Od Egypta a Babylonu k uprchlické vlně a konci Západu. A o...

Od Egypta a Babylonu k uprchlické vlně a konci Západu. A o čem byl ceremoniál „Gotthardský tunel“ – pokračování, část druhá, závěrečná

Od Egypta a Babylonu k uprchlické vlně a konci Západu. A o čem byl ceremoniál „Gotthardský tunel“ – pokračování, část druhá, závěrečná

Druhá část ceremoniálu, ta venkovní, začíná opět scénou lidí v pracovních kombinézách (člověk průmyslové doby). Na plátně jsou promítány pokusy o stoupání, přičemž po každém pokusu se skála drolí (ubývání zdrojů), až to dav vzdává a ustupuje, zatímco ve skále se objevuje díra, což může být symbol jejich vydrancování.

A opětovně vkládám video, kde je ceremoniál zobrazen v celém průběhu od začátku až do konce a ke kterému uvádím popis:

Na plátně se objevuje kolo s osmi rameny, což je symbol osmicípé hvězdy, spojované s planetou Venuší. V mytologii je tato osmicípá hvězda spojována s několika postavami, vždy však s ženskými.

Kali – hinduistická bohyně času, změn a destrukce, manželka ničitelského boha Šivy a rovněž pána času, jehož symbolem je půlměsíc. V sanskrtu slovo “kala” navíc znamená čas a smrt

iishtdr001p1

Babylonská Ištar a osmicípá hvězda

Osmicípá hvězda v historii a  ženské postavy, se kterými byla spojována – sumerská Innan, babylonská Ištar, egyptská Isis, aramejská Astarte

A zatímco na plátně je promítán symbol Venuše, postavy dole svlékají kombinézy – symbol průmyslové doby a v nahotě a mlze symbolizují bezmoc a bloudění, v souhrnu symbolizují fungování na pouze biologické úrovni, tedy nový začátek lidstva. V čase cca 37:50 je symbolika znovuzrození (srdce a jeho tepy), zatímco současně se na plátně objevuje tvář staré ženy:

Poté, co předchozí obrazy na plátně symbolizovaly ničitelé bohyni Kali a boha Šivu a poté, co následující symbolizovaly Venuši od dob Sumeru až po vznik křesťanství (viz araméjská/arménská? Astarte), na plátně se objevuje symbol Luny. A to Luny tzv. “staré”, které se říká také Luna “umírající”, protože jde o tu fázi, kdy její světlo zcela ubývá (poslední srpek) až Luna z oblohy na tři dny zcela zmizí, aby se pak nově objevila jako “mladá” (první srpek). Zde stojí za pozornost, že měsíc co měsíc je nový srpek Luny oslavován jak islámským, tak židovským národem, který podle toho má sestavený celý kalendář a všechny svátky.

Luna “mladá” (první srpek, 1. den nového cyklu) a Luna “stará” (závěrečný srpek světla, 28.,poslední den cyklu), mezitím tři dny tmy

Na plátně i v prostoru probíhá proces umírání (lidé se kutálejí z kopce), zatímco vše je doprovázeno chaosem (čas cca 40:00 – na plátně tunel, propadání se lidí do hlubin, vztahující se lidské ruce, točení se dokola, pak jiný tunel, který může symbolizovat porodní cestu).

Vzápětí se před plátnem objevují postavy jako sudičky a dole postavy s bílým závojem – rodí se nové, slepé lidstvo (?), které na scénu přivádí boha Pana/Saturna//vládce znamení Kozo-roha = vládce toho znamení, ve kterém rok co rok dochází k zimnímu Slunovratu=ke každoročnímu návratu Slunce, proto vládce úrody. Spolu s ním se na scéně objevují i obilné snopy.

Souhvězdí Kozo-roha, ve kterém rok co rok dochází k zimnímu Slunovratu – návratu Slunce, které je zárukou další a další úrody a vůbec života na Zemi. V tom okamžiku pohledem ze Země Slunce zároveň jakoby prochází centrem naší Galaxie a z obojího je je patrné, jaký význam má napříč kulturami planeta Saturn, která je vládcem znamení Kozo-roha  

Symbolika souhvězdí Kozo-roha: rohy, kopyta, ocas

V následujících minutách však dochází k tomu, že na scéně bůh Pan umírá, zatímco na plátně střídavě mrká některé z mnoha ok (čas cca 44: 40). Jedno oko, to je oko egyptského boha Hora.

Mrkající oko (oko boha Hora?) a trubači v červenobílých (egyptských?) barvách k tomu

A jak probíhal iniciační obřad, kterým byl egyptský král pasován na boha Hora? Byl to obřad “zmrtvýchvstání” (ten se i osvědčil i v pozdější historii), což nebylo nic jiného, než že po patřičné dávce opiátů se král probudil v okamžiku východu Venuše/Jitřenky, čímž měl zaručenou nezpochybnitelnou autoritu.

