Globální moc – “Systém globální vlády oligarchů: Závěry a prognózy”. Aneb to...

Globální moc – “Systém globální vlády oligarchů: Závěry a prognózy”. Aneb to věčné tažení na Rusko a neomarxismus jako konečná forma ovládnutí lidstva

Globální moc – “Systém globální vlády oligarchů: Závěry a prognózy”. Aneb to věčné tažení na Rusko a neomarxismus jako konečná forma ovládnutí lidstva

Před nedávnem se v českém internetovém prostoru objevil článek ruského analytika Vladimíra Pavlenka (zde), který je natolik obsáhlý, že v českém překladu byl publikován ve třech částech zde (a odsud také část zde a všechny tři části zde). 

Za přečtení stojí článek celý (a pro úplnost uvádím odkaz na českou verzi v jeho první části i druhé části), ale v plném znění vkládám pouze třetí část, a to i s komentářem autora českého textu Radima Lhotáka. Předt ím ještě přiblížím, že ruský analytik Vladimír Pavlenko článek napsal v reakci na diskusní pořad ruské televize a v něm na názory ekonoma Valerije Fadějeva o tom, jak funguje současný svět. A že to hlavní, co článkem vyvrací, je názor, že Rotschildové a Rockefellerové mezi sebou soupeří – on naopak je označuje za spojence na způsob danajských chlapečků (“jedna hlava, čtyři ruce”) a jako další spojnici k nim přidává papeže. Zcela v závěru pak popisuje význam brexitu a zvolení D. Trumpa (že šlo o oddělení atlantické strany světa od Evropy), účel Evropské armády a k tomu roli Francie (roli Marie LePen i Macrona) i roli Německa a vše v souvislosti se zaváděním neomarxismu. A vše pohledem, se kterým se ztotožňuji přesně tak, jak jsem o tom psala nejen v souvislosti s brexitem a rolí D. Trumpa, ale i ve všech dalších souvislostech (Rusko, Slované, Evropská armáda i neomarxismus – viz Duginovo “Sophia is ours” po vítězství D. Trumpa).  Nyní už převzatý text, ke kterému další komentář doplním v závěru. 

Třetí část článku Vladimíra Pavlenka vyvrací ustálená klišé o chování kapitalistů a pootevírá dveře pohledu na naši nejistou budoucnost pod diktátem oligarchů a jejich politických loutek. Vladimír Pavlenko v poslední části svého článku reaguje na krátkozraké a naivní názory ekonoma Valerije Fadějeva z pořadu ruské televize týkající se mocenského působení oligarchických klanů. Fadějevovo mínění o podstatě „normálního“ fungování kapitalistů na „volném trhu“ a o jejich společenském „přínosu“ při tvorbě bohatství v kapitalismu jako takovém nemá ovšem daleko k dětinské nevědomosti.

V českých podmínkách se debaty o Rothschildech a Rockefellerech nevedou, jako kdyby tyto nadnárodní oligarchické klany ani neexistovaly. Jistě, ještě nedávno šlo o fenomén vyskytující se za hranicemi naší země. Celý porevoluční vývoj České republiky se ovšem odehrává již zcela podle jejich not. A všichni naši vládní politici jsou oněmi „falešnými pěvci“, kteří reprodukují přidělený part, aniž by měli tušení o celkové harmonii skladby, v níž skřehotají neškoleným hlasem předepsané sloky liberálně demokratického učení a politické ekonomie tržního kapitalismu.

Indoktrinovaní kariéristi typu Bohuslava Sobotky sekundují do rytmu bubnů v Bruselu holé fráze na podporu české účasti v Evropské unii a naší podřízenosti západnímu kapitálu, aniž by se snažili předložit jediný smysluplný argument pro ničím nepodložené imperativy loutek globalistů a koloniálních místodržících. Cyničtí zchytralci a kolaboranti typu Chovance, Kalouska a Bělobrádka kážou utahování opasků již tak zbídačelým občanům vlastního národa, umlčují poslední hlasy svobodného a kritického myšlení a ke svým kapitalistickým páníčkům si chodí pro pochvaly a odměny.

Nový fenomén politického hnutí Andreje Babiše řinčí unisono se svým dirigentem ódu na bezduchou nadřazenost těch, kdo „něco dokázali“ (uměli si nahrabat), a do politického dění dosazuje „úspěšné manažery“, kteří mají z lidí vydřít poslední korunu na daních a přinutit je, aby se v podmínkách sociální diskriminace a nespravedlivého konkurenčního boje postarali sami o sebe. Andrej Babiš je miliardář a jako zbohatlický oligarcha bude poslední, kdo by se pitval ve stínových vládách a parazitických strukturách moci, když mu současný režim tak prospěl. S hnutím ANO se u nás započne vláda nevzdělanců a pedantická správa země technokratickými manažery ze sféry byznysu. Bude se méně krást, více platit a celý paraziticko-vykořisťovatelský systém začne běžet jako hodinky. O to menší bude šance na jeho změnu. Proč by také oligarcha měl chtít měnit fungující oligarchii?

Ve výsledku se české země doslova ztratí v politicko-hospodářském kombajnu Evropské unie a jako služebný přívěšek Německa a jeho Čtvrté říše přestanou existovat. Stejně tak celý český národ zmizí v multikulturním kotli kosmopolitní Evropy. Má-li být ještě nějaká naděje, je nutné s nejvyšší pozorností číst články podobné těm od Vladimíra Pavlenka a vážně se začít zamýšlet nad tím, kdo nám ve skutečnosti vládne, kdo mu slouží a do jakých bezvýchodných temnot se nás snaží uvrhnout.

Radim Lhoták

Vladimír Pavlenko: Závěry a prognózy

Nyní se vrátím k televiznímu pořadu o Rothschildech a Rockefellerech poté, co jsem objasnil tuto informaci, přidal balíček poznatků představujících současný světový řád a vysvětlil celou složitost tématu s odkazem nikoliv na konspirační spekulace, ale na faktické dokumenty a instituce. Valerij Fadějev v televizním pořadu říká toto:

„Nejsou to přece žádní bohové, ale lidé. Jistě, jde o kapitalisty a hlavním zájmem kapitalisty je zisk. Pracují pro vlastní zisky. Položil si snad Rockefeller otázku, zda jím vytvořená hraniční koncentrace trhu s ropou brzdí rozvoj v Americe? A pochopili Rothschildové, že monopol na peníze dělá z finančních trhů velmi riskantní podnik, což také brání rozvoji? Domnívám se, že tak schopní lidé pochopili všechno velmi dobře. Ale takto položené otázky je nezajímají, oni pracovali pro sebe, pro své vlastní zájmy, rozmnožovali svůj kapitál. Pak přišli další hráči, noví lídři se svými vlastními zájmy a dávali své odpovědi na podobné otázky. A tyto odpovědi často vedly k řešením, která byla nevýhodná pro Rockefellery nebo Rothschildy. Například rozbití ropného monopolu v americké společnosti „Standard Oil“. A nezáleží na tom, jak šikovně se z toho John Rockefeller vykroutil, jak udržel kontrolu nad několika novými společnostmi, tratil na tom hodně …“

Tento objemný citát je opravdu „sbírka perel“.

V prvé řadě je třeba vyjasnit, že za „rozbitím ropného monopolu“ stojí rozhodnutí Nejvyššího soudu USA z roku 1911 o rozpuštění nikoliv mateřské společnosti „Standard Oil (of New-Jersey)“ (SONJ), ale holdingové společnosti „Standard Oil Trust“ (SOT). Ta byla založena 12 let po SONJ, v roce 1882, uvedla pod svoji kontrolu okolo 40 ti společností v různých státech (jediným nedostupným státem pro Rockefellera se tehdy jevil Texas, který měl svou vlastní silnou olejářskou lobby).

Za druhé, „trust“ byl rozčleněn a rozdělen ne na „několik“, ale na 34 podniků, které ve skutečnosti zůstaly pod kontrolou Johna Davisona Rockefellera. A není pravda, že by na tom „hodně tratil“, ale naopak „hodně vydělal“. Průměrná kapitalizace „dcer“ se zvýšila dva a půl krát, jak bylo i přibližně plánováno. Proto když Rockefellera informovali o rozhodnutí Nejvyššího soudu (zrovna byl na golfu), okamžitě doporučil investorům „kupujte, neprodleně kupujte.“

Za třetí je tu okolnost, jejíž přehlédnutí je pro Fadějeva jako ekonoma neomluvitelné. Rozbití SOT maximálně uvolnilo Rockefellerovi ruce pro expanzi obchodních vztahů; Některé společnosti i v minulosti vytvářely podobná spojení, ale po roce 1911 dostal tento proces dodatečný impuls a stal se prologem pro vstup na zahraniční trhy, zejména ukořistění ropných polí blízkého a středního východu.

