Na Blízkém východě jde osud Evropy do finále – Írán s Arménií...

Na Blízkém východě jde osud Evropy do finále – Írán s Arménií právě přebírají vládu. Rusko dělá vše, aby nebylo vyšachováno (a zrádci nespí)

Na Blízkém východě jde osud Evropy do finále – Írán s Arménií právě přebírají vládu. Rusko dělá vše, aby nebylo vyšachováno (a zrádci nespí)

Na téma Íránu a Arménie a jakou mají obě země souvislost se Sýrií, Tureckem, Izraelem, ale také s Ruskem a především s Evropou, už jsem napsala snad všechno, dnes tedy jen stručně.

Dlouho jsem přesvědčená, že ač se světová moc stěhuje do Číny, v hlavní roli bude Írán, přesněji obdoba Perské říše, která ve své době zahrnovala Blízký východ, sever Afriky a jih Evropy (1), tedy stejné území, jaké má nově zahrnovat EU s vlastní armádou, ovšem islámská EU (2). Stejně dlouho jsem přesvědčená, že Turecko čeká rozklad, spojený s překreslováním blízkovýchodních hranic, protože nikoliv Turecko, ale Írán se má stát blízkovýchodní islámskou mocností, a to z toho důvodu, že Írán má vytvořit mocný politicko-náboženský komplex, který bude velet všem blízkovýchodním energetickým zdrojům (3).

Dlouho jsem tápala, ve prospěch jaké země má o kus svého území přijít Turecko – jestli to bude vznik Kurdistánu anebo vznik tzv. Velké Arménie, časem se mi ale ukazovalo, že Kurdistán byl v zájmech USA, zatímco v zájmech globalistů je Arménie, o čemž mě přesvědčilo jak aktualizování arménské genocidy, uznané A. Merkelovou, prezidentem Zemanem i papežem, ale i důležitost, jakou dění kolem Náhorního Karabachu (Arménie) přikládá prezident Putin (4).

Dále jsem mockrát psala, že za zásadní událost naší doby považuji jadernou dohodu s Íránem, které bylo po velmi pracných jednáních dosaženo v červenci 2015 a která ve své podstatě znamenala konec dominance Západu a předávání moci Východu (Číně), přičemž o Írán šlo od samotného začátku Arabského jara (5). Rok 2015 dále přinesl několik s Íránem souvisejících a velmi podstatných události:  V Číně vznikla banka AIIB (6), Evropa poprvé naplno pocítila vlnu uprchlíků (7), USA a Británie s nejvyššími poctami přivítaly čínského prezidenta a symbolicky mu tak předaly žezlo hegemona a současně Rusko vstoupilo do Sýrie (8). Pokud jde o letošní rok, tak zásadními událostmi byly brexit, pokus o puč v Turecku a volby v USA, přičemž jejich společným jmenovatelem je odstavování vlivu USA a NATO z Evropy – vše stále ve prospěch Íránu (9). Ale naprosto zásadní událostí se stalo Aleppo, ve kterém USA utrpěly definitivní porážku (a s nimi i Izrael, kolem kterého se rovněž po celý rok stahovala mračna ve prospěch Arménie – tu přes rezoluci UNESCO (10), tu přes právě aktuální rezoluci OSN (11).

A nyní již aktuálně k Íránu (Sýrii, Arménii, Turecku, Rusku, Evropě)

Jestli jsem v jiném článku (a v diskusích) psala, že v Sýrii se historie přepisuje především tím, že Írán přes ní získal přístup na Středozemní moře ( což znamená, že globalisté konečně mají řešení, jak Evropu 1) zbavit závislosti na ruském plynu a tím odstavit Rusko a 2) posílit v Evropě vliv Íránu/islámu), nebyla to konečná v dění kolem Íránu. A že Íránem opravdu jde o budování obdoby Perské říše, to mi potvrzují zprávy z posledních dnů.

Před týdnem (zakrátko po Aleppu) totiž íránský prezident Rouhani uskutečnil první etapu svých cest po Blízkém východě, která zahrnovala tři země: Arménii, Kazachstán a Kyrgyzstán. Ač všechny tři mají velký význam (Kazachstán/Astana, Kyrgyzstán země, kde má být zopakován syrský scénář), pro mě je nyní významná právě Arménie.

Prezident Rouhani byl přivítán arménským prezidentem Sargsyanem na letišti, oficiální uvítací ceremoniál pak pokračoval v prezidentském paláci.

V průběhu dne oba prezidenti podepsali pět memorand o porozumění  a dohod o spolupráci mezi Teheránem a Jerevanem v různých oblastech (zdroj).  Ruské stránky však k návštěvě přinesly obsáhlejší komentář, cituji část:

Návštěva íránského prezidenta v Arménii se ukázala bohatou nejen ve smyslu podpisu dokumentů, rozšiřujících spolupráci obou zemí, ale i ve smyslu vybudování geopolitického rámce, který v budoucnu může mít velký vliv na další dění v regionu. Pro Arménii, blokované Tureckem a Ázerbájdžánem, může být perspektiva, že se v budoucnu stane koridorem, SPOJUJÍCÍM ČERNÉ MOŘE s PERSKÝM ZÁLIVEM, motivujícím stimulem k ekonomickému rozvoji a k novým investicím. A pro Írán, který přes Arménii a Gruzii může získat PŘÍSTUP NA ČERNÉ MOŘE a DO EVROPY, ač jej může získat i přes Ázerbájdžán, je to událost značného významu.

