze popis velkého plánu?

Jiří Fencl
Návštěvník

A co myslíte Vy?

Pozorovatelka
Návštěvník

Já myslím, že ze spousty mých článků zde je to jasné – už to, že Bible vznikla současně se vznikem židovského národa a dále to, že si přivlastnila příběh o Potopě světa, dávno před ní popsaný jinými kulturami, je podle mě potvrzením, že jde o dílo manipulační, tedy mým pohledem jde o popis plánu. Ale znova zdůrazňuji, že to nemá nic společného s mým pohledem na postavu Krista a s mým vnímáním Boha.

sibolet
Návštěvník
Jiří Fencl
Návštěvník

Z vašich článků je také jasné, že se blíží transformace vzešlá z bezprecedentního zásahu plutonické energie, jejíž zásah bude fatální. Ale o tom se v Bibli píše. Ale pokud v článcích upřednostňujete dezintepretátory písma z doby Kozoroha, není to problém.
Z vašich článků si totiž odnáším nejvíce to, co je mezi řádky. Hledáte a nikomu nic netvrdíte jako jedinou pravdu a připravujete své čtenáře na to, že vsichni jsme v první řadě pozorovatelé.
Jsem vám opravdu nesmírně vděčný za vaše nasazení, se kterým dáváte najevo, abychom se nesnažili ŘÍDIT lidi a svět.

Jiří Fencl
Návštěvník

Ostatně transformace začíná zcela logick právě od Satana

Jaris
Návštěvník

Pani Pozorovatelko, myslim, ze jde o oboji. Plan i proroctvi pro lidstvo. Bibli vnimam jako poselstvi od Boha. Vzniku Zeme od zacatku az do finale. Nemyslim, ze si Bible prisvojila pribeh o Potope. Ono se jednalo o straslivy celosvetovy kataklyzm a zminky o nem jsou v mnoha kulturach.
Proroctvi Danielova se zminuji o budoucich superstatech. Daniel byl po prvnim rozdrceni Jeruzalema Nabuchadnezzarovou armadou cca 607BC, odvlecen do Babylonu. V te dobe to byla mocna kultura a svetovlada tehdejsiho sveta. Odtud pochazeji dalsi Danielova proroctvi o budoucich mocnostech vykreslena symbolicky – Assyrie, Medo-Persie, Recko a Rim. Egypt byl prvni, Babylon druhy a v te dobe Daniel zil. Cele Danielovo proroctvi je velice zajimave.
Jan se v posledni knize Bible Zjeveni rovnez zminuje o mocnostech sveta. Zil v dobe rimske nadvlady (6.kral) a zminil se o 7.krali(Anglo -Americka vlada), ktery ma prevzit svetovladu na urcitou dobu. Konecny a 8.kral vznikne ze vsech predchozich statu, a to se nam rysuje dnesni UN se svym NWO programem. Jeho vlada bude velmi kratka a podle Bible bude porazena Jezisem Kristem – kralem kralu.(Zjeveni 17:9-14)

qqq
Návštěvník

Vidim, ze je zde vice krestanu, to je dobre.
Kdybych nebyl krestanem a neveril ve vitezstvi Krale kralu, asi bych se musel ze zdejsich clanku zblaznit…
Ale nadeje, kterou jsem dostal, je dobra do zleho budoucna.
q.

papez
Návštěvník

jj cekej spasitele 😀

Vlado
Návštěvník

Spravne Jaris… je to o Kniezati zvrhnutom do najhlbsich hlbin… o tom, ze vladne svetu… o tom, ze od prvopociatku ludi (Adam,Eva) nam vladne LZOU, nakolko on je Otcom LZI.
Jeho uctievanie a klananie sa mu sa prelina vsetkymi civilizaciami a tou nasou tiez!
Vela ludi tu spekuluje, ci je GP dlhoveky alebo ci je to jedna osoba… ja mam neskutocny ale neskutocny pocit, ze to prave Lucifer (Satan) je ten, kto cez zasvetenych uz odjakziva ovlada ludstvo, taha za nitky – namatkovo spomeniem nam aktualne “vladnucu” smilnicu sediacu na siedmich pahorkoch a sluziacu Satanovi.
Ja osobne sa toho moc nedesim… v Biblii je vsetko jasne popisane a hlavne to, kto pride a bude skutocnym Kralom kralov a koho kralovstvo bude vecne a jedine a Satan proti tomu nezmoze absoluutne nicovate nic!

