No to snad ne? Zvláštní zmocněnec OSN pro migraci vyzval EU, aby...

No to snad ne? Zvláštní zmocněnec OSN pro migraci vyzval EU, aby podkopávala etnickou stejnorodost evropských zemí a nahrazovala ji multikulturní diverzitou! Sionista s kariérou v Goldman Sachs a Světové obchodní organizaci chce prosadit Kalergiho plán za každou cenu!

No to snad ne? Zvláštní zmocněnec OSN pro migraci vyzval EU, aby podkopávala etnickou stejnorodost evropských zemí a nahrazovala ji multikulturní diverzitou! Sionista s kariérou v Goldman Sachs a Světové obchodní organizaci chce prosadit Kalergiho plán za každou cenu!

Peter Sutherland [1], irský politik, bývalý šéf WTO, obchodník a zejména zvláštní zmocněnec OSN pro mezinárodní migraci a nevýkonný ředitel Goldman Sachs International, vyzval Evropskou unii k tomu, aby cíleně podkopávala stejnorodost a dosavadní etnickou homogenitu evropských zemí, protože podle něho je multikulturalismus a etnická migrace hlavním motorem světové globalizace [2]. Kolegům v EU vysvětlil, že ekonomická prosperita v budoucnosti pro mnoho evropských zemí spočívá právě v migraci. Stejně tak ostře napadl současnou po-brexitovou politiku Velké Británie, která prý nemá oporu v mezinárodním právu. Podle něho nemá země Albionu právo zamezovat přílivu uprchlíků, protože jsou v pozici běženců a na ně nelze nahlížet jako na nelegální narušitele hranic. Sutherland tak znovu zopakoval velice nebezpečnou mantru, kterou již od roku 2015 prosazuje George Soros a jeho neziskové satelity.

Peter Sutherland, zvláštní zmocněnec OSN pro migraci.

Komise EU pro domácí záležitosti se ho dotazovala na jeho názory ohledně globální migrace. Jako důvod pro své postoje uvádí jednu z neustále opakovaných lží globalistů, že prý populace Německa a jižních evropských států stárne a populace klesá, a to je prý klíčový argument pro rozvoj multikulturních států, i když prý toto slovo nepoužívá rád. Nepřímo tak Sutherland potvrzuje, že příchozí migranti mají za úkol nastartovat rození nových dětí, přičemž zdaleka nepůjde jen o muslimské děti, ale i míšence, protože statní migranti budou oplodňovat i evropské bílé ženy. Už několikrát zazněly názory, že bílé ženy nechtějí více, než jenom 1 dítě, protože druhé dítě už je v konfliktu s hypotékou a životním stylem.

Rozbít homogenitu a nahradit jí diverzitou

V islámském světě ale žena nesmí mít vlastní život, je povinna za svůj život porodit alespoň 3 syny. Protože ne vždy se to povede, ženy v arabském světě jsou často nuceny mít i více než 10 dětí, protože mezi syny se narodí třeba několik dívek, které manžel logicky neuznává a nechce je, protože nemají v islámském světě hodnotu a jsou s nimi spojeny jen náklady, zejména vysoká věna při svatbě a jejich vysáčkování z domu. Manžel proto ženu neustále oplodňuje, dokud mu neporodí třetího syna. Tahle tradice platí hlavně u saláfistů. Wahábisté nemají tak striktní pohled, ovšem muž se smí se ženou rozvést, pokud mu žena do určité doby neporodí syna, nebo jejich dopředu stanovený počet, který je sepsaný v předmanželské smlouvě.

V Německu je multikulti inkluze protlačována kromě škol také ve sportu.

Sutherland dále konstatoval, že je nemyslitelné, aby současná úroveň homogenity evropských zemí přežila, protože státy se musí stát otevřenými s ohledem na lidi, které je obývají, jak prý jasně dokazuje Velká Británie, kde žijí miliony Arabů z muslimského světa. Zástupci EU se také ptali Sutherlanda na zjištění představitelů OECD, že úroveň zaměstnanosti z řad migrantů je v EU opravdu tristní ve srovnání s USA nebo Austrálií. Sutherland na to odpověděl, že země jako USA, Austrálie a Nový Zéland jsou zeměmi migrantů z historického hlediska a logicky jsou na přijímání migrantů lépe připraveny, zatímco země EU prý myslí stále postaru, že by se země měly migraci bránit. A to by podle názoru Sutherlanda měla EU co nejvíce podkopávat takovéto zpátečnické myšlení.

Migranti mají mít právo cestovat do jakékoliv země bez omezení

Zmocněnec OSN pro migraci dále zdůraznil na své poslední přednášce na Londýnské ekonomické škole, které mimochodem předsedá, že v EU nastal posun od modelu, že země EU si vybírají migranty a posunul se prý k modelu jinému, že migranti si vybírají státy. To vede k masovým návalům do jedněch zemí, které migraci nezvládají a místní obyvatelstvo se bouří, zatímco jiné země EU jsou migrací prakticky nedotčeny. A to prý ohrožuje schopnost EU ekonomicky konkurovat na globální úrovni. Sutherland nijak nevysvětlil mechanismus, proč by migranti měli být tak důležití pro konkurenceschopnost Evropy. My na AE News ale na to odpověď známe, ten důvod si zopakujeme.

Bílá žena, černý muž, dítě míšenec. Vzorová rodina globalistů.

Pro globalisty je imigrace chudých Arabů do západních zemím nástrojem pro genocidu bílé rasy, ale také evropských mezd a tím pádem koupěschopnosti západní civilizace, což sníží mzdové náklady pro globální nadnárodní koncerny a tím se posílí trhy, ale plošným zchudnutím se zmenší objem spotřeby (ne dluhového objemu, lidé kvůli úrokům z více a více půjček budou dlužit pořád stejně, resp. více a více), což povede k úspoře planetárních zdrojů. Model vidíme v USA. Globalizace způsobila zchudnutí americké střední třídy, zatímco americké obchody přetékají zbožím vyrobeným za nejlacinější mzdu na světě, což je v jihovýchodní Asii a toto zboží si Američané kupují stále více a více na dluh, nikoliv za vydělané peníze.

Objem zboží v regálech zůstává stejný, výrobní cena zboží je nižší, profity pro globální výrobní firmy jsou větší a hlavně dluhy obyvatelstva jsou vyšší. Lidé nebohatnou a neroste tak spotřeba planetárních zdrojů, ale roste zadlužení. Vyděláte si méně, půjčíte si proto o to více. A o to více se zadlužíte. Chudá země je typicky reprezentována nekonečnými reklamami na půjčky v televizi. Globalisté nechtějí, aby vyrůstali generace chytrých a vzdělaných lidí, protože s tím se pojí i vysoké mzdy, což je pro globalisty nežádoucí. Proto se v rámci globalizace razí Kalergiho teze na překreslení západní civilizace islámem, který je prostoupený nízkou úrovní vzdělání a příjmovou chudobou, ovšem vysokým zadlužením.