Umírající/zmrtvýchvstávající “bůh luk a pastvin”, bůh Pan 

A další část ceremoniálu je právě o procesu zmrtvýchvstání – v okamžiku, kdy bůh Pan umírá, na plátně se objevuje egyptský posvátný brouk skarabeus, který je m.j. symbolem transformace, reinkarnace, v souhrnu symbolem “zmrtvýchvstání”

Symbolika scarabea před plátnem 

Následuje scéna pohřebního obřadu, kdy nastupují postavy v černém a postava, která nejvíce symbolizuje jakoby selku, plačící, že už nebude úroda. V průvodu kráčí postavy se suchými větvemi (ztráta plodnosti a zdrojů Země ?) a ve stejné chvíli se na plátně objevuje strom dolů hlavou (čas cca 50:30), ve skutečnosti princip jang a jin, který je symbolem, že žádný růst (ani žádné světlo či tma) netrvá věčně.

Nelze na celé zeměkouli zavést pouze jeden ze dvou principů, možné je pouze jejich střídání. Je-li jedna strana světa jangová/mužská/akčí,/slunečná/”denní” – velící, druhá strana musí být jinová/ženská/reakční/měsíční/”noční” – přizpůsobující se    

Následně se na plátně opět objevuje kruh s osmi rameny, ale tentokrát dostává podobu hodin, které se v úvodu točí pozpátku, později vidíme kruhy dva, přičemž v jednom se ručička točí zpět, v druhém vpřed, až následně splynou a místo nich se objevují skutečné hodiny, které rovněž ukazují čas tam i zpět, ale vždy se jakoby zastavují na hodině desáté – ale nelze to vnímat i jako “22. hodina”?

 

A zatímco na plátně je promítán čas, na scéně je opět směs lidí všech možných postavení a v této chvíli už je mezi nimi i postava, o které lze říct, že symbolizuje satanismus – nejstarší náboženství světa, které je dosud uchováváno Kurdy-Jezídy, a které rovněž je o uctívání Slunce.

Hlavní postavou na scéně však je žena (Innana, Ištar, Isis, Astarte – každopádně symbol Venuše) a navíc žena těhotná (symbol mladé Luny, nově oplodněné Sluncem, resp. tím, který Slunce rok co rok na Zemi navrací – Saturnem a znamením Kozo-roha). Po symbolice porodu opět (stejně jako v závěrečné tunelové scéně), opět vidíme loučící se dav lidí, který lze vnímat jako směs postav napříč staletími, zatímco zcela bokem vše pozoruje mladý bůh Pan (reinkarnovaný?) a ustupuje do pozadí, zatímco na scéně se objevují i architekti (možná jen architekti tunelu, možná analogie  těch architektů světa, kteří jako svůj symbol používají kružítko a úhelník).

A ač všichni pokorně poklekají před časem, nakonec přichází nejzásadnější scéna: vlak vyjíždějící z tunelu a oslava, že dílo se podařilo.

Tolik o symbolice ceremoniálu k otevření nejdelšího tunelu na světě – tunelu ve švýcarském Gotthardu, ke kterému došlo 1.6.2016. Ceremoniál to byl natolik zvláštní, že svět zůstal v šoku, nechápajíc, co si o tom myslet. A já zemi (Švýcarsko) a datum (21. století) zdůrazňuji především proto, že ač o symbolech, které jsem se snažila přiblížit, mám značné povědomí, nenapadlo by mě o nich psát, kdyby právě v tak vyspělé zemi, jakou Švýcarsko je a navíc v naší době, nebyly tak silně prezentovány.

Shrnutí a analogie se současností

Je mi proti srsti přijmout všeobecný názor, že šlo pouze o nějaký okultistický ceremoniál a ceremoniál vnímám jako symbolické, přesto pragmatické sdělení o tom o tom, co se ve světě děje.  A když jsem v úvodní části psala, že “až po brexitu a pokusu o převrat v Turecku mi došlo, o čem ceremoniál skutečně byl a že tam globalisté řekli takřka vše”, tak to se teď pokusím dopovědět.  

Ceremoniál se odehrál 1.6.2016 (zvláštní datum, ale to teď nechám stranou) a to znamená, že se odehrál 22 dnů před referendem o brexitu, ke kterému došlo 23.6.2016.

Z pohledu Británie se brexit  vůbec nemusel uskutečnit, protože Británie k němu ve skutečnosti neměla ani důvod ani domácí povinnost. Ale brexit se odehrál a dopadl tak, jak dopadl, protože obojí bylo ve “vyšším zájmu” – v zájmu globalistů (a nejlépe to osvětlil Pjakin, když popsal jak veliký manévr byl brexitem, a zdůrazňuji jeho slova, že se tak stalo v souladu s vesmírnými cykly, zahájen, viz zde). 

Zásadním výsledkem brexitu přitom byla výměna britské vlády, po které ihned následoval pokus o puč v Turecku (opět Pjakin zde). A co mají obě tyto události společné? Odstavování role NATO a s tím role USA. Ihned po brexitu proto globalistka Merkelová volala po potřebě silné německé armády a špičky EU začali volat po společné evropské armádě. Mezitím Federica Mogherini nenápadně a ve stínu brexitu 28. června oznámila další scénář pro vytvoření evropského chalífátu. 

