Děsivý příběh Emmanuela Macrona: Bývalý zaměstnanec Rothschild Bank, absolvent a premiant školy...

Děsivý příběh Emmanuela Macrona: Bývalý zaměstnanec Rothschild Bank, absolvent a premiant školy pro výchovu elit, muž odnikud s podporou sionistů, který chce zakázat výuku Tóry, ale posílit vliv Talmudu, aneb když židé likvidují Židy a křesťany za pomoci islámu!

Děsivý příběh Emmanuela Macrona: Bývalý zaměstnanec Rothschild Bank, absolvent a premiant školy pro výchovu elit, muž odnikud s podporou sionistů, který chce zakázat výuku Tóry, ale posílit vliv Talmudu, aneb když židé likvidují Židy a křesťany za pomoci islámu!

Ve Francii v neděli skončilo 1. kolo prezidentských voleb, ve kterých s těsným náskokem před Marine Le Pen zvítězil Emmanuel Macron, kandidát liberalistů a toho, čemu se ve Francii říká středolevý proud. Samotný Macron ale spíš stojí na pravém středu. Média se na tom neshodnou, ale na tom teď nezáleží. První kolo voleb ve Francii tak skončilo naprostým debaklem francouzského establishmentu. Tradiční levicové a socialistické subjekty, které dominovaly francouzské politické scéně celé dekády, najednou shořely jako papír. Francie je na pokraji revoluce a to je ideální chvíle pro nasazení kandidátů, kteří nabídnou voličům řešení, které nebude bolet a které se pěkně poslouchá.

Emmanuel Macron je skrze Rothschild impérium napojený na tvůrce informačního pole ve Francii – na vydavatele mainstreamu. Tato média mu pomohla prefabrikovat prostor veřejného mínění.

Pokaždé, když ve společnosti dochází k revolucím a ke změnám systémů, veřejnost má pocit, že je to spontánní projev a nové tváře přichází jakoby odnikud a staví se do čela pódií. Ve skutečnosti tyto figury byly dopředu na své role připravovány a mají přesně určenou roli a úlohu s pevně a dopředu daným seznamem notiček, které budou muset plnit. Kdo je to však Emmanuel Macron, z toho budou mnozí asi v šoku. Anebo spíš nebudou, protože kdo čte alternativu, tak už moc dobře ví, jak probíhají vyšší procesy řízení.

Z banky Rothschild rovnou do křesla francouzského prezidenta

Emmanuel Macron je muž odnikud. Nikdy nebyl zvolen do žádného úřadu, nikdy se na žádné kandidátce neúčastnil voleb, nikdy se nezajímal o politické soupeření. Je tak ve stejné pozici jako Andrej Kiska na Slovensku, jako Václav Havel v roce 1989, jako Andrej Babiš v ČR, jako Vít Bárta z Věcí Veřejných, jako Petro Porošenko na Ukrajině a jako Donald Trump v USA. Nikdy nekandidovali, nikdy se neúčastnili politických procesů, ale najednou z ničeho nic se objevili v nejvyšších strukturách řízení své země. Všichni mají ale přesto jedno společné: Mají napojení na sionistické kapitálové kruhy. Minulý pátek jsem na Svobodném rádiu hovořil o tom, že politická alternativa nemůže a nesmí fungovat z peněz oligarchů, protože taková strana je potom stranou globalistů. Záznam pořadu je zde. A pokud mluvíme o globalistech, máme na mysli globalisty ekonomické, ne ideologické, o čemž už se několikrát hovořilo, jaký je mezi nimi rozdíl. A níže si to zopakujeme. Světová finanční moc je založena na americkém dolaru, který ovládá FED a ten je ovládán rodinami Rothschild, Morgan, Goldman a Rockefeller. Jinými slovy, ekonomický globalismus v našem západním pojetí znamená “unipolární globalismus” ovládaný FEDem, čili systém Pax Americana.

Emmanuel Macron pracoval jako investiční bankéř v Rothschild & Cie Banque.

Jenže globalismus východu nerovná se globalismus západu. Zatímco západ se dívá na globalizaci z pozice unipolárního světa a centrálního sídla moci na ose NYLON (New York – Londýn), kdy západní globalizace stojí a padá s dolarem, který ovládají židovské sionistické rodiny v New Yorku a Londýně, tak na druhé straně východní globalizace (euroasijská globalizace) je založena na principu multipolarity, mnoha sídel moci po celém světě, mnoha států, mnoha národů, které ovšem společně a podle svých možností budou prosazovat multipolární svět prostoupený “strukturální globalizací”, tedy nejenom ekonomickou. A strukturální globalizace, to jsou ty procesy, které prosazují slučování národů do nadnárodních celků. Ten zásadní rozdíl ale spočívá právě v tom hlavním bodě, že západ prosazuje unipolaritu a centralizaci (FED, jeho dvojče ECB, Brusel), zatímco východ prosazuje multipolaritu a decentralizaci.

