A. Dugin: “Velká válka kontinentů právě začala”. Euroasianismus je projektem globalistů a...

A. Dugin: “Velká válka kontinentů právě začala”. Euroasianismus je projektem globalistů a Ukrajina je pouze pěšcem

A. Dugin: “Velká válka kontinentů právě začala”. Euroasianismus je projektem globalistů a Ukrajina je pouze pěšcem

Jestli někdo očekával, že příchodem D. Trumpa do čela USA jako mávnutím proutku dojde ke zlepšení americko-ruských vztahů, obzvláště pak k urovnání situace na Ukrajině, pak opak je pravdou. Pokud jde o odstranění antiruských sankcí, v těch se děje jen to, že jejich platnost je potvrzována (naposledy dnes R. Tillerson zde), pokud se o nich nějaká pozitivní zmínka objevila, pak pouze jako doporučení H. Kissingera D. Trumpovi, že budou odstraněny, vzdá-li se Rusko svých zájmů na Ukrajině (zde).

A pokud jde o Ukrajinu samotnou, tam dění od příchodu D. Trumpa naopak graduje – hned 25. ledna začala dopravní blokáda Donbasu banderovci a radikály ATO na dodávky uhlí na Ukrajinu, přičemž Ukrajina má uhlí na nějakých 40-50 dní a poté ji hrozí energetický kolaps. A protože Ukrajina žádnou vlastní vládu nemá a je řízena Spojenými státy, je jasné, kdo za tímto krokem k dalšímu rozvratu Ukrajiny stojí (V.V. Pjakin o tom hovoří v čase od 33:10 zde). Kromě toho, že začalo přibývat zpráv o nových bojích na Donbase, 8. února přišla zpráva o vraždě vůdce separatistů “Giviho” (zde). Když v očekávání dalšího dění V. Putin 18. února legalizoval doklady Doněcka a Luhanska, americké velvyslanectví v Kyjevě vyjádřilo znepokojení (zde).  A přišla další reakce na kroky Kyjeva – Donbas dal Kyjevu ultimátum, aby nejpozději k půlnoci 1. března ukončil blokádu, jinak převezme správu nad podniky v ukrajinské jurisdikci, ležícími na jeho území. A k tomu před týdnem i došlo (zde).

Následuje včerejší zpráva – Ukrajina žaluje Rusko u nejvyššího soudu OSN, v Haagu, za anexi Krymu a podporu separatistů (zde). K tomu včerejší – Tillerson podpořil Kyjev v řešení ukrajinské krize (zde). Ale dnes se objevila i tato: “Ukrajina se chystá na válku s Ruskem” (zde). Poslední zpráva se může jevit jako už ohraná písnička, ale v nových souvislostech, tzn. s příchodem D. Trumpa, může teprve mít významnou váhu.

 

Ukrajina – to jsou jen pěšáci ve válce kontinentů

Na úvod cituji část rozhovoru, který v únoru 2014 pro ruský Vzgljad poskytl Alexander Dugin:

Vzgljad: Vývoj z 18.února 2014 je začátkem občanské války na Ukrajině?

A.D.: Ano, na Ukrajině začala občanská válka. USA přešly na radikalizaci vývoje. Směřují k vytvoření nacionalistické, fašistické diktatury. Pokud tato varianta neprojde, začne rozpad Ukrajiny, do kterého bude vtaženo Rusko. V případě prvního scénáře po nás budou chtít ihned stáhnout Černomořskou flotilu, při druhém scénáři uváznem v ukrajinském chaosu. Oba scénáře jsou pro nás negativní, vnucují nám je. Rozřešení bude v blízké době.

Vzgljad: Ale je jistá možnost, že se podaří vyhnout oběma negativním scénářům a situace se vrátí zpět ke křehkému soupeření, které se znovu rozhoří už jen během voleb. Jestli nyní tedy nemluvíme o rozpadu a kolapsu Ukrajiny, je možné navrácení Ukrajiny do svazku s Ruskem, sjednocení dvou částí jednoho celku? Jaká musí být politika Ruska směrem k Ukrajině ve střednědobé perspektivě?

A. Dugin a symbol jeho teorií

A.D.: Je třeba umístit Ukrajinu do geopolitického kontextu. Existuje nejenom ukrajinská krize, je potřeba sledovat nejen rusko-ukrajinské vztahy a také vztahy trojúhelníku Rusko – Ukrajina – Evropa. To je mnohem složitější model – je to velká válka kontinentů. Počátkem 90. let, když dominovala liberální idea, byly geopolitika a idea soupeření vysmívány, ale dnes žádného rozumného analytika nenapadne popírat zákony geopolitiky.

To, co se dnes odehrává na Ukrajině, to je boj jednopolárního světa, představovaného americkou hegemonií, proti Rusku, které ztělesňuje neustále rostoucí vůli k vytváření mnohopolárního světa. Je to boj USA za záchranu světové hegemonie. A vystupují zde stále ti samí lidé, kteří byli rozněcovateli válek v Lybii, Sýrii, Iráku, Bosně a tak dále. Dnešní boj kontinentů – Eurasie a Atlantiky – probíhá na několika frontách včetně na nejvíce životně důležité ukrajinské. I v Sýrii se řeší stejný problém, do značné míry se řešil i v Libyi – a jestliže v Libyi jsme se nevložili do věci (z toho důvodu, že u moci byl Medveděv), v Sýrii a na Ukrajině ano.

Takže jde o boj, který v jistém smyslu k ukrajincům nemá žádný vztah, jsou pešci ve hře. V globální geopolitické hře mají velmi malou svobodnou volbu. Amerika bojuje za to, aby její právo nakládat se světem bylo neomezené. Rusko společně s dalšími zeměmi se zasazuje o omezení tohoto práva. Evropa se snaží velmi potichu dostat zpod americké boty, ale je to velmi složitý proces. – (celý rozhovor zde)

Tři roky starý rozhovor jsem připomněla jako potvrzení, proč je dění na Ukrajině důležité, resp. proč se po příchodu D. Trumpa stává ještě významnějším, proč očekávám, že situace na Ukrajině bude vyvolávat novou velkou pozornost, ba dokonce že pro svět až nyní může být skutečně nebezpečná.  A rozhovor s A. Duginem proto, že jeho pohled na současné světové dění je velmi podobný pohledu S. Bannona, muže č. 1 ve vládě D. Trumpa  – oba hovoří o válce kontinentů, o nutnosti vytvořit zcela nový systém, o potřebě revoluce ve svých zemích, oba zastávají tradicionalistické-nacionalistické a antisemitské postoje a oba za největší zlo považují udržování současného stavu status quo. Jakou roli v tom všem hraje Ukrajina, k tomu je nutné se blíže podívat na teorii neoeurasianismu, jehož je A. Dugin vrcholným představitelem.

Eurasianismus původně představoval myšlenky německých a italských teoretiků a ruských emigrantů už kolem roku 1920 o spojení evropských a asijských národů,  Velká říjnová revoluce však tyto myšlenky odsunula. Myšlenky eurasianismu oživil jeho současný vrcholný představitel A. Dugin,  který v něm vidí třetí cestu mezi komunismem a americkým kapitalismem. V díle “Čtvrtá politická revoluce” (2009) popisuje, že po třech ideologiích 20. století (fašismus, komunismus, liberálismus), musí přijít systém, který ukončí dělení na levici a pravici a celou západní liberální demokracii. Ještě předtím v díle “Základy geopolitiky” (1997) popsal geopolitickou strategii eurasianismu (tu následně uplatňoval v ruské straně Eurasia, kterou v roce 2001 založil).

