Andrej Babiš potvrdil na skryté nahrávce informace Petra Cibulky o Václavu Havlovi...

Andrej Babiš potvrdil na skryté nahrávce informace Petra Cibulky o Václavu Havlovi jako o konfidentovi sovětské KGB v roli vedoucí marionety hospodářského převratu v roce 1989! Havel si nechal zastavit vlak a estébák mu skočil pro tvrdé Sparty!

Andrej Babiš potvrdil na skryté nahrávce informace Petra Cibulky o Václavu Havlovi jako o konfidentovi sovětské KGB v roli vedoucí marionety hospodářského převratu v roce 1989! Havel si nechal zastavit vlak a estébák mu skočil pro tvrdé Sparty!

Již minulý týden anonymní internetová skupina Julius Šuman uveřejnila jednu z mého pohledu nejdůležitějších nahrávek Marka Přibila s Andrejem Babišem [1]. Na této nahrávce hovoří Andrej Babiš o bývalém polistopadovém předsedovi KSČM Jiřím Svobodovi, jak ještě půl roku před 17. listopadem 1989 jel v březnu onoho roku do Moskvy, aby tam loboval za bývalého předsedu federální vlády ČSSR Lubomíra Štrougala do pozice prezidenta ČSSR po Gustávu Husákovi, který už tehdy zvažoval svůj odchod z funkce a ÚV KSČ za něj hledal náhradu. Podle Babiše se měl v Moskvě setkat s jistým vysoce postaveným člověkem z KGB, který mu měl říct, že ne Štrougal, ale nějaký Václav Havel bude po Husákovi příštím prezidentem. To bylo v březnu roku 1989. Jiří Svoboda na to měl prohodit poznámku, jako že dobrý, že KGB Havla “nakoupila”. Tato šokující informace pochází podle Babiše od Radmily Kleslové, spolupracovnice Andreje Babiše, která byla podle jeho slov StB připravována jako elitní operátorka pro zahraniční špionáž. Potvrzuje tak slova Petra Cibulky, občanského aktivisty, který od roku 1990 se snaží rozkrýt pozadí tzv. sametového podvodu [2].

Václav Havel v roce 1990 oslavuje vítězství ve volbách v barvách Občanského fóra.
Babiš odpálil bombu, která je pro mnoho lidí jen veřejným tajemstvím

Podle Babiše šlo o dopředu naplánovaný kšeft mezi nově připravovanou marionetou Václavem Havlem a špičkami StB, které spolupracovaly se sovětskou KGB na demontáží komunismu v SSSR stejně velkou měrou. Václav Havel byl tím, kdo měl garantovat, že po předání moci nebudou komunisté postaveni před soudy, že bude zachována kontinuita práva. Václav Havel po celou dobu 80. let dostával ze západu značné devizové objemy peněz na svůj devizový účet u SBČS. Ačkoliv byl Václav Havel veden ve složkách StB jako “Objekt VN”, tedy vnitřní nepřítel, komunistický režim mu nikdy nezamezil v disponování penězi přijatými ze západu na svůj devizový účet. Tahle neuvěřitelná situace má daleko děsivější rozměry, mnohem hrozivější, než si kdokoliv dnes troufá představovat. Jeden z našich čtenářů, který v diskusích vystupuje jako Suchoj, mi k tomu do redakce napsal následující informace, které s jeho souhlasem zde uvádím.

Václav Havel na jednání s předsedou federální vlády Ladislavem Adamcem o předání moci. StB v té době řídila Adamcovu vládu způsobem, že ÚV KSČ musel s Havlem jednat už jako s budoucím prezidentem.
Skoč mi pro cigára!

“Já jsem osobně potkal Havla 2x v životě, první setkání bylo v roce 1989, a to v červnu. Mám drážní školu a tenkrát jsem jezdil tzv. v zácviku a jel jsem vlakem z Chlumce nad Cidlinou do Trutnova a ptal jsem se vlakvedoucího, proč je vagon uzavřen, jezdil motorový vlak a jeden vagon. On řekl “tam je nějaký Havel”, je tam s tajnejma, no nicméně jsem se do vagonu dostal kvůli malé zkoušce brzd, nebudu vysvětlovat, a tam byl Havel a 4 tajní. Kouřilo se tam, ač vlak nekuřácký, a to není vše, v Nové Pace – zastávka, došly mu cigarety a jeden z pohůnků StB mazal koupit do trafiky, která byla hned vedle zastávky, cigarety a něco jsem zaslechl, že jako co, Petry že to ne jako, vlak nabral zpoždění 3 minut díky této akci. Stačilo počkat ty 3 minuty a dojet do Staré Paky a cigarety koupit tam. Celá sestava vystoupila ve Vlčicích, tj před Trutnovem, a to je ten jeho Hrádeček a šlo se tam, jak sem viděl tak nějak kamarádsky, myšlen odchod od vlaku.