Škola v globalizaci musí děti odnaučit vzdělání

Spolu s tím souvisí proces školní inkluze, kdy do škol se západními dětmi přichází děti z jiných etnik, které nemají předpoklady pro náročné studium. Školy tak snižují laťky, postupuje to přes zrušení známek a klasifikace, děti mohou ve třídě během hodiny volně chodit, zajímat se o to, co je baví, aby děti nebyly prý ve stresu. Modernisté tomu říkají škola hrou, ale ve skutečnosti je to destrukce vzdělání, protože děti se nic nenaučí a hlavně, škola je nenaučí konkurenci a nepřipraví na život. Z dítěte vyroste člověk, který nemá na to, aby studoval někam dále, ve společnosti nebude ani o tak vysoce vzdělané osoby zájem. Globalizace nabídne lidem pouze dvě pozice, v montovnách všeho druhu a v supermarketech. Nic jiného v budoucnu nebude existovat, protože tam, kde jsou dnes lidé, tam budou v budoucnosti robotické linky.

Německá základní škola v Kolíně nad Rýnem. V zajetí školní etnické inkluze.

Globalizace bude profitovat z chudoby a laciné pracovní síly, sionistické elity v rámci globalizace budou vládnout celému světu skrze kontrolu planetárních zdrojů a kapitálu. Chudí lidé budou pracovat za malé mzdy, aby globalistické elity mohly svým laciným zbožím ovládnout trhy a spotřebu. Lidé budou pracovat až do konce života, bez důchodu, aby mohli splácet své doživotní hypotéky a úvěry. Dojde k zániku hotovosti a elity budou držet obyvatelstvo pod krkem. Kdokoliv se vzepře režimu, elity mu zablokují elektronické peníze v bance a osoba buď přijde k rozumu, anebo zemře hlady. Za malé drobné elektronické peníze budou lidé pracovat v montovnách, budou kroutit dvanáctky, ale lidé si stěžovat nebudou, protože globalisté zajistí lidem laciné půjčky. A nejenom lidem, ale i celým státům a jejich vládám. Aby státy měly na výplaty, třeba starobních důchodů pro státní úředníky a výsluh pro policisty, soudce, vojáky a exekutory. Toto všechno, co jsme si popsali, je proces tzv. globálního chudnutí (obyvatelstva), ovšem neskutečného bohatnutí globalistických elit.

Zmocněnec OSN pro migraci je emisarem skupiny Bilderberg

Peter Sutherland se zúčastnil hned několika výročních zasedání skupiny Bilderberg [3], přičemž Bilderberg ostře nedávno vyzval západní země, aby v migrační politice přestaly preferovat víza pro vysoce vzdělané pracovníky, ale nechali zájemcům o práci v dané zemi svobodné rozhodnutí, kde chtějí pracovat, jinými slovy, aby západní země poskytovaly pracovní víza komukoliv, bez ohledu na vzdělání a bez ohledu na to, jestli v západní zemi chtějí pracovat, anebo studovat. Peter Sutherland tak de facto odhaluje plány skupiny Bilderberg na realizaci Kalergiho plánu demografického překreslení Evropy. Je to jako jedna obrovská globální jednosměrná cestovka. Globální elity přemýšlí, jak přestěhovat arabský svět do Evropy.

V Česku se do tohoto multikulti procesu zapojuje už i mladoboleslavská Škoda, která chce své nové SUV auto pojmenovat po jedné muslimské vesnici v albánských horách [4]. To se v Mladé Boleslavi zbláznili, anebo je to příkaz z německé centrály koncernu VW? Evropská unie je tak v centru těchto procesů a pokud národní země Evropy chtějí přežít, musí vystoupit z projektu EU, dokud to ještě jde. Lidé musí zvolit do svého čela takovou politickou reprezentaci, která půjde cestou izolace a uzavřeného ekonomického a politického prostoru ve snaze vytvořit bariéru a hradbu proti islamizované Evropě, kde bude vraždění původních obyvatel ze strany muslimů na denním pořádku, jako jsme viděli včera v Londýně [5].

-VK-

Šéfredaktor AE News

Do konce měsíce zbývá 7 dnů a z částky potřebné na zachování provozu Aeronetu bylo zatím vybráno necelých 59%. Všem, kteří již přispěli, děkujeme a děkujeme i všem, kteří zde i tento měsíc přispějí tak, aby  stránky fungovaly i příští měsíc.
Print Friendly, PDF & Email

Třídit podle:   nejnovějších | nejstarších | nejvíce hlasů
wiKing
Návštěvník

Starej Old Sutherland by se měl se svými sionistickými výplody chorého mozku obrátit na své souvěrce v diasporách nebo v Izraeli. Mohl by tu svou kapustu tlačit chvíli jim. To by bylo sousto pro sázkovou kancelář – jak dlouho by trvalo, než by mu Židi rozmázli tu jeho držťku o zeď nářků…! A nespasil by ho ani Vinetou, rudý bratr…

nývlt
Návštěvník

Sutherland je přitom katolík.

shango
Návštěvník

Prasivej zid se prevlece za kohokoliv.

Brutopýr
Návštěvník

To je žid Herman nebo žid Halík taky, celej Vatikán je zažidovanej, papežema počínaje. Židokřesťanství…

pzv
Návštěvník

Thomas Barnett, George Soros, OSN a riadená migračná likvidácia Európy
https://diskuter.wordpress.com/2016/10/19/thomas-barnett-george-soros-osn-a-riadena-migracna-likvidacia-europy/

Skrátený výber:

Thomas Barnett, rok 2002

“„Konečným cílem je homogenizace všech států na zeměkouli. Toho musí být dosaženo smíšením ras s cílem vzniku jediné průměrné světlehnědé rasy v Evropě. Proto musí Evropa přijmout ročně 1,5 milionu přistěhovalců z třetího světa. Výsledkem bude vznik populace s průměrným IQ 90. Toto budou lidé, kteří budou příliš hloupí na to, aby chápali, ale dost inteligentní na to, aby pracovali.“”

Soros, 2015

“„EU potřebuje komplexní plán reakce na krizi, takový, který znovu zavede účinný dozor nad proudy žadatelů o azyl, aby se to odehrávalo bezpečně a řádně…“ Pak říká, že: „Zaprvé musí EU v dohledné budoucnosti přijímat nejméně milion azylantů ročně.“”

Švédsky minister pre migráciu, september 2016

“Európska únia má podľa Švédskeho ministra pre migráciu, Morgana Johanssona schopnosť absorbovať až milión utečencov ročne, a ak nie je možné dosiahnuť konsenzus, štáty EU musia podľa jeho slov presadiť nové pravidlá o zliberalizovanom azylovým systéme nasilu, prehlasovaním krajín strednej Európy”

OSN, október 2016

“Rok 2015 bol pre Európu pohromou, keď sa sem dovalila migračná vlna obsahujúca niečo vyše milióna ľudí z Afriky a Ázie. Podľa OSN však treba každý rok prijať aspoň 1,3 milióna imigrantov. Má to vraj zabrániť demografickej kríze, ktorá má za následok vymieranie pôvodných Európanov.”

Čtenář
Návštěvník

Tohle není hezký čtení, ale i tak díky za něj pane VK. Je to tak špatný, že to zní jako šílená konspirační teorie a pro nové čtenáře alternativy to musí být vážně šok. Pro nás dlouhodobé čtenáře nejde o nic novýho, jen se dokola potvrzují Vaše slova a z toho samozřejmě nemám radost, spíš je to celkem skepse … nevím jak tohle řešit až budu mít děti, jen se ze všech sil snažím vydělat do té doby dost peněz abych jim mohl zaplatit NEstatní školy po celou dobu školních i předškolních let, jinou variantu nevidím.

e-die
Návštěvník

No, ono to není jen o školách a inkluzi, ale o celkovém velmi propracovaném systému. Až ty děti budete mít, tak přijdou další systémové požadavky, třeba očkování a celkově zdravotnický masakr. Ale nechci Vás strašit ani otevírat další velké a obtížné téma:-) Tak ať se daří!