Několik příkladů. Ještě v roce 1888 SONJ (nynější „Exxon“) zakládá „Anglo-American Oil Company“ (budoucí „Esso Petroleum“) a získává přístup k britskému trhu s ropou, a po likvidaci „trustu“ ho kompletně skoupí (to je také příspěvek k otázce „války klanů“, a to tím spíše, že prostředníkem v první transakci byl vyslanec Rothschildů v USA Jakob Shiff). V roce 1928 společnost nabývá balík akcií Turecké Petroleum Company (TPC) založené v roce 1912 britskou „Shell“. A o rok později získává přístup do Iráku a převádí ho na Irácké Petroleum Company (IPC). Počátkem let 1930 SONJ spolu s „Socony“ (SO of New York, od roku1966 – „Mobil“) kupuje řadu aktiv v jihovýchodní Asii. „Socal“ (SO of Kalifornia, od roku 1984 – „Chevron“) se v roce 1929 „zastaví“ v Bahrajnu a v roce 1936 vytváří společný podnik „Caltex“ s „Texaco“, čímž se prolomí na trh Texaca. SO of Indiana (od roku 1954 – „Amoco“) ovládne ropný byznys ve Venezuele. A to vše těsně před druhou světovou válkou, na jejímž konci se rozsah proniknutí na zahraniční trhy „střípků“ rozbité firmy „Standard Oil Trust“, z nichž některé se později sjednotily, ​​například „ExxonMobil“, dále rozšířil a pokryl Saúdskou Arábii, Írán, Spojené arabské emiráty, atd.

Za čtvrté, Rothschildovský „monopol peněz“ nepřekáží, ale pomáhá „rozvoji“ kapitalismu. Pravda, ve specifickém oligarchickém směru. Bankroty malých firem a domácností, které jsou nedílnou součástí kapitalistického hospodářského cyklu, nabývají v době krize masový charakter a krok za krokem koncentrují ekonomickou moc v rukou velké buržoazie a ta ji převádí na moc politickou. A ať se Fadějev nenechá klamat zdánlivě „spontánní přirozeností“ tohoto procesu, který „na východě“ vytváří stejný pocit „konce dějin“, jaký byl vyhlášen Francisem Fukuyamou na počátku let 1990. Více o tom, jak to probíhá v životě, lze shlédnout zde. Pouze je nutné si uvědomit, že tento film je anti-globalistický a podle principu „dvou rukou řízených jednou hlavou“ předkládá důvěřivému publiku cestu z jedné slepé uličky do druhé, stejně beznadějné, z níž není skutečného východiska.

A nyní se vraťme na začátek citátu. „Kapitalista honící se za ziskem“, to je charakteristika motivace a chování malého a středního „kramáře“ a nikoliv konceptuální elity, která již nemá obavy o zisky, ale o to, jak zajistit a na věčnost ochránit své výsadní postavení. Jinak proč by do svého byznysu zaváděli dynastický princip a naoko předávali politickou sféru voleným politikům, ve skutečnosti však loutkám tohoto byznysu?

Monopolizace ekonomiky v podmínkách imperialismu a ultra-imperialismu, jak doložili V. I. Lenin, George Hobson, Karl Kautsky a spol., je pouhý prolog k monopolizaci politiky. A odtud vede cesta ke „světovému řádu“ náboženství, moci a peněz, o němž psal Jacques Attali. Uvedený systém institucí podepřený ideologií globalizace a „udržitelného rozvoje“, s jeho imperativy de-industrializace, de-populace a nakonec de-socializace a de-suverenizace vytváří jakousi „matrici“ ukončení a uzavření „projektu člověk“ (jeho „odlidštění“). Nedávno zesnulý David Rockefeller nikoliv náhodou předpověděl nahrazení veřejných orgánů státní moci soukromou vládou velkého bankovního a finančního kapitálu.

V tomto ohledu představují výroky Fadějeva klasické „poblouznění“ intelektuála, kterému od dětství vštěpují nespornost ekonomického determinismu. Je to nejtěžší názorový omyl, z něhož nevede cesta v intelektuální rovině, ale přes psychologii.

V rámci současného neomarxismu, světově přijatého za systémovou teorii, si taková cesta ven vyžaduje sjednocení třídního přístupu s civilizačním. Za hranicemi marxistické teorie je velmi obtížné si uvědomit, co „všechno“ v tomto světě neřídí samotné peníze, ale jisté ideje prohlašující peníze za vyšší smysl života. Bez kontroly nad lidmi, jejich vědomím a chováním, se stává bezcennou i kontrola nad penězi. Všech peněz se nezmocníš, a konečný mezní smysl, který znepokojuje „konceptuální“ oligarchii, neznamená urvat víc, než ostatní. Jde o to vymyslet a nastolit „pravidla hry“, která jim určí výhradní a definitivní pravomoc rozhodovat o tom, kdo a obecně kolik může vydělávat. A je-li to řešitelné. Princip „currency board“ („měnová rada“) znamená svázat hotovostní emisi národních měn s objemem zlatých a devizových rezerv, které u „civilizovaných“ majitelů tiskařských strojů, na rozdíl od jiných „divošských států“, nejsou omezeny.

Ve skutečnosti pouze „vůdci“ rostou z vlastních prostředků, zbytek z vypůjčených, přičemž závisí na cizí vůli. Je zde snaha zničit stát a atomizovat společnost, zbavit ji identity, protože tento kořistnický model, jaký provozuje Basilejský klub, se stane reálným omezením pro každé, jednotlivě oddělené, individuum. Stačí osobní spotřebu svázat nikoliv s „objemem devizových rezerv“, ale s bankovní bezhotovostní kartou a zakázat přitom oběh hotovostních bankovek. Stiskneš tlačítko a spotřebitele neloajálního „matrici“ zbavíš živobytí tím, že mu zablokuješ kartu, to je všechno. V podmínkách „globálního státu“ si nekoupí nikde nic – od Grónska až po Antarktidu.

Za tím účelem se neustále vedou řeči o ekonomickém determinismu (ekonomismu) a „informační revoluci“. Peníze a idea peněz jsou dvě různé věci. Například milion dolarů, to jsou ještě peníze, avšak miliarda už ne; z peněz se tak stává politický prostředek zaměřený v konečném důsledku na kontrolu masového povědomí veřejnosti. Je nutné rozlišovat mezi penězi, jako ekonomickým ekvivalentem hodnoty zboží a služeb, ametafyzikou penězvyžadující klanět se penězům („zlatému teleti“, mamonu) jako Bohu.

Co je zarážející nejen na diskutovaném televizním pořadu? Dokonce i lidé vzdělaní, slušní a v normálním tradičním smyslu inteligentní před tímto dilematem často znejistí a tvrdí naučenou frázi, že „hlavní není smysl života, ale ekonomika, protože jíst se musí třikrát denně“. Jaké jsou to síly a jak dlouhou dobu se nepřetržitě soustřeďují na „vymývání mozků“, aby vtiskly lidem šablony, které zcela zablokují jakoukoliv živou mysl?!

Quo vadis?

Jaký je výsledek toho všeho? Co se nyní děje a jak to navazuje na oligarchické záměry?

Už jsem dokazoval, že celkový smysl událostí spočívá v tom, že Anglosasové se začali distancovat od kontinentální Evropy (Brexit, Trump). Přitom se ovšem snaží udržet francouzské předmostí, z něhož je možné buď nabídnout Rusku spojenectví proti Německu („projekt Le Pen“), nebo posílit přátelství s Německem proti Rusku („projekt Macron“). Je zde očividná podobnost s tím, co se stalo v předvečer světových válek ve XX. století, včetně expedičního výpadu americké letadlové námořní skupiny ke břehům KLDR, což připomíná strašidlo japonského militarismu. Britsko-americká aliance na západě a americko-japonská na východě tvoří nezadatelnou osu takového scénáře a dokazuje to jediné, totiž že spojeni kostrou anglosaských center „konceptuální“ oligarchové spolu nevedou „boj“, ale spolupracují; nedávají své projekty na odiv, ani různé plány, jako „plán A“, „plán B“, atd. A rozhodnou se realizovat ten, který v nejvyšší míře bude odpovídat jejich společným zájmům „tady a teď“. Jsou to inteligentní lidé a obratní …

Co bude s NATO?

Dvě možnosti. Buď všechno zůstane při starém, nebo předají teorii a praxi svých experimentů „evropské armádě“, jejíž formování bude pokračovat, NATO „klesne ke dnu“ a budou se řídit aforismem Henri Kissingera: „Pakt neposkytuje bezpečnostní záruky jedněch jeho členů před druhými.“

Zdá se, že události ze 4. až 7. dubna, od „chemické“ provokace západních zpravodajských služeb v Idlibu po úder leteckých sil USA na základnu Šajrát v Sýrii a „korejskou Odysseu“ letadlové lodě „Carl Vinson“, byly pokusem zastrašit Rusko a Čínu „velkou válkou“. Když se tak nestalo a zároveň se ukázalo, že USA si nepřejí vést válku s „domorodci“ ani s jadernými mocnostmi, jako vždy „nehoří“, a tak byl nahrazen „plán A“ „plánem B“.