Eurasianismus – neoeurasianismus

Základní myšlenkou je politické spojenectví mezi národy Evropy a Asie (včetně Ruska a islámského světa), které bude protiváhou “atlanticismus”, reprezentovaného Spojenými státy a Evropskou unií. Hnutí se přitom opírá o tzv. Novou pravici  a zahrnuje ty filosofy a politické strany v celé Evropě a v Americe, kterým jde o obnovu tradicionalismu (připomínám: tradicionalismus = nacionalismus až nacismus) a kteří alternativu k fašismu, komunismu a liberalismu vidí v tzv. kulturním marxismu.  Co tím má Dugin na mysli, je patrné z toho, že na klasickém marxismu mu scházel duchovní rozměr – víra, proto se v obnoveném eurasianismu snaží víru prosazovat  a jeho víra se jmenuje “sofiologie”. A právě o té je jeho zmínka v souvislosti s vítězstvím D. Trompa – “Sofia is ours” / “Sofie je naše”

Ale o siofiologii více později, nyní zpět k politické strategii neoeurasianismu tak, jak ji A. Dugin viděl už v roce 1997, jak ji prosazoval od roku 2001 ve vedení strany Eurasia a jak ji dosud vidí co by vrcholný představitel neoeurasijského hnutí. A protože od vzniku strategie uplynulo nemálo let, mnohé můžeme srovnávat (resp. vidět souvislosti, bez kterých nelze žádné dění pochopit)”.

Kromě popsaného příklonu k tzv. nové pravici a k tzv. kulturnímu marxismu, A. Dugin popsal, které strany mají být v euroasijském hnutí strategickými. A tady jsou:

National Democratic Party of Germany – NPD (zde), British National Party – BNP (zde),  Golden Dawn – Zlatý úsvit (zde), Jobbik, the Movement for a Better Hungary (zde) a National Front France (zde) .

Eurasianismu vpřed?

V souhrnu jde o země: Německo, Británie, Řecko, Maďarsko, Francie a v nich o strany, jejichž společným jmenovatelem jsou krajně pravicové a antisemitské postoje. Jak se v které ze zmiňovaných zemí dění vyvinulo či posunulo (Pegida v Německu, Farage v Británii, Syriza v Řecku, Viktor Orbán v Maďarsku, Marie Le Pen ve Francii),  či jak se eventuálně přidaly jiné země (a dnes mezi ně můžeme řadit i Spojené státy s D. Trumpem a S. Bannonem), nechám každému na posouzení. Co bych však zdůraznila za sebe je, že jde o plán, a to plán, který na pozadí neofašismu má zavést tzv. “kulturní marxismus”.

Ale pojďme dál k tomu, co měl/má neoeurasianismus podle teorií A. Dugina obnášet (resp. srovnávejme, co se už splnilo, co se plní a co se má splnit m.j. s cílem, že má vzniknout říše “Od Lisabonu po Vladivostok”).

V Evropě:

Německo by mělo získat faktickou politickou převahu nad většinou protestantských a katolických států, nacházejících se ve střední a východní Evropě. Kaliningradská oblast by mohla být vrácena zpět Německu (v knize se hovoří o vytvoření osy “Moskva-Berlín”).

Francie by měla dojít k vytvoření “francouzsko-německého bloku” s Německem, protože obě země mají silnou anti-atlantickou tradici.

Spojené království by mělo být odříznuto od Evropy.

Finsko by mělo být absorbováno Ruskem. Jih Finska by měl tvořit republiku Karélie a sever Finska by se měl stát součástí oblasti “Murmansk”.

Estonsko by mělo připadnout do německé sféry vlivu.

Lotyšsko a Litva by měly mít  “zvláštní status” .

Polsko by rovněž mělo mít “zvláštní status”.

Rumunsko, Makedonie, srbská Bosna a Řecko – “ortodoxní kolektivistický východ” – by měly připadnout pod vliv “Moskvy jako Třetího Říma” a odmítnout “racionálně-individualistický Západ”.

A teď důležité, k čemuž se později vrátím:

Ukrajina by měla být připojena k Rusku, protože UKRAJINA JAKO SAMOSTATNÝ STÁT S URČITÝMI ÚZEMNÍMI AMBICEMI PŘEDSTAVUJE OBROVSKÉ NEBEZPEČÍ PRO CELOU EURASII.

Na Blízkém východě a ve střední Asii:

Kontinentální rusko-islámské spojenectví je podstatou anti-atlantické strategie. Toto spojenectví má být založeno na tradičním charakteru ruské a islámské civilizace.

Írán je klíčovým spojencem –  v knize je používán termín “osa Moskva-Teherán”.

Arménie má zvláštní úlohu a bude sloužit jako “strategická základna” a v této souvislosti je nutné vytvořit osu “Moskva-Teherán-Jerevan”, protože Arméni jsou Árijové, tzn. jsou totéž , co Íránci a Kurdi”

Ázerbájdžán by se mohl rozdělit anebo se stát součástí Íránu.

Gruzie by měla být rozložena na Abcházii a Sjednocenou Osetii a obě by měly být přičleněny k Rusku. Nezávislost gruzínské politiky je nepřijatelná.

Dále Rusko musí vytvořit “geopolitické šoky” v rámci Turecka – toho lze dosáhnout použitím Kurdů, Arménů a dalších menšin.

Kavkaz se musí stát součástí ruského území, včetně východního a severního břehu Kaspického moře a ve Střední Asii pak Kazachstán, Uzbekistán, Kyrgyzstán a Tádžikistán.

Jak to má podle A. Dugina vypadat v USA a v jiných částech světa a také o tom, že základ jeho strany Eurasia má tvořit komunistická strana  – více ve zdroji zde.

Euroasianismus je projekt globalistů

Ač Dugin klade důraz na význam Ruska (a ruský patriotismus), ve skutečnosti je jeho projekt projektem globálním. Cílem jeho teorie má sice být restaurace velmocenské pozice Ruska, to však má být teritoriálně a duchovně spojeno s územím a mentálními archetypy Německa, Japonska a Íránu. Tato aliance má představovat opozici vůči silám USA, Velké Británie v Evropě, Číny v Asii a Turecku v muslimském světě. Na globální úrovni tuto konfrontaci vidí jako konfrontaci dvou neslučitelných forem civilizační orientace, která se už projevila ve formě rivality Ruské federace a USA a jejichž dlouhodobější koexistence je podle něj nemožná a nežádoucí. V jeho pojetí jde o “konečný apokalyptický konflikt“ mezi zeměmi “souše” (striktně organizovaná autoritářská euroasijská část světa) a mezi zeměmi “moře” (liberálně-demokratická, kapitalistická část světa).

V souhrnu euroasianismus vnímá jako globální dějinnou misi, která je alternativou ke stávajícímu procesu globalizace, představovaného Spojenými státy. A protože má jít o globální projekt, Dugin nepřipouští obnovení velmocenského postavení Ruska ve smyslu carského či sovětského impéria, ale Ruska mocného pouze v rámci jiného většího celku. Jinak řečeno – ruská národní idea by měla ustoupit ve prospěch nadnárodní, euroasijské ideje. V euroasianismu podle Dugina má totiž zásadní význam to, že popírá klasický etnonacionalismus a xenofobii a Eurasie podle něj představuje rasovou syntézu „bílých“ indoevropských Slovanů a „žlutých“ turkických národů.

Naprosto zásadním aspektem pak má být návrat k „pravé a autentické“ víře – k ruskému pravoslaví a případně i k šíitskému islámu (sunnitský islám podle něj ke proatlantickým elementem a z toho mimo jiné plyne i jeho volba Íránu jakožto mocnosti, která stojí na straně Ruska v jeho „historicko-vesmírné“ misi). V rámci Eurasie pak v souladu s popsanými charakteristikami chce vytvořit ideál „nového člověka“, impérium prosazuje jako jedinou přijatelnou formu politické organizace a v ní kult vůdce na způsob fašismu. V ekonomické rovině hledá „třetí cestu“, která by měla vzejít z kombinace ekonomického socialismu a politického konzervatismu.