Pavlina
Návštěvník

… seznamte je s židovskými dětmi ty jsou odolné ,tam systém existuje …
budou jejich chování napodobovat a mnohému se naučí …

Pe-tri
Návštěvník

Varianta existuje – učit je sám, ale to chce už nyní přípravu pro to, umět jim i vysvětlit, proč budou jiní než jejich vrstevníci a to tak, aby to vzali. Tlak okolí je vždy silný a s tím je potřeba zvlášť u dětí počítat.

P.N.
Návštěvník

…ved aj skoda kodiak vezie v reklamnom filme malu cernosku: https://youtu.be/6GlQ7FFDjz0?t=30

tana
Návštěvník

Irská republika byla jedinou zemí, která kondolovala Německu k úmrtí AH.

shango
Návštěvník

Tak ta zidovska zvirata byla schopna prodavat i plyn do plynovych komor.

Brutopýr
Návštěvník

Do těch dezinsekčních komor Cyclonu bylo málo v celé válkou postižené Evropě, vši se množily, tyfus řádil všude, nejen v lágrech, ale za to měli Němci plné sklady Sarinu, který hubí lidi spolehlivě. Ale oni né a né, a sypali dírama do děravého krytu v Aušvicu deficitní granule Cyclónu na hmyz – a přiotrávili z toho děravého krytu půl lágru i sebe…

Forever
Návštěvník

Pane Brutopýre, trochu už brzděte s tím židobijstvím. Opravdu, ač Žid není žádné neviňátko, za všechny problémy světa nemůžou Židé.
A stejně tak holocaust nebyl a není židovský výmysl.

Brutopýr
Návštěvník

Hele Nafurt, před nějakými 20 lety natočil fešácký mladý US chazar jménem David Cole v Aušvicu zajímavý filmesdekl, natáčel to s šábesdeklem, personál Aušvicu mu zpíval na kameru jako ptáčkové, na ten šábesdekl – snadno ten fil najdeš v internetu.
A já jsem teď nenapsal nic jinýho než co je v tom filmu: že ty gascimry, co předvádějí v Aušvicu jsou podvod, říká to v tom filmu na kameru sám šéf té turistické atrakce Aušvic – Birkrnau, nějakej Franta Piper.
Stejně jako už před čtvrtstoletím odvolala samotná velekněžka holokoustu Lipstadtová “židovské mýdlo” jako falešnou válečnou propagandu, je čas odpískat ty gascimry v Aušvicu – a dojde k tomu.
No a že “židi můžou za všechno”, to jsi tu napsal akorát ty.

Forever
Návštěvník

Člověk by pomalí uvěřil vaším slovům. Jenže:
“….že ty gascimry, co předvádějí v Aušvicu jsou podvod”

Defacto to už je dlouhodobě známá skutečnost, a to v tom slova smyslu, že velká část areálu byla v poválečných letech přestavěna. Tudíž, řada míst, ukazovaná turistům, nejsou původní, včetně vašich “gascimrů”. Ale jak říkám, to je už DÁVNO ZNÁMÁ SKUTEČNOST, žádný novo-odhalený zázrak, zjištěný “revizionisty holocaustu”.

Ještě k tomu, nacisté např. v Osvětimi, před osvobozením tohoto vyhlazovacích tábora Rudou armádou, zničili sami část areálu, např. krematoria atd.

A navíc, sami nacisté se přiznali ke svým zločinům během Norimberského tribunálu.
+ svědectví tisíců přeživších holocaustu.

Ještě k té vaší teorii – chybí už jen vysvětlit, kam zmizeli miliony Židů, pokud nebyli zavražděni nacisty. Tady se řada “revizionistických” teorií většinou zasekne.
Většinou uvádějí např. Birobidžán, nelegální přechody do Ameriky atd. Chybí tam ještě nějaký ten tajný pustý ostrov či supertajná základna a “revizionistické” teorie by byly nanejvýš dokonalé.

Vlastně, co dodávat, miliony Židů byli celá léta připravovány na tento “podvod” zvaný holocaust a když toto “divadlo” začalo, všech milionů evropských Židů se nějam přesunulo. A následně všichni, jak byli na toto “divadlo” připraveni, zmizeli neznámo kam a všech milionů tento podvod shodně tajilo.

Dobrá teorie-pohádka o “divadelním představení holocaust”, že 😉

Tragikomické na tom je, že toto strašné “divadlo”, zavraždění milionů evropských Židů německými nacisty, se skutečně stalo.

Forever
Návštěvník

Oprava: pomalu uvěřil vašim slovům

Carlos IV
Návštěvník

Dik za minusy, nejsmutnejsi ale je ze tohle hadani nekomu nesmirne imponuje.

Brutopýr
Návštěvník

Tyhle tirády si nech na Érec.cz. V r. 1990 stálo na kamenných deskách v Aušvic 4 miliony, teď je tam 1,1 milionu. Jen tak myrnyx-tyrnyx skoro 3 miliony obživly.

Forever
Návštěvník

Že Židů zahynulo zhruba kolem 960 000 (z těch 1,1 milionů obětí zbylý počet také tvořili i nežidovští příslušníci) je už delší dobu známá věc.

Po válce nebylo jasné, kolik bylo přesně obětí koncentračních táborů. Proto se čísla v průběhu poválečných let různě měnila. V případé Osvětimi se konečným číslem stalo 1,1 milionu obětí, z toho kolem 960 000 Židů.

Brutopýr
Návštěvník

Ty původní 4 miliony desítky let platily a byly zahruty do šestky a šesti nul – a teď 1,1 milionu… No Mezinárodní Červený kříž vydal po válce ještě úplně jiné číslo k Aušvicu. Kde se ale těch 2,9 milionu schovaly v té konstantě šestka a šest nul? Na to nemáš z příruček vysvětlení. A k čemu taky? O náboženských dogmatech stejně nelze diskutovat.

Forever
Návštěvník

Zakládat své popírání holocaustu na základě změn statistik, v průběhu poválečných dějin, ohledně počtu židovských obětí holocaustu je stejná ubohost, jako popírat ne/přímou likvidaci a vraždění milionů vězňů v gulazích na základě pár rozporných číselných údajů. A v případě gulagů jsou čísla o počtu obětí mnohem častěji rozporná. Např. jedna čísla uvádějí kolem 10 000 000, další méně než 10 000 000, jiná dokonce až 35 000 000 a více atd. Znamená to tedy, že k ne/přímé likvidaci a vraždění vězňů v gulazích nedocházelo?!
To samé s holocaustem Židů:

Neexistoval a neexistuje žádný centrální ústav historii holocaustu, který by stanovil jednotné číslo ohledně obětí židovského holocaustu a Osvětimi.

Neexistoval v průběhu poválečných dějin jednotný názor ohledně počtu obětí holocaustu a Osvětimi – čísla se různila a různí:
Např. jedna čísla počtu obětí holocaustu uváděla 4 000 000 obětí, druhá 8 000 000, další např. 5,3-5,5 milionů obětí, jedna čísla dokonce uvádí až 11 000 000 obětí. Atd.
Historici nakonec ve většině případů došli ke konečnému číslu 6 000 000.
Rozhodně ale nikdy předtím neexistoval žádný jednotný názor na počet obětí holocaustu.