A tady, se zřetelem na oligarchy, je třeba věnovat pozornost a spojit obecnou logikou řetěz událostí, které předcházely krizi na začátku dubna. 24. až 26. března se ve Washingtonu DC konal každoroční summit Trilaterální komise, v jejímž pozadí:

– 21. března oznámili smrt jejího zakladatele Davida Rockefellera; (pozn.: dopis H. Kissingera)
– 24. března navštívila Marie Le Pen Moskvu; (pozn.: Marie LePen v Moskvě)
– rovněž 24. března papež římský František u sebe přijal evropské lídry; (pozn.: Audience lídrů EU27 u papeže se uskutečnila v předvečer summitu k 60. výročí podpisu zakládajících smluv).
– 25. března se konal v Římě výroční summit EU na úrovni hlav států a vlád (na počest 60. výročí Římské smlouvy uzavřené v roce 1957, na jejímž základě vznikl „Společný trh“).

Proč ani Le Pen, ani evropské představitele nepozvali do Washingtonu, nýbrž „zavázali“ je účastí na jiných akcích výlučně mimo americké hlavní město? Očividně proto, že se nikdo nechystal zeptat na jejich názor; faktická řešení bylo nutné přijmout v zákulisí, v „úzkém“ oligarchickém kruhu, a pak je vynutit.

Jaká jsou to řešení?

Jednoznačně o nich soudit nelze: nicméně výsledky jednání budou zveřejněny během asi čtyř až pěti měsíců; dají jistá témata do zpráv, moderátorům a mluvčím, nikoli však jejich obsah. Podle nastolených otázek ale bude možné soudit. V současnosti máme k dispozici jen nepřímé znamení: zmíněnou dynamiku mezinárodních událostí od 26. března. Pochybuje snad někdo, že vše, co se odehrálo na začátku dubna, má přímý vztah k washingtonskému summitu?

Zdá se, že zprvu byl spuštěn „plán A“, při němž se snažili zastrašit Moskvu a Peking a postavit je proti sobě. Když se nepolekaly (nedávná roztržka USA a Číny o „izolaci Ruska“ svědčí o obrovském významu této otázky), spustili „plán B“. Jeho součástí jsou „projekty“ Macron + Merkel (posílení francouzsko-německé protiruské osy) a předčasné volby ve Velké Británii (odložení Brexitu minimálně do září, a to nejen z vnějších, ale také z vnitřních důvodů).

Na „neurčitou“ perspektivu byl odložen bezprostředně připravovaný velký vojenský konflikt v Evropě, v jehož stínu by provedli americký default a rozrušili tak globální ekonomiku, to znamená, udělali by totéž, co se nepodařilo během krize v letech 2008-2009 zorganizované za stejným účelem. Nyní se zaměřili na podkopávání Ruska a Číny zevnitř, a využívají k tomu vnitropolitický boj. „Naštěstí“ budou v Rusku na začátku roku 2018 prezidentské volby a v Číně na konci tohoto roku XIX. sjezd KSČ.

NATO odolalo, o čemž svědčí společná tisková konference Donalda Trumpa a Jens Stoltenberga ve Washingtonu, která proběhla ve stejný den jako tisková konference Sergeje Lavrova a Rexe Tillersona v Moskvě. Takže nová studená válka bude gradovat a brzy vstoupí do formátu před „perestrojkou“, jak pohotově řekl Gorbačov – loutka a „mluvící hlava“ západních elit. K „plánu A“, který se nikdo nechystá odložit do archivu, se oligarchové zřejmě vrátí, ale ne dřív, než Moskva a Peking „požádají o milost“, nebo u někoho z nich se změní vláda a ten „někdo“ projeví připravenost k dohodě se Západem za zády druhého. I když je jasné, že pro obě mocnosti a pro oba lídry je to cesta, která nikam nevede.

Jak v tom všem figurují oligarchové?

Velmi prostě. Rothschildové a Rockefellerové ve skutečnosti nejsou dva, jak tvrdí Fadějev, ale tři, a dokonce „tři a půl“.

„Plán A“, to je aliance Rockefellerů s britskými Rothschildy (mezi nimiž existuje vlastní rozvrh, který pro jednoduchost vynechám). To vše za zdánlivé „opozice“ francouzských Rothschildů. Na imitaci „boje“ tento klan naskočil už na počátku XIX. století, kdy zlatem v těch samých „dvou rukách“ úspěšně „doběhli“ naivního Napoleona.

„Plán B“ je aliance všech tří klanů vytvořená pod vedoucí rolí francouzských Rothschildů. Právě proto, podle mého názoru, oznámili smrt Davida Rockefellera před zasedáním Tripartitní komise. Ne příliš významně tím rozšířili její „okno možností“, ale symbolicky vrátili Rothschildům velkou politiku, aby se nepřerušil nerv událostí, „dokud partneři nejmenují jeho nástupce“. Sám tento fakt je nejlepším důkazem, že oba „plány“ byly vytvořeny a působily souběžně s logikou „ne-li tak … pak takhle ….“

 

Rotschildové a Rockefellerové se spojují 

Kam se asi poděla „válka“, kterou vyhlásil Soros Trumpovi?

Vatikán je obdařen nejen stínovými, ale i veřejnými zdroji, a v jednom i druhém „plánu“ na sebe bere „odpovědnost“ za Evropu. Ve Washingtonu vyslanci Rothschildů a Rockefellerů shromažďovali ty „správné lidi“ – podnikatele, intelektuály, „sociální aktivisty“. A papež ve Vatikánu loutkové „vládní představitele“. Symbolika těchto inscenací, zejména spojených dohromady, doslova křičí – na první pohled ukázkově nikam.

Konec převzatého textu.

Dodatek

Vložený text je dlouhý, s dodatkem proto budu stručná a ani není nutné být obsáhlá, protože bych se jen opakovala v tom, co tady dokola tvrdím. A že totiž je úplně jedno, kdo se v USA stane prezidentem, protože ať to bude kdokoliv, vždy bude jeho úkolem (vždycky to totiž bude pouze loutka) tažení atlantického světa na Slovany – Rusko (viz můj článek hned po vítězství D. Trumpa zde).

„Nový světový řád bude vybudován proti Rusku, na ruinách Ruska a na účet Ruska.“ – Zbigniew Brzezinski. Zlatá miliarda? – video a více zde

Jestli k tomu bude použitý plán “A” (cesta z Evropy opět za pomoci Německa a Francie) či plán “B” (USA-Japonsko, Severní Korea) nebo oba plány dohromady (viz 2.WW), ale v obou případech tak, že s USA “jako” v izolaci ve stylu Rooseveltova “America the first” (přičemž USA vstoupily do války hned po napadení SSSR Hitlerem, ač oficiálním důvodem byl Pearl Harbor)

Neutralita USA vůči válce na evropském kontinentu za Hitlera pod doktrínou “America the first”

a nově tento plán bude rozšířen o zapojení Ukrajiny tak, aby Rus vraždil Rusa, resp. Slovan Slovana (a k tomu první krok vede přes federalizaci Ukrajiny, tzn. přes vznik Novorosije, které Putin Minskými dohodami brání), vždy půjde o tažení atlantického světa proti Rusku – to je první bod toho věčného plánu Globalistů (GP). Druhým bodem pak je zavedení celosvětového neomarxismu, o kterém je ve vloženém textu řeč. Ale to už je téma na samostatný článek – dopovím v navazujícím psaní.

-Pozorovatelka-  27.05.2017

Aktualizace: Původní náhledový obrázek s papežem a stejný uvnitř článku jsem odstranila i s popiskem a odkazem na video . Žádným jiným s papežem jej nenahrazuji – pro obsah článku ani nelze uvádět některého z konkrétních papežů, protože podstatná je role Vatikánu jako celku napříč dějinami.  -Pozorovatelka- 28.5.

Print Friendly, PDF & Email

Třídit podle:   nejnovějších | nejstarších | nejvíce hlasů
Jaris
Návštěvník

Breaking news. Uzasna zprava! Dneska chcipnul Brzezinsky, bestie jedna, s prostrednim jmenem KAZIMIR. Svemu jmenu plne dostal, hajzl. Budiz mu zeme nesnesitelne tezka. Zase je na svete o jednoho parazita mene. Ted zacnou padat dalsi plesnivi dedkove a baby, ala Kissinger a Olbrajtka, jako shnile slivy ze stromu. Tesim se na dalsi priznive zpravy tohoto typu.

lubajs
Návštěvník

Ty bestie v lidské podobě sice jeden po druhém chcípnou, ale nenechme se mýlit, že tím něco skončí. Oni si vychovávají své následovníky, kteří v jejich zvrhlém odkazu budou dál pokračovat.