Když zuří válka mezi židy

Unipolární globalizace je plně ovládána světovými sionisty, výše uvedenými rodinami. Co je naprosto pro laika nepřehledné, to je zuřící válka mezi židy a Židy. Ta velká a malá písmena mají svůj význam. Židé s velkým “Ž” jsou semitští židé, příslušníci židovského národa, podobně jako jsou Američané, Angličané, Češi, Slováci atd. Jenže spolu s židovským národem existuje ještě obrovská armáda židů s malým “ž”, kteří židovství přijali za světovou ideologii, aniž by etnicky měli se semitskými Židy cokoliv společného. Mezi ně patří prakticky drtivá většina bankéřů, oligarchů, politiků, jejich rodin, manželů, manželek a tito židé nemají etnický židovský původ, ale pouze přijali judaismus a jednu z jeho forem (Tóra vs. Talmud). Dnes se světové židovstvo dělí na Sionisty a Kongresisty. Nejvyšším orgánem sionistů je americký Kongres (Kapitol) a FED, mnohdy se mylně uvádí, že sídlem je pouze FED, ale FED je pouze ruka těla. Bez amerického Kongresu (Kapitolu) by FED nikdy nejen nevznikl, ale hlavně by nepřetrval takovou dobu. Je to americký Kongres, který FED dosadil k moci a u moci ho drží veškerou silou. Proto hlavním orgánem světového sionismu je americký Kongres (a Senát) spolu s FEDem.

Emmanuel Macron je přezdívaný jako francouzský Obama. Má totiž stejné atributy a dokonce stejné pány.

Nejvyšším orgánem kongresistů je Světový židovský kongres. Ten má současné sídlo v New Yorku, ale založen byl v Ženevě v roce 1936. Samotný New York je sice pod kontrolou sionistů, ale přesunutí sídla Světového židovského kongresu do New Yorku bylo důsledkem II. sv. války. V současné době mu šéfuje Ronald Lauder. A de facto v New Yorku probíhá válka o moc mezi sionisty a kongresisty stejně intenzivně, jako kdysi mezi mafiánskými klany. Ovšem na rozdíl od sionistů, kde je systém moci centralizovaný, židovské kongresy disponují velkou mocí odděleně ve svých diasporách. Mezi nejmocnější patří Ruský židovský kongres, který má nejvíce členů a v západní Evropě je to právě Francouzský židovský kongres.

Ochránce muslimů, ale kritik Tóry a Bible ve školách

A není vůbec překvapením, k čemu došlo minulý rok v říjnu. Emmanuel Macron vyzval ke zrušení výuky Tóry na židovských školách ve Francii [1]. Od židovského kongresu a hlavně z Izraele za to Macron schytal nálepku antisemity. Lidé, kteří se nezabývají válkou, která zuří mezi Židy a židy, mohou nabýt zásadního dojmu, že Emmanuel Macron je antisemita, který konečně půjde židům po krku. Jenže pravda je taková, že Macron nejde po krku židům, ale Židům. Jak už jsem dříve na Svobodném rádiu ve své přednášce vysvětloval, etničtí Židé jsou dnes reprezentováni státem Izrael a Ruskou federací. To jsou dvě země, které poskytují etnickým Židům ochranu a podporu a právě etničtí Židé kontrolují Světový židovský kongres. Hlavním textem a knihou Židů je Tóra. Je to kniha tradic, obyčejů a způsobů etnických Židů. Etničtí Židé dodnes žijí v diasporách po celém světě, ale za svůj domov považují Palestinu, kterou mnozí ani nenazývají Izraelem, ale to by bylo na jiné téma.

Útoky proti Marine Le Pen probíhají i v ulicích. Zde poničený plakát se zamalovanými zuby. Plakát Macrona je netknutý.

V odporu proti Světovému židovskému kongresu stojí Světoví sionisté. To nejsou (až na výjimky) Židé, ale židé. Jejich hlavní ideologickou knihou není Tóra, ale Talmud. Je to kniha učení. Talmud prorokuje zničení židovského národa, zničení chrámu v Jeruzalémě a na troskách ve světle holokaustu má vyrůst s pomocí Boha svět, kterému budou vládnout ti, kteří uvěřili v písmo Talmudu. Nepíše se v něm nic o etnických Židech, ale o těch, kteří uvěří v písmo. Zde má tudíž Talmud stejný náboj jako Bible, která hovoří o tomtéž, že ke spasení dojde ten, kdo uvěří v Ježíše Krista – Spasitele. Stejně tak v Bibli není nic o tom, že ke spasení by člověk musel mít nějaký etnický původ. To samé tedy hlásá Talmud. Tóra naproti tomu je přísně etnický a historický text, který je určen jen etnickým Židům, i když se to nijak nezdůrazňuje. Jenže Tóra vadí sionistům. Tóra dokonce zakazuje Židům vrátit se do vlastní země předků (do Palestiny), protože by podle proroctví došlo ke zničení národa Židů. Ale právě o to židé s malým “ž” (sionisté) usilují. Po zničení a po holokaustu etnických Židů dojde k naplnění písma Talmudu.