Z obrázku níže pak je zjevné, že jestliže přes Sýrii Írán získal vstup na Středozemní moře, přes Arménii (Ázerbájdžán, Gruzii, Turecko) jej chce získat i na Černé moře, což už budou dvě moře, přes která získá přístup do Evropy. Když k tomu přidáme, že už má přístup i na Kaspické moře, činí to z něj zásadní spojnicí mezi Čínou a Evropou. Ale (jak lze vidět na dalším obrázku), to není celé.

iran-black-sea-crop.png

GulfCrop.png

Na druhém obrázku jsou černě vyznačeny plánované přístupy Íránu na tato moře (červeně označená): Středozemní moře, Černé moře, Kaspické moře, Perský záliv, Hormuzský průliv, Ománský záliv, Arabské moře, Adenský záliv (spojenec Jemen), Rudé moře. To ale stále není celé, protože ve výše zmiňovaném článku z ruských stránek se uvádí, že Arménie se pro Írán má navíc stát spojnicí mezi Černým mořem a Perským zálivem.

Prezident Zeman zasadil v Arménii Strom spravedlivých a uznal genocidu Arménů

A že to má být Arménie, kdo má splnit roli hlavního spojence Íránu, je dáno nejen historickou blízkostí Peršanů a Arménů, ale dále tím, že Ázerbájdžán a Gruzie jsou prozápadní země (NATO, EU), zatímco Arménie nejenže má s oběma zeměmi špatné vztahy, ale mezinárodně má status, že proti ní nikdo nepůjde (pozn.: židovská země?) . Aby Írán především Ázerbájdžán vyvázal ze západního vlivu ( a mým pohledem aby byly pod jeho vlivem i kaspické energetické zdroje), chce z Ázerbájdžánu (jak uvádí ruský článek) vytvořit konfederativní součást svého státu. Což by mohlo znamenat, že Ázerbájdžán ve své současné formě přestane existovat, zatímco význam Arménie bude stoupat, otázkou je, jestli a nakolik by to vyřešilo jejich vzájemné nepřátelství a boje o Náhorní Karabach. Co to bude znamenat pro Turecko a jak bude Arménie upřednostněna v jeho případě (a jestli Turecko o kus svého území stejně jako o blízkovýchodní vliv přijde), o tom se dle mého právě intenzivně jedná. A protože o kus území zřejmě má přijít i Sýrie, resp. i ji možná čeká nějaké dělení, jakému se velmi pravděpodobně nevyhne Irák, po Aleppu všechna jednání běží na plné obrátky.

Jaká je zásadní informace?

Írán se stává dominantní velmocí Blízkého východu, velmocí, která nejen bude mít pod kontrolou všechny blízkovýchodní energetické zdroje, ale v projektu Nové hedvábné stezky ovládne všechny cesty po moři, ba co víc – bude mít vládu nejen nad Čínou, ale přes Středozemní a Černé moře i NAD CELOU EVROPOU. A jak dění pokročilo, stále více jsem přesvědčená, že evropský islámský chálifát je hotový (ostatně -íránský prezident již vyzývá ke sjednocení všech muslimů )

Rusko, které dávno pochopilo, že jde o další tažení proti němu, k “vodní” části Nové hedvábné stezky vytváří “suchou”, pozemskou alternativu, projekt Sever – Jih,(ve které ovšem počítá s Ázerbájdžánem!). A pokud jde o cestu po vodě, pak teprve nyní se pro Rusko naplno ukazuje 1) význam Krymu v Černém moři, 2) význam jakéhož-takéhož spojenectví s Tureckem, kterému patří kus Černého moře a 3) snaha Ruska o získání Bosporu a Dardanel v případě rozkladu Turecka.

Nyní ještě jednou k první etapě návštěv íránského prezidenta na Blízkém východě. Další zemí, kterou prezident Rouháni stihl navštívit, byl Kazachstán (Astana), kde se setkal s prezidentem Nazarbajavem:

Protože jde o návštěvu se členy EAHU (Eurasijský ekonomický svaz, zvaný též Eurasijská hospodářská unie – ekonomická unie sdružující Bělorusko, Ruskou federaci, Kazachstán, Arménii a Kyrgyzstán. Dohoda o vzniku unie, jejíž účelem je přispívat k užší integraci členských zemí, byla podepsána dne 29. května 2014 v Astaně prezidenty tří států – Ruska, Běloruska a Kazachstánu, přičemž v říjnu se připojila i Arménie. V platnost dokument vstoupil 1. ledna 2015. – více  ), mohlo by se zdát, že všechno je v pořádku.

Ale hned po návštěvách Rouhaniho, měly země EAHU 27.12. v Petrohradu podepsat společný kodex, to se však nepodařilo, protože prezident Běloruska Lukašenko se nezúčastnil, protože se “obává vlivu ruské politiky” a stále více pošilhává po EU, více v článku “Lukašenko přes čáru”. A mě se chce zeptat, jestli náhodou pro Rusko stejně “spolehlivými” partnery nejsou i Kazachstán či Arménie (ač s Arménií to opět nepůjde bez Ruska, protože s ní má Rusko (moudře?) dohodu o vojenských základnách až do roku 2044

Jisté se mi jeví jen jedno – že Evropa je právě velmi blízko svému konci a že ti, kteří táhnou proti Rusku, táhnou proti jediné šanci, jak se Evropa ještě může zachránit. V této chvíli to jistí kousek Černého moře pod ruským vlivem – Krym, jehož “anexi” by paradoxně pouze Trump měl uznat (ač na doporučení Kissingera – více zde)

Na závěr zbývá připomenout, že příští rok v Astaně proběhne Expo 2017 a že se jej zúčastní i papež

Všechny souvislosti se mi opět do článku nevešly, já ale myslím, že stačí pohled na mapy (včetně úvodní s historickým územím Arménie).