Pokud jde o antisemitismus, vidí rozdíl mezi „dobrými“ Židy (ti, kteří jsou obyvateli Izraele a manifestují tak svou „specifičnost“) a „špatnými“ Židy (nadále žijí v diasporách a pokoušejí se být asimilováni majoritními kulturami).

“Sophia is ours” – “Sofie je naše”

K této části je na místě připomenout, co A. Dugin myslel výrazem “Sophia is ours”. Jak už jsem zmínila výše, může jít o sofiologii, o novou víru, která usiluje o syntézu vědy, umění a náboženství a kromě jiného je spojována i s myšlením New age. Co je ale zajímavější, jejími zakladateli jsou ruští filosofové Sergej Bulgakov a Vladimír Solovjev a ty kromě toho, že spoustu času prožili v západních zemích, spojuje to, že oba byli obdivovateli marxismu. Ovšem s tou výhradou, že marxismus podle nich postrádal prvek víry – proto Sergej Bulgakov stvořil m.j. dílo “Od marxismu k idealismu”.  Spolu s dalšími 160 ruskými intelektuály utekl z Ruska, na pozvání prezidenta Masaryka přednášel i v Praze a až do konce svého života přednášel v Paříži. A jak můžeme vidět ve videu : “Direktiva A. Dugina: Sergej Bulgakov – Svatá Sofie”, tento “vylepšený” marxista je velikým vzorem A. Dugina:

Výraz “svatá Sofie” lze však v souvislosti s vírou vnímat ještě v jiném kontextu: “Svatá Sofie” je chrám v Istanbulu (dříve Konstantinopol či Cařihrad), ležící na území Evropy i Asie, kde v červnu 2016 nechal Erdogan přemalovat všechny křesťanské symboly na islámské a z chrámu vytvořil mešitu, což tehdy velmi pobouřilo Řecko:

Jestli výrazem “Sophia is ours” A. Dugin myslí jen oslavu S. Bulgakova a s ním oslavu tzv. “kulturního marxismu” anebo oslavu islámu v chrámu “Svatá Sofie”, si netroufám soudit, je tady ale ještě třetí možný význam výrazu Sofia a opět spojený s Konstantinopolí, a to Moskva jako Třetí Řím. Tato teorie pochází z proroctví z roku  kolem 1524 velkoknížeti Vasiliji III., které říká: „Dva Římy padly, třetí stojí a čtvrtého již nebude.“ Šlo o to, že poté, co Osmani definitivně ukončili moc Byzantské/Římské říše se Ivan III. oženil s neteří posledního byzantského císaře Konstantina XI., která byla na Rusi nazývána SOFIE Palailogovna. Tím byl označen za definitivního a posledního pokračovatele křesťanského Říma. Moskevský panovník se tak měl navždy stát jediným ochráncem křesťanů na celé zeměkouli a souvislost s Konstantinopolí je m.j. v tom, že křesťanská Byzantská říše měla dvě hlavní města: Řím a Konstantinopol, po jejím pádu a po dobytí i Konstantinopole Turky v roce 1453 se třetím hlavním městem křesťanů stala Moskva.

Ať už to A. Dugin s výrazem Sofia myslí jakkoliv, má to souvislost s významem víry, která má dle mého posílit význam eurasianismu v neprospěch Západu.

Televizní kanál Konstantinopol/ Tsargrad  – pobočka Fox News

Je tady však další zajímavá věc. Jak už jsem několikrát zmiňovala, nevěřím vrchnímu poradci D. Trumpa S. Bannonovi nejen proto, že podle všeho byl do Bílého domu dosazen miliardářským scientologem R. Mercerem (a nepřipomíná sofiologie a její podobnost s New age i scientologii?), ale také proto, že stejně jako Dugin je i on zastáncem teorie o apokalyptické válce kontinentů, o vytvoření nového člověka, dokonce má být i obhájcem myšlenek Lenina a že tím vším i Bannon, stejně jako Dugin, pracuje v zájmech globalistů.

A narazila jsem na další věc. Poté, co se Duginovi rozpadla strana Eurasia a místo ní založil projekt Mezinárodní eurasijské hnutí  a poté, co byl za tichého souhlasu V. Putina po ukrajinském Majdanu vyloučen z Lomonosovy univerzity, založil ve stejném roce 2014 svůj vlastní tv kanál. Ten nese název Konstantinopol (Cařihrad) a co je nejzvláštnější, za jeho vznikem stojí kromě ruského oligarchy Konstantina Manofejeva také Američan Jack Hanick. Ten byl v roce 1996 jedním ze zakladatelů zpravodajského kanálu Fox News (patřícímu  mediálnímu magnátovi Rupertu Murdochovi) a kde působil 15 let. Od roku 2014 dohlíží na chod Duginova tv kanálu, který m.j. (a především?) vyrábí reportáže o Ukrajině, a to v proamerickém duchu, m.j. stojí za vytvářením obrazu o Strelkovovi (!)

Ukrajina, Strelkov – “vyrobeno USA”

Jack Hanick, spoluzakladatel Fox News, reportér a držitel dvou cen Award Emmy a od roku 2014 zakladatel Duginova tv kanálu Constantinopol/Cařihrad  (více plus video “Rusko je předurčeno Bohem, aby bránilo hodnoty USA” – zde)

Když k tomu přidáme, že kanál Fox News vznikl jako protiváha CNN a že v současnosti je jedním z mála, se kterým D. Trump spolupracuje (zde D. Trump v rozhovoru pro Fox News, zde další) přes ruskou pobočku Fox News máme další důkaz o propojení A. Dugina a S. Bannona.

Krátké shrnutí:

Než se vrátím k Ukrajině, malé shrnutí toho, co jsem dosud popsala (a o čem jsem už psala v předchozích článcích) :

V současnosti globalisté ukončují globalizaci (unipolární vládu USA a jejich Pax Americana) a nahrazují ji budováním multipolárního světa – za tím účelem chtějí mít USA v izolaci, za stejným účelem rozkládají všechny ty velké celky, kterým ve skutečnosti chtěly velet právě Spojené státy  (TTIP, TIP, EU, NATO, média).

Jako protiváhu k dominanci Západu zavádějí euroasianismus, ideologii o spojení evropských a asijských národů, která má kořeny v době kolem roku 1920, tehdy však musela ustoupit ideologii VŘSR. Po neúspěchu VŘSR (Stalin) a po neúspěchu s ideologiemi komunismu, fašismu a liberalismu, byla myšlenka euroasianismu obnovena.

V rámci upřednostnění eurasianismu stěhují centrum světové moci do Číny – zásadní krok k tomu byl učiněn v březnu 2015 vznikem čínské banky AIIB (více zde), další jadernou dohodou světových mocností s Íránem v červenci 2015.

Základy euroasianismu – neoeuroasianismu však stále stojí na myšlenkách z 20. – 30. let minulého století, tzn. na fašismu a marxismu. Proto jako protiváha k dosavadnímu globalizovanému světu jsou podporovány národní zájmy jednotlivých zemí, a to až do podoby nacionalistické. Podpora těchto zájmů má v první fázi vést k rozpadu velkých celků, v další fázi však k vytvoření nových celků. V tomto směru byl zásadním bodem brexit, po kterém se Británie přidala na atlantickou stranu světu, dalším zásadním pak příchod D. Trumpa a jeho politika 1) odstavení zastánců Pax Americana 2) izolace USA a 3) vzor pro evropské země “Dělejte to jako já”

Po odchodu Británie a po rozpadu EU, který má dokonat Francie (frexit), se má Evropa 1) zcela vymanit z amerického vlivu, 2) stát se součástí eurasijské strany světa,  3) hlavní evropské mocnosti, představované Německem a Francií, se mají stát součástí Eurasie automaticky, země východní Evropy, tzn. ty, které kdysi spadaly do sovětské sféry vlivu, mají na výběr, jestli si zvolí spadat pod Německo anebo pod Rusko – ve finále totiž jak Německo tak Rusko mají být jen součástí NADNÁRODNÍHO projektu globalistů, Eurasie.