Sionisté útočí proti etnickým Židům stejně, jako to dělal Hitler za II. sv. války

Proto sionisté za II. sv. války nechali Adolfa Hitlera zplynovat tolik etnických Židů v Evropě, zatímco “židé” s malým “ž” s ním vesele obchodovali skrze nastrčené švédské firmy, např. americký DuPont během celé války spolupracoval s německou firmou IG Farben. Sionisté doufali, že když Hitler vyhubí etnické Židy, dojde k naplnění písma Talmudu o zničení židovského národa a sionisté tak převezmou podle Talmudu vládu nad celým světem. Jenže to se nepovedlo, zabránil tomu J. V. Stalin, který poté po válce na dlouhou dobu překazil plán na vyhlazení Židů z povrchu země. Kongresistům se po válce povedlo se sionisty dojednat smír, Rothschild dokonce zafinancoval nákupy pozemků v Palestině pro vznik izraelského státu, ale navzdory přesvědčení nešlo o altruismus, ale o propočítaný plán, jak mít pod kontrolou zničení Židů a chrámu (Izraele).

Nástroj sionistů, Emmanuel Macron.

Pokud si někdo myslí, že Židé, kteří s muslimy žili tisíce let, se nedokážou domluvit na existenci nějakého státu, tak by byl na omylu. Války a rozbroje, neustálé ohrožení, de facto občanskou válku, neustále podněcují v Izraeli sionisté. A nejrychlejší cesta ke zničení Izraele je jeho vehnání do války se všemi okolními zeměmi a hlavně s Íránem. Všechny izraelské války v minulosti byly vyvolány činy a plány sionistů, kteří usilují o naplnění písma Talmudu. Usilují o zničení Izraele (nejlépe v jaderném ohni), čímž by byl naplněn scénář holokaustu a sionisté (ti, kteří uvěřili v písmo Talmudu) by se chopili moci nad celým světem. Mezi židy a Židy proto zuří válka, která je před očima laické veřejnosti skryta. Toto dlouhé vysvětlení bylo nezbytné, abyste pochopili následující odstavce.

Z elitní školy k Rothschildům, k velkému balíku peněz a potom hned šup do křesla prezidenta

Emmanuel Macron vystudoval v roce 2004 školu École Nationale D’Administration, což je elitní francouzská výběrová škola, ze které absolventi odchází rovnou do politiky a do státní správy [2]. Jenže po absolvování nenastoupil do politiky, ale šel pracovat do Rothschild Bank (Rothschild & Cie Banque), kde v roce 2012 zbohatl [3] na mamutím obchodu mezi americkým farmaceutickým gigantem Pfizer a stejně velkou firmou Nestlé, která zaplavuje globální trhy velmi podivnou čokoládou, která má více ztuženého tuku, než cokoliv kakaového [4]. Celou dobu pracoval u Rothschilda jako investiční bankéř a v roce 2012 si ho Francois Holland zvolil do svého kabinetu jako poradce a v roce 2014 ho jmenoval ministrem hospodářství. V té době už byl členem Hollandovy socialistické strany. Jenže v srpnu loňského roku ze zoufale nepopulární strany nepopulárního prezidenta vystoupil a oznámil, že bude kandidovat na prezidenta samostatně. Mohl si to dovolit, Rothschildy ovládaný mainstream ve Francii mu zajistil prefabrikaci a změnu barvy informačního pole.

Emmanuel Macron působil ve vládě Francoise Hollanda jako ministr hospodářství.

Jako ministr ostře kritizoval francouzský 35-hodinový pracovní týden, podle něho by lidé měli pracovat více hodin. Stejně tak mu vadí zastropování věku odchodu do důchodu ve Francii a vadí mu striktní francouzský zákoník práce, který je podle jeho názoru neflexibilní a líbí se mu např. americký systém zaměstnávání “Free At Will”, což je systém založený na pracovním vztahu, který může libovolně kdykoliv ukončit zaměstnanec i zaměstnavatel. Právě proto v USA vůbec zákoník práce neexistuje, je nahrazen pouze nejhrubějšími mantinely ohledně minimální mzdy, zdravotní péče a mateřské dovolené na dva týdny. Nabírání a propouštění lidí je jinak v USA zcela řízeno systémem svobodné vůle. Macronovi se tento systém velmi líbí [5].

Macron je sionista a de facto fašista

Macron proslul i kritikou Francoise Hollanda, když chtěl uvalit 75% daň z příjmu, když to okomentoval slovy, že to je jako Kuba, ale bez slunce [6]. Tím měl na mysli přirovnání k tvrdému socialismu na Kubě, ale z hlediska jeho rozporů s politikou socialistické strany není divu, že z ní raději vystoupil. V televizní debatě obvinil Marine Le Pen, že se snaží rozdělovat francouzskou společnost a že útočí na 4 miliony francouzských mužů a žen, jejichž náboženstvím je islám. Doslova jí řekl: “Past, do které padáte se svými provokacemi, je rozdělování společnosti!” [7]. A paradoxně mluvil pravdu. Přesně to nastane, pokud bude zvolena. Jako to vidíme v USA a v Británii. Tady je třeba okamžitě upřít pozornost na jiný jeho výrok, a to z loňského října. Zatímco v debatě kritizoval Marine Le Pen, že útočí na islámskou víru 4 milionů Francouzů, tak ten samý Macron neměl vůbec žádný problém s tím, když vloni v říjnu sám útočil na víru etnických Židů, když navrhoval omezit a de facto zakázat výuku Tóry na židovských školách ve Francii [8].