– Pozorovatelka- 27.12.2016

 

Související články

(1) https://aeronet.cz/news/video-vzestup-a-pad-imperia-aneb-kdo-ovladne-bospor-a-dardanely-ten-bude-novym-kralem-kralu-plus-dalsi-videa/   

(2) https://aeronet.cz/news/eu-jako-imperium-s-vlastni-armadou-bruselske-plany-o-rozsirovani-na-stredni-vychod-a-do-severni-afriky/  

(3) https://aeronet.cz/news/pad-komunismu-rozpad-sssr-arabske-jaro-konec-usa-nastup-ciny-konec-turecka-globaliste-jdou-do-finale-a-donald-trump-je-lest-na-rusko/

(4) https://aeronet.cz/news/petrohradska-schuzka-putina-ktera-unikla-pozornosti-aneb-tazeni-k-obklicovani-ruska-a-vlivu-na-cernem-mori-pokracuje-a-kurdistan-a-nebo-velka-armenie/

(5) https://aeronet.cz/news/potvrzeno-jimmy-carter-opravdu-predal-moskve-mapy-pozic-is-pochopily-uz-usa-ze-globalni-elita-gp-je-na-strane-ruska/

(6) https://aeronet.cz/news/brezen-2015-konec-americkeho-imperia-a-jeho-dolaru-svet-se-prestehoval-do-ciny-mame-se-opravdu-radovat-hrozba-nove-valky-dohody-ttip-a-tpp-a-statecny-zeman/

(7) https://aeronet.cz/news/evropa-v-historickem-okamziku/

(8) https://aeronet.cz/news/otazky-a-odpovedi-v-v-pjakina-ze-dne-26-10-2015/

(9) https://aeronet.cz/news/po-brexitu-a-puci-v-turecku-je-vitezstvi-trumpa-definitivnim-ukoncenim-vlivu-zapadu-a-vyhrou-vychodu-globaliste-odvedli-skvelou-praci/

(10) https://aeronet.cz/news/cesko-zradilo-izrael-a-jeruzalem-a-armenie-a-velky-izrael/

(11) http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/amerika/izrael-se-rezoluci-osn-nepodridi-co-na-to-usa_411024.html

Print Friendly, PDF & Email

Třídit podle:   nejnovějších | nejstarších | nejvíce hlasů
okal
Návštěvník

Brilantní fantasmagorie……

Pozorovatelka
Návštěvník

V této chvíli u Vašeho komentáře vidím 15 mínusů. Normálně bych nereagovala, ale u tohoto článku jsem tím potěšena a to nikoliv osobně, ale za to, že přece jen většině čtenářů nestačí jen odněkud z podpalubí dokola nadávat na elitu, která nahoře tančí, ale uvědomují si, že všichni jsou na Titaniku. A “fantasmagoricky” je proto zajímá i to (především to?), v jakých vodách ten Titanik vlastně pluje a kdo drží kormidlo… (v souhrnu je zajímá i širší perspektiva)

Máša
Návštěvník

Pozorovatelko: po precteni Vaseho zajimaveho clanku jsem se vydala na pruzkum zprav na BV, predevsim iranskeho presstv, a ctu tam, ze Iran skutecne rozjizdi ve velkem i prodej tezke vody, to znamena, ze sdileji svuj nuklearni program s jinymi zememi, a je tam jasne uvedeno ze nejen regionalne, ale i do Evropy, jmenovite zatim Svedsko, Polsko a Spanelsko, a samozrejme USA a Rusko, ktere odkoupily desitky tisic krychlovych metru pred par mesici. Rozjezd to je pomerne rychly, akorat s tim ovladnutim Evropy si myslim, ze nebudou spechat, protoze o ten odpad, co se privalil do Evropy a lide si mysli, ze jsou to muslimove, Iran zajem nema.
Nejspis si pocka na to, az je poslou na bojiste, a to hned na nekolik svetovych stran, mezitim budou i Evropane vylikvidovani, tak proc by si Evropu pak nevzali. My se toho nedozijeme, si myslim.

Co mne ve Vasem clanku prekvapilo je, ze by mel ovladnout Cinu. To si neumim nijak vysvetlit. A jeste mi vrta hlavou Izrael. Jak ten se vyporada s Iranem, vzdyt Iran ten sionisticky rezim nemuze vystat a co bude s Palestinci.

Predstavte si, ze Obama jeste na posledni chvili podepsal sankce proti Putinovi! A krome toho zrusil Akt, kterym byly regulovany prodeje zbrani rebelum v Syrii! To je podraz, na ktery Rusko reagovalo dnes varovanim. Podrobnosti neznam. Je mi ale jasne, ze Obama chce predat urad Trumpovi za situace, ze valka v Syrii pokracuje a dela z ni ring volny, protoze to neni jenom daleko vice zbrani, ale i lidi, co tam pres Irak proudi. Je zajimave, ze Irak prohlasil, ze vycisti zemi od Daesh behem 3 mesicu.

Rusko prece nabidlo koridor, pro odchod poskoku USA, ale nevime, kam pujdou. Obavam se, ze do Evropy. Tam je totiz nikdo nebude identifikovat, ani hledat.

Jinak Trump opet zaperlil, kdyz rekl, ze OSN se schazi akorat k zabave. A za poradce v narodni obrane si vybral toho, co mel Bush Dubja ( W). U neho opravdu cekam dost divoky nastup. Je to divoch, asi taky proto mel 5 bankrotu v zivote. Jeho deda privandroval z Nemecka a zbohatli na nevestincich a drogach, pak nemovitostech.

Návštěvník
Návštěvník
vlad
Návštěvník

Iluze z iluze. Lehněte si do lesa, ležte, rozjímejte. Takhle jen zvracíte krev…

peter
Návštěvník

Čína nie je pre svet nebezpečná, kto je schopný zlikvidovať územie Eú sú len a len moslimovia a je úplne jedno či takí alebo onakí. Ale to je žiaľ aj cieľom globalistov, vymeniť obyvateľstvo z kresťanského za moslimské. A teda ak aj USA čaká perestrojka, bude natom stále lepšie ako to čo čaká nás tu, pretože neverím, že EU bude spolupracovať s Ruskom, ktoré je doposiaľ jedinou schopnou krajinou čeliť globalistom, či sa to niekomu páči alebo nie.

Stara mama
Návštěvník

“Kdo je schopny zlikvidovat uzemi EU jsou jen a jen muslimove”…Ta muslimska invaze na Evropu je rizena.Mam otazku . Kdo tu islamizaci ridi? Sami muslimove? Myslim, ze ne. Ti se fanaticky a prospechove jen na te sachovnici vezou. Kdo ale ovlada figurky, kdo skutecne nici uzemi Evropy?. Muslimsti migranti to nejsou, ti jsou jen nastroj.