Václav Havel na Hrádečku. Dobové foto z 80. let.

Rozhodně v roce 1989 Havel v červnu musel být v ČR, protože se to v tuto dobu odehrálo. (Poznámka VK: Václav Havel byl po zatčení 16. ledna 1989 propuštěn již v květnu na podmínku z vězení. Jinak Václav Havel byl známý tím, že kouřil hlavně tvrdé Sparty, před rokem 1989 to bylo často nedostatkové zboží).

Uteklo mnoho let a já jsem u nás ve firmě, ještě než se to Pentě podařilo zbourat, tj. na Florenci v bývalé budově RP u nás na patře, tam byl divadelní sál, a tam zkoušel svou hru “Odcházení”, dal jsem se s ním do řeči a připomenul to, co píšu nahoře, zcela evidentně si vzpomenul a věděl, o co šlo. Odpověděl – ” Ty kurrrvy mě tenkrát zakázaly jezdit autem” a já se ho zeptal, zda bylo normální zabavit vagon ve vlaku, který jezdil dle grafikonu a ještě zpozdit vlak o několik minut, neodpověděl na to, říkal znova, že nemohl jezdit, a proto jel vlakem, ale sebralo ho to.” Tolik tedy svědectví našeho čtenáře.

Babiš odhalil Havla na tajně pořízené nahrávce

Václav Havel strávil po kriminálech v úhrnu cca. 5 let, nejdéle od května 1979 do února 1983, kdy mu by zkrácen trest za rozvracení republiky kvůli špatnému zdravotnímu stavu s plícemi, což způsobovaly cigarety, které mu dozorci nosili do cely spolu s balíčky. Komunistický režim měl s člověkem, který údajně rozvracel republiku, velmi pohostinné jednání. Pozdější tresty už byly pouze formou domácího vězení. Akce ze 16. ledna z Prahy mu vynesla trest na 9 měsíců vězení, ale již v květnu byl venku na podmínku a již v červnu ho pan Suchoj zaregistroval ve vlaku, kde celý vagon si zabookovala StB jako mobilní konspirační byt na kolečkách.

Petr Cibulka, občanský aktivista.

Aktivista Petr Cibulka, který proslul výrokem na Václava Havla “Vašku, jsi prase!” za jeho spolupráci s StB a KGB, tak najednou po téměř 30 letech má v podobě Andreje Babiše svědka, který potvrzuje všechny ty informace, které se mezi disidenty o Václavu Havlovi šířili již koncem 80. let. Mnohem závažnější je ovšem úloha pražské styčné expozitury KGB, která sídlila na velitelském štábu StB v Bartolomějské ulici ve vlastních kancelářských prostorách. Jurij Andropov zřídil v Praze v 60. letech ještě druhou kancelář KGB [3] při Sovětském velvyslanectví. Tato služebna označená jako Správa N (pro krytí Nelegálů, rezidentura KGB) fungovala až do roku 1989 a spolu se Správou S (sekce ochrany sovětských buněk, rezidentura KGB) měla na starosti demontáž a likvidaci mocenského úchopu KSČ v Československu po nástupu marionety do čela ÚV KSSS Michaila Gorbačova.

Havel jako Xудожник-K1

KGB a její pražská rezidentura vedla na Václava Havla od roku 1979 složku s kódovým označením Xудожник-K1 (Umělec-K1), která vznikla podle informací na popud šéfa KGB Jurije Andropova v rámci blíže nespecifikované operace “managementu kádrů pro budoucí realizaci” (takto stojí přesně formulace od našeho zdroje) a o kterou později měla obrovský zájem samotná StB, která po listopadu 1989 chtěla kompro materiál o spolupráci Václava Havla se sovětskou rezidenturou KGB v Praze použít ve vlastní prospěch v polistopadovém uspořádání v Československu. Tuto exkluzivní informaci získala naše redakce ze zdrojů v Moskvě a máme ji potvrzenou z dalších dvou zdrojů z řad bývalých vysokých důstojníků pražské 1. Správy SNB. V nahrávce Andreje Babiše si všimněte, že Babiš v jedné chvíli použije hantýrku StB, když mluví o “zahájení Radmily Kleslové”. “Zahájení” znamená nasazení assetu v terénu se zadaným úkolem.