Podobně jako Barack Obama, i Emmanuel Macron slibuje změnu. Ale ve skutečnosti je to elitář, kterému sionisté nasypali peníze a teď jim bude muset sloužit v roli prezidenta Francie.

Svými výroky vzbudil zděšení v Izraeli, protože Macron specificky jmenoval židovské církevní školy ve Francii, které provozuje Francouzský židovský kongres a do kterých chodí výhradně děti etnických Židů. Přitom vůbec ani na okamžik Emmanuel Macron nezavadil slovem o islámské obce ve Francii. A tady je třeba si všimnout oné zákeřnosti, která zůstává očím veřejnosti skryta. Ve Francii, podobně jako všude v západní Evropě, provozují vzdělávání ohledně víry pouze muslimské modlitebny a mešity. Ty jsou zcela chráněny před francouzskými zákony o sekularizaci školství a muslimské rodiny posílají své děti do modliteben až po škole, takže stát nemá jak ovlivnit případnou závadnou výuku dětí v mešitách. Naproti tomu židovské školy jsou integrální součástí školního systému a Tóra je náboženská kniha, podobně jako Bible. Ihned se z Izraele ozvaly ironické dotazy, jestli Macron chce zrušit i Bibli na křesťanských školách. Problém je v tom, že ve francouzských školách nesmí být dítě nuceno k víře a indoktrinováno, je dovoleno pouze obecné studium knih. Děti nesmí být nuceny k praktikování víry. Jenže to by potom Židé nemohli ctít Šábes anebo křesťané by nemohli slavit Vánoce a Velikonoce, protože to všechno je praktikování víry.

Macron nasune do Francie “rychlou Evropu”

Emmanuel Macron se pochopitelně muslimů v televizní debatě zastal, ale na Židy s velkým “Ž” bez váhání zaútočil. A přesto si Francouzi myslí, že může přinést změnu. Ne, nepřinese. Naopak bude posilovat procesy unipolárního globalismu pod vedením sionistů, Rothschildova impéria, bude posilovat a podporovat islám, ale ne strukturální multikulturalismus. Bude prosazovat rychlejší integraci EU. Bude potlačovat křesťanství a etnický judaismus, protože o zničení etnických Židů právě sionisté usilují a Macron bude potlačovat Židy, jejich Tóru, nezastaví se ani před Biblí.

Jako globalista bude posilovat globální chudnutí, bude usilovat o zrušení stropů odchodů do důchodu, aby lidé pracovali až do 92 let v roce 2080, jak nedávno zaznělo na ekonomickém fóru v Davosu (i když je to fyziologický i ekonomický nesmysl), bude usilovat o prodloužení pracovního týdne, aby lidé byli nuceni pracovat déle za méně peněz. Dnešní Francie je nekompatibilní s globalismem. Lidé pracují málo a dostávají hodně peněz. To musí Macron na příkaz Rothschildů odstranit. Vzorem může být ČR, kde se pracovní doba v některých odvětvích (např. hromadná doprava, zdravotnictví) prodlužuje až na 80 i více hodin týdně kvůli přesčasům, které jsou mizerně zaplaceny. Vlhký sen sionistů. Nedávno to vyústilo skoro ke stávce řidičů autobusů.

Marine Le Pen chce Francii odpojit od EU a od NATO. Přesně to si přejí globalisté, protože úkolem č. 1 je rozbíjení fasciálního řízení států, které povede k rozdělení voličů, občanů a následně k rozpadům a občanským válkám, na jejichž troskách vyroste multipolární svět.

Tohle jsou ale procesy globalizace. Jsou zcela v souladu. Lidé budou pracovat více hodin přes den, domů přijdou se jenom vyspat a nemají čas na jiné věci, třeba věnovat se dětem, nebo politice. O děti se postará stát, zatímco rodič zmizí ráno do práce, když děti ještě spí a vrátí se večer z práce, kdy děti už také spí. S hypotékou na krku se občan nemá čas starat o politiku. Nemá čas se starat o vlastní budoucnost. Realitu mu převypráví ve zhuštěném zpravodajství mainstream, který ze zpráv vystřihne rušivé elementy. Když se ve Francii k moci dostane synek z elitní školy, který v životě rukama nepracoval a ihned po škole nastoupil do banky Rothschild, potom před sebou nemáme člověka z lidu, ale figuru elit, která byla připravována sionisty na Holokaust v2.0. Tentokrát ale nepůjde jenom o krk Židům, ale i křesťanům. Z jedné vody načisto zmizí z Evropy synagogy i kostely a budou nahrazeny mešitami.