Lostris
Návštěvník

Celá tato teorie kolem iranizace-islamizace Evropy je založen na jistotě , že se Evropa automaticky poddá, že odpor bude nulový a na tom je ten projekt postaven. Jenže projektanti míní a Bůh mění. I Evropa dokáže být neskutečně krutá a brutální, jestliže se rozzlobí, je zlá. Už to tady bylo a j v tom naše naděje na záchranu.

Máša
Návštěvník

Lostrisi: dejte mi, prosim, jeden jediny priklad, kdy v minulosti buh neco menil. Neznam, a ani nevidim duvod, proc by to mel nekdo delat. To nema logiku.

Muzeme bylt rozzlobeni a zli, ale porad faktem zustava, ze nemate jak branit. Holyma rukama proti presile? To nam jako panbu posle neco do nich?

Nadeje jeste nikomu zivot nezachranila. Ja si pamatuji svou babicku, ktera zazila obe svetove valky, a v kazde verila, ze Jezis konecne prijde a udela poradek. A tak to jde stale dokola, ale zadny bozi poradek se nekonal a konat nebude.

Na co se muzete ale spolehnout, ze valky byly vzdy a kdyz se vystupnuji, civilizace se znici. Prezivsi zacnou cely kolotoc odznovu a dojdou zase tam, kam ta predchozi civilizace. Toci se to stale dokola, tak jako nase zemekoule…

peter
Návštěvník

Samozrejme, že to neriadia moslimovia potom by to znamenalo, že dokážu riadiť procesy rovnako ako globalisti. Ale tí potrebujú know how len pre seba!

Stara mama
Návštěvník

Pani pozorovatelko, takze Iran “bude mit vladu nad Cinou i nad celou Evropu”, a evropsky islamsky chalifat je hotovy”…domnivate se, ze evropsky islamsky chalifat je hotova vec? Ja bych si se svolenim Trumpa nebyla vubec jista, ze nejaky islamsky evropsky chalifat je stopro. Domnivam se, ze takovy chalifat neni v zajmu Ruska, a nejspis ani v zajmu Ciny, ktere evropsky trh vyhovuje. A vypada to, ze Trump by se na to take moc nadsene netvaril ☺ Soudruzi globaliste budou mit nejspis smulu 😆

Pozorovatelka
Návštěvník

Stará mamo, já myslím, že je to hotová věc. Nemyslím, že to proběhne z roka na rok, ale že to bude postupovat a nikdo to nezastaví. Trump na tom podle mě vůbec nic nezmění, ač chce proti Íránu vystupovat, což mu dle mého neprojde. Írán právě dostal křídla a má maximální podporu globalistů. Rusko by bylo radši, kdyby Evropa byla na jeho straně, ale jestli v současnosti něco řeší, tak je to jeho vztah s íránem tak, aby byl rovnocenně spolupracující a dále aby si udrželo kus vodní cesty, což je Krym (ten má Trump na pokyn globalistů oficiálně uznat jako ruský) a průlivy Bospor a Dardanely (podle Pjakina Rusku globalisty přislíbené za ruskou pomoc v Sýrii) .

Ale jinak se podívejte, jak všechny země kolem Ruska, sdružené do Eurasijského ekonomického svazu EAHU – Bělorusko, Rusko, Kazachstán, Arménii a Kyrgyzstán – jdou na ruku Íránu! A Rusko až tak, že v Rusku postavilo největší evropskou mešitu. Role Íránu bude dle mého tak významná, že se jí nikdo nevyrovná (Rusko jí může konkurovat, protože má zdroje, na rozdíl od Íránu na něj ale globalisté chystají tažení).

A jestli globalisté mohou mít v něčem smůlu, tak to bude v tom, že nikoliv USA, ale Írán a Čína nepůjdou proti Rusku tak, jak si to globalisté přejí (a přejí si to natolik, že nasadili Trumpa aby na tom zapracoval). Svým způsobem se dá říct, že Rusko nyní s globalisty hraje přetahovanou o to, na koho Írán a Čína více dají.

lmimkac
Návštěvník

Kto su to ti Globaliste??? Mozme ich tu menovat pani Pozorovatelka?

Máša
Návštěvník

Dementi. Normalni clovek by o globalizaci zajem nemel, protoze ho nemaji ani zvirata. Normalni je obycejny zivot s prozitky majicimi puvod v nem, kdezto tito uz nevedi, co ten normalni zivot je a travi ho kazdodennimi intrikami.

Rozezranci, kteri stale dokola zkouseji jak si podridit uplne cely svet. Rozjedou jednu variantu, nevyjde. Uplne otoci a zkusi to z jineho konce, a vsechny, kdo jim slouzi, se snazi zmagorit, aby jim do niceho nemluvili a nevideli. Ale jak cas bezi a jim se nedari, tak majetkove vystoupali dalsi na pozice moci a bezi mezi nimi zavod o vladnuti, souboje se vsim vsudy.

Je to ve srovnani s obyvatelstvem planety hrstka lidi, ponejvice zidi. Rodinne klany.

Muj nazor je ( ale nemam ho podlozen nicim, nez pocitem), ze jsou to potomci predchozi civilizace, ktera se znicila a oni prevzali po ni technologie, ktere postupne lidstvu predhazuji a tim jej nici. Jejich predkove jsou autory Bible a komedie kolem svitku, ale to je take jenom muj nazor.

Dalsim mym dojmem je, ze uz i oni jsou rozdeleni, a nejde jen o boj techto (j)elit se statnimi, ale existuje treti skupina, a ta figuruje v obou. A o to je vetsi nebezpeci zaniku nasi civilizace. A dojde k tomu stejne jako k tomu dochazelo i v minulosti.

Zjednodusene si je predstavuji jako narkomany. Zdrogovane moci.