Zpět k Ukrajině

Jak už jsem zmiňovala výše, slovy Dugina  “Ukrajina by měla být připojena k Rusku, protože UKRAJINA JAKO SAMOSTATNÝ STÁT S URČITÝMI ÚZEMNÍMI AMBICEMI PŘEDSTAVUJE OBROVSKÉ NEBEZPEČÍ PRO CELOU EURASII”.  Dugin tím sice přímo neřekl, že nejlepší by bylo rozdělení Ukrajiny, ale v mnoha svých jiných článcích potvrdil, že rozdělení Ukrajiny je v zájmech globalistů. Za Majdan a fašizaci Ukrajiny sice kritizuje Spojené státy, stejně tak ale kritizoval Putina, že po Majdanu nevstoupil na Ukrajinu s armádou a nešel do válečného konfliktu (viz úvodní část rozhovoru z roku 2014 “Válka kontinentů právě začala”), což mělo za následek, že tehdy se jeho cesty s Putinem rozešly.

A zatímco Putin vsadil na Minské dohody (první z května 2014)  a vznik republik Doněcka a Luhanska, Dugin nepřestal tlačit na vznik samostatného státu Novorusija. Připomenu, že z pohledu Ruska jde o jihovýchodní část Ukrajiny a tedy tu, které by připadl Krym a s ním i vstup na Černé moře

V této chvíli si připomeňme, že podle představ A. Dugina se Rusko sice má stát velmocenskou zemí v rámci Eurasie ( a to především v náboženském smyslu a to spolu s Íránem), svou ruskou národnost však má potlačit ve prospěch nadnárodnostní eurasijské národnosti! Jinak řečeno – Rusko smí být mocné, ovšem nikoliv na způsob carského či sovětského impéria, ale pouze jako jedna ze součástí eurasijské strany světa. Logicky je problémem, že si Rusko přičleněním Krymu a tím vstupem na Černé moře, hledí své zájmy a že vznik Novorosije by tento problém vyřešil.

Jak píšu v úvodu, V. Putin v očekávání dalšího dění legalizoval doklady Doněcka a Luhanska, čímž se o krok více přiblížil institualizaci obou republik a oddálil vznik Novorosije, která naopak by byla cestou k oslabení Ruska.

Na toto téma by se dalo psát dlouho, ale nyní konečně k  tomu, proč právě po zvolení D. Trumpa očekávám gradaci dění na Ukrajině, resp. proč mě gradace dění nepřekvapuje.

Když si totiž všechno shrneme, tak po brexitu, po odklonu Turecka od USA (a od NATO), po příchodu D. Trumpa a jeho politiky izolace USA a po vymaňování se Evropy z amerického vlivu, je vše připraveno, aby se Evropa pod vedením Německa (a zřejmě v tandemu s Francií) přidala na stranu Eurasie a pomohla tak ukončit hegemonii atlantické strany světa – USA a Británie. Jediným problémem, na kterém momentálně všechno stojí, zůstává Ukrajina. Slovy A. Dugina – pouhého pěšáka ve válce kontinentů.

A tady se dostáváme k tomu, že bude-li Ukrajina vyřešena, projekt Euroasia se dostane do finále. A to finále bude znamenat konec americké hegemonie a izolaci USA se vším všudy, tzn. i s koncem dolaru jako světové měny. Naopak čím déle Ukrajina nebude mít řešení a bude v ní trvat chaos, tím déle bude projekt Eurasie brzděn a tím déle bude žít i americký dolar jako světová měna.

Čímž se dostáváme k tomu, proč ani D. Trump nespěchá s odstraňováním antiruských sankcí a dle mého, bohužel, i k tomu, proč D. Trump neprotestuje proti stěhování vojsk a zbraní NATO k ruským hranicím či k tomu, proč R. Tillerson Ukrajině právě vyjádřil podporu. A tím se dostáváme i k tomu, že přes A. Dugina mají Spojené státy kanál k tomu, jak informovat o dění na Ukrajině ve svůj prospěch – a když hledám obrázek k televiznímu kanálu A. Dugina, všude na mě vyskakuje Alex Jones a dokonce i se symbolem eurasijského kříže  (viz po zadání “A. Dugin tv tsargrad pictures” zde).

Od Majdanu jde o rozdělení Ukrajiny, proti čemuž Putin vystupuje.  Podporou vzniku republik Doněcko a Luhansko  brání vzniku Novorusije, jejíž vznik je v zájmu Dugina (globalistů). Na rozdělení Ukrajiny proto měla pracovat už Obamova vláda, která ovšem svou roli nepochopila, proto byla její “mise” ukončena a s dalším se čekalo na příchod Trumpa. A právě s jeho příchodem se dění dává do nového pohybu přesně v souladu s tím, jak s příchodem Trumpa má být ukončena hegemonie USA a moc předána Eurasii. Vším se ukazuje, že tento proces předávání moci nyní stojí už jen na Ukrajině a mým pohledem jde na Ukrajině o tři zájmy – o zájem Putina, aby zůstala celá, o zájem globalistů, aby byla rozdělena a o zájem USA, aby v ní trval chaos. A protože vyřešení Ukrajiny bude znamenat definitivní konec hegemonie USA, není vyloučeno, že i D. Trump se může na Ukrajině zachovat jako kobyla v koutě. V souhrnu proto nabývám přesvědčení, že kolem Ukrajiny bude stále více rušno.

Další rušnou oblastí podle mého stále bude i Blízký východ, tam mě ovšem překvapuje, že i příznivec Íránu a antisemita A. Dugin je stejně jako D. Trump a S. Bannon obhájcem Izraele. A tady mě napadá to, co mě napadlo už dávno – že totiž Izrael a Írán ve skutečnosti vůbec nejsou nepřátelé (ostatně, Abrahám se narodil v městě Ur – v Babylonu, který ležel na území dnešního Íránu).

A na závěr jedno velmi důležité PS:

Při seznamování se s názory A. Dugina jsem pochopila, proč V.V. Pjakin tolik nesnáší výraz “geopolitika” a proč hovoří o patriotech a “patriotech”. A taky jsem pochopila, jak výraz “geopolitika” posloužil A. Duginovi k tomu, aby sebe co by globalistu vyloučil a za globalisty mohl označit pouze státní elity USA (s Clintonovou v čele). Přitom skutečnost je taková, že A. Dugin je vrcholný globalista (a opakuji svůj názor, že S. Bannon s ním).

Další použité zdroje: zde, zde , zde

PS2: Pro úplnost A. Dugin o “vypouštění bažin” (zdroj videa: oficiální stránky Dugina – v angličtině – zde)

-Pozorovatelka-  11.03.2017

Print Friendly, PDF & Email

Třídit podle:   nejnovějších | nejstarších | nejvíce hlasů
.lak
Návštěvník

Buďme realisté, ale ne /strana/ Musí se změnit kultura jinak se nemění lautr nic. Z nwoo. org
Sasin napsal:
10.3.2017 (22.31)
Socialistické Československo se budovalo 40 let pod bičem rudých otrokářů. Až bylo prase tlusté, prodali ho na jatka. A za 20 let pod bičem kapitalistických otrokářů je z toho zase kolonie. Okradení podílníci na půdě a rozpočtu byli zase předhozeni soudu. Budou rozhodovat kukačky! “ Málo dáváte“. Musíte dávat vííc. Víc, víc nebo vás odsoudíme římským právem k smrti. Preambule rozsudku,, „buď to znovu postavíte do 20 let nebo vás zabijeme.