Radmila Kleslová na sněmu Hnutí ANO v roce 2015.
Zájem StB o složku KGB vedenou na Václava Havla

Jenže na získání této složky od KGB nikdy nedošlo. Dne 22. listopadu 1989 v noci z úterý na středu vyklidila KGB styčnou kancelář ve štábu StB v Bartolomějské ulici tak důkladně, že sovětští důstojníci odmontovali i elektrické zásuvky, žaluzie a rozebrali podlahu. Nezůstalo vůbec nic. Po listopadu 1989 se šířil vtip, že v Rusku jde o nedostatkové zboží, a proto si agenti KGB odvezli i vybavení kanceláří. Ve skutečnosti šlo o něco jiného, v zásuvkách byly zabudovány frekvenční rušičky proti odposlechu elektronické komunikace po elektrickém vedení a v podlaze byly umístěny tzv. remitory, zařízení určená k vydávání vibrací proti odposlechům úhozů psacích strojů a žaluzie měly speciální potah na pohlcování zvukových vln. Tuto techniku StB vůbec tehdy neznala a KGB se o ní nikdy nepodělila s ostatními rozvědkami východního bloku.

Jurij Andropov, ředitel KGB, později gen. tajemník ÚV KSSS.

Vyklizení kanceláře KGB vyvolalo v ÚV KSČ podle našeho zdroje paniku. Jak už dříve ve věci vyšetřování událostí 17. listopadu uvedl náčelník StB generál Alojz Lorenc, StB okamžitě kontaktovala ve středu dopoledne 22. listopadu ÚV KSČ, aby partaj zjistila, co se stalo. Komunikace s centrálou v Moskvě utichla v noci z 21. na 22. listopadu a nikdo z Moskvy neodpovídal. Rezidentura KGB a Správy “N” a “S” na sovětské ambasádě neměly oprávnění o ničem informovat a odkazovaly na oficiální tiskové prohlášení Kremlu skrze agenturu TASS vydané v pondělí 20. listopadu, že Moskva vyzývá ke klidu a vzájemnému dialogu mezi vládou a opozicí v ČSSR. Vyklizení expozitury KGB tak bylo odpáleným signálem pro StB, že Sovětský svaz se stahuje z pozic v Československu a StB je v tom od této chvíle úplně sama. Operativcům okolo gen. Lorence a ani polistopadovému režimu se nepodařilo získat od KGB složku Xудожник-K1 na Václava Havla a Rusko nedávno ústy šéfa FSB Alexandera Bortnikova uvedlo, že informace o českých politicích z dob listopadové éry roku 1989 nikdy neodtajní.

Lorenc zachránil před jistou smrtí v cizině stovky československých agentů

Úloha gen. Alojze Lorence spočívala v retenci sil StB, aby nezasahovaly proti demonstracím v listopadu 1989 a nechaly jim volný průběh. Byl to on, kdo dal příkaz ke skartování živých svazků StB, především tzv. živých assetů v zahraničí, které díky tomuto kroku fungují dodnes, i když pouze jako spící rezidenti bez úkolu. V mnoha ohledech generál Lorenc se tímto krokem postaral o záchranu životů těchto lidí, protože po roce 1989 si Američané vyžádali složky všech aktivních assetů československých tajných služeb v cizině, což by se rovnalo jejich rozsudku smrti. Američané však nic nedostali, protože nebylo co vydat. Živé svazky I. Správy SNB (civilní rozvědky v zahraničí) byly skartovány v listopadových dnech roku 1989 na příkaz gen. Lorence. Za tento čin byl přesto Alojz Lorenc odsouzen, ale odešel na Slovensko, kde nakonec dostal jen podmínku [4].

Alojz Lorenc, bývalý náčelník StB.

Listopad 1989 byl podle všech indicií pečlivě připravován již od počátku 80. let, pravděpodobněji již od konce 70. let. Model přicházel z Moskvy, kde oslabovala moc L. I. Brežněva v té době. Nejlepší je taková opozice, kterou si sami vyrobíme. Toto heslo platilo na Václava Havla beze zbytku. Komunistický režim sice Václava Havla odsuzoval, ale zároveň si ho hýčkal, StB mu zastavovala vlak, aby mu mohla koupit tvrdé Sparty. Andrej Babiš nyní odhalil, že v Moskvě věděli už v březnu 1989, že Václav Havel bude prezident. A věděla to i StB, která nemohla připustit, aby v roce 1989 seděl Havel celých 9 měsíců, takže už po 2 měsících a 2 týdnech ho StB dostala ven na podmínku. Plán na hospodářský převrat byl nachystán, největší rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví tak mohlo už brzy začít. Pamatujete na heslo, jak Václav Havel odpovídal lidem na jejich požadavky, aby KSČ byla zakázána a estébáci postaveni před soud? Říkal na to: “Nejsme jako oni!” a spousta lidí v tom viděla humanitu. Tam někde se zrodili první sluníčkáři.