Jmenovat je vsechny tezko nekdo muze. Nevim, ale zatim je nikdo nevyjmenoval.

Návštěvník
Návštěvník

Tady je máme!Psychopati!Zrudy!Nelidé!Vrazi!A to je pouze čpička ledovce.https://img.obrazky.cz/?url=fdaee0122c9df6ef&size=2

maori
Návštěvník

Může s tím významem ˇIránu zamávat naprosto nový objev (včetně uvedení na trh) v energetice. Asi největší by byl v oblasti volné energie, případně temné energie. Dnes nevíme, co mají vyspělé státy “v šuplících”. Ale pokud by RF takový objev včetně aplikací získala a v masovém měřítku nasadila nejen doma, potom by celou uhlovodíkovou éru poslala k šípku. Co by potom zůstalo Íránu? Jen ta hedvábná stezka. Význam Íránu a jeho vliv právě na Evropu by poklesl velmi citelně.

Zvědavá matka
Návštěvník

maori:
Dovolím si předhodit jednu takovou malou, zvědavou úvahu ( a je mi líto, že asi budu paní Pozorovatelce protiřečit :-(), ve smyslu Vašeho “šuplíku”:
Představte si, že takové technologie dávno mají, a že všichni ti, co je mají, vědí, že je mají i ti druzí (a třetí…).

Teď si představte, co by se stalo, kdyby některý z nich všech s touto technologií vyrukoval na světlo Boží, a začal ji používat….
Víte, co všechno je navázáno na aktuální energetický průmysl, a kdo všechno na něm vydělává ? A také které státy! mají příjem z sheolového průmyslu jako jednu z hlavních příjmových položek svého národního rozpočtu?
Možná je to celé jedna vysoká, sofistikovaná hra – něco jako kdo z koho, “abychom se navzájem neodhalili”, ale my to tady chceme řídit, a vy nám to nechcete dovolit…

A jak by potom ty lidi ( kteří přece jenom občas přemýšlí) ovládali, kdyby jim nemohli vymyslet náhradní “logické” celosvětové existenční obavy o teplo, světlo, dopravu, potravu, vzduch, atd., Musí tedy použít “vědecky ověřená tvrzení”, že :
ropy je málo, ropy je dost- ale těžba je drahá, ničíme životní prostředí – viz zamoření, ozónová díra, oteplování planety (ale možná přijde nová doba ledová), moc dýcháme…a další pohádky. ( Ale logicky a “vědecky” podložené!)
Pak, na potvrzení validity těchto pohádek vyplodí, pro jistotu, nekolikatisícestránkový “vědecký” manuál “pro odborníky” (Agenda 21), který četli jen ti, co ho kompilovali, a předloží ho, na velmi nákladné, a jimi plně hrazené “Světové Konferenci” k podpisu všem ” odborníkům a vládcům zodpovědných zemí”. A ti, mnozí bez mrknutí oka, někteří s mrknutím, podepíšou i to, co nemůžou za ten týden času, který na to mají, ani přečíst, natož pak pochopit, a mentálně zpracovat důsledky ( Agenda 2030).
A podepsalo to, naposledy v Paříži (2015), stádo ” odborníků a vládců zodpovědných zemí” ze 158 zemí… – přece veřejně nemohou – rádobytakysoudruzi – přiznat, že jsou nezodpovědní, nebo nic z toho nechápou!
Anebo že dostali adekvátní kompenzace za podraz na svých vlastních národech.

A možná to nejsou jenom ty technologie, co ti Vedoucí soudruzi vědí, a my ne.

Možná ti, co vědí, o co ve skutečnosti jde, se cítí “Osvícení” a Nedotknutelní, a považují ostatní jen za přebytečný plevel, a už je možná ani ta hra na ” Starost o blaho Lidstva” nebaví…ale neumějí prohrávat, a tak nechtějí přestat.
Ale ještě mezi nimi může být i skupinka těch, co jim zůstalo nějaké to Svědomí, a že právě tito teď začínají říkat : “Vážení Soudruzi, všechno má svůj limit, a ti Lidi mají taky právo na své místo na Slunci – a možná to zvládnou – sami se o sebe postarat, a nám všem ubude práce, vždyť nám už v podstatě nic nechybí….”
A ti “Illuminati” se bojí přestat, a ztratit tu moc, bojí se, že by pak byli “bezmocní”, a to je pro ně neznámá věc….

Tak z malé večerní úvahy je nakonec skoro pohádka ( pro dospělé), a pokračování uvidíme… ;-). Dobrou noc :-).
(P.S.: A v pohádkách vítězí Dobro a Pravda! ;-))