Sionisté a jejich ekonomický globalismus vs. Globalisté a jejich strukturální globalizace

Globalisté, kteří dnes usilují o dělení světa, rozbíjení starých pořádků a o zavedení multipolárního světa, budou logicky podporovat Marine Le Pen, přestože ona jde ostře proti globalizaci. Je to z toho důvodu, že globalisté vědí, co bude následovat. Rozkol ve Francii mezi lidem stejně, jako nastal rozkol v Británii po Brexitu a v USA po zvolení Donalda Trumpa. Rozkoly společnosti vedou v Británii k hrozbě rozpadu Commonwealthu a k odchodu Skotska, v USA je to hrozba odchodu Kalifornie, Texasu apod. Francie by neměla za úkol se rozpadnout sama, ale zapříčinit rozpad EU. A k tomu by zvolením Marine Le Pen opravdu došlo. Globalisté chtějí multipolární společnost. K tomu ale potřebují systém “rozděluj a panuj”, na kterém současný centralistický systém založený na americkém dolaru a souručenství FEDu a ECB nemůže fungovat. Globalisté potřebují kata, resp. řezníka, který rozbije EU, na jejíchž troskách vyroste Nová Evropa, ale bez vlivu USA a jejich vojenské moci, která globalisty ohrožuje v plánovaní multipolarizace planety.

Francois Fillon, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon a Emmanuel Macron. Mrtvola staré Evropy, národní vlastenka (která hraje do not globalistům), ultralevičák a figurka Rothschildů. To je nabídka, kterou Francouzi dostali.

Pokaždé, když se k moci dostane někdo, kdo přišel jakoby odnikud, mějte se na pozoru. Obvykle byl připravován do své role a do své pozice velmi dlouho a je zaopatřen zázemím a je držen na uzdě pomocí peněz. Vyberou si člověka. Dají mu elitní vzdělání a nezapomenou mu říkat, jak je odlišný a že není obyčejný člověk. Dají mu čichnout si k obrovskému majetku, dají mu možnost vydělat si v jejich bance obrovské peníze jednoduchými transakcemi. Udělají z něj boháče. Ale musí za to později zaplatit. Musí být připraven plnit úlohy a role, pro které ho připravili. Jakmile se objeví příležitost, zastane se islámu a muslimů. Jakmile je příležitost, zaútočí na etnické Židy a na Tóru. Jakmile je možnost, vyzve ke sdírání lidí z kůže dlouhými pracovními hodinami a vražednou hranicí pro (ne)odchod do důchodu. Tak funguje sionista. Nemusí se narodit Židem, stačí mu přijmout Talmud. Stejně jako Barack Obama, který se objevil odnikud, i Emmanuel Macron bude věrně sloužit světovému sionismu. Problém je v tom, že tentokrát je možné, že si holokaust střihneme my křesťané spolu s etnickými Židy společně.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email

Třídit podle:   nejnovějších | nejstarších | nejvíce hlasů
Forever
Návštěvník

Netrvalo dlouho a slavný “ruský hacker” je zpátky na scéně. 😉

Macronův volební štáb napadli hackeři, tvrdí japonská protivirová firma
http://zpravy.idnes.cz/macron-utok-hackeri-trend-micro-d3b-/zahranicni.aspx?c=A170425_071554_zahranicni_san

Pozn.: Jak si také někteří diskutéři všimli – “protivirová” firma? Netušil jsem, že existuje protivir, doteď jsem věděl pouze o antivirovém systému, nikoli o “protivirovém”. 😀

Robi
Návštěvník

Výborný článok pán VK, všeličo vysvetľuje, veľa mi ujasnil ..vďaka

Jajka
Návštěvník

Taky chválím, VK zraje jako víno.

Thom
Návštěvník

Nechcem byť zlomyselný, ale čo je nám do nich? Do Francúzka, Anglicka, do Západnej Európy? I tak nič nezabráni vzniku novej Európy, rozdelenej na tú elitnú Európu a zbytok(nás). Potrebujeme sa zaťažovať nejakými vysledkami volieb niekde v Holandsku, Nemecku…? Nepamatám, že by sa niekto z mojeho okolia tak vehementne zaujímal o voľby na Západe pred pár rokmi tak ako je tomu dnes. K čomu je to dobre? Vo FR, GB je tolko muslimov,toľko problémovs tým spojených, že to nezmení ani Le Pen. I keď vyhraje, bude udržovať status quo. Vždy bude svet rozdelený na východ a západ.

gabreta
Návštěvník
albatros
Návštěvník

On se rozhodl kašlat na placení pokut. No ty vole, to je sice vysoce morální a zároveň naprosto šílené rozhodnutí. Poštval na sebe dobrovolně exekutory.

.lak
Návštěvník

No ty vole kdyby to byl privilegovaný kalegriantec tak mu platíš lítačku po euál.

albatros
Návštěvník

Kdyby čokl skákal žirafu, tak bych šel na metro záchod pochovat míček na bruncpálek.

.lak
Návštěvník

Jenže nemáš náhubek a známku navíc si bez pána tak ať tě neodchytí jak v rumunsku čokla na guláš. Fujlozofe není to na paškál +- ovčanům vjedecky, no VOLE anštajne.

albatros
Návštěvník

Náhubek je v pohodě, sebral sem ho tvý starý, když sem ji brousil zatímco si byl na eulále, blbe.