Po puči Erdogan zahájil čistky, které ve skutečnosti nejsou ničím jiným, než totální islamizací Turecka tak, aby se do budoucna stalo spojnicí mezi islámským Íránem na straně jedné a islamizovanou EU na straně druhé a ve výsledku tak vznikl jeden velký islámský celek (viz EU jako impérium), který bude podléhat Číně. A současně s děním v Turecku zároveň v USA probíhá proces ukončení dominanci USA a ten se točí kolem Clintonové a Trumpa. Přičemž Trumpovu roli lze přirovnat k roli Gorbačova – i jeho úkolem je “položit” vlastní stát v rámci “vyšších zájmů” .

A jakou to má souvislost s ceremoniálem ve švýcarském Gotthardu? Tam bylo symbolickým jazykem naplno sděleno, že dominance Západu končí a žezlo přebírá Východ/Čína. Že se tak děje kvůli zdrojům, jejichž spotřeba na západní způsob je nadále nežádoucí (viz suchý strom korunou dolů a princip jang a jin).

Symbolika Kali a Šivy je o zničení toho, co v současnosti představuje vrchol vývoje lidstva, tzn. opět západní civilizace, a to přes proces transformace (scarabeus) s tím, že stále je třeba oslavovat Slunce, tentokrát ovšem s tím, aby nad Západem zapadlo a nad Východem vyšlo.

Na současný proces transformace ukazuje silně zdůrazněna symbolika Venuše (žena milenka, čekající na oplodnění), přes symboliku Luny (žena matka, která umírá, aby byla vystřídána mladou matkou, nově oplodněnou – novou budoucností. A protože Luna symbolizuje i Zemi a lidstvo, v souhrnu je ceremoniál sdělením, že svět prochází závěrečnou fází globalizace, že jde o fázi zásadní a že výsledkem má být nový národ (symbolika porodu v závěru ceremoniálu).

Rusko hraje prim, Západ nechápe

Touto širokospektrální optikou je až k smíchu tápání všech komentátorů a politiků, kteří nechápou, jak si vysvětlit příklon Turecka k Rusku, když Erdogan na schůzce v Petrohradu nazval Putina “největším přítelem” a kteří nechápou především stále významnější roli Ruska ve světě. A kterým nedochází, o co jde např. tou zprávou, že Erdogan a Putin se domluvili na výstavbě Turkish streamu, dále co znamená, že země s druhou největší armádou NATO se přidala na stranu Ruska a v neposlední řadě, o co jde současnými historickými volbami v USA.

Pouze pokračuje to, co bylo zahájeno brexitem – odstavování Západu a předávání Evropy pod vliv Íránu/Číny v rámci budování evropského (ač přesnější je východního), impéria, zatímco to západní bude “uloženo ke spánku”  (a k tomu sledujme i dění kolem bank, z poslední doby to, že Bank of England snížila úrokové sazby )

To vše bylo potvrzeno ceremoniálem ve Švýcarsku, ovšem situace se globalistům vymkla v tom, že Rusko dávno tomu jaké jediné pochopilo to, co ceremoniál už jen sděloval -že jde o planetární zdroje a s tím související návrat lidstva na nový začátek, nejlépe zpět jen na biologickou úroveň. A protože Rusko má zdroje obrovské, ba co víc  – ani přes tisícileté snažení se globalistům nepodařilo je ovládnout, Rusko si nyní může diktovat podmínky (nemluvě o roli Putina v eliminaci hrozby celosvětové války).

A získalo-li na svou stranu Erdogana, který zdá se už rovněž pochopil o co jde, pak je to ještě větší zamíchání kartami globalistů, než tomu bylo vstupem Ruska do Sýrie. A je to zamíchání, které se zcela jistě nelíbí ani Íránu a Číně. Nemluvě o tom, že na včerejší schůzce Erdogan velmi významně poznamenal, že Rusko a Turecko uzavřely koalici s Ázerbájdžánem – co na to Arménie, resp. plány s Arménií?

Tak či tak jsou nyní nejdůležitější událostí americké volby a to především v odstavování role NATO.  Tah, kterým se podařilo dostat Turecko na stranu Ruska (a jsem od začátku přesvědčená, že to byl tah globalistů) však přinesl už ten efekt, že Turecko, tzn. druhá největší armáda NATO, se na americkou stranu nepřidá. A v souladu s prohlášením Trumpa, že v pobaltských zemích NATO nepoužije, probíhá i další a další dehonestace Clintonové (a “náhodou” stále nedořešená kauza emailů to jistí).

Věci se zdají komplikované, ale mým pohledem jsou velmi jednoduché – jak píšu v samotném úvodu, jde o princip jang a jin. Velmi složité, komplikované a spoustu času vyžadující je ovšem jejich realizování. A od brexitu (přesněji od roku 2012, kdy proběhl stejně významný ceremoniál k zahájení OH v Londýně), získávají na intenzitě.