Babiš jako zdroj ví mnohem více ze zákulisí StB a pražské rezidentury KGB

Jestliže o tom, že po Gustávu Husákovi přijde Václav Havel, rozhodovala KGB v Moskvě a měla o tom jasno už v březnu 1989, potom si těžko můžeme dělat iluze o pozadí architektury celého 17. listopadu. Patetické pózy, prázdné výrazy, protáhlé obličeje, vytunelované banky, zničený těžký průmysl, zničená živočišná i rostlinná výroba, zavřené a rozkradené doly, zadlužené domácnosti i státní rozpočet, nezaměstnanost a lidé ve strachu z toho, že až půjdou do důchodu, že už ani žádný důchod nebude.

Informace o Babišově návštěvách konspiračního bytu StB ze slovenského tisku.

Zničená obrana republiky, expediční mini-armáda, explodující sklady munice a to málo, s čím by se dalo ještě střílet a bránit vlast. Migrace, ztráta suverenity po podpisu Lisabonu. Kam nás to proboha přivedl 17. listopad? Tohle okolo, co je teď kolem nás, to jsme opravdu v listopadu chtěli? Zničené Rusko v 90. letech bylo největší obětí plánu KGB na hospodářský převrat. Bumerang převratů se ovšem blíží zpátky do Moskvy, odkud před více než 30 lety vyletěl. Snaha o další destrukci Ruska, výroba opozice, Navalnyj a spol. Opět dostává disident směšné tresty (naposledy dostal Navalnyj jen 25 dnů za demonstraci), opět se i v Rusku zdá, že nikdo rozvracení státu nechce zabránit. Hrozí snad situace, že Navalnyj bude jednou sedět proti Putinovi jako Václav Havel seděl proti Ladislavu Adamcovi v roce 1989? Signalizace z Moskvy není nijak jednoznačně pozitivní, opět se opakují koncepty, které jsme už zažívali v 80. letech.

Nejen o Václavu Havlovi a o informacích Andreje Babiše budeme hovořit dnes od 19:00 hodin na Svobodném rádiu. Dotkneme se všech aktuálních událostí tohoto týdne a probereme nejnovější témata. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.

Záznam pořadu

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email

Třídit podle:   nejnovějších | nejstarších | nejvíce hlasů
weissbach
Návštěvník

Kdo se o tyhle věci zajímal a má ještě použitelnou paměť, má jasno. Jednou budou otázky okolo pravdolásky zodpovězeny. Oficiálně to ještě nějakou dobu potrvá, protože žáby na prameni vládnou skrze oblbování a skrze iluze: zahranicni.eurozpravy.cz/…/194506-nova-budova-evropskeho-parlamentu- ponese-jmeno-vaclava-havla
Proto budou iluze udržovat až do konce.

kari
Návštěvník

Pane VK. Tohle je jeden z nejlepsich claku na aeronetu v posledni dobe. Osobne za sebe mohu rict, ze , jako kazda holka jdouci do puberty, kolem ktere vane stribrny vitr, jsem tomu vsemu, i Havlovi, fakt verila. Ulrimne, nad osobou V. Havla se zamyslim az ted, kdyz jsou v ramci “jeho” humanity nasouvany do Evropy miliony migrantu bez viz, pasu a pozvani, kdyz jsem pred tremi lety nevericne cetla zpravy o Syrii a o isil. A kdyz jsem si to vsechno zaca davat do souvislosti.
Vite, je to takove…pokud Rusko neodtajni o Havlovi dokumenty, no, je to stylem jedna baba povidala. Ja tomu ale celkem verim. Babis, ma detajlni informace o predani moci v Ceskoslovensku, miliardar, medii (kterym uz nastesti nikdo moc neveri : – )) pasovan na viteze voleb, at na nej vyplouva cokoli. Evidentne nizky clovek…zajimava osobnost. Jeho ministr stropnicky Americanum leze kamsi. Jak tohle Babis muze vedet? Jak vubec prisel k tem jeho miliardam? Co se to na nas zase chysta?