.lak
Návštěvník

Po všech za chvilku si někdo naglobalizuje cínovec a bude tu lautr stát loutkářů.
https://www.youtube.com/watch?v=7Q-R_q7ipk8

minoltista.ca
Návštěvník

Zde neni co soudit. Tohle se musi chapat jako priklad co se stane, kdyz systém zazene rozzurenou selmu do kouta, z kterého nema uniku. Beznadeje dava nekterym lidem obrovskou silu …fyzickou, psychickou, moralni!

kladivo na jandu
Návštěvník

Ten Macron je nebezpečná všehoschopná figura. Chová se jak psychopat a z očí mu úchylárna přímo kouká. Pokud je pravda, že je homosexuál, který to ještě navíc maskuje gerontofilií – tak Francii čekají zajímavé neradostné časy. No a když se tenhle Macron spřáhne s dalšími psychopaty jako Schulz nebo Makrela – tak budou neradostné časy čekat celou Evropu.

.lak
Návštěvník

Divné vyloupnutí panáčka na odiv k vzhledem k postavení banksterů/otroků neoliberálů jejich tiskáren. Tedy včetně okolí napospas monetárního molocha úžer.

juraj
Návštěvník

makrón je len figúrka.možno preto má o 25 rokov staršiu ženu a hovorí sa o nom že je aj buzerant.
ale ešte som nevidel výsledky.že by?

Zighartice
Návštěvník

Pokud vím tak oficiální výsledky ze sčítání ještě nezveřejnili. Mohou je zveřejnit nejpozději do 26 dubna.
A teď si představte tento scénář:
Zítra zveřejní oficiální výsledky a Fillon bude mít alespoň o 0,10% více než Lepenka.
Co by se dělo?

Vesna
Návštěvník

Tento vtipný scénár zverejnil nick Dobrodej už pred tebou (25.4. o 19:19) na diskusii VodaKSB. Keby si aspoň na to odkázal. U nás sa hovorieva chválenie sa cudzím perín.

uchvat
Návštěvník

Krásně zapadá do toho satanského projektu, který se postupně všude kolem vyjevuje. Není to žid ?

shango
Návštěvník

Tak spinava buzna to je, to je videt na prvni pohled. Uprimne, ti frantici jsou debilni zdegenerovany narod, ktery to ma spocitane a v dejinach konci, ten toho uz moc nepredvede… zvoli si prezidenta k obrazu svemu

Velká Matka Mokoše
Návštěvník

Vážený pane VK,
trochu mám problém s vaší koncovkou. Slované si již několik holokaustů „střihli.“ Ale v případě toho posledního (chápej 2. sv. v.) byl dopad do jejich Rodů ten největší, ačkoliv se mluví pouze o židovském a cikánském. Největší holokaust byl veden proti Slovanům!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Finist
Návštěvník

Prto take koncem sveta 2012 pocala kar-ma (karani moje) vyrovnani, Doba Slovanska.

hestie
Návštěvník

no, to je krásné, co se o nás ale ví, všude se mlčí
dostala jsem se na spolek, který chce v oblasti Blaníka navázat na naše tradice a historii a doslova píší, že lidé mají dostatečné povědomí o našich předcích a jmenují Vikingy
poslala jsem dotaz, proč nezmiňují Slovany, odpověď žádná

Finist
Návštěvník

Vikingove jsou puvodem Slovani (Nemci take, potomci slovanskych deti vychovanych bez véd, v neslovanskem jazyce, proto jim rikame Nemci).

hestie
Návštěvník

ano, jak říkáte, mně jen vadilo, že vytrhnou část
kdyby řekli, že se zajímají jen o jakoukoli část, tak je to v pořádku
pokud mapují historii a navíc se chtějí široce věnovat dětem, nevím je to v pořádku
a omlouvám se za” mimo téma”

roboHnus
Návštěvník

to je konečná…. Tohle by snad nevypotil ani “Švejk po 20 pivu”.
Finiste, ty jasný sokole – kde na to chodíš ?

.B.
Návštěvník

Je možné, že se dvě křídla organizovaných židů perou, ale Izrael jako odpůrce sionistů?
No, pro nás, goym je to de facto irelevantní, obě skupiny námi pohrdají a jsme pro ně jen odpad.
Pracují proti nám a fandit jednomu organizovanému křídlu znamená fandit někomu, kdo vás pověsí proti někomu, kdo vám usekne hlavu.

uchvat
Návštěvník

Pan VK by nám měl vysvětlit tu věčnou rivalitu a nenávist mezi židy, která je patrná a neodiskutovatelná po staletí. Proč se tak nenávidí navzájem ?

.B.
Návštěvník

Mě je jedno, proč se nenávidí židé mezi sebou. Pro me je důležité, že organizovaní židé nenávidí nás – a co z toho plyne.
Mezi sebou ať se mlátí, do toho mi nic není. Stejně tak je mi fuk, když se mlátí nějaký muslimský proudy, to je vlastně totéž.

.B.
Návštěvník

…..a dovětek: pokud se perou skupiny organizovaných židů, odneseme to nykonec opět my – a opět i normální židé.

uchvat
Návštěvník

No, a právě to mě zajímá, proč se perou a odnášíme to my ?

Finist
Návštěvník

Ano, presne tak.