maori
Návštěvník

Já se příliš nerozepisoval. Ta myšlenka je o tom, že tyhle věci lze využít také
jako “zbraň”. Nemusí se používat jen jaderné nebo konvenční zbraně. Je to o tom, že když někomu příliš “poteče do bot”, tak může reagovat i jinak. Nakonec to přece Rusové umí, “odveta je asymetrická”. Je málo pravděpodobné, že tyhle technologie mají všechny státy. Sázel bych jen na RF, protože oni jediní mají v podstatě nekonečný matematický talent a jsou schopni všechny “náznaky” něčeho nové nového zpracovat nejprve teoreticky (matematickými postupy) a posléze převést do praxe. Ostatní jen “kopírují”. Např i ta blbá “neviditelná” letadla v USA vznikla jen na základě teorie odrazu elmg záření od různých předmětů rozpracované rusy někdy kolem roku 1956. Prostě někomu můžou “rupnout nervy”. A negativních dopadů bych se příliš nebál. Uvažovat o tom, že takový objev předhozený jen tak “plebsu” by zničil civilizaci je poněkud přehnané. A není to jen energetika. Stojíme také na prahu porozumnění kvantovým procesům přeměny různých látek a prvků. A to je v oblasti, na kterou většina i “expertů a vědců” kouká jako já. Neb jsou tam souvislosti, o kterých jsme v životě neslyšeli (další proměnná čas, stav před měřením jiný, než po měření, přenášení stavu nezávisle na čase a vzdálenosti mezi dvěma subjekty apod.). A přitom např rakouský, samouk, Schauberger tenhle proces dovedl k praktickým výsledkům jen z pozorování. Neměl matematický talent a nebyl vystudovaný (měl jen lesnické účiliště). Na uhlovodíkové těžaře je samozřejmě navázáno všechno možné. Od paliv pro spalovací technologie, přes plastikářský průmysl až po veškerou chemickou výrobu (hnojiva, chemie těžká, farmacie, plastikářství, technické plyny… .). Zeptejte se, jak tato závislost vznikla. Proč byla např. prohibice v USA. Nešlo náhodou o boj mezi dvěma palivy (líh a benzín) pro spalovací motory a elektromotorem jako takovým? Kdo vyhrál? Samozřejmě Rockeferel se svým Standard Oil. A co prohibice s konopím (do dnes). Vážný konkurent uhlovodíkové farmacii a uhovodíkovému chemickému průmyslu (canabionidy jsou prakticky univerzální léčivo a konopné vlákno zase univerzální surovina pro vše, co se dne vyrábí z plastů). A opět, kdo vyhrál, zase Rockeferel a na počátku 20. století jeho IG Farben (v té době již vlastník desítek tisíců patentů v chemické výrobě).

Vladimir
Návštěvník

Doporučuji návštěvu psychiatra.

Návštěvník
Návštěvník

Raději návštěva u psychiatra než návštěva mešitycomment image

Návštěvník
Návštěvník

Já bych to malinko upřesnil Paní Pozorovatelko,SATANISTUM (ILUMINATUM) se povedl Grandiosní nástup NWO!comment image

Chocholoušek
Návštěvník

Vy nás ale zásobujete, pane Karfík…

konzerva
Návštěvník
Návštěvník
Návštěvník

Pozorně se dívejte,ani jeden křesťanskýcomment image https://youtu.be/MN73Egd_-pU ukázky křížů ve vlajkách: https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%AD%C5%BE

Jinotaj
Návštěvník

Pozorovatelka a její pragmatický instinkt předkládá zajímavé souvislosti ke sledování. Děkuji za Váš čas.

vedomi
Návštěvník
Pozorovatelka
Návštěvník

Někdo na mě nedávno v diskusi reagoval, že Arménii s cca 3 mil obyvatel přisuzuji zbytečně velký význam. Ale Izrael má také jen nějakých cca 8 mil obyvatel. Ono totiž nejde o počet obyvatel, ale o strategický význam a pak není žádný problém takovou zemi podporovat a její význam posilovat.

A to se právě děje a při pohledu na historické území Arménie je myslím jasné, že Turecko ví, o co dále půjde. Dále zvláštní status Arménie (židovskokřesťanská země, která zažila genocidu)z ní činí zemi jak prozápadní tak ale historickým vztahem s Peršany i zemi provýchodní. A už jsem narazila na zmínky a mapy, že v naplánovaném novém porcování Ruska na zóny (SSSR2:O) má být přes Arménii vytvořena “zóna USA”.

.B.
Návštěvník

Maria Zacharova velmi otevřeně, obávám se, že by mohlo jít do tuhého.

https://www.youtube.com/watch?v=E8neF2JMUmo

Pozorovatelka
Návštěvník

Budu se opakovat, ale můj názor je, že Rusko moc dobře ví, která bije, ale oficiálně to říct nemůže, protože to by znamenalo nutnost adekvátně reagovat a to by bylo zlé a do toho podle mě Rusko nepůjde. Zacharová neoficiálně řekla to, co se oficiálně říct nedá. Kdo je nejvíc naštvaný za Sýrii víme, po Aleppu bych k tomu ale ještě přidala i snahy o zastrašování Ruska, aby se “poaleppského” dělení na Blízkém východě neúčastnilo – v tom mi přijde symbolická vražda ruského velvyslance v Turecku (!), kde chce Rusko získat Bospor a Dardanely. Pokud jde o Soči, tak tam před dvěma roky byla olympiáda, za které tažení na Rusko přes Ukrajinu začalo, navíc tam v úvodním ceremoniálu Rusko neotevřelo americký olympijský kruh.
Zacharová jako vždy skvělá.

Milan
Návštěvník

Dobrý den paní Pozorovatelko, úplně jste mi tu větu vzala z úst (“…Rusko moc dobře ví, která bije, ale oficiálně to říct nemůže, protože to by znamenalo nutnost adekvátně reagovat a to by bylo zlé a do toho podle mě Rusko nepůjde…”). Lze jen spekulovat, jak to doopravdy bylo s letadlem s Alexandrovci na palubě a co havárii způsobilo. Těch “náhod” je u všeho ruského poslední dobou nějak mnoho a veřejnoprávní média velmi tvrdě cenzurují, co předloží “k sežrání” obyčejným lidem. Nikde jsem se do dnešního dne např. oficiálně nedočetl o tom, o čem hovořil ve svém posledním pořadu Pjakin, tj. že v Sýrii působí polské speciální síly na straně proti Asadovi. O tureckých už se psalo, o Francouzích, Angličanech a dalších taktéž, ale už i Poláci ? A všichni řádní členové NATO…Hodně mi otevírají oči články Terezy Spencerové, obzvláště tento poslední je vynikající:

http://literarky.cz/blogy/tereza-spencerova/23446-busajna-aaban-evropskym-politikm-se-u-jen-smjeme