tdjh
Návštěvník

Co se to na nás chystá? Můžeme jen hádat a konspirovat. Jedno vám ale mohu říct s jistotou: Nic pěkného pro nás. 🙁

kari
Návštěvník

Ten Alojz Lorenc, podle me to byl statecny clovek

ztotoznenaosoba
Návštěvník
weissbach
Návštěvník

Když se nad tím člověk zamyslí, jak se marionetám buduje kult osobnosti, docvakne mu jak to bylo se svatováclavskou legendou. Všechno jsou to nástroje k válcování nesamostatně uvažujících mozečků. V Hollywoodu a u Disneyho to dotáhli skoro k dokonalosti. S patřičným kapitálem vám vyrobí s gaunera světce a ze svatého kriminálníka. Welcome to brave new world…

albatros
Návštěvník

Svatý Václav, oddaný služebník říše Německé, poctivý plátce výpalného a pravověrný křesťan. No to víte, dokud se tady poleze do zadku těm zvěrstva věstům a klanět se černoprdelníkům z Vatikánu, tak se nepohnem.
Lidi neví a vědět nechtějí.
http://www.ved.sk/RC.Cyril.Metod.film.htm

gonoSS
Návštěvník

Havel měl velice špinavou duši. s. Bureš není o moc lepší- dodnes nevíme odkud vzal finance “do začátku”! Jasný estébák a polojasný kágébák.
Naštěstí boží mlýn v případě Havla zasáhl dobře a správně, a doufám, že stejně moudře zasáhne i v případě s. Bureše!

Jan Novák
Návštěvník

Na začátku dostal na nákupy velkou půjčku od CITYBANK díky známosti s Markem Richem z 80. let, ještě jako agent Stb s krycím jménem Bureš. Korporace Agrofert ve skutečnosti nepatří jen samotnému Babišovi, jak neustále mele dokola. Jsou tam další skrytí spoluvlastníci židovského původu.

ztotoznenaosoba
Návštěvník
Brutopýr
Návštěvník

Třeba “realitní magnát” chazar Vítek to řekl před lety na plnou hubu do nějakého Reflexu nebo kam:
“Nemovitosti skupuji, ale v bankách si nepůjčuji, jsou to peníze starých židovských rodin z Londýna, když zavolám, do tří dnů tu mám třeba 300 milionů v hotovosti”.
Tak nějak to tam vyklopil.
Všichni “čeští” zázrační miliardáři jsou nastrčenci, oni nejsou majitelé těch “jejich” miliard.

.lak
Návštěvník

Tak někde jsem zahlédl že prý fed půjčoval na privatizaci východního bloku kumpánům za júrok 0,03% a jsem s to tomu věřit když neověřeně vyváží ze zdejší rozvojové země za mrzké platy 16 000$ na hlavu a rok.

Brunero
Návštěvník

To sa nám zamatová revolúcia od prvých dvoch variant posunula k ďalšej variante.
Veď v tom čase v KGB mohol byť na nižšej pozícii aj VVP?!

Ladič
Návštěvník

Ano. Výborná poznámka. Neidealizujme si VVP a Rusko jak je dnes na alternativě běžné. Tím ale nechci shazovat práci VVP. Jen je třeba přistupovat k procesům globálního charakteru s patřičným nadhledem.

tana
Návštěvník

V té době byl Putin v KGB v NDR

Fanny
Návštěvník

Dobrý den,jestli máte na mysli rok 1968,tak bylo V.V.Putinovi 16 let je ročník 1952.

konzerva
Návštěvník
kari
Návštěvník

to by chtelo, aby Rusko, pokud existuji, odtajnilo dokumenty ohledne predlistopadovych politiku a deni v CR vcetne Havla. Pokud to neodtajni….to je pak tezky

albatros
Návštěvník

Cokoliv Rusko řekne nebo odtajní je automaticky klasifikováno jako ruská propaganda. Tudíž to nemá ani moc smysl. My pravdu známe, sice ne úplně, ale známe. Kdo ji znát nechce, tomu nepomůže ani ruský archiv KGB.

kari
Návštěvník

Ja jsem si myslela, ze na “predani” vychodni Evropy do americke sfery vlivu se dohodli (snad na Malte) Reagan s Gorbacovem. Tenhle cl
nek tvrdi, ze to KGB vedela jeste driv?