Forever
Návštěvník

Děkuji paní Pozorovatelce za článek. Sice ne ve všem souhlasím, ale názory druhých respektuji, stejně tak paní Pozorovatelky. Je dobře, že jak paní Pozorovatelka, tak i pan VK, publikují rozdílné názory – člověk si může na věc tak udělat názor sám.

Nyní k Donaldu Trumpovi:

Někteří neustále tápají, jaký vlastně má Trump vztah k Rusku. Je „rusofil“ (lépe řečeno přítel Ruska) nebo „rusofob“ (lépe řečeno nepřítel Ruska)?

Je třeba si uvědomit, že Trump je byznysmen, nikoli ideolog. Bude dělat jen to, co se ukáže být pro USA a americké občany výhodné. Pro něho jsou na prvním místě AMERICKÉ ZÁJMY (viz „AMERICA FIRST!“). On je “obchodník” v této věci. A tento charakter obchodníka má i ve vztahu k NATO a Rusku. Trump není ideologický přítel či nepřítel Ruska. Trump není rusofil ani rusofob. Rusko bere nanejvýš něco jako „ekonomického konkurenta na obchodním trhu“ – tedy někoho, se kterým bude buď soupeřit a to v ekonomické sféře (popřípadě vojenské zbrojní) či naopak se s ním dohodne, když to bude výhodné pro obě strany. Nikdy zkrátka Trump, i kdyby mělo dojít na soupeření USA a Ruska v oblasti vojenské síly, nikdy nepůjde proti Rusku z principu, do krvavého střetu, protože si dokáže jako zkušený byznysmem spočítat, že by to nebylo výhodné ani pro jednu stranu. To raději dokáže udělat s Ruskem dohodu – postavené na kompromisu a určitých výhodách pro obě strany – viz např. nedávno Kissingerovo doporučení Trumpovi uznat ruské obsazení Krymu výměnou za ústupky Ruska na východní Ukrajině. Atd.

Zkrátka, pro Trumpa, narozdíl od jeho předchůdců jako např. Obama, Clintonová, Nulandová, Albrightová, McCain, Bush atd, není prvotním zájmem zničení Ruska, pro něho jsou na první místě USA – tj. americké zájmy.

Tím se a Trump liší od amerických jestřábů (viz např. Pence, Kaine či McCain aj.), kteří berou Rusko za nepřítele už z principu – i kdyby Rusko bylo stokrát slabší, přesto vždy budou oni usilovat o likvidaci Ruska stejně jako kdysi Řím zničil Kartágo. Pro tyto lidi je zničení Ruska jednou z nejvyšších priorit. US-neoconi zastávají vůči Rusku stanovisko (stejně jako kdysi významní římští senátoři jako Cato zastávali vůči Kartágu stanovisko „KARTÁGO MUSÍ BÝT ZNIČENO!“) „RUSKO MUSÍ BÝT ZNIČENO!“ Trump toto stanovisko nezastává.

Obdobný je Trumpův vztah (“obchodní”) k NATO. On se nedívá na NATO z principu, ale opět z hlediska byznysmena – buď je pro USA a americké občany (kteří, pokud USA NATO sponzorují, toto platí ze svých daní) tato organizace finančně výhodná – proto tlačí na státy NATO, aby začali platit za fungování NATO – Trump chce peníze, co investovaly za tu dobu USA do NATO, zpátky! Pokud se tak nestane (a s velkou pravděpodobností většina či min. velká část států NATO na to peníze 2% ze svého HDP nesežene), s velkou pravděpodobností USA pod Trumpem svou činnost v NATO omezí nebo, pokud Trump zajde ještě dál, může zanechat NATO svému osudu, tj. nechat NATO NATem.
Což může vést k postupnému rozkladu a rozpadu NATO.

Doporučuji si přečíst toto:
http://www.zvedavec.org/komentare/2017/01/7157-kdo-chce-svrhnout-trumpa.htm

To, že Trump zatím žádné velké kroky ohledně zlepšení vztahů s Ruskem nepodnikl – tady úplně nesouhlasím s paní Pozorovatelkou, co ona za tímto vidí. Nemusí jít o důvod, co tvrdí a popisuje paní Pozorovatelka, důvod může být prostý (viz vložený odkaz výše) – lidé, co podporovali Clintonovou, lidé, co jsou příznivci “Pax America”, us-neoconi – tato skupina se po vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách NEPROPADLA DO ZEMĚ. Stále tato skupina ovládá velkou část pozicí v USA. A navíc, jak si někteří pozorovatelé všimli, v rámci současné americké administrativy existuje několik klik, prosazující jiné cíle a zájmy. Viz tento odkaz:
http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/2979-osa-trumpbannonmiller-hrozi-rozbitim-evropske-unie-pence-zehli-mocni-eu-se-presto-boji-podpori-trump-ve-volbach-populisty-a-vyhlasi-tak-valku-bruselu-co-se-opravdu-stalo-na-schuzce-s-nemeckym-velvyslancem.htm

V tomto odkazu výše bych si zejména povšiml následujícího tvrzení:
“…vznikají dvě zřetelné osy v rámci zahraniční politiky Trumpovy administrativy: Pence/Mattis/Haley a Trump/Bannon/Miller.”

Na závěr:

Řada lidí si, na základě černobílého vidění světa, klade otázku:
„Je Trump padouch nebo hrdina?“

Otázka by ale měla spíše znít: „V čem může být prezidentství Donalda Trumpa pozitivní a v čem naopak negativní?“ „Co z toho my (český národ) můžeme vytřískat či se inspirovat?“

Ať si každý na tyto otázky odpoví sám.
Přeji hezký zbytek večera.

suchoj
Návštěvník

Velkoobchodník, který znova a znova povstává z popela jako ten bájný Fénix? Hovno prostě pojede tvrdou materialistickou tezi v USA -Bílém domě a ostatní nechá na jiných- eu NATO atd to ho nezajímá a nedělejte si iluze nezajímá a zajímat nebude ho EU a nějaké česko už vůbec ne

zvědavá matka
Návštěvník

Myšlenka, kterou již dříve někteří za mořem vyslovili – že Trump byl vybrán jako zkušený matador v bankrotech k jasnému cíli – tj. koordinovat řízený bankrot pouťově nafouknuté finanční bubliny v USA – stále nevypadá nelogicky.
A vzhledem k jeho přebujelému Egu nelze ani vyloučit, že přes něj sám nevnímá, čemu slouží, a může být dokonce i přesvědčen, že ON udělá to DOBRO pro Ameriku.
A věřila bych i tomu, že v jádru to OSOBNĚ myslí dobře.

Pro naši Republiku, na druhé straně, považuji tento moment všeobecné rozpačitosti za JEDINEČNOU příležitost zaktivizovat všechny s národním cítěním k intenzivnímu hledání a následné DEFINICI: jaká je cesta k NAŠÍ SVOBODĚ ? ( NAŠE CESTA!)
Je třeba ji nalézt, a JEDNAT!
Možná i v koordinaci se Slováky. Nevylučuji ČESKOSLOVENSKO 2.0 .

albatros
Návštěvník

Vůbec nechápu, kde k takovým názorům chodíte. Respektive samozřejmě chápu 😀 ale nejčastěji to de od lidí, co Trumpa prostě vůbec nesledují.
Jedna ukázka: Pjakin neustále hovoří o tom, že Putin má kolem sebe idioty a zrádce a je to pár dní co sputnik psal, že musel další lidi vyhodit a to je u moci jak dlouho? A nikdo se nediví, všichni to berou, žádnej problém. Naproti tomu ten rozdíl u Trumpa, kdy VK, admin a další vysvětlují personální reálie v USA a že Pentagon patří skoro celej neokonům. A co napíše hned na začátku Pozorovatelka?