Jaris
Návštěvník

Lubajs, ti naslednici uz nebudou mit ty grady jako ta stara ceta katu. Urcite bychom uz o nich slyseli. A Macron? Ten je pro smich i s jeho vrstevniky a vrstevnicemi.

.lak
Návštěvník

Mocron s kvalifikací určitě dohlíží na stanové tábory u louvru aby se tam bruseloni, geronti navzájem s fasováním viagry mohli s fondy milticartůry zrekreovat. Už chybí snad jen křepčení a orgie felčarů které pořádali na hřbitovech ve francii jako ve středověku kdy juchali radostí z kšeftu za morových ran.

BPN
Návštěvník

A co takhle např.o generaci mladší “Jebavá šílená Viktorka” Nuland,ta má taky grády a za ní je už taky pěkná hromádka mrtvol…aby nebyli ti mladí ještě o kus horší…

Brutopýr
Návštěvník

spíše tedy „Jebavá šílená Sára” Nudelman,

Jaris
Návštěvník

BPN, Nudlmanka je blba jak tago. Jeji slova nemaji zadnou vahu, naopak, svedci o tom, ze je potrestena pavlacova baba. Vsak si z niv Kremlu delaji sprtouchlata a jeji telefonaty si pousteji pro obveseleni. 😮

Jana z Arku
Návštěvník

Na každého dojde…. Boží mlýny melou. A ti noví následovníci se mají na co těšit, protože odpor proti nim poroste,.lidé začínají se probouzet

Vladimir Paroubek
Návštěvník

Hned mám lepší náladu a důvod k menší oslavě. Pozdravuj kamarády v Pekle, polský žide!

pzv
Návštěvník

ďalší v poradí…

David Rockefeller, 101 r (vybavené 03/2017)

Henry Kissinger, 94 r (vybavené 05/2017)

George Soros, 87 r

Jacob Rothschild, 81 r

Madeleine Albrightová, 72r

Pri tých ostatných sa ešte načakáme…

pzv
Návštěvník

oprava, splietol som dokopy Kissingera a Brzezinskeho… sorry

David Rockefeller, 101 r (vybavené 03/2017)

Zbigniew Brzezinski, 89 r (vybavené 05/2017)

Henry Kissinger, 94 r

George Soros, 87 r

Jacob Rothschild, 81 r

Madeleine Albrightová, 72r

Pri tých ostatných sa ešte načakáme…

BPN
Návštěvník

Krvavá Madla má 8O,ne 72…Před pár dny se v Flaškově kniHovně slavilo její jůbileum místní sionistickou partou v čele se “Skůtrem”(zkurveným trpaslíkem Žanťákem…

pzv
Návštěvník

vďaka za upozornenie, pri ďalšej príležitosti to už budem mať správne… 🙂

ZlobrBus
Návštěvník

Nepopletl jste si Kisingera a Brzezinskeho?

Brutopýr
Návštěvník

Papež Franta prohlásil Lucifera za Boha. Zde máte jednoznačný důkaz o tom, koho ve skutečnosti uctívají oklamaní židokřesťané, když se modlí k „Bohu“ a chodí do kostela. Není jím nikdo jiný než bytost, která je označována jako Světlonoš, Lucifer, Ďábel či Satan, a to je pořád tentýž neživý podzemní Jahve-Baal-Belzebub.
Toto oznámení světu se uskutečnilo 27. dubna 2014 během ceremoniálu. Je bezprecedentní a mělo by ve světě vyvolávat obavy. Toto je to nové prohlášení, které bylo učiněno během mše a dalších obřadů:

„Jeho plamen žhne skrze vlastního syna jeho.
Kéž, pravím tobě, Lucifere, kterýž neznáš prostor ni čas,
Kristus je tvým synem, jež z mrtvých vstal
a vrhnul své světlo lidskému plémi
a žije a kraluje na věky věků.”

https://www.youtube.com/watch?v=dcpVrtv2t-M

K.Ch.O.
Návštěvník

Kdybys uměl latinsky |(opravdu nepředstavitelné) nebo alespoň onstojně anglicky – asi taky problém, nepsal bys takové píčoxxny.

Jseš mimo jak ta jedle.

Brutopýr
Návštěvník

Tak prosím – vylož to z té latiny jak to je podle tebe správně, jinak jen žvaníš.

roboDus
Návštěvník

Ještě jsem to negooglil, ale zápletka je jasná. Bible totiž “Světlonoše” chápe ve dvou rovinách. A to v PRAVÉ .. a v řekněme “NAPODOBITELSKÉ”.
pravá rovina – Kristus je “pravá hvězda jitřní” – přináší světlo.. (“FOS-PHOROS”) řecky = LUCIS-FEROS latinsky. Vstahuje se to k Jitřence… ale lze to chápat i obecně..
jen “např”:
ZJ 22,16
Já, Ježíš, posílám svého posla, aby vám to dosvědčil po všech církvích. Já jsem potomek z rodu Davidova, jasná hvězda jitřní.“
s další návazností HVĚZDA = KRISTUS, vítěz nad Satanem. (viz “klasické”: Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele a probodne skráně Moába, temeno všech synů Šétových” (Numeri 24:17)

x

satan… Izaiáš někde o – satanovi.. – píše: “jak z hůry si padl (jako rychlý pád dolů.. , “Ikarův pád”, JITŘENKY SYNU)”

je to stejný “paralelní antivýznam” jako ve slově světlo…
někdo – Bible – chápe světlo kladně, Kristus je “pravé světlo” …
jiní – a možná i také Bible.. – znají “světlo satanove” ve smyslu “světlo (“temné”, jimž satan oslepuje/zaslepuje) národy (a lidi..)”.

podobná dvojsmysl je i “Anděl Světla”.
většina ho “okamžitě odsuzuje”, ale Pavel (Apoštol) napsal: (varovně) něco jako:
“svůdce (satan, zlý duch..) halící se JAKO Anděl Světla …” – což mnozí už nerozliší ..

a “anděl světla” mimo Písmo…, nakonec i “SVĚTLO-NOSIČ” – no přece PROMETHEUS. I jeho je možno brát “dvouznačně”
a) jako symbol nezištnosti….
b) Weishauptův, Jakobínský, Marxův, revolucionářský symbol “vzpoury proti Bohům” (tím jsme u satana..) a “osvícení” (specifickým světlem Osvícenc…) “lidstva tonoucího ve tmách “pověry” “.

No a tím jsme u Osvícenců, Osvícení, Iluminátů… – opět záleží, jak to vezmeš …

ke “světlu ještě” – KLADNĚ BRÁNO u Jana.. jeho známý Prolog.. a v něm verš: “bylo tu Pravé Světlo jež přicházelo do světa…”
(nemožno nevzpomenout na latinské “LUX ex ORIENT”), samozřejmě už pro nás “odehrané”.
I tento “verš” třeba mnozí dnes rádi vztahují na “jiný Orient”, indické nauky, hedvábné stezky atd ..

no je to složité… “tady prostě neplatí “Gottwaldovský přístup” “nemysli a táhni””, což dnes Alternativa ale asi už neuzná… ona tak hlavně “nemyslí a táhne”, “pálí od těla po všem, co se hýbe”.. :-))

roboDus
Návštěvník

re: a to je pořád tentýž neživý podzemní Jahve-Baal-Belzebub.

Bruťas, ty se s tím teda nemažeš …
Hele, s Achabem si zabodoval.. (jako bylo zajímavé, žes ho znal, člověk se rád něco dozví, proč ne..) ale tohle cos napsal, by nevyplodil ani “poručík Troník”. Hele, že ty prostě SZ, NZ a vše v nich uvedené/popsané “k smrti nerad” a zřejmě jako “židovinu” – názor to třeba už J.S.Machara (a asi i Nietscheho).
Bruťas Bruťas…
Aspoň k té “historii” bys měl mít “rešpekt”.
(doufám, že tady na nás “bevyvalíš” ty “LevaNetoviny”… tam se dá číst jedině co souvisí s ruskou revolucí (informace, informace..), vše ostatní je “těžká Hoxovina”. 🙂 )

Jaris
Návštěvník

Brutopyre, mas v to maglajz. Vyvracet Ti to nebudu.
Jahve/Jehova/JHVH/Yahwe, cesky Hospodin je podle Bible jmeno praveho Boha. V prekladu znamena “Zpusobim, ze se tak stane.” Lucifer/Satan je protivnik Boha YHWH. Baal je buh Kananitu, kteremu byky prinaseny jako obeti nemluvnata, ktera byla hazena do ohne! YHWH NIKDY nevyzadoval lidske obeti.