Administrator
Admin

Podle informací to prostě vypadá, že tehdejší vrcholné summity Reagan – Gorbačov v Reykjavíku na Islandu a v Ženevě ve Švýcarsku nebyly počátkem, ale naopak završením procesu změn v Evropě, které chystalo sovětské novoděržaví, o kterém mluvil Dugin v souvislosti s úlohou Andropova na odstavování Brežněvovy kliky v Kremlu koncem 70. let. Babišova slova tak potvrzují to, o čem mluví Petr Cibulka už od roku 1990 a i o čem mluví Dugin. Reagan a Gorbačov pouze stvrdili tyto procesy na nejvyšší úrovni, tzn. že je nezahájili, ale pouze odsouhlasili. A to mění celý pohled na změny v celé Evropě ve druhé polovině 80. let a staví to obrovský otazník nad úlohou Kremlu a KGB a nad podílem na rozpadu Sovětského impéria. Chudáci Američani si dodnes myslí, že SSSR uzbrojili, ale ono se ukazuje, že KGB si namazala všechny na chleba. A postoj dnešní FSB není o nic více průhlednější. Odtajnění materiálů o politicích z listopadu 1989 by vrhlo světlo na procesy v Československu v té doby, ale Moskva to evidentně nechce. Je otázkou, kdo z českých politiků má dosud “živý” spis z dob KGB a kolik assetů StB dosud spolupracuje s dnešní novodobou FSB a zahraniční GRU.

Holy
Návštěvník

Z tajnych sluzeb se neda odejit. Kdo kdy pro ne pracoval, pracuje pro ne STALE.

RRR
Návštěvník

To namazání na chleba je realtivní, vzhledem k hospodářskému a politickému rozvratu v prostoru SSSR v 90. letech, kdy byli západem drancováni. To svědčí spíše o statutu poraženého. Proč sami sebe do této katastrofy nasunuli? Naivita se mi nezdá, měli špičkové analitiky. Záměrná sebedestrukce a oslabení? Proč by to dělali? Stále mi chybí MOTIV, proč dobrovolně zničili své vlastní imperium až do stavu téměř naprostého chaosu, vydrancování a hrozby zániku Ruska v 90. letech?

albatros
Návštěvník

“Ideály” národního komunismu v SSSR pravděpodobně padly se Stalinem a od té doby se k moci dostali sovětský prospěcháři, vyčůránci a sionisti.
Myslim, že to vysvětloval i Pjakin, jakým způsobem vedení SSSR žárlilo na vedení SSa v oblasti majetků a peněz. Sovětský papaláš mohl být na poměry komunismu těžce za vodou, ale v poměru k papalášům z SSa to byli jen chudí příbuzní.
Celý 89 byl dopředu připravený majetkový převrat, které připravilo “reformní” křídlo sovětských komunistů za podpory KGB. K nám se pak tyto procesy už jen posunuly jako k sovětskému satelitu a za podpory nakoupených figurek a části československých komunistů dokončili maňáskové divadlo.
Po nás potopa.

Pavlina
Návštěvník

… to je tak když nečtete odkazy …
říká se tomu informační pole nebo také lest ,zrcadla dvojí hra atd atd..
třetí prodlužovaná fáze nikdy neexistující operace známé pod
konspiračním názvem golgota ..
jen tak mimochodem se zamyslete nad faktem ,že vertikální řízení
nebylo nikdy zcela narušeno a sověti si nepůjčovali na zbrojení ..
..kreslení do map je příprava na fakt ,že někdo neznámý zmizí a nikomu to nebude vadit ..

heron
Návštěvník

sorry, ale to ze obycejnej Rus nemel co do huby neznamena vubec nic. Naopak v takove situaci nema obycejnej clovek cas sledovat jak si to rozdelovali, kdyz musi stat pul dne frontu na chleba. Elitni Kgbaci v tech frontach urcite nestali, ti si to rozdavali leda mezi sebou

tana
Návštěvník

Historik Fursov vysvětluje, že problémem Ruska je jeho chudá vládnoucí třída /již od dob carského ruska/, které se líbí život západoevropské elity, ale nemá na to.
Dobře to popsal Čechov ve Višňovém sadu – utráceli v cizině a domů jezdili jen pro peníze, nemysleli, co bude zítra.
Totéž se týkalo i nomenklatury. Ta měla ještě další problém – nebyla dědičná.
Přesto jednotlivci kolem sebe vytvářeli klany. Gorbačov byl prý proslulý korupčník s přezdívkou “Míša obálka”. Měli peníze, ale neměli kde a za co je utratit – v Rusku se nedaly koupit pozemky, takže i ty “dači” byly na pronajatých pozemcích.
Domnívali se, že peníze jim otevřou dveře mezi “světovou elitu” a dnes s hrůzou zjistili, že “staré peníze” je chtějí o vše připravit – u nás Švýcarsko shráblo ukradené peníze z OKD, VB zase zabavuje peníze ruských oligarchů, kteří se ve VB hádají a navzájem obviňují a při tom zapomněli, že když dostali občanství VB musí se řídit j jejími zákony. Dokonce Putinova dcera po nenávistných projevech musela odjet z Holandska, i když její partner dostal výnosné místo v Gazpromu.