“A pokud jde o Ukrajinu samotnou, tam dění od příchodu D. Trumpa naopak graduje – hned 25. ledna začala dopravní blokáda Donbasu banderovci a radikály ATO na dodávky uhlí na Ukrajinu, přičemž Ukrajina má uhlí na nějakých 40-50 dní a poté ji hrozí energetický kolaps. A protože Ukrajina žádnou vlastní vládu nemá a je řízena Spojenými státy…”

Jinak řečeno Pozorovatelka na americké personální reálie hází bobek a Trumpovi to dá pěkně sežrat, ale u Putina to chápe bez problému. Výběrová slepota jako prase.

Další věc. Bankrot USA. Trump je v úřadu asi 2 měsíce a za tu dobu švihá jeden “rozkaz” za druhym za účelem zvýšení pracovních míst pro američany a omezení zahraniční práce. Tzn. činí vše pro rozjezd domácí výroby a taky slíbil velkou přestavbu armády. Mohl bych pokračovat, ale asi je to zbytečné, řekl bych, že tábory už mají své názory a pouze se v nich utvrzují. Mě akorát zaráží to, že co je dovoleno Putinovi není dovoleno Trumpovi a to sme na alternativě a ne na mainstreamu. Dál už se mi k tomu nechce psát, skoro ke každé větě by dalo nějak vyjádřit, ale nemá to smysl. Tohle už je jen hrách na stěnu.

zvědavá matka
Návštěvník

Albatrosi, pokud se Trumpovi podaří položit FED, a vytvořit Americkou Státní Banku, budu první, kdo mu bude nahlas tleskat. Protože to je základním prvkem osvobození Ameriky, a návratu její národní síly.
A fakt, že se čeká již pár let s napětím, že dollar klekne – respektive splaskne uměle nafouknutá bublina – už jste snad zaregistroval.
Američtí finanční analitici se shodují na tom, že není otázkou jestli, ale KDY!
A stokrát mu můžu fandit – už jen proto, že taková naše Ivanka Zelníčková by asi s debilem neplodila 3 děti…takže ano, těší mne, že tam nesedí Hilary, ale Donny.
Z čeho mám ale obavu jsou síly, které mají k dispozici takové věci, o kterých se mnohým ani nesní, včetně MK. Takže se zatím neodvažuji odhadnout, jak, a jestli to donny zvládne, i když mu držím palce.
A stačilo mi video z předvolební večeře, které předsedal jeden černý, ohábitovaný, a po jeho stranách seděli Hillary, a Donny, aby to ve mně vyvolalo určité pochybnosti. A podotknu, že ani ne tak o jeho osobě ( jak už jsem psala výše – osobně si myslím, že to v jádru může myslet dobře ), jako spíše obavy, a pochybnosti o té konstrukci okolo něj, která se stále nějak zaplétá, a vyvíjí jiným směrem, než bych si ideálně představovala.
Například proklamovaná vůle zbrojení ( a osoby s tím spojené jeho jménem /např. v OSN – místo deeskalace napětí s Ruskem, a v tomto ohledu z jeho strany za celou dobu jeho úřadu neeviduji ani náznak vstřícného projevu.
Bohužel.
Jsem pacifista, a nejsem typ do fanklubu, ale osobně je mi přirozenější Putinův diskrétní šachistický styl – nedovedu si totiž zatím představit, jak by reagoval Trump ( a jeho entourage ), kdyby se stalo něco podobného američanům, jako když rusům nejenom sestřelili letadlo, ale ještě rozstříleli i vojáky na padácích….

albatros
Návštěvník

Buď ste realista anebo snílek. To co chcete by dnes v USA nedokázal nikdo, ani Putin.
Ale to není o sympatiích a fandění, to je o tom co může a nemůže. A nikdo by dnes neudělal víc než Trump. On jede na 100% a zahrává si minimálně s jeho životem.
A že je to načepýřený kohout je v tomto případě výhoda. Umíte si představit kdyby tam byl nějaký náš vládní přizdisráč? Doba je taková, že pouze takový “blázen” jako je Trump má šanci něčím pohnout.

Jaris
Návštěvník

Albatrosi, Trump ma bezpecnou ochranu u svych zidu, kteri ho podporuji. Pokud pojede jejich cestou naprosto nic mu nehrozi. Pokud se jim ovsem vymkne z ruky jako JFK, tak to bude jina.

albatros
Návštěvník

I kdyby Trump byl globalista, tak jak tvrdí Pozorovatelka, nebo jejich kůň, to je jedno. Pořád tady je ta druhá strana. Neokoni, zastupující vojensko-průmyslový komplex.
A tady by mu nepomohla ani ochrana globalistů ani židů ani Mickey Mouse, protože vojenský jestřábi sou agresivní kovbojové, kterým když šlápnete na kuří oko, tak očekávajte reakci.

Jaris
Návštěvník

Albatrosi, to je sice pravda, ze Trump sviha jeden rozkaz za druhym, ale ty rozkazy nebere celkem nikdo vazne. Zakaz migrace, vystehovani nelegalu, stavba zdi na hranicich Mexika, vysetrovani FEDu, stihani Klintonove za trestnou cinnost- nejak to utichlo.
Prestavba armady, propanajana, na co a proti komu? Amerika je ohrozena nebo se chysta na dalsi koristnicke valky? Proc nezrusi alespon polovinu NEPOTREBNYCH zakladen, jelikoz to jsou akorat hladove roury na penize. To mu nestaci, ze jsou amici po svete rozlezli jak svabi a ze se vojska NATO soustreduji u Ruskych hranic. Navic – Putinovi neni dovoleno nic, ten je akorat pripraven na valku, pod kterou US neustale prikladaji polinka a EU mu ty polinka s nadsenim prinaseji. Pochybuji, ze si Putin dela nejake falesne nadeje o domluve s Trumpem. Amerika se nikdy s nikym nedomlouvala. Pouze udilela rozkazy nebo rovnou vrazila kudlu do zad. Az dojde k jednani Putin – Trump, tak si umim predstavit typickeho Americana jak oznamuje Putinovi ” it’ll be going my way or no way”.

NoName312
Návštěvník

Trefa do cerneho,

zde na Aeronetu, je tzv. vyberova slepota velmi rozsirena a to nejen na tema Putin vs Trump ale i obecne vychod vs zapad. Uplne jiny metr na to, co se deje v siroke ruske zemi a to co se deje napr. nejen v te daleke americe.

Dle meho soukromeho nazoru, ktery jsem zde jiz nekolikrat vyjadril, bychom nemeli jako stat porad lavirovat jen a pouze na zapad, abychom se pak uplne otocili na vychod, ale meli bychom si vybrat to, co je v nasem zajmu a co ne to odmitnout. Urcit si svoji vlastni strategii a tu pokud mozno se snazit prosazovat v rozmezi nam daneho. To znamena konstatni politiku pro narodni, dlouhodobou, spolupraci s nasim okolim – Nemecko, Rakousko, Slovensko, Polsko, Madarsko atd ale to neznamena se nekomu podrizovat ci kolaborovat – viz. napr. posledni ulet herce Stropnickeho s jeho prevelenim vedeni praporu pod vedeni nemcu.