BPN
Návštěvník

Ano,skvělý článek.O to jde,o “odpolitičtění” oligarchizaci státu ovládnutím za pomoci soukromých stran typu Babišova ANO (proto taky Dospiva s Realisty,Sehnal s reinkarnovanou sionistůplnou ODA a taky snad lithiový Janeček chce stavět partaj),nového,na míru oligarchům šitého zákona o pol.stranách a idiocie obyvatelstva,oblbovaného korporátními masmédii a neziskovkami…a potom “somalizace”,navození “řízeného chaosu” a ovládáni s minimem nákladů vzhůru do totální totality…..

Jan Z Rokycan
Návštěvník

Posledni dobou jsem Vase clanky cetl zpusobem, ze jsem je rychle zbezne “preletl” okem a dival jsem se zejmena do diskuzi. Nyni jste me velmi potesila tim, ze clanek neztraci “nit” ma hlavu a patu a celkove je velmi dobre napsany i strukturovany (i s odkazy). Diky.

pzv
Návštěvník

Ako doplňujúci text pre začiatočníkov sa môže hodiť toto:

Pyramída hierarchie svetovej moci. Stručný prehľad pre začiatočníkov.
http://www.quintus-sertorius.net/news/pyramida-hierarchie-svetovej-moci-strucny-prehlad-pre-zaciatocnikov/

Aj keď v rôznych detailoch protirečí textu od Pavlenka, napriek tomu je to užitočný štartovný text na rýchlu orientáciu v základných pojmoch.

Magyar
Návštěvník

“Stejně tak celý český národ zmizí v multikulturním kotli kosmopolitní Evropy.”

Praha , v centru , už “zmizela” ! Jel jsem se synem , po třiceti létech , do Prahy na utkání Baernu s Chelsea . Procházeli jsme Václavákem , Staroměstským náměstím , Karlovým mostem atd. Můj první dojem byl ; “tu je to samý cizinec” . Ruština , angličtina ale skoro nikde čeština ! Černo černí námořníci , v bělostných námořnických uniformách , lákali turisty na projížďku po Vltavě . Vltava , symbol Česka , byla prodávána černými negry !!! Ve stáncích , prodávajících suvenýry , samá ruština … Můj dojem byl , že centrum Prahy je prodané . Babylon národů !

Praha , matka měst ? Děvka prodejná ! Historie , kulturní dědictví , Prahy , Česka , je znásilněná , potupená , zhanobená , zadupaná do bláta .

Kdeže je ta vlastencká úcta k epopeji A.Muchy ! “Slovanská epopej” ! Vždyť z toho díla přímo čiší mystická síla českého národa !

alek
Návštěvník

Praha je už stát ve státě, naprosto mimo českou náturu. To už je diagnoza ! Také jsem byl šokován před pár lety, když jsem viděl na Staromáku pod Svatým Václavem a jeho slavným výrokem jak naháněli negři v sutanách zákazníky do přízemí Štorchova domu na masáže nohou a za výlohou bylo akvárium kde rybičky ožírali zákazníkům kůži z nohou, obsluha byly ponahé exotické krásky. Jak symbolicky odporné !
Taktéž negři v kostýmech “Pražských Benátek” na Kampě Vás nahání na lodičky na Vltavu- Co chcete po někom jako je Lomecký z TOP09 ? …K BLITÍ !

Jiří Fencl
Návštěvník

Účty se skládají až po zavíračce

xerox
Návštěvník

,, Josef Kozák – Říkají nám dějiny pravdu? ,,

seriál zaníceného vyprávění nejen o objevování minulosti slovanů , ale i o pradávné době i době nedávno minulé … zatím dva díly …

1.díl – https://goo.gl/CX1SLg
při sledování tohoto prvého videa je nutné k pochopení mít i otevřené stránky pana kozáka – https://goo.gl/Q62RPA

2.díl – https://goo.gl/1FStv7
při sledování druhého dílu už vysvětlující fotografie běží ve videu

né se vším lze souhlasit , ale …

konzerva
Návštěvník

Kamaráden…… brezinski + bin ladin …
comment image

P.S.
Návštěvník

Ve věku 89 let zemřel v pátek ve Spojených státech bývalý americký bezpečnostní poradce prezidenta Jamese Cartera a politolog Zbigniew Brzezinski. Brzezinski byl rodem Polák a za manželku měl Češku, neteř prezidenta Edvarda Beneše. Byl poradcem prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, v letech 1977 až 1981 působil i jako poradce prezidenta Cartera pro otázky národní bezpečnosti.

P.Soupal
Návštěvník

zemřel zakladatel Talibanu a Al-Kaidy. Toť hlavní v jeho životopisu.

Brutopýr
Návštěvník

Brzezinski byl rodem Chazar…

Vladimir Paroubek
Návštěvník

Obyčejný afghánec s kulometem, žádný Ladin. Fotka je pravá, popisek hoax.

...
Návštěvník

To není Osama…

nesehnutý
Návštěvník

Budoucnost jasně ukazuje, že budeme jako národ zničeni, ztratíme svou identitu, kulturu. Vše postupně, salámovou metodou. Ve chvíli, kdy vstoupíme do ,,Nové Evropy” a začneme přijímat podle kvót migranty už to nepůjde zastavit. Postuně budeme demograficky přečísleni. Jak dlouho to bude trvat? 2 nebo 3 generace? Naše zdroje drancovali a dále drancují cizí korporace za vydatné pomoci našich kolaborantů, kteří dostanou za to nějaké drobky ze stolu. Rozklad a zničení našeho národa nabírá stále vyšší rychlost.
Pojďte to lidi zkusit v letošních volbách, které budou asi jedny z posledních, kdy ještě můžeme tomu nejhoršímu zkusit zabránit. Pojďte a volte SPD. Oni jsou momentálně jedinou naší nadějí na změnu.
Vkládám odkaz na záznam z 19.5. 2017, kdy byl T. Okamura na Svobodném vysílači. Vše podtatné tam řekl. Jak to bylo s vytunelováním Úsvitu, o případné povolební koalici atd. https://www.youtube.com/watch?v=wyrn_VJU1lM

No a tady skladbu s názvem Hranice od T. Ortela, která vystihuje v jak pohnuté době se nyní nacházíme. https://www.youtube.com/watch?v=FYBOINrxehY

SugarRay
Návštěvník

Jestli mi nekdo tvrdi ze nejakej politik nebo politicka strana je jedinou nadeji na zmenu , tak je to bud absolutni magor , kterej nic nechape , nebo me zamerne manipuluje . Navic to jeste podbarvi pisnickou od Ortelu , to jsou taky ty jediny spravny ne ?
Jedinou nadeji na zmenu jsme my , my obycejny – neobycejny lidi , jdte uz doprdele se vsema politikama i politickyma stranama , jejich prostrednictvim se nikdy zadna pozitivni zmena neda uskutecnit , NIKDY , notabene zastaveni islamizace Evropy , videl jsem bilboardy s Okamurou a napisem Migraci zastavim ! Seriously ? Tohle snad nemyslite vazne ? Tomio napise email vrchnimu jesterovi a on odvola ty hordy zase zpatky , pane jo , proberte se uz z ty diskoteky .

nesehnutý
Návštěvník

@SugarRay
Vy obyčejný-neobyčejný člověče popište, jak tu změnu provedete, nebo jak ji ty další obyčejný-neobyčejný lidi provedou. Takhle se jako magor, který manipuluje jevite Vy. Záměrně nepíšu, že nechápete. Tak popiště, dejte návod lidem, nenechte si to jen pro sebe tu obyčejnost s neobyčejností. Napište tomu ještěrovi. Na Islandu také zřejmě napsali dopis v roce 2008.
Orbán také dokázal migraci zastavit a zatím přijímat nehodlá. Také mu asi napsal.
Jestli máte na mysli, že nejlepší řešení je Kalašnikov ok, tak do toho, přesvědčte lidi, aby šli střílet ještěry, sionisty, GPho. Ukrajinské řešení je taky řešení. Zabíjení také dokáže řešit. Stalin řekl jednou: ,, Není člověk , není problém. ” Na tom něco bude.
Pokud Vám vadí Ortel tak ho neposlouchejte. Nikdo Vám nic nenutí a svůj názor si napsat můžu. Takže víte co mi můžete…