hamm
Návštěvník

Podle tehdejšího komentáře VH k objevenému “Archivu Z” mnoho (!) “… z českých [tehdejších] politiků má [tehdy mělo] dosud „živý“ spis z dob KGB …”. Prohlásil něco ve smyslu, že zveřejnění jmen z “Archivu Z” by způsobilo chaos a rozvracení politických struktur, atd. (volně, nejde o citaci VH!).

Pozorovatelka
Návštěvník

Tady jde ještě o to, že komunismus byl do budoucna žádoucí!!!, co však se mělo/má změnit je to, že to má být komunismus ala marxismus, ale v žádném případě komunismus ala stalinismus (přesněji Stalinův socialismus). To je také jeden z důvodů, proč Havel Komunistickou stranu nezakázal. A taky proč ve svém slavném projevu hovořil o tom, jak si v nové společnosti budou všichni rovni.

Pert
Návštěvník

Jak to myslite, komunismus zadouci?
Pozor, marxismus a z nej vyvinuty komunismus prece bori podstatu vesmiru…

Pozorovatelka
Návštěvník

Ty procesy začaly v 70. letech, když Kissinger vozil do Číny Nixona a s ním americké technologie – už tehdy se vědělo, že zavedení amerického stylu života na celý svět by bylo katastrofou, obzvláště když už se vědělo, že je udržován jen díky kolonializaci. A když se dále vědělo, že kapitalismus bude postupně muset expandovat stále více na východ, protože bez nových trhů a bez možnosti nových investic existovat nemůže.

A protože americkou filozofii dravého individualismu nebylo možné změnit, GP potřeboval vytvořit centrum světové moci tam, kde pro jinou filozofii existují předpoklady a to je Východ – Čína, Indie. V rámci této změny potřeboval ukončit bipolární svět a proto už v 70.letech přišel s ukončováním amerického vlivu ve prospěch Číny
https://nazory.aktualne.cz/komentare/pribeh-americkeho-upadku-nixon-v-cine-tim-to-zacalo/r~i:article:709377/?redirected=1499443730

A tady můžeme dokonce přemýšlet i o tom, kdo vlastně zastavil Pražské jaro 68 – bylo to Rusko anebo GP? Vždyť Pražské jaro by bylo expanzí USA na východ a GP přitom už v té době upřednostňoval Čínu. A pak je tady možná i další otázka – kdo vlastně zastavil rozklad Ruska za Jelcina? Když Pjakin říká, že zásadní podíl na tom měl scientolog, tzn. člověk globalistů, tak se dostaneme i k tomu, proč Jelcina nahradil Putin, ale hlavně k tomu, že rozklad Ruska za Jelcina by nahrál v té době již nežádoucímu Pax Americana, proto jej bylo nutné zastavit! Nemluvě o tom, že projekt Euroasia počítá s existencí Ruska – ač v jiné podobě, než jak si představuje Putin.

Rok 89 byl samozřejmě završením určitého úseku celosvětové perestrojky, ale ještě není hotovo a nyní běží finále, na jehož konci bude nejen konec Pax Americana, ale i konec dosavadní mocenské role USA a s koncem obojího pak i konec role dolaru. KGB v tom celém plnila pouze roli nástroje, stejně jako “chudáci Američani”, kteří plnili úkol SSSR uzbrojit a k tomu ve spolupráci se SA dokola snižovat ceny ropy přesně podle slov Rockefellera: “Chceme-li zničit Čínu, ceny ropy zvýšíme, chceme-li zničit Rusko, ceny ropy snížíme”.

A znova opakuji, že Dugin kope za Globalisty a to tak, že je to jeden z nejmocnějších realizátorů jejich zájmů, obzvláště pak prosazování neomarxismu..

tana
Návštěvník

Ruský historik Fursov tvrdí, že rozpad začal v době, kdy SSSR začal dodávat ropu na západní trhy a mnohým kádrům zůstávaly USD “za nehty”, ale neměli možnost je utrácet. A tak začali přemýšlet o “legalizaci” cestou převratu.