S pozdravem
NoName312

jan grohman
Návštěvník

Trump nemá ještě “své” lidi v důležitých funkcích. Vlastně nemá ani kompletní vládu. Nějaké pozitiva směrem k RF by zkomlikovaly schvalování jeho teamu na určená místa.
A že RUSKO MUSÍ BÝT ZNIČENO, víme a mluvíme tady o tom už léta. Víme taky proč. Jenom naiva si může dělat nějaké naděje s příchodem Trumpa, který byl důkladně na svou roli připravován desítky let. Tady se nehraje na náhody. Vždy je rozpracováno několik variant, no cíl je vždy stejný-zlomení ruského lidu a získání ruských zdrojů.
Bez RF za zády by byla Čína bezbranná jako slepé kotě a novému pax americana by už nic nestálo v cestě. Troufám si tvrdit, že DT o žádné dohodě s Putinem ani neuvažuje.
Apropo-Bannon zdravotně vypadá velice špatně, stěží dožije konce funkčního období DT.

Martin Dukát Svobodné rádio
Návštěvník
Martin Dukát Svobodné rádio

Záznam včerejšího pořadu s panem VK již opět s předstihem v archivu Svobodného rádia ke stažení zde: http://svobodne-radio.cz/2017-03-10-sefredaktor-aeronet-cz-vk-s-novymi-informacemi-vysilani-predcasne-ukoncno-z-duvodu-hackerskych-utoku/

Dále prosíme všechny posluchače pořadu s panem VK, aby finančně přispěli na chod Svobodného rádia… Číslo účtu a Pay Pal bránu najdete na: http://www.svobodne-radio.cz

PS Od trollů nic nechceme, Ti nikdy nepřispějí nikdy na nic. Leda tak ke skáze…

Všem ostatním posluchačům velmi děkujeme za podporu

suchoj
Návštěvník

Dukáte, Dukáte, kde není rady- není pomoci

albatros
Návštěvník

Měli byste pro případ, kdy vám spadne net předat VK k pí. Rychtaříkový. Zvládla by to taky a nemuseli byste předčasně ukončit vysílání.

Kappp
Návštěvník

Asi už někdo nemohl poslouchat pane Kapala návody jak telefon dávat do obalu od Podravky aby zabránil odposlechu, nebo to jak ma důležité jednání s miliardářem.

mantid
Návštěvník

Je opravdu úsměvné, že o trollingu píšete právě Vy, pane Dukáte :o) Však on Vás Vabio v minulé diskuzi dobře vyhmátl, jaký zaujímáte přístup k případným posluchačům.
Co se toho Vašeho žebrání týče, je mi Vás neskutečně líto. Ale máte administrátorovo požehnání, a to i právě v trollingu, takže si samozřejmě dělejte, co chcete – jste v kurzu.

Jinak “zkáza” se píše trochu jinak.

Martin Dukát Svobodné rádio
Návštěvník
Martin Dukát Svobodné rádio

Nevšiml jsem si , že bych se Vás na něco ptal

mantid
Návštěvník

Tomu se obecně říká diskuze, pane Dukáte ze Svobodného rádia. Diskutující nemusí čekat na vyzvání k diskuzi nebo k předložení názoru, v diskuzním fóru může k tématu diskutovat na základě svobodné volby. Chápu, že s Vaším totalitním myšlením, které lze bez nadsázky považovat v demokratické zemi za omezené, má slova nejen nepřijmete, ale ani nepochopíte. A je mi to jedno. Že Vám zde na Aeronetu podezřele prochází první poslední neznamená, že se budu bát na to poukázat nebo dokonce žádat o svolení Vás “oslovit” či se vyjádřit k Vašemu trollingu.
Jste pouhý parazit, který jen zneužívá situace, kdy redakce AENews nemá zrovna štos pozvání do rádiových vysílání, která by právě této alternativě nabídla spolupráci v duchu jejích potřeb a idejí. Z každé Vaší věty je cítit hyenismus a nevzdělanost, domýšlivost a arogance. Jste jen malý žebráček, který se snaží urvat co nejvíc primárně pro sebe, schovávajíc se za roušku obětavosti pro společnost. A jako takový tedy nečekejte, že kdokoli na planetě bude čekat na svolení se pravdivě vyjádřit k Vaší pochybné maličké existenci.

Pozdravujte pana Kapala, který odsuzuje 95% čtenářů Aeronetu a má je za Jedovaté sliny a Zbabělce beze cti jen proto, že si dovolí místo jmen používat nicky. Určitě mu rádi pošlou nějaké dukáty.

kkh
Návštěvník

Nekdo nemohl poslouchat rady pana Kapala o tom jak si koupit Podravku a do jeho obalu dat mobil a pak nebudeme odposlouchavani. Co slovo tohoto pana to perla. Neslo to poslouchat tak to nekdo sundal.

Kazatel
Návštěvník

Celé to bude podvod proti Rusku všichni sou domluveni cti všichni Satana Papež potřebuje R.Petryarchu k celosvetovemu zjednocení náboženství.Oni jen nám tím vezmou práva a svobodu pod Fake válkou se vyhlásí všude stane právo.Kdyby šlo Rusku o krk proč žijí ti Rusové co byly zabití njn MSM.

zarathustra
Návštěvník

dobry den na AE NEWS- vestirna budoucnosti.
Dugin je silenej magor to ma asi z vodky. Sofia je nase. Tim jasne dava najevo ze si mysli ze vsechno moudro sezral.SOFIA- to totiz znamena znalost. A filosofia to je laska ke znalostem.
Kdo chce dalsi pohled na Trumpa at cte diskuse na NR nova republika.Tam je jeden co si rika HONOLULU zije na floride a vsechno o tom Trumpovi zna.CHacha jenze on nam podava zpravy primo z bojiste na ulicich USA. On nevesti budoucnost. Taurus co chodi cist a psat i sem to muze potvrdit.
Jsem spokojen sam se sebou ujistuju se neustale ze mam velke ego. Dela me radost ze nekterym zde borim babovicky. Obcas zde ctu i velmi rozumna slova nekterych diskutujicich.
Ted se zeptam CO JSTE DNES NEBO VCERA UDELALI DOBREHO PRO SVOJEHO SOUSEDA?
Tak nenadavejte ze stoji vsechno za kulovy. Ja si nestezuju na zivot, dobreho ostatnim necim nic ze sve vlastni vule. Ja jim ale ani vedome nedelam nic zleho. Kdyz me vsak nekdo pozada o pomoc tak rad pomuzu bez jakehokoliv naroku na odmenu. No vidite kdyby se takto chovali vsichni lidi tak bude na svete lepeji.
Tak jak jsem jiz poznal ve vesmiru vladne pouze pravo silnejsiho.Silnejsi vzdy urcuje pravidla. Nase spasa zalezi na tom jestli se obevi nejsilnesi ze vsech silnych co bude chtit konat dobro pro vsechny lidi. Tak takovemu ja bych rikal spasitel.
Trump to neni Putin taky ne ani Jezisek ani Allah.
Jeste porad me ctete? Ztracite cas ,ale jestli nemate jinou zabavu tak jak je libo.
Tak spatne se nemate kdyz si muzete dovolit tady diskutovat. Citite mrazeni v zadech? Ta nejistota z budoucnosti ze? Valka bude ,jenom nemohu predpovedet kdy. Umreme tak jako tak .
Mam rad kdyz lidi na me negativne klikaji alespon vidim kolik zde je nestastnych lidi. Ja vas nechci chlacholit sladkejma recickama moji mili spoluobcane. Vsechno se neustale meni nic neni na porad. Minule me nekdo rekl ze stoikove zneji jako budhisti. Ja moc o budhistech nevim. Sledoval jsem vsak vsechny dily KUNG FU s Davidem Carradinem. Z toho cisela pohoda a vnitrni mir a vyrovnanost.Balanc musi byt ,jinak neni spokojenost. A to tvrdim taky jakozto nejvetsi atheista v cesku.
Tak ted si jdu dat skotsky kapky a potom spat. zdravim vsechny at se vam dari prekonat sam sebe v tom stat se lepsim clovekem-nadclovekem

jan grohman
Návštěvník

zarathustro! Velké díky Vám, že votvíráte lidem oči! Vy jste takový velký pták – VOTVÍRÁK.