V kazdom pripade mam velmi rad pohlady, ktore ponuka pani Pozorovatelka a velmi jej fandim. Kazdy den sa tesim na je “pozorovania” 🙂

peluch
Návštěvník

taky si myslim ze prohraji ale musi se o to lidstvo zapricinit samo ja osobne se dal na duchovni rozvoj a opustil materialsmus ale v okoli jsem tuto zmenu nepozoroval coz je skoda….jak rikam jsou jen dve moznosti co se stanou bud se stane to co odhalila svymi vyjmecnymi postrehy p.pozorovatelka a lidstvo bude smeteno protoze tohle neni ten vyvoj kterym se ma dat a dopadnem jak atlantida a nebo se lidstvo probudi a provede vzestup….pro lidstvo jako pro celek plati stejna pravidla jako pro zivot jedince kdy zivot vam da lekci a kdyz neuspejete nepochopite tak vam da moznost ji prozit znova a to tak dlouho dokud neumrete takze pokud lidstvo jako celek tuhle lekci nepochopi vyhraji temne sily a dojde k restartu a kdyz se divam okolo sebe tak dost vazne pochybuju ze by lide se snazili pochopit a obavam se ze tahle civilizace se zaradi k tem dalsim 13cti ktere uz padli smutne snad uz nebudu muset inkarnovat zpet na tenhle svet znova

peluch
Návštěvník

*myslim ma byt doufam jinak bych si protirecil

Krabat
Návštěvník

Děkuji za zajímavý popis, ale s dovolením bych se zeptal. Myslíte si, že pokud opravdu dochází k předání moci východu, dejme tomu Číně, aby byl ukončen konzumní způsob života současného západu, že se toto může podařit?

Teď mám namysli zejména to, že lidé v Asii ve velkém přijali západní způsob života a mnohé technologické novinky se objevují právě zde. Tady se líhnou nové objevy v elektrotechnice nebo IT. A nové fenomény, jako je třeba absolutní závislost na internetu, mobilním telefonu, hraní videoher apod. se objevily také zde (Čína, Jižní Korea). Nuceně proto vznikají specializovaná centra, která se snaží tamní mladé lidi léčit. Mám proto dojem, že nebude jednoduché přesvědčit lidi, aby se vzdali západního způsobu života. Spousta z nich už tzv. ochutnala “zakázané ovoce”.

Pozorovatelka
Návštěvník

To, že Čína ve velkém přebírá západní styl života, to si myslím, že je pro globalisty problém. Ale věří se, že Čína to časem změní a přenese na celý svět, jak to předvedla šéfka MMF u příležitosti vzniku AIIB, kde m.j. řekla

Tyto reformy povedou k pomalejšímu, bezpečnějšímu a udržitelnému růstu a to je dobré jak pro Čínu, tak pro celý svět, protože jejich osudy se prolínají.Ve skutečnosti tak Čína vytváří „novou normu“ nejen pro vlastní hospodářství, ale také velmi přispívá k celosvětovému dobru – přispívá k jeho ekonomické a finanční stabilitě, k udržitelnosti životního prostředí a ukazuje multilaterální přístup, reagující na naléhavé globální problémy dnešního světa. (zde)

Každopádně už to, že Čína takovým tempem zatím přebírá západní styl života, je důvodem, aby co nejdříve byl tento styl života jinde zastaven.

Krabat
Návštěvník

Nejenže Čína přebírá ve velkém západní styl života, ale současně v obrovském měřítku likviduje svou zemi. Stav životního prostředí je tam katastrofální. Kdo někdy navštívil Čínu mi dá za pravdu. Ostatně, celý svět viděl, co se tam dělo před pár lety během letní olympiády. A to byl Peking, kde je životní prostředí ještě jakž takž v pořádku. Asi nemusím dodávat, že i naše mostecká pánev je proti Pekingu jako výlet do Alp.

Ale smysl mi trochu dává to, co napsala Len. Asiati obecně žijí v extrémně malých bytech a většina jich příliš daleko necestuje. Na druhou stranu si to kompenzují nákupy velkých aut. takže bude zajímavé sledovat, jestli tenhle scénář na zastavení vývoje lidstva vyjde. Domnívám se, že pokud to zkusí udělat, vyvolá to sociální nepokoje. Jakmile se v minulosti někomu sáhlo na životní standard, vyvolalo to vždy revoluce.