Pozorovatelka
Návštěvník

To se ale bavíme opět jen o kamíncích, protože podstata pádu komunismu (stejně jako konce hegemonie USA) je v tom, že někdy od roku 1970 – a zcela jistě od srpna 1971 – se vědělo, že to nikoliv sovětský systém, ale naopak západní systém kapitalismu je nadále neudržitelný. A byla zcela oprávněná obava, že dojde ke krizi obdobné té z 30. let, která skončila 2WW. Situace byla zachráněna v roce 1989, což bylo “za pět dvanáct”, ale rok 1989 ve skutečnosti znamenal jen oddálení pro svět kritické situace. Andropov, Gorbačov, Reagan, Havel, ale také např. Walensa a mnozí jiní jinde, to všechno byly pouze loutky a nebyly-li by tyto, byly by jiné, podstatné je to, že Spojené státy byly cca od roku 1970 na začátku konce a kdyby jejich konec proběhl spontánně a nekontrolovaně, mělo by to dalekosáhlý dopad na celý svět. Ale to by bylo na dlouhý komentář.

A jen doplním, že když Pjakin ve videu z 19.6. říká, že “Německo to dokázalo a teď ho obviňují”, tak tím mezi řádky říká, že Německo, obzvláště pak H. Kohl – člověk NDR – zachránilo svět před ekonomickou katastrofou.

tana
Návštěvník

Paní pozorovatelko já s Vámi souhlasím. Potkaly se 2 zájmy – západní elity chtěly svůj systém udržet a ruské elity to chtěly zabalit. Ty ruské si myslely, stejně jako naši tuneláři, že se jim podaří “vplout” do těch západních . Dnes s hrůzou zjišťují, že byli nástrojem těch západních, které si jejich ukradené peníze ponechají a je vykopnou – viz “privatizace OKD před Švýcarským soudem”.
Ti úplně nechápaví to ke své hrůze pochopili , když Holandsko “vykoplo” Putinovu dceru.
A u nás se Grossová prý taky k části peněz nedostala.

Brutopýr
Návštěvník

“Vždyť Pražské jaro by bylo expanzí USA na východ.”

Nyní již je Izraelci přiznáno, že “Pražské jaro” byl “majstrštyk” izraelské tajné služby. Účelem bylo odvrátit světovou pozornost od BV po 6-denní válce (1967) a zaměstnat Sověty jinde, aby více nepodpořili arabské státy kolem Izraele, včetně Egypta.

V r. 67 na sjezdu čs. spisovatelů řečnil sionista Vaculík a už tehdy i Havel a hlavní téma byl Izrael. Pražské jaro, to bylo nasazení chazarské kulturní fronty, komediantů, škrabalů, mazalů, atd. Ti samí pak byli aktivováni v r 89. A bylo předem jasné, že Pražské jaro je odsouzeno k porážce, že bude potlačeno, i M. Dolejší toto jasně napsal v jeho Analýze. A že si vybrali sionisti zrovna Československo? Kde jinde měli tak silnou pátou kolonu? A muselo to být na “železné oponě”.

Daň za “Pražské jaro” byla normalizace, což byla pro československý lid hrozná rána – daň zaplacená za sionisty, za to že Izrael přežil, že ho Arabové s podporou Sovětů nezahnali do moře, anebo za to, že po použití jaderných zbraní Izraelem proti Arabům nevypukla horká WW3.

Více v knize OPERACE SRPEN 1968, Vladimír Čermák, Naše vojsko 2011

GrandTour
Návštěvník

Má to byť z vašej strany náznak,že v terajšom-najbližšom stretnutí Putina s Trumpom môže ísť o analógiu tohoto procesu,samozrejme prispôsobeného dnešnej dobe a jej problémom resp. riešeniam?

Pozorovatelka
Návštěvník

Analogie v tom je, je tady však rozdíl – zatímco v případě “Reagan-Gorbačov” se setkaly dvě loutky, v případě “Trump-Putin” je loutkou pouze Trump (a zde analogickou nikoliv k Reaganovi ale ke Gorbačovovi, protože stejně jako Gorbačov SSSR i on pokládá na lopatky USA). Pokud jde o Putina, ten má analogii jen ke Stalinovi, ovšem jeho pozice v naší době je mnohem silnější, než byla pozice Stalina v jeho době.

Nobody
Návštěvník

Minimálně o třech to tak na 90% vím

Miňo
Návštěvník

Teraz mám iný pohľad na gen. Lorenca, aj tento článok potvrdzuje to, že človek nemôže slepo veriť oficiálnej propagande a musí sledovať viacero zdrojov na pochopenie doby.

wpDiscuz