Mj. číslo 4 000 000 obětí Osvětimi v minulosti nebylo žádným univerzálním číslem, údaje byly v řádách názorů rozdílné.

Pozn.: minulé číslo 4 000 000 obětí zahrnovalo nejen židovské, ale i nežidovské oběti.

Nakonec později historiografikové došli, ve většině názorů, k číslu 1,1 milionů obětí (z toho 960 000 Židů). Rozdílné výsledky údajů počtu obětí, ať už nacistického či komunistického genocidia, nejsou přitom ničím neobvyklým, v těchto oborech (zkoumání zločinů nacismu a komunismu) jsou rozdílné či rozporné údaje počtu obětí běžnou věcí.

Rozdílné údaje o počtu obětí nejsou žádným důkazem toho, že se daná genocida neodehrála.

Brutopýr
Návštěvník

“Zakládat své popírání holocaustu na základě změn statistik, v průběhu poválečných dějin, ohledně počtu židovských obětí holocaustu je stejná ubohost, jako popírat ne/přímou likvidaci a vraždění milionů vězňů v gulazích na základě pár rozporných číselných údajů. ”

Víš co je to, když se řekne”přání otcem myšlenky”.

Vy, stoupenci holokaustového náboženství (to je termín použitý US univerzitním profesorem Normanem Finkelsteinem v o jehknize Holokaustový průmysl (vyšla česky ve Votobii), jehož rodiče za války byli internováni v německých lágrech. Při jakékoliv neshodě která vás dostane do argumentačních úzkých okamžitě začnete křičet: Popírači!! Kacíři!”. Takže tedy těch 2,5 půl milionu “obživlých” židů v Aušvicu na zač. 90. let, to je “pár rozporných číselných údajů”? Vždyť do té doby figurovali v konstantě 6 milionů! Co to bylo za čísla do té doby, od kdy jsou čísla platná, a do kdy, než se zase udělá nějaká milionová oficiální revize? Vždyť je to tak jednoduché: šest méně dva a půl je ZASE šest… Kde máš vysvětlení této aritmetiky? Já ho nikde nenašel. Ty ano? Tak sem s ním.

Forever
Návštěvník

Za prvé, nikde jsem vás neoznačil za “popírače holocaustu” či “kacíře”, slova o popírání holocaustu, napsaná vůči vám, bylo jen čisté konstatování, jelikož vy a velká část revizionistů nezpochybňuje jen určité nacistické vraždící mechanismy, ale samotnou nacistickou, systematicky prováděnou, genocidu Židů za druhé světové války.

Za další, možná jste si dobře ne/všiml, ale nikde jsem vás neoznačil za “popírače holocaustu” a namísto toho jsem užil výraz “revizionismus”. Stejně tak jsem se neoháněl trestným zákoníkem ohledně zákazu popírání holocaustu. Nemám to za potřebí, mám dost podstatných argumentů na potvrzení, že se holocaust udál a na vyvrácení nepravdy, že holocaust Židů, spáchaný nacisty, byl fake.

Co se týče pana Finkelsteina, s řadou jeho názorů se naopak ztotožňuji. Je mi hodně blízký, co se týče svých názorů na holocaust. Stejně jako Finkelstein, ani já nejsem “revizionista holocaustu” a přitom jsem proti zneužívání památky holocaustu (i ze strany Židů) k politickým zájmům a cílům.

“Takže tedy těch 2,5 půl milionu „obživlých“ židů v Aušvicu na zač. 90. let, to je „pár rozporných číselných údajů“? Vždyť do té doby figurovali v konstantě 6 milionů! Co to bylo za čísla do té doby, od kdy jsou čísla platná, a do kdy, než se zase udělá nějaká milionová oficiální revize? Vždyť je to tak jednoduché: šest méně dva a půl je ZASE šest… Kde máš vysvětlení této aritmetiky? Já ho nikde nenašel. Ty ano? Tak sem s ním.”

Vždyť jsem to výše vysvětloval. Jednak za prvé, to minulé číslo o 4. milionech obětí Osvětimi (z toho zhruba kolem 2-2,5 milionů (a více) Židů) nebylo zahrnuto do žádné 6. milionové konstanty. Tehdejší historická obec nebyla ve svém názoru o počtu obětí holocaustu jednotná. Údaje o počtu obětí různých historiografiků byly často odlišné – např. 5,3-5,5 milionů, 8 milionů, 4 miliony či dokonce vysoké číslo 11 milionů. Žádné ústřední, všeobecně přijímané, číslo, na kterém by se většina tehdejší historické obce shodovala, do kterého byla zahrnuta konstanta 4 miliony, NEEXISTOVALO.

A za další, čísla byla upravena po roce 1991 poté, co došlo k rozpadu SSSR a došlo tak k odtajnění některých informací a údajů ohledně německých vyhlazovacích táborů jako např. Osvětim. Díky dalšímu přísunu informací ohledně holocaustu, co se nacházely i v sovětských archivech, byly údaje o počtu židovských obětí upřesněny.

Žádné “spiknutí” v tom nehledejte.

Brutopýr
Návštěvník

1919: Holokaust 6 000 000
1945: Holokaust 6 000 000
2017: Holokaust 6 000 000

Forever
Návštěvník

1. Co to je?
2. Čeho je to důkaz?

Brutopýr
Návštěvník

Co to je? No, že už sto let tu máme tu posvátnou konstantu. Kde se vzala, tu se vzala. A nedělej že nevíš oč jde.

přezdívka
Návštěvník

Pokud by se měly tyto názory/příspěvky brát vážně, pak společnost, které historicky otrnulo po otřesu šóa- po všech těch hrůzách holokaustu, tímto potvrzuje ne jakýsi obecný a lidový antisemitismus, nýbrž jakousi absenci spoluzodpovědnosti za dějinné události. Potvrzovala by svoji občanskou a civilizační neschopnost a zbavělost, což by se ji nemohlo nevymstít.

Forever
Návštěvník

+ ještě bych doplnil, že zakládat své teorie na základě nějakých návštěv v Osvětimi, v areálu, který byl po válce přestavěn, je velmi podhodnocené a nevěryhodné.

Brutopýr
Návštěvník

Samozřejmě že to tam bylo přestavěno a otevřeno 12 let po válce jako posvátná turistická atrakce, a celý ten chemický komplex Bunawerke srovnán beze zbytku se zemí. Jistě. Ale ty gascimry prohlašují stále za původní, tak to prostě není, a ty díry ve stropě tam vysekali taky po válce, tvrdí to tehdejší šéf toho celého Aušvic komplexu. prostě hoax jako to mejdlo. A na ten film se napřed podívej, ty návštěvo.

Forever
Návštěvník

Nevím, kde jste přišel na to, že je někde tvrzeno, že plynové komory jsou čistě původní, ale vaše tvrzení není pravdivé.

Nacisté v době, když se k Osvětimi blížila Rudá armáda, plynové komory a pece vyhodili do povětří s cílem zamést stopy po svých zločinech. Tudíž, tyto poškozené či zničené budovy nejsou a ani nemohly být už čistě v původním stavu, jako předtím.

Za další, po válce došlo k restaurování, úpravám a rekonstrukci těchto míst, včetně plynových komor a pecí. Tudíž, jak jsem uvedl výše, z těchto důvodů tyto místa už nejsou v původním stavu, jako v době svého provozu. A vyvozené závěry “revizionistů” jsou tak nevěryhodné, neboť vycházejí z posuzování místa, které není už úplně v původním stavu a nefunguje tak, jako v době nacistického působení na tomto místě.