Pozorovatelka
Návštěvník

Já si myslím, že Vy ani já se nedozvíme, jestli scénář vyjde. Tady jde o procesy, které probíhají napříč generacemi a jediné, co můžeme sledovat my je to, že žijeme ve zlomové době. A k tomu zaujmout nějaký postoj. A ten rozhodně není o tom, jestli v Česku volit levici nebo pravici či povolávat zpět k moci komunisty. Pokud jde o komunisty, ti už nikdy nemohou nabídnout styl života, jaký tady kdysi byl, tzn. zdroji neskutečně plýtvavý styl, protože zdroje po nějakých cca sto letech maximálního drancování planety – a s nimi všech “-ismů”, které dvacáté století přineslo, ale které všechny stály na ropě – jednoduše docházejí.

Ono se nějak nedomýšlí, že papírový peníz je vždy až terciární hodnotou, která ztratí smysl, jakmile nebude krytá primární hodnotou – půdou a zdroji. Teprve pak je možné pracovat se sekundární hodnotu (s tím, co lze z půdy a zdrojů vyrobit) a až ve finále je možné pracovat s tím, že peníze dělají další peníze. Ale jakmile dojde primární hodnota (zdroje), všechno ostatní se sesype (peněz se nikdo nenají, nenapije, do auta je nenatankuje – no, ať penězům nekřivdím – možná jimi zatopí)

Krabat
Návštěvník

Ještě taková drobná poznámka ke zdrojům. V 60. letech minulého století se odhadovalo, že nám ropa dojde v polovině 80. let. Pak se odhad posunul na začátek 21. století. Pak na rok 2020. Teď odhady říkají, že ropa dojde za 60-70 let. Státy OPEC neustále zvyšují odhad zásob, obvykle min. o 50%. Ale např. Kuvajt navýšil odhad svých nalezišť o 200%. Otázkou je, nakolik je vše pravdivý odhad a nakolik promyšlená spekulace? A to se přitom bavíme jen o klasických vrtech, další zdroje jsou v ropných píscích.

Len
Návštěvník

Možná je to o tom, že IT jsou nehmatatelné. Je potřeba jen počítač nebo chytrý telefon a je o zábavu postaráno. Západní kultura má ale mnohem vyšší požadavky. Kamenné domy, auta, domácí elektrospotřebiče, běžný je přesun na dovolenou ( ropa). Evropa spotřebovává nejvíce energie – elektřina, ropa na hlavu. A to je potřeba omezit. Evropa proti Číně a Iránu ale musí dělat velké zásoby na zimní období. Pokud jsem to pochopila správně, Evropa se má vrátit tak těsně pře 2. svět, válku.

kari
Návštěvník

Ja nevim, takove vysvetleni ceremonialu bude vzdy zavadejici, protoze do mysleni tvurcu nevstoupime. Je pravdepodobne, ze postavy v tom ceremonialu maj pocatek v davnych dobach , i predegyptskych, a muze i existovat par zasvecencu, kteri vedeli o co jde. Muze se to vazat i k mistnim povestem, zvykum, i predkrestanskym…V mych ocich to ovsem byl temny negativni umyslne satanisticky ritual, bezpochyby. Mozna to melo i zastrasit…predani moci Cine by se podle me dalo vyjadrit i hezky a pozitivne, vkusne, tohle byl u me zvrhly hnus.

kari
Návštěvník

Podle meho nazoru mocne ” elity” ovlivnujici deni ( – uprchlickou krizi, valky ) jsou nizci, negativni lide a moc se jim jejich plany nedari dle predstav. V Syrii se do toho pustilo Rusko, vychod Evropy stale bez islamizace, isis se rozleza v Evrope ” jak s hnojem” , s oddelenim Kurdistanu od Turecka jim to taky nevyslo a v Americe jsou oba prezident. Kandidati naprosto nemozni :- ). Tak se uchyluji k satanizmu a nizkym temnym ritualum v zoufale snaze o zlepseni pred tim , nez sami budou odhaleni a zniceni. :- )).

Pozorovatelka
Návštěvník

predani moci Cine by se podle me dalo vyjadrit i hezky a pozitivne, vkusne, tohle byl u me zvrhly hnus.
Viděla jste někdy, k jak silně zastrašujícímu ceremoniálu bývalo v Egyptě využíváno zatmění Slunce? Na tohle ale dnes už svět nenaletí a protože lidstvo je třeba udržovat ve strachu, tak zbyl už jen ten satanismus a k tomu mimozemšťané (ač ty mimozemšťany nezavrhuji)