Marie
Návštěvník

Mám dotaz na Pozorovatelku. V minulém článku už by to jistě přehlédla, ale tady to snad nezapadne. Je to mimo téma článku.
Někde jsem se dočetl, že ve zvěrokruhu má být správně znamení třináct. To třinácté je údajně Hadonoš, kterým osa Země také prochází. Zdroje na Googlu jsou ale jen Aha, Super a takové samé bulváry. Solidního nic.
Prosil bych tedy o Vaše vysvětlení, když se v té astrologii vyznáte. Děkuji.

hestie
Návštěvník

také jsem to před časem četla, poslala jsem dotaz na některé vykladače horoskopů a odpověď jsem nedostala žádnou
informace byla z NASA

Pozorovatelka
Návštěvník

Pokud nebude vadit, že je to mimo téma (ač já si nemyslím, že je to opravdu mimo téma, neboť na začátku všeho byla vesmírná symbolika), tak se pokusím o co nejstručnější odpověď. A začnu tím, co jste napsal tady: “To třinácté je údajně Hadonoš, kterým osa Země také prochází.” Tak především: “třináct znamení” a “osa země” jsou dva naprosto odlišné pojmy, které nelze takto spojovat. V případě znamení totiž jde o ekliptiku (zodiak), do které se promítá bod jarní rovnodennosti a ve skutečnosti jde o 13 SOUHVĚZDÍ, od kterých teprve bylo odvozeno 13 ZNAMENÍ. Sem tedy patří i znamení Hadonoše, což ve skutečnosti je souhvězdí, ležící mezi Štírem a Střelcem. Ale nejen vzhledem k tomu, že je malé, ale především proto, že kruh má 360° a pro přidělení každému znamení 30° byl výhodnější jejich počet 12, bylo znamení Hadonoše přiřazeno ke znamení Štíra. A protože se Štírem je m.j. spojován bůh podsvětí a nejvyšší transformace Hádes, je tím naplněna i symbolika Hadonoše.

Z astrologického hlediska to tedy nemá žádný zásadní vliv, protože stále jde o stejnou ekliptiku o 360°, kterou bod jarní rovnodennosti projde jednou za cca 26 000 let (platonský rok), přičemž v každém jednotlivém znamení (souhvězdí) se zdrží vždy cca 2100 let a podle toho čas na Zemi dělíme na Věky (Věk Býka, Berana, Ryb, Vodnáře atd.). Ale opakuji, že to s zemskou osou nemá nic společného, protože vždy jde jen o posun bodu jarní rovnodennosti. Ten současný je už cca 2100 v Rybách (náš Věk Ryb a ryba jako symbol křesťanů, zatímco symbolem předchozího Věku Berana byl především bůh války Áres, který jako symbol své moci přinesl beránky-ovce), ač náš kalendář je stále upravován tak, aby jarní rovnodennost – první jarní den – pohledem ze Země vždy ladila se vstupem Slunce do znamení Berana. Ve skutečnosti už ale bod jarní rovnodennosti leží na rozhraní Ryb a Vodnáře a pro příštích cca 2100 let bude ležet ve znamení (souhvězdí) Vodnáře (začne/začíná Věk Vodnáře).

Pokud jde o zemskou osu, ta prochází jen pěti souhvězdími, ale “náhodou” také trvá cca 26 000 let, než projde všemi jejich pěti body, přičemž tím nejzásadnějším se jeví směrování zemské osy k Polárce – k nejsevernější hvězdě v souhvězdí Medvědice (proto snad Rusko se symbolem medvěda jako zachránce lidstva?). Polárka měla odjakživa velmi špatnou pověst a když zemská osa k Polárce mířila naposledy, tehdy záhadně vymřeli Neandertálci. A my jsme nyní v obdobné fázi – k Polárce zemská osa míří už nějakých tisíc let a nejblíže k ní bude mířit v roce 2100 – něco málo o tom zde
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%A1rka
To dle mého bude koncem jednoho a počátkem nového 26 000 let trvajícího cyklu – bude to něco na způsob novoluní, kdy se po fázi temnoty objeví nový srpek světla. To je také důvod, proč si myslím, že Globalisté právě provádějí něco na způsob restartu lidstva s tím, že hotovo by chtěli mít do roku 2100 (ač sami by tuto dobu nejraději řídili odněkud mimo naší planetu)

Oba cykly. trvající 26 000 let, tzn. jak pohyb bodu jarní rovnodennosti zodiakem, tak pohyb zemské osy a její směrování do souhvězdí severní oblohy, tzn. i současné směrování k Polárce, můžete vidět v tomto videu (bod jarní rovnodennosti červeně, pohyb zemské osy žlutě)
https://www.youtube.com/watch?v=qlVgEoZDjok&feature=youtu.be

Souhvězdí severní oblohy, ke kterým směruje zemská osa, můžete vidět také na obrázku, kde jsem vyznačila Polárku (a fázi naší současné temnoty – novoluní) a na opačné straně dobu před cca 13 000 lety (lidstvo ve fázi tzv. úplňkové, tzn. ve fází konfronační, varující – Atlantida?)
comment image
Jinak podrobněji jsem o tom psala např. zde
https://aeronet.cz/news/o-potope-sveta-sedma-cast-lidstvo-pred-novym-zacatkem-vyznam-roku-2015-krvavy-mesic-a-zatmeni-slunce-soucasnost-jako-finale-babylonu-a-egypta/