A co je podstatné, věci, co zde jmenuji, jsou už DLOUHODOBĚ ZNÁMÉ. Nic nového.

Brutopýr
Návštěvník

Nikoliv, gascimry v Aušvicu jsou stále oficiálně “autentické”, i s těmi falešnými dírami ve stropech. A s tím mejdlem beztak furt straší malé děti ve školách, i když už dávno byly oficiálně odpískány.

Forever
Návštěvník

Teď jste právě napsal jednoznačně lživou dezinformaci, oficiálně krematoria a plynové komory nejsou pováženy za autentické, tj. nejsou v původním stavu.

Budovy, kde byly plynové komory, se nezachovaly v původním stavu. Nacisté je před koncem války zničili.
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/nemecko-da-milion-eur-na-zachranu-tabora-v-osvetimi/r~i:article:630761/?redirected=1490435530
comment image?hash=1fa854eb29bc7cc068d1b2ac4cd5966e.
Tady je ta jedna , podle vašich tvrzeních “stále oficilně považována za autentickou”.

Zjistěte si aspoň základní informace, než zde začnete šířit dezinformace a hoaxy.

Brutopýr
Návštěvník

Ten tvůj odkaz je “o ničem”.

A když již před desítkami let udělali někteří historici a technici forenzní rozbor a napsali, že ty gascimry v Aušvicu jsou technicky, fyzikálně a chemicky zcela nezpůsobilé sloužit k popravám kyanidem, tak byli prolášeni za kacíře a pronásledováni. Nikdy nebyla vůči nim vznesena omluva a odškodnění. A já jen citoval toho kurátora Pipera z Aušvicu, to on na kameru prohlásil Colemu, že ty předváděné gascimry byly vytvořeny až po válce z protileteckých krytů. A to ještě tak lajdácky…

A vůbec, víš že mnozí židi považují používání slova holokoust na pronásledování židů za WW2 za rouhačství? To slovo znamená zápalnou židovskou oběť – takže Němci provedli židovskou zápalnou oběť – celopal jako ve Starém zákonu? Není to rouhání?

Dlužno dodat, že světové organizované židovstvo vystoupilo jako válečná. strana již na jaře v r. 1933, kdy s největším mediálním hlukem vyhlásilo v těžké krizi dopadající právě nejvíce na Německo celosvětový hospodářský bojkot Německa, čímž významně podpořili vzestup Hitlera a vyvolali nenávist zbídačených Němců k prosperujícím židům – co myslíš, udělali to tehdy vůdčí židovské elity z blbosti?

Forever
Návštěvník

“A když již před desítkami let udělali někteří historici a technici forenzní rozbor a napsali, že ty gascimry v Aušvicu jsou technicky, fyzikálně a chemicky zcela nezpůsobilé sloužit k popravám kyanidem, tak byli prolášeni za kacíře a pronásledováni. Nikdy nebyla vůči nim vznesena omluva a odškodnění. A já jen citoval toho kurátora Pipera z Aušvicu, to on na kameru prohlásil Colemu, že ty předváděné gascimry byly vytvořeny až po válce z protileteckých krytů. A to ještě tak lajdácky…”

Lépe jste se už odkopat nemohl. Jedním dechem prohlásíte, že předváděné plynové komory nejsou původní (čímž mi jen potvrzujete moje tvrzení, že budovy plynových komor nejsou v původním stavu, jako během války, jelikož byly zničeny nacisty před osvobozením tohoto tábora Rudou armádou – následně také byli po válce tyto budovy přestavěny a upraveny) a v zápětí vytáhnete nějaké “vědce”, co kdysi poměrně nedávno před desítkami lety sebrali vzorky z budov, které byly PŘESTAVĚNY PO VÁLCE, tudíž brali vzorky z MATERIÁLU, POSTAVENÉHO PO VÁLCE – a z toho vydedukovali to co vydedukovali. 😉 Amatéři.

Že řada budov v Osvětimi, včetně budov plynových komor (původní budovy plynových komor se, díky nacistům, nedochovaly), byla po válce přistavěna či zrestaurována a upravena, je už DLOUHO ZNÁMÁ SKUTEČNOST.

Původní budovy plynových komor byly totiž nacisty, před osvobozením tábora Rudou armádou, vyhozeny do povětří.

Těžké na tom něco nepochopit? Co tam máte dále?

Židovský bojkot německého zboží v r. 1933:
Tento akt byl obrannou reakcí na nacistický útlak židovského obyvatelstva v Německu. V té době už Hitler byl u moci a bylo jen otázkou času, kdy nacisté shrábnou veškerou politickou moc v Německu.
V té době Židé v Německu čelili politickým a fyzickým útokům ze strany nacistů. Proto některé židovské komunity a skupiny vyhlásily bojkot Německa. Je zajímavostí, že naopak některé sionistické organizace a skupiny (je dokázáno, že sionisté kolaborovali s nacisty) se proti tomuto bojkotu postavily. Nacisté a sionisté totiž měli společný zájem. Nacisté chtěli Německo “očistit” od Židů a sionisté zase “přesvědčit” židovské obyvatelstvo k přestěhování se do Palestiny. Většině asimilovaným evropským Židům se nechtělo opustit blahobyt v Evropě a začínat nanovo z ničeho v nehostinné Palestině. A zbožní židé (většina) považovali sionismus za herezi. Proto sionisté obětovali své soukmenovce nacistům. Jedině díky Hitlerovi, díky nacistické genocidě Židů mohl sionismus uspět.

Brutopýr
Návštěvník

Plácáš ze zofalství protimluvy, snad si nemyslíš že s tímto budu polemizovat. Naustále, jako vždycky to dělají tobě podobní, překrucuješ a vkládáš mi do úst něco co jsem neřekl. Chucpe…

Forever
Návštěvník

Oprava textu:

„Plácáš ze zofalství protimluvy, snad si nemyslíš že s tímto budu polemizovat. Naustále, jako vždycky to dělají tobě podobní, překrucuješ a vkládáš mi do úst něco co jsem neřekl. Chucpe…“

Krásně (a prosím, neuražte se) jste popsal a vystihl sám sebe. Takovou sebekritiku jsem od vás nečekal.

Že vy zrovna o překrucování a vkládání do úst povídáte. Mezitím jste stihl mě nepravdivě zařadit mezi (lépe řečeno, onálepkovat jakožto) „příznivce holocaustového náboženství“. Označit takhle někoho na základě toho, že ten někdo odmítá přijmout tvrzení, že „holocaust byl podvod“, je vskutku primitivní. O vašem nálepkování druhých jako „šábegój“ (či v současnosti jako „Dukát“) v minulosti raději pomlčím.