Konec a nový začátek

A když už jsme zásluhou švýcarského ceremoniálu u veškeré té symboliky, tak přidám ještě jinou, týkající se jak návratu Slunce o zimním slunovratu, tak právě principu jang a jin, tzn. střídání světla tmy, a která velmi souvisí jak s tzv. “starou” Lunou, tak právě s tunelem (a neznám jinou stavbu, která by pro současnou situaci lidstva byla symboličtější, než právě tunel).

V cyklickém střídání světla a tmy totiž nezáleží na tom, za jak dlouho celý proces proběhne, jde jen o to, že ve výsledku přinese syntézu – viz 12 hodin denního světla (Slunce, akce) a 12 hodin tmy (Luna, reakce) v souhrnu dává celek den (syntéza). A tak, jako se na rovníku noc a den vystřídají za 24 hodin, tak se na pólech noc a den vystřídají jen jednou za rok. A jako v nám viditelném cyklu Luny na obloze tato vystřídá všechny své fáze v cyklu trvajícím 29 dnů, totéž ve velkém platí i pro cyklus, který trvá 26 tisíc let.

Oba cykly ale mají společné to, že pro oba platí jak fáze úplňku, tak fáze poslední novoluní. A novoluní, to je vždy “konec světla-tma-první srpek světla”. V souhrnu je to vstup do tunelu, průchod tunelem a nové světlo na jeho konci. Temná Luna na obrázku níže, to je naše současnost, která běží od roku cca 1900-2100:

A k závěrečnému obrázku už dodám jen tolik, že jestli někdo může lidstvo provést současnou temnotou (a dovést jej k probuzení a lidství v souladu s nastupujícím Věkem Vodnáře) pak je to pouze Rusko.

Chtěla jsem napsat ještě něco k tématu “GP” a k tomu, proč nevěřím, že je to nějaká dlouhověká bytost, ale ať článek nepřekombinuji, nechám to na samostatný článek.

První část zde

První pokračování zde 

Související – Video: Film “Skryté síly”

-Pozorovatelka- 10.8.2016

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Třídit podle:   nejnovějších | nejstarších | nejvíce hlasů
Pozorovatelka
Návštěvník

A další pokračování scénáře, předvedeného ve švýcarském tunelu, je zde:
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1871789-boj-o-bily-dum-muze-clintonove-zkomplikovat-zaloba-kvuli-obetim-v-benghazi

Olgoj Chorchoj
Návštěvník

Jestli neco Clintonove zlomi vaz, tak to nebudou ani maily ani Benghazi, ale Clinton Foundation. Navic Assange naznacil, ze za unikem mailu mohl stat dnes jiz mrtvy (zavrazdeny) clen Demokratu Seth Rich. Mam takovy pocit, ze zatimco media celkem uspesne diksredituji Trumpa a kryji Clintonovou, v “kuloarech” se na ni vari takova voda, ze si z toho vsichni sednou na prdel.

Zlomený
Návštěvník

Je to tak.. Hillary je out of game..

Pozorovatelka
Návštěvník

Je úplně jedno, co jí ho zlomí, podstatné je, že má být zlomený. Na nižší úrovni bych to přirovnala ke kauze Nagyová/Nečas a k janečkovskému “Když to správně zmanažujeme, tak padne…”

Majsan
Návštěvník

Proc teda erodogan islamizuje zemi kdyz vse pochopil a spojil se s ruskem? nemel by udelat prave opak toho co chteji globalizatori? a to je zastavit migracni vlnu? kdyz globalizatori nechteji valku tak proc pousteji muslimy do evropy chapu germanske zeme a anglosaske tihle povli se tomu nepostavi ale pokud je nacpou sem k nam do slovanskych zemi zacne rezba a to nemluvim jen za sebe my slovani sme spurny narod a porad verim ze to v sobe mame pak staci pouhy spoustec a uz to pojede

Pozorovatelka
Návštěvník

Erdogan zemi islamizuje, aby nebyl nahrazen Gullenem, který je v rezervě, aby to udělal místo Erdogana a přesně tak, aby moc nad Tureckem předal Íránu, čímž by byl celý proces propojení “Čína-Írán/Sýrie-Turecko-EU” dokonán, ovšem v duchu šiítského, tzn. íránského a syrského islámu. Tím, že se Erdogan snaží udržet Turecko sunnitské a přes ně si udržet vlastní moc, je (byl?) pro globalisty odepsaným mužem, protože stále je tou brzdou, se kterou už ztrácejí trpělivost nejen globalisté, ale i jimi určené příští vůdčí země, Čína a Írán.

Jakmile by ale Erdogan šel na ruku globalistům naplno a pustil do Evropy nejen Čínu, ale i Írán (tím rozuměj íránskou ropu, která má nahradit ruskou), znamenalo by to nejen vítězství Íránu/Sýrie nad Tureckem, ale i vítězství globalistů nad Ruskem. A to by byla pro Rusko nevýhodná situace, zatímco mít Erdogana na své straně znamená, že do Evropy přes Turecko poteče ruská ropa a vliv Íránu a Číny bude odstaven/omezen. Což se právě lehce podařilo oznámením, že bude pokračovat výstavba Turkish streamu.