Lostris
Návštěvník

Excelentním příkladem je starší výborný polský film FARAO, z dnešního hlediska má nadčasovou hodnotu. Tehdy jim to strašení lépe šlo, společnost byla biogenní, znalostmi vládli jen dědicové Atlantidy – egyptské kněžstvo. Dnes už jim to tak snadno neprochází. Naše civilizace je technogenní a přístup k informacím, vzdělání a vědění via dostupná technika je obrovská výhoda lidstva. Rozvoj techniky a elektroniky byl původně plánován jako nástroj šmírování a zotročování lidstva a ejhle jak se jim to zase vymklo.

tomax
Návštěvník

To je sice pravda, vymklo se to, ale už za Guttenberga nebo až za “interneta”? Ve starověku to skutečně fungovalo tak, že znalosti několika vyjímečných jedinců byly použity k ovládnutí mas, skrze vlastně jednoduché fígle a triky, vzhledem k horizontu vědomí toho “plebsu”. Ale dnes…

Pozorovatelka
Návštěvník

Dnes se nic moc nezměnilo – internet je mocná věc, ale myslím, že pokud jde o informace,jen se to přehouplo na opačnou stranu. Tzn, že informací je tolik, že v lidech je z toho jen zmatek a to má stejný efekt, jako když žádné nebyly, dokonce možná ještě horší, přičteme-li k tomu reklamy či odvádění pozornosti k osudům celebrit, či přičteme-li vliv takových médií, jako např. televize.

tomax
Návštěvník

Právě to jsem měl na mysli (rád používám ironii-“vymklo”), tou poznámkou – Ale dnes…

piskoř
Návštěvník
kari
Návštěvník

Spojene staty maj vse nejvetsi. Nejvetsi zem, nejvetsi atomovky , nejvetsi kriminalitu, nejvetsi vyvoz valek a zbrani, nejvetsi voly za prezidentske kandidaty, nejvetsi dluhy, a ted uz i nejvice bridlicne ropy. Vazne? To by me zajimalo, co z te ropy obycejni americane budou kdy mit :- ))

Jana
Návštěvník

Zničenú krajinu.

Pozorovatelka
Návštěvník

Už před několika dny vyšla zpráva, že zatímco světoví analytici očekávali, že USA oznámí pokles zásob ropy, k velkému překvapení všech oznámily velké zásoby.
http://expert.ru/2016/08/3/zapasyi/
V návaznosti na to začaly ceny ropy padat, ale když čtu titulky jako např. i tento
http://svobodneforum.cz/nekdo-bude-mit-problem-usa-maji-vetsi-zasoby-nevyuzite-ropy-nez-rusko-a-saudska-arabie/
tak mi to jen potvrzuje, že Spojené státy budu od moci odříznuty přes ropu a že to moc dobře vědí. Zprávu o největších zásobách považuji za zoufalství – není na světě země, která by byla tak ničena břidlicovou těžbou a frakováním, když navíc je tato těžba velmi drahá a při současných cenách ropy pro těžařské firmy likvidační, zatímco Rusko i SA stále těží ropu klasickou,nemluvě o zásobách v Íránu. Prohlašovat, že USA mají největší zásoby na světě, je pouhé zoufalství. Ale západní mainstream je ze zprávy nadšený…

Pozorovatelka
Návštěvník

Já asi mnohé zklamu, ale dle mého má celý ceremoniál velmi pragmatickou výpověď. A celkové bych ho přirovnala k ceremoniálům, pro které Egypt využíval zatmění Slunce a jiné vesmírné úkazy (např. východ Jitřenky, za které se egyptský král stával bohem Horem poté, co se probudil po patřičné dávce narkotik a tím předvedl obřad “zmrtvýchvstání” a tím se stal autoritou, proti které se nikdo neodvážil bouřit).

Tzv. satanismus není ničím jiným, než oslavou Venuše (Luciferky, Světlonošky), jejíž postava se ceremoniálem nese jako hlavní m.j. přes Isis a Ištar. A myslím, že i ta věčná oslava Venuše má rovněž zcela pragmatické vysvětlení.

Čímž ale v žádném případě nechci tvrdit, že ve Vesmíru neexistuje pro nás zatím stále nepochopená energie. Já ji nazývám “Bůh” a za její nejvyšší projev považuji Svědomí. A řekla bych, že právě z této energie mají globalisté největší strach, když rok co rok o letním Slunovratu (opak zimního Slunovratu) v rituálu Bohemian Grove mají jako nejvyšší bod programu “pálení Svědomí”.