Putin musí být neuvěřitelně trpělivý a zdrženlivý a upřímně, smekám před ním. I kdyby se prokázalo, že pád Tupoleva s Alexandrovci byl teroristický čin (jedno zda islamistů či NATO), nemohl by to veřejně sdělit, aniž by poté nenásledovala odplata. Pokud by totiž nenásledovala, tak by v očích běžných, obyčejných Rusů nesmírně klesl na autoritě jako slabý státník, co si nechá vše líbit, aniž by se adekvátně ozval. Já z toho cítím obrovskou snahu vyvolat konflikt nebo válku s Ruskem za každou cenu, stůj co to stůj. Putin moc dobře ví, co všechno je v sázce. Taktéž by se ukázalo, jak velký nepořádek má uvnitř ruské armády a bezpečnostních složek – ono zařídit pád letadla zevnitř není jen tak. Jsou to všechno jen spekulace, ale Zacharovová to řekla jasně: Rusko pocítí velkou bolest, velkou. Co velmi kvituji je skutečnost, že toto dokázala říct v přímém přenosu na nejsledovanějším ruském televizním kanále celému Rusku. Ještě se pak někdo diví, proč Rusové tak drží při sobě a proč v případě napadení není síly, která by je dokázala srazit na kolena ? Proto s Vámi paní Pozorovatelko souhlasím, že Rusko je naší poslední nadějí & děkuji za vše, co zde na AE děláte, píšete a komentujete, moc si toho vážím. Ještě jednou upřímné díky a hold Vaší práci a času.

Milan
Návštěvník

Ještě bych navázal jednou svojí otázkou, na kterou se mi opakovaně nedaří nalézt odpověď, a to již dlouhou dobu. Řekněme, že paní Pozorovatelka i pan VK mají ve většině svých názorů a pohledů na věc pravdu – teď prosím neřešme, kdo konkrétně v čem a kdo více, to není podstatné. Chápu-li to správně, tak základní premisou jsou celoplanetární zdroje, které se nám neustále ztenčují. Drancujeme Matku Zemi hlava nehlava, po nás potopa. Cca každých 11 až 13 let je na planetě o jednu miliardu lidí více a čím nás je víc, tím kratší čas stačí k příští (další) miliardě nás všech. Ok, řekněme, že příští velmocí má být skutečně Čína a Írán. Ok, řekněme, že na území EU má vzniknout jakýsi islámský kalífát, jenž má započít něco, co zde bylo nazváno globálním zchudnutím. I když by se všechno výše zmíněné stalo, tak tu pořád zůstává neřešená ta nejklíčovější otázka, jenž stojí za tím vším. Kdo zastaví neustálý nárůst obyvatel planety ? K čemu ono zchudnutí, když nás co 10 let je o jednu miliardu více ? V roce 2040 – 2050 by nás mělo být údajně již 10 miliard…přitom planeta bude stále stejně velká a její nerostné zásoby se budou jen a jen ztenčovat. Možná jsem jen špatně poslouchal, možná to nikdy nezaznělo, ale pokud si vzpomínám, tak jsem nikdy pana Pjakina neslyšel mluvit o tomto tématu (přelidnění a drancování planety) a jak tuto věc hodlá řešit GP. Ok, řekněme, že by bylo Rusko napadeno a rozpadlo se (čistě hypoteticky). Poté by byly drancovány a postupně spotřebovány jeho zdroje (nerostné bohatství atd.). Jak by si GP tímto krokem pomohl ? Vždyť by jen oddálil totální vydrancování planety o nějaký ten rok či desetiletí. Na tuto otázku jsem doposud nenalezl nikde odpověď. Nebo se snad plánuje nějaký konflikt, který zdecimuje populaci planety na polovinu ? Či snad laboratoře plánují nějakou “novou” nemoc, která bez jediného výstřelu zařídí totéž ? Nebo se lidstvo za deset, patnáct let chytne za hlavu a začne zásadním způsobem řídit celoplanetární porodnost v kontextu udržitelnosti zbývajících zdrojů ? K čemu bude GP v r. 2050 deset miliard lidí na planetě, která však nebude obyvatelná (či jen pro hrstku “vyvolených”) z důvodů vydrancování ? I kdybychom teď úplně všichni “globálně zchudli”, tak v kontextu neustále přibývajících lidí na planetě (zejména pak blízký Východ, Asie a Afrika) si vlastně jen kupujeme čas, nic víc. Primární příčina toho všeho – nekontrolovatelná porodnost – zůstává bez povšimnutí. Je možné, že i toto je součástí plánu, se kterým se počítá, proto to není řešeno. Máte-li prosím kdokoliv na tuto moji otázku svůj názor, budu rád za jeho zveřejnění.

Máša
Návštěvník

Milane: ja si myslim, ze Pjakin o prelidneni nemluvi, jelikozto vi, ze je to nesmysl.
Planeta ma regulacni paky na vsechno. Podivejte se na zvirata. Premnozila se nekdy na planete? Ne. U lidi to neni jine. Reprodukcni cykly jsou nastaveny. Ja osobne neverim o prodluzovani se lidskeho veku. A s hustotou obyvatel se pocita jako s elementem ke vzniku valek. Prirodni katastrofy jsou taktez regulacnim prvkem, at si to prizname nebo ne.

Kdyz se zamyslim nad tim, kolik bylo lidi pred 10ti tisici lety, tak si myslim, ze to nikdo nevi. On je nekdo pocital, kdyz o sobe treba nevedeli?
Lide na sebe narazeli pri stehovani se za zdroji zivota. S tim se take pocita. Boje jsou prirodou zajisteny. Proto taky ten vymysleny buh nemohl stanovovat nejake hranice. A proto si tam autori-dobyvatele dali svou vyvolenost a frazi, ze kam jejich noha slapne, bude to jejich. Ovsem ta veta je ucelova, aby si usnadnili drancovani druhych a ti se neprotivili “bozimu” zakonu….

Ti, co vymysleli Bibli, rozhodne o jinych nevedeli, jinak by tu pohadku o Adamovi a Eve jeko o nasich rodicich odpovidajicim zpusobem upravili.

Lide si svou likvidaci zajistuji sami shlukovanim se do velkych komunit. To prinasi krome boju i snadnejsi prenos a podlehnuti nemocim, ted mam na mysli pouze prirodni viry a infekce.