A protože Evropa nemá jinou možnost energetické volby, než íránská ropa na straně jedné (a proto vůdčí role Íránu v Evropě, tzn, její islamizace tak, jak to předvádí Mogherini a Merkelová) anebo ruská ropa na straně druhé (což znamená přijetí globalizace na ruský způsob a respekt Evropy k Rusku a s tím související Turkish stream), s touto kartou Erdogan právě hraje tím, že se přidal k Rusku.

Společným nepřítelem Turecka a Ruska totiž jsou Írán a Čína (bez ohledu na to, že současně mají nahradit roli USA), kterým chtějí globalisté předat žezlo i tím, že 1) odstaví ruské zdroje do Evropy a 2) Turecko pokoří Íránem.

A jestliže se Rusko a Turecko spojily, znamená to facku jak Západu (to globalistům vyhovuje), tak facku Íránu a Číně (což nevyhovuje Íránu a Číně), ale hlavně facku globalistům, kteří nejvíce ze všeho potřebují Turecko pod vlivem Íránu/Číny, nikoliv Ruska.

A ještě další efekt – pokud by spojení Ruska a Turecka (přičemž Rusko by si na tom jistě pohlídalo svůj zájem o Bospor a Dardanelly) vyšlo, pak by se islamizace Evropy nemusela konat v takovém rozsahu, jak je žádoucí pro globalisty a jimi upřednostňovaný Írán. Ale o to se právě hraje, přičemž současně jde o rozklad NATO.

Majsan
Návštěvník

diky za osvetleni

kari
Návštěvník

Me se zda, ze ten ” ceremonial” v tunelu byla spis symbolicka, rekneme negativni modlitba elit za to, aby jim ten plan vysel. Ono clovek mini, pan Buh meni, ze .

Hox
Návštěvník

Gothardský ceremoniál je třeba v prvé řadě ignorovat, neboť čím více se rozebírá, tím více se energeticky napájí.

Pozorovatelka
Návštěvník

Tak teď jste mě velmi zklamal, od Vás bych takovou reakci nečekala. Co jste napsal, to je je stejné, jako kdyby někdo otrokům v Egyptě vysvětloval, o čem ve skutečnosti je zatmění Slunce a Vy byste to nazval energetickým napájením obřadu… Já už se vůbec nedivím, že globalisté, řídící se v prvé řadě a především nebeskými úkazy, mají s lidstvem tak jednoduchou práci: kolik lidí má o těchto úkazech ponětí a rozumí jim alespoň z malé části tolik, jako globalisté… A už se vůbec nedivím, že Pjakin a spol chtěli prosadit uznání astrologie jako matematické vědy.

Hox
Návštěvník

Nepochopili jsme se, člověk funguje tak, že čemu věnuje pozornost, to posiluje. Gothardský ceremoniál by mělo smysl rozebírat, kdyby měl nějaký význam. Je to podobné jako například s ceremoniály zahájení olympiády – kdyby je nikdo nevidět, scénáře v nich založené nedostanou žádnou myšlenkovou energii a v praxi, jako by se neodehrály. Když je vidí 2 miliardy lidí, je to něco podstatně jiného.

Riana
Návštěvník

Na mainstreamu se nerozebírá. Rozebírá se zde.
Sama za sebe vysílám prosbu těm, kteří zde čtou: PROSÍM vzdělávejte se a přemýšlejte.
Neupadejte do strachů. PROČ?
PROTOŽE když zlo pojmenuji, začíná ztrácet svoji sílu, protože si ho UVĚDOMUJI.
Pokud si uvědomuji, čemu čelím, mám možnost se bránit, změnit to…
Pokud si to neuvědomuji, jsem jen loutkou.
Proto s Hoxem (já sama za sebe) nesouhlasím.

Pozorovatelka
Návštěvník

Hned po dopsání reakce na Hoxe mě napadlo: Kdo se v dobách Egypta bál zatmění Slunce? Kněží to rozhodně nebyli a proč nebyli? Protože věděli,o co jde, na rozdíl od otroků, kteří umírali hrůzou. Proto veliký souhlas s Vaší větou: PROTOŽE když zlo pojmenuji, začíná ztrácet svoji sílu
A co dnes mocným zbylo? Nějaké ty satanistické obřady a mimozemšťané (ač u těch nic netvrdím, pouze této teorie nejsem zastáncem).

elko
Návštěvník

souhlas

badatel
Návštěvník

Hox-i, právě ty by jsi měl vědět, že infopole (noosféra) se formuje obrazem a symboly. To co kdysi stačilo podle zákona času tesat do kamene a obrazy se šířily a realizovaly v horizontu celých staletí, to již dnes nelze takto stihnout. Proto dnes nastoupila forma “estrády”. A díky mediím a internetu se vypuštěná informace prudce rozšíří všude. Koncentrovaný sled obrazů zanechá stopu ve všech myslích, kterých se dotkne.