Dále o vkládaní do úst – viz vaše vložebí mi do úst ten „křik o popíračích“, ač tato slova jsem nikde proti vám nepoužil. A zopakuji to, co jsem napsal níže:
„…možná jste si dobře ne/všiml, ale nikde jsem vás neoznačil za „popírače holocaustu“ a namísto toho jsem užil výraz „revizionismus“. Stejně tak jsem se neoháněl trestným zákoníkem ohledně zákazu popírání holocaustu. Nemám to za potřebí, mám dost podstatných argumentů na potvrzení, že se holocaust udál a na vyvrácení nepravdy, že holocaust Židů, spáchaný nacisty, byl fake.“

Vaše argumenty téměř nikdo nemůže brát vážně:
Argumentovat na podporu svého tvrzenít o „fake holocaustu“ „vědci“, co kdysi nedávno v Osvětimi odebrali vzorky a vzápětí si dalším argumentem vyvrátit svůj první argumet (viz pravdivé tvrzení, že současné předváděné plynové komory nejsou původní – pochopitelně, jelikož nacisté původní plynové komory před příchodem Rusů zničili) – co k tomu dodat – protože vaši „vědci“ tak zkoumali materiál postavený a upravený po válce, nikoli skutečné původní plynové komory, co byly zničeny nacisty těsně před koncem války.
Tento váš argument tak padá a není třeba k němu cokoli dodávat.

„…snad si nemyslíš že s tímto budu polemizovat.“
Nedivím se, když vám došly argumenty. Přístě by to chtělo ty argumenty.

Forever
Návštěvník

Pozn.: Ten vámi doporučovaný film jsem viděl, mám na něj svůj názor a nehodlám k němu zde cokoli dodávat.

Brutopýr
Návštěvník

Nežádal jsem tě abys k tomu filmu cokoliv dodával, film mluví dostatečně sám za sebe, – a tvůj názor ti neberu.

Forever
Návštěvník

A když už jste zveřejnil určité svědectví, tak by stálo za to, zveřejnit k tomu i svědectví přeživších z Osvětimi (stovky svědectví!).

Zde vkládám svědectví Arnošta Lustiga, člověka, co během války přišel téměř o celou svou rodinu.
https://youtu.be/3YLM4gKFmJo

Tak, kdo teda lže? Arnošt Lustig nebo “revizionisté” holocaustu? Ať si udělá obrázek a názor každý sám.


pozn: samozřejmě, Lustig a další přeživší svědkové byli “satanští Židé”, co si nacistická zvěrstva v Osvětimi a vše ostatní vymysleli, vždyť na to byli připravována už od dětství, kdy nad nimi provedli jejich židovští soukmenovci svůj tajný rituál 😉

Výpodědi těchto svědků protiřečí tomu, co tvrdí “revizionisté”, ale ono je to přeci nad slunce jasné, vždyť si to ti “obřezanci”, co přežili Osvětim, “vymysleli na pokyn vysokých židovských představitelů”, že jo? 🙂

Carlos IV
Návštěvník

Forevere kdyz uz sem davas svedectvi A. Lustiga tak sem dej klidne i svedectvi Vaclava Havla a jeho stryce. Ono to dneska vyjde na stejno. A ze byla cela spravni rada IG Farben – vyrobce Zyklonu B a dnesniho cudneho vyrobce Aspirinu jmenem Bayer – slozena ze Zidu to ti taky nevadi, vid. Jen tak mimochodem, tohle vim od sveho otce ktery to vedel a videl primo v Nemecku. S tvym vyctem muslimu kteri chteji sariu jsi taky mimo misu. Jeden priklad za vsechny – Malajsie kterou na rozdil od tebe znam moc dobre ma cca 55 % muslimskeho obyvatelstva a ac je vlada slozena z muslimu a dalo by se ocekavat ze je bude podporovat, nedari se jim prosadit sariu ani ve dvou z 11-cti statu nejmene uz nejakych 10 let. Jasne, chapu ze to neni typicky priklad a malajci do Cech nepujdou (a ani bych jim to neradil). Co se tyce Jizni Afriky, nedivim se ze vlada by rada vyvlastnovala pozemky bilych protoze zlate a diamantove doly uz jim nesebere protoze jsou skoro prazdne. A vis kdo jsou narodnosti resp. k cem u se hlasi – to je dost rozdil) De Beers? Snad mne taky nenarknes z prilisneho Zidobijstvi. Na rozdil od jinych jsem nikdy holokaust nepopiral ani nezpochybnoval. Jen se mne zda ze Konvickismus dostal Cechy presne tam, kam je dostat mel. Takze hura na barikady!
Jo a klidne si minusujte, ja si z toho h. delam.

Forever
Návštěvník

Když si dáte vedle sebe svědectví Arnošta Lustiga a Alexandra Solženicyna, vyjde nastejno. Srovnávat toto s Havlem je úplně mimo téma a mísu. Vedle jak ta jedle.

Ohledně holocaustu jsem se vyjádřil níže.

Ohledně té statistiky:

Já sem ji nevytvořil, jen vložil sem. A ač máte ohledně Malajsie (proti takovým typům já nic nemám) nejspíš pravdu, ta statistika jinak celkem přesně zachycuje (ve většině případů), které země stále jsou v zajetí středověké pouštní mohamedánské ideologie. A bohužel to stále platí pro významnou a velkou část islámského světa, zejména islámské země a oblasti v Africe a na BV. Bohužel.

Dále:

To obhajujete genocidu Búrů v JAR? Víte, že Búrové čelí zde každý den hrozbě ohrožení na životě, že čelí fyzickým útokům ze strany černošského obyvatelstva? Že zde dochází k brutálním napadením bílých ze strany černých Afričanů?

To vyvlastňování pozemků bílých Búrů, to je prachsprostá krádež! Čím se Búrové, co zde žijí celá staletí, provinili? Že byli úspěšnější a vzdělanější, než zdejší většinová (čest výjimkám) černá lůza, co umí jen krást, rabovat, vraždit a řezat se mezi sebou?

Bohužel je to tak – Búrové jsou v JAR jako Židé v nacistickém Německu ve třicátých letech. A západní svět opět mlčí.

Carlos IV
Návštěvník

No obhajovat tady Boery (Beers) kteri se nechali financovat stejnou pakazi ktera vyfinancovala Adolfa Hitlera a pak je tady prezentovat jako chudinky utiskovane “cernou luzou” je hodne krkolomne. Ona ta luza tam byla prece jen o neco drive. Australane maji aspon koule obcas priznat, ze “we are all boat people after all”…. A navic, of tech vasich “potomku Buru” jsem dole u Cape Townu slysel nadavky nejen na cerne, ale i mmj. na “zkurvene vychodoevropany” – netvdim ze se to tykalo Cechu..
Tak nejak. A to jsem jeste byl tak dobry ze jsem jim posleze dohodil job.

Forever
Návštěvník

“No obhajovat tady Boery (Beers) kteri se nechali financovat stejnou pakazi ktera vyfinancovala Adolfa Hitlera a pak je tady prezentovat jako chudinky utiskovane „cernou luzou“ je hodne krkolomne. ”

Mohl byste to popsat lépe, kým a kdy se nechali Búrové financovat?

“Ona ta luza tam byla prece jen o neco drive. ”

To současné černošské obyvatelstvo JAR tam nebylo dřív, než Búrové (novější označení pro ně se používá Afrikánci). V době, v 17. století, když první běloši začali osídlovat jih Afriky, černošské obyvatelstvo žilo zejména dál na sever. V té době byl jih Afriky osídlen jen řídce Sany (křováky). Až později v 19. století se na jih začalo tlačit černošské obyvatelstvo ze severu, zejména Zulové. Došlo v té době i k několika střetům mezi Búry a černošským kmenem Zulu. Bylo to v době velkého treku do oblastí pozdějších států Transwaal a Svobodný stát Oranžsko. Búrové tehdy opouštěli Kapsko, vytlačovali je totiž Britové. Situace vyeskalovala do pozdější první búrské války.