SugarRay
Návštěvník

Vy jste doted nepochopil nejzakladnejsi veci , princip politiky spociva v tom ze odevzdate svoji moc a tvorivost , to je stejny jako nabozenstvi .
Jak jste prisel na kalasnikov nevim , nezajima me to , jestli jak tvrdite Orban dokazal zastavit migraci tak to bude nejspis tim ze ty hordy mely primarne dorazit do zemi jako je Nemecko , Francie , Anglie etc. Ne do fasistickyho Madarska , ale ted jsem zvedavej jak bude koho zastavovat kdyz dostane od jestera z EU narizeni ze musi prijmout 5 tisic migrantu for example , co se bude dit ?
Jak muze Okamura v tuhle chvili zastavit neco co uz davno bezi ? A ty lidi uz tady jsou i ve vsech zemich okolo . Kdo za nim stoji , kdyby mel moc jak to udela ? Tak jako tak dojde na ten vas kalasnikov ?
Island neni relevatni to se tyka bankovniho – financniho systemu , tohle je jiny kafe .

nesehnutý
Návštěvník

@SugarRay
Řešením je samozřejmě vystoupení z EU a necpat se do tzv. Nové Evropy. To jste zase nepochopil Vy. Pak si může ten Váš EU ještěr nařizovat co chce. Jinak Orbán přehradil tzv. Balkánskou cestu i když ten Váš ješter v EU řval jak pominutý. Orbán není idiot a jemu jasné, že pokud bude chtít být v Nové Evropě, bude muset přijímat. Jak to nakonec dopadne, ukáže blízká budoucnost.
U Vás mi ale stačí, že lid, který se postavil proti těmto diktátům ještěra, nazýváte fašistickým. Podívejte se sám na sebe jak urážlivým a arogantním způsobem jste reagoval na můj příspěvek. Fakticky v osobní rovině. Nejsem netykavka, ale Vaše sebestřednost je na vysokém stupni a když už jste se jako neobyčejně-obyčejný angažoval odepsat, nějak jste tu zapomněl objasnit tu naději, kterou ve Vás neobyčejně-obyčejných máme. Čekal jsem tu radu, protože já plebs nic nechápu a možná zajímala i někoho dalšího z diskutujících. Zrovna jako tu Vaší první větu, že jsem odevzdal tvořivost a moc. Co svět světem stojí, tak jsou nějaký vůdci, lídři, zástupci atd. To tu existovalo a existuje dál. Dnes jsou tu volby a ta moc se jen propůjčuje na určitou dobu. Pokud by to bylo ošetřeno systémem přímé demokracie jako ve Švýcarsku, což má SPD v programu, tak si politici tu moc nedovolí zneužívat tak jako u nás a měli by i stížené nechat se ovládat velkými hráči globální politiky. Mimochodem ten Island jen ukázal, jak jsou lidé schopni naložit s hajzlama, který pracují proti vlastnímu národu. Jsou v tom paralely.

Migrace má primárně dorazit do zemí jako je Německo atd, s tím s Vámi i souhlasím, tak ať si je tam také nechají notabene, když si je dokonce Němci pozvali, ne? Co se týče SPD a zastavení migrace … Ploty ještě stavět umíme a hranice se tu střežili 40 let, takže zkušenosti máme. Pokud nevíte jak se dá hranice uhlídat, můžete se jet zeptat i do Maďarska, tam ty zkušenosti už oprášili.
Na ten Kalašnikov dojde v budoucnosti tak jako tak, pokud se s tím něco neudělá, ale to už pro nás, respektive pro naše děti a vnuky, bude za krajně nepříznivých podmínek, nebo nám nezbyde než se podřídit, islamizace = likvidace všech, kdo se nepodřídí Alláhovi. Pokud to nebude likvidace fyzická, tak minimálně profesní. Šaríja se totiž vztahuje i na nemuslimy. Káfir má v islamizované zemi hodně těžký život, fakticky na úrovni otroka.

SugarRay
Návštěvník

No ja se omlouvam , ale ja uz z tohodle proste kvetu , nemuzu z lidi , ktery jeste v dnesni dobe nekomu tvrdi ze jedina sance je politicka strana a burcuje ostatni aby ji volily .
Jednou jsem koukal na prednasku jednoho Americana na YT o Anunaki , prednes tam vynikajici rec , mel vyborny argumenty atd. Rikam si super rec , ten chlap je borec a pak povida , takze jedine reseni , jedina nase sance je toto – na platne se objevilo nejaky logo jeho politicky strany nebo hnuti ja uz nevim , jeden chlap v tom sale dostal zachvat smichu , je byl zase zklamanej a vypnul jsem to .
Jedina nase sance je ze lidi konecne pochopi principy fungovani naseho ovladani , pochopi co je dulezity co se deje , zmeni se .
Na co mi bude nejakej zastupce v systemovovy instituci , kdyz ja potrebuj zmenit ten system jako celek ?
Cil je mit naprosto rovnocennou spolecnost , bez zadnyho Okamury jako myho lidra a bez sytemu kterej je vyzaduje , nase spolecnost je strukturovana jako pyramida kazdej ma nad sebou nekoho kdo ho vysava a na vrcholu ty pyramidy je asi dabel sam .
Ja vim ze ta rovnocenna spolecnost je utopie kdyz si clovek uvedomi jak se chovame a jak svet ted funguje , ale zaroven vim ze jinak se zit neda a jinak ani zit nechci .
Tak a co je ten game changer ? Okamura , Orban ? Valka , ktera je asi uz jasna ? Nebo prijde Jezis Kristus , nebo nejakej jinej avatar ?
Moc propujcujeme lidrum vyjadreno v case na jeden furt a nikam to nevede ani nema .
Game changer muze byt informace ktera zboura vsechny iluze o svete i tomu nejvetsimu hovadu . Takto zmenenej clovek uz kouka na vsechno jinak , jinak to vnima , jinak se chova a rozhoduje .

nesehnutý
Návštěvník

Ok, vše dobré.
Pokud chcete zažít větší točky, tak musíte na Lžidnes, tam kvetu i já, ač jsem relativně umírněný.
Ta systémová světová změna jaksi ještě nenastala.
Ten Ďábel na tom vrcholu pyramidy sedí skutečně a Ježíš přijde a tu moc mu odebere, až teprve On provede tu zásadní systémovou celosvětovou změnu. Do té doby je potřeba alespoň mírnit dopady tohohle hnusu. Těžko je ale můžu mírnit, když se budu totálně distancovat a přitom nějakou mega systémovou změnu nemám šanci provést.

Pozorovatelka
Návštěvník

Udělalo se konečně teplo a já jsem si opětovně uvědomila, že západní kultura je v koncích a bohužel, bez ohledu na uprchlíky. Ona totiž dojíždí na nenažranost. A s ní na epidemii obezity. A s ní epidemii cukrovky a k tomu na dialýzy a na deprese jako nemoc č. 1. A proč to říkám? Lidé místo aby žili podle jiných hodnot, tak raději hledají kohokoliv, kdo jim zajistí trvání těch, které mají – plné supermarkety, plné chladničky, tv zábavu, iphony atd., atd., tedy všechno to, čím celý ten systém na jedné straně zcela dobrovolně živí (a nejlépe na dluh) a na druhé čím se sami likvidují. A západní svět je v takové sebedestrukci, že stačí jakýkoliv populistický mluvčí a lidé jej budou velebit jako zachránce svých životů -přičemž, nedej Bože, aby jim nezajistil trvání toho, co mají! A úplným vrcholem je víra, že všechno vyřeší příchod Ježíše…

nesehnutý
Návštěvník

Paní Pozorovatelko,
naprosto s Vámi souhlasím jen ne s tou poslední větou. Já jsem obráceným křesťanem 10 let a Ježíš mi ukázal jakou mocí disponuje. Byl jsem napaden 4x zhmotnělími démony, stalo se mi to v roce 2014, když jsem se modlil za nešťastnou Ukrajinu. Po 4 noci přicházeli kolem 3:15 ráno. Zahnal jsem je s pomocí Ježíše Krista. Byly to nejsilněší duchovní zážitky mého života ve kterých jsem prožil i pořádnou porci strachu, hlavně tedy, když to bylo poprvé.
V duchovním boji jsem prakticky neustále. Zažil jsem i tzv. vytržení z těla. Pán Ježíš mi jasně ukázal, kterou cestou jít. Mě je jedno jestli mě budete považovat za blázna. Já Ježíše před lidmi zapírat nebudu. On za mě prolil svou krev, jakákoliv moje dehonestace je tedy ve srovnání s jeho činem nic. Věřím, že se Písmo naplní. On to opravdu vyřeší a bude soudit živých i mrtvých. Svůj kříž si nesou i ti, kteří v něj nevěří.
Jinak přesně ty hodnoty a kulturu, které tu popisujete už hodně dlouho nevyznávám.