Navíc se díky principu působení “sté opice” daná informace začne šířit i do dalších mozků, které o tomto originálu ani nemají ponětí. I když ne vše, ale na nevědomé úrovni toto semeno počne klíčit. A pak je důležité, zda budou, a v jakém množství, k tomuto nosnému tématu přidány doplňkové informace (zpřesňující × matoucí). Navíc na této hladině priority i jen malá (až nepatrná) změna (nepřesnost či nejasnost v chápání) má později za následek velký dopad na dalších navazujících prioritách. Všechno to má oboustranné ostří (dobré i zlé), ale obrazně řečeno, hned v počátku lze jedno z nich otupit a to druhé nasměrovat správným směrem jako “meč spravedlnosti”. Je to jako síla či energie. Samy o sobě jsou neutrální, záleží jen na jejich uchopení a správném užitím v souladu s vyšším principem mravním. Techniky aikida jsou použitelné i v politice na scéně světa.

Pečlivý rozbor situace a její správné pochopení je vždy podmínkou úspěchu. A na této scéně se pracuje s mnohovrstevnatou informací.
Navíc je tu otázka – kdo byl “zadavatelem” oné “slavnosti”? A kdo byl “tvůrcem”? Ono se také mohlo stát, že tvůrce (dramaturg a scénárista a choreograf) sice byli někým zaúkolováni a přesně naplnili přání zadavatele (třeba GP), a tento to i takto pochopil po svém, a přesto jim byla vnuknuta vyšší idea, informace z vyšších úrovní Zdroje, která mluví i proti onomu zadavateli, a kterému to zatím také nedochází, co vlastně ve skutečnosti bylo sděleno. A působí to podprahově mezi řádky a dokonce ještě silněji. Proto možná i ty rozpačité pohledy diváků (byl to tam plebs, anebo tam byla soustředěna honorace, místní či ještě vyšší?).

Máš pravdu v tom, že každé kyvadlo (Vadim Zeland: Ovlivňování reality) se krmí a roste energií, a je mu jedno, zda souhlasnou či nesouhlasnou. Vždy s každou kapkou je silnější. Avšak když je zaujat neutrální postoj mimo stojícího pozorovatele, pak na něj “kyvadlo” (= informační energopole – egregor) nemá vliv. A na rozdíl od příznivců či odpůrců, kteří jej pouze živí na svůj úkor, tak nezaujatý neutrální pozorovatel jediný může odhalit pravdu – skutečnou podstatu jevu … to potvrdí každý pokročilý adept budhistických meditačních technik.

A ještě jedno poučení – s kyvadlem nelze bojovat, ani nad ním vyhrát. Lze mu pouze podlehnout, nechat se jím semlít na kaši. “Čím usilovněji bojuješ s démonem, tím větší má sílu – tu tvoji!”
S “kyvadlem” může bojovat pouze jiné kyvadlo.

Já osobně děkuji Pozorovatelce za velmi kvalitní rozbor situace a překlad sdělení z “jazyka symbolů událostí” do řeči, které pak rozumím i já. Pro orientaci v dění a čase je vždy velmi důležité se povznést nad terén, mapu, nad šachovnici, a změnit kaleidoskopické vidění na souhrnné pochopení všech širších souvislostí.
Je velmi důležité provést v daném okamžiku dobrou analýzu jak stavu, tak i potenciálních možností dalšího vývoje, tak i odhad možných dalších tahů a jejich důsledků. Zvláště na šachovnici “světa (našeho matrixu)”, na které kromě viditelných hráčů pozemských (silných i pouze statistů, veřejných i utajených), ale i mimozemských reálných, ale také i “imaginárních” z astrálních úrovní. Jedině tak pak lze přidat správnou modlitbu na váhu dějin v souladu s vůlí Zdroje. A také jakýkoliv další potřebný čin.
Rovněž i tobě Hoxi budiž poděkováno (i mmnoha jiným dalším), neboť tyto další následné diskuse umožňují zformulovat a pochopit i další související a nevyřčené otázky a jít do mnohem větší hloubky v chápání …
A pro ty, co tak dobře zatím nechápou, se z toho pak stává lépe “příklady” okomentovaná učebnice rozvíjející jejich porozumění.
A nebo taky ne.
V každém případě je to užitečné.
Myšlenka je realita. Informace dává sílu. Ale informace, to je jen odpověď v daném okamžiku na správně položenou otázku. Jinak zůstává jen nesrozumitelným bílým šumem.