Vlado
Návštěvník

Pragmaticke? Vam vypovedanie/zanechanie odkazu cez mnozstvo okultnych symbolov a postav pride ako pragmatizmus? Spravne tu niekto poznamenal, ze to bolo “predstavenie” pre elitu – pre zasvetenych a nie pre plebs. Zakladnym stavebnym kamenom Satana/Lucifera – syna “jitrenky” je zabezpecit, aby v neho ludia neverelili/neuverili…
Svedomie nie je nic ine, ako priamy “sifrovany” kanal na komunikaciu z bohom. Kto chce, kanal udrzuje v “prevadzke”, kto nechce, tak port “disabluje”.
Veci su vcelku jednoduche.
A za mna osobne, mna ste nezklamali – Kto nic neocakava, ten byt sklamany nemoze 🙂

btw, uuplne mimo otazka – Pozorovatelka = Paprsek?

Pozorovatelka
Návštěvník

Asi jsem se špatně vyjádřila – myslela jsem to tak, že pro zcela pragmatické cíle je používáno to, co je nazýváno okultismem (i když mým pohledem jde pouze o porozumění vesmírnému řádu a jeho uplatňování na chod světa, takže ve výsledku jsme opět u pragmatismu, což zpětným pohledem můžeme vidět u využívání zatmění Slunce proti vzpourám otroků v Egyptě).

Vaší větě “Zakladnym stavebnym kamenom Satana/Lucifera – syna „jitrenky“ je zabezpecit, aby v neho ludia neverelili/neuverili…” jsem neporozumněla,nevím, jak jste to myslel.

Vaše věta “Svedomie nie je nic ine, ako priamy „sifrovany“ kanal na komunikaciu z bohom.” – s tou naprosto souhlasím.

A” btw, uuplne mimo otazka” – “Pozorovatelka”, to vzniklo jako mě nejbližší popis toho, o co mi mým psaním jde: o svůj vypozorovaný pohled se dělím, ale názor ať si vždy udělá každý sám, protože já jen pozoruji, ale nic nevnucuji.

Micanut
Návštěvník

Ne samoztejme vsichni – a na aeronet se stahuji ve vetsine lide v hladu po vymene nejen informaci ale take po spiriualnim prohloubeni vedomi – povazuji bohate vzdelani a expertyzu , a jejich manifestace ve forme kultivovanych, ucelenych myslenek, za tvrzeni “je to tak a ne jinak”. Proto si na vas velmi cenim toho, cim koncite vas komentar nade mnou. Jsem fascinovan vasim myslenkovym procesem. I kdyz jsem se nikdy v zivote nezabyval ani v nejmensim astrologii, s mnoha vasimi filosofickymi zavery se shoduji temer na slovo, coz je pri nasem pravdepodobne diametralne rozdilnem zpusobu zivota az sokujici. Hodne stesti…..

kari
Návštěvník

Muzete priblizit ten ritual? Kdo se ho ucastni? Pred strachem z Boha nevezmou roha :- ))

Pozorovatelka
Návštěvník

Každoroční setkání nejvyšších elit světa (a pouze mužů!) o letním slunovratu (v době,kdy je síla Saturna – zimního slunovratu nejslabší) v lese Bohemian Grove, kde v závěru je velký ceremoniál “pálení svědomí”
https://www.youtube.com/watch?v=iUiS-uaV0wY

Len
Návštěvník

Ztratil se mi příspěvek – už i tady je cenzor?
Nejde o to, zda mám pravdu – myslela jsem, že to je diskuze.

piskoř
Návštěvník

Nezajem medii krom RT o ceremonial dokazuje ze byl urcen pro vysi kastu ne pro plebs

aaabbb
Návštěvník
aaabbb
Návštěvník

1,1 GB – oprava

Avatar
Návštěvník

Pani Pozorovatelko kouknite taky na OH Rio ceremonii.. https://www.youtube.com/watch?v=2t0Gzdk8Ido

kari
Návštěvník

Mazete prispevky? Me se ztratily dva. Kdo maze ten jede ze?

Administrator
Admin

Nikdo vám nic nemaže. Přečtěte si zelený text pravidel pro komentáře.

kari
Návštěvník

No jo uz se to tam objevilo tak pardon. Ne ze bych psala neco svetobornyho, spis si clovek rad pokeca :- )

Vlado
Návštěvník

Velmi sympaticka a uprimna odpoved… proste zena 😀

Vlado
Návštěvník

clanok suvisi s GP a s GP suvisia zdroje, tak si dovolujem vlozit odkaz pod tento clanok
http://www.sciencealert.com/we-just-used-up-all-of-earth-s-resources-for-the-year?perpetual=yes&limitstart=1

wpDiscuz