Shrnuto: Búrové nemají žádný historický důvod někomu něco vracet. Búrové byli na jihu Afriky jako jedni z prvních. Dávno před vaším dnešním černošským obyvatelstvem JAR, co přivandrovali na jih Afriky v 19. století ze severu.

Mj. díky těm “zlým” bělochům” je ekonomika JAR a podobných afrických států nad vodou. Kdyby dnes nebylo tamního bílého obyvatelstva, co zde žije, černošské obyvatelstvo by mělo tak akorát, s prominutím, jen velký hov*no.

styx
Návštěvník

preco tam nemoze byt obrazok bieleho muza a negroidky (negrice?
preco musi len biela zena mat za muza negroida?

opatrný
Návštěvník

Také mě to už napadlo, že to nikdy neprezentují obráceně. Důvod toho mi uniká.. Asi že, bílý muž do Nové Evropy nepatří a nebude v ní.

Stazka
Návštěvník
opatrný
Návštěvník

Měli bychom si z toho vzít příklad, s původním obyvatelstvem to dopadlo vždycky špatně.

Stazka
Návštěvník

Možná to souvisí s nějakou koncepcí předávání mužských (negroidních) genů dalším generacím, což ty ženské geny třeba takto nedovedou.
Ale konkrétně nevím, nejsem genetik.

shango
Návštěvník

Samici toho cerneho zvirete se rika negress.

Amus
Návštěvník

Nebude to tím, že muslimky si nemuslima vzít nesmí, zatímco muslimové nemuslimku ano? Ona by totiž submisivní muslimka nemusela proti muži jiné víry prosadit výchovu dětí podle koránu. Ale to, že je i v reklamách a všech propagačních brožurách vykreslován bílý muž jako neschopný ubožák ve srovnání se statnými negry z Afriky, se přece nedá přehlédnout už dost dlouhou dobu. Je načase, abychom své bílé muže jako ženy začaly bránit. Protože to, jakého stupně svobody a rovnoprávnosti jsme v naší společnosti dosáhli, je i jejich zásluha a ne nějakých současných multi-kulti zdegenerovaných feministek. Nemluvě o tom, že to byli oni, kteří staletí umírali ve válkách, abychom my mohli žít, plnit si svá přání, vdávat se podle vlastního výběru. Přečetla jsem si, že během druhé světové války bylo zabito 80 procent ruských mužů narozených v r. 1923. Málokomu ale dochází, že stejný počet ruských žen takto ztratil šanci prožít lásku, vdát se a založit rodinu.

NWOfob
Návštěvník

Amus, děkuji Vám za bílé muže 🙂 Ti, kteří stojí za to bránit, budou taky ženy chránit.

Brutopýr
Návštěvník

Ty zrovna Dukáte, ty skrčku pomatej krpatej…

espera
Návštěvník

Putin chce zakázat některé křesťanské církve,ale muslimové a židé mu nevadí je to Gog z Magogu

espera
Návštěvník

Gog je z hebrejštiny přeloženo střecha a už Kryl zpíval ,pod střechou velký strany znovu se zase sejdeme

.B.
Návštěvník

Co to melete, jaký křesťanský církve Putin zakazuje? To by snad ani Jakub Janda nevymyslel.

espera
Návštěvník

To jsem nevymyslel to je fakt

espera
Návštěvník

Pravda je hořká vidím

Janaz
Návštěvník

Prečo zavádzaš? Písalo sa o jehovistoch, to je JEDNA cirkev, nie NIEKTORÉ.

espera
Návštěvník

Zákaz hrozí více církvím ,ale aspoň i jedna kladná odpověď,ale nenávistná

zvědavá matka
Návštěvník

espero ( nevím, v co tedy doufáš…), ale tady, jako málo kde, panuje zatím vesele svoboda slova :-). Pokud místní obsah nekoresponduje s tvojí “sluníčkovou” brožurou, můžeš to využít, a něco nového – z reálného života – se dozvědět.
Většina z místních diskutérů je totiž dospělá a očkovaná (má funkční protilátky) – tj. ví kam ten vlak jede! 😉

espera
Návštěvník

Kam ten vlak jede? A jaký sluníčkář Já jsem řekl jen hořkou pravdu z Ruska

.B.
Návštěvník

Jehovisti nejsou církev, jsou sekta.

espera
Návštěvník

Co je církev ať rozhodne Bůh

Jaris
Návštěvník

Kdo jsou Svedci Jehovovi? Je to celosvetova organizace krestanu, kteri aktivne prinaseji poselstvi z Bible lidem, kteri o to stoji a hrde prijali jmeno praveho Boha – Jehova. Veri, ze Jezis Kristus je syn Boha a nikoliv cast tzv. Trinity. Jsou presvedceni, ze jedinou zachranou lidstva je Bozi kralovstvi v cele s Jezisem Kristem a jeho vyvolenymi. Veri v resurekci mrtvych, kteri budou zit na zemi a nikoliv v pekle nebo nebi. Veri, ze dnesni spolecnost proziva posledni obdobi pred Armagedonem a ze spolecnost z nej vyjde procistena.
Nezasahuji do politickeho deni a neucastni se valek. Zadneho Svedka nenajdete v zadne politicke vlade. Jsou v techto vecech neutralni.
Co se tyce transfuze, odmitaji ji, protoze krev je spojena se zdravim. Neni treba psat o fiasku s AIDS nebo hepatitis, ktere se prenasi krvi. Navic, transfuze nezaruci, ze bude clovek zit. Lide umiraji ikdyz tu transfuzi dostanou. Dnes existuji metody, ktere jsou Svedky akceptovatelne a pouzivaji je. V Trinci napriklad je specialni nemocnice, kde se provadeji i slozite operace bez transfuzi krve. Dnes tohle moderni medicina umoznuje.
Pokud jsou nekomu Svedci Jehovovi neprijemni, staci jim to slusne rict a oni to budou respektovat. Tihle lide to delaji jako dobrovolnou praci ve svem volnem case a mimo sveho zamestnani. Jsou to velmi poctivi a pracoviti lide. Na mistech katastrof jsou mezi prvnimi a nezistne pomahaji vsem lidem bez rozdilu. O jejich pomoci neuslysite, protoze jsou diskretni a vetsinou odmitaji vystupovat v mediich. Presto jsou trnem v oku po celem svete a neznali faktu je ponizuji.

Jarda
Návštěvník

Je prorokováno pro tyto dny v písmu, že Jahve chce učinit po celé zemi hlad. Ne hlad po chlebu, ale po každém výroku Jehovových ůst. Jehovova ústa jsou Bible, Bibl. publikace a jeho kazatelé, kteří po vzoru Ježíše chodí dům od domu a kážou na záchranu před blížícím se koncem ničemného systému.
To by korespondovalo s obdobím, kdy má přestat dobrý rok od Jehovy a bude následovat už jen zmar, neštěstí lidí, kteří ho nehledali, dokud byl čas. Potom budou ti z falešných církví přistiženi bez oleje v lampě, až přijde ženich nečekaně na inspekci – druhý příchod. Ať si démonští vládci dělají jak chtějí, i jejich podporovatelé (volby)budou za to nést odpovědnost a již brzy se dočkáme jejich likvidace anděly Nejvyššího. Vivat Armagedon!

espera
Návštěvník

Už někteří příznivci Putina zakazujou i zde svobodu slova

Forever
Návštěvník

Můžete uvést zdroj? Nevšiml jsem si, že by Putin zakázal pravoslavnou církev, která se drží u něj ochrany.

espera
Návštěvník

Pravoslavnou ne ale malé církve

Forever
Návštěvník

A váš zdroj?

espera
Návštěvník

Třeba Sputnik psal že pozastavili svědky Jehovovi včera

Brutopýr
Návštěvník

Už jsem to tu psal vemenu Dukátu, žádnej alias, aaabbb je zrušenej, protože to tady některým dělalo problémy s transkripcí, najck jako najck, ale né alias. Nepoužívám dva nicky, ani tři nebo pět jako to vemeno Dukát tady, já mám jen jeden a měnit ho nehodlám, protože transkripce je nyní už bez problémů. Ty aliasu židomilný Nafurt.