Luboš
Návštěvník

Milá Pozorovatelko, děkuji Vám za moc pěkný článek. Nejvíce mně zaujala Vaše věta: “Návrat lidstva na nový začátek, nejlépe zpět jen na biologickou úroveň”. Připomnělo mi to můj prožitek a vizi kterou jsem měl během ceremoniálu s Ayahuascou v pralese v Ekvádoru na podzim 2015. Měl jsem vizi stvořitele v sobě, který usiluje o plné znovuprobuzení a vědomé ovládnutí svého biologického těla, lépe řečeno matrice z které je biologické tělo projektováno do naší “fyzické” reality. K tomu my pomáhala předáváním své energie a genomových informací nejmocnější zvířata naší planety. Zároveň jsem viděl všechny ty vyspělé, ale nevyhnutelně zkomírající technologické mimozemské civilizace. Viděl jsem, že upínáním se na technologie zároveň dochází k oslabování napojení na primární živoucí energii, Zdroj (dosaď te si cokoliv), takže pak dochází k tomu zkomírání. Pokud přijmeme pohled na realitu, tak jak o ní mluví David Icke nebo u nás Petr Chobot, tak to má i logiku, nebot realitu si tvorime vyberem a zprocesovaním informačních dat, z kterých pak poskládáme hologram kolem nás. Takže pokud by symbolika z otevírání tunelu mluvila o takovém to návratu, tak by to nebylo tak špatné :-). Co se týká úlohy Ruska, tak i Petr Chobot nedávno na jedné své přednášce mluvil o své vizi, že okolo roku 2020 (přesně si ten rok teď fakt nepamatuji), přijde přes Rusko výrazná pozitivní změna pro celý svět a to ne přes vládu, ale jejich armádní kruhy, které otevřeně vystoupí se svými mimozemskými spojenci. Hned mně napadlo, že to nejspíš budou Annunaki. Každopádně by to znamenalo úplné překopání současného politicko ekonomického systému. Pozor, vůbec netvrdím, že by to byla nějaká výhra pro lidstvo. V Ekvadoru jsem si také prožil a v sobě rozpustil všechny možné hrůzy co se kdy na planetě přihodili a na závěr přišla jako by úlevná vize planety ala městský park z rozsetými úhlednými domky po celém jejím povrchu. Už sice žádné utrpení, ale jen pohodlí a sterilní prázdnota kotce pro králiky a to vše díky novým světovládcům s dlouhými lebkami (Annunaki?). Tak jsem tuto vizi v sobě rovněž okamžitě rozpustil a odmítnul.Pro ty kteří si po přečtení tohoto mého příspěvku budou ťukat na čelo, tak to bude pro mně pocta jelikož uznají, že se neztotožňuji s oficiální, mainstreamovou filosofii současného šíleného politicko-ekonomického systému a fungováním světa.

Peluch
Návštěvník

lol petr chobot je podvodnik nadopuje vas ketaminem lsd a spousty jinych fetu a vydava to za duchovni zazitek….to se klidne muzete sjizdet sama kdekoli…. a Ayahuasca je super ale musite mit sebou samana kteremu verite je to velmi nebezpecne bo v tom stavu muze kdokoli manipulovat s vasi mysli

Luboš
Návštěvník

At je Petr Chobot jakýkoliv, tak rozhodně není podvodník, když tak, tak bych ho nazval mágem. Rozhodně má rozšířené vědomí, to vím a to mám osobně ověřené. Byl jsem s nim v Peru dvakrát a kdysi jsem chodil i na jeho meditace. Do určité úrovně poznání je to výborný učitel. Učíte se vidět obě strany mince, jing a jang jak by řekla Pozorovatelka a učíte se být sám sebou. Nezapomeňte, že jak tzv. “pozitivní” tak i “negativní” příklady jsou pro učení dobré. Petr Chobot nikoho k ničemu nenutí, každý do všeho jde dobrovolně, tak ať pak na něho nehází následky za svá rozhodnutí, když pak věci nejsou podle představ a očekávání dotyčného. Abych to uzavřel, mně je úplně jedno jaký Petr Chobot je a jakou má svoji osobní či jinou agendu – to je jeho věc a jeho svět, ale pro mně byl skvělou školou a přispěl ke zbourání mnoha mých stereotypů, programů a přesvědčení.

Vladimir Prudyczkij
Návštěvník

Pokud si “rozšiřujete” vědomí pomocí drog (Ayahuasca, LSD apod.) jste jen obyčejný narkoman, nic víc, nic míň.

Luboš
Návštěvník

Vsak ja jsem nikdy netvrdil a ani netvrdim ze jsem neobycejny, naopak jsem naprosto obycejny clovek a jestli piti Ayahuasky naplnuje Vasi predstavu o narkomanovi tak je to vporadku.

sibolet
Návštěvník

Je tady MILOST ZDROJE,někdo stepuje za krvavé prachy do kilimandžára,někdo se stane SVĚTLEM při zážitku v dobříšském lese..Respektuji mávání biblí a spoustou dalších pomucek v tom kterém vývojovém stupni,ale po POZNÁNÍ SVĚTLA jsem naprosto zajedno s bonmotem,že když podvodník potkal hlupáka,tak vzniklo náboženství..

bobesh
Návštěvník

..díky meditacím Petra Chobota,sledováním AE news a Pana Pjakina a poslouchání Svobodného rádia se dá v našem státě zamořeném sluníčkáři a prolhanými médii přežít…

GrandTour
Návštěvník

Neviem či prispievatelka “Pozorovatelka” sa vôbec poznajú s prispievatelom VK, ale aj ked v detailoch no dost podstatných sa ich názory rozchádzajú. Napríklad posledná veta tohot príspevku. Samozrejme že odlišné názory pomáhajú čitatelovy utvorit si vlasný názor,ale snad nie v rámci jedného webu. Potom to vyznieva dost zvláštne,ked to má niekto z čitatelov pochopit a zachovat si priazen. Ale to je len môj pohlad 🙂

Pozorovatelka
Návštěvník

Za sebe – s panem VK se absolutně neznám, nepočítám-li emailovou korespondenci přes redakci, ze které nemám jediný důvod pochybovat o jeho lidských kvalitách, čestnosti a poctivých úmyslech a ze které mám závěr, že jej má v úctě a respektu.