Micanut
Návštěvník

Tak takovou idiotskou, povysene arogantni odpoved na nekoho prispevek, navic neskodny, uz jsem necetl hodne dlouho.

mantid
Návštěvník

Podobné arogantní odpovědi, případně reakce obecně, chcete-li, schytává např. Pozorovatelka každou chvíli (většinou za to, že si dovolí prezentovat svůj pohled na věc). Tak tady hned nebrečte. Učíme se jen od fanoušků Trumpovi rétoriky (ponižování, zesměšňování apod.) :o)

svobodný občan
Návštěvník

Dobrý den. Ale že ten Dugin je tak trochu fanatik, to je myslím také známo.

tana
Návštěvník

Koho dnes zajímá osud Ukrainy? Je to hnisající vřed daleko od VB a USA, ale na hranici Ruska. Ruský historik Fursov na svých přednáškách v analýzách uvádí, že v průběhu novodobých dějin VB vždy vmanévrovala Rusko proti Německu, vyčkala, jak souboj dopadne, a potom mnohdy Rusku “pomohla”, ale cenu pro vítěze si vzala sama.
Když EU chtěla dostat londýnskou City pod kontrolu, VB raději z EU vystoupila, takže “hnízdo globalistů” bych hledala tam. Anglie nemá spojence, Anglie má své zájmy a rozděl a panuj – pokud tento postoj VB zbytek světa nepochopí, máme všichni smůlu.
A, račte si vážení povšimnout, že navenek Německo proti Rusku brojí, ve skutečnosti potichoučku postavilo plynovod pod Baltem a obešlo Polsko, věčného rozeštvávače Ruska a Německa. A z tohoto plynovodu slíbil plyn Putin při návštěvě Maďarska Orbánovi – tranzitní poplatky dostaneme my a Slováci, Poláci a Ukrainci nedostanou nic. Penízky potečou do naší kasy.

rozrazilka2
Návštěvník

Paní pozorovatelko,
nevím kde berete ty zdroje, ale Le Pen a spol. chcou zachránit Evropu od nadvlády islámu a taky od dálšího německého tahu tzv. vznik Evroské federace. Pokud vznikne Evropská federace půjde o užší intergraci půjde pryč ústavy zemí, jedná armáda, měna atd… To má v plánu Merkel, Junker a dálší. Le Pen, Wilders, Okamura jsou pro národní, chcou deportovat migranty, Wilders chce zakázat islám, chce to dát do ústavy atd. Trump chce dát klín do německého plánu to znamená že Polsko a my jsme pod americkým vlivem. Toť vše. Tomu co tady píšete nevěřím. Nelze dát všechny do jednoho pytle. A k Ukrajině Trump nemá ještě pod sebou Pentagon. Věřím až se mu to podaří tak se s Putinem dohodne. Porošenko bude donucen odejít ze svý pozice a budou uplatňovány Minské dohody.

Pozorovatelka
Návštěvník

Přečtěte si tyto body Duginovy teorie z let 1997 a 2009:
-Německo by mělo získat faktickou politickou převahu nad většinou protestantských a katolických států, nacházejících se ve střední a východní Evropě. Kaliningradská oblast by mohla být vrácena zpět Německu (v knize se hovoří o vytvoření osy „Moskva-Berlín“).- Francie by měla dojít k vytvoření „francouzsko-německého bloku“ s Německem, protože obě země mají silnou anti-atlantickou tradici. – Spojené království by mělo být odříznuto od Evropy.

K tomu si přidejte, jaké politické strany už v té době jeho teorie preferovala:
National Democratic Party of Germany – NPD (zde), British National Party – BNP (zde), Golden Dawn – Zlatý úsvit (zde), Jobbik, the Movement for a Better Hungary (zde) a National Front France (zde) .

Pokud jde o islám, Dugin jasně říká, že sunnitský je nežádoucí (ten je podle něj nástrojem atlantické strany světa) zatímco šíitský považuje za součást Eurasie. Nebude-li v Evropě zaveden naplno, tak či tak součástí Eurasie bude.

K Minským dohodám – ty nemohou být uplatňovány donekonečna, jednou musí přijít řešení Ukrajiny- a o to se podle mého právě hraje. Když Pjakin dokola opakuje, že Spojené státy se mají přestat plést do dění na Ukrajině a že její řešení mají přenechat Evropě a Rusku, tak tím vlastně říká, že se mají stáhnout z prostoru Eurasie. Já dodávám, že až bude Ukrajina vyřešena, bude to svým způsobem vítězství Eurasie nad USA (po dění v Sýrii). A to zřejmě Spojené státy nebudou chtít dopustit. K tomu ovšem Putin nechce dopustit rozdělení Ukrajiny podle představ globalistů (proto ten postoj Merkelové k antiruským sankcím).

jan grohman
Návštěvník

Máte v Tom maďarský perkelt, roz…2, co tak zkusit trojku?

4321
Návštěvník

Pěkný článek ale :

Schulz, předpokládaný nástupce Merkel podle Vás spojí opravdu Německo s Ruskem?
Nic jiného to totiž nebude, ta Euroasie včetně toho Německa.

Kalingrad navrácen Německu? To jako vážně?
I navrácení Sudet mi přijde velmi nepravděpodobné, ale budiž …. němci s Atombombe a my malinkatý státeček hned tady na ráně (to by mohly být asi nejen ty Sudety pryč), ale Kalingrad (!)

tana
Návštěvník

Ruský historik Fursov ve svých přednáškách zveřejněných na Youtube podrobuje důkladné analýze válečné konflikty v Evropě.
Došel k závěru, že vždy /po sjednocení Německa Bismarcem/ Velká Británie vmanévrovala Rusko a Německo do válečného konfliktu a vyčkávala, až když se obě strany vysílily, přiklonila se k Rusku a sklidila vavříny vítězství. USA tuto taktiku odkoukali a po 2. světové nechali vykrvácet VB jako pomstu za r. 1929, kdy v krizi VB zakázala všem vstup na trh v koloniích.
Došlo to Rusům i Němcům, a tak dělají jednu politiku “na venek” a druhou “potají”.
Brexit proběhl v době, kdy chtěla EU uplatnit svůj vliv v City.
Velká Británie nemá přátele, ale své zájmy – viz Mnichovská dohoda.

svobodný občan
Návštěvník

Zastřílela si s domobranou.. 😀

Poslankyně ukrajinské Nejvyšší rady za frakci Blok Petra Porošenka (BPP) Tatiana Ryčkovová označila jednání své poslanecké kolegyně Savčenkové za vlastizrádné a vyzvala k jejímu trestnímu stíhání. Bylo by skutečně pikantní, kdyby kyjevský režim po roce svoji osvobozenou hrdinku sám uvěznil.

Zvláštní hysterii vyvolaly zejména zprávy, že se Savčenková setkala se zajatci v domobranou ovládané Makejevce, kam prošla přes zelenou hranici, a potvrdila, že je s nimi dobře zacházeno a nejsou podrobeni mučení, jak tvrdil ve své propagandě Kyjev. “Podařilo se mi vidět naše zajaté. Chlapci se cítí dobře. Podmínky jsou obvyklé, vězeňské. Přístup k nim je, jak říkají, normální.”

Ještě závažnější je zpráva Savčenkové o tom, že na Donbasu neviděla žádná ruská vojska, pouze příslušníky domobrany z řad místních obyvatel, se kterými prý docela dobře vycházela. “Zastřílela jsem si s déenerovci (bojovníky DLR) na cvičných střelbách. Jsou to skvělí kluci. Naprosto se můžeme kamarádit a skvěle koexistovat v rámci jednoho státu,” uvedla na tiskovce Savčenková.

wpDiscuz