Zvědavá matka
Návštěvník

Milane: píšete:
” Drancujeme Matku Zemi hlava nehlava, po nás potopa…… na planetě miliardy lidí více …… příští velmocí má být Čína a Írán……..na území EU má vzniknout jakýsi islámský kalífát…..”, paní Pozorovatelka říká, že je téměř “hotovo”, aktivní Máša a mnoho dalších pouze konstatují, jak je to všechno v pytli, a kdo za to všechno může.
Někteří dodávají, že si za to můžeme sami. S tímto jediným souhlasím!

Nesouhlasím už s tím, že my si něco “drancujeme”, protože já osobně nic nedrancuji, a snažím se chovat šetrně ke všemu, a naše národní společenství ( republika) už taky nic “nedrancuje”, protože těžbu našeho uhlí, které NÁM bylo dáno k dispozici Bohem ( Universem), nám už zlikvidovali Američané přes Bakalu.
” Drancují ” pouze ZNÁMÉ FIRMY – ty nadnárodní, a v cizích státech.

Také nemám pocit, že MY bychom se nějak nepřirozeně “přemnožovali”, a od doby, co jsem na světě, hodnotím, že naše populace se chová poměrně zodpovědně. Jak ke svým občanům navzájem, tak i k přírodnímu BOHATSTVÍ, které NÁM bylo dáno.
Chápu, že pro celkový přehled o možném ohrožení zvenčí je potřeba sledovat i to, co se děje třeba v Íránu ( i když ten je pro mne “španělskou vesnicí”), a také to sleduji.

Nicméně si uvědomuji, že PŘIROZENĚ nebude ruský medvěd zachraňovat africkou antilopu, když v ohrožení jsou JEHO medvíďata.
A stejně tak pro mne je přirozené, že NA PRVNÍM MÍSTĚ se budu snažit ochránit MOJE potomstvo, a až to bude v bezpečí, mohu pomáhat cizím, a zajímat se o jejich osudy. Opačné pořadí přístupu je podle mne zvrácenost proti přírodnímu řádu.
( Když vidím některé reportáže o “humanitárních hrdinkách”, matkách, které opouštějí vlastní děti, aby zachraňovaly “nebohé uprchlíky ze Sýrie, Iráku…Konga, Namíbie, atd., tak bych jim ty děti odebrala – nezaslouží si je, a poškozují jejich vývoj!)

Teď k vaší otázce:
Vaše postoje ( nejen Vaše) – viz úvod – mi připadají jako strkání hlavy do písku ( jede na mě tank, ale já ” se schovám ” a počkám , co bude).
Pokud vezmete NĚČÍ hru jako VÁŠ osud, výsledek bude předem jasný.

Vícekrát jsem zde i vybízela ke konstruktivním návrhům ŘEŠENÍ NAŠÍ SITUACE, tj. ve smyslu NAŠICH potřeb a zájmů.
( viz i můj návrh kdesi v diskusi k příspěvku paní Mocné 😉 )
Bohužel se mi nedostalo ani něčí reakce, ani odpovědi, a už vůbec ne návrhu nějakého konstruktivního ŘEŠENÍ ( neberu v potaz výkřiky” všechny vystřílet”….).

Domnívám se, že, pokud jsme přesvědčeni, že TOTO JE NAŠE ZEMĚ, máme zde naše PŘIROZENÁ PRÁVA, a chceme, aby TADY VYRŮSTALI V KLIDU A MÍRU NAŠI POTOMCI, MUSÍME JEDNAT tak, jak by jednali naši předkové:
STARAT SE V PRVNÍ ŘADĚ O NÁŠ STÁT a jeho prosperitu, NAŠE VĚCI a jejich fungování pro všechny občany, NAŠE DĚTI, a naši a jejich bezpečnost a klidný život.
S respektem, a ve spolupráci s ostatními národy, ale s našimi národními a přirozenými zájmy NA PRVNÍM MÍSTĚ.
A je nejvyšší čas ZAČÍT, máme před sebou MNOHO PRÁCE.

A opět nemusíme objevovat teplou vodu, když už i Šachista PUTIN PUBLIKUJE návod, jak na to:
“Rusko jako první pochopilo, že USA je možné ignorovat”
Číst dál: https://cz.sputniknews.com/svet/201612264403047-komentator-bloomberg-rusko-pochopeni-usa-ignorovani/
Stejně tak je možné ignorovat ( případně zrušit) vše, co se NÁM nehodí, a omezuje a limituje naši NÁRODNOST, STÁTNOST, VLAST, SUVERENITU A NAŠI SVOBODU.

vedomi
Návštěvník

Západ nezažil ten stašlivý komunismus, kdy se stát staral o budoucnost DĚTÍ, o RODINU, BEZPEČNOST nás všech, podporoval porodnost (jesle, školky, výstavba bytů) proto Putina nechápe docela. Potichu ho obdivuje, ale zcela nechápe.

vedomi
Návštěvník

Tím samozřejmě nemyslím, že Putin touží po komunismu, ale modely rodiny, školství a zdravotnictví měly zůstat zachovány a v Rusku se k nim vrací.

Zvědavá matka
Návštěvník

Už i Turecko chápe, že USA je možné ignorovat, a soustředit se na SVÉ zájmy :
(NATO zřejmě, bez turecké opory, dlouho v Evropě nevydrží):

Turecko zpochybnilo přítomnost amerických sil na základně Incirlik
https://cz.sputniknews.com/svet/201701054465107-Turecko-pritomnost-americke-sily-zakladna-Incirlik/

Sesam
Návštěvník

Nu a máme tu další útok, zase z jiné strany: Výkonná ředitelka národní antidopingové agentury RUSADA Anna Anceliovičová v rozhovoru pro americký deník The New York Times potvrdila, že v největší zemi světa existoval státem řízený dopingový program…
https://www.sport.cz/ostatni/ostatni/clanek/839624-rusko-se-priznalo-v-zemi-probihal-statem-rizeny-doping.html#hp-sez

wpDiscuz