Že existují oblasti, ve kterých nemáme shodný názor, o to více si považuji, že přesto mohu na JEHO stránkách psát. Chápu, že v čtenářích to může vyvolávat zmatek, ale k tomu bych řekla tolik, že kdokoliv z čtenářů zde také může napsat článek a ten může být zas o úplně jiném názorů, ale to už si musí probrat čtenáři přes diskusi. Já bych řekla, že základním jmenovatelem těchto stránek je hledání pravdy a v tom svoboda projevu.

A pokud bych já se svými články byla tou, která do nich vnáší snad rušivý prvek, pak jelikož jsem zde pouze jako host, bych to byla já, kdo by tento prostor musel opustit. Ale věřím, že jen pro jiný názor k tomu není důvod – dokonce bych to přirovnala k tomu, jako kdyby i v diskusích byly pouštěny jen jednolité názory, a to si myslím, že nikdo nechce (a jak je i z různorodých diskusních příspěvků zjevné, tak redakce zcela jistě ne).

Čitatel
Návštěvník

Odkaz Pozorovatelke.

To,čo sa Vám Hox snaží povedať je,že ak chceme zmeniť spoločnu realitu,nedosiahneme to tým,že budeme v ľudoch podporovat strachy (čo nevedome) svojim odkrývaním plánov GP robíte.Tieto pravdy môže (bez negatívnych dopadov na svoj život) uniest len duchovne silná a prebudená duša ukotvená v láske a Bohu ktorou ale rozhodne 90 % ludí nieje.Tých 90 % ludí tvorí svoj život a tým aj vonkajšiu realitu na podvedomej úrovni ktorá má viac spoločné s negatívnou budúcnostou ako s pozitívnou.Vedte ludí k dobrým veciam ak ste sa už tej úlohy chopila.Ak si svojim vývojom zvýšia energiu a rozšíria vedomie (čiže nájdu osvietenie),ovela účinnejšie zmenia spoločnu realitu.To je zákon kozmicky.Vyššia vibrácia vždy ovplyvnuje nižšiu.V žiadnom prípade nepomôže ak budú dávat energiu negatívnym veciam.Väčšine ludí to uškodí a ich dušu to už vôbec nespasí,čo je mimochodom v živote to najdôležitejšie.

S pozdravom Čitatel.

Peluch
Návštěvník

tomu se rika nezavisly pohled to v mainstremu neuvidite kde pohled je dany

kari
Návštěvník

Chapu rozbor a to, ze symboly pochazej z davnych dob, kdy byly uctivany a tak. Nemuzu si ale pomoct, me to proste prijde jako tezka satanisticka sou a chybelo uz tam jen zariznuti nemluvnete. Proste des bes a je to dost temne, nemuzu si pomoct. Tohle jde proti ” Bohu”.

kari
Návštěvník

A svedsi to o moralnich hodnotach tvurcu i publika

charon
Návštěvník

http://www.hlavnespravy.sk/slovensko-stoji-na-pokraji-diktatury-tvrdi-nemecky-tyzdennik-die-zeit/817722 co tou mapou mysleli? Žeby buducu tvar Európy? Zelena je farba islamu ked sa nemýlim.

Zlobr
Návštěvník

Jestli Kchárlifát bude mít hranice na Moravě, tak teda potěš zadnici… Hlavně tu žorže dienst-bira.

elko
Návštěvník

chyba, chyba, Morava se přidá ke slovákům

Jan Hofírek
Návštěvník
Lostris
Návštěvník

A to má být ještě jeden 14.8. což jsem nepochopila – proč je to na 2X. A na dovršení všeho se čeští muslimové modlí na náměstí Jiřího z Poděbrad – snad dokonce v tom překrásném kostele,též “se bojí násilí”, které jejich kultura plodí. Natáčí to německá televize a nikdo nechápe druhou stránku jejich povahy – tedy mentalitu kromě víry. Pro ně to vůbec nic neznamená. To je neuvěřitelná doba. Jedna z nevětších chyb, které vytýkám minulému režimu je to, že nás na ten úžasný západ nepustili – tohle multi-kulti a homo obohacení kdybych tam kdy byla viděla tak bych nikdy, nikdy klíčema nezvonila.

sibolet
Návštěvník

Lišák prezident Tito to Jugoslávcum dovolil.Takže Turkum v NSR dělali konkurenci..

.B.
Návštěvník

“dominance Západu končí a žezlo přebírá Východ/Čína. Že se tak děje kvůli zdrojům, jejichž spotřeba na západní způsob je nadále nežádoucí ”

Tak to vymysleli soudruzi dobře. Vezmou žezlo neplodnému Západu a dají ho rostoucí, bohatnoucí, industrializované miliardové Číně, jejíž spotřeba zdrojů roste geometrickou řadou.

wpDiscuz