Pozorovatelka
Návštěvník

A když už jsme u tohoto tématu, tak “náhodou” právě o naší době (Polárka a Věk Vodnáře) Ramses II. prohlásil, že se ukáže, kdo před třemi tisíci lety v bitvě u Kadeše s Chetity (Slovany?) zvítězil a hned na to byl vytvořen židovský národ a Bible.
A “náhodou” před cca tisíci lety (zemská osa se začala přibližovat k Polárce) došlo k porážce Chazarů a vzniku Ruska. A “náhodou” Putin nedávno v Palmýře uspořádal koncert
https://aeronet.cz/news/bitva-u-kadese-po-trech-tisiciletich-aneb-rusky-koncert-v-syrii-a-finale-kdo-s-koho/
a “náhodou” Egypt právě objevil a zrekonstruoval sochu Ramsese II.
http://zpravy.idnes.cz/ramsesse-ii-faraon-socha-egypt-kahira-dw2-/zahranicni.aspx?c=A170310_165551_zahranicni_och
A “náhodou” dnes opět jde o tažení proti Slovanům, k tomu o likvidaci židů jako už nežádoucích a k tomu o obnovu síly Arménie, která na likvidaci Chetitů (Slovanů?) měla zásadní vliv.
Kdo rozumí rusky, tak zde výborný článek m.j. o Chazarech: “Rotschildové se stěhují do Ruska”
https://cont.ws/@shef2016/177768

Marie
Návštěvník

Děkuji Vám za vysvětlení, Pozorovatelko.
Jen bych ještě dal doplňující otázku opět mimo téma. Všude čtu o té záhadné Atlantidě, ale vrtají mi hlavou dvě věci. Nikde totiž neřeknou, kde přesně se měla Atlantida nacházet. Za Heraklovými sloupy je dost neurčující pojem. To může být klidně střední Amerika. Našla se už tedy ta bájná Atlantida? A další věc. Když Atlanťané, ať už to byl kdokoliv, disponovali tolika znalostmi, proč začala naše civilizace prakticky od nuly? Kam se ty všechny znalosti a technologie poděly? Jediné, co po nich zůstalo v Egyptě, jsou pyramidy. A na to, že podle seriálu Okem Boha Hora chtěli kněží všechny znalosti využít pro dobro lidstva, tak se jim to patrně už někde v zárodku vymklo z rukou, protože tady dneska vládne Satan v plné síle.
Tady ale vyvstává další otázka. Pokud se zřeci usadili v povodí Nilu a stavěli pyramidy. Jak to, že se pyramidy objevují i v jiných končinách světa? Třeba v Číně. Jak tam na to jenom přišli? A nikde se nemluví o Slovanech. Ti, jako by vůbec nežili. Dá se pochopit, že jsme poegyptštěná civilizace, ale ostatní lidstvo žilo přeci i jinde, než jen v Atlantidě a po sléze v Egyptě. Je stále mnoho otazníků. A někdo sakra tají dějiny.

piskoř
Návštěvník
NoName312
Návštěvník

Dekuji za clanek,

za me vyborna analyza. Na rade jsou Slovane a Zidi(nemluvime o Chazarech), ale k tomu snad nedojde.

S pozdravem
NoName312

Forever
Návštěvník

Jestli po zákazu (pokud v budoucnosti někdy nastane) vyučování Tóry na židovských školách dojde i na zákaz vyučování Bible na křesťanských školách, vůbec bych se tomu nedivil. V Evropě je aktuálně rušení a likvidace křesťanských tradic a svátků, včetně Vánoc, v plném proudu.
K tomuto tématu doporučuji dílo Benjamina Kurase “Jak zabít civilizaci”, kde je zároveň krásně popsané, jak likvidace křesťanských kořenů Evropy probíhala a dodnes probíhá.

uchvat
Návštěvník

Ano, samozřejme, to je jen začátek. Všechny náboženství nahradí scientologie – vymývání mozků.

zarathustra
Návštěvník

uchvat -vy jste uchvatny. A co je jako nabozenstvi? to neni vymyvani mozku?????

Jaris
Návštěvník

zarathustro, ono vymyvanim mozku je i vehlasny ateismus.Treba Darwinova teorie je hotovy vyplach chabe iteligence. Uz ve skole jako hrde pionyrce se mi zdalo velmi nepravdepodobne, kdyz nam souska ucitelka licila na zaklade Darwinovy teorie, ze clovek se neustale vyviji a ze v budoucnosti nebudeme potrebovat na ruce pet prstu, ale, ze nam budou stacit pouze tri! A coz teprve magor Sigmund “Fraud” zakladatel dnesni pofiderni psychiatrie….a mnoho dalsich.

děda77
Návštěvník

Ano, neobyčejně poučné!
Četbu této, a také další jeho knihy “Poslední naděje civilizace”, můžete poslouchat na pokračování zde:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLi6d1lxErOCygnoJHb50l0meIVC5CfvJW
Nebo zde:
http://svobodne-radio.cz/category/archiv/

Vabio
Návštěvník

@Forever

Dokážete si představit, že by likvidace a Velikonoc a Vánoc byla lidstvu (Evropě, Čechám) ku prospěchu?

Ona stokrát opakovaná lež, se stává pravdou … a pak se holt těžko smiřuje s odklonem od lži.

wpDiscuz