Pozorovatelka
Návštěvník

To jste mě s tou poslední větou špatně pochopil -já jsem věřící v Boha i v Ježíše, avšak nikoliv nastudovaně přes Bibli a církev, ale díky osobnímu zážitku, po kterém jsem přestala být tvrdým komunisticky vychovaným ateistou, Vašemu obratu proto velmi rozumím. Díky tomu osobnímu zážitku mám ale hodnoty jinak nastavené a to tak, že tam, kde bych kdysi měla problém (komplex), že nejedu na “správnou” dovolenou či jinak nejsem “in” v souladu s diktátem doby o “správných” hodnotách, tam jsem dnes naprosto svobodným člověkem, který má jasno v tom, co je důležité. A že je to tak v pořádku, k tomu jsou mi největším lakmusovým papírkem vnoučata.

A tu poslední větu jsem myslela tak, že mnozí z těch, kteří každou neděli chodí do kostela a Bibli jsou schopni kdykoliv citovat, přičemž skutečným životem jsou jen nesvobodnými otroky diktátu doby (pseudoautorit a mamonu), že ti marně spoléhají na to, že vše vyřeší návrat Ježíše. Ježíš a Bůh totiž dle mého jsou INDIVIDUÁLNÍ cestou, nikoliv kolektivní/společenskou. A bude-li lidstvo jako společnost spoléhat na to, že vše vyřeší Ježíš, zatímco jako jednotlivec ve svém životě hodnotový systém nezmění, pak vše vidím jako marnost. Dám příklad – Rusko je veliká a zdrojově soběstačná země, přesto Putin má co dělat, aby v lidech udržel hodnotu vlastenectví tak mocně, aby ji nepřebil mamon Západu. A to dokonce v ruském národu, o kterém se právem říká, že pro vlastenectví vydrží všechno. A ať mi v tomto srovnání někdo tvrdí, že totéž platí pro český národ pod vedením kohokoliv … Je mi líto, ale “Sorry jako” – nad křesťanskými ideály stejně zvítězí kobliha (byť vedoucí k obezitě a podporující cukrovku) a s ní “hodnoty” diktátu doby…

nesehnutý
Návštěvník

@Pozorovatelka
Ach tak, děkuji za vysvětlení, tu větu vidím, že jsem opravdu pochopil nesprávně. To, že věříte v Pána Ježíše mě potěšilo.

SugarRay
Návštěvník

To jste vystihla naprosto perfektne , mluvite my z duse . Game , set and match for You . To co psal nesehnuty me taky zaujalo , takze jsem tady jenom ventiloval svoji frustraci , ale ve finale si precet hodne zajimavy nazory , nebo ty reakce co z toho vznikly .

Jaris
Návštěvník

Pozorovatelko, mas naprostou pravdu. Trh je presyceny a lidi jsou bombardovani reklamami kupuj dnes a plat zitra. A lidi kupuji jak zbesili. Po dlouhe dobe jsem navstivila velkomesto Melbourne. Tam je videt typicka konzumni spolecnost. Nekonecne obchodni domy se stovkami ruznych znacek obchodu, hotelu, restauraci a kavarnicek. Predstava, kolik musi tyhle podniky vyhodit jidla, je hrozna. Navstivila jsem take muzeum, kde byl udelan pavilon s prirodnim porostem, bublajicim potuckem a ptactvem letajici v teto voliere. Chodily tam nescetne skolni vypravy, aby se deti podivaly jak vypada priroda. Bylo mi z toho smutno. Mela jsem pocit, ze jsem se ocitla v case o mnoho let dopredu. Tak nejak by mela vypadat spolecnost v blizke budoucnosti.

Brutopýr
Návštěvník

Posledním PS-ákům je nyní nejméně 45 let, poslednímu služebnímu ročníku, co dosluhoval ještě na zač. 90. let.

Dan
Návštěvník

Fašistického maďarska? Cukrouši, ty jsi slunko jak prase…

Pozorovatelka
Návštěvník

V článku pod částí:
“Za třetí je tu okolnost, jejíž přehlédnutí je pro Fadějeva jako ekonoma neomluvitelné. Rozbití SOT maximálně uvolnilo Rockefellerovi ruce pro expanzi obchodních vztahů; Některé společnosti i v minulosti vytvářely podobná spojení, ale po roce 1911 dostal tento proces dodatečný impuls a stal se prologem pro vstup na zahraniční trhy, zejména ukořistění ropných polí blízkého a středního východu.”
následuje popis a propojení největších ropných společností.

Chtěla jsem k této části přidat svoji poznámku, ale abych článek “nenatahovala”, tak vkládám do diskuse. Nejdříve cituji:

“V zájmu dlouhodobé ochrany svých
mnohamiliardových chemických trhů
vytváří ropný a farmaceutický kartel stále
nová centra sloužící k výkonu jeho globální
politické moci.
Nejmarkantnějším příkladem je Evropská
komise, která funguje jako „politbyro“
ROPNÉHO a FARMACEUTICKÉHO kartelu – mimo
jakoukoli demokratickou kontrolu.
Vybudování tohoto „farmaceutického politbyra“
v Bruselu během posledních
desetiletí není vůbec náhodné. Jeho hlavními
architekty byli staří vedoucí pracovníci
IG Farben, kteří přes závažné válečné
zločiny, jichž se dopustili, byli v Norimberku
odsouzeni pouze k mírným trestům.
Čili je zde stopa vedoucí přímo z Norimberka
do Bruselu.”

Mnoho se dnes hovoří o opětovné fašizaci Evropy, ale fašizaci nelze vnímat jen ve smyslu fašismu Hitlera, ale i ve smyslu korporativismu, tzn. vlády korporací – viz krátce https://cs.wikipedia.org/wiki/Korporativismus

A v současném korporativismu jde stále o pokračování kartelů ropného, farmaceutického a chemického průmyslu (hnojiva!) a všech patentů a pak stačí porovnat např. tyto dva odkazy
http://www.penize.cz/spotrebitel/299664-babis-neni-problem-problem-je-system-ktery-plodi-babise
http://zalom.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=368472

a porovnat vše s tímto
http://www.profit-over-life.org/infos/inthemedia/pdf/publications/2007_09_09/20070909_CZ.pdf
obzvláště pak s textem “Od Norimberka k Bruselu” a pod ním s tabulkou:
“Prostředky používané ropným a farmaceutickým kartelem k zajištění své kontroly nad Evropou”
A k tomu už zbývá jen doplnit, že přes Nord Stream bude mít moc nad ropou do Evropy Německo… (a ne náhodou dvě další země, přes které ropa do Evropy proudí (la), drží EU v šachu – Ukrajina a Turecko)

comment image
“Zmocni se ropy a ovládneš státy, zmocni se jídla o ovládneš lidi”

Valdemar
Návštěvník
Zvědavá matka
Návštěvník

Naprosty souhlas, pani Pozorovatelko!
Tim, co do nas hrnou, specialne “v akcich” a fast-food, nas pomalu, ale jiste, “ukrmi” k smrti.
Ja se muzu umluvit, a presto vetsina lidi, kterym se snazim vysvetlit, ze na Geneticky Modifikovane (v EUdnes uz povinne – bez vyjimky! – narizeni EK) sazenice, semena, a plodiny mohou klidne sypat hnuj a slepicince, a nic to nezmeni na jejich nebezpeci pro prirozeny lidsky organismus.
Geneticke mutace, rezistentni na RoundUp (horsi nez DDT, a ze stejne laboratore) NIKDY NEBUDOU BIO-GENNI, ALE JSOU BIOCIDNI – zabiji ve stylu “varene zaby”…
Kolik je na nasich polich mrtvych zvirat po sezrani repky nebo kukurice, vcely neopyluji a vymiraji, ale ” zelene ekology” zajima vybudovani podchodu pod dalnici pro par zab, ktere jednou za rok “potrebuji zrovna tudy proskakat”…
Vetsina tech blaznu povazuje mne za blazna a ” konspiracniho teoretika”.
Tesi mne vsak nekteri, kteri zacali byt zvedavi, a nestaci se divit ;-).
Diky za skvely clanek :-).

Pozorovatelka
Návštěvník

Kdysi jsem se tomuto tématu, stejně jako chemtrails, velmi věnovala a byla za stejného blázna a jelikož jsem názor nezměnila, tak jsem pořád, i když o tom už nepíšu. Dnešní průšvih lidstva je ovšem v tom, že bez chemie se prostě neuživí. Takže ropně-chemické kartely mají lidstvo zcela ve své moci ve stylu – “buď vezmeš, co dáváme a nebo chcípni hlady”. Což ve finále tak či tak je “chcípni”.