NWOfob
Návštěvník

espero, mainstream jede na vlně, že Rusko chce zakázat jehovisty, které považuje za extrémisty. To by byl bohulibý počin i v ČR, protože tato pomatená sekta, kromě jiných bludů, nesmí např. darovat, ani přijímat krev, a to ani mezi příbuznými, které raději nechá umřít.

Jan 2
Návštěvník

Hm, zaujímavá persóna ten žid. Ale proč nechce aby se pářili židovky s negrama? Když je to tak supíš, tak musí ten žid a jeho soukmenovci jít přece příkladem!

Brutopýr
Návštěvník

negři by stejně na židovku nevlezli

Amus
Návštěvník

JazzBoo, vy se potřebujete léčit.

Forever
Návštěvník

😉 Jen dodám, že jste se asi trochu spletla. Brutopýr alias aaabbb, ne JazzBoo. Teda, pokud není JazBoo a Brutopýr alias aaabbb jedno a to samé.

NWOfob
Návštěvník

Zřejmě je nejen alias JazzBoo, ale používá také alias Lumpír. Poznáte ho bezpečně, nejen tehdy, když Vás nazve dukátem 🙂

Amus
Návštěvník

Já si stále myslím, že člověk, který neumí sesmolit jiný příspěvek než protižidovský, je tu pouze jeden jediný. Je snadné jej poznat podle stylu psaní. A podle mě je to provokatér, který má zdiskreditovat tento server. A zřejmě jste mu šlápnul na kuří oko, protože zrovna tak snadno je možné rozeznat styl vašeho psaní od stylu p. Dukáta, který navíc určitě nemá čas vypisovat na diskuzích Aeronetu.

Brutopýr
Návštěvník

Dukáte, další nick? :-DDDD

zvědavá matka
Návštěvník

Tak toto je teda síla! Owertonovo okno (výkladní skříň!) do nebohé, „láskyplné“ PEDOFILNÍ duše…
http://zpravy.tiscali.cz/zkrotit-zamilovanost-rozhovor-s-muzem-s-pedofilni-preferenci-294905?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
(včetně mnohonásobného odkazu na ČEPEK – česká pedofilní komunita!)
Tuší vůbec někdo normální, že tady něco takového máme? Není zneužívání dětí trestný čin?!!
Všechny ty nechutné, amorální a zločinecké agendy těch sviní jedou komplet, a plnou parou!
Nestačí nadržení multikulti obohacovači, teplouši všeho druhu a zaměření, ale už i przniči nevinných malých a nezletilých dětí „by měli mít svoje práva“:::: Nemám slov!
CHRAŇME NAŠE DĚTI !
Říkejme otevřeně, že pedofilie je nebezpečná psychická sexuální úchylka, a úchylové nemají co dělat v normální společnosti, kde mohou ohrožovat nebo ovlivňovat přirozený morální a sexuální vývoj bezbranných ( naivních) dětí !
Odhalení (zjištění nebo deklarovaní) pedofilové mají být zajištěni v příslušných zařízeních, nebo pod konstantním lékařským dohledem s medikací.
Ochrana občanů – dětí před ohrožením (prevence), je zodpovědností státu.
Co dělají ti námi zvolení poslanci a vláda pro ochranu dětí, když tady legálně funguje klub pedofilů? Pišme jim VŠEM na ty jejich transparentní maily, a ŽÁDEJME VYSVĚTLENÍ A NÁPRAVU!

emma
Návštěvník

A scházejí se v Žižkovské Klinice, kterou politici podporují.

opatrný
Návštěvník

Ten rozhovor v odkaze jsem nedokázal přečíst do konce! Neuvěřitelný!! Odpornost vydávána za normu a je zjevná snaha o její morální legalizaci . To, že pedofilové mají svou komunitu překračuje všechny meze. Jsem tím naprosto zhnusen. Co bude následovat dál? Klub vrahů? Míra absurdity naší společnosti stoupla o další level.

zunaza
Návštěvník

Je tohleto vůbec možné?Odporné pedofilní prase,pracující ve školství…Ten blb ,který udělal rozhovor s tím úchylem snad očekává Pulizerovu cenu,či co.Odporná Čepek komunita by zasloušila vyhodit do luftu.Malé ,nevinné děti,nerozeznajíce dobro,zlo,nemůžou se bránit.Fuj.Beru si Vaši výzvu k srdci a jdu psát maily.Zítra ,pro jistotu totéž,jen doporučenou poštou.Jsem zvědavá,který se k tomu s pánu ministrů vyjádří.Není nějaká páka i na novináře?Něco jako zkorumpovaná rada pro rozhlas. a tv vysílání?Neví někdo?Ta svině,co to napsala by zasloužila minimálně přelámat hnáty za propagaci pedofilního svinstva.

rozsivalova
Návštěvník

V chemtrails směsích rozprašují látky na úpravu DNA (syntetická RNA), a intenzita sílí. Většina lidí je apatických vůči dění, nevadí jim že nesvítí slunce, a pokud se objeví tak je “blokováno” v chemickém aerosolovém oparu. Vše pokračuje podle plánu sionistických psychopatických elit. Žijeme vesmírný silvestr, doposud se lidé nespojili aby jejich plány zvrátili, naopak, jsou ještě více kontrolováni, ovlivňováni a rozdělováni. Jak vidíte budoucnost České republiky nebo chcete-li Čechie za takových 10-15 let?

Brutopýr
Návštěvník

Čechie za takových 10-15 let, to už se bude jmenovai Židie, teda bude to jedna z parcel globál Židie – a to bude poslední tažení tzv. židů, před finálním hoblokaustem o kterém mluví Pjakin.

DžeiDžei
Návštěvník

Už tady o tom byl článek “pizzagate”
A tady zpověď jedné oběti: http://svobodnenoviny.eu/obet-prodana-elitnim-pedofilnim-kruhum-promluvila-na-verejnosti-video/
Je mi z toho špatně.

Bary
Návštěvník

Přesně totéž mě taky napadlo, když jsem ten článek včera viděla, že je to ukázkové Overtonovo okno. Ani jsem neměla sílu ten rozhovor číst, musela bych se asi pozvracet. Jak daleko to ještě necháme dojít? Bohužel musím říct, že drtivá většina lidí v mém okolí je jak slepá a vůbec nemají tušení, co se okolo nás vlastně děje. A kdybych jim začala něco vysvětlovat, tak budu za bláznivého konspiračního teoretika…

asdf
Návštěvník

Vacsina pedofilov je homosexualnej orientacie. Respektive vacsina homosexualov su pedofili.

wpDiscuz