Zvědavá matka
Návštěvník

Ja si myslim, pani Pozorovatelko, ze “bez chemie se lidstvo neuzivi” je jen dalsi trik tech, co maji “chemii” pod palcem. Stejny trik, jako s ropou….
Proc, myslite, ze vsichni, co zprovoznili a publikovali ruzne alternativni zdroje energie, byli bud odstaveni a zesmesnovani (Tesla, Ighina), nebo odstraneni ( nekolik nezavislych autoru motoru/aut na vodik…)
( Mimochodem, pojem “vodikova bomba” , ktera udajne mela byt horsi, nez atomova, uz neni slyset aspon 20 let…)
Stejne tak chemie…
Chemie mela puvodne pomahat Cloveku zit pohodlneji, ale pohodlnost cloveka byla, i diky chemii, vyuzita/zneuzita k dalsimu ovladani lidstva.
Prirozene semeno vzklici i na skale…
Nejvetsi silou / energii, ktera pohani rust vseho zeleneho je Slunce (+, zluta) a Zeme(-, modra/ Schumannova rezonance). Vse, co je mezi tim je vystaveno teto energii, a zije z ni.
Vcetne nas, lidi.

Pozorovatelka
Návštěvník

Zvědavá matko, tady s Vámi nesouhlasím – bez chemie, tzn. právě bez té ropy, se dnes lidstvo opravdu neuživí. Je to ověřeno na Kubě, kde se po rozpadu SSSR v roce 1990 snížily dodávky ropy na polovinu. Kromě toho, že zkolabovala doprava (benzínky) a mnohé další oblasti, zemědělsky Kuba přežila jen díky tomu, že Castro nařídil pěstovat zeleninu a ovoce kolem každého domu a chodníku, taky na střechách a hnojiva byla nahrazena lidským močením. A protože Kuba navíc má výhodu podnebí, tak přežila – to období ale dostalo název “Speciální období”, tady je film
https://www.youtube.com/watch?v=XeL79WL4Z3Q

Dostat dnes do podobné ropné izolace (i izolace od dodávek potravin) např. Česko, bude dle mého čím dál snazší, stačí se podívat na mapu Nord Streamu
comment image
Jediná cesta ruské ropy do Evropy povede do Německa a pokud by např. Česko chtělo vlastní cestu s Ruskem, musela by vést přes státy EU a to je jasné, co to znamená!

Já si trvám na tom, že ropa je základním mocenským nástrojem a zajímalo by mě, jaká je v tomto směru představa T. Okamury. Taková Ukrajina už je od ruského plynu a ropy úspěšně odstavena ale za jakou cenu? Že stejnou ruskou ropu a plyn bere od Evropy a to dokonce za dražší peníze, ale jinou možnost, než být vazalem EU už nemá, protože jinak by např. zmrzla. (No, Ukrajina, na rozdíl např. od Česka, jinou možnost stále má – případným trubkám do Ruska v jejím případě nikdo nemusí stát v cestě…)

To, co píšete o Slunci, s tím souhlasím. Jenže ta ropa právě není nic jiného, než natolik koncentrovaná energie Slunce, že lidstvo zatím žádnou jinou náhradu nevynalezlo.

nesehnutý
Návštěvník

Na Ukrajině je především potřeba odstavit od moci tu žido-fašistickou kliku a vrátit ji do normálního stavu a pak nebude pro ní problém opět navázat spolupráci s Ruskem a ropa by mohla téct i k nám.
Je to z mé strany naivní, ale je škoda, že nemohli opolčenci dojít až do Kyjeva. Vítězství u Debalceve mohli korunovat ještě víc. Ukrajinská armáda byla v té době v rozkladu, dezerce, frustrace byla na vysoké úrovni, vyjma ukronacistických dobrovolných bataliónů. Nevím, proč nezahájili pronásledování a nedali jim ránu z milosti. Jestli byl strach, že by se pak přímo zapojilo NATO?
Přišlo mi to přišlo jako Dunkerque 1940.

Zvědavá matka
Návštěvník

Pani Pozorovatelko, myslim, ze Okamura nejakou ropu vubec neresi 😉
Ale nevim, jestli pozorujete, ze Amici jsou ochotni prodat polovinu svych strategickych zasob ropy ( myslite, ze jsou sebevrazi – kdyby platilo, ze ropa “zanedlouho dojde”?), a pomalu prevadeji autoprumysl, a dalsi, na elektriku (napr. dalsi “genialni”, zazracne bohaty, a mlady, Musk).
Kde ji budou v budoucnu brat, kdyz ropa “ma dojit”, uhelne doly se likviduji, mozna zbude atom.
Jak to, ze se chteji zbavovat ropy (a frakovani uz odpiskali), kdyz, jak rikate, ze bez ropy se lidstvo neuzivi, a ropa dochazi…
Ja mam spis dojem, ze to divadlo s ropou (stejne, jako s ” oteplovanim”) je zacina dohanet, protoze cas se zrychluje, a tak zacinaji vytahovat na svetlo bozi dalsi, nove “zazraky” – v podstate to, co pred 80-90ti lety zverejnil Tesla, a oni si to tehdy velmi rychle schovali. Meli prece ropu, ze ktere nezmerne bohatli…;-).
S dnesni solarni en. uz pro ne ropa neni tak silnou pakou k ovladani…
Jinak uhlik je i v uhli, a je tez, mimochodem, zakladnim stavebnim prvkem lidskeho organismu – spolu s kyslikem a vodikem (666), jestli se nepletu. 😉

Pozorovatelka
Návštěvník

Zvědavá matko, ta zpráva, že Trump chce prodávat americké strategické zásoby ropy
https://www.patria.cz/zpravodajstvi/3537784/trump-chce-prodat-polovinu-strategickych-zasob-ropy.html
je stejného data, kdy země OPEC rozhodly i prodloužení dohody o snižování těžby ropy o dalších 9 měsíců
https://www.novinky.cz/ekonomika/438855-ropny-kartel-opec-prodlouzil-dohodu-o-omezeni-tezby.html
a kdy se těsně předtím objevila zpráva, že americké zásoby ropy (běžné, nikoliv ty strategické) klesly o cca 4,5 mil barelů místo očekávaných 2 mil. barelů
http://www.akcie.cz/novinky-z-trhu/152075-usa-zasoby-ropy-k-19-kvetnu-klesly-o-4-432-mil-barelu-cekal-se-pokles-o-2-mil-barelu/

Po dohodě zemí OPEC plus Ruska došlo ke zvyšování cen ropy, což byl účel zemí OPEC a Ruska poté, co Spojené státy ve spolupráci se SA trh ropou zavalily tak, aby to hlavně poškodilo Rusko. Aby ceny ropy nadále nestoupaly, USA o to víc trh hltily ropou z břidlic i ropou ze svých zásob – které ale, jak se ukazuje, si snížily jednou tolik, než se očekávalo, tzn, že na tyto zásoby sáhly až moc. A aby i dále mohly nízké ceny ropy jejím přebytkem na trhu udržovat,přišel Trump s prodejem strategických zásob (a ještě není hotovo, protože se to musí schválit).

Hlavní důvod tohoto kroku však vidím v tom, že jde pouze a jen o stejnou manipulaci, jako je manipulováno s cenami zlata – jakékoliv zvýšení cen zlata a ropy totiž znehodnocuje dolar (petrodolar). A Trumpovo oznámení zabralo – ceny ropy šly okamžitě dolů a dolar se tedy ještě může radovat. Tady bych ještě dodala, že jedna věc je význam ropy pro lidstvo a jiná věc je ropa co by nástroj moci a že v případě Trumpova oznámení jde o to druhé.

Pokud jde o to první, pak je tady jiná americká zpráva:
“Trump přišel ještě s jedním návrhem, kterým by pro změnu mohl udělat radost ropnému odvětví, a potažmo i republikánům na Aljašce. Ti už nějaký čas požadují, aby stát povolil PRŮZKUM A TĚŽBU v Arktické národní PŘÍRODNÍ REZERVACI na severovýchodě ALJAŠKY. A právě to Trump navrhuje udělat. Otevření rezervace pro průzkum ropy a plynu by do státní kasy mohlo během deseti let přinést 1,8 miliardy dolarů, odhaduje prezident.” – proti té těžbě je spousta protestů, navíc bude velmi nákladná a přesto ji Trump chce prosadit, ač ještě nedávno hovořil o tom, že Spojené státy se vrátí k uhlí. A to myslím nepotřebuje komentář

zvedava matka
Návštěvník

Pani Pozorovatelko, jeste k tem trubkam – mam za to, ze ty z Ruska v zemi porad jsou, a vsimla jsem si ted, po ceste na Slovensko – na Jizni Morave je dokonce vymenuji za nove (nebo pokladaji nove V-Z smerem) 😉

sys
Návštěvník
Zvědavá matka
Návštěvník

Ta naprogramovana ludra Barbara Specter uz taky hodne presluhuje! Kvuli tem plastikam uz pomalu nemuze ani mluvit…

sys
Návštěvník

Horší je, že jsem si to video dal do záložek, bylo i s Českými titulky a už ho nemůžu otitulkovaný najít.

alek
Návštěvník

Jsou tam titulky

Zvědavá matka
Návštěvník

Nelepsi vyukou je priklad – meli by zacit s multi- kulti usporadanim v Izraeli…

wpDiscuz